Променева терапіяДата конвертації20.06.2020
Розмір64 Kb.
ПИТАННЯ

для підсумкового контролю засвоєння модулю №1

" ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ". 1. Історія відкриття радіоактивності: основні етапи розвитку радіології.

 2. Природа і властивості іонізуючих випромінювань: α-, β-, γ-, рентгенівських променів, нейтронів та протонів.

 3. Особливості устрою радіологічних відділень для роботи з відкритими та закритими радіоактивними речовинами. Типи радіологічних відділень.

 4. Основні нормативні документи, що регламентують роботу радіологічних відділень (НРБУ-1997, ОСПУ-2000).

 5. Методи та засоби захисту при роботі з джерелами іонізуючих випромінювань.

 6. Методи знешкодження радіоактивних відходів.

 7. Біологічна дія іонізуючого випромінювання на всіх рівнях організації організму.

 8. Пряма та непряма дія іонізуючого випромінювання на живі організми.

 9. Видові, індивідуальні та вікові різновиди радіочутливості.

 10. Мутагенна дія радіації.

 11. Вплив зовнішніх умов на радіочутливість організмів.

 12. Радіоактивність - одиниці радіоактивності. Види радіоактивного розпаду.

 13. Ізотопи. Основні характеристики радіоактивних ізотопів. Характеристика радіоактивних ізотопів: 60Co, 32Р,123, 125, 131І, 99mТс, 198Аu, 113mІn.

 14. РФП: отримання та основні вимоги.

 15. Метаболізм РФП в організмі. Критичні органи.

 16. Гранично допустимі дози (ГДД) опромінення людини та різних категорій персоналу.

 17. Категорії пацієнтів, направлених на радіонуклідні дослідження. Допустимі дози їх опромінення.

 18. Експозиційна, поглинута, еквівалентна та інтегральна дози іонізуючого опромінення. Позасистемні та системні одиниці визначення доз.

 19. Методи визначення дози. Типи дозиметрів.

 20. Характеристика іонізаційного та сцинтиляційного методів визначення дози.

 21. Хімічні методи визначення дози. Устрій і принцип дії фотохімічного дозиметра.

 22. Біологічні та розрахункові методи визначення дози.

 23. Методи визначення радіоактивності. Типи радіометрів.

 24. На якому рівні організації відбуваються первинні фізико-хімічні зміни при впливі іонізуючого випромінювання на організми.

 25. Коли альфа - випромінювання становить найбільшу небезпеку і чому?

 26. Як називається процес при який молекула з придбаною високою енергією розривається на фрагменти і при цьому утворяться два радикали з ненасиченими зв'язками?

 27. Які зміни в організмі можуть виникнути при придбанні кліткою здатності до неконтрольованого розподілу?

 28. Який ефект виникає при прямому впливі іонізуючого випромінювання (ІВ)?

 29. Які хімічні сполуки застосовуються для захисту організму від дії ІВ?

 30. Який рівень порушень в організмі при спадкуванні ДНК - закріплених мутацій?

 31. Як називаються мутації, що виникають при заплідненні кліток з однаково ушкодженими генами?

 32. Яка залежність між енергією випромінювання і його здатністю до іонізації?

 33. Яка смертельна доза при рівномірному опроміненні квантовими іонізуючими випромінюваннями для людини?

 34. Що відноситься до індивідуальних засобів захисту?

 35. Що входить до складу "чистої" половини радіологічного відділення для роботи з відкритими радіонуклідними речовинами?

 36. Яка системна одиниця виміру радіоактивності?

 37. Яка позасистемна одиниця виміру радіоактивності?

 38. Які джерела випромінювання використовуються в медицині?

 39. Чому іонізуюче випромінювання називають проникаючим?

 40. Яка системна одиниця вимірювання експозиційної дози?

 41. Які прилади та методи використовують для вимірювання дози і радіоактивності?

 42. Якого фактору захисту від іонізуючого випромінювання не існує?

 43. При якому роз­паді материнське ядро перетворюється в дочірнє, виникає но­вий нуклід, що розташований на дві клітини вліво у періо­дичній таблиці Д.І.Менделєєва і має масо­ве число на 4 одиниці менше?

 44. Який вид розпаду: „При цьому материнське ядро перетворюється в ізобарне дочірнє ядро і утворюються атоми хімічного елемента, що має на один протон менше, оск­ільки один протон перетворюється в нейтрон”?

 45. Яка системна одиниця вимірювання еквівалентної дози?

 46. При якому роз­паді мате­ринське ядро перехо­дить в ізобарне дочірнє ядро і вип­ромінюється одна бета-частинка. При цьому утворюються атоми хімічного елемента, заряд ядра якого на 1 більше?

 47. Яка системна одиниця вимірювання потужності поглинутої дози?

 48. Як називаються прилади для визначення енергетичного спектру випромінювання — якісного та кількісного радіонуклідного складу препаратів?

 49. Який головний принцип променевої терапії?

 50. З якою метою застосовується радикальна програма променевого лікування?

 51. Який метод лікування злоякісних пухлин застосовують при наявності множинних метастазів?

 52. Що таке комплексний метод променевого лікування?

 53. Що таке комбінований метод променевого лікування?

 54. Що таке паліативна променева терапія?

 55. Який метод лікування злоякісних пухлин застосовують при І –й стадії захворювання та відсутності лімфатичних вузлів?

 56. Який метод лікування злоякісних пухлин застосовують при ІІ –й стадії захворювання та відсутності лімфатичних вузлів?

 57. Яка програма променевої терапії спрямована на часткове пошкодження пухлинного вогнища?

 58. Поєднано-променевий метод лікування?

 59. Яка відстань від джерела випромінювання до поверхні шкіри хворого (ВДШ) при далеко дистанційному методі опромінення?

 60. Яка відстань від джерела випромінювання до поверхні шкіри хворого (ВДШ) при близькодистанційному методі опромінення?

 61. Яка відстань від джерела випромінювання до поверхні шкіри хворого (ВДШ) при аплікаційному

методі опромінення?

 1. Які методи відносяться до методів внутрішнього опромінення?

 2. Від чого залежить кількість полів опромінення при лікуванні злоякісних пухлин?

 3. Які форми радіоактивних джерел випромінювання застосовують при внутрішньопорожнинній гамма-терапії?

 4. Який метод лікування застосовується при ІІ стадії раку молочної залози (операбельна форма)?

 5. Який метод лікування застосовується при ІІ стадії раку легень (операбельна форма)?

 6. Для опромінення застосовують різні види фракціонування. Скільки Грей складають дрібні фракції?

 7. З якою метою проводиться передопераційна променева терапія?

 8. Яка відстань від джерела випромінювання до поверхні шкіри хворого (ВДШ) при контактному методі опромінення?

 9. В які терміни проводиться післяопераційне опромінення?

 10. Для опромінення застосовують різні види фракціонування. Скільки Грей складають середні фракції?

 11. З якою метою проводиться післяопераційна променева терапія?

70. Що таке субопераційний метод опромінення?

 1. При яких локалізаціях пухлини можна застосовувати поєднано-променевий метод лікування?

 2. Який метод опромінення застосовують для лікування раку легень?

 3. З якою метою проводиться післяопераційна променева терапія?

 4. При яких локалізаціях пухлини можна застосовувати поєднано-променевий метод лікування?

 5. В яких варіантах проводиться самостійний курс променевої терапії?

 6. Що таке внутрішньо порожнинний променевий метод?

 7. Який метод лікування злоякісних пухлин застосовують при наявності множинних метастазів?

 8. В які терміни проводиться післяопераційне опромінення?

 9. Що таке однократне опромінення?

 10. Які сумарні вогнищеві дози підводяться до пухлин, що походять з лімфоїдної тканини?

 11. Для опромінення застосовують різні види фракціонування. Скільки Грей складають середні фракції?

 12. Що являється джерелом рентгенівського випромінювання ?

 13. Вкажіть передракові захворювання шкіри:

 14. Які фільтри використовують у рентгентерапевтичних апаратах?

 15. Для чого призначені тубуси у рентгенотерапевтичних апаратах?:

 16. Який спосіб рентгенотерапії застосовують при лікуванні патологічного вогнища величиною 7 см в діаметрі, розташованого на глибині до 1 см від поверхні шкіри?

 17. Якою повина бути напруга на рентгенівській трубці при проведені поверхневої далекодистанційної рентгенотерапії?

 18. Виберіть метод рентгенотерапії для лікування раку шкіри 1–ї стадії:

 19. Який принцип вибору вогнищевої дози для лікування непухлинних процесів?

 20. Які абсолютні протипоказання до проведення курсу променевої терапії?

 21. Який спосіб рентгенотерапії застосовують для лікування патологічного вогнища величиною 6 см в діаметрі, розташованого на глибині до 3 см від поверхні шкіри?

 22. Якою повинна бути напруга на рентгенівській трубці при проведені напівглибокої далекодистанційної рентгенотерапії?

 23. Який спосіб рентгенотерапії застосовують для лікування патологічного вогнища величиною 8 см в діаметрі, розташованого на глибині 5 см від поверхні шкіри?

 24. Яка мінімальна кількість лейкоцитів у периферичній крові дозволяє проводити променеве лікування?

 25. Які абсолютні протипоказання до проведення курсу променевої терапії?

 26. Який спосіб рентгенотерапії застосовують для лікування патологічного вогнища величиною 3см в діаметрі, розташованого на глибині 0,5 см від поверхні шкіри?

 27. Який спосіб рентгенотерапії застосовують для лікування патологічного вогнища величиною 6см, розташованого на глибині 4 см від поверхні шкіри?

 28. Який спосіб рентгенотерапії застосовують для лікування патологічного вогнища величиною 5см в діаметрі, розташованого на глибині 3 см від поверхні шкіри?

 29. Який спосіб рентгенотерапії застосовують для лікування патологічного вогнища величиною 1см в діаметрі, розташованого на глибині 0,5 см від поверхні шкіри?

 30. Який спосіб рентгенотерапії застосовують для лікування патологічного вогнища величиною 4 см в діаметрі, розташованого на глибині 2 см від поверхні шкіри?

 31. На скільки збільшується розмір поля опромінення від величини патологічного вогнища при проведенні близькодистанційної променевої рентгенотерапії на:

 32. Якою повинна бути напруга на рентгенівській трубці при проведені близькодистанційної рентгенотерапії.?

 33. Які відносні протипоказання до проведення курсу рентгенотерапії терапії при непухлинних захворюванях?

 34. Який метод променевого лікування бажано застосовувати при лікуванні непухлинних захворювань?

 35. У якому режимі рентгенотерапії проводиться лікування артрозу плечового суглобу?

 36. Які відносні протипоказання до проведення курсу рентгенотерапії терапії при непухлинних захворюванях?

 37. Який вирішальний фактор для прогнозу при лікуванні раку шкіри?

 38. Чи виникає поява загострення процесу після першого сенсу рентгенотерапії при непухлинних захворюваннях підставою для припинення лікування?

 39. Яка оптимальна разова вогнищева доза при лікуванні гострих запальних захворювань?

 40. Який метод застосовується при лікуванні раку шкіри І-ї стадії?:

 41. Який ритм опромінювання хворих при лікуванні раку шкіри І-ІІ стадії методом рентгенотерапії?

 42. Яка оптимальна разова вогнищева доза при лікуванні раку шкіри І – ІІ стадії методом близькодистанційної рентгенотерапії?

 43. Яка оптимальна разова вогнищева доза при лікуванні раку шкіри ІІ-ї стадії методом далекодистанційної рентгенотерапії?

 44. Чи існує залежність між гостротою процесу і сумарною вогнищевою дозою?

 45. Який метод застосовується при лікуванні метастазів раку у пахвинні лімфатичні вузли?

 46. З якою метою проводиться контактний метод лікування при ІІІ- й стадії раку шийки матки?

118. Які джерела іонізуючого випромінювання використовуються для аплікаційної бета-терапії ?

 1. Які джерела гамма випромінювання застосовуються для контактних методів променевої терапії?

 2. Який спосіб розподілу дози використовується при внутрішньотканинній -терапії?

 3. При яких локалізаціях злоякісної пухлини застосовують бета-аплікаційний метод опромінення?

 4. Який метод лікування застосовується при ІІІ- й стадії раку шийки матки?

 5. На яких установках (апаратах) проводиться внутрішньо порожнинне опромінення?

 6. Які джерела випромінювання відносяться до лінійних?

 7. Який радіонуклід використовується при лікуванні множинних метастазів у кістки?

 8. При яких локалізаціях злоякісної пухлини застосовують внутрішньопорожнинну гамма-терапію?

 9. Який метод використовується для лікування метастазів раку щитоподібної залози?

 10. На який термін ізолюється хворий при проведенні лікування методом інкорпорованих елементів?

 11. Яку частину обєму пухлини повинен складати обєм радіоактивного препарату при проведенні внутрішньотканинної бета-терапії?

 12. Яким методом контролюється розташування ендостатів при проведенні внутрішньо порожнинного методу опромінення?

 13. Що таке топометрична підготовка хворих?

 14. Яка толерантна доза для шкіри при опроміненні на гамма-терапевтичному апараті при ритмі опромінення 5 фракцій за тиждень?

 15. У якому періоді проводиться контроль результатів променевої терапії?

 16. При якій пухлині застосовують ротаційний метод опромінення?

 17. У якому періоді проводиться складання плану променевого лікування?

 18. Від чого залежить кількість полів опромінення при лікуванні злоякісних пухлин?

 19. На яких установках (апаратах) проводиться далекодистанційна гамма – терапія?

 20. У якому положенні проводиться розмітка полів опромінення (винесення проекції пухлини) на шкірі хворого?

 21. В який термін після проведеного променевого лікування можна проводити повторний курс променевої терапії на ту ж ділянку?

 22. Яке призначення гратчастих фільтрів у гамма-терапевтичних апаратах?

 23. Яке призначення свинцевих блоків у гамма-терапевтичних апаратах?

 24. При якій пухлині застосовують тангенціальний метод опромінення?

 25. Яке призначення гратчастих фільтрів у гамма-терапевтичних апаратах?

 26. Який метод опромінення називається секторним?

 27. При якій пухлині застосовують ротаційний метод опромінення?

 28. Який метод опромінення називається статичним? Метод при якому:

 29. При якій пухлині застосовують секторний (маятникоподібний)метод опромінення?

 30. З якого матеріалу зроблені стіни у процедурній гамма-терапевтичного апарату ?

 31. У якому періоді можна проводити корекцію плану променевого лікування?

 32. Які поля опромінення включають при проведенні передопераційного курсу променевої терапії раку молочної залози ІІІ стадії?

 33. Які з патологічних станів відносяться до променевих реакцій?

 34. Які сумарні вогнищеві дози підводяться на молочну залозу при проведенні радикальної програми променевої терапії?

 35. Що означає T 1 – 4 за класифікацією по системі TNM при захворюванні на рак молочної залози?

 36. Який спосіб підведення дози застосовується у хворих на рак молочної залози – на зону первинного вогнища?

 37. Що означає M0 за класифікацією по системі TNM при захворюванні на рак молочної залози?

 38. Які з патологічних станів відносяться до променевих ушкоджень?

 39. Які поля (зони) опромінення включають при проведенні післяопераційного курсу променевої терапії у хворих на рак молочної залози ІІІ стадії?

 40. Яка програма променевої терапії спрямована на часткове пошкодження пухлинного вогнища?

 41. Які променеві реакції відносяться до місцевих?

 42. Що означає MХ за класифікацією по системі TNM при захворюванні на рак молочної залози?

 43. Які зміни на шкірі відносяться до променевих реакцій?

 44. Який метод лікування застосовується при ІІ стадії раку молочної залози (операбельна форма)?

 45. Який розмір первинного патологічного вогнища (пухлини) при T1 за класифікацією по системі TNM при захворюванні на рак молочної залози?;

 46. Яке випромінювання генерується в лінійних прискорювачах та бетатроні?

 47. Які сумарні вогнищеві дози підводяться на шляхи лімфатичного відтоку при лікуванні раку молочної залози?

 48. Які променеві реакції відносяться до загальних?

 49. Яке випромінювання генерується в лінійних прискорювачах та бетатроні?

 50. Який розмір первинного патологічного вогнища (пухлини) при T2 за класифікацією по системі TNM при захворюванні на рак молочної залози?;

 51. Які стани відносяться до пізніх променевих ушкоджень?

 52. Який розмір первинного патологічного вогнища (пухлини) при T3 за класифікацією по системі TNM при захворюванні на рак молочної залози?;

 53. Який розмір первинного патологічного вогнища (пухлини) при T4 за класифікацією по системі TNM при захворюванні на рак молочної залози?;

 54. Які поля (зони) опромінення включають при проведенні післяопераційного курсу променевої терапії у хворих на рак молочної залози ІІІ стадії?

 55. Що означає N0 за класифікацією по системі TNM при захворюванні на рак молочної залози?

 56. В який термін після проведеного променевого лікування можна проводити повторний курс променевої терапії на ту ж ділянку?

 57. Який спосіб динамічного підведення дози застосовується у хворих на периферійний рак легень – на зону первинного вогнища?

 58. Які сумарні вогнищеві дози підводяться на молочну залозу при проведенні радикальної програми променевої терапії?

 59. Який метод лікування злоякісних пухлин застосовують при наявності множинних метастазів?

Завідувачкафедри радіології

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка