Рішення двадцять другої сесії шостого скликання від 21. 03. 2013 №5 порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна та відумерлої спадщини, прийняття цього майна до комунальної власності територіальної громадиСкачати 103.9 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір103.9 Kb.
ТипРішення
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення двадцять другої сесії шостого скликання від 21.03.2013 № 5

ПОРЯДОК

виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна та відумерлої спадщини, прийняття цього майна до комунальної власності територіальної громади

Розівської селищної ради та подальшого розпорядження ним.
1. Загальні положення
1.1.Цей Порядок визначає механізм виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності територіальної громади Розівської селищної ради та подальшого розпорядження ним.
1.2.У цьому Порядку використовуються такі терміни та визначення:

річ - предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки;

майно - окрема матеріальна річ або сукупність таких речей, а також майнові права та обов'язки.

безхазяйна річ (майно) - річ, яка не має власника або власник якої невідомий;

відумерла спадщина - майно, земельна ділянка, власник якого помер, а спадкоємці за заповітом і за законом відсутні, усунуті від права спадкування або не прийняли спадщину чи відмовилися від її прийняття.

уповноважений орган - виконавчий комітет Розівської селищної ради, якому надаються повноваження визначені цим Положенням;

нерухома річ (нерухоме майно) - об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

рухома річ (рухоме майно) - річ (майно), яке можна вільно переміщувати у просторі;

каналізація - сукупність споруд та мереж, призначених для відведення та очищення стічних вод;

об'єкт теплопостачання - теплогенеруючі станції чи установки, теплові електростанції, теплоелектроцентралі, котельні, когенераційні установки, теплові мережі, які призначені для виробництва і транспортування теплової енергії, а також об'єкти та споруди, основне і допоміжне обладнання, що використовуються для забезпечення безпечної та надійної експлуатації теплових мереж;

об'єкт енергетики - електрична станція, електрична підстанція, електрична мережа, підключені до об'єднаної енергетичної системи України, а також котельня, підключена до магістральної теплової мережі, магістральна теплова мережа, споруда альтернативної енергетики;

об'єкт передачі електричної енергії - повітряні та кабельні лінії електропередачі, трансформаторні підстанції, розподільні пункти та пристрої;

трансформаторна підстанція - електрична установка відкритого або закритого типу, призначена для розподілу або перетворення електричної енергії;

спеціальні зони об'єктів енергетики - території навколо об'єктів енергетики із спеціальним режимом господарської та іншої діяльності, що забезпечують безпечне функціонування цих об'єктів, які встановлюються у формі зон спостереження, охоронних, режимних та санітарно-захисних зон;

зберігачі - підприємства, установи, організації всіх форм власності, фізичні особи, фізичні Особи - підприємці, з якими виконавчий комітет селищної ради уклав договір зберігання безхазяйного майна.

органи державної реєстрації прав - структурні підрозділи територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;
1.3. Органом, уповноваженим здійснювати виявлення, ведення обліку, оцінку, а також готувати проекти рішень щодо прийняття в комунальну власність безхазяйного майна, виявленого на території Розівської селищної ради, є виконавчий комітет Розівської селищної ради (надалі - Уповноважена особа).

Прийняті Уповноваженою особою акти, пов'язані з виконанням функцій з виявлення, ведення обліку, оцінки, а також здійснення заходів з охорони і прийому в комунальну власність безхазяйного майна, є обов'язковими для виконання комунальними підприємствами іншими установами, організаціями та фізичними особами.


2. Виявлення та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
2.1.Установи, організації, фізичні особи яким стало відомо про розташоване на території Розівської селищної ради майно, яке знаходиться у межах смт. Розівка, с. Першотравневе та с. Луганське, та не має власника або власник якого невідомий чи яке ніким не успадковане, зобов'язані в п'ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, повідомити про це Розівську селищну раду та/або Уповноважену особу .
2.2 Уповноважена особа за зверненнями осіб, вказаних в пункті 2.1 цього Порядку, проводить обстеження виявлених об'єктів нерухомого майна та вживає заходи щодо встановлення їх можливих власників шляхом звернення з відповідними запитами до державного реєстратора прав на нерухоме майно, державного нотаріуса.
2.3. З метою з'ясування наявності оформленого права користування на земельну ділянку, в межах якої виявлені об'єкти нерухомого майна, Розівська селищна рада надає відповідну довідку.
2.4. Якщо право власності на виявлене нерухоме майно не зареєстроване або власник такого майна невідомий, за заявою Уповноваженої особи проводиться технічна інвентаризація нерухомого майна.
2.5. Оплату за проведення технічної інвентаризації безхазяйного нерухомого майна здійснює Розівська селищна рада.
2.6. Для проведення обліку безхазяйного нерухомого майна уповноважена особа подає органові державної реєстрації прав заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
2.7. Орган державної реєстрації прав приймає заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна шляхом її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її реєстрації.

Моментом прийняття заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважається дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.


Орган державної реєстрації прав видає уповноваженій особі органу місцевого самоврядування картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

2.8. За результатом розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор приймає рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна.

Державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна в одному примірнику, яке долучає до облікової справи.
2.9. Уповноважена особа після отримання витягу з Державного реєстру прав протягом десяти робочих днів робить оголошення в Розівській районній газеті "Роз-інформ" про взяття безхазяйної нерухомої речі на облік.
3. Виявлення та взяття на облік відумерлої спадщини
3.1. Взяття на облік об'єктів відумерлої спадщини проводиться уповноваженим органом після надходження інформації про відсутність спадкоємців за заповітом і за законом. Інформація про це може надходити у вигляді заяв сусідів, акта опитування мешканців сусідніх квартир (домоволодінь) будь-який інший спосіб. При встановленні факту заволодіння таким майном особами без належних правових підстав, інформація про це з підтверджуючими документами негайно надається виконавчому комітету селищної ради та правоохоронним органам.
3.2. У випадку безгосподарного утримання житлових будинків, квартир (або їх частки), іншого майна, власники якого відсутні більше ніж три роки за місцем постійного проживання та відомості про місцеперебування таких осіб відсутні, уповноважений орган може ініціювати визнання фізичних осіб у судовому порядку померлими.

3.3. Уповноваженим органом при наявності інформації про відумерлу спадщину направляються запити до компетентних установ з метою виявлення спадкоємців чи правонаступників або їх відсутності :


3.3.1 до відділу державної реєстрації актів цивільного стану - для підтвердження факту смерті;
3.3.2 до органу державної реєстрації прав - щодо наявності державної реєстрації права власності на нерухомий об'єкт;

3.3.3 у разі потреби до інших органів .


3.4. виконавчий комітет селищної ради замовляє технічну інвентаризацію об'єкта у тому ж порядку, що і у випадку виявлення безхазяйного. майна.
3.5. Якщо після проходження одного року з часу відкриття спадщини спадкоємці не будуть виявлені, уповноважений орган повинен здійснити правовий аналіз зібраних документів та подати заяву до суду про визнання спадщини відумерлою та передачу майна у комунальну власність територіальної громади Розівської селищної ради .
4. Зберігання та використання безхазяйного нерухомого майна та відумерлої спадщини під час їх перебування на обліку
4.1. Уповноважений орган визначає комунальні підприємства, установи та заклади, а також залучає у разі необхідності суб'єктів господарювання не комунальної форми власності та фізичних осіб, які забезпечать зберігання нерухомого майна.
4.2.Особа, яка прийняла на зберігання безхазяйне нерухоме майно, несе відповідальність за зберігання такої речі з моменту підписання акта приймання-передачі, та зобов'язана надавати до Уповноваженого органу звіт про стан та використання речі. Уповноважений орган має право проводити перевірку умов зберігання та використання безхазяйної нерухомої речі, як шляхом запитів, так і шляхом перевірок (огляду) безпосередньо такого майна.
4.3. Витрати, пов'язані з утриманням майна, несе зберігач.

У випадках, коли до закінчення встановленого законом річного терміну з дня постановки майна на облік з'явиться його власник, майно повертається власникові після відшкодування ним витрат, пов'язаних з виявленням, оцінкою і зберіганням цього майна. Повернення майна власникові провадиться після проведення Уповноваженим органом відповідної перевірки та підтвердження права власності заявника на це майно.


4.4. У разі, якщо безхазяйним нерухомим майном є інженерні мережі (водо-, електро-, теплопостачання, водовідведення і таке інше), вони можуть бути передані на зберігання експлуатуючим організаціям. Для покриття витрат, пов'язаних із зберіганням речі, Уповноважений орган може передати безхазяйну нерухому річ на зберігання з правом користування нею.

Для забезпечення безпечної життєдіяльності та попередження нещасних випадків при використанні інженерних мереж споживачами, експлуатуюча організація здійснює роботи з технічного обслуговування за рахунок власних коштів.


4.5. Між Уповноваженим органом та зберігачем укладається договір зберігання у письмовій формі.
4.6. Після взяття на облік реєстраційною службою Розівського районного управління юстиції об'єкта безхазяйного майна або відумерлої спадщини житлового фонду проводиться комісійне обстеження цього об’єкта і складається акт обстеження за участю дільничного інспектора та представника селищної ради. Нежитлове або житлове приміщення опечатують і повідомляють про це уповноважений орган.
4.7. Протягом одного року з моменту постановки на облік нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини, що відноситься до житлового фонду, до моменту визначення його власника дозволяється надавати це житло у користування іншим особам, згідно з чинним законодавством України з умовою, що у випадку виявлення власника майна таке користування повинно бути припинене протягом трьох діб.
4.8. Передача у тимчасове користування нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна або нежитлових приміщень відумерлої спадщини здійснюється на підставі рішення виконавчого комітету селищної ради.
4.9. Передача нерухомого безхазяйного майна або майна відумерлої спадщини (житловий фонд) у тимчасове користування фізичним особам здійснюється за рішенням виконкому селищної ради.
4.10. Після прийняття відповідних рішень про тимчасове використання нежитлових приміщень нерухомого безхазяйного майна, нежитлових приміщень відумерлої спадщини, майна відумерлої спадщини (житловий фонд) укладається договір користування майном з обов'язковою умовою оформити договори на утримання прибудинкової території та на оплату комунальних послуг протягом усього строку договору та припинення його дії протягом 3-х діб після встановлення власника майна.
4.11. Відповідальність за належне утримання та збереження майна покладається на осіб, яким це майно передається у тимчасове користування.
4.12. Поліпшення об'єкта, переданого у тимчасове користування, здійснені під час знаходження його на обліку, територіальною громадою Розівської селищної ради не відшкодовуються.
4.13. Після взяття на облік безхазяйного майна та відумерлої спадщини уповноважений орган направляє відповідні доручення утримувачам житлового фонду(надавачам послуг з утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій) для забезпечення утримання у належному санітарному стані присадибних ділянок, на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі і споруди, не передані у користування.
4.14. Уповноважений орган веде окремий облік безхазяйного нерухомого майна, прийнятого на облік реєстраційною службою.
5. Прийняття безхазяйного нерухомого майна

до комунальної власності
5.1. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Розівська селищна рада в порядку окремого провадження звертається до суду за місцезнаходженням нерухомого майна з заявою про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади Розівської селищної ради.
5.2. Після винесення рішення суду про передачу безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність територіальної громади, Уповноважена особа готує на чергову сесію ради відповідний проект рішення.
5.3 Після прийняття нерухомого майна до комунальної власності громади, Уповноважена особа здійснює реєстрацію права власності на це майно за територіальною громадою в особі Розівської селищної ради.
5.4. У випадку встановлення протягом року особи власника безхазяйного нерухомого майна Уповноважена особа звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.
5.5. Після отримання письмової відмови власника від безхазяйного нерухомого майна, Уповноважена особа готує на чергову сесію відповідний проект рішення з посиланням на ст.. 336 Цивільного кодексу України.

Якщо власник не виявив бажання надати відмову від виявленої речі на користь територіальної громади Розівської селищної ради, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна, Уповноважена особа звертається до органів прокуратури та уповноважених органів державної влади, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов'язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.


5.6. Всі майнові спори щодо взятого на облік реєстраційною службою та прийнятого до комунальної власності безхазяйного нерухомого майна вирішуються у судовому порядку.

6. Порядок використання майна, переданого до комунальної власності
6.1. Здійснювати правомочності щодо володіння, користування і розпорядження майном органи місцевого самоврядування можуть відповідно до статті 60 Закону України " Про місцеве самоврядування в Україні" з моменту державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти нерухомого майна або з моменту набуття чинності рішення суду про прийняття до комунальної власності об'єктів рухомого майна.
6.2. Дія договору про збереження об'єкту, який було обліковано як безхазяйний або відумерла спадщина, припиняється після реєстрації на нього права комунальної власності.
6.3. Після державної реєстрації права комунальної власності на об'єкти житлового фонду виконавчий комітет селищної ради за необхідності вчиняє заходи щодо подальшого розподілу житла.
6.4. Об'єкти житлового фонду відповідно до статті 5 Закону України "Про житловий фонд соціального призначення", передані за рішенням суду до комунальної власності, можуть бути використані для формування житлового фонду соціального призначення або надаватися громадянам, що перебувають на квартирному обліку, для поліпшення житлових умов.
6.5. Якщо згідно рішення суду, відповідно до статті 362 Цивільного Кодексу України, в комунальну власність територіальної громади Розівської селищної ради передано частину житлового будинку, виконавчий комітет може розглянути питання щодо можливості її викупу власниками суміжних частин цього будинку за їх бажанням, ціна визначається незалежною експертною оцінкою. В окремих випадках виконавчий комітет може, відповідно до вимог Житлового Кодексу України, розглянути питання щодо надання їм у користування зазначеної частини будинку.
7. Прийняття у комунальну власність безхазяйного рухомого майна, яке відноситься до інженерних мереж
7.1. Підприємства, установи, організації всіх форм власності, які здійснюють експлуатацію, обслуговування інженерних мереж, у випадку виявлення безхазяйних елементів та частин інженерних мереж та території Розівської селищної ради, що мають ознаки рухомого майна, в п'ятиденний строк з моменту виявлення або отримання відповідної інформації, зобов'язані повідомити про це Уповноважену особу.
7.2. За заявою Уповноваженої особи відповідними фахівцями проводиться обстеження виявлених елементів та частин інженерних мереж з метою встановлення можливості проведення їх технічної інвентаризації та визначення їх належності до рухомого чи нерухомого майна.

За результатами проведеного обстеження письмовий висновок щодо можливості проведення технічної інвентаризації виявлених об'єктів та визначення їх належності до рухомого чи нерухомого майна.

7.3. Якщо виявлені об'єкти згідно висновку відносяться до нерухомого майна, їх облік та подальше прийняття до комунальної власності територіальної громади Розівської селищної ради здійснюється за процедурою згідно розділів 2-4 цього Порядку.
7.4. Якщо виявлені об'єкти згідно висновку відносяться до рухомого майна, Уповноважена особа з залученням підприємств, що надають послуги з централізованого водо-, тепло-, електропостачання та централізованого водовідведення на території Розівської селищної ради вживає заходи щодо встановлення власника виявлених безхазяйних елементів та частин інженерних мереж в термін, що не перевищує трьох місяців з моменту виявлення речі.
7.5. У випадку встановлення особи власника безхазяйного рухомого майна Уповноважена особа звертається до нього з письмовою заявою щодо відмови від права власності на це майно.
7.6. Після отримання письмової відмови власника від безхазяйного рухомого майна, Уповноважена особа відповідно до Регламенту Розівської селищної ради готує на чергову сесію ради відповідний проект рішення з посиланням на ст. 336 Цивільного кодексу України.

Якщо власник не виявив бажання надати відмову від виявленої речі на користь територіальної громади Розівської селищної ради, враховуючи законодавчі обмеження щодо порядку експлуатації та обслуговування цього майна, Розівська селищна рада звертається до органів прокуратури та уповноважених органів державної влади, що здійснюють контроль за порядком експлуатації такого майна, з приводу усунення порушень вимог законодавства та зобов'язання власника забезпечити належні умови експлуатації та обслуговування вказаного майна.


7.7. У випадку, якщо особу власника виявленої рухомої речі встановити не вдалося, а стан виявленого рухомого майна свідчить про те, що власник фактично відмовився від неї, що підтверджується актом опису майна, Уповноважена особа відповідно до Регламенту ради готує на чергову сесію Розівської селищної ради відповідний проект рішення з посиланням на положення ст.ст. 336, 347 Цивільного кодексу України.
7.8. Подальше володіння, користування і розпорядження майном здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Прийняті до комунальної власності територіальної громади об'єкти як безхазяйне рухоме майно, яке відноситься до інженерних мереж, у випадку відсутності відповідних комунальних підприємств територіальної громади Розівської селищної ради, які можуть експлуатувати ці мережі, з метою забезпечення приведення вказаного майна у відповідність до нормативних вимог, належного обслуговування та надання послуг населенню, можуть бути передані безоплатно у власність відповідним спеціалізованим експлуатуючим організаціям за їх згодою.


8. Оформлення права користування земельними ділянками для експлуатації

об'єктів
8.1. Для оформлення права користування земельною ділянкою особі, якій передано у власність майно на підставі зазначеного Порядку, необхідно звернутися протягом 7 робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення до Розівської селищної ради з відповідною заявою.
8.2. Надання у користування або у власність земельної ділянки здійснюється в порядку, встановленому Земельним кодексом України.
8.3. Право користування земельними ділянками, на яких розташовані об'єкти енергетики, оформлюється в порядку, встановленому Земельним кодексом України, з урахуванням вимог, встановлених Законом України "Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об'єктів".
8.4. Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок для розміщення об'єктів передачі електричної енергії може розроблятися як на кожний окремий об'єкт, так і на групу об'єктів.
9. Процедура прийняття, внесення змін та доповнень
9.1.Порядок виявлення, обліку та зберігання безхазяйного майна, прийняття цього майна до комунальної власності територіальної громади Розівської селищної ради та подальшого розпорядження ним затверджується рішенням Розівської селищної ради.
9.2.Внесення змін та доповнень до цього Порядку у випадку прийняття законодавчих актів, в результаті яких може виникнути неузгодженість окремих положень цього Порядку з діючим законодавством, здійснюється таким же чином, як і його прийняття.
9.3.Пропозиції про внесення змін і доповнень до Порядку підлягають обов'язковому розгляду відповідними постійними комісіями Розівської селищної ради, які за наслідками розгляду складають відповідні висновки.


Секретар ради Л.Г.Денисенко
Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка