Реакцію активації амінокислот І приєднання їх до специфічної т-рнк каталізує один фермент. Вкажіть цей ферментСкачати 75.26 Kb.
Дата конвертації08.03.2021
Розмір75.26 Kb.
#13254
Submodul-3-ukr-na-pidgotovku 2018

Реакцію активації амінокислот і приєднання їх до специфічної т-РНК каталізує один фермент. Вкажіть цей фермент:
A. Нуклеотидаза

B. Рибонуклеаза

C. Аміноацил-т-РНК-синтетаза

D. ДНК-лігаза

E. Дезоксирибонуклеаза
Який з перерахованих гормонів знижує швидкість ліполізу в жирових тканинах?
A. Норадреналін

B. Адреналін

C. Соматотропін

D. Інсулін

E. Гідрокортизон
B групі дітей, які їли солодкий соковитий кавун, у двох з'явилися ознаки отруєння: різка слабкість, запаморочення, головний біль, блювота, задишка, тахікардія, синюшність губ, вух, кінчиків пальців. Лабораторний аналіз кавуна показав високий вміст нітратів. Який провідний механізм в патогенезі отруєння цих двох дітей?
A. Недостатність супероксиддисмутази

B. Недостатність каталази

C. Недостатність глутатіон-пероксидази

D. Блокада цитохромоксидази

E. Недостатність мет-Нb-редуктази
Для утворення транспортної форми амінокислот для синтезу білка необхідна присутність:

A. м-РНК


B. Ревертази

C. Рибосом

D. ГТФ

E. Аміноацил-т-РНК


У хворого, який страждає на анемію, в еритроцитах збільшився вміст протопорфірину IX. Нестача якого мінерального елементу призвела до даної патології?
A. Магнію

B. Натрію

C. Заліза

D. Фосфору

E. Калію
У дорослого чоловіка за добу виділяється 20 л. сечі з низькою відносною щільністю. Найбільш імовірною причиною цього є дефіцит в організмі:
A. Реніну

B. Паратгормону

C. Альдостерону

D. Натрійуретичного фактору

E. Вазопресину
Хворий 50 років скаржиться на спрагу, п'є багато води, виражена поліурія. Глюкоза крові 4,8 ммоль / л, в сечі глюкози і кетонових тіл немає, сеча безбарвна, питома вага 1,002-1,004. Яка причина поліурії?
A. Інсулінова недостатність

B. Тиреотоксикоз

C. Недолік вазопресину

D. Альдостеронізм

E. Гіпотиреоз
У хворого з діагнозом хвороба Іценко-Кушинга (гіперпродукція гормонів кори наднирників) в крові визначена підвищена концентрація глюкози, кетонових тіл, натрію. Який біохімічний механізм є провідним у виникненні гіперглікемії?
A. Аеробний гліколіз

B. Глюконеогенез

C. Глікогеноліз

D. Гліколіз

E. Глікогенез
Генний апарат людини містить більше 30 тисяч генів, а кількість варіантів антитіл досягає мільйонів. Який механізм використовується для утворення нових генів, що відповідають за синтез такої кількості антитіл?
A. Репарація ДНК

B. Ампліфікація генів

C. Утворення фрагментів Оказакі

D. Реплікація ДНК

E. Рекомбінація генів
Вторинним посередником в механізмі дії адреналіну є:
A. цАМФ

B. УМФ


C. ТМФ

D. цГМФ


E. ЦМФ
Чоловік 46 років звернувся до лікаря зі скаргами на болі в дрібних суглобах, які загострилися після вживання м'ясної їжі. У хворого діагностовано сечокам'яну хворобу з накопиченням сечової кислоти. Цьому пацієнту призначено Алопуринол, який є конкурентним інгібітором ферменту:
A. Дигідроурацилдегідрогенази

B. Карбамоїлсинтетази

C. Уреази

D. Ксантиноксидази

E. Аргінази
В експерименті було показано, що опромінені ультрафіолетом клітини шкіри хворих пігментною ксеродермою, через дефект ферменту репарації, повільніше відновлюють нативну структуру ДНК, ніж клітини здорових людей. За допомогою якого ферменту відбувається цей процес?
A. ДНК-полімерази

B. РНК-лігази

C. Праймази

D. Ендонуклеази

E. ДНК-гірази
У недоношеної дитини спостерігається жовтяниця. З нестачею якого ферменту це пов'язано?
A. НАД + -дегідрогенази

B. Каталази

C. Кислої фосфатази

D. УДФ-трансглюкуронідази

E. Лужної фосфатази
При обстеженні пацієнта встановлено збільшення основного обміну на 50%. Збільшення секреції якого гормону привело до такої зміни?
A. Соматотропного

B. Інсуліну

C. Паратгормону

D. Тироксину

E. Пролактину
Людина хворіє на цукровий діабет, що супроводжується гіперглікемією натще понад 7,2 ммоль/л. Рівень якого білка плазми крові дозволяє ретроспективно (за попередні 4-8 тижнів до обстеження) оцінити рівень гіперглікемії?
A. С-реактивного білка

B. Церулоплазміну

C. Глікозильованого гемоглобіну

D. Альбуміну

E. Фібриногену
Пацієнту з ішемічною хворобою серця призначено Рибоксин (інозин), який є проміжнім метаболітом синтезу:
A. Глікопротеїну

B. Ліпопротеїну

C. Металопротеїну

D. Пуринових нуклеотидів

E. Кетонових тіл
Аспірин має протизапальну і аналгетичну дію, так як пригнічує біосинтез простагландинів. Який фермент інгібується аспірином?
A. Діоксигеназа

B. Декарбоксилаза

C. Гідроксилаза

D. Циклооксигеназа

E. Дезаміназа
Хворий знаходиться в стані гіпоглікемічної коми. Вкажіть, передозування якого гормону може призвести до такої ситуації:
A. Кортикотропіну

B. Прогестерону

C. Соматотропіну

D. Інсуліну

E. Кортизолу
В синтезі пуринових нуклеотидів беруть участь деякі амінокислоти, похідні вітамінів, фосфорні ефіри рибози. Коферментна форма якого вітаміну є переносником одновуглецевих фрагментів в синтезі пуринових нуклеотидів?
A. Пантотенової кислоти

B. Нікотинової кислоти

C. Рибофлавіну

D. Піридоксину

E. Фолієвої кислоти
Хворий 23 років скаржиться на головний біль, зміну зовнішності (збільшення розміру ніг, кистей, рис обличчя), огрубіння голосу, погіршення пам'яті. Захворювання почалося приблизно три роки тому без видимих причин. При огляді - зміна надбрівних дуг, носа, мови. Аналіз сечі без змін. Причиною такого стану може бути:
A. Гіперпродукція соматотропіну

B. Нестача глюкагону

C. Нестача тироксину

D. Нестача альдостерону

E. Гіперпродукція кортикостероїдів
При емоційному стресі в адипоцитах активується гормончутлива тригліцеридліпаза. Який вторинний посередник бере участь у цьому процесі?
A. цАМФ

B. АМФ


C. Діацилгліцерол

D. Іони Са 2 +

E. цГМФ
Гормони залоз внутрішньої секреції можуть чинити виражений вплив на енергетичний обмін. Гормони якої залози володіють калориногенною дією?
A. Тимусу

B. Щитоподібної

C. Мозкового шару надниркових залоз

D. Задньої долі гіпофізу

E. Підшлункової
До лікаря звернувся хворий зі скаргами на постійну спрагу. Виявлено гіперглікемію, поліурію та підвищений вміст 17-кетостероїдів в сечі. Яке із захворювань найбільш ймовірно у хворого?
A. Глікогеноз I типу

B. Аддісонова хвороба

C. Стероїдний діабет

D. Інсулінзалежний діабет

E. Мікседема
У людини збільшений вміст іонів кальцію в плазмі крові, зменшено в кістках. Надлишкова секреція якого гормону може викликати такі зміни?
A. Трийодтироніну

B. Тироксину

C. Паратгормону

D. Альдостерону

E. Тиреокальцитоніну
У нирках досліджуваного хворого збільшена реабсорбція іонів кальцію і зменшена - фосфатних іонів. Впливом якого гормону це обумовлено?
A. Тирокальцитоніну

B. Альдостерону

C. Вазопресину

D. Гормональної форми D3

E. Паратгормону
У дитини спостерігається затримка росту і розумового розвитку. Із сечею виділяється велика кількість оротової кислоти. Для лікування цієї хвороби необхідно вживати:
A. Уридин

B. Аланін

C. Аденін

D. Глутамін

E. Гуанін
Протизапальна дія ряду препаратів обумовлена гальмуванням вивільнення арахідонової кислоти. Попередником яких біологічно активних речовин є ця кислота?
A. Простагландинів

B. Холестерину

C. Сечової кислоти

D. Сечовини

E. Гему
52-річну пацієнтку протягом останніх декількох днів турбують напади болю в правому підребер'ї після прийому жирної їжі. Візуально визначається пожовтіння склер і шкіри, ахолічний кал, сеча "кольору пива". Присутність якої речовини в сечі пацієнтки зумовило темний колір сечі при обтураційній жовтяниці?
A. Білірубінглюкуронідів

B. Кетонових тел

C. Глюкози

D. Уробіліну

E. Стеркобіліну
Лікарі-інфекціоністи широко використовують антибіотики, які пригнічують синтез нуклеїнових кислот. Який етап біосинтезу гальмує Рифампіцин?
A. Транскрипцію у прокаріотів і еукаріотів

B. Термінацію транскрипції у прокаріотів та еукаріотів

C. Сплайсинг у прокаріотів і еукаріотів

D. Ініціацію транскрипції у прокаріотів

E. Реплікацію у прокаріотів
У людини біль в правому підребер'ї, кал ахолічний. Знебарвлення калових мас у даного пацієнта обумовлено відсутністю в них:
A. Альбуміну

B. Стеркобіліну

C. Гемоглобіну

D. Скатолу

E. Білірубіну
В процесі катаболізму гемоглобіну звільняється залізо, яке надходить в кістковий мозок і знову використовується для синтезу гемоглобіну. У комплексі з яким транспортним білком переноситься залізо?
A. Альбуміном

B. Гаптоглобуліном

C. Трансферином

D. Церулоплазміном

E. Транскобаламіном
У юнака 16 років діагностовано спадковий дефіцит УДФ-глюкуронілтрансферази. Лабораторно визначається гіпербілірубінемія, зумовлена переважно підвищенням в крові концентрації:
A. Білівердину

B. Уробіліногену

C. Стеркобіліногену

D. Прямого білірубіну

E. Непрямого білірубіну
Біохімічний аналіз крові хворого показав підвищення рівня цукру до 7 ммоль / л. Контактуючи з хворим, лікар встановив, що напередодні він переніс сильне емоційне збудження. Який вид гіперглікемії найбільш ймовірно спостерігався у хворого?
A. Діабетична

B. Аліментарна

C. Транзиторна

D. Нейрогенна

E. Гормональна
Кальцитріол підтримує фізиологічні концентрації кальцію і фосфату в плазмі крові і тим самим забезпечує мінералізацію тканин кісток і зубів. Який молекулярний механізм його дії?
A. Активує процес синтезу холекальциферолу

B. Активує процесинг пропаратгормона в паратгормон

C. Активує експресію генів синтезу Са 2+ - зв'язуючих білків

D. Активує остеоцити, що призводить до мінералізації тканин

E. Активує синтез кальцитоніну в щитоподібній залозі
У хворого встановлено підвищення в плазмі крові вмісту кон'югованого (прямого) білірубіну при одночасному підвищенні некон'югованого (непрямого) і різкому зниженні в калі і сечі вмісту стеркобіліногену. Про який вид жовтяниці можна стверджувати?
A. Паренхіматозна (печінкова)

B. Жовтяниця новонароджених

C. Обтураційна

D. Хвороба Жильбера

E. Гемолітична
Для вивчення локалізації біосинтезу білка в клітини ввели мічені амінокислоти аланін і триптофан. Близько яких органел буде спостерігатися накопичення мічених амінокислот?
A. Апарату Гольджі

B. Лізосом

C. Гладкої ЕПС

D. Клітинного центру

E. Рибосом
У хворого з'явилася жовтушність шкіри, склер та слизових оболонок. У плазмі крові підвищений рівень загального білірубіну, в калі – підвищений рівень стеркобіліну, в сечі - уробіліну. Який вид жовтяниці у хворого?
A. Холестатична

B. Гемолітична

C. Хвороба Жильбера

D. Паренхіматозна

E. Обтураційна
У пацієнта, який звернувся до лікаря, спостерігається жовте забарвлення шкіри, сеча-темна, кал - темно-жовтого кольору. Підвищення концентрації якої речовини буде спостерігатися в сироватці крові?
A. Мезобілірубіну

B. Вердоглобіну

C. Вільного білірубіну

D. Білівердину

E. Кон'югованого білірубіну
Аспірин має протизапальну дію, так як пригнічує активність циклооксигенази. Рівень яких біологічно активних речовин буде при цьому знижуватися?
A. Біогенних амінів

B. Простагландинів

C. Катехоламінів

D. Йодтиронінів

E. Лейкотрієнів
Для лікування урогенітальних інфекцій використовують хінолін - інгібітор ферменту ДНК-гірази. Вкажіть, який процес порушується під дією хінолінів в першу чергу?
A. Рекомбінація генів

B. Репарація ДНК

C. Ампліфікація генів

D. Реплікація ДНК

E. Зворотна транскрипція
У жінки 46 років, яка страждає на жовчнокам'яну хворобу, розвинулася жовтяниця. При цьому сеча стала темно-жовтого кольору, а кал знебарвився. Вкажіть, концентрація якої речовини в сироватці крові зросте в найбільшій мірі:
A. Білівердину

B. Мезобілірубіну

C. Уробіліногену

D. Кон'югованого білірубіну

E. Вільного білірубіну
У дитини порушене формування емалі та дентину зубів через знижений вміст іонів кальцію в крові. Дефіцит якого гормону може викликати такі зміни?
A. Тиреокальцитоніну

B. Тироксину

C. Трийодтироніну

D. Паратгормону

E. Соматотропного гормону
У хворого гострий напад жовчнокам'яної хвороби. Як це може бути виявлено при лабораторному обстеженні?
A. Наявність сполучної тканини в калі

B. Негативна реакція на стеркобілін в калі

C. Наявність крохмальних зерен в калі

D. Наявність перетравленої клітковини в калі

E. Позитивна реакція на стеркобілін в калі
При огляді хворого лікар запідозрив синдром Іценко-Кушинга. Визначення якої речовини в крові хворого підтвердить припущення лікаря?
A. Холестерину

B. Адреналіну

C. Кортизолу

D. Токоферолу

E. Ретинолу
У хворого 28-років тривале блювання призвело до зневоднення організму. Підвищена секреція якого гормону перш за все сприяє збереженню води в організмі?
A. Соматостатину

B. Альдостерону

C. Тироксину

D. Кальцитоніну

E. Вазопресину
У хворого, який страждає вродженою еритропоетичною порфірією, відзначена світлочутливість шкіри. Накопиченням якої сполуки в клітинах шкіри це обумовлено?
A. Копропорфіриногену III

B. Уропорфіриногену II

C. Гему

D. Протопорфірину

E. Уропорфіриногену I
При спадковій оротацидурії виділення оротової кислоти в багато разів перевищує норму. Синтез яких речовин буде порушений при цій патології?
A. Біогенних амінів

B. Піримідинових нуклеотидів

C. Сечовини

D. Пуринових нуклеотидів

E. Сечової кислоти
Пацієнту, який знаходиться в клініці з приводу пневмонії, ускладненої плевритом, в складі комплексної терапії вводили Преднізолон. Протизапальна дія цього синтетичного глюкокортикоїду пов'язана з блокуванням вивільнення арахідонової кислоти шляхом гальмування такого ферменту:
A. Ліпоксигенази

B. Пероксидази

C. Циклооксигенази

D. Фосфоліпази С

E. Фосфоліпази А2
У жителів території з холодним кліматом в крові збільшений вміст гормону, що має пристосувальне терморегуляторне значення. Про який гормон йдеться?
A. Інсулін

B. Тироксин

C. Соматотропін

D. Кортизол

E. Глюкагон
Чоловік 65-ти років, що страждає на подагру, скаржиться на болі в області нирок. При ультразвуковому обстеженні встановлено наявність ниркових каменів. Підвищення концентрації якої речовини є найбільш імовірною причиною утворення каменів в даному випадку?
A. Сечовини

B. Білірубіну

C. Холестерину

D. Сечової кислоти

E. Цистину
Хлопчик 5-ти місяців госпіталізований з приводу тонічних судом. Хворіє з народження. При огляді:волосся жорстке, нігті витончені і ламкі, шкіряні покриви бліді і сухі. В біохімічному аналізі крові: кальцій 1,5 ммоль / л (норма - 0,75-2,5 ммоль / л), фосфор - 1,9 ммоль / л (норма - 0,646-1,292 ммоль / л). З чим пов'язані ці зміни?
A. Гіпоальдостеронізмом

B. Гіпопаратиреозом

C. Гіперальдостеронізмом

D. Гіпотиреозом

E. Гіперпаратиреозом
При отруєнні аманітином - отрутою блідої поганки блокується РНК-полімераза В (II). При цьому припиняється:
A. Синтез праймерів

B. Синтез т-РНК

C. Дозрівання м-РНК

D. Синтез м-РНК

E. Зворотна транскрипція
У 4-місячної дитини яскраво виражені симптоми рахіту. Розладів травлення не відзначається. Дитина багато знаходиться на сонці. Протягом 2-х місяців дитина отримувала вітамін D3, проте прояви рахіту не зменшилися. Чим можна пояснити розвиток рахіту у цієї дитини?
A. Порушенням синтезу паратгормону

B. Порушенням синтезу кальцитоніну

C. Порушенням синтезу інсуліну

D. Порушенням синтезу кальцитріолу

E. Порушенням синтезу тироксину
Після ремонту автомобіля в гаражному приміщенні водій потрапив до лікарні з симптомами отруєння вихлопними газами. Вміст якої речовини в крові буде підвищено?
A. Оксигемоглобіну

B. Глікозильованого гемоглобіну

C. Метгемоглобіну

D. Карбгемоглобіну

E. Карбоскигемоглобіну
Недолік в організмі лінолевої і ліноленової кислот призводить до пошкодження шкіри, випадіння волосся, повільного загоєння ран, тромбоцитопенії, зниження опору до інфекційних захворювань. Порушення синтезу яких речовин більш ймовірно обумовлює зазначені симптоми:
A. Інтерферону

B. Інтерлейкінів

C. Ейкозаноїдів

D. Катехоламінів

E. Кортикостероїдів
Пацієнт звернувся в клініку зі скаргами на загальну слабкість, ниючі болі в животі, поганий апетит, з підозрою на жовтяницю. У сироватці крові визначено 77,3 мкмоль /л загального білірубіну і 70,76 мкмоль /л кон'югованого білірубіну. Який найбільш ймовірний вид жовтяниці?
A. Гострий гепатит

B. Цироз печінки

C. Гемолітична жовтяниця

D. Хронічний гепатит

E. Механічна жовтяниця
Гемоглобін має здатність утворювати з чадним газом дуже міцне, небезпечне для життя з'єднання. Як воно називається?
A. Оксигемоглобін

B. Карбоксигемоглобін

C. Метгемоглобін

D. Карбгемоглобін

E. Міоглобін
При дії окислювачів (перекис водню, оксиду азоту та інші), гемоглобін, до складу якого входить Fe2+, перетворюється в сполуку, яка містить Fe3+. Ця сполука не здатна переносити кисень і має назву?
A. Метгемоглобін

B. Карбоксигемоглобін

C. Оксигемоглобін

D. Карбгемоглобін

E. Глікозильований гемоглобін
Який з перерахованих нижче показників найбільш ймовірно підтвердить діагноз гіпотиреоз?
A. Зниження кальцію в сечі

B. Зниження кальцитоніну в крові

C. Підвищення холестерину в крові

D. Зниження йодтиронінів в крові

E. Зниження креатиніну в сечі
Хворі на пігментну ксеродерму характеризуються аномально високою чутливістю до ультрафіолетового світла, результатом чого є рак шкіри, внаслідок нездатності ферментних систем відновлювати пошкодження спадкового апарату клітин. З порушенням якого процесу пов'язана ця патологія?
A. Рекомбінації ДНК

B. Репарації ДНК

C. Редуплікації ДНК

D. Генної конверсії

E. Генної комплементації
Цинк належить до мікроелементів і входить до складу металоферментів. У синтезі якого гормону беруть участь цинковмісні ферменти?
A. Тестостерону

B. Фолікуліну

C. Гонадотропіну

D. Кортизону

E. Інсуліну
На судово-медичну експертизу надійшла кров дитини і передбачуваного батька для встановлення батьківства. Вкажіть, ідентифікацію яких хімічних компонентів необхідно здійснити в крові:
A. м-РНК

B. т-РНК.

C. ДНК

D. мя-РНКE. р-РНК
При ферментативній жовтяниці має місце порушення активності ферменту УДФ-глюкуронілтрасферази. Вкажіть, яке з'єднання накопичується в сироватці крові при цій патології:
A. Прямий білірубін

B. Вердоглобін

C. Білівердин

D. Мезобілірубін

E. Непрямий білірубін
Кал хворого містить багато нерозщепленого жиру і має сірувато-білий колір. Вкажіть причину цього явища:
A. Гіповітаміноз

B. Ентерит

C. Обтурація жовчної протоки

D. Недостатня активація пепсину соляною кислотою

E. Роздратування епітелію кишечника
При аналізі крові виявлено знижений вміст гемоглобіну. Яка функція крові порушиться при цьому?
A. Транспорт поживних речовин

B. Транспорт газів

C. Забезпечення імунітету

D. Транспорт гормонів

E. Згортання
У хворого різко знизився вміст Ca2+ в крові. Це призведе до збільшення секреції такого гормону:
A. Паратгормону

B. Соматотропного

C. Вазопресину

D. Тирокальцитоніну

E. Альдостерону
Хворий 46 років звернувся до лікаря зі скаргою на біль в суглобах, яка посилюється напередодні зміни погоди. У крові виявлена підвищена концентрація сечової кислоти. Посилений розпад якої речовини є найбільш ймовірною причиною захворювання?
A. ЦМФ

B. АМФ


C. УМФ

D. ТМФ


E. УТФ
У дитини спостерігається затримка росту і розумового розвитку, з сечею виділяється велика кількість оротової кислоти. Ця спадкова хвороба розвивається в результаті порушення:
A. Синтезу піримідинових нуклеотидів

B. Розпаду піримідинових нуклеотидів

C. Розпаду пуринових нуклеотидів

D. Перетворення рибонуклеотиду в дезоксирибонуклеотид

E. Синтезу пуринових нуклеотидів
Регуляція виділення інсуліну з бета-клітин здійснюється за участю багатьох речовин. Зміна концентрації якої речовини є основним сигналом для синтезу і секреції інсуліну?
A. Гепарину

B. Крохмалю

C. Целюлози

D. Глюкози

E. Диоксиду вуглецю
Хворий 20 років, скаржиться на загальну слабкість, запаморочення, швидку стомлюваність. При обстеженні виявлено: гемоглобін крові 80 г/л, мікроскопічно виявлені еритроцити зміненої форми. Причиною може бути:
A. Обтураційна жовтяниця

B. Гостра переміжна порфірія

C. Серповидноклітинна анемія

D. Паренхіматозна жовтяниця

E. Хвороба Аддісона
До ендокринолога звернувся хворий зі скаргами на схуднення на 10 кг за 2 місяці, серцебиття, витрішкуватість очей. Для гіперфункції якої ендокринної залози (яких залоз) ці скарги найбільш характерні?
A. Підшлункової залози

B. Паращитоподібної залози

C. Щитоподібної залози

D. Яєчників

E. Наднирників
Встановлено ураження вірусом ВІЛ Т-лімфоцитів. При цьому фермент вірусу- зворотна транскриптаза (РНК-залежна ДНК-полімераза) каталізує синтез:
A. ДНК на вірусній р-РНК

B. і-РНК на матриці вірусного білка

C. ДНК на матриці вірусної РНК

D. Вірусної і-РНК на матриці ДНК

E. Вірусної ДНК на матриці ДНК
До лікаря звернулися батьки хлопчика 10-ти років, у якого спостерігається збільшення волосяного покрову на тілі, зростання бороди і вусів, низький голос. Збільшення секреції якого гормону можна припустити?
A. Кортизолу

B. Тестостерону

C. Соматотропіну

D. Естрогену

E. Прогестерону
Тестовим показником на розвиток пухлини мозкової частини надниркових залоз є рівень гормонів:
A. Кортиколіберинів

B. Статевих гормонів

C. Катехоламінів

D. Мінералокортикоїдів

E. Глюкокортикоїдів
Після перенесеного сепсису у хворої 27-ми років з'явився бронзовий колір шкіри, характерний для хвороби Аддісона. Механізм гіперпігментації полягає в підвищенні секреції такого гормону:
A. В-ліпотропних

B. Гонадотропного

C. Тиреотропного

D. Меланоцитостимулюючого

E. Соматотропного
Тиреоїдні гормони відносяться до похідних амінокислот. Яка з амінокислот лежить в основі структури цих гормонів?
A. Глутамін

B. Тирозин

C. Триптофан

D. Пролін

E. Серин
Працівник цеху по виробництву нітросполук звернувся до лікаря зі скаргами на задишку і швидку стомлюваність. При обстеженні хворого виявлений ціаноз нижніх кінцівок. Яка причина цього стану?
A. Посилене утворення метгемоглобіну

B. Жирова інфільтрація печінки

C. Авітаміноз

D. Гіпервітаміноз

E. Гіповітаміноз
Після вживання їжі виникає аліментарна (харчова) гіперглікемія, яка стимулює секрецію такого гормону:
A. Норадреналіну

B. Інсуліну

C. Глюкагону

D. Кортизолу

E. Адреналіну
Для формування тканин зуба необхідний кальцій і фосфор. Який з гормонів регулює фосфорно-кальцієвий обмін?
A. Адренокортикотропний гормон

B. Естріол

C. Тироксин

D. Альдостерон

E. Паратгормон
Синтез білка здійснюється на рибосомах. Вкажіть яка амінокислота є першою в синтезі білка у прокаріот:
A. Цистеїн

B. Гліцин

C. Формілметіонін

D. Серин


E. Валін
Яка карбонова кислота, проміжний продукт циклу трикарбонових кислот, бере участь у зв'язуванні кальцію в кістковій тканині?
A. Оцтова кислота (ацетат)

B. Альфа-кетоглутарова кислота (альфа-кетоглутарат)

C. Лимонна кислота (цитрат)

D. Яблучна кислота (малат)

E. Бурштинова кислота (сукцинат)
Чоловік 53-х років звернувся зі скаргами на гострий біль у правому підребер'ї. При огляді лікар звернув увагу на пожовклі склери. Лабораторні аналізи показали підвищену активність АЛТ і негативну реакцію на стеркобілін в калі. Для якого захворювання характерні такі симптоми?
A. Жовчнокам'яної хвороби

B. Хронічного коліту

C. Гемолітичної жовтяниці

D. Гепатиту

E. Хронічного гастриту
Тестостерон і його аналоги збільшують масу скелетних м'язів, що дозволяє використовувати їх для лікування дистрофій. Взаємодією з яким клітинним компонентом обумовлена ця дія?
A. Хроматином

B. Цитозольними рецепторами

C. Мембранними рецепторами

D. Рибосомами

E. Білками-активаторами транскрипції
У 19-ти місячної дитини з затримкою розвитку та проявами самоагресії, вміст сечової кислоти в крові - 1,96 ммоль / л. При якому метаболічному порушенні це спостерігається?
A. Синдромі набутого імунодефіциту

B. Хворобі Іценко-Кушинга

C. Хворобі Гірке

D. Синдрому Леша-Ніхана

E. Подагрі
Для лікування злоякісних пухлин призначають Метотрексат - структурний аналог фолієвої кислоти, який є конкурентним інгібітором дигідрофолатредуктази, тому пригнічується синтез:
A. Нуклеотидів ДНК

B. Жирних кислот

C. Глікогену

D. Гліцерофосфатидів

E. Моносахаридів
Вивчається робота оперону бактерії. Сталося звільнення гена оператора від білка - репресора. Безпосередньо після цього в клітині почнеться:
A. Транскрипція

B. Реплікація

C. Трансляція

D. Процесинг

E. Репресія
Пацієнту, який проживає на специфічній геохімічній території, поставлений діагноз - ендемічний зоб. Який вид посттрансляційної модифікації тиреоглобуліну порушений в організмі хворого?
A. Глікозилювання

B. Фосфорилювання

C. Йодування

D. Ацетилювання

E. Метилювання
Для стимуляції родової діяльності породіллі лікар призначив простагландин Е2. З чого синтезується ця сполука?
A. Стеаринової кислоти

B. Глютамінової кислоти

C. Фосфатидної кислоти

D. Пальмітинової кислоти

E. Арахідонової кислоти
У жінки 45-ти років хвороба Іценко-Кушинга - стероїдний діабет. При біохімічному обстеженні: гіперглікемія, гіпохлоремія. Який з перерахованих нижче процесів активізується у жінки в першу чергу?
A. Реабсорбція глюкози

B. Глюконеогенез

C. Транспорт глюкози в клітину

D. Гліколіз

E. Глікогеноліз
Для лікування подагри хворому призначили Алопуринол - структурний аналог гіпоксантину, що призвело до зростання екскреції останнього з сечею. Який процес блокується при цьому лікуванні?
A. Основний шлях синтезу пуринових нуклеотидів

B. Утворення сечової кислоти

C. Розпад піримідинових нуклеотидів

D. Синтез сечовини

E. Запасний шлях синтезу пуринових нуклеотидів
У людини зменшений діурез, гіпернатріємія, гіпокаліємія. Гіперсекреція якого гормону може бути причиною таких змін?
A. Передсердного нітрійуретичного фактору

B. Адреналіну

C. Альдостерону

D. Паратгормону

E. Вазопресину
У хворого з синдромом Іценко-Кушинга спостерігається стійка гіперглікемія і глюкозурія, гіпертензія, остеопороз, ожиріння. Синтез і секреція якого гормону збільшується в даному випадку?
A. Глюкагону

B. Адреналіну

C. Кортизолу

D. Тироксину

E. Альдостерону
Дитині 5-ти років необхідно визначити рівень глюкози в крові. Перед проведенням проби дитина сильно нервувала, плакала. Результати аналізу показали, що рівень глюкози в крові вище норми. За рахунок якого гормону він збільшився найбільш ймовірно?
A. Кортизолу

B. Альдостерону

C. Інсуліну

D. Норадреналіну

E. Адреналіну
Жінка 32-х років звернулася до лікаря зі скаргами на відсутність лактації після народження дитини. Дефіцитом якого гормону можна пояснити дане порушення?
A. Вазопресину

B. Тиреокальцитоніну

C. Глюкагону

D. Соматотропіну

E. Пролактину
У хлопчика 5 років хвороба Леша-Ніхана. У крові збільшена концентрація сечової кислоти. Вкажіть, порушення якого процесу є причиною цього спадкового захворювання?
A. Синтезу піримідинових нуклеотидів

B. Синтезу пуринових нуклеотидів

C. Утворення дезоксирибонуклеотидів

D. Розпаду пуринових нуклеотидів

E. Розпаду піримідинових нуклеотидів
При тиреотоксикозі підвищується продукція тиреоїдних гормонів ТЗ і Т4, розвивається схуднення, тахікардія, психічне збудження та інше. Як саме впливають тиреоїдні гормони на енергетичний обмін в мітохондріях клітин?
A. Роз'єднують окислення і окисне фосфорилювання

B. Активують субстратне фосфорилювання

C. Блокують дихальний ланцюг

D. Активують окислювальне фосфорилювання

E. Блокують субстратне фосфорилювання
У хворих на тиреотоксикоз спостерігаються гіпертермія, булімія, зменшення маси тіла, що пов'язано з порушенням:
A. Синтезу жирів

B. Циклу лимонної кислоти

C. Розпаду АТФ

D. Сполучення окислення і фосфорилювання

E. Бета-окислення жирних кислот
В клініку поступив хворий з підозрою на подагру. Який біохімічний аналіз слід призначити для уточнення діагнозу?
A. Визначення амінокислот в крові

B. Визначення активності урикази в крові

C. Визначення сечовини в крові і сечі

D. Визначення сечової кислоти в крові і сечі

E. Визначення креатину в крові
Розпад глікогену в печінці стимулюється адреналіном. Який вторинний месенджер (посередник) при цьому утворюється в клітині?
A. Триацилгліцерол

B. ц-АМФ


C. NO

D. СО


E. ц-ГМФ
Пацієнт 33-х років хворіє з 10 років. Періодично звертається до лікаря зі скаргами на гострі болі в животі, судоми, порушення зору. У його родичів спостерігаються подібні симптоми. Сеча червоного кольору. Хворого госпіталізовано з діагнозом - гостра переміжна порфірія. Причиною захворювання може бути порушення біосинтезу:
A. Гему

B. Колагену

C. Простагландину

D. Інсуліну

E. Жовчних кислот
В ході експериментальних досліджень було встановлено, що стероїдні гормони впливають на протеосинтез. Вкажіть, на який етап цього процесу вони здійснюють свою дію?
A. Синтез АТФ.

B. Синтез специфічних м-РНК

C. Синтез специфічних т-РНК

D. Синтез специфічних р-РНК

E. Синтез ГТФ
При загальному дослідженні пацієнта звертає на себе увагу потовщення шиї, екзофтальм, підвищення температури тіла, пульс 110 / хв. Вміст яких гормонів доцільно дослідити в крові пацієнта?
A. Тироксину

B. Інсуліну

C. Кортизолу

D. Катехоламінів

E. Статевих
Похідні птерину (Аміноптерин і Метотрексат) - є інгібіторами дигідрофолатредуктази, внаслідок чого вони пригнічують регенерацію тетрагідрофолієвої кислоти з дигідрофолату. Ці лікарські засоби призводять до гальмування міжмолекулярного транспорту одновуглецевих груп. Біосинтез якого полімеру при цьому пригнічується?
A. Глікозаміногліканів

B. Білків

C. ДНК

D. ГомополісахаридівE. Гангліозидів
Людина протягом тривалого часу вживала їжу, бідну на метіонін, внаслідок чого у неї спостерігалися розлади функцій нервової та ендокринної систем. Це може бути викликано порушенням синтезу:
A. Пірувату

B. Жирних кислот

C. Глюкагону

D. Тироніну

E. Адреналіну
Який похідний гемоглобіну виявляється в крові при отруєнні чадним газом(монооксидом вуглецю)?
A. Метгемоглобін

B. Оксигемоглобін

C. Карбоксигемоглобін

D. Карбгемоглобін

E. Вердоглобін
Тварині внутрішньовенно вкололи розчин хлориду натрію, що зумовило зниження реабсорбції іонів натрію в канальцях нирок. Внаслідок яких змін секреції гормонів це відбувається?
A. Зменшення натрійуретичного фактору

B. Зменшення вазопресину

C. Збільшення альдостерону

D. Збільшення вазопресину

E. Зменшення альдостерону
Хворому при подагрі лікар призначив Алопуринол. Яка фармакологічна властивість Алопуринолу забезпечує терапевтичний ефект в даному випадку?
A. Прискореного синтезу нуклеїнових кислот

B. Збільшення швідкості виведення азотовмісних речовин

C. Уповільнення реутилізації піримідинових нуклеотидів

D. Прискоренння катаболізму піримідинових нуклеотидів

E. Конкурентного інгібування ксантиноксидази
У хворого 50 років діагностовано подагру, а в крові виявлено гіперурикемію. Обмін, яких речовин порушений:
A. Пуринів

B. Піримідинів

C. Амінокислот

D. Вуглеводів

E. Жирів
Підвищена стійкість "моржів" в холодній воді пояснюють тим, що у них синтезуються у великих кількостях гормони, які посилюють процеси окислення і утворення тепла в мітохондріях шляхом роз'єднання. Які це гормони (гормон)?
A. Глюкагон

B. Йодовмісні гормони щитоподібної залози (йодтироніни)

C. Адреналін і норадреналін

D. Інсулін

E. Кортикостероїди
Людина за призначенням лікаря тривалий час приймає препарат з групи глюкокортикоїдних гормонів. Секреція якого (яких) з нижче перерахованих гормонів буде пригнічена ?
A. Статевих

B. Соматотропного

C. Kортикотропного

D. Мінералокортикоїдів

E. Тиреотропного
РНК, яка містить вірус імунодефіциту людини, проникла всередину лейкоцита і за допомогою ферменту ревертази змусила клітину синтезувати вірусну ДНК. В основі цього процесу лежить:
A. Конваріантна реплікація

B. Депресія оперона

C. Репресія оперона

D. Зворотна транскрипція

E. Зворотна трансляція
У хворої внаслідок запалення порушена ендокринна функція фолікулярних клітин фолікулів яєчника. Синтез яких гормонів пригнічений?
A. Лютропіну

B. Фолістатину

C. ФСГ

D. ЕстрогенівE. Прогестерону
У хворої жінки після парентерального введення гормону відбулося підвищення артеріального тиску, а також підвищилися рівні глюкози і ліпідів в крові. Який гормон було введено?
A. Прогестерон

B. Фолікулін

C. Глюкагон

D. Адреналін

E. Інсулін
У хворого з жовтяницею встановлено: підвищення в плазмі крові вмісту загального білірубіну за рахунок непрямого (вільного), в калі і сечі - високий вміст стеркобіліну, рівень прямого (зв'язаного) білірубіну в плазмі крові в межах норми. Про який вид жовтяниці можна думати?
A. Хвороба Жильбера

B. Паренхіматозна (печінкова)

C. Гемолітична

D. Жовтяниця новонароджених

E. Механічна
Новонароджена дитина погано набирає вагу, в сечі виявлено підвищений вміст оротової кислоти, що свідчить про порушення синтезу піримідинових нуклеотидів. Який метаболіт необхідно використовувати для нормалізації метаболізму?
A. Гуанозин

B. Аденозин

C. Уридин

D. Тимідин

E. Гістидин
Вкажіть, з яким білком зв'язується гемоглобін для переносу в ретикулоендотеліальну систему печінки?
A. Альбуміном

B. Гаптоглобіном

C. Вердоглобіном

D. Глобіном

E. Феритином
В клініку поступив хворий, з яскраво вираженою жовтушністю шкіри, склер, слизових оболонок. Аналіз сечі показав в ній наявність прямого білірубіну. Сеча кольору темного пива, кількість жовчних пігментів в калі знижена. Який тип жовтяниці спостерігається у хворого?
A. Гемолітична

B. Обтураційна

C. Абсорбційна

D. Кон'югаційна

E. Паренхіматозна
У хворого після переливання крові спостерігається жовтушність шкіри і слизових оболонок, в крові підвищений рівень загального та непрямого білірубіну, в сечі підвищений рівень уробіліну, в калі - стеркобіліну. Який вид жовтяниці у хворого?
A. Гемолітична

B. Паренхіматозна

C. Спадкова

D. Жовтяниця новонароджених

E. Обтураційна
Хворий з нейродермітом протягом тривалого часу приймав Преднізолон. При обстеженні у нього виявили підвищення рівня цукру в крові. Вплив препарату на яку ланку вуглеводного обміну призводить до виникнення цього ускладнення?
A. Активацію розщеплення інсуліну

B. Активацію глікогенолізу

C. Пригнічення синтезу глікогену

D. Посилення всмоктування глюкози в кишечнику

E. Активацію глюконеогенезу
Чоловік 42 років поступив в кардіологічне відділення з діагнозом стенокардія. У комплекс препаратів, призначених хворому, включений інгібітор фосфодіестерази. Концентрація якої речовини в серцевому м'язі буде збільшуватися?
A. АМФ

B. ГМФ


C. ц-АМФ

D. АДФ


E. АТФ
У хворого знижений синтез вазопресину, що призводить до поліурії і, як наслідок, до вираженої дегідратації організму. В чому полягає механізм розвитку поліурії?
A. Зниженні реабсорбції глюкози

B. Збільшенні швидкості клубочкової фільтрації

C. Зниженні канальцевої реабсорбції іонів Na

D. Зниженні канальцевої реабсорбції води

E. Зниженні канальцевої реабсорбції білка
B крові хворого виявлено низький рівень альбумінів і фібриногену. Зниження активності яких органел гепатоцитів найімовірніше обумовлює це явище?
A. Комплексу Гольджі

B. Мітохондрій

C. Гранулярної ендоплазматичної сітки

D. Лізосом

E. Агранулярної ендоплазматичної сітки
У дитини, яка народилася 2 дні тому, спостерігається жовте забарвлення шкіри і слизових оболонок. Причиною такого стану є тимчасовий дефіцит ферменту:
A. УДФ-глюкуронілтрансферази

B. Білівердинредуктази

C. Гемоксигенази

D. Сульфотрансферази

E. Гемсинтетази
У хворого з хронічним запальним процесом шкіри і підшкірної клітковини виявлено переваження процесів проліферації шкіряного покрову.Нестача якого гормону може призвести до цього?
A. Інсуліну

B. Кортизону

C. Альдостерону

D. СТГ


E. Тироксину
Хворий напередодні операції знаходився в стані стресу. Збільшення концентрації якого гормону в крові супроводжує цей стан?
A. Глюкагону

B. Адреналіну

C. Прогестерону

D. Інсуліну

E. Пролактину
З нітратів, нітритів і нітрозамінів в організмі утворюється азотиста кислота, яка обумовлює окисне дезамінування азотистих основ- нуклеотидів. Це може привести до точкової мутації - заміни цитозину на:
A. Інозин

B. Урацил

C. Тимін

D. Гуанін

E. Аденін
Хворий 55 років обстежується у ендокринолога з приводу порушення ендокринної функції підшлункової залози, що проявляється зменшенням кількості гормону глюкагону в крові. Функція яких клітин цієї залози порушена в даному випадку?
A. Дельта-клітин острівців Лангерганса

B. Дельта 1-клітин острівців Лангерганса

C. Бета-клітин острівців Лангерганса

D. Альфа-клітин острівців Лангерганса

E. РР-клітин острівців Лангерганса
Пацієнт, 46 років, звернувся до лікаря зі скаргами на болі в малих суглобах ніг і рук. Суглоби збільшені, мають вигляд потовщених вузлів. У сироватці встановлено підвищений вміст уратів. Причиною цього може бути:
A. Порушення обміну вуглеводів

B. Порушення обміну ліпідів

C. Порушення обміну пуринів

D. Порушення обміну піримідинів

E. Порушення обміну амінокислот
У хворого виявлено зниження вмісту іонів магнію, необхідних для прикріплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сітки. Відомо, що це призводить до порушення біосинтезу білка. Який саме етап біосинтезу білка буде порушений?
A. Транскрипція

B. Активація амінокислот

C. Трансляція

D. Реплікація

E. Термінація
При хронічному передозуванні глюкокортикоїдів у хворого розвивається гіперглікемія. Назвіть процес вуглеводного обміну, за рахунок якого збільшується концентрація глюкози:
A. Пентозофосфатний цикл

B. Глюконеогенез

C. Глікогеноліз

D. Глікогенез

E. Аеробний гліколіз
Після аварії на хімічному виробництві відбулося забруднення навколишнього середовища нітросполуками. У людей, що проживають в цій місцевості, з'явилася різка слабкість, головний біль, задишка, запаморочення. У чому причина розвитку гіпоксії?
A. Утворення метгемоглобіну

B. Пригнічення дегідрогеназ

C. Утворення карбоксигемоглобіну

D. Зниження функції флавінових ферментів

E. Інактивація цитохромоксидази
На основі лабораторного аналізу, у хворого підтверджено діагноз - подагра. Який аналіз був проведений для постановки діагнозу?
A. Визначення креатиніну в сечі

B. Визначення сечовини в крові і сечі

C. Визначення залишкового азоту в крові

D. Визначення сечової кислоти в крові і сечі

E. Визначення аміаку в сечі
Нормальна будова і функція емалі забезпечується динамічною рівновагою процесів демінералізації і мінералізації. Які гормони володіють найбільш вираженою дією на баланс цих процесів?
A. Тироксин і соматотропін

B. Кортизол і дезоксикортикостерон

C. Тиреокальцитонін і паратгормон

D. Тестостерон і паратгормон

E. Інсулін і глюкагон
Продуктами гідролізу та модифікації деяких білків є біологічно активні речовини-гормони. Із якого з наведених білків в гіпофізі утворюються ліпотропін, кортикотропін, меланотропін і ендорфіни?
A. Нейростроміну

B. Нейроальбуміну

C. Нейроглобуліну

D. Тиреоглобуліну

E. Проопіомеланокортину
Інозитолтрифосфати в тканинах організму утворюються в результаті гідролізу фосфатидилінозитолдифосфатів і відіграють роль вторинних посередників (месенджерів) в механізмі дії гормонів. Їх дія в клітині направлена на:
A. Гальмування фосфодіестерази

B. Гальмування протеїнкінази С

C. Активацію протеїнкінази А

D. Вивільнення іонів кальцію з клітинних депо

E. Активацію аденілатциклази
З метою аналгезії можуть бути використані речовини, що імітують ефекти морфіну і продукуються в ЦНС. Вкажіть їх.
A. Соматоліберин

B. Окситоцин

C. Бета-ендорфін

D. Кальцитонін

E. Вазопресин
Який з перерахованих гормонів знижує швидкість ліполізу в жировій тканині?
A. Норадреналін

B. Соматотропін

C. Адреналін

D. Інсулін

E. Гідрокортизон
В пологове відділення госпіталізували жінку зі слабкою родовою діяльністю. Який засіб необхідно використовувати для стимуляції скорочень матки?
A. Окситоцин

B. Вазопресин

C. Соматостатин

D. Гонадоліберин

E. Кортиколіберин
На прийом до лікаря прийшов пацієнт дуже високого зросту, з довгими товстими пальцями рук, великою нижньою щелепою і відвислою нижньою губою. Підвищену секрецію якого гормону та залози можна підозрювати?
A. Гонадотропних гормонів передньої частки гіпофіза

B. Антидіуретичного гормону задньої частки гіпофіза

C. Гормонів щитоподібної залози

D. Соматотропного гормону передньої частки гіпофіза

E. Гормонів наднирників з групи глюкокортикоїдів
Мати звернулася до лікаря: у дитини 5 років під дією сонячних променів на шкірі з'являються еритеми, везикулярний висип, дитина скаржиться на свербіж. Дослідження виявили зменшення заліза в сироватці крові, збільшення виділення з сечею уропорфіриногену I. Найбільш ймовірною спадковою патологією у дитини є:
A. Печінкова порфірія

B. Еритропоетична порфірія

C. Метгемоглобінемія

D. Копропорфірія

E. Інтермітуюча порфірія
Хворому на сечокам'яну хворобу після обстеження був призначений Алопуринол - конкурентний інгібітор ксантиноксидази. Підставою для цього був хімічний аналіз ниркових каменів, які складалися переважно з:
A. Сульфату кальцію

B. Дигідратів оксалату кальцію

C. Фосфату кальцію

D. Уратів натрію

E. Моногідратів оксалату кальцію
Хвора 28-ми років доставлена в інфекційну лікарню з симптомами пожовтіння шкіри, склер, слизових оболонок. Лабораторно встановлено підвищення рівня прямого білірубіну в крові. У сечі виявлено уробіліноген і білірубін. Для якого з перерахованих захворювань характерні такі зміни?
A. Туберкульоз нирки

B. Гемолітична жовтяниця

C. Інфаркт нирки

D. Паренхіматозна жовтяниця

E. Механічна жовтяниця
Хворий перебуває на обліку в ендокринологічному диспансері з приводу гіпертиреозу. До схуднення, тахікардії, тремтіння пальців рук приєдналися симптоми - головний біль, стомлюваність, мерехтіння "мушок" перед очима. Який механізм дії тиреоїдних гормонів лежить в основі розвитку гіпоенергетичного стану?
A. Конкурентне гальмування дихальних ферментів

B. Роз'єднання окислення і фосфорилювання

C. Гальмування синтезу дихальних ферментів

D. Специфічне зв'язування активних центрів дихальних ферментів

E. Посилення синтезу дихальних ферментів
У новонародженого, який народився від третьої вагітності резуснегативної матері, спостерігається жовтяниця, яка наростає з часом, симптоми подразнення ЦНС, анемія. Який вид жовтяниці у новонародженого?
A. Обтураційна

B. Токсична

C. Паренхіматозна

D. Гемолітична

E. Паразитарна
Онкологічному хворому призначили Фторурацил, який є конкурентним інгібітором тимідинсинтетази. З пригніченням якого процесу пов'язана його дія?
A. Синтезу пуринових нуклеотидів

B. Синтезу ліпідів

C. Синтезу піримідинових нуклеотидів

D. Розпаду пуринових нуклеотидів

E. Розпаду вуглеводів
Жінка 26-років поступила в пологове відділення на 40-му тижні вагітності. Шийка матки розкрита, але скорочення матки відсутнє. Лікар призначив засіб гормональної природи для посилення пологової діяльності. Назвіть засіб:
A. Естрон

B. Окситоцин

C. Гідрокортизон

D. АКТГ


E. Тестостерон
У дитини протягом перших трьох місяців після народження розвинулася важка форма гіпоксії, яка проявлялася задишкою і синюшністю шкіри. Причиною цього є порушення заміни фетального гемоглобіну на:
A. Гемоглобін А

B. Глікозильований гемоглобін

C. Метгемоглобін

D. Гемоглобін S

E. Гемоглобін М
При видаленні гіперплазованої щитоподібної залози у 47-річної жінки була порушена паращитоподібна залоза. Через місяць після операції у пацієнтки з'явилися ознаки гіпопаратиреозу: часті судоми, гіперрефлексія, спазм гортані. Що найбільш імовірно є причиною стану жінки?
A. Гіперхлоргідрія

B. Гіпофосфатемія

C. Гіпонатріємія

D. Гіперкаліємія

E. Гіпокальціємія
До біорегуляторів клітинних функцій ліпідної природи належать тромбоксани. Джерелом для синтезу цих сполук є:
A. Фосфатидна кислота

B. Арахідонова кислота

C. Пальмітинова кислота

D. Пальмітоолеїнова кислота

E. Стеаринова кислота
Яка речовина є прямим попередником в синтезі простагландинів в організмі людини?
A. Олеїнова кислота

B. Лінолева кислота

C. Арахідонова кислота

D. Пальмітинова кислота

E. Ліноленова кислота
Введення хворому глюкокортикоїдів призводить до підвищення рівня глюкози в крові. Який з перерахованих процесів при цьому активується?
A. Глюконеогенез

B. Кетогенез

C. Гліколіз

D. Окислювання жирних кислот

E. Гліколіз
Споживання забруднених овочів і фруктів протягом тривалого часу призвело до отруєння пацієнта нітратами і утворення в крові похідного гемоглобіну:
A. Hb-OH

B. Hb-СО


C. Hb-CN

D. Hb-O2


E. Hb-NHCOOH
Кофеїн пригнічує активність фосфодіестерази, що перетворює цАМФ на АМФ. Найбільш характерним при отруєнні кофеїном є зниження інтенсивності:
A. Ліполізу

B. Гліколізу

C. Пентозофосфатного шляху

D. Фосфорилювання білків

E. Синтезу глікогену
У хворого на жовтяницю в крові підвищений вміст прямого білірубіну і жовчних кислот; в сечі відсутній стеркобіліноген. При якій жовтяниці можлива наявність цих ознак?
A. Паренхіматозній

B. Печінковій

C. Механічній

D. Гемолітичній

E. Надпечінковій
Чоловік 65 років,що страждає на подагру, скаржиться на болі в області нирок. При ультразвуковому дослідженні встановлено наявність ниркових каменів. В результаті посилення якого процесу утворюються ниркові камені?
A. Розпаду гема

B. Катаболізму білка

C. Розпаду пуринових нуклеотидів

D. Орнітинового циклу

E. Відновлення цістеїну
В приймальне відділення доставлена дитина 1,5 років з ознаками отруєння нітратами: стійкий ціаноз, задишка, судоми. Який патогенетичний механізм лежить в основі цих симптомів?
A. Утворення оксигемоглобіну

B. Утворення карбоксигемоглобіну

C. Утворення метгемоглобіну

D. Утворення карбгемоглобіну

E. Утворення редукованого гемоглобіну
У дитини 2-х років виникли судоми внаслідок зниження концентрації іонів кальцію в плазмі крові. Це обумовлено зниженням функції:
A. Тимуса

B. Гіпофіза

C. Кори наднирників

D. Шишкоподібної залози

E. Паращитоподібних залоз
У хворої збільшені суглоби, болючі. У крові пацієнтки підвищений рівень уратів. Як називається така патологія?
A. Карієс

B. Пелагра

C. Подагра

D. Рахіт


E. Скорбут
У хворого виявлено різке схуднення, дратівливість, невелике збільшення температури тіла, екзофтальм, гіперглікемія, азотемія. Яке це захворювання?
A. Базедова хвороба

B. Невроз

C. Мікседема

D. Бронзова хвороба

E. Туберкульоз надниркових залоз
Молекулярний аналіз гемоглобіну пацієнта, який страждає на анемію, виявив заміну Гли (6) на Вал (6) в бета-ланцюгах. Вкажіть молекулярний механізм патології:
A. Геномна мутація

B. Ампліфікація генів

C. Трансдукція генів

D. Хромосомная мутація

E. Генна мутація
Використання глюкози відбувається шляхом її транспорту з екстрацелюлярного простору через плазматичну мембрану в середину клітини. Цей процес стимулюється гормоном:
A. Адреналіном

B. Інсуліном

C. Альдостероном

D. Глюкагоном

E. Тироксином
Жінка 38 років скаржиться на підвищену пітливість, серцебиття, підвищення температури тіла у вечірні години. Основний обмін збільшений на 60%. Лікар ухвалив діагноз тиреотоксикоз. Які властивості тироксину призводять до посилення теплопродукції?
A. Роз'єднує окисне фосфорилювання і біоокислення

B. Зменшує бета-окислення жирних кислот

C. Підвищує сполучення окислення і фосфорилювання

D. Сприяє накопиченню ацетил-КоА

E. Зменшує дезамінування амінокислот
Стрептоміцин та інші аміноглікозиди, зв'язуючись з 3OS-субодиницею рибосом, попереджають приєднання формілметіоніл-т-РНК. Який процес порушується внаслідок цього ефекту?
A. Ініціація трансляції

B. Термінація транскрипції

C. Ініціація транскрипції

D. Термінація трансляції

E. Ініціація реплікації
Онкологічному хворому призначили препарат Метотрексат до якого згодом клітини-мішені пухлини втратили чутливість. Експресія гена якого ферменту при цьому змінюється?
A. Дигідрофолатредуктази

B. Фолатдекарбоксилази

C. Дезамінази

D. Тимінази

E. Фолатоксидази
Було доведено, що молекула незрілої і-РНК (про-і-РНК) містить більше триплетів, ніж кількість амінокислот в синтезованому білку. Це пояснюється тим, що трансляції в нормі передує:
A. Процесинг

B. Ініціація

C. Реплікація

D. Мутація

E. Репарація
У хворого з тяжкою формою гемолітичної анемії еритроцити мають форму серпа. У чому полягає молекулярна причина виникнення даного захворювання?
A. Заміні глутаміну на валін в бета-ланцюзі гемоглобіну

B. Порушенні синтезу гема

C. Порушенні синтезу бета-ланцюга гемоглобіну

D. Порушенні синтезу порфіринів

E. Порушенні синтезу в альфа-ланцюзі гемоглобіну
Недобросовісний студент раптово зустрівся з деканом. Концентрація якого гормону швидше за все збільшиться в крові студента?
A. Кортизолу

B. Кортикотропіну

C. Адреналіну

D. Тироліберину

E. Соматотропіну
Відомо, що в деяких біогеохімічних зонах поширене захворювання - ендемічний зоб. Нестача якого мікроелементу викликає це захворювання?
A. Заліза

B. Йоду


C. Кобальту

D. Цинку


E. Міді
Хворий поступив в клініку зі скаргами на загальну слабкість, порушення сну. Шкіра має жовтий колір. У крові збільшена кількість прямого білірубіну, жовчних кислот, кал ахолічний. Для якого стану характерні ці зміни?
A. Гемолітичної жовтяниці

B. Надпечінкової жовтяниці

C. Механічної жовтяниці

D. Хронічного холециститу

E. Синдрому Жильбера
У 70-ті роки вчені встановили, що причиною важкої жовтяниці новонароджених є порушення зв'язування білірубіну в гепатоцитах. Яка речовина використовується для утворення кон'югату?
A. Молочна кислота

B. Сірчана кислота

C. Піровиноградна кислота

D. Глюкуронова кислота

E. Сечова кислота
Хворий тривалий час приймав глюкокортикоїди. Після різкої відміни препарату скаржиться на міалгію, підвищену втомлюваність, емоційну нестабільність, головний біль, безсоння, втрату апетиту, нудоту. Розвинувся синдром відміни глюкокортикоїдів. Призначення яких препаратів показано для корекції даного стану?
A. Адреналіну

B. АКТГ


C. Глюкокортикоїдів

D. Мінералокортикоїдів

E. Кортикостероїдів
До лікаря звернулися батьки з 5-ти річною дитиною. При обстеженні виявлено: відставання розумового розвитку і зростання, дитина малорухлива. Загальний обмін знижений. Яке захворювання у дитини?
A. Ендемічний зоб

B. Фенілкетонурія

C. Гіперпаратиреоз

D. Синдром Леша -Ніхана

E. Кретинізм
У чоловіка 53 років діагностована сечокам'яна хвороба з утворенням уратів. Цьому пацієнту призначено Алопуринол, який є конкурентним інгібітором ферменту:
A. Ксантиноксидази

B. Уратоксидази

C. Дигідроурацилдегідрогенази

D. Уридилтрансферази

E. Уреази
Для утворення транспортної форми амінокислот для синтезу білка на рибосомах необхідно:
A. т-РНК

B. м-РНК


C. Ревертаза

D. ГТФ


E. Рибосома
У людини внаслідок втрати 1,5 л крові різко зменшився діурез. Посилена секреція якого гормону зумовила зміну діурезу?
A. Натрійуретичного

B. Кортикотропіну

C. Кортизолу

D. Вазопресину

E. Паратгормону
У крові 12-річного хлопчика виявлено зниження концентрації сечової кислоти і накопичення ксантину та гіпоксантину. Генетичний дефект якого ферменту має місце у дитини?
A. Аргінази

B. Гліцеролкінази

C. Уреази

D. Орнітинкарбамоїлтрансферази

E. Ксантиноксидази
При операції на щитоподібній залозі з приводу захворювання - Базедова хвороба, помилково були видалені паращитоподібні залози. З'явилися судоми, тетанія. Обмін якого біоелемента був порушений?
A. Заліза

B. Натрію

C. Калію

D. Кальцію

E. Магнію
При дослідженні первинної структури глобіну молекули гемоглобіну в бета-ланцюгах виявлена заміна глутамінової кислоти на валін. Для якої спадкової патології це характерно?
A. Гемоглобінози

B. Хвороби Мінковського-Шоффара

C. Серповидноклітинної анемії

D. Таласемії

E. Фавізму
У чоловіка 42 років, який страждає на подагру, в крові підвищена концентрація сечової кислоти. Для зниження рівня сечової кислоти йому призначений Алопуринол. Конкурентним інгібітором якого ферменту є Алопуринол?
A. Гуаніндезамінази

B. Аденозиндезамінази

C. Ксантиноксидази

D. Гіпоксантингуанінфосфорибозилтрансферази

E. Аденінфосфорибозилтрансферази
Прийом оральних контрацептивів, що містять статеві гормони, гальмує секрецію гормонів гіпофіза. Секреція якого з нижче перерахованих гормонів гальмується при прийомі оральних контрацептивів, що містять статеві гормони?
A. Вазопресину

B. Тиреотропного

C. Окситоцину

D. Фолікулостимулюючого

E. Соматотропного
Хворий 40 років скаржиться на сильне серцебиття, пітливість, нудоту, порушення зору, тремор рук, підвищення артеріального тиску. З анамнезу: 2 роки тому був поставлений діагноз феохромоцитома. Гіперпродукція яких гормонів обумовлює дану патологію?
A. Тиреоїдних гормонів

B. Альдостерону

C. Глюкокортикоїдів

D. Катехоламінів

E. АКТГ
У чоловіка 37 років встановлена аденома паращитоподібної залози. Вкажіть, баланс якої речовини порушується у пацієнта в першу чергу?
A. Води

B. Кальцію

C. Натрію

D. Фосфатів

E. Калію
У клітинах в гранулярних ЕРС відбувається етап трансляції, при якому спостерігається просування і-РНК відносно рибосоми. Амінокислоти з'єднуються пептидними зв'язками в певній послідовності - відбувається біосинтез поліпептида.Послідовність амінокислот в поліпептиді відповідатиме послідовності:
A. Антикодонів т-РНК

B. Антикодонів р-РНК

C. Нуклеотидів т-РНК

D. Кодонів і-РНК

E. Нуклеотидів р-РНК
Жінка 44-х років скаржиться на загальну слабкість, болі в області серця, значне збільшення маси тіла. Об'єктивно: обличчя місяцеподібне, гірсутизм, АТ-165/100 мм рт.ст., зріст - 164 см, вага - 103 кг; переважне накопичення жиру на шиї, верхньому плечовому поясі, животі. Що є основним патогенетичним механізмом ожиріння у жінки?
A. Підвищення продукції інсуліну

B. Зниження продукції тиреоїдних гормонів

C. Підвищення продукції мінералокортикоїдів

D. Зниження продукції глюкагону

E. Підвищення продукції глюкокортикоїдів
На прийом до терапевта прийшов чоловік 37-ми років зі скаргами на періодичні інтенсивні больові напади в суглобах великого пальця стопи і їх припухлість. У сечі: різко кисла реакція і рожеве забарвлення. З наявністю яких речовин можуть бути пов'язані такі зміни?
A. Солей сечової кислоти

B. Амонієвої солі

C. Хлоридів

D. Фосфатів кальцію

E. Сульфату магнію
Хворий звернувся до лікаря зі скаргами на часте і надмірне сечовипускання, спрагу. При аналізі сечі виявлено - добовий діурез - 19 літрів, щільність сечі 1,001. Для якого захворювання характерні ці показники?
A. Тиреотоксикоз

B. Нецукровий діабет

C. Стероїдний діабет

D. Цукровий діабет

E. Хвороба Аддісона
Хворий 48 років звернувся до лікаря зі скаргами на сильні болі, припухлість, почервоніння в ділянках суглобів, підвищення температури до 38гр. С. У крові виявлено високий вміст уратів. Ймовірною причиною такого стану може бути порушення обміну:
A. Холестерину

B. Колагену

C. Піримідинів

D. Пуринів

E. Вуглеводів
Встановлено, що деякі сполуки, наприклад, токсини грибів та деякі антибіотики, можуть пригнічувати активність РНК - полімерази. Порушення якого процесу відбувається в клітині в разі пригнічення даного ферменту?
A. Трансляції

B. Репарації

C. Реплікації

D. Процесингу

E. Транскрипції
У хворого в крові підвищений вміст сечової кислоти, що клінічно проявляється больовим синдромом внаслідок відкладення уратів в суглобах. В результаті якого процесу утворюється ця кислота?
A. Катаболізму гема

B. Розпаду піримідинових нуклеотидів

C. Реутилізації пуринових основ

D. Розщеплення білків

E. Розпаду пуринових нуклеотидів
Внаслідок вираженого зниження концентрації кальцію в плазмі крові у дитини 2-х років виникли тетанічні скорочення дихальних і глоткових м'язів. Зниження секреції якого гормону може бути причиною цього?
A. Кортизолу

B. Паратгормону

C. Тиреокальцитоніну

D. Альдостерону

E. Соматотропіну
У людини зменшений діурез, гіпернатріємія, гіпокаліємія. Гіперсекреція якого гормону може бути причиною таких змін?
A. Адреналіну

B. Передсердного натрійуретичного фактору

C. Паратгормону

D. Вазопресину

E. Альдостерону
Працівниця хімічного підприємства внаслідок порушення правил безпеки на роботі піддалася дії азотної кислоти і нітритів, які викликають дезамінування цитозину в молекулі ДНК. Який фермент ініціює ланцюг репараційних процесів?
A. Цитидинтрифосфатсинтетаза

B. Оротидилмонофосфат-декарбоксилаза

C. ДНК-залежна-РНК-полімераза

D. Уридин-ДНК-глікозидаза

E. Тимідилатсинтаза
В пологове відділення поступила вагітна зі слабкою пологовою діяльністю. Вкажіть засіб гормональної природи що використовують для посилення пологової діяльності:
A. Прогестерон

B. Метандростенолон

C. АКТГ

D. Гідрокортизон

E. Окситоцин
У ендокринологічний диспансер звернулася жінка 40 років зі скаргами на тремтіння рук, серцебиття, постійну гіпертермію (37-38oC), схуднення. При аналізі крові виявлено підвищення рівня цукру, жирних кислот і амінокислот. Гіперпродукція яких гормонів викликає ці симптоми?
A. Йодтиронінів (тироксин та інші)

B. Соматотропінів

C. Інсуліну

D. Глюкокортикоїдів

E. Кортикотропіну
Для профілактики атеросклерозу, ІХС (ішемічної хвороби серця) і порушень мозкового кровообігу, людина повинна отримувати 2-6 г незамінних поліненасичених жирних кислот. Ці кислоти необхідні для синтезу:
A. Простагландинів

B. Нейромедіаторів

C. Стероїдів

D. Жовчних кислот

E. Вітамінів групи D
У хворого похилого віку спостерігається потовщення пальців, кистей, стоп, носа і нижньої щелепи. Зі збільшенням виділення якого гормону пов'язані зазначені порушення?
A. Соматотропіну

B. Адренокортикотропіну

C. Тиреотропіну

D. Паратгормону

E. Інсуліну
У жінки 35 років з хронічним захворюванням нирок розвинувся остеопороз. Вкажіть дефіцит якої з нижче перерахованих речовин є основною причиною цього ускладнення:
A. 25-гідрокси-D3

B. 1,25-дигідрокси-D3

C. Холестерину

D. D3


E. D2
Синтез і-РНК йде на матриці ДНК з урахуванням принципу комплементарності. Якщо триплети в ДНК наступні - АТГ-ЦГТ, то відповідні кодони і-РНК будуть:
A. АТГ-ЦГТ

B. УАГ-ЦГУ

C. УАЦ-ГЦА

D. ТАГ-УГУ

E. АУГ-ЦГУ
У хворого спостерігається підвищена чутливість шкіри до сонячного світла. При стоянні сеча набуває темно-червоного забарвлення. Яка найбільш ймовірна причина такого стану?
A. Альбінізм

B. Порфірія

C. Алкаптонурія

D. Гемолітична жовтяниця

E. Пелагра
У пацієнта, який страждає на хронічну ниркову недостатність, розвинувся остеопороз. Порушення синтезу в нирках якого регулятора мінерального обміну є основною причиною остеопорозу?
A. Гідроксилювання кортизолу

B. Гідроксилювання лізину

C. Утворення 1,25 (ОН)2 D3

D. Карбоксилювання глутамату

E. Гідроксилювання проліну
Для лікування жовтяниці показані призначення барбітуратів, які індукують синтез УДФ-глюкуронілтрансферази. Лікувальний ефект при цьому обумовлений утворенням:
A. Прямого (кон'югованого) білірубіну

B. Протопорфірину

C. Гема

D. Білівердину

E. Непрямого (некон'югованого) білірубіну
У пацієнта з підвищеним артеріальним тиском, тремором, тахікардією, була діагностована доброякісна пухлина мозкової речовини надниркових залоз. Гіперсекреція якого гормону викликає таку симптоматику?
A. Інсуліну

B. Адреналіну

C. Соматотропіну

D. Глюкагону

E. Тироксину
Методом непрямої калориметрії встановлено, що основний обмін досліджуваного хворого на 40% нижче належного. Порушення діяльності якої ендокринної залози є причиною?
A. Підшлункової залози

B. Щитоподібної залози

C. Епіфізу

D. Тимусу

E. Наднирників
При утилізації арахідонової кислоти по циклооксигеназному шляху утворюються біологічно активні речовини. Вкажіть їх:
A. Соматомедини

B. Біогенні аміни

C. Простагландини

D. ТироксинE. Інсуліноподібний фактор росту
Скачати 75.26 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка