Рішення 20. 04. 2012 №13 Про Програму „Медичні кадри та їх соціальний захист в Чернігівському районі на 2012 2015 рокиСкачати 137.16 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір137.16 Kb.
#7504
ТипРішення

УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДАЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

шістнадцята сесія
РІШЕННЯ20.04.2012
№ 13


Про Програму „Медичні кадри та їх соціальний захист”

в Чернігівському районі на 2012 – 2015 роки
Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою підняття престижу праці медичного працівника в суспільстві, соціального захисту медичного працівника, Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму „Медичні кадри та їх соціальний захист” на 2012-2015 роки (далі – Програма), що додається.


  1. Районній державній адміністрації:

2.1. забезпечити організацію виконання Програми та інформувати про хід її реалізації Чернігівську районну раду щорічно, до 20 січня наступного року за звітним;

2.2. під час формування проекту районного бюджету передбачити асигнування на реалізацію Програми, виходячи із загального обсягу видатків, передбачених на відповідний рік на галузь «Охорона здоров’я».
  1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров'я , освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.Голова ради

С.М.Одаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення районної ради

20.01.2012 № 13

Програма

„Медичні кадри та їх соціальний захист” в

Чернігівському районі на 2012-2015 роки

смт Чернігівка

2012 рік
Районна комплексна програма

Медичні кадри та їх соціальний захист” в Чернігівському районніна 2012 - 2015 роки
Загальна частина
Ефективна кадрова політика є важливим інструментом функціонування галузі охорони здоров’я, оскільки від рівня забезпеченості закладів галузі медичними працівниками та їх професійного рівня залежить якість надання медичної допомоги населенню районна. Питання кадрового забезпечення набули особливої ваги з огляду на кадрову кризу в медичній галузі всієї країни, в тому числі області і району.

Укомплектованість штатних посад фізичними особами лікарів щороку зменшується, на 01.01.2012 становить 29 осіб. Показник укомплектованості лікарями (фізичними особами) складає 43,2% (на кінець 2010 р. – 45,1). Всього не укомплектовано 37,5 посади лікарів.

Складна кадрова ситуація на селі, особливо закладів первинної медико-санітарної допомоги. Так, укомплектованість фізичними особами штатних посад лікарів лікарських амбулаторій складає 64,1%, среднім медичним персоналом – 93,2%, молодшим медичним персоналом – 96,3%.

На початок 2012 року в районі функціонують 4 лікарські амбулаторії, в 3-х ЛА немає лікарів.

Як і в попередні роки, проблемним залишається питання укомплектування фельдшерсько-акушерських пунктів, пов’язане з плинністю кадрів, відсутністю благоустроєного житла для медичних працівників та розвиненої інфраструктури села, що значно ускладнює направлення молодих спеціалістів, а головне закріплення їх на місцях. Укомплектованість посад середніх медичних працівників ФАП і ФП – 88,3%.

Із року в рік в лікувально-профілактичних закладах району збільшується кількість медичних працівників пенсійного віку, так, їх питома вага серед лікарів на початок 2012 року становила 30%.

Однією з причин плинності кадрів є відсутність житла для молодих спеціалістів та перспективи на його отримання, особливо, в сільській місцевості.

Забезпечення закладів охорони здоров’я лікарськими кадрами проводиться за рахунок випускників вищих медичних навчальних закладів, які навчаються за кошти державного бюджету.

Стан забезпеченості медичними кадрами може призвести до погіршення надання медичної допомоги населенню району, в першу чергу жителям сільської місцевості.

Найбільш гострими на цей час є такі проблеми:

- зниження престижу професії медичного працівника;

- низька заробітна плата;

- забезпечення житлом молодих спеціалістів;

- зростання плинності та міграції медичних кадрів;

- значне старіння кадрового потенціалу;

- відсутність державної програми підтримки медичних працівників.

Надзвичайна актуальність проблеми укомплектування лікувально-профілактичних закладів спеціалістами, підняття престижу праці медичного працівника в суспільстві, а також створення умов для відтворення кадрового ресурсу зумовлює необхідність прийняття районної комплексної програми «Медичні кадри та їх соціальний захист” на 2012 - 2015 роки (далі - Програма).
Мета Програми
Головною метою Програми є комплексний підхід щодо підняття престижу праці медичного працівника в суспільстві, соціального захисту медичного працівника, що дозволить оптимально забезпечити заклади охорони здоров’я району кваліфікованими медичними кадрами, з пріоритетним укомплектуванням закладів сільської місцевості, в першу чергу лікарями загальної практики - сімейними лікарями.
Основні завдання Програми
Для досягнення визначеної Програмою мети слід забезпечити вирішення таких основних завдань:

- проведення заходів, направлених на підвищення престижності професії лікаря;

- проведення відбору на конкурсній основі дітей, які успішно навчаються, в першу чергу - із соціально-незахищених сімей, з метою направлення їх на навчання до вищих медичних навчальних закладів;

- використання цільового направлення сільської молоді до вищих медичних навчальних закладів І—IV рівнів акредитації відповідно до квот, встановлених у межах державного замовлення;

- організація навчання студентів у вищих медичних навчальних закладах І - IV рівнів акредитації за рахунок коштів місцевих бюджетів на підставі угоди між студентом, районною радою та вищим навчальним медичним закладом;

- працевлаштування випускників вищих медичних навчальних закладів І — IV рівнів акредитації, які навчались за кошти державного та місцевих бюджетів, в лікувально-профілактичні заклади, які потребують першочергового укомплектування;

- забезпечення благоустроєним житлом медичних працівників, особливо в сільській місцевості.
Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів на відповідний рік передбачених по галузі «Охорона здоров'я», а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
Очікувані результати виконання Програми
Виконання Програми дозволить укомплектувати лікарями лікувально-профілактичні заклади району, в першу чергу заклади первинної медико-соціальної допомоги, що забезпечить:

- покращення якості та доступність медичної допомоги населенню району передусім сільському;

- покращення показників здоров’я населення;

- підвищення престижу медичного працівника;

- покращення показника укомплектованості лікарськими кадрами.
Додаток 1

до ПрограмиЗаходи

з виконання районної комплексної програми

Медичні кадри та їх соціальний захист” на 2012 - 2015 роки

Найменування заходу

Виконавці

Строк виконання, роки

Джерела фінансування

1. Провести аналіз стану кадрового забезпечення закладів охорони здоров’я району та визначити реальну потребу в кількості спеціалістів, передусім – лікарів загальної практики – сімейних лікарів, в залежності від демографічних та соціально-економічних показників

РДА

ЦРЛ


ІІ квартал 2012

не потребує фінансування

2. Здійснювати комплекс організаційних, просвітницьких і інформаційних заходів, спрямованих на орієнтацію випускників загальноосвітніх закладів на професію медичного працівника

РДА

ЦРЛ


ІІ квартал 2012

не потребує фінансування

3. Щорічно в місцевих бюджетах передбачати кошти на:


3.1. Навчання студентів у вищих медичних навчальних І - IV рівнів акредитації, на підставі угоди між абітурієнтом, райдержадміністрацією та вищим навчальним медичним закладом.

РДА

2012-2015 рр.

210.0 тис.3.2. Навчання випускників вищих медичних навчальних III-IV рівнів акредитації, які навчалися за кошти юридичних або фізичних осіб в інтернатурі на підставі угоди між молодим спеціалістом та райдержадміністрацією, з обов’язковим відпрацюванням у визначеному угодою лікувально-профілактичному закладі не менше п'яти річного терміну.

РДА

ЦРЛ


2012-2015 рр.

128,0 тис.4. Забезпечити цільове направлення сільської молоді до вищих медичних навчальних закладів І—IV рівнів акредитації відповідно до квот, встановлених у межах державного замовлення.

РДА

2012-2015 рр.

не потребує фінансування

5. Вживати дієвих заходів щодо створення належних умов праці, соціально-побутових умов та соціального захисту медичних працівників:


5.1. Придбання житла для медичних працівників, у першу чергу для молодих спеціалістів.

РДА

ЦРЛ


2012-2015 рр.

300 тис.

5.2. Безоплатне користування житлом з освітленням і опаленням тим, хто проживає і працює в сільській місцевості і селищах міського типу.

РДА

ЦРЛ


2012-2015 рр.

76,4 тис.

5.3. Випусникам вищих навчальних закладів, які направляються на роботу у сільську місцевість надавати одноразову грошову допомогу в п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати.

РДА

ЦРЛ


2012-2015 рр.

26 тис.

5.4. Обов’язкове страхування за рахунок власника закладу охорони здоров’я у разі заподіяння шкоди їх життю і здоров’ю у зв’язку з виконанням професійних обов’язків у випадках, передбачених законодавством.

РДА

ЦРЛ


2012-2015 рр.

12 тис.

5.5. Соціальну допомогу у разі захворювання, каліцтва, або в інших випадках втрати працездатності, що настала в зв’язку з виконанням професійних обов’язків.

РДА

ЦРЛ


2012-2015 рр.

8 тис.

Додаток 2

до Програми
Загальний обсяг витрат

на виконання Програми „Медичні кадри та їх

соціальний захист” Чернігівського району

на 2012-2015 роки

№ з/п

Бюджет

Сума коштів, тис. грн.2012


2013

2014

2015

1.


Районний бюджет

178,2

192,5

237,1

152,6Всього

Скачати 137.16 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка