Рішення 20. 04. 2012 №11 Про Програму розвитку позашкільної освіти Чернігівського району на 2012-2014 рокиСкачати 270.56 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір270.56 Kb.
ТипРішення

УКРАЇНА
ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДАЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

шостого скликання

шістнадцята сесія
РІШЕННЯ20.04.2012
№ 11


Про Програму розвитку

позашкільної освіти

Чернігівського району

на 2012-2014 роки
Керуючись п. 16 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року» та з метою забезпечення прав громадян щодо здобуття позашкільної освіти, їх творчий, духовний, інтелектуальний і фізичний розвиток Чернігівська районна рада Запорізької області ВИРІШИЛА:
1. Затвердити програму розвитку позашкільної освіти Чернігівського району на 2012-2014 роки (далі – Програма), що додається.
2. Районній державній адміністрації:

2.1. при формуванні районного бюджету на відповідні роки забезпечити реалізацію заходів, передбачених у Програмі;

2.2. інформувати районну раду про хід виконання Програми щороку до 20 грудня .
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту.


Голова ради

С.М.Одаренко

ЗАТВЕРДЖЕНО


Рішення районної ради

20.04.2012 № 11

ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ

НА 2012-2014 РОКИ

смт Чернігівка 2012

Зміст


Паспорт Програми…………………………………………………………………4-5

1. Резюме Програми ……………………………………………………………..6-10

2. Загальна частина………………………………………………………………....11

3. Мета Програми ………………………………………………………………….11

4. Шляхи і способи розв’язання ………………………………………………..…11

5. Завдання і заходи …………………………………………………………………9

6. Очікувані результати, ефективність програми………………………………...10

7. Обсяги та джерела фінансування ………………………………………………12

8. Перелік заходів і завдань Програми з орієнтовними обсягами їх

фінансування …………………………………………………………………....13-16
Паспорт Програми

Загальна характеристика
Основні заклади - Чернігівський БДЮТ
Кількість учнів, охоплених

позашкільною освітою (%) - 23


Дата затвердження Програми (найменування і номер відповідного нормативного акту

Рішення районної ради

від 20.04.2012 № 11


Головний розробник

Програми
Співрозробники

 • Відділ освіти • Чернігівський БДЮТ
Підстава розробки:

 • постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року»;

 • закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року №2402-ІІІ;

 • Закону України «Про позашкільну освіту»,

- Положення про позашкільний навчальний заклад, затверджене Постановою КМУ від 06 травня 2001 р. №433
Головною метою Програми на 2012-2014 роки є вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.
Перелік основних завдань Програми

- удосконалення нормативно-правової бази у сфері позашкільної освіти;

- удосконалення мережі позашкільних навчальних закладів;

- створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти та недопущення їх перепрофілювання;

- підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності позашкільних навчальних закладів;

- вивчення проблемних питань щодо виховання молоді за сучасних соціальних умов;

- забезпечення розвитку системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів для позашкільних навчальних закладів різних типів;

- поглиблення міжнародного співробітництва з питань позашкільної освіти.

Виконавці

 • відділ освіти;

 • Чернігівський БДЮТ
Обсяг коштів, необхідних на фінансування заходів – всього (тис. грн.)

У тому числі за рахунок:

- районного бюджету
- інші


- 206
- згідно з кошторисом виконавців
Очікувані результати, ефективність Програми


- удосконалити нормативно-правову базу з питань забезпечення ефективного розвитку позашкільної освіти;

- створити умови для подальшого розвитку позашкільної освіти;

- удосконалити та розвинути мережу позашкільного навчального закладу;

- зміцнити матеріально-технічну базу позашкільного навчального закладу;

- збільшити кількість залучених до здобуття позашкільної освіти дітей з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

- забезпечити розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільної освіти


Організація моніторингу реалізації Програми

Постійний аналіз стану розвитку позашкільної освіти у районі, кожного півріччя моніторинги та підготовка звітів виконання заходів Програми


1. Резюме Програми
На виконання Закону України «Про позашкільну освіту», Концепції позашкільної освіти та виховання, Чернігівським районним будинком дитячої та юнацької творчості Чернігівської районної ради Запорізької області забезпечується право громадян на здобуття позашкільної освіти, їх творчий та духовний розвиток.

Сьогодні позашкільну освіту в Чернігівському районі надає позашкільний навчальний заклад – Чернігівський районний будинок дитячої та юнацької творчості Чернігівської районної ради Запорізької області, який працює відповідно до Положення про позашкільний навчальний заклад та Статуту Чернігівського БДЮТ.

Чернігівський районний будинок дитячої та юнацької творчості Чернігівської районної ради Запорізької області належить до комплексних позашкільних навчальних закладів, який проводить навчально-виховну, організаційно-масову роботу з дітьми та інформаційно-методичну роботу в районі та працює за чотирма напрямками: художньо-естетичний (10 гуртків), еколого-натуралістичний (3), туристсько-краєзнавчий (6), фізкультурно-спортивний (5). Позашкільний навчальний заклад працює відповідно до Річного плану Чернігівського БДЮТ та Робочого навчального плану Чернігівського БДЮТ.

Чернігівський БДЮТ надає дітям можливість для задоволення творчих освітніх потреб шляхом участі у художньо-естетичному, туристсько-краєзнавчому, фізкультурно-спортивному, науково-дослідницькому, науково-технічному та дозвіллєво-розважальному напрямах діяльності у позаурочний та позашкільний час.

Робота гуртків та творчих об’єднань забезпечена програмами та методичними посібниками.

Система позашкільної освіти району забезпечує кожній дитині право вибору та доступності до якісної позашкільної освіти.

Навчаючись у вільний час у гуртках, групах та інших творчих об’єднаннях, учні набувають власного досвіду пізнавальної, практичної, творчої діяльності, розвивають потенційні здібності й нахили, підвищують рівень культури, реалізують особистісні інтереси шляхом соціальної взаємодії з дорослими, в атмосфері доброзичливості, взаємодопомоги, толерантності.

У позашкільному діяльнісному просторі учнівській молоді надана можливість для самовизначення, духовного зростання. Підготовки до активної професійної й громадської діяльності, досягнення успіху у житті.

З метою охоплення якомога більшої кількості учнів району позашкільною освітою та розширення мережі гуртків, великий контингент гуртківців займається на базі загальноосвітніх шкіл району, про що між адміністраціями навчальних закладів складено відповідні угоди.

Функціонування позашкільного навчального закладу – Чернігівського БДЮТ здійснюється відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про позашкільний навчальний заклад, Концепції позашкільної освіти та виховання, Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. №785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року», рішення Чернігівської районної ради від 24.09.2010 р. №15 п’ятого скликання 32 сесії «Про програму розвитку освіти Чернігівського району на 2010-2012 рр.», листів управління освіти і науки облдержадміністрації: від 12.07.2001 № 510 «Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту», від 04.08.2008 №02/02-589.2665 «Про впровадження Типових навчальних планів у навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів, Конституції України, законодавства України про освіту, Указу Президента України від 04.07.2005 №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування і розвитку освіти в Україні», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.02.2005 №115, Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 №347/2002, інших нормативних актів України з питань освіти.

У 2011-2012 навчальному році працює 24 гуртка (336 вихованців – 18,19 % від загального учнівського контингенту) та 6 гуртків КЗ «ЗОЦТКУМ» (90 дітей – 4,8 %). Всього залучено до гурткової роботи 426 дітей, що складає 23% від загальної кількості учнівського контингенту у 2011-2012 н.р.

Гуртки БДЮТ у 2011-2012 н.р. працюють за чотирма напрямками: туристсько-краєзнавчий (6 гуртків БДЮТ+6 гуртків КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР), еколого-натуралістичний (3), художньо-естетичний (10), фізкультурно-спортивний (5).

У Чернігівському БДЮТ працює 25 педагогічних працівників: 6 основних, 19 – сумісників.

Категорія : вища – 8, І – 6, ІІ – 1, спеціаліст – 10.

Чернігівський БДЮТ є координатором еколого-натуралістичного, туристсько-краєзнавчого, художньо-естетичного, науково-дослідницького та науково-технічного напрямків учнівської творчості, Малої академії наук та постійно проводить залучення учнів та дітей до участі у районних, обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах, акціях, масових заходах.

Значним авторитетом і попитом у дітей та батьків користуються гуртки туристсько-краєзнавчого та еколого-натуралістичного напрямку, які дають можливість дітям та підліткам на власні очі побачити красу рідної землі, познайомитись з історичною спадщиною, культурою, традиціями свого народу.

Чернігівський БДЮТ постійно проводить залучення вихованців гуртків туристсько-краєзнавчого напрямку до участі у районних, обласних та Всеукраїнських краєзнавчих заходах (конкурси «Край, в якому я живу: екскурсія для друга», «Природа рідного краю», «Твої герої Запорізький краю», «Краще краєзнавче об’єднання», експедиції «Моя Батьківщина – Україна», «Історія міст і сіл», фотоконкурс «Туристськими стежками», конференція «Мій рідний край», обласний природничо-краєзнавчий зліт, Обласний зліт-змагання з пішохідного туризму, Обласна туристська конференція – захист звітів про туристсько-краєзнавчу подорож та інші), в яких учнівська молодь Чернігівського району стає переможцем на районних та обласних етапах. Найбільш масовим заходом в районі є районний туристичний зліт учнівської молоді, який проводиться у чотириденний термін, у кінці навчального року, де учні показують свої знання та вміння з техніки пішохідного туризму та краєзнавства.

За підсумками обласного огляду-конкурсу «На кращу організацію туристсько-краєзнавчої роботи з учнівською молоддю серед відділів освіти» Чернігівський район з 2005 року посідає І місце в області серед сільських районів. За підсумками роботи 2011 року Чернігівський район посів ІІІ місце в області.

Триває робота в напрямку розвитку творчої особистості, виконання програми «Обдаровані діти». Кожен рік адміністрацією БДЮТ підводяться підсумки участі гуртківців у творчих конкурсах та ведеться картотека обдарованих учнів.

На базі районного Чернігівського БДЮТ створено методоб׳єднання та працює творча група керівників туристсько-краєзнавчих гуртків та турорганізаторів. Для підвищення фахового рівня при Чернігівському БДЮТ систематично проводяться семінари турорганізаторів та працює педагогічна майстерня.

Керівники гуртків систематично підвищують свій фаховий рівень, беручи участь в обласних семінарах при КЗ «ЗОЦТКУМ» ЗОР та проходячи курси підвищення кваліфікації у Запорізькому обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.

Формуючи екологічну культуру дітей, позашкільна освіта вже сьогодні визначає характер відносин, які складуться між людиною і природою в майбутньому. Дієвим засобом природоохоронної роботи та екологічного виховання школярів на сьогодні є масові натуралістичні заходи, в яких учні беруть активну участь («Довкілля», «Птах року», «Юний дослідник», «Парад квітів біля школи», «Дослідницький марафон», «До чистих джерел», «Вчимося заповідувати», «Парки – легені міст та сіл», «Юний селекціонер», «В об’єктиві натураліста», «Збережемо українські степи», «Годівничка», «Моя земля – Україна», «Майбутнє лісу в твоїх руках» та інші).

Вихованці гуртків художньо-естетичного напрямку щорічно беруть активну участь у районному фестивалі «Сузір’я втілених надій» та виставці «Знай і люби свій край» в рамках Всеукраїнського огляду художньої творчості «Таланти твої, Україно!», «Космічні фантазії», де посідають призові місця як на районному, так і на обласному етапах.

З метою пошуку та підтримки здібних, обдарованих та талановитих дітей і молоді, збереження культурної спадщини в Україні, залучення учнівської молоді до кращих традицій національного мистецтва, громадянського і патріотичного виховання дітей його засобами, подальшого розвитку і підтримки талановитих художніх колективів та окремих виконавців проводиться конкурс «Таланти твої, Запорізький краю!» та конкурс-виставка «Знай і люби свій край».

Широкого попиту серед учнів та батьків набув фізкультурно-спортивний напрямок позашкільної освіти. Це гуртки «Вільна боротьба» (керівник Хоменко Є. В.), Дитячо-юнацький спортивний клуб «Сокіл» (керівник Хоменко В.І.), гурток «Шахи» (керівник Силаєв Ю.В.), гуртки «Волейбол» (керівник Сапальов В.В.) та «Волейбольний» (керівник Свиридова О.Д.).

Своїх прихильників та шанувальників у позашкільній освіті знаходить і науково-технічний напрямок. Дитяча науково-технічна творчість – це одна із форм залучення дітей і молоді до творчості. Вона спрямована не тільки на ознайомлення вихованців із різноманітним світом техніки, розвиток їхніх здібностей, а й на трудове виховання та політехнічну освіту. Діти опановують техніку й технологію креслення, моделювання, конструювання. Свої знання учні застосовують на практиці, беручи участь у конкурсах з початкового технічного моделювання та в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Наш пошук і творчість, тобі – Україно!».

Одним із провідних напрямів оновлення системи освіти в районі є розроблення і впровадження у педагогічну практику ефективних технологій розвитку творчих здібностей особистості, формування її пізнавальної та творчої активності. Такою навчально-виховною системою є Мала академія наук, що історично склалася як складова позашкільної освіти. Її діяльність спрямована на формування та розвиток творчих здібностей старшокласників шляхом залучення їх до пошуково-дослідницької діяльності в різних галузях науки, техніки, культури та мистецтва. Формування та розвиток творчих здібностей старшокласників у процесі участі у районному та обласному етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України спрямовані на розкриття творчого потенціалу, розвиток їхніх комунікативних здібностей, активності та самостійності.

Щорічно переможці районних етапів конкурсів беруть участь в обласних, де виборюють призові місця.

Серед пріоритетних напрямків позашкільної освіти і надалі залишаються туристсько-краєзнавчий, еколого-натуралістичний, художньо-естетичний, фізкультурно-спортивний, науково-дослідницький та науково-технічний.

Рівень педагогічної майстерності керівників гуртків та педагогів позашкільної освіти з кожним роком зростає. В цьому відіграє свою роль методична робота, яка сконцентрована навколо науково-методичної проблеми «Розвиток життєвої компетентності особистості та підготовка її до успіху в умовах сучасного позашкільного навчального закладу». Робота над проблемною темою активізувала методичну діяльність кожного керівника гуртка, сприяла підвищенню рівня його теоретичної підготовки. Кожен керівник гуртка працює над власною методичною проблемою. Зміст роботи керівників гуртків є адекватним висунутій проблемі і спрямований на поетапне її вирішення: діагностика, організаційно-методична робота, консультування, розвивальна, навчальна.

Пріоритетами діяльності позашкільного навчального закладу є здійснення навчально-виховної, інформаційно-методичної та організаційно-масової роботи. Навчання та виховання в гуртках позашкільного навчального закладу здійснюється безкоштовно; прийом до гуртків та секцій здійснюється за бажанням учнів і за згодою батьків або осіб, які їх заміняють на безконкурсній основі.

Педагоги та тренери-викладачі до занять у позашкільних навчальних закладах залучають дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки, дітей з особливими потребами, дітей девіантної поведінки, дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, дітей-чорнобильців.

Відповідно до ст.16 Закону України «Про позашкільну освіту» навчальний процес у Чернігівському БДЮТ здійснюється за навчальними планами та програмами Міністерства освіти і науки України. На виконання наказу МОН України від 22.07.2008 № 676 «Про затвердження навчальних планів для організації навчально-виховного процесу в позашкільних навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України» розроблено Робочий навчальний план Будинку дитячої та юнацької творчості. Гуртки забезпечені програмами для гуртків та творчих об’єднань різного спрямування. Планування роботи кожного гуртка проводиться за програмами МОН України згідно Типових навчальних планів і програм; керівниками гуртків також підготовлені і впроваджуються адаптовані програми.

Таким чином, позашкільна освіта Чернігівського району, як одна з важливих складових системи освіти, задовольняє різноманітні потреби особистості у творчій самореалізації, забезпечує її інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток.

Сьогодні існують проблеми та невирішені питання позашкільної освіти:


 • не проводиться фінансування на ремонт приміщення позашкільного навчального закладу;

 • не покращується матеріально-технічна та науково-методична база;

 • не проводиться фінансування районних позашкільних заходів для дітей району (День захисту дітей, районний туристичний зліт учнівської молоді, військово-патріотична гра «Зірниця»);

 • не поповнюється матеріальна база туристсько-краєзнавчого відділу;

 • не виділяються кошти на ремонт та обладнання турклубу «Скіф»;

 • не проводиться нагородження переможців районних та обласних конкурсів подарунками;

 • передплачується лише один примірник видання для позашкільної освіти та багато інших проблем та питань, які необхідно вирішувати на районному рівні уже сьогодні.

Отже, разом із зростанням кількості бажаючих отримати позашкільну освіту та учасників позашкільних заходів, переможців обласного та Всеукраїнського рівня, проводиться недостатнє фінансування для розвитку позашкільної освіти.

Виходячи з вище викладеного, розроблено Програму розвитку позашкільної освіти на 2012-2014 роки.2. Загальна частина
На сьогодні соціальний інститут позашкільної освіти сприяє створенню додаткових умов для духовного, інтелектуального та фізичного розвитку дитини.

Позашкільні навчальні заклади, в яких переважно здобувається позашкільна освіта, залучають до гурткової роботи 50 відсотків дітей шкільного віку.

Підставою для розробки Програми розвитку позашкільної освіти на 2012-2014 роки (далі – Програма) є завершення терміну дії «Програми розвитку освіти Чернігівського району на 2010-2012 роки» затвердженої рішенням районної ради від 24.09.2010 №15 та необхідність забезпечення розвитку позашкільної освіти району як процесу виховання особистості.

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України: «Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №785 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року».


3. Мета Програми
Метою цієї Програми є вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту.

4. Шляхи і спосіб розв'язання проблеми
Спосіб розв’язання проблем передбачає надання державної підтримки для зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів, що стимулюватиме розвиток позашкільної освіти.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

- розроблення нормативно-правової бази з питань позашкільної освіти;

- створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти шляхом розроблення навчальних і наочних посібників з питань позашкільної освіти та забезпечення ними позашкільний навчальний заклад;

- забезпечення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу, оснащення його сучасним обладнанням;

- проведення поточних ремонтів будівлі, комунікацій та обладнання позашкільного навчального закладу.

Прогнозовані обсяги та джерела фінансування Програми наведені в восьмому розділі.
5. Завдання і заходи
Основними завданнями Програми є:

- удосконалення нормативно-правової бази у сфері позашкільної освіти;

- удосконалення та розвиток мережі позашкільного навчального закладу;

- створення умов для доступності дітей і молоді до якісної позашкільної освіти;

- підвищення рівня навчального, навчально-методичного та науково-методичного забезпечення діяльності позашкільного навчального закладу;

- вивчення проблемних питань щодо виховання молоді за сучасних соціальних умов;

- забезпечення розвитку системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів для позашкільного навчального закладу;

- поглиблення міжнародного співробітництва з питань позашкільної освіти.

Програму передбачається виконати протягом трьох років. Завдання і заходи з виконання Програми наведені в Переліку заходів і завдань програми розвитку позашкільної освіти Чернігівського району на 2012-2014 роки.

6. Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми дасть змогу:

- удосконалити нормативно-правову базу з питань забезпечення ефективного розвитку позашкільної освіти;

- створити умови для подальшого розвитку позашкільної освіти;

- удосконалити та розвинути мережу позашкільних навчальних закладів різних типів;

- зміцнити матеріально-технічну базу позашкільних навчальних закладів;

- збільшити кількість залучених до здобуття позашкільної освіти дітей з метою задоволення їх освітньо-культурних потреб, а також потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

- забезпечити розвиток системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів позашкільної освіти.

7. Обсяги та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 1 млн. 504 тис. гривень за рахунок місцевого бюджету.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту районного бюджету Чернігівського району на відповідний рік у межах видатків, передбачених головному розпорядникові бюджетних коштів, відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.


8. ПЕРЕЛІК ЗАХОДІВ І ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РАЙОНУ НА 2012-2014 РОКИ З ОРІЄНТОВНИМИ ОБСЯГАМИ ЇХ ФІНАНСУВАННЯ

з/п


Найменування заходів і завдань

Виконавці

Термін виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.

Джерела фінансування

Загальний обсяг

2012 рік

2013 рік

2014

рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Збереження та розвиток мережі позашкільних навчальних закладів (кількість гуртків)

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

1млн. 358

398

457

503

В межах кошторису виконавців

2.

Проведення поточного ремонту будівель, споруд, комунікацій та обладнання позашкільних навчальних закладів

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

15

5

5

5

Кошти районного бюджету

3.

Поліпшення матеріально-технічної та методичної бази

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

15

5

5

5

Кошти районного бюджету

4.

Проведення районних заходів з дітьми та молоддю за напрямками позашкільної освіти

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

18

6

6

6

Кошти районного бюджету

5.

Участь переможців районних етапів конкурсів у обласних та Всеукраїнських етапах

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

15

5

5

5

Кошти районного бюджету

6.

Вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду роботи з позашкільної освіти

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

-

-

-

-

Без фінансування

7.

Проведення ремонту та обладнання приміщення турклубу «Скіф»

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

9

3

3

3

Кошти районного бюджету

8.

Придбання туристського спорядження для туристсько-краєзнавчого відділу Чернігівського БДЮТ

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

12

4

4

4

Кошти районного бюджету

9.

Проходження курсової перепідготовки педагогами позашкільної освіти

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

8

2,5

2,5

3

Кошти районного бюджету

10.

Участь у обласних та Всеукраїнських науково-практичних конференція, семінарах, засіданнях за круглим столом з питань позашкільної освіти

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

3

1

1

1

Кошти районного бюджету

11.

Проведення районних туристичних зльотів учнівської молоді та літніх екологічних таборів

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

12

4

4

4

Кошти районного бюджету

12.

Проведення районного свята до Міжнародного дня захисту дітей

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

12

4

4

4

Кошти районного бюджету

13.

Співробітництво з іншими позашкільними закладами та науковими установами Запорізької області

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

-

-

-

-

Без фінансування

14.

Вивчення об’єктів природно-заповідного фонду Чернігівського району

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

-

-

-

-

Без фінансування

15.

Висвітлення в засобах масової інформації питань щодо розвитку позашкільної освіти Чернігівського району

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

-

-

-

-

Без фінансування

16.

Передплата періодичних видань з питань позашкільної освіти

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

3

1

1

1

Кошти районного бюджету

19.

Заохочення переможців конкурсів та їх керівників (придбання призів)

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

6

2

2

2

Кошти районного бюджету

20.

Організація та проведення районного етапу МАН та участь переможців в обласному етапі

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

9

3

3

3

Кошти районного бюджету

21.

Організація та проведення районного етапу військово-патріотичної спортивної гри «Зірниці» та участь переможців в обласному етапі

Відділ освіти, Чернігівський БДЮТ

2012-2014 роки

9


3

3

3

Кошти районного бюджету
Загальна сума коштів, що передбачається на виконання заходів1 млн.

504Кошти районного бюджету
У тому числі по рокам

2012446,5


Кошти районного бюджету
2013505,5


Кошти районного бюджету
2014552


Кошти районного бюджету


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка