Програма збору матеріалу? А. Перелік ознак, які характеризують кожну одиницю спостереженняСкачати 49.55 Kb.
Дата конвертації26.07.2020
Розмір49.55 Kb.

 1. На першому етапі статистичного дослідження складають програму збору матеріалу, програму розробки та зведення, програму аналізу. Що передбачає програма збору матеріалу?
  А.Перелік ознак, які характеризують кожну одиницю спостереження.
  В. Перелік розроблених таблиць.
  С. Перелік аналітичних таблиць.
  D. Перелік шифрів облікових ознак.
  Е. Перелік похідних величин.

  2. Для вивчення захворюваності сільського населення певної області за об’єкт дослідження було обрано мешканцівпунктових сіл. Який метод збору статистичного матеріалу за обсягом треба використовувати у дослідженні?
  А. Комбінований.
  В. Вибірковий.
  С. Одночасний.
  D. Монографічного опису.
  Е. Основного масиву.

  3. Для вивчення захворюваності міського населення області за об’єкт дослідження було взято кожного 10-го мешканця міста. Який метод збору статистичного матеріалу за обсягом треба використати в дослідженні?
  А. Вибірковий.
  В. Основного масиву.
  С. Монографічного опису.
  D. Комбінований.
  Е. Суцільний.

  4. Під час проведення клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних й інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) виконання роботи, що дозволяє отримати об’єктивні дані. Якназивається четвертий етап статистичного дослідження.
  А. Складання плану заходів.
  В. Аналіз, висновки, пропозиції.
  С. Розробка та зведення даних.
  D. Розрахунок похідних величин.
  Е. Вибір методу дослідження.

  5. Під час проведення клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) виконання роботи. Скільки етапів має статистичне дослідження?
  А. Один.
  В. Два.
  С. Три.
  D. Чотири.
  Е. П’ять.

  6. Ознаки, що вивчаються, можуть бути кількісними (варіаційними) та якісними (атрибутивними). Що з наведеного нижче належить до кількісних ознак?
  А. Вік людини.
  В. Професія.
  С. Результати лікування.
  D. Стать.
  Е. Діагноз.

  7. Лікувально-профілактичні заклади, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, постійно ведуть реєстрацію всіх звернень до поліклініки з приводу захворювань, з профілактичною метою та інші. Який вид статистичного спостереження за часом вони використовують?
  А. Суцільний.
  В. Гніздовий.
  С. Вибірковий.
  D. Поточний.
  Е. Несуцільний.

  8.У школі № 1 було виявлено 200 учнів, які захворіли на кір. Серед них 130 дівчат і 70 хлопців. У віці до 7 років було 30 дітей, 8-10 років – 100, 11-14 років – 50, більше 14 років – 20. Який вид статистичної таблиці треба застосувати для зведення цих даних?
  А. Просту.
  В. Комбінаційну.
  С. Групову.
  D. Змішану.
  Е. Підсумкову.

  9. Програма розробки матеріалу передбачає складання макетів таблиць. При якій кількості ознак, що вивчаються, складається групова таблиця?
  А. Одній ознаці.
  В. Двох і більше ознаках, непов’язаних між собою.
  С. Двох і більше ознаках, пов’язаних між собою.
  D. Комбінуванні ознак.
  Е. Згруповані ознак.

  10. Під час проведення клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) у виконанні роботи, що дозволяє отримати об’єктивні дані. Як називається перший етап статистичного дослідження?
  А. Систематичний аналіз.
  В. Визначення мети і завдань дослідження. Складання плану та програми статистичного дослідження.
  С. Реєстрація та збирання статистичного матеріалу.
  D. Розробка та зведення даних, їх статистичний аналіз.
  Е. Вибір методу дослідження.

  11. Ознаки, що вивчаються, можуть бути кількісними (варіаційними) та якісними (атрибутивними). Що з наведеного нижче є якісними ознаками?
  А. Частота пульсу.
  В. Вік людини.
  С. Рівень кров'яного тиску.
  D. Діагноз.
  Е. Вага (маса) дітей.

  12. Лікувально-профілактичні заклади, що надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню ведуть постійну реєстрацію всіх звернень до поліклініки з приводу захворювань, з профілактичною метою та ін. Який вид статистичного спостереження за ступенем охоплення вони використовують?
  А. Індивідуальний.
  В. Поточний.
  С. Систематичний.
  D. Несуцільний.
  Е. Суцільний.

  13.Під час  проведення клініко-статистичних, соціально-гігієнічних, соціологічних та інших досліджень необхідно дотримуватись певної послідовності (етапності) виконання роботи, що дозволяє отримати об’єктивні дані. Як називається третій етап статистичного дослідження?
  А. Складання макетів таблиць.
  В. Статистичний аналіз.
  С. Розрахунок похідних величин.
  D. Вибір ознак, що підлягають реєстрації.
  Е. Розробка та зведення даних.

  14. Під час складання плану статистичного дослідження необхідно визначити об’єкт дослідження, тобто те середовище, в якому воно буде проводитись. Що може бути об’єктом дослідження під час вивчення загальної захворюваності в місті?
  А. Кількість осіб, що захворіли.
  В. Кількість осіб, що захворіли в працездатному віці.
  С. Кількість дітей, що захворіли у віці 0 – 18 років.
  D. Кількість осіб із захворюваннями органів дихання.
  Е. Кількість осіб із захворюваннями органів травлення.

  15. На першому етапі статистичного дослідження складають програму збору матеріалу, програму розробки та зведення, програму аналізу. Що передбачає програма розробки та зведення матеріалу?
  А. Розробку макетів таблиць.
  В. Перелік похідних величин.
  С. Перелік кодів згідно з групуванням.
  D.Перелік ознак, що підлягають вивченню.
  Е. Усі відповіді правильні.

  16. Який із методів збору інформації переважає під час вивчення житлових умов студентів медичного ВНЗ за період навчання?
  А. Соціологічний.
  В. Інтерв’ювання.
  С. Викопіювання матеріалів.
  D. Спрямованого відбору.
  Е. Статистичний.

  17. В Україні кожні 10 років проводиться перепис населення. Який вид статистичного спостереження за ступенем охоплення при цьому використовується?
  А. Суцільний.
  В. Індивідуальний.
  С. Когортний.
  D. Несуцільний.
  Е. Систематичний.

  18. Під час  вивчення чинників захворюваності шлунка було взято такі ознаки: стать, вік, куріння, вживання алкоголю, професія, місце роботи та ін. Який вид статистичної таблиці треба використати в цьому випадку для зведення даних?
  A. Підсумкову.
  В. Просту.
  С. Змішану.
  D. Групову.
  Е. Спеціальну.

  19. Виділяють такі види таблиць: прості, групові, комбінаційні. Яку кількість ознак, що вивчаються, має проста таблиця?
  А. Одну.
  В. Дві.
  С. Три.
  D. Чотири.
  Е. П’ять і більше.

  20. Статистичне дослідження проводиться в певній послідовності (поетапно). Що включає II етап статистичного дослідження?
  А. Реєстрацію даних, збір статистичного матеріалу.
  В. Статистичний аналіз.
  С. Складання плану статистичного дослідження, розробку його програми.
  D. Розробку даних.
  Е. Втілення результатів дослідження в практику.

Тема 2

1. Основні вимоги до статистичної інформації:


A. Збір інформації шляхом анкетування.
B. Якісна однорідність, вірогідність та повнота даних.
C. Поточна реєстрація даних.
D. Збір інформації тільки шляхом переписів.
E. Поступовість надходження матеріалів.

2. Що таке статистичне дослідження?


A. Це складова частина статистичної сукупності (окрема особа, окреме явище), що підлягають реєстрації та вивченню і яка обмежена простором та часом.
B. Це науково-організаційний процес, у якому за єдиною програмою проводиться спостереження, збір, обробка й аналіз певних явищ і процесів.
C. Це наука про організацію та реалізацію цілеспрямованих дій.
D. Це науково-організаційний процес, під час якого вивчаються найважливіші показники здоров’янаселення: народжуваність, смертність, захворюваність.
E. Це сукупність компонентів, взаємодія яких породжує нові інтегровані якості, не властиві компонентам.

3. Який із етапів статистичного дослідження є найбільш відповідальним?


A. Збір матеріалу.
B. Складання програми та плану.
C. Аналіз результатів.
D. Обробката зведення матеріалу.
E. Висновки та пропозиції.

4. На якому етапі статистичного дослідження проводиться контроль, шифрування, групування та зведення статистичного матеріалу?


A. Першому.
B. Другому.
C. Третьому.
D. Четвертому.
E.     П’ятому.

5. Види програм збору матеріалу:


A. Прості та складні.
B. Облік загальної кількості хворих.
C. Модель кінцевого та поточного результатів.
D. Офіційні й неофіційні.
E. Перелік дій для досягнення мети й завдань.

6. Статистична інформація, яка отримана під час проведення дослідження, повинна відповідати певним вимогам. Визначте, одну із цих вимог:


A. Якісна однорідність даних.
B. Поточна реєстрація подій.
C. Збір даних тільки шляхом переписів.
D. Збір даних шляхом анкетування.
E. Збір даних кореспондентським методом.

7. За способом одержання інформації статистичні дослідження бувають:


A. Спільні та вибіркові.
B. Поточні та одномоментні.
C. Комбіновані.
D. Офіційні та спеціальні.
E. Безпосередні, викопіювання, анамнестичні.

8. Складання плану та програми дослідження – це є:


A. І етап статистичного дослідження.
B. ІІ етап статистичного дослідження.
C. ІІІ етап статистичного дослідження.
D. ІV етап статистичного дослідження.
E. V етап статистичного дослідження.

9. На якому етапі статистичного дослідження проводиться інтерпретація та порівняння даних?


A. Першому.
B. Другому.
C. Третьому.
D. Четвертому.
E.     П’ятому.

10. Приклад офіційної програми збору матеріалу є:


A. Визначення одиниці спостереження.
B. Визначення статистичної сукупності.
C. Визначення статистичної сукупності та одиниці спостереження.
D. Листок реєстрації заключних діагнозів.
E. Талон амбулаторного пацієнта.

11. Яка властивість статистичної сукупності характеризує різноманітність ознак?


A. Перша.
B. Друга.
C. Третя.
D. Четверта.
E. П’ята.

12. Основні шляхи формування об’єкту дослідження за способом отримання інформації:


A. Складання плану та програми дослідження, визначення мети й завдань.
B. Складання плану та програми дослідження.
C. Поточне йодномоментне, суцільне та вибіркове.
D. Безпосереднє спостереження, викопіювання даних, анкетування.
E. Суцільне та вибіркове, комбіноване.

13. Яка основна функція програми статистичного дослідження?


A. Визначення стратегічного напряму дослідження.
B. Визначення тактики дослідження (що, де, коли і ким буде проводитися).
C. Визначення одиниці спостереження.
D. Визначення статистичної сукупності.
E. Визначення етапів статистичного дослідження.

14. Збір матеріалу – це є:


A. І етап статистичного дослідження.
B. ІІ етап статистичного дослідження.
C. ІІІ етап статистичного дослідження.
D. ІV етап статистичного дослідження.
E. V етап статистичного дослідження.

15. На якому етапі статистичного дослідження проводиться спостереження та збір матеріалу?


A. Першому.
B. Другому.
C. Третьому.
D. Четвертому.
E.     П’ятому.

16. Програма розробки матеріалу передбачає складання макетів таблиць. При якій кількості ознак, що вивчаються, складається проста таблиця?


A. Одній.
B. Двох.
C. Трьох.
D. Чотирьох.
E. П’яти та більше.

17. Яка властивість статистичної сукупності характеризує середній рівень ознак?


A. Перша.
B. Друга.
C. Третя.
D. Четверта.
E. П’ята.

18. Статистичні дослідження в медицині та охороні здоров’я проводяться переважно на вибіркових сукупностях. Яким вимогам повинна відповідати ця сукупність?


A. Наявність «нульової» гіпотези.
B. Достатнє число спостережень.
C. Відсутність коливання ознаки, яка вивчається.
D. Наявність групування ознаки.
Е. Якісно неоднорідна сукупність.

19. Яка основна функція плану статистичного дослідження?


A. Визначення стратегічного напряму дослідження.
B. Визначення тактики дослідження (що, де, коли і ким буде проводитися).
C. Визначення одиниці спостереження.
D. Визначення статистичної сукупності.
Е. Визначення етапів статистичного дослідження.

20. Розробка статистичних даних і зведення матеріалу – це є:


A. І етап статистичного дослідження.
B. ІІ етап статистичного дослідження.
C. ІІІ етап статистичного дослідження.
D. ІV етап статистичного дослідження.
Е. V етап статистичного дослідження.

Тема 3


1.Для оцінки діяльності закладів охорони здоров’я України застосовують показники співвідношення. Що характеризує цей показник?
А. Питому вагу явища.
В. Частоту явища у своєму середовищі.
С. Співвідношення між різнорідними явищами.
D. Наочно відображає зміни явища в динаміці.
Е. Відношення частини явища до цілого.

2.Що характеризує показник екстенсивності?


А. Частоту явища.
В. Поширеність явища.
С. Рівень явища.
D.Структуру явища.
Е. Динаміку явища.

3. Поліклініка надає медичну допомогу дорослому населенню. Під час оцінки її діяльності розраховувались показники поширеності захворювань, структура захворюваності, середнє число відвідувань на одного мешканця на рік, навантаження лікарів під часамбулатоpного прийому, забезпеченість населення лікарями, ліжками та ін. Який з наведених показників є показником співвідношення?


А. Поширеність захворювань.
В. Структура захворюваності.
С. Забезпеченість населення лікарями і ліжками.
D. Кількість відвідувань на одного мешканця.
Е. Навантаження лікарів на амбулаторному прийомі.

4. Для характеристики явищ, які вивчаються, розраховують різні види відносних показників. Який з наведених показників є екcтенсивним?


А. Зниження захворюваності на виразкову хворобу на 13 випадків.
В. Рівень забезпеченості населення ліжками гастроентерологічного профілю.
С. Структура хворих на виразкову хворобу шлунка серед усіх госпіталізованих у терапевтичне відділення.
D. Частота виразкової хвороби у чоловіків віком 30–50 років.
Е. Поширеність виразкової хвороби в залежності від терміну госпіталізації.

5. У районі Н. із 35 тисячним населенням працює 120 лікарів. Який відносний показник треба розрахувати з цих даних?


А. Інтенсивний.
В. Екстенсивний.
С. Співвідношення.
D. Наочності.
Е. Стандартизований.

6. У річному звіті наведено дані, що характеризують структуру виявлених захворювань за рік. Який показник використовували в цьому випадку?


А. Інтенсивний.
В. Екстенсивний.
С. Співвідношення.
D. Наочності.
Е. Стандартизований.

7. Залежно від того, яке явище вивчається (летальність, захворюваність, народжуваність та ін.) для розрахунку інтенсивних показників застосовують різні основи: 100, 1000, 10000. Виберіть основу для розрахунку демографічних показників:


А. 1.
В. 10.
С. 100.
D. 1000.
Е. 10000.

8. Було оглянуто 1500 школярів віком 10 років, у 150 з них виявлено сколіоз І стадії. Який відносний показник треба використати для розрахунку частоти сколіозу 1 стадії у школярів віком 10 років?


А. Співвідношення.
В. Екстенсивний.
С. Наочності.
D. Інтенсивний.
Е. Відносної інтенсивності.

9. Якщо прийняти частоту інфекційного гепатиту в районі А. у 1998 р. за 100%, то в наступні роки цей показник буде мати такий вигляд: 1999 р. – зростання на 62,5%, 2000 р. – збільшення на 25%. Який показник буде використаний під час аналізу наведених даних?


А. Екстенсивний.
В. Темп росту.
С. Інтенсивний.
D. Співвідношення.
Е. Наочності.

10. Який з видів графічних зображень можна використати для зображення динаміки рівнів показника загальної смертності?


А. Стовпчикову діаграму.
В. Лінійну діаграму.
С. Внутрішньостовпчикову діаграму.
D. Картограму.
Е. Секторну діаграму.

11. Для розрахунку екстенсивного показника, що, окрім явища в цілому, необхідно знати?


А. Об’єкт дослідження.
В. Розмір статистичної сукупності.
С. Співвідношення між явищем і основою.
D. Дані явища, яке вивчається за минулий рік.
Е. Розподіл явища на частини.

12. Визначити, до якого виду статистичного показника належить показник поширеності травматизму серед дітей?


А. Інтенсивного.
В. Екстенсивного.
С. Співвідношення.
D. Наочності.
Е. Стандартизованого.

13. У районі Н. 50 тис. населення. Протягом року було зареєстровано 7000 захворювань. Який показник необхідно використати для характеристики розповсюджуваності захворювань серед населення?


А. Екстенсивний показник.
В. Інтенсивний показник.
С Наочності.
D. Співвідношення.
Е. Стандартизації.

14.Упродовж року в поліклініці було зареєстровано


11600 захворювань,З-поміж яких: грип та ГРЗ – 5800, серцево-судинні недуги – 3480, захворювання органів травлення – 1300, інші захворювання– 1020. Який вид відносного показника можна розрахувати за цими даними?
А. Інтенсивний.
В. Екстенсивний.
С. Наочності.
D. Середню величину.
Е. Співвідношення.

15. Показники смертності в Україні в окремі роки становили: 1980рік – 12,1%0; 1990 рік – 12,1%0; 1998 рік – 14,3%0, 2003 рік – 16,0%0, 2004 рік – 16,1%0. Який відносний показник треба розрахувати за цими даними?


А. Інтенсивний.
В. Екстенсивний.
С. Співвідношення.
D. Наочності.
Е. Стандартизований.

16. Одним із показників діяльності стаціонару є летальність. Виберіть основу для розрахунку показника летальності.


А. 1.
В. 10.
С. 100.
D. 1000.
Е. 10000.
17. Загальну захворюваність населення характеризує інтенсивний показник. Які дані потрібно для розрахунку загального інтенсивного показника?
А. Чисельність явища і середовища, які вивчаються, основа для розрахунку.
В. Чисельність середовища та основа для розрахунку.
С. Чисельність явища, яке вивчається, та основа для розрахунку.
D. Абсолютна чисельність явища, яке вивчається, та середовища.
Е. Чисельність явища та його частини.

18. У річному звіті наведено дані про рівні поширеності захворювань серед населення району за ряд років. Який вид графічного зображення треба застосувати в цьому випадку?


А. Стовпчикову діаграму.
В. Лінійну діаграму.
С. Секторну діаграму.
D. Картограму.
Е. Картодіаграму.

19. Показник малюкової смертності за минулий рік


склав – 9,7%, у нинішньому році – 9,5%. Визначити вид діаграми, який можна використати для графічного зображення.
А. Секторна діаграма.
В. Фігурна діаграма.
С. Внутрішньостовпчикова діаграма.
D. Стовпчикова діаграма.
Е. Радіальна діаграма.

20. Було вивчено структуру первинної захворюваності населення за МКХ-10. За допомогою якої діаграми повинні бути графічно зображені результати цього дослідження?


А. Стовпчикової діаграми.
В. Секторної діаграми.
С. Радіальної діаграми.
D. Лінійної діаграми.
Е. Фігурної діаграми.

Тема 4


1. Яка з відповідей виходить за межі вимог до побудови рядів динаміки?
A. Вірогідність,точність,наукова обґрунтованість.
B. Порівнянність за змістом.
C. Порівнянність за територією.
D. Порівнянність моментних і періодичних рядів.

2. Яка з відповідей виходить за межі дискретних рядів динаміки?


A. Моментні ряди.
B. Інтервальні ряди.
C. Неперервні ряди.
D. Ряди середніх.

3. До яких рядів динаміки належать показники,одержані через певні проміжки часу?


A. Моментних.
B. Інтервальних.
C. Дискретних.
D. Неперервних.

4. До яких рядів динаміки належать показники,що характеризують розміри явищ за певнийперіод?


A. Дискретні.
B. Моментні.
C. Інтервальні.
D. Ряди середніх.

5. До якого виду рядів динаміки належать показники поголів’я худоби на початок кожного місяця року.


A. Моментні.
B. Інтервальні.
C. Ряди середніх.
D. Неперервні.

6. Різницею між показником певного рівня і показником попереднього рівня визначають:


A. Абсолютне значення 1% приросту.
B. Абсолютний приріст.
C. Середній розмір абсолютного приросту.
D. Темп зростання.

7. Який аналітичний показник ряду характеризує абсолютну величину розміру змін явища?


A. Коефіцієнт зростання.
B. Темпи приросту.
C. Абсолютне значення 1% приросту.
D. Абсолютний приріст.

8. Яка кількісна статистична характеристика ряду динаміки визначає тенденцію розвитку явища?


A. Автоковаріація.
B. Автокореляція.
C. Тренд.
D. Регресія.

9. Відношенням рівня за певний період до рівня за попередній період визначається:


A. Тенденція середнього рівня.
B. Темп приросту.
C. Абсолютний приріст.
D. Темп зростання.

10. Відношенням абсолютного приросту за певний період до темпу приросту за цей же період визначається:


A. Абсолютний приріст.
B. Темп приросту.
C. Темп зростання.
D. Абсолютне значення 1% приросту.

11. У яких випадках використовують прийом змикання рядів динаміки?


A. Коли рівні рядів динаміки непорівнянні.
B. Коли виявлено закономірності розвитку явища.
C. Коли виявлено характер головної тенденції динаміки.
D. Коли виявлено тип загальної тенденції динаміки.

12. Що розуміють під загальною тенденцією динаміки?


A. Тенденція в русі показників динаміки.
B. Тенденція до зростання рівня явища.
C. Тенденція до зростання або зниження рівнів ряду.
D. Тенденція зростання,стабільності або зниження рівня певного явища.

13. Яка з відповідей виходить за межі типів динаміки?


A. Абсолютні прирости зростають.
B. Абсолютні прирости стабільні.
C. Показники темпів зростання стабільні; показники темпів зростання збільшуються.
D. Показники темпів зростання зменшуються.

14. Які прийоми виявлення загальної тенденції розвитку й характеру динаміки треба використовувати,коли рівні її ряду значно варіюють?


A. Згладжування шляхом укрупнення інтервалів, згладжування за допомогою ковзної середньої.
B. Побудова графіків рядів динаміки.
C. Змикання рядів динаміки.
D. Визначення автокореляції у рядах динаміки.

15. Який тип аналітичної функції використовують для вирівнювання ряду динаміки у випадках, коли абсолютні прирости рівномірно збільшуються?


A. Рівняння прямої.
B. Рівняння параболи.
C. Рівняння показової функції.
D. Ряд Фур’є.

16. За характером рівнів ряду динамічні ряди бувають:


A. Моментними та дискретними.
B. Інтервальними та моментними.
C. Дискретними йінтервальними.
D. Дискретними та неперервними.

17. За повнотою часу, який відображений у рядах динаміки, їх можна поділити на:


A. Повні та моментні.
B. Неповні та моментні.
C. Повні та неповні.
D. Повні йінтервальні.

18. Якщо моменти або інтервали часу динамічного ряду йдуть один за одним з рівними інтервалами, такий ряд називається:


A. Повним.
B. Неповним.
C. Кумулятивним.
D. Моментним.

19. Якщо моменти або інтервали часу динамічного ряду йдуть один за одним з нерівними проміжками, такий ряд називається:


A. Повним.
B. Неповним.
C. Кумулятивним.
D. Інтервальним.

20. Непорівнянність показників рівнів динамічного ряду усувається за допомогою:


A. Коригування однієї з частин такого ряду.
B. Згладжування динамічного ряду методом середньої плинної.
C. Аналітичного вирівнювання.
D. Згладжування динамічного ряду методом середньої ступінчатої.

Тема 5


1. На основі варіаційного ряду розраховуються різні його параметри. Визначити, що з наведеного є параметром варіаційного ряду.
А. Число спостережень.
В. Частота варіант.
С. Середнє квадратичне відхилення.
D. Відхилення варіант від середньої величини.
Е. Добуток варіант на частоту.

2. Варіаційні ряди, в яких варіанти можуть бути представлені тільки цілими числами та не підлягають «дробленню», називаються:


А. Простими.
В. Дискретними.
С. Складними.
D. Інкретними.
Е. Описуваними.

3. Під час вивчення успішності студентів 5 курсу медичного факультету необхідно було розрахувати середній бал. При цьому були отримані такі дані (оцінки):


М «2» «З» «4» «5»
р 5 24 75 27
Наведений варіаційний ряд є:
А. Простим.
В. Складним.
С. Неранговим.
D. Ранговим.
Е. Динамічним.

4. Чи можна за допомогою середніх величин проводити порівняння між статистичними сукупностямита різними варіаціями кількісної ознаки?


А. Так.
В.  Ні.
С. Можливо в окремих випадках.
D. Можливо у випадку асиметричного розподілу ознак.
Е. Тільки в генеральних статистичних сукупностях.

5. Яку середню арифметичну величину можна розрахувати з варіаційного ряду, де кожна варіанта трапляється з певною частотою?


А. Просту середню арифметичну.
В. Середню гармонійну.
С. Середню геометричну.
D. Зважену середню арифметичну.
Е. Усі відповіді правильні.

6. З метою оцінки морфо-функціонального розвитку дітей, які перебувають на вихованні в дитячих будинках, побудовано варіаційний ряд, який відображає масу їх тіла (маса тіла в кг):


М 55 56 57 58 59 60
р 1 1 1 1 1 1
Яким є наведений варіаційний ряд?
А. Ранговий.
В. Складний.
С. Інтервальний.
D. Згрупований.
Е. Нерангований.

7. Яку середню арифметичну величину можна розрахувати з варіаційного ряду, де частота кожної варіанти дорівнює одиниці?


А. Просту середню арифметичну.
В. Зважену середню арифметичну.
С. Медіану.
D. Амплітуду.
Е. Ліміт.

8. Середні величини мають широке застосування в медицині та організації охорони здоров’я. Яке з наведених тверджень треба вважати сферою практичного застосування середніх величин?


А. Для характеристики якісних ознак.
В. Для порівняння абсолютних даних.
С. Для характеристики рівня захворюваності.
D. Для характеристики природного руху.
Е. Для характеристики організації роботи закладів охорони здоров’я.

9. У результаті проведеного дослідження встановлено, що середній зріст хлопчиків 10 років складає 127 см, а новонароджених – 62 см. Який показник необхідно розрахувати, щоб визначити, у якій сукупності коливання ознак було більшим?


А. Ліміт.
В. Коефіцієнт варіації.
С. Амплітуду.
D. Середнє квадратичне відхилення.
Е. Відносну величину.

10. Під час оцінювання ступеня неоднорідності середнього зросту школярів установлено, що коефіцієнт варіації склав 28%. Оцініть ступінь варіації ознаки:


А. Дуже низький.
В. Низький.
С. Середній.
D. Високий.
Е. Дуже високий.

11. Варіаційний ряд характеризують різні параметри. Визначте, що з наведеного нижче є параметром варіаційного ряду.


А. Число спостережень.
В. Добуток варіант на частоту.
С. Частота варіант.
D. Відхилення варіант від середньої величини.
Е. Амплітуда ряду.

12. Під час оцінюванняфізичного розвитку дітей характеризують їх біологічний та морфо-функціональний розвиток. У результаті вивчення одного з показників біологічного розвитку дітей у дошкільних закладах м. N одержали нижченаведений варіаційний ряд (зріст – довжина тіла стоячи у см):


М 95 96 97 98 99 100 101
р 1 1 1 1 1 1 1
Наведений варіаційний ряд є:
А. Неранговим.
В. Складним.
С. Інтервальним.
D. Згрупованим.
Е. Неінтервальним.

13. Для характеристики медико-біологічних даних широко використовують середні величини. Яким вимогам повинен відповідати первинний матеріал для їх розрахунку?


А. Достатня амплітуда ряду.
В. Наявність нульової гіпотези.
С. Відсутність коливання ознак, які вивчаються.
D. Наявність групових ознак.
Е. Достатнє число спостережень.

14. Для оцінки медико-біологічних даних, які одержані в результаті проведення статистичного дослідження, використовують різні види середніх величин. Що з нижченаведеного найбільш вичерпно характеризує ці дані?


А. Мода.
В. Медіана.
C. Середня арифметична величина.
D. Ліміт.
Е. Амплітуда.

15. Який із критеріїв ступеня неоднорідності ознак визначається крайніми значеннями варіант у варіаційному ряді?


А. Ліміт.
В. Медіана.
С. Мода.
D. Середнє квадратичне відхилення.
Е. Коефіцієнт варіації.

16. На основі варіаційного ряду розраховуються різні його параметри. Визначте, що з наведеного нижче є параметром варіаційного ряду.


А. Кількість спостережень.
В. Середня похибка середньої величини.
С. Частота варіант.
D. Відхилення варіант від середньої величини.
Е. Добуток варіант на частоту.

17. Варіаційні ряди, у яких варіанти можуть бути представлені цілими та дробовими числами, називаються:


А. Простими.
В. Дискретними.
С. Складними.
D. Інкретними.
Е. Комбінованими.

18. Під час періодичного медичного огляду школярів 9-12 років в одній зі шкіл м. Харкова було проведено оцінку їх фізичного розвитку. На основі даних про їх масу тіла був побудований варіаційний ряд (маса тіла в кг):


М 54 55 56 57 58 59
р 1 1 1 1 1 1
Цей варіаційний ряд є:
А. Простим.
В. Складним.
С. Інтервальним.
D. Згрупованим.
Е. Неранговим.

19. Для визначення фізичного розвитку студентів було розраховано середні величини росту та маси тіла. Яким вимогам повинен відповідати первинний статистичний матеріал для розрахунку середніх величин?


А. Наявність «нульової» гіпотези.
В. Якісно однорідна сукупність.
С. Відсутність коливання ознаки, що вивчається.
D. Наявність групування ознак.
Е. Найменша кількість спостережень.

20. До середніх величин належать: мода, медіана, середня арифметична та ін. Визначте, як називається варіанта, що займає середнє положення у варіаційному ряду:


А. Середньою арифметичною.
В. Простою середньою арифметичною.
С. Зваженою середньою арифметичною.
D. Медіаною.
Е. Модою.

Тема 6


1. За допомогою якого методу можна встановити силу кореляційного зв’язку між статтю населення та його смертністю від інфаркту міокарда?
А. Методом рангової кореляції (Спірмена).
В. Кореляційним відношенням.
С. Методом квадратів (Пірсона).
D. Непрямим методом (Стьюдента).
Е. Методом східчастої кореляції (Ермлера).

2. У 200 хворих на гіпертонічну хворобу вивчалася величина артеріального тиску та їх вік. Якою статистичною величиною потрібно скористатися, щоб встановити силу зв’язку між цими ознаками?


А. Сигмальним відхиленням.
В. Коефіцієнтом варіації.
С. Коефіцієнтом Стьюдента.
D. Коефіцієнтом кореляції.
Е. Помилкою репрезентативності.

3. Яким буде відсоток одиниць спостереження у статистичній сукупності (х ± 1а)?


А. 58,8%.
В. 68,3%.
С. 78,6%.
D. 95,5%.
Е. 99,7%.

4. На вибірковій сукупності мешканців міста Н. вивчали середній рівень і характер різноманітності таких лабораторних показників: рівень загального білка сироватки крові, швидкості осідання еритроцитів, кількість лейкоцитів й еритроцитів. На підставі якого статистичного критерію необхідно зробити висновок про найбільш різноманітний лабораторний показник?


А. Коефіцієнта варіації.
В. КритеріяСтьюдента.
С. Середньої арифметичної зваженої.
D. Середнього квадратичного відхилення.
Е. Середньої арифметичної простої.

5. Визначте крайні значення варіант варіаційного ряду, якщо відома середня величина систолічного тиску в жінок 40-48 років становить –120 ммрт. ст.,  = ±5 ммрт. ст.:


А. 115 - 125 мм рт. ст.
В. 110-130 ммрт. ст.
С. 105-135 ммрт. ст.
D. 100-140 ммрт. ст.
Е. 95 - 145 мм рт. cт.

6. Яким буде відсоток одиниць спостереження у статистичній сукупності (  ± 2 )?


А. 58,8%.
В. 68,3%.
С. 78,6%.
D. 95,5%.
Е. 99,7%.

7. Середній зріст 150 дівчаток віком 12 років дорівнює 137 см при  = ± 2,0 см. Який відсоток дівчаток може мати зріст у межах від 133,0 до 141,0 см?


А. 58,8%.
В. 68,3%.
С. 78,6%.
D. 95,5%.
Е. 99,7%.

8. Якимбуде відсоток одиниць спостереження в статистичній сукупності ( ± 3 )?


А. 58,8%.
В. 68,3%.
С. 78,6%.
D. 95,5%.
Е. 99,7%.

9. Середній зріст 120 дівчаток віком 11 років дорівнює


137 см при  = ± 2,0 см. Який відсоток дівчаток може мати зріст у межах від 131,0 до 143,0 см?
А. 58,8%.
В. 68,3%.
С. 78,6%.
D. 95,5%.
Е. 99,7%.

10. Порівняння загальних інтенсивних показників в окремих випадках викликає труднощі у зв’язку з неоднорідністю порівнюваних груп, що зумовлює необхідність розрахунку стандартизованих показників. Визначте 4-й етап розрахунку цих показників.


A. Вибір і розрахунок стандарту.
B. Розрахунок  загальних та за групами.
C. Розрахунок стандартизованих показників.
D. Розрахунок очікуваних величин з урахуванням стандарту.
E. Порівняння інтенсивних і стандартизованих показників.

11. Летальність у терапевтичному відділенні стаціонару  склала 1,2%, а в хірургічному – 1,8%. Стандартизовані показники летальності відповідно рівні 1,6% і 1,1%. Оцініть дійсний рівень летальності у відділеннях:


A. Летальність у терапевтичному відділенні вища, ніж у хірургічному.
B. Летальність у хірургічному відділенні вища, ніж у терапевтичному.
C. Необхідно додатково розрахувати екстенсивний показник.
D. Необхідно додатково розрахувати екстенсивний показник.
E. Якби важкість стану хворих у відділеннях була однаковою, то летальність у терапевтичному відділенні була б вищою.

12. Поширеність ішемічної хвороби серця (ІХС) у місті А 50‰, а в місті Б – 60‰. Стандартизовані за віком показники складають відповідно 58‰ і 55‰. Оцініть наведені дані:


A. Необхідно додатково розрахувати екстенсивний показник.
B. Необхідно розрахувати  критерій Стьюдента.
C. Якби вікова структура населення в містах була однаковою, то поширеність ІХС була б вищою в місті А.
D. Якби вікова структура населення в містах була однаковою, то поширеність ІХС була б вищою в місті Б.
E. Віковий склад населення не впливає на поширеність ІХС.

13. У багатьох випадках порівняння показників захворюваності, смертності та інших неможливе через неоднорідність сукупностей, в яких розраховані ці показники. Застосування якого статистичного методу дає можливість провести порівняння цих показників?


A. Методу стандартизації.
B. Методу кореляції.
C. Т-критерію Вілкоксона.
D. Оцінки вірогідності відносних величин.
E. Оцінки вірогідності середніх величин.

14. Який метод рекомендується  використовувати,  якщо необхідно виявити вплив на захворюваність неоднорідності складу працівників цехів (за статтю, віком, стажем та ін.)?


A. Непараметричні критерії.
B. Інтенсивні показники.
C. Середні величини.
D. Стандартизації.
E. Екстенсивні показники.

15. Один з етапів розрахунку стандартизованих показників прямим методом є вибір стандарту. Визначте, що з наведеного може бути взято за стандарт:


A. Середній рівень явища, яке вивчається (за часом, територією).
B. Середня геометрична величина.
C. Чисельний склад однієї з порівнюваних груп.
D. Середня сума явищ у відсотках.
E. Явище, яке не характерне для порівнюваних груп.

16. Обчислення стандартизованого показника прямим  методом включає декілька етапів. Визначте, яке з наведених тверджень належить до першого етапу:


A. Розрахунок загальних показників за групами.
B. Розрахунок  середнього рівня показників.
C. Порівняння стандартизованих й екстенсивних показників.
D. Розрахунок відхилення «очікуваних» величин від інтенсивних показників.
E. Розрахунок явища у відсотках.

17. Обчислення стандартизованого показника прямим методом включає декілька етапів. Визначте, яке з наведених тверджень належить до одного з цих етапів.


A. Розрахунок середнього рівня показників
B. Вибір і розрахунок стандарту
C. Порівняння стандартизованих і екстенсивних показників
D. Розрахунок відхилення «очікуваних» величин від інтенсивних показників
E. Розрахунок явища у відсотках

18. Обчислення стандартизованого показника прямим методом включає декілька етапів. Визначити, що з наведеного відноситься до одного з цих етапів.


A. Розрахунок середнього рівня показників.
B. Порівняння стандартизованих й екстенсивних показників.
C. Розрахунок явища у відсотках.
D. Розрахунок відхилення «очікуваних» величин від інтенсивних показників.
E. Обчислення стандартизованих показників.

19. Обчислення стандартизованого показника прямим методом включає декілька етапів. Визначте, що з наведеного нижче належить до одного з цих етапів:


A. Розрахунок середнього рівня показників.
B.  Розрахунок явища у відсотках.
C. Порівняння стандартизованих й екстенсивних показників.
D. Обчислення «очікуваного» числа відповідно до стандарту.
E. Розрахунок відхилення «очікуваних» величин від інтенсивних показників.

20. Стандартизований  показник можна розрахувати різними методами. Що з наведеного нижче входить до одного з методів розрахунку цього показника?


A. Простий.
B. Груповий.
C. Прямий.
D. Змішаний.
E. Вибірковий.

Тема 7


1. Під час вивчення захворюваності на туберкульоз легень було отримано дані про соціально-побутові умови й шкідливі звички хворих. Яка з нижченаведених методик дозволяє оцінити силу впливу куріння(тютюну) на виникнення захворюваностіна туберкульоз?
A. Обчислення коефіцієнта кореляції.
B. Аналіз показників динамічного ряду.
C. Обчислення коефіцієнта регресії.
D. Обчислення стандартизованих показників.
E. Оцінка вірогідності відмінностей показників.

2. У 200 пацієнтів з АГ вивчалася величина артеріального тиску та їх вік. Якою статистичною величиною потрібно скористатися, щоб встановити силу зв’язку між цими ознаками?


A.Сигмальним відхиленням.
B. Коефіцієнтом варіації.
C. Коефіцієнтом Стьюдента.
D. Коефіцієнтом кореляції.
E. Помилкою репрезентативності.

3. Під час вивчення захворюваності на дизентерію було встановлено, що в холодні місяці року кількість захворювань зменшується, а в квітні – жовтні підвищується. Який статистичний метод обробки матеріалу треба використати  для встановлення зв’язку між захворюваністю та температурними умовами довкілля?


A. Відносних показників.
B. Стандартизації.
C. Середніх величин.
D. Кореляції.
E. Динамічних рядів.

4. На основі даних про захворюваність на гострі респіраторні захворювання та середньомісячну температуру повітря розраховано коефіцієнт кореляції, якій становить – 0,67. Визначте напрям зв’язку між ознаками:


A. Зворотний зв’язок.
B. Прямий зв’язок.
C. Сильний зв’язок.
D. Середній зв’язок.
E. Слабкий зв’язок.

5. На репрезентативній сукупності хворих на пневмонію проведено вивчення зв’язку між температурою тіла й частотою пульсу. Розрахований коефіцієнт кореляції дорівнює +0,7. Визначте напрям та силу зв’язку між ознаками, що вивчаються:


A. Прямий слабкий зв’язок.
B. Прямий середній зв’язок.
C. Прямий сильний зв’язок.
D. Повний зв’язок.
E. Дані про взаємозв’язок не достовірні

6. На основі даних про захворюваність на гострі респіраторні захворювання та середньомісячну температуру повітря розраховано коефіцієнт кореляції, який становив – 0,67. Визначте напрям зв’язку між ознаками:


A. Прямий зв’язок.
B. Зворотний зв’язок.
C. Сильний зв’язок.
D. Середній зв’язок.
E. Слабкий зв’язок.

7. Аналіз результатів поточного санітарного нагляду за виконанням плану проведення щеплень серед учнів 50 шкіл дозволив з’ясувати, що між рівнем захворюваності на паротит та питомою вагою щеплених існує кореляційний взаємозв’язок, який відображається  показником rxy = -0,87. Охарактеризуйте цей взаємозв’язок:


A. Прямий сильний кореляційний взаємозв’язок.
B. Середньої сили зворотний кореляційний взаємозв’язок.
C. Функціональний взаємозв’язок.
D. Середньої сили прямий кореляційний взаємозв’язок.
E. Зворотний сильний кореляційний взаємозв’язок.
8. Спеціальне дослідження, проведене серед осіб молодого віку, дозволило з’ясувати, що між частотою артеріальної гіпертензії та наявністю в анамнезі черепно-мозкової травми існує прямий сильний кореляційний взаємозв’язок. У яких межах має бути значення показника кореляції?
A. У межах від +0,70 до +0,99.
B. У межах від -0,70 до -0,99.
C. У межах від -0,30 до -0,99.
D. У межах від +0,30 до +0,99.
E. У межах від -0,70 до +0,70.

9. Оцініть кореляційний взаємозв’язок між ознаками, якщо rxy = +0,31:


A. Прямий, слабкий.
B. Прямий, сильний.
C. Прямий, середній.
D. Зворотний, слабкий.
E. Зворотній, середній.

10. Під час оцінки взаємозв’язку між віком пацієнтів з АГ та рівнем артеріальному тиску коефіцієнт кореляції становив +0,8. Оцінити напрямок та силу зв’язку в цьому випадку:


A. Прямий, слабкий.
B. Прямий, сильний.
C. Прямий, повний.
D. Зворотний, слабкий.
E. Зворотний, середній.

11. Оцініть кореляційний взаємозв’язок між ознаками, якщоrxy = - 0.8:


A. Зворотний, середній.
B. Зворотний, сильний.
C. Прямий, середній.
D. Прямий, слабкий.
E. Зворотній, прямолінійний.

12. Як називається кореляційний зв’язок за напрямом, якщо ознаки, які вивчаються, змінюються пропорцією одна стосовно іншої?


A. Прямий.
B. Криволінійний.
C. Зворотний.
D. Прямолінійний.
E. Однонаправлений.

13. Як називається кореляційний зв’язок за напрямом, якщо ознаки, які вивчаються, змінюються одна стосовно іншої не пропорційно?


A. Прямий.
B. Зворотний.
C. Криволінійний.
D. Прямолінійний.
E. Однонаправлений.

14. Під час аналізу результатів клінічних, соціально-гігієнічних та інших досліджень часто доводиться проводити статистичний аналіз зв’язків між різними ознаками. Визначте один із видів статистичного зв’язку між ознаками.


A. Паралельний.
B. Дискретний.
C. Прямий.
D. Простий.
E. Змішаний.

15. Під час вивчення залежності захворюваності на черевний тиф від охоплення населення щепленням встановлено, що між цими ознаками є середньої  сили зворотній зв’язок. У якому з цифрових діапазонів знаходиться коефіцієнт кореляції?


A. Від -0,30 до -0,69.
B. Від -0,70 до -0,99.
C. Від +0,01 до +0,29.
D. Від +0,30 до +0,69.
E. Від +0,70 до +0,99.
16. Проводилось вивчення впливу температури повітря в осінній період на захворюваність на гострі респіраторні інфекції (ГРІ). Розрахований коефіцієнт кореляції дорівнює -0,75. Як буде змінюватись захворюваність на ГРІ у разі зниження температури повітря в осінній період?
A. Зросте на 25%.
B. Буде зменшуватись.
C. Буде збільшуватись.
D. Зменшиться на 25%.
E. Не зміниться.

17. Частота куріння серед жінок різних вікових груп становить: у віці до 24 років – 36,3%, у віці 25 – 29 років – 36,8%, у 30 – 34 роки – 35,4%, у 35 – 39 років – 33,5%, у 40 – 44 роки – 40,2%. Яку методику треба застосовувати для визначення зв’язку між наведеними даними?


A. Метод обчислення ймовірності.
B. Метод визначення лінійного коефіцієнта  кореляції.
C. Метод обчислення коефіцієнта регресії.
D. Метод обчислення функціональної залежності.
E. Метод визначення рангового коефіцієнта кореляції.

18. Серед 135 пацієнтів на міастенію проведено дослідження функції зовнішнього дихання, яке показало, що при збільшенні тривалості захворювання зменшується відносний дихальний об’єм. Який статистичний показник буде відображати виявлену залежність між порушенням функції зовнішнього дихання та тривалістю захворювання в обстежених пацієнтів з міастенію?


A. Показник кореляційного взаємозв’язку.
B. Відносний показник взаємозалежності.
C. Показник достовірності різниці двох середніх значень.
D. Показник наочності.
E. Показник співвідношення.

19. У випадку, якщо є дані щодо охоплення дітей щепленням у різних адміністративних районах області та рівнів захворюваності на кір, які методики можна застосувати для аналізу залежності цього захворювання від рівня охоплення щепленнями?


A. Методику обчислення показника співвідношення.
B. Методику визначення питомої ваги нехворівших.
C. Методику визначення рангового коефіцієнта кореляції.
D. Методику обчислення показника наочності.
E. Методику обчислення ймовірності.

20. Одним із методів встановлення зв’язку між явищами є метод рангової кореляції. Що є основою цього методу?


A. Визначення варіації ознак.
B. Визначення середніх ознак, які вивчаються.
C. Визначення темпу росту величин порівнюваних ознак.
D. Ранжування порівнюваних ознак.
E. Визначення «нульової гіпотези».

Тема 8


1. Під час проведеннямедико-статистичних досліджень часто доводиться використовувати методи статистичного аналізу даних, представлених у напівкількісному, напівякісному та якісному виглядах. Як називаються ці методи статистичного аналізу?
A. Параметричні методи.
B. Непараметричні методи.
C. Методи достовірності результатів статистичного дослідження.
D. Якісні методи.
E. Описові методи.

2. Переважна більшість статистичних методик передбачає наявність нормального розподілу варіант у досліджуваній сукупності. Але на практиці трапляються не тільки нормальні, але й інші види розподілу ознак. Які методи для оцінки вірогідності різниці необхідно використовувати в цих випадках?


A. Параметричні методи.
B. Непараметричні методи.
C. Методи достовірності результатів статистичного дослідження.
D. Нормальні методи.
E. Описові методи.

3. Для оцінки вірогідності різниці результатів, які отримані для однієї групи хворих протягом різних періодів, можуть бути використані різні непараметричні методи. Як називається метод, який базується на підрахунку числа тільки однонаправлених результатів при парному їх порівнянні?


A. Т-критерій Вілкоксона.
B. Критерій знаків.
C. Критерій Колмогорова-Смирнова.
D. Критерій відповідності.
E. Всі відповіді вірні.

4. Для оцінки вірогідності різниці за результатами, які отримані для однієї групи хворих протягом різних періодів, можуть бути використані різні непараметричні методи. Як називається метод, який базується на підрахунку числа при парному їх порівнянні не тільки однонаправлених результатів, але і їх величини?


A. Т-критерій Вілкоксона.
B.Критерій знаків.
C. Критерій Колмогорова – Смирнова.
D. Критерій відповідності.
E. Усі відповіді правильні.

5. Непараметричні критерії оцінки вірогідності результатів дослідження  використовуються в тих випадках, коли необхідно встановити вірогідність різниці: 1) у двох взаємопов’язаних або 2) у двох незалежних сукупностях. Які непараметричні критерії можуть бути використані в другому випадку?


A. Т-критерій Вілкоксона.
B. Критерій знаків.
C. Критерій Колмогорова – Смирнова.
D. Усі відповіді правильні.
E. Усі відповіді неправильні.

6. Під час оцінки вірогідності різниці статистичних величин у двох статистичних сукупностях, незалежних одна від одної, приймалась нульова гіпотеза, в основу якої покладено припущення про відсутність різниці між цими групами. Який непараметричний метод використовувався в цьому випадку?


A. Т-критерій Вілкоксона.
B. Критерій знаків.
C. Критерій Колмогорова – Смирнова.
D. Критерій відповідності.
E. Усі методи.

7. У результаті проведеної оцінки вірогідності різниці швидкості осідання еритроцитів на 1-й день і 10-й день лікування за допомогою непараметричного критерію знаків встановлено, що при кількості спостережень рівному 9, критерій Z = 1. Табличне  значення Z0.05 = 2. Оцініть одержаний результат


A. Різниця швидкості осідання еритроцитів на 1-й та 10-й дні лікування невірогідна.
B. Різниця швидкості осідання еритроцитів в 1-й та 10-й дні лікування вірогідна.
C. Неможливо зробити висновок на основі цих даних.
D. Необхідно додатково вичислити критерій Вілкоксона.
E. Необхідно додатково вичислити критерій Колмогорова – Смирнова.

8. Визначено, що статистична оцінка вірогідності різниці рівня артеріального тиску до та після лікування, проведена за допомогою непараметричного Т-критерію Вілкоксона, така: при кількості спостережень рівному 9 критерій Т=8. Табличне значення Т0,05= 7. Оцініть одержаний результат:


A. Різниця рівня артеріального тиску до та після лікування невірогідна.
B. Різниця рівня артеріального тиску до та після лікування вірогідна.
C. Неможливо зробити висновок на основі цих даних.
D. Необхідно додатково вичислити «критерій знаків».
E. Необхідно додатково вичислити критерій Колмагорова – Смирнова.

9. Проведена оцінка вірогідності різниці збільшення маси тіла новонароджених хлопчиків при різних методах  вигодовування (протягом 4 міс. після народження) за допомогою непараметричного критерію Колмогорова-Смирнова виявила, що при кількості спостережень рівному 6, критерій λ2=1,95. Табличне значення λ20,05=1,84. Оцініть одержаний результат:


A. Збільшення маси тіла новонароджених хлопчиків від методу вигодовування невірогідне.
B. Необхідно додатково вичислити Т-критерій Вілкоксона.
C. Необхідно зробити висновок на основі цих даних.
D. Необхідно додатково вичислити «критерій знаків».
E.Збільшення маси тіла новонароджених хлопчиків від метода вигодовування вірогідне.

10. Поліклініці необхідно оцінити ефективність різних методів неспецифічної профілактики грипу. Проведений медико-статистичний аналіз виявив, що критерій відповідності (χ2) при кількості ступенів свободи n’=6,99. Табличне значення χ20,05=5,991. Оцініть одержаний результат:


A. На ефективність неспецифічної профілактики грипу суттєво впливає метод її проведення.
B. На ефективність неспецифічної профілактики грипу не впливає метод її проведення.
C. Не можливо зробити висновок на основі цих даних.
D. Необхідно додатково вичислити критерій Колмагорова – Смирнова.
E. Необхідно додатково вичислити Т-критерій Вілкоксона.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка