Рішення 22. 02. 2013 №14 Про Програму розвитку освіти Чернігівського району на 2013-2017 рокиСторінка4/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4   5

Основні заходи з реалізації мети
1. Продовжити проведення щорічного районного конкурсу «Учитель року».

2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники закладів освіти

2. Забезпечити здійснення щорічної виплати обласної премії кращим педагогічним працівникам загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчальних закладів.


2013-2017 роки (щороку)

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

профспілкові комітети закладів освіти3. Забезпечити підготовку кадрів для системи освіти району з числа молоді сільської місцевості за цільовими направленнями у вищих педагогічних навчальних закладах в обсязі не менше 50 % від загальних обсягів прийому за державним замовленням, до інших ВНЗ - не менше 20 %.


2013-2017 (щороку)


Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

керівники закладів освіти4. Забезпечити використання всіх наявних шляхів і механізмів забезпечення житлом педагогічних працівників, забезпечення їх соціального захисту і підтримки відповідно до чинного законодавства України.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад,

профспілкові комітети закладів освіти
5. Проводити системну профорієнтаційну роботу серед учнів випускних класів загальноосвітніх навчальних закладів щодо орієнтації на здобуття педагогічної професії.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, керівники закладів освіти

6. Забезпечити участь педагогічних працівників району у спецкурсах варіативної складової навчальних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, спрямованої на психолого-педагогічне забезпечення розвитку професійної компетентності фахівців, їх успішного професійного та особистісного розвитку.
2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, районний методичний кабінет

7. Відкрити (у межах наявного бюджетного фінансування відділу освіти) науково-дослідну лабораторію з питань упровадження сучасних ІТ-технологій в освітній процес, інклюзивної освіти, проблем дистанційної освіти; «Теорія та практика підвищення якості природничо-математичної освіти»; центр освіти дорослих; районний центр медіа-освіти та інформаційної безпеки; видавничо-редакційний відділ.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, методкабінет, керівники закладів освіти


8. Розробити та забезпечити реалізацію програм «On-line бібліотека” та «Електронний
підручник» для керівників закладів освіти та психологів району.


2013-2014 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, методкабінет, керівники закладів освіти

9. Провести конкурси професійної майстерності;

керівників загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних навчально-виховних закладів;

«Шкільна бібліотека» - бібліотекарів загальноосвітніх навчальних закладів.


2013-2017 роки (щороку)

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації


10. Створити адаптивну мережу системи підготовки та підвищення кваліфікації до реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти: здійснити маркетингові дослідження освітніх запитів педагогічних працівників щодо впровадження Держстандарту; організувати підготовку спеціалістів – викладачів іноземної мови та «Сходинки до інформатики» в початкових класах.

2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

11. Забезпечити участь педагогічних працівників району у спецкурсах (за умови їх створення):

для всіх категорій слухачів: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітній діяльності» (з варіативним змістом навчальних програм з урахуванням категорій та фаху слухачів);

для вчителів:

історії та правознавства: «Особливості викладання курсу «Правознавство. Практичний курс», «Жінка в суспільно-політичному житті України», «Історія рідного краю», «Людина і суспільство»;

української мови та літератури: «Соціокультурна змістова лінія в структурі уроку української мови», «Регіональний компонент як складова формування літературної компетентності учнів», «Виховання словом: риторичний аспект педагогічної взаємодії», «Особливості організації навчально-виховного процесу у філологічних профільних класах»;

російської мови, літератури та зарубіжної літератури – «Риторизація шкільної мовної освіти», «Комунікативно-словоцентричний аналіз тексту».2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, методкабінет, керівники закладів освіти

12. Запровадити електронне портфоліо вчителів.
2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

13. Узяти участь у міжнародних дослідженнях якості читання і розуміння тексту учнями (PIRLS) та якості природничо-математичної освіти (TIMSS). Застосувати аналіз результатів досліджень для вдосконалення якості педагогічного процесу, підвищення кваліфікації вчителів початкових класів.
2015 рік

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

14. Забезпечити проходження вчителями району курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників усіх категорій розділ «Медіаосвіта».


2013 рік


Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

15. Забезпечувати продовження реалізації освітнього проекту «Формування та розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності педагогів» щодо неперервного підвищення кваліфікації педагогів в області ІКТ.2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні закладиVІІІ. МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Мета: підвищення якості освіти шляхом здійснення комплексного соціального і психолого-педагогічного та управлінського вивчення якості освіти в районі, розвитку учня в навчальному закладі, рівня професійної компетентності вчителя; збору, збереження, передачі, обробки і аналізу інформації щодо стану системи освіти на районному рівні та прогнозування її розвитку; об'єднання зусиль суб'єктів та об’єктів освітнього процесу навколо врегулювання впливу факторів зовнішнього середовища та внутрішніх факторів самої педагогічної системи на ефективність якості розвитку освіти.
Завдання:
1. Розвиток управління якістю освіти в районі на основі діагностики стану навчально-виховного процесу в закладах освіти, контролю за еквівалентністю загальної середньої, дошкільної, позашкільної, освіти з державними стандартами; ефективністю прийнятих управлінських рішень на різних рівнях системи освіти району.

2. Одержання об'єктивної і достовірної інформації щодо стану діяльності закладів освіти з питань рівного доступу до якісної освіти, у тому числі - профільного навчання, здоров’я дитини.

3. Інформаційне забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників освітніх закладів з питань оцінки навчальних програм і моніторингу, використання сучасних педагогічних та інформаційних технологій щодо моніторингових досліджень з питань підвищення якості освіти.

4. Залучення до інтерпретації результатів освітнього моніторингу фахівців психологічних та методичних служб району, відділу освіти.

5. Відстеження й оцінка ефективності, наслідків і вторинних ефектів здійснюваного розвитку системи освіти району.
Основні заходи з реалізації мети
1. Здійснити моніторингові дослідження:
1.1. якості природничо-математичної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів;

1.2. причин поширення наркоманії, пияцтва, захворювання на ВІЛ/СНІД в учнівському


середовищі та ефективності профілактичної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах району;

1.3. стану методичної роботи методичного служби відділу освіти райдержадміністрацій і виконавчих комітетів селищної та сільських рад району

1.4. стану якості дошкільної освіти (районний рівень).


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів


2. Розробити:

2.1. методику, критерії, показники та інструментарій моніторингу якості дошкільної освіти на районному рівні;
2013 рік

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів


2.2. критерії та показники, кваліметричну модель оцінки стану роботи методичної служби системи освіти району;


2013 рік

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів


2.3. районну модель, програмне та методичне забезпечення проведення моніторингу дошкільної і загальної середньої освіти в районі;2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів


3. Створити систематизований банк діагностик, інструментарію, методик та технологій моніторингу якості освіти в районі та забезпечити методичний супровід діяльності.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів


4. Провести району конференцію «Моніторинг якості освіти – важливий засіб управління розвитком освіти».


2016 рік

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів


7. Видати методичний вісник «Педагогічний орієнтир» «Кваліметричні моделі оцінки діяльності методичної служби на районному, шкільному рівнях управління загальною середньою освітою».


2016 рік

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, керівники навчально-виховних закладівІХ. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Управління виконанням Програми розвитку освіти Чернігівського району на 2013-2017 роки та контроль за ходом виконання здійснюватиметься скоординованими діями районної ради, районної державної адміністрації в межах їх повноважень.

Поточна системна діяльність з управлінського забезпечення реалізації Програми покладається на відділ освіти райдержадміністрації. Зазначена діяльність передбачає здійснення організації, планування, керівництва, координації людських і матеріальних ресурсів упродовж усього періоду дії Програми, систематичного оцінювання впливу її реалізації на якісні зміни в освіті та в окремих її складових.

Щороку, до 1 лютого, районна державна адміністрація забезпечуватиме інформування районної ради про хід виконання Програми.

Поточний контроль за ходом реалізації Програми покладається на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань.

Відкритість управлінських дій буде забезпечуватися прилюдним звітуванням про хід реалізації Програми на колегії відділу освіти райдержадміністрації, засіданнях рад керівників загальноосвітніх навчальних закладів, через засоби масової інформації, громадські об‘єднання, а також прозорістю використання фінансових ресурсів.

Х. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансове забезпечення Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів у межах видатків на галузь освіти на відповідний бюджетний період, а також за рахунок інших, не заборонених чинним законодавством, джерел фінансування.

Перелік заходів і завдань Програми з орієнтовними обсягами їх фінансування наведений у додатку 1 до Програми, орієнтовні загальні обсяги та джерела фінансування – у додатку 2.
ХІІ. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Виконання Програми розвитку освіти Чернігівського району на 2013-2017 роки дасть змогу забезпечити досягнення на кінець 2017 року таких показників розвитку системи освіти області:


№ з/п

Найменування показників

Кількісні виміри показників розвитку


1

2

3

1.

Охоплення дітей дошкільною освітою (відсоток від кількості дітей віком 3-6 років)

88 %


2.

Охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою (відсоток від їх кількості)


100 %

3.

Середня кількість дітей на 100 місць у дошкільних начальних закладах


100

4.

Охоплення дітей і підлітків шкільного віку загальною середньою освітою у різних формах її здобуття (відсоток від їх кількості )


100 %

5.

Охоплення дітей і підлітків позашкільною освітою

(відсоток від їх кількості)
33 %

6.

Забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів (відсоток від кількості учнів загальноосвітніх навчальних закладів (далі - ЗНЗ)

100 %

1

2

3

7.

Забезпечення підвезення до загальноосвітніх навчальних закладів учнів, що проживають за межами пішохідної доступності до ЗНЗ (відсоток від тих, що потребують підвезення)


100 %

8.

Забезпечення сільських районів шкільними автобусами (кількість автобусів)5

9.

Відсоток учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які здобувають освіту державною мовою


100 %

10.

Оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в школах-інтернатах (відсоток від кількості цих дітей)


100 %

11.

Охоплення усіма видами харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів (відсоток від кількості учнів ЗНЗ)


100 %

12.

Охоплення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів та учнів пільгових категорій (відсоток від кількості цих учнів)


100 %

13.

Упровадження в загальноосвітніх навчальних закладах регіональних курсів «Екологія рідного краю», «Історія рідного краю» (відсоток від кількості денних ЗНЗ)


100 %

14.

Підключення загальноосвітніх навчальних закладів до швидкісного Інтернету (відсоток від кількості ЗНЗ)


100%

15.

Кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів на один комп‘ютер


25 чол.

16.

Охоплення учнів старшої школи ЗНЗ профільним навчанням (відсоток від кількості учнів школи ІІІ ступеня)


100 %

17.

Охоплення дітей та підлітків інклюзивною та інтегрованою освітою в загальноосвітніх навчальних закладах (відсоток від кількості дітей і підлітків, що мають показання для такої освіти)


35 %

18.

Облаштування пандусами загальноосвітніх навчальних закладів, на території обслуговування яких проживають діти, що пересуваються на візках

(відсоток від кількості цих дітей)
100 %

19.

Кількість педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів, перепідготовлених за програмами «Інтел. Навчання для майбутнього» та «Основи інформаційно-комп‘ютерних технологій» (відсоток від загальної кількості педагогічних працівників ЗНЗ)

100%

20.

Кількість педагогічних працівників, охоплених курсовою перепідготовкою та підвищенням кваліфікації в Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти (за період дії Програми)


100%

(за планом)Додаток 1
до Програми розвитку освіти

Чернігівського району на 2013-2017 рокиПерелік заходів і завдань програми з орієнтовними обсягами їх фінансування
з/п


Найменування заходів і завдань

Виконавці

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Загальний обсяг

За роками виконання

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

2017 рік

Усього,

І етап


Усього, наступні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Нагородження преміями переможців обласних і Всеукраїнських інтелектуальних змагань

Відділ освіти, молоді та спорту Чернігівської районної державної

адміністрації2013-2017 роки

Усього

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0у т.ч.


районний бюджет

2,0

2,0

5,0

5,0

5,0інші джерела


2

Проведення районних та участь в обласних позашкільних заходах

Відділ освіти, молоді та спорту Чернігівської

районної державної

адміністрації


2013-2017 роки

Усього

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0у т.ч.


районний бюджет

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0інші джерела


3


Придбання шкільних автобусів

Відділ освіти, молоді та спорту Чернігівської

районної державної

адміністрації


2013-2017 роки

Усього

345,0

345,0

345,0

400,0

400,0у т.ч.


районний бюджет

345,0

345,0

345,0

400,0

400,0інші джерелаПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка