Рефрактометричний метод застосовують для кількісного визначення розчинів з концентрацієюСторінка1/16
Дата конвертації12.04.2020
Розмір1.58 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Рефрактометричний метод застосовують для кількісного визначення розчинів з концентрацією:

 1. Не менше 10 %

 2. Не більше 3-4 %

 3. Не менше 3-4 %

 4. Близько 5 %

 5. Більше 30 %
ANSWER: C

Один із перелічених приладів, згідно вимог Державної фармакопеї України, не використовується для визначення відносної густини d2020:

 1. Віскозиметр

 2. Пікнометр

 3. Густиномір

 4. Гідростатичні ваги

 5. Ареометр

ANSWER: A

Для визначення забарвлення рідин у фармацевтичному аналізі використовують: 1. Еталони прозорості

 2. Еталони забарвлення

 3. Універсальний індикатор

 4. Йодкрохмальний папір

 5. Буферні розчини

ANSWER: B

Хімік ВТК фармацевтичного підприємства одержав завдання виготовити еталони каламутності згідно вимог фармакопеї. Які речовини він повинен використати в якості вихідних? 1. Кальцій сульфат і гліцерин

 2. Натрій хлорид і кальцій нітрат

 3. Гексаметилентетрамін і гідразин сульфат

 4. Калій хлорид і барій сульфат
 5. Фурацилін і кальцій хлорид
ANSWER: C

Речовини, які здатні обертати площину поляризованого світла, називають оптично активними. Оптична активність речовини пов’язана з:

 1. Особливостями будови молекули (наявністю асиметричного атому Карбону)

 2. Електролітичною дисоціацією речовини

 3. Температурою розчину

 4. Концентрацією речовини

 5. Утворенням молекулярних асоціатів

ANSWER: A

Провізор-аналітик при визначенні температури плавлення твердих речовин капілярним методом згідно з вимогами Державної фармакопеї дану процедуру здійснює не менше: 1. Двох разів

 2. Трьох разів

 3. Чотирьох разів

 4. П’яти разів

 5. Десяти разів

ANSWER: A

Провізор-аналітик аптеки визначає температуру плавлення субстанції лікарської речовини капілярним методом, користуючись при цьому вимогами Державної фармакопеї України. Скляну посудину, що використовується при цьому, він заповнює водою, вазеліновою олією або: 1. Оливковою олією

 2. Силіконовою олією

 3. Силікагелем

 4. Касторовою олією

 5. Кислотою сульфатною концентрованою

ANSWER: B

Висота шару досліджуваної речовини у капілярній трубці при визначенні температури плавлення капілярним методом, згідно вимог Державної фармакопеї України, дорівнює: 1. Не більше 10 мм

 2. 4–6 мм

 3. До 3 мм

 4. 5–10 мм

 5. 20 мм

ANSWER: B

Якщо немає інших зазначень в окремій статті, перед визначенням температури плавлення капілярним методом хімік ВТК фармацевтичного підприємства тонко подрібнену на порошок субстанцію лікарської речовини попередньо сушить: 1. У вакуумі над силікагелем безводним протягом 24 годин

 2. У вакуум-ексикаторі над кислотою сульфатною протягом 12 годин

 3. У сушильній шафі при температурі 100–105 °С протягом 2 годин

 4. На відкритому повітрі протягом 48 годин

 5. В ексикаторі над купрум сульфатом безводним протягом 12 годин

ANSWER: A

Серед переваг і, одночасно, недоліків гравіметричного аналізу слід відзначити: 1. Високу чутливість і довготривалість аналізу

 2. Високу селективність і довготривалість аналізу

 3. Високу точність і довготривалість аналізу

 4. Невисоку чутливість і експресність аналізу

 5. Невисоку чутливість і високу точність

ANSWER: C

Гравіметрія досить широко використовується у фармацевтичному аналізі для встановлення відсоткового вмісту лікарських речовин. Серед вимог, які ставляться до вагової (гравіметричної) форми, найбільш суттєвою є: 1. Точна відповідність складу хімічній формулі

 2. Вміст визначуваного елемента повинен бути якомога більшим

 3. Вміст визначуваного елемента повинен бути якомога меншим

 4. Мала гігроскопічність вагової форми

 5. Ступінь дисперсності вагової форми

ANSWER: A

Поляриметрія – один з інструментальних методів аналізу, що використовується для встановлення доброякісності деяких фармацевтичних препаратів. На якому явищі ґрунтується даний метод аналізу? 1. Вимірювання кута обертання площини поляризації поляризованого світла, що пройшло крізь оптично активне середовище

 2. Вимірювання падіння напруги у комірці, що заповнена аналізованим розчином

 3. Вимірювання різниці потенціалів між полюсами електродів у процесі титрування

 4. Іонний обмін між розчином, що аналізується, і катіонітом

 5. Вимірювання поляризації електродів у комірці, що заповнена аналізованим розчином

ANSWER: A

Провізору-аналітику необхідно швидко дати заключення про якість виготовлення 3% розчину натрій броміду. Тому кількісне визначення він проводить рефрактометричним методом. Обчислення відсоткового вмісту натрій броміду провізор-аналітик проводить використовуючи значення: 1. рН розчину

 2. Питомого показника поглинання

 3. Оптичної густини

 4. Показника заломлення

 5. В’язкості розчину

ANSWER: D

Одним з показників якості ефіру медичного є його відносна густина. Чим може скористатись лаборант для визначення даного показника? 1. рН-метром

 2. Віскозиметром

 3. Пікнометром

 4. Поляриметром

 5. Рефрактометром

ANSWER: C

При проведенні дослідження розчинності невідомого лікарського засобу провізор-аналітик аптеки встановив, що розчинність цього препарату становить 1 г у 7 мл води Вказати, до якої групи за розчинністю відноситься цей лікарський засіб: 1. Легко розчинний

 2. Дуже легко розчинний

 3. Помірно розчинний

 4. Мало розчинний

 5. Розчинний

ANSWER: A

При проведенні дослідження розчинності невідомого лікарського засобу провізор-аналітик аптеки встановив, що розчинність цього препарату становить 1 г у 25 мл води . Вказати, до якої групи за розчинністю відноситься цей лікарський засіб: 1. Помірно розчинний

 2. Розчинний

 3. Легко розчинний

 4. Мало розчинний

 5. Дуже легко розчинний

ANSWER: B

При проведенні дослідження розчинності невідомого лікарського засобу провізор-аналітик аптеки встановив, що розчинність цього препарату становить 1 г у 300 мл води. Вказати, до якої групи за розчинністю відноситься цей лікарський засіб: 1. Дуже легко розчинний

 2. Легко розчинний

 3. Мало розчинний

 4. Помірно розчинний

 5. Розчинний

ANSWER: C

При проведенні дослідження розчинності невідомого лікарського засобу провізор-аналітик аптеки встановив, що розчинність цього препарату становить 1 г у 12000 мл води. Вказати, до якої групи за розчинністю відноситься цей лікарський засіб: 1. Практично нерозчинний

 2. Дуже легко розчинний

 3. Легко розчинний

 4. Розчинний

 5. Помірно розчинний

ANSWER: A

Повільно розчинні лікарські засоби потребують для свого розчинення: 1. Більше 25 хв

 2. Більше 15 хв

 3. Більше 10 хв

 4. Більше 5 хв

 5. Більше 1 год

ANSWER: C

Для яких лікарських засобів за розчинністю допускається нагрівання до 30 °С: 1. Повільно розчинних

 2. Мало розчинних

 3. Помірно розчинних

 4. Дуже мало розчинних

 5. Практично нерозчинних

ANSWER: A

Виберіть правильне закінчення фрази: «Рефрактометричний аналіз ґрунтується на …: 1. Здатності речовин поглинати світлову енергію

 2. Спостереженні граничних меж заломлення або повного внутрішнього відбитку променів світла при переході з одного середовища в інше

 3. Здатності речовин відхиляти площину поляризації

 4. Вимірюванні часу проходження світла з одного середовища в інше

 5. Спостереженні за перерозподілом вмісту речовини у досліджуваному розчині після проходженні крізь нього світла

ANSWER: B

Доповніть фразу: «Потенціометрія ґрунтується на…: 1. Виникненні ЕРС між двома електродами, що складають гальванічний елемент

 2. Здатності речовин відхиляти площину поляризації

 3. Здатності речовин поглинати світлову енергію

 4. Виникненні хімічної взаємодії між досліджуваною речовиною та одним з електродів

 5. Хімічних властивостях досліджуваних речовин, що дозволяє встановлювати якісний склад сумішей лікарських речовин

ANSWER: A

Як визначати точки еквівалентності при потенціометричному титруванні складної лікарської форми? 1. За зміною забарвлення індикатора

 2. За утворенням осаду певного кольору

 3. За появою бульбашок газу різного розміру

 4. За зміною величини ЕРС

 5. За зміною значень температури досліджуваного розчину лікарської форми під час титрування

ANSWER: D

Як повинен діяти провізор-аналітик аптеки визначаючи розчинність лікарської речовини згідно вимог Державної фармакопеї України: 1. Розчинити субстанцію лікарської речовини тільки у воді очищеній

 2. Розчинити субстанцію лікарської речовини у кислотах і лугах

 3. Розчинити субстанцію лікарської речовини у розчинниках, наведених у відповідній фармакопейній статті

 4. Розчинити субстанцію лікарської речовини у неполярних розчинниках

 5. Визначити ступінь змішування субстанції лікарської речовини з водою

ANSWER: C

Хімік ВТК фармацевтичного підприємства, визначивши розчинність субстанції лікарської речовини, може судити про її: 1. Кількісний вміст

 2. Спосіб одержання

 3. Чистоту

 4. Електропровідність

 5. Оптичну активність

ANSWER: C

Спеціаліст Державної інспекції з контролю якості лікарських засобів визначає розчинність субстанції повільно розчинної лікарської речовини, керуючись вимогами Державної фармакопеї України Як він повинен діяти? 1. Струшувати і нагрівати скляний посуд з речовиною і розчинником більше 10 хвилин

 2. Струшувати скляний посуд з речовиною і розчинником більше 10 хвилин і нагрівати на водяній бані до 30 °С Дослідження проводити після охолодження одержаного розчину до 20 °С

 3. Струшувати скляний посуд з речовиною і розчинником протягом 10 хвилин

 4. Проводити визначення при кімнатній температурі без струшування і нагрівання

 5. Нагрівати скляний посуд з речовиною і розчинником на водяній бані до початку кипіння розчинника і спостерігати результати визначення без попереднього охолодження одержаного розчину

ANSWER: B

Керуючись рекомендаціями Державної фармакопеї України, для визначення температури плавлення лікарських речовин, що мають аморфну структуру, не розтираються в порошок і плавляться нижче температури кипіння води (жири, віск, парафін, вазелін, смоли), провізор-аналітик аптеки використовує: 1. Капілярний метод

 2. Метод миттєвого плавлення

 3. Дифузійний метод

 4. Метод повного розплавлення

 5. Відкритий капілярний метод

ANSWER: E

При визначенні температури плавлення субстанції лікарської речовини методом миттєвого плавлення згідно вимог Державної фармакопеї України, провізор-аналітик аптеки використовує прилад, що складається з металевого блоку, який має: 1. Високу теплопровідність і не взаємодіє з випробуваною речовиною

 2. Низьку теплопровідність і не взаємодіє з випробуваною речовиною

 3. Нерівну робочу поверхню

 4. Низьку теплопровідність і нерівну робочу поверхню

 5. Робочу поверхню, яка стійка до корозії і має низьку теплопровідність

ANSWER: A

Хімік ампульного цеху проводить аналіз розчину кальцій хлориду для ін'єкцій Згідно з вимогою монографії, досліджуваний розчин повинен бути безбарвний Для виконання цього тесту аналітик повинен порівняти досліджуваний розчин з: 1. Спиртом

 2. Водою

 3. Розчином кальцій хлориду

 4. Кислотою хлоридною

 5. Хлороформом

ANSWER: B

Провізор-аналітик контролює стан рефрактометра Для його калібрування він використовує воду очищену Показник заломлення має мати значення: 1. 1,311

 2. 1,322

 3. 1,333

 4. 1,344

 5. 1,355

ANSWER: C

Виберіть правильне закінчення фрази: «Показником заломлення називають …: 1. Величину відхилення площини поляризації від початкового значення

 2. Величину, обернену тій товщині шару, проходячи крізь який випромінювання слабшає у 10 разів

 3. Відношення напруги струму до опору

 4. Відношення швидкості поширення світла у повітрі до швидкості поширення світла у досліджуваному розчині

 5. Відношення відстані між електродами до площі електродів

ANSWER: D

Виберіть правильне закінчення фрази: «Фактором перерахунку називають …: 1. Відношення напруги струму до опору

 2. Величину приросту значення Rf при збільшенні концентрації речовини на лінії старту у 10 разів

 3. Величину приросту показника заломлення при збільшенні концентрації розчину на 1%

 4. Величину, обернену тій товщині шару, проходячи крізь який випромінювання слабшає у 10 разів

 5. Зміну ЕРС гальванічного елемента при зменшенні концентрації титранту

ANSWER: C

Яку величину використовують для підтвердження тотожності речовин методом поляриметрії? 1. Питоме обертання

 2. Кут обертання площини поляризації поляризованого світла

 3. Показник заломлення

 4. Добуток розчинності малорозчинних електролітів

 5. Константу стійкості комплексного іона

ANSWER: A

Поляриметричний метод аналізу ґрунтується на: 1. Спостереженні граничного заломлення променя світла при переході із одного середовища в інше

 2. Здатності речовини обертати площину поляризації поляризованого світла

 3. Здатності речовин розсіювати світло

 4. Вимірюванні електричної провідності розчинів

 5. Вимірюванні оптичної густини розчину

ANSWER: B

Питомим оптичним обертанням називають …: 1. Величину відхилення площини поляризації від початкового положення

 2. Оптичну густину розчину, що містить 1 г речовини у 100 мл розчину, завтовшки 1 см

 3. Обертання площини поляризації поляризованого світла, спричинене шаром рідини або розчину завтовшки 1 м, який містить 1 кг оптично активної речовини в 1 м3 розчину

 4. Синус кута падіння променя світла у даному середовищі

 5. Відношення синуса кута падіння променя світла у повітрі до синуса кута заломлення променя світла у даному середовищі

ANSWER: C
Для підтвердження тотожності лікарської субстанції часто використовують її температуру плавлення. Температура плавлення – це:

 1. Початок зміни зовнішнього вигляду речовини

 2. Інтервал температур між початком і кінцем плавлення

 3. Різка зміна зовнішнього вигляду речовини

 4. Температура перегонки речовини
 5. Температура появи перших крапель рідини в капілярі

ANSWER: B

Вкажіть метод, що ґрунтується на вимірюванні електропровідності розчину, яка змінюється в результаті хімічної реакції.


 1. Потенціометрія
 2. Кондуктометрія

 3. Полярографія

 4. Поляриметрія
 5. Рефрактометрія

ANSWER: B

Рефрактометрія – це метод аналізу, який ґрунтується на вимірюванні:


 1. Показника заломлення досліджуваного розчину
 2. Концентрації речовини в розчині

 3. Кута обертання площини поляризації

 4. Оптичної активності речовини
 5. Інтенсивності падаючого світла

ANSWER: A

Визначення температури плавлення проводять різними методами залежно від фізичних властивостей досліджуваної речовини. Для визначення температури плавлення твердих речовин, що легко перетворюються у порошок, використовують метод: 1. Капілярний

 2. Дистиляції

 3. Відкритий капілярний

 4. Потенціометричний

 5. Кондуктометричний

ANSWER: A

Серед електрохімічних методів аналізу широко застосовується для кількісного визначення лікарських речовин полярографічний аналіз. Концентрація речовини в досліджуваному препараті в ході полярографічного аналізу визначається за: 1. Висотою полярографічної хвилі

 2. Величиною сили струму

 3. Величиною електрорушійної сили

 4. Величиною потенціалу виділення

 5. Шириною полярографічної хвилі

ANSWER: A

Дослідження прозорості та ступеня каламутності відповідно до ДФУ проводять: 1. При штучному освітленні на чорному фоні

 2. У розсіяному денному світлі, розглядаючи зразки вздовж вертикальної осі пробірок на чорному фоні

 3. При розгляді зверху крізь шар рідини на матовому білому фоні

 4. При розгляді крізь шар рідини на матовому чорному фоні

 5. При денному світлі на білому фоні

ANSWER: B

Значення рН розчину тіаміну гідрохлориду має бути в межах 2,7–3,3. Для вимірювання цього показника спеціаліст лабораторії використовує: 1. Віскозиметр

 2. Рефрактометр

 3. Потенціометр

 4. Поляриметр

 5. Кондуктометр

ANSWER: C

Для визначення ступеня чистоти аскорбінової кислоти провізор-аналітик застосував метод поляриметрії, який ґрунтується на вимірюванні:


 1. Інтенсивності падаючого світла
 2. Концентрації речовини в розчині

 3. Показника заломлення досліджуваного розчину

 4. Кута обертання площини поляризації поляризованого світла
 5. Оптичної густини досліджуваного розчину

ANSWER: D

Гліцерин застосовують у фармацевтичній практиці як основу для мазей. Для експериментального визначення в’язкості цієї субстанції спеціаліст лабораторії використовує прилад: 1. Віскозиметр

 2. Поляриметр

 3. Потенціометр

 4. Рефрактометр

 5. Кондуктометр

ANSWER: A

При проведенні дослідження розчинності невідомого лікарського засобу хімік-аналітик контрольно-аналітичної лабораторії встановив, що розчинність цього засобу становить 0,2 г в 1,4 мл води. До якої групи за розчинністю належить цей лікарський засіб?


 1. Дуже легко розчинний
 2. Легко розчинний

 3. Розчинний

 4. Помірно розчинний
 5. Мало розчинний

ANSWER: B

Який індикаторний електрод треба використати провізору-аналітику при потенціометричному титруванні розчину кислоти хлоридної? 1. Срібний

 2. Каломельний

 3. Хлорсрібний з постійним потенціалом

 4. Скляний з водневою функцією

 5. Платиновий

ANSWER: D

Досліджують лікарську форму, яка містить оптично активну сполуку – ментол. Яку величину визначають при її поляриметричному визначенні?
 1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка