Рекомендації по заповненню розрахункової відомості про нарахування І перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіттяСкачати 94.37 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір94.37 Kb.
РЕКОМЕНДАЦІЇ

ПО ЗАПОВНЕННЮ РОЗРАХУНКОВОЇ ВІДОМОСТІ

про нарахування і перерахування страхових внесків

до Фонду загальнообов’язкового державного соціального

страхування України на випадок безробіття

(додаток 6 до Інструкції)

Розрахункова відомість заповнюється платниками страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, визначеними Законом України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування України на випадок безробіття” та підпунктом 2.1.1 Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Інструкція), затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України 18.12.2000р. № 339 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.01.2001р. за № 30/5221 зі змінами та доповненнями.

Підпунктом 6.7 Інструкції визначено, що роботодавці – платники страхових внесків щокварталу складають у двох примірниках розрахункову відомість (додаток 6 до Інструкції), один екземпляр якої подається до центру зайнятості, в якому платник перебуває на обліку до: 20 квітня, 20 липня, 20 жовтня, 25 січня.

Усі примірники розрахункової відомості підписуються керівником і головним бухгалтером підприємства або організації, виконавцем та завіряються печаткою. Другий примірник звіту, завірений центром зайнятості, залишається в бухгалтерії платника страхових внесків.

З метою прискорення прийому розрахункової відомості в центрах зайнятості запроваджено сканування паперових форм звіту, у зв’язку з чим розрахункову відомість необхідно подавати на паперових носіях в друкованому вигляді за затвердженою формою.

В регіонах, де в якості експерименту запроваджено подання звітності в електронному вигляді, розрахункову відомість можна надавати по телекомунікаційних каналах зв’язку .


Розрахункова відомість складається із заголовної частини та чотирьох розділів.

У заголовній частині відображаються: повна назва платника страхових внесків (відповідно до установчих документів), адреса та телефон, ідентифікаційний код, код основного виду економічної діяльності за КВЕД, персональний номер платника страхових внесків, номер поточного рахунку та назва банку, вказується система оподаткування (необхідну підкреслити).

Розрахункова відомість складається за даними первинного бухгалтерського обліку наростаючим підсумком з початку року, платниками страхових внесків та базовими центрами зайнятості - у гривнях з копійками, регіональними центрами зайнятості – зведена в тисячах гривень з одним десятковим знаком.
Розділ 1 „Загальна сума виплат, на які нараховуються страхові внески”

(складається у гривнях з копійками, дані відображаються за кожний місяць окремо)

В розділі 1 відображається фонд оплати праці та інші виплати, на які нараховуються страхові внески до Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі – Фонд) відповідно до Закону України „Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування” окремо для роботодавців та застрахованих осіб і загальна сума витрат на оплату праці з початку року (кр.661рахунку). Особи, які беруть участь у страхуванні на випадок безробіття на добровільних засадах, відображають в рядках „для роботодавців” та „для застрахованих осіб” суму оподатковуваного доходу (прибутку), обчисленого відповідно до чинного законодавства України, на яку нараховуються ними страхові внески до Фонду (у даному випадку ці суми повинні бути однакові).

Вказані витрати на оплату праці працівників, в тому числі у натуральній формі, повинні відповідати виплатам, зазначеним у Головній книзі платника страхових внесків, за мінусом сум виплат, що не враховуються при визначенні бази нарахування страхових внесків. При визначенні виплат, що включаються до основної та додаткової заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат фонду оплати праці, на які нараховуються страхові внески, слід керуватися Інструкцією зі статистики заробітної плати, яка затверджена наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 р. № 5 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.01.2004р. за № 114/8713, за винятком видів виплат з фонду оплати праці, які не підлягають оподаткуванню відповідно до Закону України „Про податок з доходів фізичних осіб”.


Рядок „Разом” дорівнює сумі попередніх трьох рядків за місяцями по кожному кварталу (за І, ІІ, ІІІ, IV квартали) окремо по рядках „для роботодавців” та „для застрахованих осіб”.
Рядок „Усього з початку року” дорівнює сумі рядків „Разом” по кожному кварталу, відповідно до періоду звітності, окремо по рядках „для роботодавців” та „для застрахованих осіб”:

у звіті за І квартал – рядку „Разом” за І квартал;

у звіті за І півріччя – сумі рядків „Разом” за І та ІІ квартали;

у звіті за 9 місяців – сумі рядків „Разом” за І, ІІ та ІІІ квартали;

у звіті за рік – сумі рядків „Разом” за І, ІІ, ІІІ та ІV квартали.
Рядок „ Загальна сума фактичних витрат на оплату праці з початку року (кр. 661), грн.” заповнюється платниками наростаючим підсумком з початку року та відображає розрахунки з працівниками, що перебувають і не перебувають у штаті установ за всіма видами заробітної плати, преміями, допомогою у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

в тому числі сума виплат, на які нараховуються страхові внески за працюючих інвалідів”

(складається у гривнях з копійками, дані відображаються за кожний місяць окремо)
Рядок „Разом” дорівнює сумі попередніх трьох рядків за місяцями по кожному кварталу (за І, ІІ, ІІІ, IV квартали) окремо по рядках „для застрахованих осіб”.

Рядок „Усього з початку року” дорівнює сумі рядків „Разом” по кожному кварталу, відповідно до періоду звітності, окремо по рядках „для застрахованих осіб”:

у звіті за І квартал – рядку „Разом” за І квартал;

у звіті за І півріччя – сумі рядків „Разом” за І та ІІ квартали;

у звіті за 9 місяців – сумі рядків „Разом” за І, ІІ та ІІІ квартали;

у звіті за рік – сумі рядків „Разом” за І, ІІ, ІІІ та ІV квартали.


Розділ 2 „Розрахунок страхових внесків до Фонду”

(складається у гривнях з копійками, дані частково відображаються

за кожний місяць окремо та наростаючим підсумком з початку року)
Рядок 1 „Заборгованість на початок року за платниками” дорівнює рядку 21 „Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками” звіту за попередній рік.
Рядок 13 „Заборгованість на початок року за Фондом” дорівнює рядку 12 „Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом” звіту за попередній рік

Ці суми повинні бути незмінними протягом року.


Блок „нараховано”.

Відображається загальна сума страхових внесків, нарахованих за встановленими розмірами за звітний період та з початку поточного року відповідно до Закону України „Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування”.

Нарахування страхових внесків до Фонду відображається за кредитом рахунку 65 “Розрахунки із страхування”, субрахунку 653 “Розрахунки із страхування на випадок безробіття”. Утримання страхових внесків із застрахованих осіб відображається за кредитом рахунку 65 “Розрахунки із страхування”, субрахунок 653 “Розрахунки із страхування на випадок безробіття”.
Рядки „на початок періоду” – суми нарахованих страхових внесків окремо по „роботодавцях” та „застрахованих особах” переносяться зі звіту за попередній період (квартал, півріччя, 9 місяців) з рядків „за звітний період. разом”. У звіті за І квартал не заповнюються.
Рядки „за звітний період (за місяцями)” - дорівнюють сумі рядків за три місяці, в яких відображається сума страхових внесків, нарахованих за встановленими розмірами у звітному періоді за відповідний місяць окремо по „роботодавцях” та по „застрахованих особах”.

Перевірка нарахування за відповідний місяць:

по роботодавцях = Фонд оплати праці (з розділу 1 за відповідний місяць „для роботодавців”) помножити на розмір страхових внесків для роботодавців, встановлений на відповідний місяць (%);

по застрахованих особах = Фонд оплати праці (з розділу 1 за відповідний місяць „для застрахованих осіб”) помножити на розмір страхових внесків для застрахованих осіб, встановлений на відповідний місяць (%).


Рядок „разом” дорівнює:

сумі рядків „на початок періоду” та „за звітний період (за місяцями)” окремо по „роботодавцях” та „застрахованих особах”, та одночасно сума нарахованих страхових внесків в рядку „разом” повинна дорівнювати:

фонд оплати праці та інших виплат, зазначених у розділі 1 за відповідний період з початку року, помножений на розмір страхових внесків (%) окремо по „роботодавцях” та „застрахованих особах”.

Рядок 2 „Сума всього” - відображається загальна сума нарахованих страхових внесків платником з початку року (сума рядків „разом” по „роботодавцях” та „застрахованих особах”).

Рядок 3 „Донараховано страхових внесків”

Відображається загальна сума донарахованих (+) чи зайво нарахованих (-) страхових внесків, у разі виявлення самостійно платником помилок у минулих звітних періодах та спеціалістом базового центру зайнятості під час перевірки при прийомі звітності.

Рядок 3.1. „у тому числі: самостійно платником” заповнюється платником, у разі самостійно виявлених помилок із суми, зазначеної в рядку 3.


Рядок 4 „Нараховано за актами за звітний період та пеня, самостійно нарахована платником”

Вказуються суми донарахованих страхових внесків (р.5), нарахованої пені (р.6) та штрафу (р.7) за результатами перевірки правильності нарахування та своєчасності перерахування страхових внесків до Фонду працівниками базового центру зайнятості відповідно до акту перевірки.

В рядку 8 показується пеня, самостійно нарахована платником в період між звітами.

Рядок 4 дорівнює сумі рядків з 5 по 8 включно.

(Довідково для працівників базових центрів зайнятості: рядки 5, 6 та 7 переносяться автоматично з відповідних актів перевірок цього платника, а рядок 8 вноситься з клавіатури. При прийомі звітності, за необхідності, можуть коригуватись).
Рядки 9 „Списано заборгованості” та 10 „Списано пені”

Ці рядки заповнюються тільки в тому випадку, якщо в поточному році відповідно до прийнятих законів України (або за мировою угодою відповідно до рішення господарського суду) органами державної служби зайнятості проводилось списання заборгованості зі сплати страхових внесків та нарахованої на неї пені.


Рядок 11 „УСЬОГО до сплати” = р.1 + р.2 + р.3 + р.4 – р.9 – р.10.
Рядок 12 „Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за Фондом”

Рядок 12 заповнюється в тому випадку, якщо платником страхових внесків надмірно перераховані кошти до Фонду.При заповненні звіту платниками страхових внесків, за умови, що сума в рядку 11 менша за суму в рядку 20: рядок 12 = р. 20 - р. 11.
Блок „перераховано”

Відображається загальна сума страхових внесків, перерахованих у звітному періоді та з початку поточного року за встановленими розмірами відповідно до Закону України „Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового державного соціального страхування”.

Перерахування коштів до Фонду відображається за дебетом рахунку 65 “Розрахунки із страхування”, субрахунок 653 “Розрахунки із страхування на випадок безробіття”, та відповідно до платіжних доручень з відміткою банку.
Рядки „на початок періоду” окремо по „роботодавцях” та „застрахованих особах” переносяться зі звіту за попередній період (квартал, півріччя, 9 місяців) з рядків „за звітний період. разом”. У звіті за І квартал не заповнюються.
Рядки „за звітний період (за місяцями)” дорівнюють сумі рядків за три місяці, які заповнюються відповідно до платіжних доручень на перерахування страхових внесків до Фонду за відповідний місяць окремо по „роботодавцях” та „застрахованих особах”.

(Довідково для працівників базових центрів зайнятості: в три рядки „За звітний період (за місяцями)” суми заносяться автоматично з платіжних доручень платника за відповідний місяць окремо по роботодавцях та застрахованих особах).Рядок „разом” дорівнює сумі рядків „на початок періоду” та „за звітний період (за місяцями)” окремо по „роботодавцях” та „застрахованих особах”.
Рядок 14 „Сума всього” - відображається загальна сума перерахованих страхових внесків платником з початку року (сума рядків „разом” по „роботодавцях” та „застрахованих особах”).
Рядок 15 „Перераховано за актами за звітний період”

Вказуються суми донарахованих страхових внесків (р.16), пені (р.17) та штрафів (18), перерахованих платником на рахунок Фонду відповідно до акту перевірки правильності нарахування та своєчасності перерахування страхових внесків до Фонду, проведеної працівниками базового центру зайнятості.

Рядок 15 дорівнює сумі рядків з 16 по 18 включно.

(Довідково для працівників базових центрів зайнятості: рядки 16, 17 та 18 заносяться автоматично з платіжних доручень платника. При прийомі звітності, за необхідності, можуть коригуватись).


Рядок 19 „Повернуто зайво перераховані суми”

Відображаються суми повернутих платникам надміру сплачених чи помилково сплачених страхових внесків, відповідно до підпункту 5.13 Інструкції.


Рядок 20 „УСЬОГО враховано і сплачено” = р. 13 + р.14 + р.15 – р.19.
Рядок 21 „Залишок заборгованості на кінець звітного періоду

за платниками”

Рядок 21 заповнюється в тому випадку, якщо загальна сума, яка належить до сплати, перевищує суму перерахованих коштів.При заповненні звіту платниками страхових внесків за умови, що сума в рядку 11 більша за суму в рядку 20: рядок 21 = р. 11 - р. 20. та одночасно дорівнює сумі рядків 22 + 23 + 24 + 25 + 26.
Залишок заборгованості на кінець звітного періоду за платниками складається з:

недоїмки за платником зі сплати страхових внесків (р.22) – несплачені в строк

нараховані страхові внески;штрафів (р.23) – несплачена сума штрафів, накладених на

страхувальника згідно з чинним законодавством;пені .24) – несплачена сума нарахованої пені за несвоєчасну

та неповну сплату страхових внесків;суми страхових внесків, строк сплати яких не настав (р.25) – заборгованість зі сплати страхових внесків, які нараховані на суму заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду;

реструктуризована та розстрочена заборгованість (р.26) – суми заборгованості за платниками зі сплати страхових внесків, які реструктуризовані та розсрочені центрами зайнятості відповідно до законів України за попередні роки та у поточному році.
Розділ 3 „Середньооблікова чисельність штатних працівників (осіб)”

(кількість осіб)


Відображається середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу, що розраховується відповідно до положень Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722.

Рядок „Усього” заповнюється відповідно до даних стовпчика 2 „За період з початку року” рядка 1040 „Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб” статистичної звітності платника за Формою № 1-ПВ „Звіт з праці” (термінова-місячна).

В рядках „у тому числі: пенсіонерів” відображається середньооблікова кількість працюючих пенсіонерів (працюючі особи, які отримують або мають право на призначення пенсії за віком, у т.ч. на пільгових умовах, пенсії за вислугу років, а також особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку).

В рядках „у тому числі інвалідів” відображається середньооблікова кількість працюючих інвалідів, які не досягли пенсійного віку.Розділ 4 „Заборгованість з виплати заробітної плати

з урахуванням заборгованості за минулі роки (без урахування суми

невиплаченої заробітної плати останнього місяця звітного періоду) (грн.)”

(для платників – в гривнях з копійками)


Заборгованістю з виплати заробітною платою вважається сума, яка включає усі нарахування у грошовій та натуральній формі із фонду оплати праці, що належить до виплати, тобто за винятком обов’язкових утримань (прибутковий податок та сума страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що сплачує працівник) і яка не виплачена до 1 числа місяця, наступного за звітним без урахування суми невиплаченої заробітної плати останнього місяця звітного періоду.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду відображається як кредитове сальдо рахунку 661.

Рядок „На початок року” - показується заборгованість з виплати заробітної плати за минулі роки станом на 1 січня поточного року і повинна залишатися незмінною протягом поточного року.

В рядках за І квартал, І півріччя, 9 місяців, за рік – показується заборгованість з виплати заробітної плати на кінець звітного періоду, а саме:

за І квартал - станом на 01.04.;

за І півріччя - станом на 01.07.;

за 9 місяців – станом на 01.10;

за рік - станом на 01.01.Фінансове управління
Каталог: Res -> Blanks -> Strax -> formats
formats -> Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 8 червня 2001 р. №260
Blanks -> Наказ Міністерства фінансів України 16 червня 2015 року №560
Blanks -> Державна служба статистики україни роз'яснення від 30. 11. 2012 р. N 18/1-12/34
formats -> Інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню інформація
formats -> Звіт про зайнятість І працевлаштування інвалідів за 20 рік Подають Терміни подання Форма №10-пі затверджено наказ Мінпраці України 10. 02. 2007 №42 Річна поштова
Blanks -> Типовий договір про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування
Blanks -> Інструкція про порядок заповнення, застосування спеціалізованої товарно-транспортної накладної на відпуск хлібобулочних виробів
formats -> Наказ Міністерства соціальної політики України


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка