"Ревматоїдний артрит."Дата конвертації21.02.2021
Розмір1.11 Mb.

ЗАХВОРЮВАННЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ тема:“Ревматоїдний артрит.”

 • Ревматоїдний артрит – хронічне, прогресуюче захворювання імунозапального походження з дифузним ураженням сполучної тканини переважно суглобів.

Е Т І О Л О Г І Я :

 • Е Т І О Л О Г І Я :
 • Остаточно не виявлена. В наш час досліджують імовірність вірусної інфекції (вірус Епштейна- Барр) у розвитку ревматоїдного артриту, а також генетичних чинників.

П А Т О Г Е Н Е З :

 • П А Т О Г Е Н Е З :
 • Основну роль у розвитку
 • захворювання відводять
 • аутоімунному (імунокомплексному)
 • процесу з ураженням сполучної тканини суглобів.

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕВМАМАТОЇДНОГО АРТРИТУ

 • Клініко- анатомічна характе-ристика
 • Клініко- імуноло-гічна характе-ристика
 • Перебіг хвороби
 • Ступінь актив-ності
 • Збережен-
 • ня рухо-
 • вої актив-ності
 • хворого
 • Серопози-тивний
 • Серонега-тивний
 • Швидко-
 • прогресу-ючий
 • Повільно-прогресу-
 • ючий
 • І – низька
 • ІІ - середня
 • І – навколо-суглобовий остео-
 • пороз
 • ІІ-остео-
 • пороз+
 • звуження
 • суглобо-
 • вої щілини (можуть бути пооди-
 • нокі узури)
 • А – збережена
 • Б – пору-
 • шена
 • 1. Професійна
 • здатність
 • збережена
 • Клініко- імунологіч-на характе-ристика
 • Перебіг хвороби
 • Ступінь активно-сті
 • Стадія за рентген-ологічними даними
 • Збереження рухової активності
 • хворого
 • І І – ревматоїдний
 • артрит із системними проявами: ураження ретикулоен-
 • дотеліальної системи, серозних обо-
 • лонок, серця,
 • легенів, судин, нирок, очей, нервової системи; амілоїдоз внутрішніх органів;
 • особливі синдроми: псевдосепти-
 • чний,
 • Фелті
 • Без помітного
 • прогресу-вання
 • ІІІ – висока
 • ІІІ – остео-
 • пороз+
 • звуження
 • суглобової
 • щілини +
 • множинні
 • узури
 • IV - остео-
 • пороз +
 • кісткові анкілози
 • 2. Професійна
 • здатність
 • втрачена
 • 3. Втрачена
 • здатність до
 • самообслу-
 • говування

 • Клініко- анатомічна характе-ристика
 • Клініко- імуноло-гічна характе-ристика
 • Перебіг хвороби
 • Ступінь актив-ності
 • Стадія за рентген-ологічними даними
 • Збережен-
 • ня рухо-
 • вої актив-ності
 • хворого
 • ІІІ – ревматоїдний
 • артрит у поєд-
 • нанні з остеоартро-зом, іншим дифузним захворюва-нням сполучної тканини, ревматизмом
 • IV - ювенільний артрит (включаючи хворобу Стілла)

Характеристика показників тактивності ревматоїдного процесу

 • Показник
 • Оцінка показника в балах
 • Примітка
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • Ранкова
 • скутість
 • Гіпертермія
 • Ексудативні
 • зміни
 • Підвищення вмісту 2- глобулінів,%
 • ШОЕ, мм/год
 • С- реактивний білок
 • Немає
 • Немає
 • Немає
 • До 10
 • До 12
 • Немає
 • Упродовж
 • 30 хв.
 • Незначна
 • Незначні
 • До 12
 • До 20
 • +
 • До 12 год
 • дня
 • Помірна
 • Помірні
 • До 15
 • До 40
 • ++
 • Протягом усього дня
 • Значна
 • Значні
 • Понад 15
 • Понад 40
 • ++
 • Ступінь актив-ності
 • визначається
 • кількістю балів:
 • нульова – 0
 • балів
 • І – 6 балів
 • ІІ – 9 – 16 балів
 • ІІІ – 17 – 24
 • бали

 • К Л І Н І К А :
 • - ураження суглобів
 • - позасуглобові прояви

Діагностичні критерії ревматоїдного артриту

 • Критерії
 • Визначення
 • 1. Ранкова скутість
 • 2. Артрит 3 суглобових
 • зон і більше
 • 3. Артрит суглобів кисті
 • 4. Симетричний артрит
 • 5. Ревматоїдні вузлики
 • 6. Ревматоїдний фактор
 • у сироватці крові
 • 7. Рентгенологічні зміни
 • Ранкова скутість у суглобах тривалістю не менше 1 год до повного зникнення
 • Щонайменше у 3 суглобових зонах повинні визначити набряк м’яких тканин або випіт
 • Набряк (артрит) проксимальних міжфлангових або променево-зап’ясткових суглобів
 • Одночасне ураження однакових зон на обох боках тіла (ураження суглобів кисті враховують і без абсолютної симетрії)
 • Підшкірні вузлики над кістковими виступами на розгинальній поверхні або поблизу суглобів
 • Виявлення ревматоїдного фактора у сироватці крові будь-яким методом у патологічному титрі
 • Типові рентгенологічні зміни на одній рентгенограмі у передньозадній проекції (ерозії або чіткий остеопороз урахених або прилеглих суглобів). Артрозні зміни не враховуються
 • Примітка. Критерії 1- 4 повинні визначатися не менше ніж 6 тиж. Хворому, який має чотири із семи критеріїв, встановлюють діагноз ревматоїдного артриту.

Д І А Г Н О С Т И К А : 1. Загальний аналіз крові. 2. Біохімічний аналіз крові 3. Імунограма 4. Реакція Ваалер- Роузе 5. RO’’графія уражених суглобів

Л І К У В А Н Н Я : Основні принципи лікування хворих на ревматоїдний артрит: - протизапальна терапія; - імунокорекція - місцеве лікування - непряма лімфотропна терапія; - екстракорпоральні методи лікування; - санаторно-курортне лікування (Хмільник, Немирів, Черче, Куяльник, Любень-Великий)Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка