Рекомендована форма заявиСкачати 135.41 Kb.
Дата конвертації07.05.2016
Розмір135.41 Kb.
РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА ЗАЯВИ

про інформування перевізниками щодо неможливості прибути до митниці призначення у встановлений строк внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили транспортним засобом комерційного призначення

Начальнику Черкаської митниці ДФС

Василенку О.Л.

водія (вказати прізвище, ім’я, по батькові,

паспортні дані)

перевізника (вказати назву, адресу)

номер контактного (мобільного) телефону


Заява
Повідомляю, що мною/водієм (вказати прізвище, ім’я, по батькові) здійснюється переміщення товару із зони діяльності (вказати назву митниці) митниці ДФС до (вказати назву митниці) митниці ДФС згідно митної декларації (вказати номер митної декларації та дату її оформлення) у автотранспортному засобі (вказати реєстраційні номери).

Під час переміщення транспортний засіб зазнав (вказати про аварію або інші обставини непереборної сили) біля (вказати населений пункт).

На даний час транспортний засіб з товаром знаходиться (вказати причину та місцезнаходження).

Накладене митне забезпечення на вантажному відсіку транспортного засобу пошкоджено/не пошкоджено (у разі використання електронного замка з функцією GPS-GSM навігації зазначити про його наявність та стан). Втрат товару немає (або зазначити наявну інформацію про ознаки можливої втрати товару).

Прошу інформувати митницю відправлення і митницю призначення про викладені обставини.

До заяви додаються копії документів (залежно від обставин): паспорт водія; довідки уповноважених органів; довідка підприємства, на території якого знаходиться транспортний засіб та товар; митна декларація та товаросупровідні документи (ЦМР, книжка МДП, інвойс) тощо.
Дата Підпис

РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА ЗАЯВИ

щодо надання дозволу перевізникам на перевантаження товару

до іншого транспортного засобу

Начальнику Черкаської митниці ДФС

Василенку О.Л.

водія (вказати прізвище, ім’я, по батькові,

паспортні дані)

перевізника (вказати назву, адресу)

номер контактного (мобільного) телефону


Заява
Повідомляю, що мною/водієм (вказати прізвище, ім’я, по батькові) здійснюється переміщення товару із зони діяльності (вказати назву митниці) митниці ДФС до (вказати назву митниці) митниці ДФС згідно митної декларації (вказати номер митної декларації та дату її оформлення) у автотранспортному засобі (вказати реєстраційні номери).

Під час переміщення виникла необхідність у перевантаженні товару/та заміні водія до іншого транспортного засобу внаслідок (вказати причину).

Накладене митне забезпечення на вантажному відсіку транспортного засобу пошкоджено/не пошкоджено. Втрат товару немає (або зазначити наявну інформацію про ознаки можливої втрати товару).

Новий транспортний засіб (вказати реєстраційні номери) належить тому ж самому перевізнику (або вказати відомості про нового перевізника: назву, адресу, № свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами).

Новий водій (вказати прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані, місце проживання зареєстровано за адресою).

Прошу дозволу на перевантаження товару до транспортного засобу (вказати реєстраційні номери), який належить (вказати назву перевізника).

До заяви додаються копії документів (залежно від обставин): довідки уповноважених органів; довідка підприємства, де знаходиться транспортний засіб та товар; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу в органах ДАІ; свідоцтво про допущення дорожнього транспортного засобу до перевезення товарів під митними печатками і пломбами; паспорт водія; митна декларація та товаросупровідні документи (ЦМР, книжка МДП, інвойс) тощо.


Дата Підпис

РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА ЗАЯВИ

про інформування громадянами щодо неможливості вивезення за межі митної території України у встановлений строк внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили транспортних засобів особистого користування

Начальнику Черкаської митниці ДФС

Василенку О.Л.

громадянина (вказати громадянство,

прізвище, ім’я, по батькові,

місце проживання зареєстровано

за адресою, фактичне місце проживання)

номер контактного (мобільного) телефону


Заява
Повідомляю, що мною (вказати дату) у зоні діяльності (вказати назву митниці) митниці ДФС на митну територію України було ввезено транспортний засіб (вказати марку, VIN-код, реєстраційні номери) в режимі транзиту/тимчасового ввезення.

Під час переміщення транспортний засіб зазнав (вказати про аварію або інші обставини непереборної сили) біля (вказати населений пункт).

На даний час транспортний засіб знаходиться (вказати причину та місцезнаходження).

Прошу інформувати митниці ДФС про викладені обставини.

До заяви додаються копії документів (залежно від обставин): паспорт громадянина; довідки уповноважених органів; довідка підприємства, на території якого знаходиться транспортний засіб; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу тощо.


Дата Підпис

РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА ЗАЯВИ

про взяття на облік як особи, яка здійснює операції з товарами

Начальнику Черкаської митниці ДФС

Василенку О.Л.

громадянина/керівника юридичної особи

П.І.Б.

адреса місця проживання/реєстрації


Заява
У зв’язку з початком зовнішньоекономічної діяльності прошу взяти мене на облік як особа, яка здійснює операції з товарами, до Черкаської митниці ДФС.

До заяви додаю:

юридичні особи:

витяг з установчих документів, який підтверджує право провадити зовнішньоекономічну діяльність (копія витягу має бути завірена печаткою юридичної особи);

довідку органів державної статистики про внесення особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою особи);

фізичні особи - підприємці:

копію довідки про взяття на облік платника податків;

представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності:

свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного суб'єкта господарської діяльності на території Україні, на яке поширюється дія Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", видане центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики (копія свідоцтва має бути завірена нотаріально або державним органом, що здійснив реєстрацію);

довідку органів державної статистики про внесення представництва до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія довідки має бути завірена печаткою представництва).

Дата Підпис та печатка

РЕКОМЕНДОВАНА ФОРМА ЗАЯВИ

про надання дозволу на переміщення труни з тілом (урни з прахом чи останків померлого) громадянина через митний кордон України

Начальнику Черкаської митниці ДФС

Василенку О.Л.

громадянина

П.І.Б.


адреса місця проживання

Заява
Прошу дозволити переміщення труни з тілом (урни з прахом чи останків померлого) громадянина П.І.Б через митний кордон України. До заяви додаю:  • свідоцтво про смерть (інший документ, що засвідчує факт смерті, виданого компетентним органом);

  • довідку про те, що в тілі та труні (урні) немає вкладень, переміщення яких через державний кордон України заборонено.

Дата Підпис

ПАМ’ЯТКА


до рекомендованої форми заяви

про надання дозволу на переміщення труни з тілом (урни з прахом чи останків померлого) громадянина через митний кордон України


Стаття 22. Закону України «Про поховання та похоронну справу»

Переміщення тіл померлих через державний кордон України

Переміщення тіл померлих через державний кордон України (у тому числі переміщення через територію України транзитом) здійснюється за умови пред'явлення органу доходів і зборів особою, яка переміщує (супроводжує) тіло померлого, таких документів:

(абзац перший частини першої статті 22 із змінами,

 внесеними згідно із Законом України від 04.07.2013 р. N 406-VII)

свідоцтва про смерть або іншого документа, що засвідчує факт смерті, виданого компетентним органом;

довідки про те, що в тілі та труні (урні) немає вкладень, переміщення яких через державний кордон України заборонено. Таку довідку видає судово-медичний експерт у присутності посадової особи відповідного органу доходів і зборів - в разі вивезення труни (урни) за кордон - або відповідний компетентний орган іноземної держави з легалізацією такої довідки консульською чи дипломатичною установою України за кордоном - у разі ввезення труни (урни) на територію України.

(абзац третій частини першої статті 22 із змінами,

 внесеними згідно із Законом України від 04.07.2013 р. N 406-VII)

Тіло померлого повинне вміщуватися в металеву герметичну труну (урну), яка опечатується посадовими особами, зазначеними в абзаці третьому частини першої цієї статті.

Розкриття труни (урни) можливе у виняткових випадках за наявності достовірної інформації щодо вкладень, переміщення яких через державний кордон України заборонено. Розкриття здійснюється в спеціальному приміщенні закладу охорони здоров'я України в присутності посадової особи органу доходів і зборів та особи, яка супроводжує труну (урну), або представника підприємства, який здійснює перевезення, а також інших осіб у випадках, передбачених законом, з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства України.

(частина третя статті 22 із змінами, внесеними

 згідно із Законом України від 04.07.2013 р. N 406-VII)
ЗРАЗОК

Лицьовий бікЗвернення
про виконання митних формальностей органами доходів і зборів поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них

(потрібне підкреслити)Особа ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Відомості про товар та/або транспортний засіб ______________________________________________


______________________________________________________________________________________

Відправник ____________________________________________________________________________

Одержувач ____________________________________________________________________________

Зовнішньоекономічний договір або інший документ, що використовується в міжнародній практиці замість договору (контракту) _____________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________

Плановані час та дата виконання митних формальностей _____________________________________

Місце виконання митних формальностей __________________________________________________

Зобов'язання про внесення плати _________________________________________________________

Печатка особи (за наявності)

Підпис особи


Зворотний бікІнформація про фактичне виконання митних формальностей:

Дата ________________________________________

Час початку __________________________________

Час закінчення ________________________________

Кількість годин _______________________________

Реквізити митної декларації або уніфікованої митної квитанції МД-1, за якою справлялась плата (N, дата) _________________________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________

П. І. Б. інспектора ______________________________________________________________________Особистий підпис інспектора ____________________________________________________________

____________
Каталог: data -> material -> 000
000 -> Порядок проведення інструктажів з питань охорони праці та протипожежних інструктажів у апараті Міністерства доходів І зборів України
000 -> План роботи Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління дфс у
000 -> Рахунки державного та місцевого бюджетів для великих платників податків сдпі з овп у м. Луганську з 09. 02. 2015р
000 -> Рішення №75-4-7 Від 27 січня 2016 року с. Путрівка Про внесення змін до рішення від 23. 01. 2015 року №844
000 -> Закон україни про громадські об'єднання
000 -> Кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) Розділ VІ "Акцизний податок"
000 -> Програма вступного інструктажу з охорони праці та вступного протипожежного інструктажу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка