Рішення Кремінської міської ради шостого скликання від 2013 р. № Порядок провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об'єктів благоустрою міста Кремінна м. Кремінна 2013 рікСкачати 142.05 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір142.05 Kb.
ТипРішення
Затверджено:

рішення Кремінської міської

ради шостого скликання

від «_»______2013 р. №____Порядок провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об'єктів благоустрою міста Кремінна

м.Кремінна

2013 рік
1. Загальні положення
1. Порядок провадження торговельної діяльності за межами
торговельних приміщень на території об'єктів благоустрою міста Кремінна (далі Порядок) розроблено відповідно до ст. 30 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Законів України «Про благоустрій населених
пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про адміністративні
послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року №
833 "Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та
правил торговельного обслуговування населення", наказу Міністерства
зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.96р. № 369 «Про
затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі» та інших
нормативних актів.

2. Порядок визначає умови провадження торговельної діяльності за


межами торговельних приміщень на території об'єктів благоустрою міста
Кремінна з врахуванням архітектурних, санітарно-гігієнічних, пожежних,
торговельних норм, функціонально-планувальних та історико-культурних
чинників.

3. Дія Порядку поширюється на суб'єктів господарювання - юридичних та фізичних осіб, незалежно від їх організаційно - правової форми, що провадять торговельну діяльність за межами торговельних приміщень на території об'єктів благоустрою міста Кремінна (крім торгівлі на ринках) та на фізичних осіб — не суб'єктів господарської діяльності, що здійснюють торгівлю квітами, вирощеними на земельних ділянках, відповідного цільового призначення, які перебувають у власності (користуванні) заявника.


2. Основні терміни
Торгівля поза магазинами (включаючи пересувну мережу) — сукупність нестаціонарних, пересувних пунктів з продажу товарів, які пристосовані для тривалої роздрібної торгівлі товарами населенню на розвіз або рознос (лотки, розкладки, стенди, палатки, автомагазини, автофургони тощо) через торгові автомати.

Засоби пересувної мережі - автомагазини, автокафе, авто розвозки, автоцистерни, лавки-автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики, тощо. Виїзна торгівля - торгівля за межами торговельного приміщення через різні засоби пересувної мережі для дрібної торгівлі: автомагазини, авторозвозки, автоцистерни, автопричепи, візки, спеціальне технологічне обладнання (низькотемпературні лотки-прилавки), розноски, лотки, столики тощо. Виносна торгівля — торгівля за межами торговельного приміщення, біля стаціонарного закладу торгівлі або ресторанного господарства, продукцією, що реалізується у даному закладі.

Дозвіл на провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об'єктів благоустрою міста надає робочий орган визначений виконавчим комітетом міської ради.

Інші терміни, що не визначені у цьому Порядку, вживаються у значенні, передбаченому чинним законодавством.


3. Порядок провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об'єктів благоустрою міста Кремінна

1. Провадження торговельної діяльності за межами торговельних


приміщень на території об'єктів благоустрою міста, може здійснюватись у
формі виїзної та виносної торгівлі за умови отримання суб'єктом
господарювання або фізичною особою — не суб'єктом господарської
діяльності, що здійснює торгівлю квітами, ялинками вирощеними на земельних ділянках, відповідного цільового призначення, які перебувають у власності
(користуванні) заявника, відповідного дозволу наданого робочим органом місцевого самоврядування.

 1. Виїзна торгівля провадиться суб'єктами господарської діяльності у місцях дислокації нестаціонарних об'єктів сезонної торгівлі на території міста у місцях, встановлених рішенням виконавчого комітету міської ради.

 2. Виносна торгівля провадиться суб'єктами господарської діяльності біля стаціонарного закладу торгівлі або ресторанного господарства, продукцією, що реалізується у даному закладі в межах власної або орендованої земельної ділянки відповідного функціонального призначення.

 3. Виїзна сезонна торгівля квітами, ялинками, вирощеними на земельних ділянках, відповідного цільового призначення, які перебувають у власності (користуванні) заявника, провадиться фізичними особами - не суб'єктами господарської діяльності у місцях дислокації нестаціонарних об'єктів сезонної торгівлі квітами та ялинками, встановлених рішенням виконавчого комітету.
 1. Розміщення об'єктів виносної та виїзної торгівлі здійснюється відповідно до вимог будівельних, санітарних, пожежних, інших норм і правил, а також з врахуванням вимог інших актів, прийнятих у межах компетенції органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

 2. У разі здійснення виїзної або виносної торгівлі на робочому місці продавця встановлюється табличка із зазначенням прізвища, імені та по батькові продавця, а також відомості про суб'єкта господарювання, що організував торгівлю:
 • для юридичної особи — найменування, адреса і номер телефону;

 • для фізичної особи - підприємця — прізвище, ім'я та по батькові, документ, що підтверджує державну реєстрацію і найменування органу, що здійснив таку реєстрацію,

 • для фізичних осіб не підприємців – прізвище, ім’я по батькові, адреса фактичного проживання.

4. Продаж продовольчих товарів, готових до вживання, а також тих, що
швидко псуються, інших продовольчих товарів (у тому числі овочів і фруктів)
за межами торговельного приміщення (виїзна, виносна дрібнороздрібна
торгівля) здійснюється з дозволу робочого органу у відведених для цього місцях, за умови дотримання встановлених для таких товарів температурного режиму зберігання і санітарних норм.

На кожну партію таких товарів, якщо це передбачено законом, повинен бути супровідний документ, яким підтверджується їх якість та безпека, із зазначенням назви товару, виробника, його адреси, дати виробництва , строку придатності.

На автотранспорт, що перевозить продовольчу сировину і продовольчі товари для дрібнороздрібної торговельної мережі, має бути оформлено санітарний паспорт.

5. Під час продажу товарів і після закінчення виїзної (виносної) торгівлі


суб'єкт господарювання відповідає за підтримання чистоти та порядку на
прилеглій до об'єкту торгівлі території.

 1. Об'єкти виносної та виїзної торгівлі повинні мати належний естетичний вигляд, вписуватись в навколишнє середовище, відповідати вимогам нормативних документів щодо дотримання санітарного стану, охорони праці, техніки безпеки тощо.

 2. Здійснення торговельної діяльності, за межами торговельних приміщень на території об'єктів благоустрою міста, .

Торгівля здійснюється з урахуванням вимог встановлених наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 08.07.96р. №369 «Про затвердження Правил роботи дрібнороздрібної торговельної мережі».

8. Забороняється зміна групи товарів об'єктів виносної та виїзної торгівлі без погодження із робочим органом виконавчого комітету міської ради.


4. Порядок надання дозволу для провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об'єктів благоустрою

міста Кремінна
і. Для розміщення об'єктів виносної та виїзної сезонної торгівлі суб'єкт господарювання подає робочому органу виконкому міської ради наступні документи:

1.1. Для отримання дозволу на розміщення виносної торгівлі, заявник подає наступні документи:

- заява згідно з додатком до Порядку;

- асортиментний перелік продукції для реалізації, яка пройшла

перевірку санітарно-ветеринарного контролю при робочому органі

виконкому Кремінської міської ради ;

- копію договору на обслуговування з благоустрою укладеного із

спеціалізованим підприємством;

- витяг ЄДР або ідентифікаційний код.

1.2. Для отримання дозволу на розміщення об'єкту виїзної торгівлі,

заявник подає наступні документи:

- заява згідно з додатком до Порядку;

- копію санітарного паспорта автомобіля (при торгівлі з автотранспортних

засобів продовольчими товарами);

- асортиментний перелік продукції для реалізації, яка пройшла

перевірку санітарно-ветеринарного контролю при робочому органі ;

- копію договору на вивіз твердих побутових відходів, укладеного з

спеціалізованим підприємством;

- витяг з ЄДР або ідентифікаційний код.
1.3. Для отримання дозволу на торгівлю квітами, ялинками фізична особа - не суб'єкт господарської діяльності подає наступні документи:

- заява;


- копія паспорта;

- копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- довідка уповноваженого органу про наявність земельної ділянки, відповідного цільового призначення, яка перебуває у власності (оренді, користування) заявника (на якій вирощуються квіти для продажу);

- копію договору на вивіз твердих побутових відходів, укладеного з спеціалізованим підприємством.

У разі здійснення виносної торгівлі квітами СГД надає витяг з ЄДР.

2. Відповідальність за видачу дозволу несе керівник робочого органу.

Граничний термін надання дозволу, як адміністративної послуги, не повинен перевищувати трьох діб з дня прийняття заяви.

Адміністративна послуга щодо видачі дозволу на провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об'єктів благоустрою міста , надається безоплатно.

3. Організація документообігу та виконання документів здійснюється у
відповідності до Положення про робочий орган з видачі дозволу.


 1. Рішення щодо надання дозволу приймається керівником робочого органу за зверненням суб'єкта господарської діяльності та громадян - не суб'єктів господарської діяльності на підставі цього Порядку. Строк здійснення виїзної та виносної торгівлі встановлюється рішенням робочого органу і зазначається у дозволі, на термін в межах календарного року.

5. У наданні дозволу може бути відмовлено з наступних підстав:

 • подання встановленого пакету документів не в повному обсязі;

- виявлення недостовірної інформації в поданих документах;

- відсутність у переліку основних видів діяльності суб'єкта господарювання, згідно даних Єдиного державного реєстру, виду діяльності, що пов'язане із предметом дозволу.

6. У разі виникнення підстав, передбачених пунктом 5 розділу 4 Порядку, протягом однієї доби, з дня реєстрації заяви, заявнику готується обґрунтована письмова відмова.


 1. У випадку виникнення інших підстав, передбачених чинним законодавством заявник має право звернутися до виконавчого комітету міської ради щодо прийняття рішення стосовно спірного питання. Рішення виконкому приймається на позачерговому засіданні не пізніше 5-ти днів з моменту реєстрації звернення.

 2. Відмова у наданні дозволу може бути оскаржена у судовому порядку.5. Прикінцеві положення

 1. При здійсненні виїзної або виносної торгівлі без дозволу робочого органу виконавчого комітету міської ради, особи, на яких поширюється даний Порядок, несуть відповідальність згідно статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 2. Заявник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві та документах, що додаються до неї.

 3. Отримання дозволу не звільняє суб'єкта господарювання від отримання висновків, дозволів, погоджень, інших документів дозвільного характеру, необхідність одержання яких передбачена чинним законодавством України.

 4. Дозвіл не може передаватись іншому суб'єкту господарювання та не може бути предметом цивільно-правових угод.

5. Дозвіл може бути скасований органом місцевого самоврядування у випадку виявлення в діях суб'єктах господарювання порушень Правил благоустрою міста Кремінна, санітарних та протипожежних норм, порушень правил торгівлі, за наявності обґрунтованих звернень органів державної санітарно-епідеміологічної служби, Держпожежнагляду, інших правоохоронних та контролюючих органів.
Секретар міської ради Л.В.Колесніченко

Додаток


до Порядку провадження торговельної діяльності за межами торговельних
приміщень на території об'єктів
благоустрою міста Кремінна ( п.1.1,1.2,1.3)
Керівнику робочого органу виконкому Кремінської міської ради

ЗАЯВА


Прошу видати дозвіл на провадження торговельної діяльності за межами торговельних приміщень на території об'єктів благоустрою міста Кремінна . Вид торгівлі: виносна / виїзна торгівля, торгівля квітами, ялинками, овочами, живою рибою, фруктами

(потрібне підкреслити)


Заявник

назва юридичної особи; ПІП фізичної особи.


місцезнаходження, місце проживання, номер телефону,
Для юридичних осіб - ідентифікаційний код в ЄДРПОУ

Для фізичних осіб реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце здійснення діяльності (адреса)

Групи товарів, що реалізується

Термін впровадження (здійснення) торговельної діяльності з по

Документи, що додаються до заяви:


Про відповідальність за надання в заяві недостовірних даних попереджений.


« » 20 р.

(підпис, посада, ГІ.І.Б.)МП

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка