Рішення №75-4-7 Від 27 січня 2016 року с. Путрівка Про внесення змін до рішення від 23. 01. 2015 року №844Скачати 88.66 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір88.66 Kb.
ТипРішення


ПУТРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Васильківського району

Київської області
Р І Ш Е Н Н Я №75-4-7

Від 27 січня 2016 року с.Путрівка

Про внесення змін до рішення

від 23.01.2015 року № 844

«Про встановлення ставок плати за землю

на території Путрівської сільської ради

Васильківського району Київської області»

З метою недопущення втрат доходів до бюджету сільської ради, керуючись ст.143 Конституції України, ст.69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.ст.269, 270, 271, 273, 274, 277, 281,282,283,284,286,287,288,289 Податкового кодексу України №2755-УІІ зі змінами та доповненнями, внесеними Законом України від 24 грудня 2015 року №909-УІІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодозабезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», Путрівська сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Положення провстановлення ставок плати за землю на території Путрівської сільської ради Васильківського району Київської області,затверджене рішенням від 23.01.2015 року № 844«Про встановлення ставок плати за землю на території Путрівської сільської ради Васильківського району Київської області» викласти у новій редакції згідно з додатком до цього рішення.

3.Оприлюднити дане рішення на інформаційних стендах, розміщених в приміщенні Путрівської сільської ради та на інформаційному ВЕБ-сайті Васильківської РДА.

4.Копію данного рішення надати до Васильківської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

6.Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію Путрівської сільської ради.
Сільський голова В.Є.Онищук

Додаток


до рішення 4 сесії 7 скликання

від 27.01.2016 №75Положення

про встановлення ставок плати за землю на території Путрівської сільської радиВасильківського району Київської області

Земельний податок.

1. Платниками земельного податку є:

1.1. власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.2. землекористувачі.


2. Обєкти оподаткування земельним податком:

2.1. Земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.2. Земельні частки (паї), які перебувають у власності.
3. Базою оподаткування земельним податком є:

3.1.нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

3.2. площа земельних ділянок розташованих у межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено.
4.Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження):

4.1. Ставка податку за земельні ділянки фізичних осіб, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 0,05 відсотка від їх нормативної грошової оцінки;

-для сільськогосподарських угідь 0,05 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

4.2. Ставка податку за земельні ділянки юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1відсотка від їх нормативної грошової оцінки, та для сільськогосподарських угідьі земель загального користування 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки.

4.3.Ставка податку встановлюється у розмірі 5 відсотків від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки які, перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності).

4.4.Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативно-грошову оцінку, яких не проведено встановлюється в розмірі 5 відсотківвід нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.


5. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

5.1.Від сплати податку звільняються:

а) інваліди першої і другої групи;

б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

в)пенсіонери (за віком);

г) ветерани війни – учасники бойових дій та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

ґ) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

5.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 1.5.1 цього розділу, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

а) для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

б) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в селах- не більш як 0,25 гектара;

в) для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

г) для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

ґ)для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

5.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.


6. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб.

6.1. Від сплати податку звільняються:

-органи державної влади та органи місцевого самоврядування, заклади, установи, та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

-дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоровя, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів:

- санаторно –курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

- громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менше як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;


7. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком.

Не сплачується податок за:

7.1.землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

7.2.земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

7.3. земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

8. Особливості оподаткування платою за землю

8.1. Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

9. Податковий період для плати за землю.

9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

9.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців). 


10. Порядок обчислення плати за землю.

10.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Відповідні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

11. Строк сплати плати за землю.

11.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

11.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

11.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

11.5.Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня врученняподаткового повідомлення-рішення.

11.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

11.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

11.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно. 


12.Орендна плата.
12.1 Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки, оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Путрівська сільська рада, яка укладає договори оренди землі, до 1 лютого подає контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформує контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

12.2 Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

12.3 Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

12.4.Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

12.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

12.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

12.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

12.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

12.7.Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджету застосовується відповідно до вимог пунктів 9-11 розділу Земельного податку даного Додатку.
13. Індексація нормативної грошової оцінки земель.

13.1. Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

13.2.Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою:

Кi = І:100,

де І - індекс споживчих цін за попередній рік.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 100 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 100.Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.


Сільський голова В.Є.Онищук
Каталог: data -> material -> 000 -> 133 -> 189936
000 -> Рахунки державного та місцевого бюджетів для великих платників податків сдпі з овп у м. Луганську з 09. 02. 2015р
000 -> Рекомендована форма заяви
000 -> Закон україни про громадські об'єднання
000 -> Кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) Розділ VІ "Акцизний податок"
000 -> Програма вступного інструктажу з охорони праці та вступного протипожежного інструктажу
189936 -> Рішення 29 січня 2016 року №44-3/2015 Про встановлення ставок плати за землю на території Кодаківської сільськоїради Васильківського району Київськоїобласті
133 -> Начальник гу дфс у Дніпропетровській області
133 -> Рішення до органу державної фіскальної служби. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера Яхнівської сільської ради Т. О. Даниленко
189936 -> Рішення №1178 57 6 Село Велика Бугаївка 21 січня 2015 року Про затвердження ставок земельного податку


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка