Програма обов ’ язкової освітньої компоненти навчальна дисциплінаСкачати 29.36 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації02.09.2021
Розмір29.36 Kb.
#17934
ТипПрограма
  1   2   3   4   5
Програма Нормування

Міністерство освіти і науки України

Маріупольський машинобудівний коледж

Державного вищого навчального закладу

«Приазовський державний технічний університет»

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор ММК ДВНЗ "ПДТУ"_____________Кривошеєнко Є.І.

"_____" _______________ 20__ р.
ПРОГРАМА ОБОВЯЗКОВОЇ ОСВІТНЬОЇ

КОМПОНЕНТИ

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА:

«ТЕХНІЧНЕ НОРМУВАННЯ РОБІТ У РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИХ ЦЕХАХ»
спеціальність

131 «Прикладна механіка»

галузь знань

13 «Механічна інженерія»

освітня програма

«Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування»

кваліфікація

технік – технолог

2018 р
Програма обов’язкової освітньої компоненти навчальної дисципліни: «Технічне нормування робіт у ремонтно-механічних цехах» підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 131 «Прикладна механіка».

Програма складена відповідно до освітньо-професійної програми «Технічне обслуговування та ремонт устаткування підприємств машинобудування».

Розробник: викладач кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» Філіппова Т.П.

Програма розглянута і схвалена:

Цикловою комісією «Машинобудування» Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» (протокол 1 від 31.08.2018 р.)

Методичною радою Маріупольського машинобудівного коледжу ДВНЗ «ПДТУ» (протокол № 1 від 20.09.2018 р.)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма вивчення обов’язкової освітньої компоненти навчальна дисципліна «Технічне нормування робіт у ремонтно-механічних цехах» складена відповідно до освітньої-професійної програми «Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування» підготовки молодшого спеціаліста техніка-технолога (механіка): 131 «Прикладна механіка», галузі знань 13 Механічна інженерія (далі навчальна дисципліна).

Програма містить мету та завдання дисципліни, тематичний план, зміст програми по темах, питання для самоперевірки, перелік практичних робіт, контрольних робіт, критерії оцінки знань, перелік корисних професійних сайтів в мережі Інтернет. При розробці навчальної програми були використані різноманітні літературні джерела, в яких викладено досвід відомих сучасних авторів, нормативні та законодавчі матеріали, фахові періодичні видання та матеріали освітніх веб-ресурсів. Перелік використаної, та одночасно рекомендованої для студентів, літератури додається.

При вивчені дисципліни звертається особлива увага на єдність термінології та позначення технічних величин згідно стандартам ЄСКД, ЄСТД та ЄСТПП. Для більш міцного закріплення теоретичних знань та вмінь програмою передбачені практичні заняття, контрольні роботи, а також виконання самостійних домашніх завдань. В процесі вивчення навчального матеріалу необхідно постійно звертати увагу студентів на питання техніки безпеки, охорони праці, промислової санітарії та пожежної безпеки.

Навчальним планом передбачена самостійна робота студентів, яка постійно контролюється в ході навчального процесу. Тематичним планом передбачено практичні заняття по рішенню задач для визначенню норм часу робіт на металорізальних верстатах, ливарних, ковальско-пресових і термічних робіт, демонтажу та монтажу вузлів і обладнання металорізального устаткування.

Тематичним планом передбачена обов’язкова комплексна контрольна робота, яка проводиться в рахунок часу, відведеного на вивчення курсу.

МЕТА І ЗАДАЧІ ДИСЦИПЛІНИСкачати 29.36 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка