Програма з превентивного виховання Степано-Кринської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенівСкачати 410.52 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір410.52 Kb.
ТипПрограма
Степано-Кринська ЗОШ І-ІІ ступенів Амвросіївської районної ради Донецької області


«Якщо педагогіка хоче виховувати людину у всіх відношеннях, то вона повинна насамперед узнати її також у всіх відношеннях»

К. Д. Ушинський

Програма з превентивного виховання

Степано-Кринської загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів

на 2013-2014 навчальний рік

Програма створена:

педагогом-організатором

Степано-Кринської ЗОШ І-ІІ ступенів

Власенко Катериною Володимирівною

Програма превентивного виховання

Степано-Кринської загальноосвітньої школи

І-ІІ ступенів

на 2013-2014 навчальний рік
Сутність, мета і завдання превентивного виховання
Загальні положення
Превентивне вихованняце цілісна система підготовчих, профілактичних дій педагогічного колективу з метою запобігання формуванню негативних звичок, рис характеру та проявам асоціативної поведінки підлітків, а також організація належного догляду за їх діяльністю.

Превентивна діяльність є цілеспрямованою системою заходів освітнього, правового, психолого-педагогічного, соціально-медичного, економічного, інформаційно-освітнього та організаційного характеру, спрямованих на формування позитивних соціальних установок, запобігання вживанню наркотичних речовин, відвернення суїцидів, попередження ВІЛ/СНІД та інших соціальних небезпек. Превентивна робота є пріоритетним напрямом усіх виховних інституцій і здійснюється в інтересах кожної особистості та усього суспільства.

Превентивна діяльність має свою мету, принципи, зміст, форми і методи педагогічного впливу на особистість та використовує елементи правоохоронної, правової, медико-оздоровчої роботи.


Мета:

 • сформувати позитивні якості особистості: правової свідомості, уявлень, переконань, що склалися в суспільстві, почуттів, що регулюють поведінку, активної протидії порушникам законів;

 • сформувати в учнів відповідальність за свої вчинки;

 • підвищити правову культуру всіх учасників НВП;

 • сформувати навичку здорового способу життя;

 • виробити імунітет до негативних впливів соціального оточення;

 • втілювати профілактику вживання наркотичних, алкогольних і психотропних речовин;

 • надавати комплексну психолого-педагогічної допомогу неповнолітнім;

 • забезпечити адекватну соціальну реабілітацію неповнолітніх,

які вчинили протиправні дії , або зловживають психоактивними речовинами.
Завдання превентивного виховання:


 • створення умов для формування позитивних якостей особистості в процесі різноманітних видів навчальної, трудової, позашкільної та інших видів діяльності, що сприяють інтелектуальному, морально-етичному, естетичному розвитку, виробленню стійкості до негативних впливів;

 • надавати комплексну психолого-педагогічну допомогу тим неповнолітнім, які її потребують;

 • забезпечення протидії втягуванню дітей в негативні ситуації;

 • соціальну реабілітацію неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами;

 • стимулювати неповнолітніх до здорового способу життя і позитивної соціальної орієнтації, сприяти валеологізації навчально-виховного процесу, навчанню з початкових класів навичкам охорони власного життя і здоров'я;

 • сприяти виробленню інтегрованих міждисциплінарних підходів при підготовці спеціалістів (педагогів, психологів, медиків, соціологів, юристів, соціальних працівників), батьків та ін.; об'єднанню зусиль різних суб'єктів превентивної роботи.

 • Забезпечення адекватної соціальної реабілітації неповнолітніх, які вчинили протиправні дії або зловживають психоактивними речовинами.


Сутність превентивного виховання:

комплексний цілеспрямований вплив на особистість у процесі її активної динамічної взаємодії із соціальними інституціями, спрямованої на фізичний, психічний, духовний,соціальний розвиток особистості; вироблення в неї імунітету до негативних впливів соціального оточення , профілактику, корекцію і подолання асоціальних проявів у поведінці дітей та молоді , а саме :

 • правопорушень (схильність до агресії, крадіжок, брехні та інших вад, що можуть призвести до кримінальних дій);

 • поганих звичок (алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління, токсикоманії, то що );

 • статевих порушень та їх наслідків ( статевої розпусти, венеричних захворювань, ВІЛ, СНІД, проституції, тощо) ;

 • егоцентризму та екологічної брутальності (позитивне ставлення до всього, що оточує, свідомість, підвищення культури споживання , загальноприйнятні норми людської моралі, то що).


Суб'єкти превентивного виховання:

 • діти шкільного віку, учні школи;

 • неповнолітні, які перебувають на шкільному обліку;

 • неповнолітні, соціалізація яких відбувається під впливом негативних явищ (групи ризику);

 • неповнолітні, які не мають умов сімейного виховання й опіки (сироти; неповнолітні з алкоголенаркозалежних родин; діти, батьки яких перебувають у місцях позбавлення волі);

 • молоді сім'ї, які потребують консультативної допомоги з догляду за дітьми;

 • сім'ї, які мають дітей з хибними проявами у поведінці та протиправними вчинками.

Функції превентивного виховання:

Діагностично-прогностична функція полягає в аналітичній роботі зі з'ясування причин і умов відхилень у поведінці дітей; у передба­ченні тенденцій їхнього розвитку; у виявленні шляхів і способів превентив­ного втручання в соціальну ситуацію розвитку особистості.

Корекційно - реабілітаційна функція ставить за мету узгодження вихов­ного процесу з реальними умовами соціалізації дитини і пов'язана із втру­чанням у негативну ситуацію їі розвитку на рівні знань, емоцій, поведінки, використання оптимальної коригувальної допомоги, перевиховання та по­долання негативних проявів у поведінці, налагодження стосунків для пози­тивного способу життя.

Освітньо-консультативна функція передбачає використання сучасних технологій надання оптимальної освітньої, консультативної інформації; по­передження і нейтралізацію надмірної інформації про види і форми негативних явищ.

Організаційно-методична функція ставить за мету опрацювання і реа­лізацію міжгалузевих проектів із проблем превентивного виховання; дослідження соціально-гігієнічних та медико-біологічних факторів розвитку схильності неповнолітніх до негативної поведінки та розробку заходів щодо її профілактики; відпрацювання медико-біологічних, соціально-педагогічних та психолого-педагогічних технологій на базі загальноосвітнього закладу.

Інтегративно-просвітницька функція передбачає збір, аналіз, адаптацію узагальнення та впровадження вітчизняного й зарубіжного досвіду превентивної практики, інтеграцію у світовий превентивний процес у роботі з дітьми

Превентивне виховання здійснюється на трьох рівнях:

а) раннє превентивне виховання (соціально-педагогічна профілактика);

б) превентивна допомога і корекція;

в) адаптація, реабілітація і ресоціалізація.Соціально-педагогічна профілактика(первинна профілактика) - вид превентивної роботи, спрямований на здійснення освітньо-профілактичних заходів та інших педагогічних моделей впливу на особистість з метою по­передження різних видів небезпечної поведінки на ранніх стадіях відхилень. Вона ґрунтується на позитивній педагогічній діяльності, мета якої - своєча­сне виявлення та виправлення несприятливих інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних та інших факторів, що зумовлюють відхи­лення у психологічному та соціальному розвитку дітей, у їхній по­ведінці, стані здоров'я. Соціально-педагогічна профілактика здійснюється за місцем проживання, навчання, оздоровлення та дозвілля неповнолітніх.

Зміст соціально-педагогічної профілактики: взаємодія у формуванні знань, умінь, установок та мотивів свідомого вибору просоціальних моделей поведінки; підготовка та розповсюдження превентивної інформації через друковану продукцію, засоби масової інформації, спілкування на рівні міжособистісних стосунків, інші форми соціально-педагогічної роботи; умов для виявлення і підтримки соціальних ініціатив.

Превентивна допомога і корекція - вид психолого-педагогічної та медико-соціальної діяльності, що полягає у допомозі окремим категоріям групам ризику (зменшення шкоди, допомога з метою самодопомоги). Це передбачає психолого-педагогічний та соціально-терапевтичний вплив на особистість з тим, щоб вона сама навчилась допомагати собі, розв'язуючи проблеми, що провокують деструктивну поведінку. На цьому рівні є доцільними:

- реалізація програм превентивного виховання з «групами ризику» із за­лученням державних, громадських організацій;

- патронажна робота з «групами ризику», неповнолітніми із дисфункціональних сімей по усуненню соціально-психологічних передумов деструкти­вної поведінки;

- організація різноманітних форм превентивної освіти за місцем проживання, проведення дозвілля.Адаптація, реабілітація та ресоціалізація полягає в реконструкції соціокультурного оточення для різних категорій дітей, допомозі в спілкуванні, навчанні з метою відновлення втрачених соціальних зв'язків або адаптації в соціальній життєдіяльності.

Доцільні заходи: і

- інформаційне та науково-методичне забезпечення превентивної роботи;

- співпраця з «Телефонами довіри», інших закладів, до функцій яких входить вирішення проблем дітей і молоді;

- адаптація і впровадження в систему превентивної роботи досвіду соціальної адаптації та реабілітації дітей та молоді.Принципи побудови системи превентивного виховання:

- принцип комплексності забезпечує реалізацію концепції превентивного виховання у поєднанні з діяльністю інших суб'єктів профілактичної роботи;

- принцип системності передбачає узгодженість, послідовність і взаємозв'язок усіх рівнів профілактичної діяльності та погодження відомчих програм з програмами інших, суб'єктів цієї діяльності зі стратегічних питань;

- принцип науковості забезпечує науковість аналізу ситуацій, доцільність вибору форм, методів, прийомів реалізації програм фахівцями відповідних галузей знань; • принцип мобільності дає можливість оперативно модифікувати за­ формами і методами превентивного виховання залежно від умов і змінювати сфери впливу;

 • принцип наступності означає розгортання превентивних програм з використанням набутого досвіду;

 • принцип конкретності зумовлює включення до превентивних програм чітко сформульованих заходів, строків виконання, визначення відповідаль­них за їх реалізацію;

 • принцип реалістичності передбачає соціальний зміст превентивного виховання, який полягає в оптимізації форм і методів, спрямованих на роз­виток адаптаційних якостей цільових груп.

 • принцип етичності забезпечує моральні основи превентивної діяльності, відображає її гуманний характер, опору на позитивний потенціал особи­стості, збереження конфіденційності, поваги та інших дійових умов взаємо­дії з цільовими групами превентивного виховання.

Завдання превентивного виховання:

 • Правова освіта неповнолітніх

 • Формування здорового способу життя

 • Моральне здоров’я

 • Профілактика асоціальних проявів в поведінці учнів

 • Соціальна реабілітація неповнолітніх

 • Комплексна психолого - педагогічна і соціальна допомога неповнолітнім.


Основні напрямки виконання програми


 • Превентивне та правове виховання – профілактика правопорушень в суспільстві.
 • Формування здорового способу життя – формування навичок здорового способу життя, зміцнення та збереження здоров’я.


Форми та методи роботи

Перевага програми полягає в тому, що не треба відмовлятися від напрацьованих позитивних, дієвих традицій, форм роботи школи, а вона спонукає до наповнення їх новим змістом.


Найефективнішими формами та методами роботи є:

 • години спілкування;

 • тренінги;

 • «круглі столи»;

 • консультаційні пункти;

 • інтелектуальні та розвивальні ігри;

 • спільні з батьками заходи;

 • батьківські збори;

 • діяльність органів учнівського самоврядування;

 • гуртки за інтересами;

 • конференції, диспути, дискусії, уроки;

 • відеолекторії;

 • дні відкритих дверей;

 • фестивалі;

 • моніторинги;

 • просвітницькі акції;

 • шкільні газети, журнали, публікації.


Учасники програми

Процес упровадження та реалізації програми проходить за участю всіх учасників навчано-виховного процесу: • адміністрації;

 • вчителів, класних керівників;

 • учнів;

 • батьків;

 • медичного працівника;

 • представників громадськості;

 • батьківського комітету;

 • бібліотекаря.


Основні педагогічні умови реалізації якісного превентивного виховання


 • Оновлення виховання шляхом впровадження активних форм і методів виховного впливу на основі досягнень сучасної педагогічної науки; .

 • Соціологізація школяра, перетворення його як об'єкта на суб'єкт виховного процесу;

 • Системне планування превентивного виховання , визначення чіткої структури;

 • Стимулювання позитивної соціальної орієнтації учнів

 • Інформаційне забезпечення: аналіз, звіти, діаграми, самоосвіта педагогів, м\о кл. керівників

 • Управлінські рішення: річний план роботи школи, довідки, накази, рішення педради, то що.Планування превентивного виховання
відображається в розділах річного плану роботи школи, а саме:

 • Виховні заходи з превентивного виховання учнів 1-9 класів;

 • Комплексні заходи з попередження правопорушень, безпритульності та асоціальної поведінки учнів;

 • Комплексний план роботи з формування навичок здорового способу життя;

 • План сумісної профілактичної діяльності школи і відповідних служб міста;

 • Комплексний та індивідуальні плани роботи з дітьми девіантної поведінки;

 • Комплексний план заходів роботи з батьками (батьківський лекторій, заходи з попередження насилля в родині,) та індивідуальні плани роботи з асоціальними родинами.


Організація контролю відвідування учнями школи
РОБОТА З НЕБЛАГО-ПОЛУЧНИ-МИ СІМ’ЯМИ

ВПЛИВ СІМ’Ї НА ВИХОВАННЯ УЧНІВ

ШКІЛЬНИЙ

ОБЛІК ПРАВОПОРУ-ШЕНЬ

РОЗГЛЯД КОНКРЕТНИХ ПРАВОПО-РУШЕНЬ

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ

ВІДВІДУВАННЯ УЧНЯМИ ШКОЛИ
РОБОТА З БАТЬКАМИ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ ПРОПУСКІВ УРОКІВ УЧНЯМИ БЕЗ ПОВАЖНИХ ПРИЧИН

КОНТРОЛЬ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЗА ВІДВІДУВАННЯМ УЧНЯМИ

ШКОЛИ


РОБОТА З КЛАСНИМИ КЕРІВНИКАМИ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ ПРОПУСКІВ УРОКІВ УЧНЯМИ БЕЗ ПОВАЖНИХ ПРИЧИН

ЩОДЕННИЙ


ПОТИЖНЕВИЙ

ЩОМІСЯЧНИЙ

ЗА СЕМЕСТР

КОНСУЛЬТПУНКТ ДЛЯ БАТЬКІВ

БАТЬКІВСЬКІ

ЗБОРИ


ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

ПОСТІЙНИЙ КОНТРОЛЬ

ЗА ВІДВІДУВАННЯМ УЧНЯМИ ШКОЛИ

З БОКУ КЛАСНИХ КЕРІВНИКІВ
Робота ради профілактики

Р О Б О Т А

Р А Д И П Р О Ф І Л А К Т И К И

РОБОТА З НЕБЛАГОПОЛУЧНИМИ СІМ’ЯМИ


ШКІЛЬНИЙ

ОБЛІК ПРАВОПОРУШЕНЬ


ВПЛИВ СІМ’Ї НА ВИХОВАННЯ УЧНІВ

РОЗГЛЯД КОНКРЕТНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ
Виховання дисципліни на уроках
Аналіз звітів адміністрацією. Заходи щодо подолання проблем

Ведення звітів про дисципліну на уроках старостами класів

Розгляд порушників сектору дисципліни, ради профілактики правопорушень

Звіти на лінійках чергового класу (підсумки роботи за тиждень)

Контроль за дисципліною на уроці. Чергування учнів та вчителів на перервах.

Інформація на лінійках, зборах, засіданнях ради профілактики. Визначення кращих класів.


Виховання свідомої дисципліни на уроках та перервах


Форми і методи профілактики правопорушень

ФОРМИ І МЕТОДИ ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ


Психологічна служба в школі, співпраця із Центром соц. служб.

Зустрічі з працівниками правоохоронних органів.

Години спілкування, бесіди, лекції з правової тематики.

Обговорення кінофільмів, книг, статей з правової тематики.

Правоосвітня робота класних керівників: рольові ігри, вікторини тощо.

Індивідуальні бесіди, консультації для батьків.

Анкетування учнів з правової тематики, акції з правового виховання. .виховання

Профілактич-ні дні

у школі

Педагогічна діагностика виховного процесуСемінари класних керівників

Рейди


«Як ми відвідуємо школу?»

Рада профіла-ктики право-порушень

Рейди

«Як живеш учень?»Взаємодія школи з різними організаціями
БАТЬКИ

для ефективної роботи з неповнолітніми щодо виховання превентивної культури та профілактики правопорушень та бродяжництва

Учні, що прогулюють уроки

Неблагополуч-ні родини

Невстигаючі учні

Учні, схильні до правопору-шень

Ш

КО

Л

АОРГАНИ САМОВРЯДУ-ВАННЯ МІКРОРАЙОНУ
ГРОМАДСЬКІСТЬ

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИБанк данних учнів, схильних до правопорушень

СТВОРЕННЯ БАНКУ ДАНИХ
Очікувані результати реалізації програми

Реалізація концепції здійснюється шляхом прийняття та виконання заходів відповідної програми, що сприятиме:

- створенню в щколі превентивного простору, сприятливого для здорового способу життя;

- залученню навчального закладу до вирішення проблем попередження правопорушень і злочинності, координації зусиль суб'єктів превентивної діяльності; • посиленню тенденції до зниження вживання наркотиків, алкоголю, тютюну,ВІЛ-інфікованості;

 • формуванню у молодого покоління здорового способу життя;

 • зміні установок і моделей поведінки неповнолітніх груп ризику;

 • соціально-психологічній адаптації учнів, які мають життєві проблеми.


Очікувані виховні досягнення:
Учнів 1-4-х класів :

 • сформованість основ духовно-морального розвитку особистості : само оцінювання, самоконтролю, знання та навички ведення здорового способу життя, усвідомлення цінності власного життя і необхідності збереження здоров'я з раннього дитинства.

Учнів 5-7-х класів :

Усвідомлення : • норм та правил власної поведінки та норм соціально важливих для суспільства;

 • наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини;

 • сформованість активної життєвої позиції щодо негативних проявів у соціумі.

Учнів 8-9-х класів :

 • усвідомлення наслідків негативного впливу шкідливих звичок на здоров'я людини;

 • розуміння необхідності подолання стигматизації та дискримінації людей, що живуть з ВІЛ;

 • вміння визначати свій соціальний статус у соціальній групі, адаптуватися в різних життєвих ситуаціях та конструктивно впливати на них, регулювати власну поведінку;

 • розуміння особистістю своїх прав, свобод, обов'язків.

Показники успішності превентивного виховання :


 • рівень загальної вихованості учнів школи;

 • рівень самооцінки учнів;

 • орієнтація на здоровий спосіб життя, дотримання його норм в повсякденні;

 • наявність (відсутність) сформованих шкідливих звичок у дітей і підлітків;

 • наявність скоєних правопорушень, злочинів учнями школи, ступінь їх важкості;

 • показник кількості учнів, що знаходяться на обліку в школі, ВКМСД, ССД.

 • динаміка пропусків занять учнями без поважних причин.


Контрольно–аналітична діяльність стану превентивного виховання:

реалізується засобами : 

 • аналіз рівня вихованості учнів школи ;

 • виконання вимог «всеобучу»;

 • контроль відвідування занять учнями школи адміністрацією , його системний моніторинг ;

 • контроль рівня обізнаності класних керівників з зазначеного питання ;

 • відвідування тематичних класних годин ;

 • щоквартальний аналіз роботи школи і прийняття управлінських рішень , динаміка розвитку.


Програма заходів, превентивного виховання

з учнівською молоддю

Степано-Кринської ЗОШ І-ІІ ступенів

1.Вивчити умови виховання дітей у сім'ях, сформувати банк даних дітей, які проживають у складних економічних та морально-психологічних умовах та сприяти наданню їм соціальної та психологічної допомоги.


2. Організувати розробку, виготовлення та розміщення стендів, плакатів, створення публікацій, презентацій, листівок та буклетів в підтримку здорового способу життя та на протидію палінню, алкоголізму, наркоманії.
3. Розробити систему тренінгів, відео роликів, кінолекторіїв для дітей та молоді, спрямованих на попередження вживання наркотичних речовин.
4. Організовувати вивчення у всіх навчальних закладах індивідуальних особливостей дітей та відхилень у їх розвитку із застосуванням психолого-діагностичних методик та комп'ютерних програм.
Забезпечити складання та реалізацію програм корекційної роботи з дітьми, які мають девіантну поведінку
5. Забезпечувати проведення індивідуальної профілактичної роботи з функціонально неспроможними сім'ями та надання психолого-

педагогічних консультацій для батьків, які мають труднощі у вихованні дітей6. Організовувати зустрічі учнів школи з дільничим з питань попередження правопорушень та злочинності.
7. Забезпечити щорічне проведення рейду «Урок» та індивідуальної роботи з дітьми, які не відвідують школу, а також їх батьками, опікунами (піклувальниками).
8. Проводити рейди у місцях дозвілля учнівської молоді, закладах торгівлі, які реалізують спиртні напої та тютюнові вироби з проведенням контрольних покупок.
9. Забезпечити систематичне проведення профілактичних рейдів, спрямованих на попередження жорстокого поводження з дітьми у сім'ях та правопорушень підлітків у позанавчальний час.
10. Інформувати відділ освіти та службу у справах дітей про вчинені дітьми правопорушення та злочини, терміни проведення допиту неповнолітніх і розгляду їх справ у суді.
11.Організувати проведення батьківського всеобучу щодо протидії шкідливим звичкам та збереження здоров'я дітей.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка