Реферат з дісципліни "Стратегічне управління" "Аналіз середовища господарської організації" Роботу виконавСкачати 119.94 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір119.94 Kb.
ТипРеферат

http://monax.ru/order/ - рефераты на заказ (более 2300 авторов в 450 городах СНГ).

Міністерство освіти України

Київський національний економічний Університет

Кафедра менеджменту


Реферат з дісципліни “Стратегічне управління”

“Аналіз середовища господарської організації”

Роботу виконав:

Студент вечірнього факультуту

5 курс, спеціальність 8103 гр.2
Роботу перевірив:

Київ – 2002

План.

 1. База виробничої практики

 2. Аналіз зовнішнього середовища організації


 3. Аналіз проміжного середовища

 4. Аналіз внутрішнього середовища та SWOT-аналіз.

 5. Місія підприємства.

 6. Джерела


1. Загальна характеристика організаціі.
ВАТ "пивзавод "Рогань" - акціонерне товариство по виробництву пива, питної води,безалкогольної та слабкоалкогольної продукції. Воно - одне з найбільших підприємств України устатковане найновішим сучасним обладнанням. Проектна потужність заводу - 10 млн. дал пива на рік. У грудні 1989 року була випущена перша продукція пивзаводу - безалкогольні прохолоджувальні напої. З 1998 року ВАТ "Пивзавод "Рогань" почало виробництво слабоалкогольних напоїв.

Крім основної діяльності товариство займається організацією та здійснення оптово-роздрібної торгівлі, сервісним та гарантійним обслуговуванням різних видів техніки та апаратури, розробкою програмного забепечення та комп'ютерізації процесів виробництва, будівельними та ремонтно-будівельними, столярними роботами. Наприкінці 2000 року Бельгійська компанія з виробництва пива "Інтербрю" придбала 86,4 % акцій ВАТ "Пивзавод "Рогань." В 2001 році ця компанія володіла 87,08 %. Бельгійська компанія "Інтербрю" - друга компанія у світі з виробництва пива. На Україні вона володіє контрольним пакетом акцій, крім ВАТ "Пивзавод "Рогань", також ще Миколаївського пивзаводу "Янтар" та Чернігівського пивзаводу "Десна".


Основні види продукції,що виробляє ВАТ "Пивзавод "Рогань":

1)пиво: "Слобожанське" "Монастирське" "Монастирське темне" "Веселий монах" "Українське світле" "Золота ера" "Княже" "Студент" "Оригінальне" "Рогань безалкогольне" "Парламентське"

2) безалкогольні напої: "Лимонад" "RC-кола" "Оранж" "Зелене яблуко" "Яблуко" "Дюшес" "Тропик" "Маракуя" "Тоник плюс" "Дитяче шампанське" питна вода із свердловини

3) слабоалкогольні напої: "Джин-тонік" "Ром-кола" "Вермут-лимон" "Бренді-кола".2. Анализ факторов зовнішнього середовища

та їх вплив на ВАТ «Рогань”.
Зовнішнє середовище — це сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації і на які організація не може впливати взагалі або має незначний вплив.


Група факторів
Фактор

Вияв

Можливі відповідні дії ВАТ

Зміни у доходах населення

“-“ Зменьшення продаж.

- Зменшення ціни;

Вільне ціноутворення

“+”,«–» Розвиток конкуренції між підприємствами.- Розробка збалансованої торгівельної політики;

Масштаби економічної підтримки окремих галузей економіки

“+“ возможность уменьшения себестоимости;

“-“ развитие нечестной конкуренции из-за користування окремими суб’єктами разными пільгами. • Знаходження більш дешевих ресурсів для виробництва;

 • Развитие ассортимента
2.
П

О

Л

І

Т

И

Ч

Н

І


Державна податкова політика

Ускладнення роботи в наслідок змін в податковій політиці держави

- Пристосування до змін у податковій політиці шляхом , вдосконалення технологій составления звітності тощо.

Рівень протекціонізму

Збільшення або зменшення рівня оподаткування імпортних конкурентных товарів

 • Зміна ціни;

 • Лобіювання на законодавчому рівні інтересів національних виробників;

Рівень корупції державних структур

“+” возможность применения методов нечестной конкуренции;

“-”При високому рівні корупції уменьшается планово стратегическая стабильность бизнеса. • Пристосування до сформованого ситуації

 • чи протидія їй, у залежності від рівня витрат і шансів на успіх.

3.
П

Р

А

В

О

В

І


Недосконалість податкового законодавства

“+” Поява можливості ухилення від сплати податків

“-“Ускладнення роботи ВАТ через нечіткість, незрозумілість та можливі протиріччя в окремих моментах законодавства;- Використання складних схем ведення діяльності для зменшення витрат;

4.
Т

Е

Х

Н

О

Л

О

Г

І

Ч

Н

ІНизкий рівень науково технічного прогресу.

“-“ Зменшення конкурентноздатності ;

- Своєчасна модернізація производства


3. АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО ОТОЧЕННЯ

ТА КОНКУРЕНТНОГО СЕРЕДОВИЩА В ГАЛУЗІ.
Проміжне середовище — це сукупність факторів, які формують довгострокову прибутковість організації і на які вона може впливати через встановлення ефективних комунікацій.

Таблиця 1.2.Параметри

Оцінка (за 10- бальною шкалою)

1. Можливий показник зростання галузі

5

2. Легкість входження нових фірм у галузь

9

3. Інтенсивність конкуренції в галузі

9

4. Рівень використання товарів-субститутів

3

5. Рівень впливу покупців і власників торгівельної мережі

9

6. Рівень технологічності в галузі

5

7. Показник інноваційної діяльності в галузі

34. Аналіз внутрішнього середовища організації.
Внутрішнє середовище організації — це сукупність факторів, які формують її довгострокову прибутковість і перебувають під безпосереднім контролем керівників та персоналу організації.

Аналіз внутрішнього середовища підприємства має здійснюватися з урахуванням тенденцій, що склалися в зовнішньому середовищі. У процесі цього аналізу перевіряється вся система господарювання підприємства та окремих його підсистем щодо реалізації можливостей, які зовнішнє середовище надає підприємству, а також вживаються заходи щодо запобігання й послаблення загрози його існуванню, тобто виявляються сильні та слабкі сторони з оцінкою ймовірності реалізації перших і подолання останніх.СИЛЬНІ ТА СЛАБКІ СТОРОНИ ПІДПРИЄМСТВА


Таблиця №3.

Аспект середовища

Сильні сторони

Слабкі сторони

1.Операційна система

Швидко діюча система

Обмеженість діяльності ЕОМ.

2. Персонал

Добре обізнаний у спеціфіці діяльності фірми;

Недостатня кваліфікація молодих спеціалістів;

3. Маркетинг

Сильна позиція у спеціфічних ринкових сегментах;

Высокий рівень розвитку marketing-mixРозміри підприємства надто малі , щоб впливати на ринкову ситуацію.

4. Менеджмент

Знання про найважливіші стратегічні групи.


- Недостатньо обгрунтотвані стратегічні дії;

- Недостаточный рівень розвитку аналітичних підсистем;5.Фінанси

Стабильные прибутки від діяльності

- Певна циклічність діяльності, нерівномірність отримання прибутків;

- Недостаточные обсяги інвестицій;


Тепер на основі інформаціх про сильні та слабкі стоорони діяльності підприємтсва побудуэмо матрицю SWOT-аналізу, що дає змогу проаналізувати становища підприємства і можливі шляхи його розвитку.


5. Місія підприємства

Місіямета, задля якої існує організація.

Місія тісно пов’язана з такими категоріями, як «бачення» розвит­ку фірми, «філософія існування фірми» тощо, і майже завжди є особистим поглядом керівників найвищого рівня на перспективу розвитку підприємства.Управлінська цінність формулювання місії полягає у визначенні довгострокової орієнтації підприємства та основних рішень стосовно узгоджених дій з реалізації «бачення» його розвитку.
МІСІЄЮ ВАТ "пивзавод "Рогань"

є збільшення обсягів прибутку та підвищення соціального рівня персоналу;

через виробництво та реалізацію слабкоалкогольних напитков;

з метою розвитку підприємства. 1. Джерела

 1. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Ратушний Ю.М. “Стратегічне управління”, КНЕУ 2001

 2. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Ратушний Ю.М. “Стрратегічне управління”, КНЕУ, 1999

!!!! (распечатывать в альбомном формате)
SWOT-аналіз ВАТ "пивзавод "Рогань"
Зовнішнє середовище


Можливості (шанси)

1) Розширення виробництва для задоволення потреб споживачів;

2) Вхождження у нові ринки;

3) Поліпшення законодавства;

Загрози


1) Постійні зміни у нормативному регулюванні;

2) Велика ймовірність розвітку та виникнення нових конкурентів;

3) Зростання збуту товарів-замінників;Внутрішнє Середовище

Сильні сторони:

1) наявність кваліфікованих кадрів;

2) налагоджена функціональна система управління з досить глибоким розподілом праці;

5) Высокий рівень розвитку marketing-mix

6) Наявність жорсткої виробничої дисципліни у колективі;

Заходи

 1. Збільшення прибутків за рахунок збільшення обсягів продажу;

 2. Розробка нових галузей діяльності компанії;

 3. Науково-технічні дослідження;

 4. Впровадження новітніх технологій;

Заходи

 1. Пошук стратегій протистояння можливим конкурентам;

 2. Лобіювання інтересів компанії на законодавчому рівні;

 3. Більш доскональне вивчення можливостей існуючої законодавчої бази.

Слабкі сторони

1) Недостаточный рівень розвитку аналітичних підсистем;

2) Брак коштів на розробку та впровадження нових технологій;

3) Неможливість досить швидкого пристосування до змін у податковому законодавстві;

Заходи

1) Впровадження новітніх технологій виробництва, що знизять собівартість продукції і підвищать її якість.

2) Вдосконалення системи планування й аналізу даних.

Заходи

1) Покращення якості продукції за низької собівартості;

2) Более привлекательная рекламма.

3) Задоволення спеціфічних потреб споживачів.


Каталог: data -> ukr -> Materialij po navchannu pakynok 4
Materialij po navchannu pakynok 4 -> Звіт по курсовому проекту: 22 ст., 3 рис., 7 посилань, 3 додатків
ukr -> Практична сфера соціальної роботи
ukr -> Шляхи досягнення економічного суверенітету України
ukr -> Розділ 2 управління поточним функціонуванням операційної системи
ukr -> Організаційні аспекти соціальної роботи
ukr -> Реферат на тему: „ Екологічна експертиза в Україні План Сутність екологічної експертизи. Форми екологічної експертизи
ukr -> Державне регулювання зайнятості
Materialij po navchannu pakynok 4 -> Механізм вдосконалення українського суспільства
Materialij po navchannu pakynok 4 -> Реферат: Поняття нотаріального процесуального права та його місце в системі права України. Нотаріальний процес і його стадії


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка