Рішення 22. 02. 2013 №14 Про Програму розвитку освіти Чернігівського району на 2013-2017 рокиСторінка2/5
Дата конвертації05.05.2016
Розмір1 Mb.
ТипРішення
1   2   3   4   5

Основні заходи з реалізації мети
1. Удосконалити шляхом упровадження сучасних інформаційно-комп’ютерних технологій облік дітей дошкільного віку; систему обліку поточних потреб та середньострокового прогнозування потреб населення в дошкільній освіті.


Щороку до 1 лютого

2013-2017 рокиВідділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, керівники навчально-виховних закладів

2. Створити умови для забезпечення місцями в дошкільних навчальних закладах всіх, відповідно до потреб населення, дітей дошкільного віку; повного залучення дітей п’ятирічного віку до систематичного навчання в дошкільних навчальних закладах і підготовки до успішного шкільного навчання.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, керівники навчально-виховних закладів

3. Забезпечити подальший розвиток мережі дошкільних навчальних закладів шляхом реорганізації шкіл у навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад":

-Замістянської зош І-ІІ супенів-2013 рік

-Панфілівська зош І-ІІІ ступенів-2014 рік

-Новополтавська зош І-ІІІ ступенів-2015 рік

-Чернігівська зош І-ІІ ступенів -2016 рік;

збільшення потужностей функціонуючих дошкільних закладів за рахунок використання резервних приміщень закладів освіти:

-КДНЗ ясла-садок «Казка» Верхньотокмацької сільської ради-2014 рік

-КДНЗ ясла-садок «Оленка» Обіточненської сільської ради-2015 рік
2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, керівники навчально-виховних закладів
4. Забезпечити підтримку та сприяння створення центрів розвитку дитини; відкриття у дошкільних навчальних закладах для диференційованого забезпечення відповідних потреб громадян груп: сімейних, прогулянкових, різнотривалого та цілодобового перебування дітей, роботи у вихідні і святкові дні тощо.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, керівники навчально-виховних закладів


5. Забезпечити соціальний захист, охорону життя, здоров'я вихованців дошкільних навчальних закладів; оптимальне та якісне харчування дітей відповідно до вікових потреб; упровадити ефективну систему заходів зі збереження і зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров'я дитини, реалізації здоров'язберігаючих та здоров'язміцнюючих технологій дошкільної освіти; медичного обслуговування дітей у дошкільних навчальних закладах.2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, ЦРЛ, виконкоми сільських та селищної рад, керівники навчально-виховних закладів


6.Оснастити дошкільні навчальні заклади комп’ютерною технікою з підключенням до мережі Інтернет.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, керівники навчально-виховних закладів

7.Забезпечити проведення районних заходів з науково-методичного забезпечення розвитку дошкільної освіти та заохочення суб‘єктів освітнього простору району до ефективної підтримки і розвитку дошкілля району:

7.1. конкурсу:

«Методист року» - щорічно;
7.2. «Дня довкілля» - щорічно


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту, райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, керівники навчально-виховних закладів


8. Організувати на базі КДНЗ ясел-садка «Сонечко» Чернігівської селищної ради «Школи практичного психолога дошкільного навчального закладу» для надання консультативної допомоги батькам і педагогам.
2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Чернігівська селищна рада, адміністрація КДНЗ


9. Привести матеріально-технічну базу, навчально-методичне забезпечення дошкільних навчальних закладів у відповідність до сучасних вимог щодо створення безпечного і комфортного для перебування дітей розвиваючого освітнього середовища, обладнання навчально-наочними посібниками та іграшками на рівні, не нижчому від чинних нормативів.
2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту, райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, керівники навчально-виховних закладів

10.Забезпечити поліпшення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів шляхом проведення капітальних ремонтів, здійснення реконструкції будівель та придбання обладнання і предметів довгострокового користування.
2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту, райдержадміністрації,, виконкоми сільських та селищної рад, керівники навчально-виховних закладів


11. Привести у відповідність штатну чисельність працівників ДНЗ, керуючись Типовими штатними нормативами, затвердженими наказом МОН від 04.11.2010 р. №1055

2013-2017 роки


Фінансове управління, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, керівники навчально-виховних закладів
V. ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА
Проект «Рівний доступ до якісної освіти»
Мета: забезпечення рівних умов доступності і безоплатності здобуття якісної повної загальної середньої освіти для населення району; піднесення ролі загальної середньої освіти в здатності молодого покоління, що її здобуло, повноцінно жити і бути успішним у новому світі, адекватно реагувати на зміни, постійно самовдосконалюватися.

Завдання:
1. Якісний розвиток варіативної мережі загальної середньої освіти, реструктуризація її інфраструктури, форм навчання (у т.ч. дистанційного) у напрямі створення умов рівного доступу для жителів кожного населеного пункту.

2. Розвиток сучасного інформаційно-комунікаційного, матеріально-технічного оснащення освітнього процесу в кожному загальноосвітньому навчальному закладі; забезпечення широкого доступу до інформаційних ресурсів Інтернету.

3. Перехід до нових практикоорієнтованих технологій загальної середньої освіти, заснованих на Державних стандартах та зорієнтованих на особисті досягнення кожного школяра; вирівнювання якості освіти в усіх загальноосвітніх закладах регіону за рахунок озброєння вчителів інноваційними технологіями освіти та ефективними методами об‘єктивної оцінки якості освіти школярів; зняття проблем, пов‘язаних із якістю підвезення на навчання учнів, що проживають за межами пішохідної доступності до навчальних закладів.

4. Відпрацювання нових моделей (у тому числі освітніх округів, опорних закладів, «Шкіл майбутнього») ефективного використання наявних матеріально-технічних, кадрових, навчально-методичних, інформаційно-комп’ютерних та інших ресурсів загальної середньої освіти в районі, виходячи зі специфічних особливостей соціально-економічних умов та освітніх потреб учнів.

5. Створення можливостей індивідуального вибору та реалізації старшокласниками змісту освіти відповідно до їх освітніх потреб, нахилів та здібностей через диференціацію навчання у старшій школі, розвиток умов для профільного навчання.

Основні заходи з реалізації мети
1. Провадити систематичний моніторинг відповідності мережі загальноосвітніх закладів законодавчим вимогам щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти для населення та спроможності сформованої мережі забезпечувати варіативні потреби учнів щодо форм, змісту, мови здобуття освіти, врахування потреб соціального захисту та підтримки різних категорій учнів у здобутті освіти; забезпечувати на підставі моніторингу передбачуваність якісного розвитку мережі відповідно до потреб населення, соціально-економічних умов, характеру демографічної динаміки в районі.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,, виконкоми сільських та селищної рад, керівники навчально-виховних закладів2. Забезпечити планомірну реконструкцію інфраструктури освіти: кількісний і якісний розвиток створеної мережі територіальних освітніх округів, опорних закладів, «Шкіл майбутнього», упровадження міжшкільних учнівських навчальних груп, здійснення доцільного перерозподілу ресурсів між освітніми закладами району; розвиток дистанційної освіти; піднесення на основі цих заходів доступності та вирівнювання конкурентноздатності загальної середньої освіти.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, керівники навчально-виховних закладів


3. Забезпечити у функціонуванні й розвитку навчально-виховних закладів дотримання законодавства про мови, реалізацію прав громадян щодо мов навчання.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

загальноосвітні навчальні заклади
4. Забезпечити поетапну розбудову єдиного інформаційного освітнього порталу району – віртуального представництва в Інтернеті всіх структурних одиниць системи освіти району: відділу освіти, навчально-виховних закладів усіх типів і форм власності, районного методичного кабінету, соціального, психолого-медико-педагогічного, інформаційного забезпечення, установ освіти; забезпечити участь у обласному єдиному інформаційному освітньому порталі.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


5. Здійснити заходи щодо структурного розвитку та контентного збагачення інформаційного освітнього простору; у тому числі: освітніх середовищ навчально-виховних закладів, їх організаційної, навчальної та методичної складових, бібліотечно-інформаційних центрів, медіатек загальноосвітніх закладів; актуалізації практичної спрямованості електронних контентів для всіх учасників навчально-виховного процесу; участь у проведенні віртуальних заходів (вебінарів, дистанційних нарад, майстер-класів, тренінгів тощо); для упровадження електронного діловодства.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

6. Забезпечити підключення до швидкісного Інтернету закладів освіти району; впровадження закладами освіти апаратного і програмного забезпечення для підтримки організаційної та управлінської діяльності, організації роботи бібліотечно-інформаційних центрів, ефективне функціонування локальних мереж, широке використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі загальноосвітніх навчальних закладів.
2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


7. Забезпечити введення до штатних розписів установ освіти спеціалістів з інформаційних технологій: техніка з обслуговування комп’ютерної техніки, лаборанта НКК, системного адміністратора НКК.2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

8. Забезпечити навчальними комп’ютерними комплексами 100 % загальноосвітніх навчальних закладів, комп’ютерами 100 % дошкільних навчальних закладів; систематичне оновлення та модернізацію наявного парку комп’ютерної техніки; комплектування закладів ліцензійним програмним забезпеченням.
2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

9. Провести районні конкурси:

9.1. «Школа інформаційного суспільства»

9.2. навчальних проектів «Інтел®. Навчання для майбутнього»
2013-2017 роки (щороку)

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

10. Продовжити участь загальноосвітніх навчальних закладів у Національному проекті «Відкритий світ»; «Школа сучасних знань»; «Запорізька Вікі»; «Віртуальна школа програмування»; участь у міжнародному учнівському медіафестивалі «Москва – Запоріжжя».2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

11. Здійснити дослідно-експериментальне відпрацювання в системі освіти району науково-методичних засад упровадження вітчизняної моделі медіаосвіти в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів.

2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

12. Забезпечити за рахунок різних, не заборонених законодавством джерел фінансування, придбання для підвезення учнів та педагогів до навчальних закладів у сільській місцевості 5 нових шкільних автобусів.


2013-2017 роки


Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

13. Забезпечити поліпшення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів шляхом проведення капітальних ремонтів, здійснення реконструкції будівель та придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

2013-2017 рокиВідділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади
14. Забезпечити системну діяльність відділу освіти, районного методичного кабінету, педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів щодо впровадження нових Державних стандартів освіти: у початковій школі - з 2013 року; в основній школі – з 2013/2014 н. р.; у старшій школі - підготовки до переходу на новий Державний стандарт освіти з 2018 року;


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади


15. Продовжити впровадження в практику діяльності загальноосвітніх навчальних закладів соціально-педагогічних технологій навчання і виховання учнів початкової школи:

15.1.«Діяльнісний підхід у навчання математики, природознавства, української мови»;

15.2. «Розвивальне навчання Д.Ельконіна – В. Давидова на уроках грамоти і рідної мови»;2013—2017 роки


Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади16. Для забезпечення виконання регіонального компонента варіативної складової навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів та вдосконалення змісту освіти в них продовжити вивчення курсів за вибором: “Історія рідного краю”, “Екологія рідного краю”.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади17. Відпрацювати прийнятні форми оптимізації можливостей організації профільного навчання учнів старшої школи в умовах мережевої взаємодії закладів освіти в межах району. Упровадити доцільні шляхи інтеграції профільного і професійного навчання у співпраці загальноосвітніх навчальних закладів зі службами зайнятості, вищими навчальними закладами.


2013 рік


Відділ освіти, молоді та спорту, райдержадміністрації,виконкоми сільських та селищної рад, керівники навчально-виховних закладів


18. Забезпечити функціонування в районі опорної профільної школи, яка відповідатиме сучасним вимогам щодо матеріально-технічного, навчально-методичного та кадрового забезпечення.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, керівники навчально-виховних закладів


19. Продовжити роботу щодо створення умов для розвитку допрофільного та профільного навчання на базі позашкільних навчальних закладів.


2013-2017 роки


Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищної рад, керівники навчально-виховних закладів


20. Упровадити систематичний моніторинг якості допрофільної підготовки та профільної освіти: розробити його методику, критерії, показники, інструментарій; забезпечити реалізацію результатів моніторингу для коригування та розвитку якості профільного навчання.


2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладівПроект «Обдарована дитина»
Мета: забезпечення пріоритетності системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих учнів як важливого чинника становлення особистості, збереження і розвитку інтелектуального потенціалу суспільства.
Завдання:

1. Створення в освіті єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді.

2. Об‘єднання потенціалу системи освіти регіону, сім‘ї, різних соціальних інституцій, громадськості у забезпеченні творчої реалізації обдарованих учнів.

3. Удосконалення на районному рівні, у загальноосвітніх начальних закладах системи підтримки і заохочення обдарованих учнів.


Основні заходи з реалізації мети
1. Провести ІІ (районний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів та забезпечити підготовку і участь переможців у обласному, державному етапах.


2013-2017 роки (щороку)

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, загальноосвітні навчальні заклади

2. Провести І (районний) етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України та забезпечити участь переможців у обласному етапі конкурсу.


2013-2017 роки (щороку)

Відділ освіти, молоді та спорту Чернігівської райдержадміністрації та позашкільні навчальні заклади


3. Провести районне свято « Талант + Творчість»

2013-2017 роки (щороку)

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

4. Забезпечити оздоровлення та відпочинок обдарованих учнів закладів освіти , у тому числі відмінників навчання, переможців обласних, міжрегіональних і всеукраїнських інтелектуальних змагань
2013-2017 роки (щороку)

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,

загальноосвітні навчальні заклади
7. Забезпечити участь учнівських збірних команд району у обласних турнірах та конкурсах, тренувальних зборах та обласних «літніх шкіл» для обдарованих дітей, для переможців обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.


2013-2017 роки (щорічно)

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


10. Забезпечити участь учнівської молоді у Всеукраїнських інтерактивних інтелектуальних конкурсах «Технік-Юніор» (історія науки, техніки та її творців, винахідництво); «Історик-Юніор» (історія України, всесвітня історія); «Еколог-Юніор» (екологія); «Астроном-Юніор» (астрономія); «Лелека» (історія); «Колосок» (природничі науки); «Левеня» (фізика); «Кенгуру» (математика) та інші інтелектуальні змагання учнів загальноосвітніх навчальних закладів.2013-2017 роки (щороку)

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації

11. Продовжити моніторинг ефективності впровадження в загальноосвітніх і позашкільних закладах технологій, які мають педагогічний ефект у роботі з обдарованими дітьми, та підготовку за результатами відповідних науково-методичних рекомендацій для органів управління освітою районів і міст області за напрямами:

технологія ідентифікації обдарованих учнів вчителем;

технологія розв‘язання винахідницьких завдань;

проектна технологія;

технологія дослідницької діяльності;

технологія індивідуального ведення обдарованої дитини.
2013-2017 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,керівники навчально-виховних закладів


12. Розробити для загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів науково-методичні посібники, інструментарій, технологічне забезпечення проведення психологами і педагогами комплексної діагностики обдарованості дітей.


2014-2015 роки

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, керівники навчально-виховних закладів


13. Провести районний конкурс-захист авторських програм роботи з обдарованими дітьми та відповідного дидактичного матеріалу.
2016 рік

Відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка