Рішенн я від 29 серпня 2013 року №644 смт. ВоловецьСкачати 213.75 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір213.75 Kb.


УКРАЇНА

Воловецька селищна рада

Закарпатської області

Тридцята сесія шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 29 серпня 2013 року № 644 смт. Воловець

Про «Порядок визначення та відшкодування шкоди, завданої Воловецькій селищній раді внаслідок використання суб’єктами земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства»


На підставі Конституції України, Цивільного, Господарського, Земельного, Податкового кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», наказу Держкомстандарту України від 17.08.2000 р. № 507 «Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000» та згідно ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада вирішила:


 1. Затвердити «Порядок визначення та відшкодування шкоди, завданої Воловецькій селищній раді внаслідок використання суб’єктами земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства».
 1. Виконавчому комітету селищної ради, згідно «Порядку визначення та відшкодування шкоди, завданої Воловецькій селищній раді внаслідок використання суб’єктами земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства», своїм рішенням створити спеціальну комісію і приступити до роботи по його впровадженню. 1. Контроль за виконанням рішення покласти на постійно діючі депутатські комісії з питань земельних відносин, архітектури, будівництва та розвитку населених пунктів та планово-бюджетну.Селищний голова В.В. Панасович

Додаток

до рішення

Воловецької селищної ради

від 29 серпня 2013 р. № 644
ПОРЯДОК

визначення та відшкодування шкоди, завданої Воловецькій селищній раді внаслідок використання суб’єктами земельних ділянок комунальної власності з порушенням законодавства
Порядок розроблений з метою посилення контролю за раціональним використанням земель комунальної власності, створення єдиних організаційно - правових та економічних засад встановлення та визначення розмірів шкоди, завданої Воловецькій селищній раді використанням земельних ділянок комунальної власності з порушенням чинного законодавства.

Порядок поширюється на всі підприємства, установи, організації незалежно від підпорядкування і форми власності, фізичних осіб-підприємців та громадян, у користуванні яких перебувають земельні ділянки комунальної власності.

Порядок розроблений на підставі Конституції України, Цивільного, Господарського, Земельного, Податкового кодексів України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду землі», Про державний контроль за використанням та охороною земель». Наказу Держкомстандарту України від 17.08.2000 № 507 «Державний класифікатор будівель та споруд ДК 018-2000» та інших нормативно-правових актах України.

Встановлення та визначення шкоди затверджується виконавчим комітетом Воловецької селищної ради за результатами роботи спеціально створеної комісії.


Визначення понять

В цьому Порядку поняття вживаються у наступному значенні:будівлі – це споруди, що складаються з несучих та опорних або сполучених (несуче-огороджувальних) конструкцій, які утворюють наземні або підземні приміщення, призначені для проживання або перебування людей, розміщення устаткування тварин, рослин, а також предметів. До будівель відносяться житлові будинки, гуртожитки, готелі, ресторани, торговельні будівлі, промислові будівлі, вокзали, будівлі для публічних виступів, для медичних закладів, закладів освіти та ін.;

використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів – це використання суб’єктом земельної ділянки комунальної власності без документів, які посвідчують право на неї та якщо таке використання не містить ознак самовільного зайняття земельної ділянки;

земельна ділянка – частина земельної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, цільовим (господарським) призначенням та з визначенням щодо неї правами;

земельні ділянки комунальної власності – це землі, які належать на права комунальної власності територіальній громаді Воловецької селищної ради;

земельний податок – обов’язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів;

інженерні споруди – це об’ємні, площинні або лінійні наземні, надземні або підземні будівельні системи, що складаються з несучих та в окремих випадках огороджувальних конструкцій і призначені для виконання виробничих процесів різних видів, розміщення устаткування, матеріалів та виробів для тимчасового перебування і пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких і газоподібних продуктів та ін. До інженерних споруд відносяться транспортні споруди (залізниці, шосейні дороги, злітно-посадові смуги, мости, естакади тощо) трубопроводи та комунікації, дамби, комплексні промислові споруди, споруди соціально культурного, спортивного призначення, сфери розваг і обслуговування та ін.

емфітевзис земельної ділянки комунальної власності – право користування земельною ділянкою комунальної власності для сільськогосподарських потреб на підставі договору між Воловецькою селищною радою та особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою для таких потреб, відповідно до Цивільного та Земельного кодексів України;

невикористання земельної ділянки, переданої під забудову – порушення суб’єктом встановлених при передачі у користування земельної ділянки граничних термінів її забудови;

невиконання вимог щодо використання земель за цільовим призначенням (використанням) – невикористання земельної ділянки, крім реалізації науково обґрунтованих проектних рішень або фактичне використання земельної ділянки, яке не відповідає її цільовому призначенню (використанню) встановленому при передачі земельної ділянки у користування (власність) в тому числі в оренду, а також недодержання режиму використання земельної ділянки або її частини в разі встановлених обмежень (обтяжень);

неустойка (штраф, пеня) – грошова сума, яку суб’єкт повинен сплатити Воловецькій селищній раді у разі порушення умов договору про добровільне відшкодування шкоди;

неодержанні надходження – це надходження, які могла би одержати Воловецька селищна рада при належному та своєчасному оформленні суб’єктами права користування земельною ділянкою комунальної власності;

орендна плата за земельні ділянки комунальної власності – обов’язків платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою;

оренда земельної ділянки – це засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності;

плата за землю – загальнодержавний податок, який справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності;

правовстановлюючий документ на земельну ділянку – це документи, які підтверджують право власності та користування на земельну ділянку;

право власності на земельну ділянку – це право володіння, користування і розпорядження земельною ділянкою, яке розповсюджується на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідну для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд;

право користування земельною ділянкою – це засноване на договорі строкове платне або безоплатне володіння та користування земельною ділянкою на умовах оренди (суборенди), емфітевзису, суперфіцію, сервітуту;

постійне користування земельною ділянкою – це право володіння і користування земельною ділянкою комунальної та державної власності без встановленого строку;

самовільне зайняття земельної ділянки – будь-які дії, які свідчать про фактичне використання земельної ділянки за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про її передачу у власність або надання у користування (оренду) або за відсутності вчиненого паровичну щодо такої земельної ділянки, за винятком дії, які відповідно до закону є правомірними;

сервітут – це обмежене право користування земельною ділянкою, комунальної власності, на платній або безоплатній основі, що виникає на підставі договору сервітуту, укладеного між сервітуарієм та власником (уповноваженою особою селищної ради);

споруди – це будівельні системи, пов’язані з землею, які створені з будівельних матеріалів, напівфабрикатів, устаткування та обладнання в результаті виконання різних будівельно-монтажних робіт;

суперфіцій – право користування чужою земельною ділянкою для забудови яке виникло на підставі договору між власником земельної ділянки та особою, яка виявила бажання користуватися цією земельною ділянкою, для таких потреб;

суб’єкти – юридичні (підприємства, установи, організації усіх форм власності, включаючи підприємства з іноземним капіталом) та фізичні (громадяни, особи без громадянства, іноземці) особи, якими допущені порушення вимог законодавства у сфері земельних відносин, діями або бездіяльністю яких територіальній громаді нанесено шкоду;

цільове призначення (використання) земельної ділянки – використання земельної ділянки за призначенням, визначеним на підставі документації із землеустрою у встановленому законодавством порядку;

уповноважена особа – структурний підрозділ Воловецької селищної ради, який уповноважений представляти інтереси селищної ради у майнових та договірних відносинах;

шкода – витрати, завдані територіальній громаді Воловецької селищної ради, як власнику земельної ділянки, суб’єктом в т.ч. неодержані надходження до бюджету, які власник земельної ділянки одержав би у разі належного та своєчасного оформлення суб’єктом права користування земельною ділянкою комунальної власності.

Інші поняття вживають в значеннях, що визначаються нормативно-правовими актами України.


Сфера дії Порядку

Порядок встановлює єдину процедуру щодо: • встановлення фактів завдання шкоди Воловецькій селищній раді, спричиненої діями або бездіяльністю фізичних та юридичних осіб внаслідок порушення вимог законодавства при використанні земель комунальної власності;

 • встановлення осіб, винних у виникненні спричиненої шкоди;

 • визначення суми завданої шкоди;

 • укладання із суб’єктами, діями або бездіяльністю яких завдано шкоду, договорів про добровільне її відшкодування;

 • направлення матеріалів, у разі відмови суб’єктів, діями або бездіяльністю яких завдано шкоду, від укладання договору про добровільне її відшкодування, до судових органів.

Відшкодуванню підлягає шкода спричинення суб’єктом внаслідок:

а) невиконання вимог щодо використання земельної ділянки за видом використання та цільовим призначенням, яке передбачено затвердженою землевпорядною документацією;

б) невикористання земельної ділянки наданої під забудову (в разі встановлення правовстановлюючим документом на неї граничних термінів забудови);

в) використання земельної ділянки без оформлення документів, що посвідчують право на неї відповідно до законодавства: • у випадку набуття суб’єктом права власності на нерухоме майно, яке розташоване на земельній ділянці комунальної власності та неподання ним протягом 6 місяців від дати набуття права власності на майно заяви (клопотання) до селищної ради про оформлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку;

 • в разі неподання суб’єктом, щодо якого сесією селищної ради прийнято рішення про продаж йому земельної ділянки, клопотання про укладення договору купівлі-продажу зазначеної ділянки в рекомендований строк, який зазначений у рішенні;

 • та інше.

г) дострокового розірвання договору оренди земельної ділянки з ініціативи орендаря та відсутності пропозицій інших суб’єктів (заяв поданих у селищну раду) щодо отримання в оренду зазначеної земельної ділянки протягом року з дати припинення дії договору;

ґ) самовільного зайняття земельної ділянки.

Відшкодуванню підлягає інша шкода, якщо вона спричинення діями або бездіяльністю суб’єктів внаслідок використання ними земельних ділянок комунальної власності з порушенням діючого законодавства.
Порядок підготовки та оформлення матеріалів для їх розгляду комісією

Підготовка матеріалів на засідання комісії здійснюється юристом та землевпорядником Воловецької селищної ради.Матеріали на розгляд комісії вносяться на підставі:

 • інформації наданої Державною сільськогосподарською інспекцією в Закарпатській області, Державною податковою інспекцією, Державною інспекцією архітектурно-будівельного контролю, Державним реєстратором прав, районними землевпорядними структурами, відділом архітектури та містобудування Воловецької РДА, депутатами, членами виконавчого комітету та спеціалістами Воловецької селищної ради;

 • звернень фізичних та юридичних осіб;

 • інформації отриманої землевпорядником та іншими спеціалістами селищної ради внаслідок виконання повноважень, в т.ч. інформації отриманої у зв’язку з розглядом звернень громадян, контролюючих і правоохоронних органів та інформації отриманої за результатами участі спеціалістів селищної ради в роботі різних комісій.

На засідання комісії готуються наступні матеріали:

 1. копія рішення (витягу з рішення) Воловецької селищної ради (виконавчого комітету) про надання у користування або поновлення права користування земельної ділянки (при наявності);

 2. технічна документація із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), або інша землевпорядна документація (при наявності);

 3. копія документу, що посвідчує право власності або користування земельною ділянки (при наявності);

 4. план-схема земельної ділянки з нанесенням об’єкта нерухомого майна, площі земельної ділянки (при необхідності);

 5. довідка державного податкового органу щодо сплати користувачем плати за землю;

 6. розрахунок розміру шкоди (неотримання надходження до бюджету селищної ради у вигляді плати за користування земельною ділянкою) підготовлений землевпорядником та бухгалтером селищної ради;

 7. орієнтовний розмір втрат, які понесе Воловецька селищна рада у зв’язку з приведенням суб’єктами земельної ділянки в стан, непридатний для її використання за цільовим призначенням та витрат, які будуть понесені Воловецькою селищною радою для відновлення свого порушеного права;

 8. копія письмового повідомлення суб’єкта, про час та дату засідання комісії та документи, які підтверджують його отримання (повідомлення повинно бути одержано суб’єктом не пізніше, ніж за 3 дні до дати засідання комісії, у разі відмови суб’єкта від отримання повідомлення складається відповідний акт);

 9. копії матеріалів листування селищної ради її виконавчих органів з суб’єктом, яким нанесено шкоду (при наявності);

 10. акт Державної сільськогосподарської інспекції в Закарпатській області про встановлення факту самовільного зайняття земельної ділянки або використання земельної ділянки не за цільовим призначенням (при самовільному зайняття земельної ділянки або її використання не за цільовим призначенням);

 11. акт обстеження земельної ділянки, в зв’язку з використанням якої Воловецькій селищній раді спричинено шкоду (крім випадків самовільного зайняття земельної ділянки або її використання не за цільовим призначенням);

 12. наявні рішення виконавчого комітету про переведення приміщень з житлових у нежитлові, в разі невідповідності цільового призначення нерухомого майна цільовому призначенню земельної ділянки або в разі зміни цільового призначення вбудованих житлових приміщень та використання земельної ділянки під організованими входами та прибудовами;

 13. інформація Державного реєстратора прав, щодо набуття права власності на нерухоме майно, без оформленого права власності та речового права на земельну ділянку, копії технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна (при необхідності);

 14. документи, які підтверджують вжиття заходів щодо спонукання суб’єкта до оформлення ним правовстановлюючих документів на земельну ділянку (при наявності);

 15. проект акту про встановлення та нарахування шкоди;

 16. інші документи, що підтверджують використання або невикористання суб’єктом земельної ділянки з порушенням вимог законодавства.

Матеріали щодо кожного суб’єкта або земельної ділянки формуються в окрему справу.

При підготовці матеріалів на засідання комісії землевпорядник та юрист мають право готувати запити для отримання інформації від фізичних осіб, підприємств, установ та організацій всіх форм власності.

Акт обстеження земельної ділянки складається землевпорядником за участю депутата і спеціалістів селищної ради, комунального підприємства, та у разі необхідності - територіального органу Держземагентства, Державної сільськогосподарської інспекції.
Поняття шкоди та порядок її розрахунку

Шкода, завдана Воловецькій селищній раді внаслідок порушення законодавства при використанні суб’єктами земель комунальної власності включає:

1) втрати, понесені Воловецькою селищною радою у зв’язку з приведенням суб’єктами земельної ділянки в стан, непридатний для її використання за цільовим призначенням;

2) втрати, які понесе Воловецька селищна радою для відновлення свого порушеного права;

3) неотримання надходження до бюджету Воловецької селищної ради у вигляді плати за користування земельною ділянкою.

Розрахунок розміру шкоди, який здійснюється землевпорядником та бухгалтером, передбачає суму яка підлягає сплаті при добровільному відшкодуванні шкоди та суми яка підлягає сплаті в разі її примусового стягнення у судовому порядку.У разі використання земельної ділянки без правовстановлюючих документів шкода нараховується за фактичний період користування нею.

У випадку не оформлення документу, що посвідчує право користування земельною ділянкою у строк, встановлений рішенням Воловецької селищної ради про надання дозволу на розробку землевпорядної документації або продовження права користування земельною ділянкою, шкода нараховується після закінчення рекомендованого строку, встановленого в рішенні Воловецької селищної ради.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка