Рішення 24. 02. 2012 №6 Про Комплексну районну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2012-2016 рокиСкачати 482.29 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір482.29 Kb.
ТипРішення
 

УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДАЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

чотирнадцята сесія
РІШЕННЯ24.02.2012
№ 6


Про Комплексну районну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки


Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою удосконалення організації повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, створення правових і соціальних умов для належного розвитку сім’ї, у тому числі удосконалення роботи щодо попередження насильства, всебічної підтримки молоді, утвердження гендерного паритету та протидії торгівлі людьми Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Комплексну районну програму з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки (далі – Комплексна програма), що додається.

2 Районній державній адміністрації:

2.1. забезпечити організацію виконання заходів і завдань Комплексної програми та проінформувати про хід її реалізації Чернігівську районну раду щопівроку до 20 числа наступного за звітним періодом;

2.2. під час формування проекту районного бюджету передбачати асигнування на реалізацію Комплексної програми, виходячи із загальних обсягів видатків, передбачених на відповідний рік на відповідну галузь.

3 Рекомендувати виконавчим комітетам сільських та селищних рад:

3.1. здійснити виконання заходів, зазначених у Комплексній програмі;

3.2. передбачати в місцевих бюджетах кошти на виконання Комплексної програми.

4 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.Голова радиС.М.Одаренко
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

24.02.2012 № 6Комплексна районна програма

з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми

на 2012-2016 роки

смт Чернігівка

2012 рік

ЗМІСТ

Стор.


1

Загальні положення


3

2

Мета і основні завдання Комплексної програми

3

3

Напрями виконання Комплексної програми
5

4

Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Комплексна програма, обґрунтування необхідності їх розв’язання

5

5

Фінансове забезпечення Комплексної програми6

6

Організація управління та контроль за ходом виконання Комплексної програми7

7

Очікувані результати виконання Комплексної програми7

8

Перелік заходів Комплексної програми9

  1. Загальні положення

Комплексна районна програма з оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки сім’ї, молоді, гендерного паритету та протидії торгівлі людьми на 2012-2016 роки (далі – Комплексна програма) розроблена відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

Актуальність розроблення та прийняття цієї Комплексної програми зумовлено необхідністю впровадження державної політики щодо створення оптимальних умов для оздоровлення та відпочинку дітей, підтримки молоді, встановлення гендерного паритету у суспільстві, всебічного розвитку сім'ї, попередження насильства в сім’ї та протидії торгівлі.


  1. Мета і основні завдання Комплексної програми

Метою Комплексної програми є організація повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, створення правових і соціальних умов для належного розвитку сім’ї, у тому числі удосконалення роботи щодо попередження насильства, всебічна підтримка молоді, утвердження в суспільстві гендерного паритету та вжиття заходів з протидії торгівлі людьми.


Основними завданнями Комплексної програми є:
у сфері оздоровлення та відпочинку дітей:

збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами відпочинку та оздоровлення;

створення сприятливих умов для реалізації соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів відпочинку та оздоровлення дітей;

навчання кадрів та підвищення престижу праці в дитячих оздоровчих закладах.


у сфері підтримки інституту сім’ї:

підвищення престижу сім’ї та посилення сімейних орієнтацій населення;

зміцнення шлюбу, зниження рівня розлучуваності;

зниження рівня соціального сирітства серед дітей;

підвищення рівня відповідальності батьків за утримання, виховання та розвиток дітей, їх життя та здоров’я;

залучення громад до допомоги сім’ям, дітям та молоді;

посилення взаємодії органів державної влади, міжнародних, громадських організацій та інших юридичних осіб щодо попередження насильства в сім’ї;

забезпечення ефективної системи раннього виявлення сімей, у яких вчинюється насильство або є реальна загроза його вчинення, та організації соціального супроводу таких сімей;

підвищення рівня правової культури населення та поінформованості про проблему насильства в сім’ї шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи;

створення дієвої системи надання допомоги потерпілим від насильства в сім’ї.


у сфері підтримки молоді:

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських життєвих принципів;

формування та пропаганда здорового і безпечного способу життя;

забезпечення зайнятості молоді;

підтримка молодіжних і дитячих громадських організацій, які реалізують програми, що спрямовані на вирішення проблем молоді;

інтеграція молодіжного руху до всеукраїнських, європейських та світових молодіжних структур.
у сфері підтримки гендерного паритету:

розширення можливостей поєднання сімейних обов’язків та професійної діяльності жінок і чоловіків;

створення умов для гармонізації професійних і сімейних обов'язків;

запровадження системи ефективного реагування на факти гендерної дискримінації;

формування гендерної культури та усунення гендерних стереотипів;

проведення наукових досліджень із гендерної проблематики та впровадження їх результатів.


у сфері протидії торгівлі людьми:

підвищення рівня правової культури населення та поінформованості щодо протидії торгівлі людьми шляхом проведення широкомасштабної інформаційно-просвітницької та роз’яснювальної роботи;

підвищення професійної компетенції персоналу державних органів у сфері протидії торгівлі людьми;

проведення профілактичних заходів (інформаційно-просвітницька робота та соціальна реклама, врегулювання міграційних процесів, здійснення соціально-економічних ініціатив тощо);

надання допомоги особам, постраждалим від торгівлі людьми, а саме: реабілітація та соціальна (ре)інтеграція осіб, постраждалих від торгівлі людьми, шляхом запровадження національного механізму перенаправлення, поновлення прав та відшкодування шкоди постраждалим особам, урахування спеціальних потреб окремих груп постраждалих осіб, зокрема дітей, стандартизація соціальних послуг у сфері протидії торгівлі людьми.


  1. Напрями виконання Комплексної програми
  1. Організація оздоровлення та відпочинку дітей;

2. Підтримка повноцінного інституту сім’ї;

3. Всебічна підтримка молоді;

4. Встановлення гендерного паритету;

5. Здійснення заходів щодо протидії торгівлі людьми.4. Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Комплексна програма, обґрунтування необхідності їх розв’язання
Загострення проблем спричинено сукупністю взаємопов’язаних та взаємообумовлених чинників, серед яких:
у сфері оздоровлення та відпочинку дітей:

проблема скорочення мережі стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які фактично здійснюють діяльність;

недостатнє фінансування з районних та місцевих бюджетів на оздоровлення та відпочинок дітей;

низький рівень охоплення оздоровчими послугами дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей».


у сфері підтримки інституту сім’ї:

зниження престижу сім’ї та нівелювання сімейних цінностей;

непідготовленість молоді до подружнього життя;

низька культура статевої та репродуктивної поведінки молоді, внутрішньосімейних стосунків, поширення сімейного насильства в різних формах;

поширення шкідливих звичок: тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків;

недостатній рівень педагогічної культури батьків, їх відповідальності за здоров’я та виховання дітей;

незадовільний життєвий рівень багатьох сімей, низькі стандарти оплати праці, невирішеність житлової проблеми, поширення бідності та злиденності серед сімей з дітьми, слабка орієнтація на свідоме самозабезпечення.
у сфері підтримки молоді:

погіршення показників здоров’я молодих людей;

поширення в молодіжному середовищі наркоманії та епідемії ВІЛ/СНІДу;

недостатній рівень реалізації освітнього потенціалу молоді;

недостатній рівень економічної та громадської активності молоді, відчуження її від суспільних справ;

низький рівень працевлаштування молоді.


у сфері підтримки гендерного паритету:

низький рівень гендерного інтегрування у системі державного управління;

недостатній рівень економічної незалежності жінок і чоловіків; низький рівень гендерної культури та існування гендерних стереотипів у суспільстві;

низький рівень впровадження в суспільне життя результатів наукових досліджень з гендерної проблематики.


у сфері протидії торгівлі людьми:

недостатній рівень координації діяльності державних органів, громадських та міжнародних організацій у сфері протидії торгівлі людьми;

низький рівень поінформованості суспільства щодо шляхів убезпечення від потрапляння до ситуацій торгівлі людьми, а також можливостей отримання відповідної допомоги з метою формування навичок безпечної поведінки у населення;

упереджене ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми.
  1. Фінансове забезпечення Комплексної програми

Комплексна програма реалізується за рахунок місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Під час формування проекту обласного бюджету райдержадміністрація передбачає асигнування на реалізацію Комплексної програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік на відповідну галузь.  1. Організація управління та контролю за ходом виконання

Комплексної програми

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України головним розпорядником бюджетних коштів, передбачених на виконання Комплексної програми, призначається відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Чернігівської райдержадміністрації, який розробляє та затверджує порядок використання коштів виконавцями.

Контроль за виконанням Комплексної програми покладається на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації щороку до 10 числа, що наступає за звітним періодом, подає до постійної комісії обласної ради з гуманітарних питань узагальнену інформацію про стан виконання Комплексної програми.

Відповідальні виконавці щороку до 05 числа, що наступає за звітним періодом, надають управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації узагальнену інформацію про стан виконання Комплексної програми.
7. Очікувані результати виконання Комплексної програми
За час виконання Комплексної програми:

у сфері оздоровлення та відпочинку дітей:

50 % забезпечення послугами з відпочинку та оздоровлення дітей шкільного віку за рахунок всіх джерел фінансування;

внесення до Державного реєстру відомостей про дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які розташовані на території Запорізької області;

забезпечення дитячих оздоровчих закладів інформаційно-правовими матеріалами щодо організації з відпочинку та оздоровлення дітей;

впровадження наявних соціально-педагогічних, медико-оздоровчих інноваційних проектів у закладах, що здійснюють оздоровлення та відпочинок дітей за бюджетні кошти;

залучення до навчальних семінарів директорів, бухгалтерів, медичних та педагогічних працівників дитячих оздоровчих закладів.


у сфері підтримки інституту сім’ї:

впровадження науково-методичних рекомендацій за результатами відповідних досліджень в діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що здійснюють роботу з сім’ями;

забезпечення освітньо-практичними послугами з питань репродуктивного здоров’я, виховання дітей, вирішення конфліктів, формування ненасильницької моделі поведінки, сімейних цінностей та традицій учасників відповідних заходів;

забезпечення інформаційно-методичними матеріалами учасників заходів щодо підтримки інституту сім’ї та попередження сімейного насильства;

100 % залучення до навчальних семінарів та тренінгів наявних кандидатів в прийомні батьки та батьки-вихователі;

проведення коррекційних програм з особами, які вчинили насильство в сім’ї.


у сфері підтримки молоді:

залучення до участі у творчих, інтелектуальних, розважальних заходах не менше 20 % молоді від загальної кількості осіб зазначеної категорії;

залучення до участі у заходах щодо поліпшення становища трудової молоді не менше 10 % молоді від загальної кількості осіб зазначеної категорії;

залучення до участі у заходах щодо поліпшення становища студентської молоді не менше 10 % молоді від загальної кількості осіб зазначеної категорії;

забезпечення працевлаштування молоді не менше 3 % від загальної кількості осіб зазначеної категорії через мережу Обласного центру праці для молоді.
у сфері гендерного паритету:

залучення до культурно-мистецьких акцій, семінарів, науково-практичних конференцій, спрямованих на формування гендерної культури, до 10 % населення;

забезпечення інформаційно-правовими, методичними матеріалами учасників відповідних заходів;

впровадження науково-методичних рекомендацій за результатами відповідних досліджень в діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що здійснюють відповідну роботу.


у сфері протидії торгівлі людьми:

підвищення рівня поінформованості і правової культури населення з питань протидії торгівлі людьми;

залучення до навчальних семінарів, нарад, спеціалістів виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, які в межах виконання своїх професійних обов’язків можуть стикатись з особами групи ризику або постраждалими від торгівлі людьми.

8. Перелік заходів Комплексної програми
8.1. Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей


з/п


Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування

з місцевого бюджету

(тис. грн.)


1

2

3

4

5

8.1.1.Створювати при райдержадміністрації, виконкомах селищної та сільських рад координаційні ради, робочі групи з організації літнього оздоровлення та відпочинку дітей, молоді та пільгових категорій сімей з дітьми.

Райдержадміністрації, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

2012
2013
2014
2015
2016


Не потребує фінансування8.1.2.


Проводити семінари для керівників, вихователів, вчителів з організацій оздоровлення та відпочинку дітейвідділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти

2012
2013
2014
2015
2016


не потребує

фінансування1

2

3

4

5

8.1.3.


Забезпечити роботу виїзного консультативного пункту у пришкільні табори з метою надання дітям соціально-психологічної допомоги, проведення профілактики негативних явищвідділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016


10
14
18
22
26

8.1.4.


Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, у тому числі:


відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, служба у справах дітей.

щорічно
8.1.5.


дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на вихованні у прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу

служба у справах дітей райдержадміністрації

2012
2013
2014
2015
2016


5
5
7
8
8

8.1.6.


дітей із багатодітних сімей, дітей із девіантною поведінкою, дітей, які перебувають на диспансерному обліку

відділ у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, ЦРЛ, відділ освіти

2012
2013
2014
2015
2016


6

6
7


8
8


8.1.7.


Дітей-інвалідів, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, інші категорії дітей, що потребують особливої уваги та підтримки

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, Чернігівська ЦРЛ, УПСЗН

2012
2013
2014
2015
2016


5
5
6
8
8

8.1.8

Забезпечити оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села

Управління АПР, профспілка працівників АПР

2012
2013
2014
2015
2016


50
55
55
60
65

8.1.9.

Здійснювати направлення дітей, які перебувають на диспансерному обліку на санаторно-курортне оздоровлення, до реабілітаційних центрів

Чернігівська ЦРЛ

2012
2013
2014
2015
2016


Не потребує

фінансування8.1.10.

Забезпечити супроводжуючими особами (у т.ч.медичним працівником) оплату добових та транспортних витрат під час перевезення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки на оздоровлення до МДЦ «Артек» та УДЦ «Молода гвардія»

відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, Чернігівська ЦРЛ, служба у справах дітей Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, Чернігівська ЦРЛ, УПСЗН

2012
2013
2014
2015
2016


2
2
3
4
5

8.1.11.

Забезпечити організацію пришкільних таборів літнього відпочинку на базі навчально-виховних закладів району

Відділ освіти райдержадміністрації

2012
2013
2014
2015
2016

40
45
50
55
60

8.1.12.


Забезпечити проведення для дітей спортивно-масових, еколого-натуралістичних, природоохоронних, науково-технічних заходів, творчих конкурсів, краєзнавчих екскурсій та туристичних поїздок з метою ознайомлення дітей та молоді із визначними пам’ятками історії та культури

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури та туризму, служба у справах дітей, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016


5
5
6
8
9Джерела фінансування

Обсяг фінансування,

всього


Термін виконання, рік

2012

2013

2014

2015

2016

Місцевий бюджет

897

146

145

216

186

204Тис. грн..


8.2 Заходи щодо підтримки сім’ї та попередження насильства в сім’ї


з/п


Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування з обласного бюджету

(тис. грн.)


1

2

3

4

5

8.2.1.

Забезпечити виготовлення та розповсюдження соціальної реклами щодо позитивного іміджу сім’ї та популяризації серед молоді сімейного способу життя


Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016

5
5
6
6
7


8.2.2.

Організовувати проведення заходів з нагоди Міжнародного жіночого дня, родинних свят, обласних етапів конкурсів: Всеукраїнського фотоконкурсу "Миттєвості сімейного щастя", Всеукраїнського огляду-конкурсу "Таланти багатодітної родини" та інші

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури та туризму, служба у справах дітей, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016

5
4
4
8
6

8.2.3.

Поширювати найбільш прогресивні форми роботи для всіх категорій сімей: молодих; багатодітних; неповних сімей; сімей, де виховуються діти з особливими потребами; прийомних сімей та інших

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016

5
5
5
5
5

8.2.4.

Забезпечити проведення заходів для дітей з нагоди Дня святого Миколая, новорічних та різдвяних свят, Міжнародного дня захисту дітей та Дня знань

Відділи у справах сім’ї, молоді та спорту, освіти, культури та туризму, служба у справах дітей, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016


8
10
15
15
16

8.2.5.

Проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед молоді, спрямовану на підготовку до сімейного життя і відповідального батьківства, популяризацію здорового способу життя

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016


2
2
2
5
5

8.2.6.

Забезпечити інформування батьків та надання їм консультативних послуг з метою набуття вмінь, знань і навичок з питань виховання дітей, формування відповідального батьківства

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016


5
5
5
6
6

8.2.7.

Підвищення професійної компетентності працівників органів виконавчої влади, соціальних працівників з питань попередження насильства в сім’ї та роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016


4
4
5
5
6

8.2.8.

Здійснення просвітницької та роз’яснювальної роботи серед громадськості про проблему насильства в сім’ї

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016


Не потребує фінансування

8.2.9.

Організація та проведення Всеукраїнської акції “16 днів проти насильства ”(районний етап акції)


Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016

2
2
2
2
2

8.2.10.

Навчання фахівців з проведення корекційних програм

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

2012
2013
2014
2015
2016

4
4
4
5
5

8.2.11.

Проведення корекційних програм з особами, які вчинили насильство в сім’ї

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016

5
5
5
5
5Джерела фінансування

Обсяг фінансування,

всього


Термін виконання, рік

2012

2013

2014

2015

2016

Обласний бюджет

269

45

46


53


62


63


8.3. Заходи щодо підтримки молоді


з/п


Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування з обласного бюджету (тис. грн.)

1

2

3

4

5

8.3.1.

Проведення профорієнтаційної роботи серед старшокласників

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, районний центр зайнятості населення ( за згодою)

2012
2013
2014
2015
2016

1
2
2
2
2

8.3.2.

Забезпечити підтримку і розвиток підприємницьких ініціатив молоді

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, районний центр зайнятості населення ( за згодою

2012
2013
2014
2015
2016

1
1
1
1
1

8.3.3.

Забезпечити організацію і проведення інформаційно - просвітницьких акцій до соціально значущих дат з метою пропаганди здорового способу життя, профілактики соціально небезпечних хвороб, формування у молоді відповідальності за власне здоров’я

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016

5
5
5
5
6

1

2

3

4

5

8.3.4.

Забезпечувати широке залучення молоді до організації та проведення заходів з нагоди свят та визначних дат України, Запорізької області

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ культури та туризму

2012
2013
2014
2015
2016


5
5
6
6
7

8.3.5.

Проводити районний молодіжний фестиваль естрадного мистецтва «Зорепад»

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ культури та туризму

2012
2013
2014
2015
2016

5
6
6
6
7

8.3.6.

Забезпечити участь переможців районного молодіжного фестивалю естрадного мистецтва «Зорепад» у обласному етапі цього конкурсу

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ культури та туризму

2012
2013
2014
2015
2016

2
2
2
3
3

8.3.7.

Забезпечити підбір кандидатів та їх участь у обласному конкурсі для обдарованої молоді

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ культури та туризму, відділ освіти, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016

2
2
3
3
3

8.3.8.

Забезпечити проведення заходів в рамках Тижня молоді з нагоди святкування Дня молоді в Україні

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ культури та туризму, відділ освіти, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016

5
5
6
6
7

8.3.9.

Формування інформаційного простору, інтеграція молоді до світової та європейської молодіжної спільноти

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту

2012
2013


2014
2015
2016

2
3
3


4
5

8.3.10.

Підтримка проектів щодо створення умов для професійної самореалізації молоді з обмеженими фізичними можливостями, творчому розвитку, організації змістовного дозвілля

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ культури та туризму, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016


2
2
2
2
2

8.3.11.

Здійснення заходів з соціальної підтримки молоді, що перебуває у конфлікті з законом

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ культури та туризму, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016


2
2
3
3
4

8.3.12.

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів, спрямованих на збереження здоров'я населення, пропагування переваг здорового способу життя

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ культури та туризму, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016

3
3
4
4
5


тис.грн.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,

всього


Термін виконання, рік

2012

2013

2014

2015

2016

Місцевий бюджет

231

35


38


43


45


528.4. Перелік заходів щодо підтримки гендерного паритету

з/п


Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування з місцевого бюджету (тис. грн.)
1

2

3

4

5

8.4.1.

Провести культурно-мистецькі акції, семінари, науково-практичні конференції, спрямовані на формування гендерної культури населення


Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, відділ культури та туризму, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
20162
4
4
5
5

8.4.2.

Підготувати та розповсюдити буклети, плакати та іншу літературу

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016


2
2
2
4
4Тис.грн.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,

всього


Термін виконання, рік

2012

2013

2014

2015

2016

Обласний бюджет

35

4


6


7


9


98.5. Перелік заходів щодо протидії торгівлі людьми


№ з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування з обласного бюджету (тис. грн.)1

2

3

4

5

8.5.1.

Проведення інформаційних і рекламних кампаній щодо протидії торгівлі людьми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016

3
4
4
5
5


8.5.2.

Проведення заходів з метою підвищення рівня обізнаності населення щодо сучасних проявів торгівлі людьми, а також засобів і методів, що використовуються торгівцями людьми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016


3
3
4
4
5


1

2

3

4

5

8.5.3.

Розвиток та забезпечення діяльності мобільного консультаційного пункту соціальної роботи Запорізького обласного центра соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді для проведення роз‘яснювальної роботи щодо протидії торгівлі людьми


Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016

3
3
3
4
5


8.5.4.

Проведення семінарів, нарад, засідань за круглим столом з метою забезпечення підвищення професійної компетентності спеціалістів, які в межах виконання своїх професійних обов’язків можуть стикатись з особами групи ризику або постраждалими від торгівлі людьми

Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту, РЦСССДМ

2012
2013
2014
2015
2016

3
3
4
4
5тис. грн.

Джерела фінансування

Обсяг фінансування,

всього


Термін виконання, рік

2012

2013

2014

2015

2016

Місцевий бюджет

79

12


13


17


17


20


Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка