Психологічні рекомендації щодо збереження психічного здоров’я учнів під час навчально-виховного процесуСкачати 94.69 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір94.69 Kb.
Психологічні рекомендації щодо збереження психічного здоров’я учнів під час

навчально-виховного процесу

Підготувала:

Царенко Ірина Володимирівна

З школою можуть бути пов’язані фактори, які спричиняють виникнення відхилень у психічному здоров’ї учнів; серед них виділимо: вікові кризи в період 6-7 років і у віці статевого дозрівання, велике розумове навантаження (учіння) - основний зміст життя в шкільному віці.

Наукові поняття тільки тоді засвоюються і завчаються дитиною, а не просто фіксуються пам’яттю, коли виникають та складаються асоціативні образи за допомогою величезної роботи мислення, почуттів, уяви, які перевіряються психомоторними діями з предметами, їх моделями чи схемами.

Не всім це дається легко. Найчастіше учіння призводить до перевантажень, що руйнують здоров’я. Виділяють п’ять станів психологічного навантаження: оптимальний, стан норми, стомленості, втоми, перевтоми.

Два перші стани не порушують психічного здоров’я дитини, але три наступні – його руйнують. Подаємо їх коротку характеристику.

Стомлення - суб’єктивне виявлення втоми, яке супроводжується ослабленням організму, відчуттям певної розбитості, небажанням працювати.

Втома – відсутність або зниження працездатності всього організму чи окремих органів і систем органів унаслідок виконання роботи.

Перевтома – хронічний стан, який може призвести до захворювання. Характеризується низкою ознак: послабленням психічних функцій (мислення, сприймання, засвоєння, пам’яті, уваги тощо), головними болями, порушенням нормального сну або навіть безсонням, погіршенням апетиту, апатією.

Боротьба з перевтомою учнів, регламентація навчального навантаження є суттєвим елементом охорони їхнього психічного здоров’я. Спинимося на деяких аспектах цієї важливої проблеми.

Гармонія переключення робіт під час уроку. Перші 3-5 хвилин уроку – це процес входження у ритм уроку. Наступні 10-15 хвилин – найвища працездатність, коли активно діє увага учнів. За рахунок інтенсивної роботи та викладання цікавого матеріалу її можна довести до 21 хв.

Компенсаторна фізкультпауза. Після неї доцільно використати ще 5-10 хвилин на ефективну роботу. Цей ритм відповідає учням 2-4 класів, де тривалість уроку 40 хвилин.

В учнів перших класів тривалість уроку – 35 хвилин, тому вчителю потрібно ретельно планувати проведення уроку. Перші 3-5 хвилин уроку – це процес входження у режим уроку (але спершу ця фаза може тривати 5-8 хвилин). Наступні 8-10 хвилин – найвища працездатність, коли активно діє увага учнів (але варто пам’ятати, що ця фаза уроку спершу може тривати 5-8 хв.). За умови вдалої ігрової форми проведення уроку можна цю фазу проводити упродовж 15-18 хвилин. Але не варто забувати про фізкультхвилинки, яких повинно бути дві (як мінімум одна за умови високої зацікавленості роботою дітей).

Сучасними науковими дослідженнями встановлено, що біоритмологічний оптимум розумової працездатності у дітей шкільного віку припадає на інтервал 10-12 годин. У ці години помітна найбільша ефективність засвоєння матеріалу за найменших психофізіологічних витрат організму. Тому в розкладі уроків для молодших школярів складні предмети повинні проводитися на 2-3 уроці.

Виклад нового матеріалу, контрольні роботи слід проводити на 2-4 уроках у середині навчального тижня.

Урок – основна і практично єдина форма навчально – виховного процесу. Тому дуже важливо оцінювати його складність для дитячої психіки. Відомий гігієніст С.М. Громбах активно вивчав це питання, провівши відповідні дослідження. Кожен урок оцінюють за трьома параметрами: складність (залежно від характеру мислиневої діяльності), насиченості (за кількістю видів навчальної діяльності, елементів уроку, якими були зайняті школярі) та характеристики емоційного стану учнів (складається з оцінки позитивних реакцій дітей на навчальне навантаження, особливостей викладу вчителем матеріалу, форми і характеру навчального завдання), а також за результатами детального гігієнічного хронометражу навчальних занять та аналізу змін функціонального стану організму учнів і динаміки їх працездатності. За умови такої класифікації найскладнішими виявились уроки природознавства. На цих уроках більшою мірою вимагалося розв’язання логічних задач і творчого застосування знань, тому що природознавство – інтегрований курс різних наук, що являє собою цілісну картину світу. Наступні за складністю уроки – математики, української мови і читання. За насиченістю навчальними елементами (або видами навчальної діяльності) перше місце посідає читання, потім – математика, українська мова, природознавство. Найсильніші реакції викликали уроки природознавства, за ними – уроки математики, читання, української мови.

Аналіз функціонального стану організму і втомлюваності показав, що втомлюваність від уроку визначається не якимось одним фактором, а співвідношенням, сукупністю трьох основних факторів: складності, насиченості навчальними елементами, емоційним станом учнів.

Вчителю потрібно пам’ятати, що працездатність учнів змінюється упродовж тижня. Понеділок – впрацьовування, вівторок, середа – найвища і найстійкіша працездатність, четвер – починається спад працездатності.

Розумова працездатність зростає до середини тижня і залишається низькою на початку (понеділок) і в кінці (п’ятниця) тижня. Тому розподіл навчального навантаження протягом тижня повинен будуватися таким чином, щоб найбільший його обсяг припадав на вівторок або середу. У ці дні до шкільного розкладу повинні входити найскладніші або середні та легкі за складністю але в більшій кількості, ніж в інші дні тижня. За останніми спостереженнями другий, третій і п’ятий день тижня найпродуктивніші. Найбільша працездатність припадає на ранкові години, від 8 до 12, і на вечірні, між 17 та 19 годинами.

Необхідно пам’ятати:

За 25, 35 хвилин роботи в дитини з’являються ознаки втоми, а за 12 хвилин знижується увага. Не слід перевищувати наступні показники

– загальне навчальне навантаження разом із домашнім завданням для дітей 7 років – 5-5,5 годин: 10 років – 6 – 6,5 годин.

- безперервна письмова робота для дітей 7 років 5 хв. (2хв. 40 с. на початку заняття і в 1 хв. 45 с. – в кінці); 8-10 років – 10 хв.

- тривалість безперервного читання для дітей 6 років – 8 хв., у віці 7-8 років – 10 хв., 9 років – 15 хв.

- середня активність уваги в 5-7 років – до 15 хв., 7-10 років – 20 хв., з 10 років – 25 хв.

- перегляд кінофільмів і телепередач у початкових класах – 15-20 хв.

- перегляд діафільмів під час уроку в 1-2 класах – 7-15 хвилин, у 2-4 класах – 15-20 хвилин.

- прослуховування звукозапису у 1-2 класах – 6-10 хвилин (тому що діти швидше втомлюються).

Всім відомо, що зоровий аналізатор відіграє провідну роль у навчальній діяльності. О.А. Ананьєв підкреслював, що сприйняття через зорову систему відбувається на трьох рівнях: відчуття, сприйняття і уявлення, а через слухову систему – тільки на рівні уявлення. Отже, під час читання інформація сприймається краще, ніж на слух. 20% інформації, що потрапляє через слух, може втратитись, оскільки:

- думка у 8-10 разів швидша, ніж мовлення;

- існують відволікаючі фактори (реакція на зовнішні подразники);

- через кожні 5-10 секунд мозок "вимикається", спрацьовують захисні властивості мозку.

Саме тому потрібне повторення однієї і тієї самої інформації різними способами і лексичними засобами.

Комбінована взаємодія візуальної та звукової інформації дає найкращі результати, бо органи зору і слуху збільшують коефіцієнт подразників, впливають на довгострокову пам’ять. Дослідження показали, що людина запам’ятовує 15% інформації, отриманої нею у мовлене вій формі та 25% - у зоровій, якщо ці обидва способи передачі інформації використовуються одночасно, вона може сприйняти до 65% змісту цієї інформації.

У візуальної інформації є свої закономірності. Ось деякі з них:

- Текст надрукований у стовпчик зчитується повільніше, ніж той самий текст, надрукований більш широким планом;

- Друкований текст читається на 1/3 швидше, ніж письмовий;

- Вертикально потрібно давати непарне число перерахувань: 3, 5, 7. Найбільше число вертикальних перерахувань, які запам’ятовує людина – це 7+- 2 (імен, найменувань). Парне число вертикально записаних перерахувань запам’ятовується гірше;

- Найкраще запам’ятовується інформація, яка розташована у правому верхньому куті – 33% нашої уваги , лівий верхній кут – 28%, правий нижній – 23% та лівий нижній – 16%.

Щоб не перевантажувати учня, вчителю важливо враховувати особливості роботи пам’яті, а саме механізми запам’ятовування (мимовільного та довільного).

Умови продуктивності мимовільного запам’ятовування в учнів.

1. Учителю слід уникати довгих і складних формулювань, які засмічують пам’ять учня.

2. Плануючи урок, доцільно продумати, що з нового матеріалу учні повинні не лише зрозуміти, а й запам’ятовувати на уроці, які вправи необхідні для цього.

3. У навчальному матеріалі треба виділити те, що учні мають записати.

4. Всю роботу щодо безпосереднього запам’ятовування необхідно підпорядковувати свідомому засвоєнню.

5. На уроці під час викладання нового матеріалу корисно використовувати раніше вивчене і таким чином полегшити засвоєння нових знань.

Чим змістовніша за своїми завданнями і результатами діяльність, тим вищий рівень мимовільного запам’ятовування.

Умови продуктивності довільного запам’ятовування учнів.

1. Чітке визначення мети, завдання, що саме необхідно запам’ятати, з якою точністю, повнотою і міцністю:

а) повнота запам’ятовування (вимагається суцільне чи вибіркове запам’ятовування);

б) точності запам’ятовування (вивчити напам’ять, переказати своїми словами близько до тексту або тільки зрозуміти, про що йдеться в тексті);

в) міцності запам’ятовування, тобто орієнтацій на відстрочене відтворення або оперативне використання матеріалу одразу після його вивчення.

2. Велику роль у довільному запам’ятовуванні відіграють мотиви (прагнення людини до якоїсь мети), що спонукають до запам’ятовування. Важлива роль тут належить пізнавальним інтересам учнів, почуттям відповідальності, обов’язку, усвідомленню необхідності знань.

3. Продуктивність довільного запам’ятовування залежить від застосування раціональних унаочнень:

а) розуміння (зрозуміле запам’ятовується швидше і міцніше);

б) найважливіший спосіб логічного запам’ятовування - складання плану (розбивка тексту на смислові частини);

в) велике значення має порівняння як прийом логічного запам’ятовування;

г) використання класифікації та систематизації.

4. Коли логічне засвоєння матеріалу спирається на образні зв’язки, це підвищує осмисленість і міцність запам’ятовування (просторово-зорові схеми).

5. Одним із важливих способів запам’ятовування є довільне відтворення, переказ самому собі змісту матеріалу.

6. Міцне засвоєння неможливе без повторень.

Необхідно пам’ятати, що мозок забезпечуються кров’ю. Щодоби через нього проходить 2 000 літрів крові. Потрібно щоб мозок отримав більше кисню. Тому розумову роботу потрібно зупиняти для провітрювань (відкривати вікно на 1-2 хв.). Потрібно дотримуватись режиму провітрювань класів і не забувати про нього.

Важливим моментом в збереженні психічного здоров’я учнів є збереження емоційного комфорту учнів на уроці. За даними наукових досліджень, понад 70% учнів відчувають дискомфорт (із різним рівнем нервового напруження) на уроках. Серед типових причин дискомфорту учні називають:

- нерозуміння вчителям його стану;

- необ’єктивне оцінювання знань;

- ігнорування їхніх думок у вирішенні проблем;

- публічна образа на їхню адресу на уроках;

- навмисна підозра в поганих вчинках і нешляхетних намірах;

- погрози з небажаними для учня наслідками;

- скарги референтні (значущій) групі з ілюстрацією негативних боків поведінки;

- фізичний вплив.

Вивчаючи причини емоційного негаразду дітей у сучасній школі, з’ясувалося, що недостатній рівень психологічної культури (способи спілкування з учнями, стиль поведінки на уроці тощо) вчителів стає найчастіше причиною емоційного неладу дітей у школі, деформації ділових взаємин.

Кожна професія має свій інструмент. Інструментом учителя є оцінка-бал. А ще небезпечним інструментом є влада. Демонстрацію своєї влади вчитель здійснює на уроці, коли двері класу зачинені від чужих очей. Силою своєї влади він створює стресогенні ситуації, бо саме влада нерідко заважає йому програмувати у сценарії своїх уроків емоційний комфорт для учнів, аналізувати свої дії з позиції дітей, що очікують від нього крім знань (нових, цікавих, корисних) ще й емоційного гаразду від партнерства з ним.

Вчителі вважають, що учням 6-11 класів більш комфортно відповідати з робочого місця. Своє переконання вони мотивують наближеністю учня до однолітків, підручника, підказки. Але на думку учнів, усні уроки їм краще відповідати біля дошки або біля столу учителя. Учні мотивують це тим, що вони краще бачать реакції на свою відповідь усього класу, мають можливість докладніше розповісти все про що знають, "щоб презентувати" своє "я", свій зовнішній вигляд, довести наявність інтелекту декому у класі.

Проблема взаємодії вчителя із класом припускає врахування дистанції. Наближеність до вчителя у учня викликає почуття симпатії в єдності з визнанням його як гідного "партнера" в загальній справі, у значущому для обох боків діалозі, у бажаному для дітей контакті. У цьому діалозі на "сцені" класу вчитель сам учиться мовчки слухати іншого, знаходити способи стимулювання їхніх інтелектуальних і творчих ресурсів, допомагає стати їм більш впевненими, самостійними і формує в них готовність до публічного висловлювання своїх думок, оцінювання, поглядів.

Вихід учня до дошки, до столу вчителя дає йому можливість чіткіше розглянути реакцію своїх однолітків, їхню пряму психологічну підтримку і реакцію вчителя на його красномовство, бажання вчителя розділити радість подолання труднощів учнем, захват від його творчості. До збільшення нервових навантажень в учнів можуть призводити розбіжності у вимогах до відповіді учнів, до того ж вони часто чітко не позначені для дітей, а часом недостатньо доступно формулюються вчителями. На думку учнів, в одного педагога "за три слова можна отримати високий бал, а в іншого – ні". Різні вимоги вчителів деформують стосунки вчителів із класом і стають причиною поділу вчителів – з’являються "добрі" і "недобрі", "суворі" і "злі" вчителі. Неадекватність сприйняття дітьми вчителів викликано часом відсутністю єдності у вимогах вчителів до дітей, у нечіткості їхніх критеріїв до конкретних робочих ситуацій дітей. Ефективними засобами у між особистісній взаємодії вчителя з учнями є: роз’яснювальна робота зі значущості знань, його захоплення вмінням учнів викласти свою думку просто, доступно, красиво, його вміння подякувати класу за спільні зусилля, конкретно комусь за активну позицію, за слушне запитання.

Психозберігаючою є педагогіка співпраці, основними принципами і правилами якої є:

1. Відмовитися від правила часто, з натиском підкреслювати здібності одних учнів і неуспіхи других.

2. Відмовитися від прямого протиставлення дітей один одному.

3. Не "пиляти" і не "лаяти" при всьому класі. Розмовляти частіше віч – на – віч.

4. Називати всіх на ім’я і домагатися цього від дітей під час звертання одне до одного.

5. З повагою ставитися до особливостей дівчат і хлопців.

6. Усе, що відбувається з учнями, сприймати всерйоз.

7. Постійно підкреслювати, що взаємостосунки у класі повинні визначатися не тільки успішністю, а й тими добрими справами, які людина зробила для інших.

8. Частіше говорити із замкнутими, "нецікавими" учнями, адже поведінка дітей багато в чому має наслідувальний характер, і коли вони бачать, як учитель про щось говорить з такими однокласниками, починають також виявляти до нього інтерес.

Також в навчально-виховному процесі буде доцільно враховувати такі правила:

— поводьтеся так, щоб учні відчували, що ви керуєте на­_ивість процесом, при цьому всіляко стимулюйте їхню ак­тивність;

— не відволікайтеся на не­значні порушення, моралізуван­ня. Урок має свої чіткі завдання, це не арена для з'ясування сто­сунків;

— дотримуйтеся доброзичли­вого, мажорного тону, будьте уважні до кожного учня. Надавай­те необхідну підтримку, відзна­чайте успіхи, створюйте життєра­дісний, оптимістичний настрій у класі;

— стежте за правильністю по­стави, проводьте фізкультхвилинки; не припускайте перевтоми учнів;

— надавайте учням мож­ливість частіше працювати в гру­пах — це може бути стимулом до зайнятості кожного, хорошого настрою і поведінки;

— створюйте умови, щоб важкі, слабкі діти мали мож­ливість відчути себе лідерами;

— не принижуйте учнів, не припускайте образ, сарказму. Гнів, дратівливість, імпуль­сивність не сприяють зміцненню дисципліни й авторитету вчителя;

— будьте привітними, але вра­ховуйте, що фамільярність може породити неповагу;

— не виявляйте антипатії до важких учнів, сподіваючись від них поганої поведінки. Діти відчувають скептичне ставлення до них і часто поводяться згідно з вашими очікуваннями;

— не припускайте появи «лю­бимчиків», це створює зайві проблеми, ускладнює стосунки в колективі;

— умійте керувати емоціями, знайте ціну кожному слову, то­нові. Пам'ятаючи народну мудрість: «У ножа одне лезо, а в слова їх сотні», — не можна вимагати від дитини те, що під силу дорослому, будьте терплячими;

— не соромтеся виявляти по­чуття гумору. Можна посміятися і над собою, не вважайте себе досконалістю. Але не можна ви­сміювати учнів. Дітям імпонує веселий, спритний, оптимістичний учитель;

— не забудьте привітати дити­ну з днем народження, надіслати похвальний лист батькам;Дотримання цих рекомендацій, які надає психологічна наука, дозволить зберегти психічне здоров’я дітей і створити сприятливі умови для розвитку їх особистості.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
downloads -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
downloads -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
downloads -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
downloads -> Книжкова родина
downloads -> Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковороди
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка