Ранніми симптомами позаочеревинного розриву сечового міхура єСкачати 483.44 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації15.12.2016
Розмір483.44 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

1.

Ранніми симптомами позаочеревинного розриву сечового міхура є:


A.

Дизурія, піурія, анурія.


B.

Гематурія, поліурія, дизурія.


C.

Біль внизу живота, ніктурія, гематурія.


D.

Гематурія, піурія


E. *

Біль внизу живота, дизурія, гематурія.


2.

Яку патологію можна діагностувати пробою Зильдовича?


A.

Розрив ниркової миски.


B.

Розрив сечовода, уретри.


C.

Розрив нирки.


D.

Розрив уретри.


E. *

Розрив сечового міхура.


3.

ßêèé îñíîâíèé ìåòîä ä³àãíîñòêè ðîçðèâ³â ñå÷îâîãî ì³õóðà?


A.

Уретрографія.


B.

Хромоцистоскопія.


C.

Цистоскопія.


D.

Нисхідна цистографія, урофлоуметрія


E. *

Ретроградна цистографія.


4.

Åêñêðåòîðíó óðîãðàô³þ ïðè çàêðèò³é òðàâì³ íèðêè âèêîíóþòü, êîëè ñèñòîë³÷íèé òèñê º:


A.

Менший 120 мм.рт.ст


B.

Більший за 110 мм.рт.ст.


C.

Не більший за 80 мм.рт.ст.


D.

Більший 60-80 мм.рт.ст.


E. *

Більший за 80-100 мм.рт.ст.


5.

Найбільш інформативним методом діагностики травми нирки є:


A.

Радіоізотопна ренографія.


B.

Ретропневмоперитонеум.


C.

Ретроградна пневмопієлографія.


D.

Оглядова урограма


E. *

Екскреторна урографія


6.

Заочеревинну гематому при травмі нирки на оглядовій урограмі можна запідозрити по слідуючих ознаках:


A.

Викривлення хребта.


B.

Перелом ХІІ ребра.


C.

Зміна контура нирки.


D.

Збільшення розмірів нирки.


E. *

Стертість або відсутність поперекового м’яза.


7.

Характерною ознакою травми нирки при цистоскопії є:


A.

Гіперемія навколо вічка сечовода.


B.

Зяюче вічко сечовода.


C.

Втягнуте вічко сечовода.


D.

Виділення гною з вічка сечовода.


E. *

Виділення крові з вічка сечовода.


8.

Характерними симптомами травми нирки є:


A.

Гематурія, біль в поперековій ділянці.


B.

Дизурія, гематурія.


C.

Піурія, гематурія, біль в поперековій ділянці


D.

Піурія, гематурія, дизурія.


E. *

Гематурія, припухлість і біль в поперековій ділянці.


9.

Радикальна простатектомія показана при наступних стадіях раку:


A.

Т1-Т3


B.

Т3-Т4


C.

Т4.


D.

Т3.


E. *

Т1-Т2


10.

. Для підтвердження діагнозу “рак простати” треба виконати:


A.

Комбіновану цистограіфію.


B.

УЗД


C.

Комп’ютерну томографію.


D.

Пункцію в ділянці шийки сечового міхура.


E. *

Пункцію простати.


11.

Радикальним методом лікування ДГП є:


A.

Резекція шийки сечового міхура.


B.

Надлобкова цистостомія.


C.

Вапоризація залози.


D.

Трансуретральна електрорезекція.


E. *

Простатектомія.


12.

Ознакою ДГП на екскреторній урограмі є:


A.

С-м Шевасю.


B.

С-м “фіранки ”.


C.

С-м “левової пащі”.


D.

С-м “зів’ялої квітки”.


E. *

С-м “риболовецьких гачків”.


13.

Äëÿ ïîêðàùàííÿ ñå÷îïóñêó ïðè ÄÃÏ ïðèçíà÷àþòü:


A.

М-холіноміметики.


B.

à-àäðåíîì³ìåòèêè.


C.

b-àäðåíîáëîêàòîðè


D.

Спазмолітики.


E. *

à-àäðåíîáëîêàòîðè.


14.

Ознакою ІІІ стадії доброякісної гіперплазії простати (ДГП) є:


A.

Енурез.


B.

ͳêòóð³ÿ


C.

Гостра затримка сечі.


D.

Хронічна затримка сечі.


E. *

²øóð³ÿ ïàðàäîêñà


15.

Симптоматика пухлин сечового міхура в основному складається з:


A.

Піурії і дизурії.


B.

Піурії і гематурії


C.

Гематурії.


D.

Дизурії.


E. *

Гематурії і дизурії.


16.

Стадію Т2 рака сечового міхура ставимо, коли пухлина проростає:


A.

Всю стінку сечового міхура і паравезикальну клітковину.


B.

Всю товщу детрузора.


C.

Слизову оболонку


D.

Слизову оболонку і інфільтрує субепітеліальну сполучну тканину.


E. *

Неглибоко м’язевий шар.


17.

При пухлині Т1 верхнього полюса показана:


A.

Нефростомія.


B.

Нефруретеректомія з резекцією сечового міхура.


C.

Резекція полюса


D.

Нефруретеректомія.


E. *

Нефректомія


18.

Куди найбільш частіше метастазує пухлина нирки?


A.

Головний мозок, сечовий міхур, кістки тазу.


B.

Легені, шлунок, лімфатичні вузли брижі.


C.

Сечовий міхур, печінку, суглоби.


D.

В лімфатичні вузли, печінку


E. *

Ëåãåí³, ê³ñòêè, ïå÷³íêó, ãîëîâíèé ìîçîê.


19.

При паранефриті роблять екскреторну урографію:


A.

На вдосі.


B.

У горизонтальному і вертикальному положенні.


C.

У вертикальному положенні


D.

У горизонтальному положенні.


E. *

Íà âäîñ³ ³ âèäîñ³.


20.

Частіше всього зустрічається паранефрит:


A.

Тотальний.


B.

Нижній.


C.

Верхній.


D.

Передній.


E. *

Задній.


21.

Ознакою паранефриту при рентгеноскопії грудної клітки є:


A.

Зміщення середостіння.


B.

Плеврит на стороні ураження.


C.

Петрифікати в легенях.


D.

Підняття куполу діафрагми


E. *

Обмеження екскурсії діафрагми на стороні ураження.


22.

Лікування апостематозного пієлонефриту заключається в:


A.

Постановці стента.


B.

Перкутанній пієлостомії.


C.

Призначення масивної антибактеріальноє терапії


D.

Катетеризації нирки.


E. *

Декапсуляції і нефростомії.


23.

При пієлонефриті вагітних найбільш вживаними протизапальними середниками є:


A.

Бісептол, аспірин, нітроксолін, палін.


B.

Гентаміцин, тетрациклін, нітроксолін.


C.

Цефазолін, тетрациклін, фурадонін.


D.

Бісептол, гентаміцин, цефазолін, аспірин


E. *

. Цефазолін, ампіокс, фурадонін, нітроксолін.


24.

У випадку порушення відтоку сечі при пієлонефриті вагітних слід виконати:


A.

Уретростомію.


B.

Перкутанну пієлостомію.


C.

Ретроградну пієлографію.


D.

Пієлоскопію.


E. *

Катетеризацію нирки на стороні ураження.


25.

Ендовезикальними ознаками туберкульозу є:


A.

Виразки, туберкульозні горбики, втягнуте вічко сечовода.


B.

Гіперемія навколо вічка, зяюче вічко сечовода, ивразки.


C.

Дивертикул, “симптом фіранки”, туберкульозні горбики.


D.

Туберкульозні горбики, зяюче і втягнуте вічко сечовода.


E. *

Туберкульозні горбики, виразки, мікроцист, зяюче і втягнуте вічко сечовода.


26.

Біологічна проба при туберкульозі виконується на:


A.

Собаках.


B.

Êðîëèêàõ


C.

Білих мишах.


D.

Щурах.


E. *

Морських свинках


27.

Достовірною ознакою туберкульозу нирок є:


A.

Бактеріурія.


B.

Гематурія.


C.

Піурія


D.

Оксалатурія.


E. *

Виявлення мікобактерій в сечі.


28.

На оглядовій урограмі ознакою туберкульозу нирки є:


A.

Бактеріурія.


B.

Збільшення розмірів нирки.


C.

Зглаженість поперекового м’язу.


D.

Деформація контура нирки.


E. *

Кальцифікати в нирковій паренхімі.


29.

Незаперечні ознаки (рентгенологічні) туберкульозу нирок.


A.

Симптом “левової пащі”, деформація чашечок, каверни.


B.

Симптом “зів’ялої квітки”, кальцефіковані вогнища.


C.

Симптом ампутації чашечок, каверни


D.

Деформації чашечок, стриктура сечовода.


E. *

Çâàïí³ëà íèðêè, êàëüöåô³êîâàí³ âîãíèùà, êàâåðíè, ñòðèêòóðà ñå÷îâîä³â.


30.

Що таке операція Боарі?
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка