Програма харків 2014 Порядок роботи конференції 6 листопада 2014 рСкачати 424.36 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір424.36 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА

СОЦІОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СОЦІОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ САУ

ЗЕЛЕНОГУРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІНСТИТУТ СОЦІОЛОГІЇ

(Зелена Гура, Польща)

КОРВІНУС УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ

(Будапешт, Угорщина)

ХVIII Міжнародна наукова конференція

«Харківські соціологічні читання»

6 – 7 листопада 2014

ПРОГРАМА


Харків

2014

Порядок роботи конференції

6 листопада 2014 р.


10.00 – 10.55

реєстрація учасників конференції (фойє актової зали, головний корпус Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, 2 поверх)

11.00 – 12.45

відкриття конференції та пленарне засідання (велика актова зала головного корпусу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна)

12.50 – 13.50

перерва на обід

14.00 – 16.45

робота секцій та «круглих столів» (за програмою)

17.00

товариська вечеря (кафе «Бункер» головного корпусу Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, майдан Свободи, 4)7 листопада 2014 р.


10.00 – 11.15

продовження роботи секцій та «круглих столів», засідання аналітичного клубу «Соціоreality» (за програмою)

11.15 – 12.00

кава-брейк

12.00 – 12.30

презентація нових видань з соціології (ауд. 2-49 головного корпусу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, 2-й поверх)

12.30 – 13.15

підведення підсумків роботи конференції (ауд. 2-49 головного корпусу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, 2-й поверх)Регламент роботи конференції:

доповідь на пленарному засіданні – до 30 хвилин;

доповіді на засіданнях секцій та «круглих столів»– до 15 хвилин;

виступи – до 10 хвилин.Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


ВІДКРИТТЯ XVIIІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ХАРКІВСЬКІ СОЦІОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ» ТА ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
6 листопада 2014 р., 11.00 – 12.45

(актова зала, головний корпус ХНУ імені В.Н. Каразіна)
Вступне слово Президента Соціологічної асоціації України, ректора Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктора соціологічних наук, професора, академіка НАН України Бакірова Віля Савбановича
Доповіді:

Харківські соціологічні читання та їхня роль у розвитку української соціології

Бакіров Віль Савбанович – ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор, академік НАН України, Президент Соціологічної асоціації України
Реальність українського суспільства: неоднорідність чи фрагментація

Балакірєва Ольга Миколаївна – кандидат соціологічних наук, завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, голова Правління Українського інституту соціальних досліджень імені О. О. Яременка
Регіональна різноманітність України: ризики та можливості

Кононов Ілля Федорович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Засідання секцій:
Секція 1

СОЦІАЛЬНА ТЕОРІЯ В ОСМИСЛЕННІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗМАЇТТЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

6 листопада 2014 р.,14.00 – 16.30; 7 листопада, 10-00 – 11-45

(головний корпус ХНУ імені В.Н. Каразіна, ауд. 2-49)
Керівник секції:

Погрібна Вікторія Леонідівна – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, м. Харків

Голіков Олександр Сергійович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Секретар:

Проценко Людмила Григорівна (викладач кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна)
Збройний конфлікт і культурна відмінність

Бурлачук Віктор Фокич (Інститут соціології НАН України, м. Київ)
Концепт мультикультуралізму:сучасні трактування

Ляпіна Людмила Анатоліївна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв)

Транскультурація як шлях до єдності через розмаїття сучасного суспільства

Требін Михайло Петрович (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків)

Чернишова Таїсія Олексіївна (Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба)
Модернізація, самоорганізація та леґітимація соціального порядку в сучасному перехідному суспільстві: концепція дослідження

Резнік Володимир Станіславович (Інститут соціології НАН України, м. Київ)
Моральні паніки як маніпуляції зі зниклим та знищення розмаїття

Малес Людмила Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Політична етика в епоху соціокультурного розмаїття: проблеми толерантності та плюралізму

Погрібна Вікторія Леонідівна (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків)
Знання про біофізіологічне в структурі соціального: проблематизація в сучасному суспільстві

Голіков Олександр Сергійович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
Екзистенціальна концепція глобалізації Х. Буде та Ю. Дюршмидта

Мельніков Андрій Сергійович (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ)
Руйнування повсякденності як актуальна практика в умовах нової сучасності

Скляренко Катерина Олександрівна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)
Особливості наукового дискурсу про регіон у полі української соціології

Міхно Надія Костянтинівна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
Соціальна пам'ять: основні підходи до концептуалізації

Хутка Світлана Володимирівна (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)

Полтавчук Тетяна Георгіївна (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)
Життєвий світ «іншого» та проблема його розуміння у феноменології А. Шюца

Зубарєв Олександр Сергійович (Харківський національний університет

імені В. Н. Каразіна)


Соціальний контроль як об'єкт наукового аналізу в пострадянській соціології: трансформації дискурсивних практик концептуального аранжування

Зубарєва Оксана Ігорівна (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)
Соціологічне розуміння співвідношення народу та держави в поглядах українських науковців кінця ХІХ – початку ХХ століття: компаративістський підхід

Олещук Катерина Михайлівна (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк)

Місто та міський простір: реалії та перспективи (вітчизняний досвід)

Локтіонова Дінара Анатоліївна (Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв)
Переосмислення міських спільнот: від локальності до субкультур та мереж за інтересами

Мусієздов Олексій Олександрович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
«Fastfood» та його зв’язок із деякими аспектами суспільного життя

Ніколенко Вадим Вікторович (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)
Соціологічна версія дискурс-аналізу

Бойко Ірина Ігорівна (Національний університет «Львівська політехніка»)

Климанська Лариса Дмитрівна (Національний університет «Львівська політехніка»)
Проблема типологізації міжкультурних взаємодій в умовах формування та розвитку новітніх субкультур

Судаков Володимир Іванович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Соціальна інтеракція як маркер соціокультурних відмінностей в суспільстві

Кисла Ганна Олександрівна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ)
Релігійне розмаїття українського суспільства: модерністський зсув

Заїнчківська Ірина Петрівна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ)
Сучасна теорія соціального проектування: особливості становлення та розвитку

Бірюкова Марина Василівна (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)
Визнання та прийняття гендерних відмінностей як прояв свободи особистості

Кодацька Наталя Олександрівна (Дніпропетровська державна фінансова академія)
Життєва перспектива: від особистісного до суспільного

Ненчук Ольга Миколаївна (Українська академія друкарства, м. Львів)
Принцип «єдність через розмаїття»: переваги і вади

Олійник Оксана Валеріївна (Національний авіаційний університет, м. Київ)

ПРОБЛЕМНА ГРУПА «МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА»
Керівник групи:

Кізілов Олександр Іванович – кандидат соціологічних наук, доцент, завідувач кафедри методів соціологічних досліджень Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Використання методу групового урахування аргументів для вивчення сприйняття персональної безпеки

Бова Андрій Андрійович (Державний науково-дослідницький інститут Національної академії внутрішніх справ України, м. Київ)

Методологічні особливості вивчення соціальної безпеки у фокусі метазмін сучасного суспільства

Гужва Ольга Олексіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
Методичні особливості реалізації експериментального дизайну в опитуванні (на прикладі пілотного дослідження ролі ідеологічних чинників у дружніх стосунках)

Марченко Алла Михайлівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

Сидоров Микола Володимир-Станіславович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Ціннісна «мапа» України як інтерпретаційний засіб дослідження аксіологічної проблематики

Сірий Євген Володимирович (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Особливості соціологічних досліджень консьюмеризму як соціокультурного явища

Лапіна Вікторія Вікторівна (Харківський Інститут економіки, ринкових відносин та менеджменту)

Секція 2

ЕМПІРИЧНИЙ ВИМІР СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

6 листопада 2014 р., 14.00 – 16.30; 7 листопада, 10-00 – 11-45

(ауд. 310 північного корпусу ХНУ імені В.Н. Каразіна)
Керівники секції:

Катаєв Станіслав Львович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького

Яковенко Андрій В’ячеславович – доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ
Секретар:

Аніпченко Світлана Миколаївна – аспірантка кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Українське суспільство та військовий конфлікт: перші оцінки соціальних наслідків

Яковенко Андрій В’ячеславович (Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ)
Динаміка суспільної думки мешканців Донбасу про кордон із Росією

Хобта Світлана Вікторівна (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Луганськ)
«Єдина країна»: критико-соціологічний аналіз обґрунтованості державної пропаганди

Литовченко Артем Дмитрович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
Мем «бендеровец» як вірус ментальної епідемії на Донбасі

Катаєв Станіслав Львович (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького)
Ностальгія за СРСР: міф чи реальність?

Городяненко Віктор Георгійович (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара)
Соціальні механізми формування української політики: закономірності та особливості

Гугнін Едуард Анатолійович (Запорізький національний університет)
Соціальне самопочуття і рівень політичної лояльності українського населення (на прикладі малих міст Одеської області)

Князєва Олена Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
Соціологічний супровід парламентської виборчої кампанії 2014 р. у Чернівецькій області

Яремчук Сергій Степанович (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича)
Електоральний маркетинг як технологія узгодження соціально-політичних позицій в умовах їхнього розмаїття

Полторак Володимир Абрамович (Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля)

Шинкаренко Олена Євгеніївна (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького)
Соціальні медіа як механізм масової мобілізації: концептуалізація та емпіричне дослідження

Вахула Богдан Ярославович (Львівський національний університет імені Івана Франка)
Держава як суб’єкт соціальної політики: еволюція ідеї та сучасна дискусія

Євдокимова Ірина Анатоліївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
Великий бізнес та українське суспільство: взаємодія за умов революційних перетворень

Рахманов Олександр Адольфович (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»)
Форми мережевої інтеграції науки, освіти і бізнесу

Мачуліна Ірина Іванівна (Дніпродзержинський технічний університет)
Добровольчі об’єднання як основа інтеграційних процесів в Україні

Резнік Олександр Станіславович (Інститут соціології НАН України, м. Київ)
Антикорупційний потенціал громадянського суспільства в Україні та чинники, що його зумовлюють

Волянська Олена Володимирівна (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, м. Харків)
Динаміка соціальних змін у сільському соціумі в умовах земельної реформи

Шатохін Анатолій Миколайович (Уманський національний університет садівництва)

Вуйченко Марина Анатоліївна (Кримський гуманітарний університет, м. Ялта)
Соціологічне дослідження проблем вікової дискримінації в управлінні персоналом

Єкімова Марія Олександрівна (Національний технічний університет «ХПІ»),

Болотова Вікторія Олександрівна (Національний технічний університет «ХПІ»)
Гендерний розподіл праці в українському суспільстві на прикладі подвійного навантаження

Бардіна Марина Олегівна (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)

Марценюк Тамара Олегівна (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)
Процеси соціального залучення людей старшого віку: Україна в європейському контексті

Гришина Тетяна Володимирівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченко)
Інституційні та особистісні виміри кар’єрної ексклюзії

Á³ñêóï Віталій Степанович (Тернопільський національний економічний університет)
Проблеми і протиріччя формування ринку праці культурно-мистецької сфери

Цимбалюк Наталія Миколаївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Співпрацюючи з українськими НУО: від дослідження та тренінгу до розробки ефективних ВІЛ-профілактичних програм для споживачів наркотиків

Jill Owczarzak (Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, USA)

Sarah Phillips (Indiana University, Bloomington, USA)

Olga Filippova (V.N. Karazin Kharkiv National University)
Корпоративне волонтерство як прояв соціальної відповідальності бізнесу

Ïëàõîâà Îëåíà Ìèêîëà¿âíà (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
Краудсорсинг та краудфандинг: нові поняття чи нові феномени?

Косуля Ірина Юріївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
Місто як простір життя (за матеріалами біографічних інтерв’ю мешканців Галичини)

Живілова Маргарита Сергіївна (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)
Туристичні практики як інструмент зміни соціального простору сучасного українського міста: типологія та особливості (приклад м. Львова)

Козлова Інга Володимирівна (Львівський національний університет імені Івана Франка)
Позакультові практики сучасних християнських церков як інструмент взаємодії Церкви і суспільства

Любчук Валентина Василівна (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк)
Паломництво хасидів в Україні: соціологічні рефлексії щодо міжкультурного сприйняття спільнот

Марченко Алла Михайлівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Цінність розмаїття versus розділене суспільство: соціальне конструювання протиріч (за результатами дослідження у жовтні 2014)

Бабенко Світлана Сергіївна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Непотизм в умовах сучасного українського суспільства: особливості прояву

Коваліско Наталія Володимирівна (Львівський національний університет імені Івана Франка)
Особливості соціальної політики в умовах сучасного українського суспільства

Палєга Олена Сергіївна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
Вплив соціальних чинників на здоров’я

Пліс Наталія Миколаївна (Черкаська громадська організація «Неповна сім’я»)
Віртуальний простір як координатор територіальних спільнот

Романенко Світлана Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
Специфіка інституціоналізації українсько-російського державного кордону: від внутрішнього адміністративного до зовнішнього державного кордону

Усенко Ольга Олегівна (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)
Проблеми сучасного українського села (аналіз результатів емпіричного дослідження)

Ятвецька Ганна Володимирівна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
Феномени девіантної та делінквентної поведінки в мережі Інтернет

Прохоренко Євгенія Яківна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
Толерантність в умовах поліетнічного суспільства

Степико Валентина Порфиріївна (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ)
Функціональні та демографічні особливості сайтів соціальних мереж як фактор поширення інформаційних повідомлень

Братчикова Тетяна Ігорівна (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
Види соціальної ідентичності (на прикладі жителів Одеси)

Кондратьєва Наталя Олександрівна (Одеська національна академія зв’язку імені О. С. Попова)
Руйнування «кримінального суспільства» як запорука єдності України

Чаплик Микола Миколайович (Донецький державний університет управління)

Секція 3

МОЛОДЬ ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ

6 листопада 2014 р.,14.00 – 16.30; 7 листопада, 10-00 – 11-45

(Північний корпус ХНУ імені В.Н. Каразіна, ауд. 353)
Керівники секції:

Сокурянська Людмила Георгіївна – доктор соціологічних наук, професор, завідувачка кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Щудло Світлана Андріївна – доктор соціологічних наук, професор, завідувачка кафедри правознавства, соціології та політології Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка
Секретар:

Остроухова Ганна Сергіївна – науковий співробітник кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Академічна мобільність українських студентів: наміри, залученість та перешкоди

Кізілов Олександр Іванович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Рапопорт Ася Володимирівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Кізілова Ксенія Олександрівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
Феномени громадянської ідентичності у контексті еміграційних прагнень сучасних студентів: порівняльний аналіз студентства східного та західного регіонів України

Сокурянська Людмила Георгіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Щудло Світлана Андріївна (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)

Остроухова Ганна Сергіївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
Дослідження залежностей у студентському середовищі: досвід кроссуніверситетського вимірювання (Харків, Луганськ, Санкт-Петербург)

Рущенко Ігор Петрович (Харківський національний університет внутрішніх справ)

Кононов Ілля Федорович (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка)

Сердюк Олексій Олексійович (Харківський національний університет внутрішніх справ)

Бєлоусов Костянтин Юрійович (Російська академія наук, Санкт-Петербурзький центр девіантології)
Особливості освітніх практик школярів Харківщини

Борисов Роман Ігорович (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Шеремет Ірина Іванівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
«Доповнена реальність» крізь призму інтернет-практик сучасного студентства

Кислова Ольга Миколаївна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
Регіональні особливості релігійної ідентифікації студентської молоді

Пташник-Середюк Олександра Іванівна (Національна академія внутрішніх справ, м. Київ)
Етнічне бачення і сприйняття України студентством міста Одеси

Онищук Віталій Михайлович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова)
Роль молоді в процесах інтеграції українського суспільства

Дудко Людмила Андріївна (Черкаський бізнес-коледж)

Секція 4
ОСВІТА ЯК ШЛЯХ ДО КОНСОЛІДАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

6 листопада 2014 р.,14.00 – 16.30; 7 листопада, 10-00 – 11-45

(ауд. 201 північного корпусу ХНУ імені В. Н. Каразіна)
Керівники секції:

Бєлова Людмила Олександрівна – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Шеремет Ірина Іванівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Секретар:

Борисов Роман Ігорович – аспірант кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Освіта задля встановлення миру: методологічний потенціал соціальної науки як основа вирішення проблем глобальної інтеграції

Подольська Єлізавета Ананіївна (Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»)

Подольська Тетяна Василівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
Культурне розмаїття чи уніфікація культур: що обере людство

Бєлова Людмила Олександрівна (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)

Алфьорова Ольга Сергіївна (Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України)
Диверсифікація університетів: світова практика і вітчизняний досвід

Михайльова Катерина Геннадіївна (Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»)
Задум бізнес-освіти і проблеми його реалізації на різних етапах розвитку підприємництва в Україні

Хижняк Лариса Михайлівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)
Роль української освітньої системи у процесі культурної адаптації іноземних школярів (учнів) і студентів

Середа Вікторія Віталіївна (Львівський національний університет імені І. Франка)

Матійчук Ірина Мирославівна (агенція «Фама», м. Львів)
Інститут вищої художньої освіти в Україні: особливості, проблеми, перспективи

Калашнікова Аліна Олександрівна (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

«КРУГЛИЙ СТІЛ»

«УКРАЇНСЬКИЙ ВИКЛИК: СОЦІОЛОГІЧНІ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ»

6 листопада 2014 р., 14.00 – 16.30

(мала актова зала, 4 поверх головного корпусу ХНУ імені В. Н. Каразіна)
Модератор:

Бакіров Віль Савбанович – академік НАН України, ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор соціологічних наук, професор, Президент Соціологічної асоціації України
Диспутанти:

Арбєніна Віра Леонідівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Балакірєва Ольга Миколаївна – кандидат соціологічних наук, завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, голова Правління Українського інституту соціальних досліджень імені О. О. Яременка

Головаха Євген Іванович – доктор філософських наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту соціології НАН України

Здравомислова Олена Андріївна – кандидат соціологічних наук, професор факультету політичних наук та соціології Європейського університету в Санкт-Петербурзі

Кізілов Олександр Іванович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри методів соціологічних досліджень Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Кононов Ілля Федорович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології Луганського національного університету імені Тараса Шевченка

Котуков Олександр Анатолійович – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри політології та філософії Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Крисенко Олексій Володимирович – кандидат філософських наук, доцент кафедри політології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Лукащук Віталій Ігорович – доктор соціологічних наук, доцент, декан соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Мурадян Олена Сергіївна – кандидат соціологічних наук, доцент, заступник декана соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Мауріціо Монтіпо – монітор Спеціальної наглядової місії в Україні, ОБСЄ

Нагорний Борис Григорович – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м. Луганськ); професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Панченко Тетяна Василівна – доктор політичних наук, доцент, доцент кафедри політичної соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Поступний Олександр Миколайович – кандидат філософських наук, професор, завідувач кафедрою соціології та політології Національного політехнічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Рущенко Ігор Петрович – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та психології факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ

Сокурянська Людмила Георгіївна – доктор соціологічних наук, професор, завідувачка кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Філіппова Ольга Аркадіївна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Яковенко Андрій В’ячеславович – доктор соціологічних наук, доцент, професор кафедри соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ.

«КРУГЛИЙ СТІЛ»

«ІНТЕРАКТИВНІСТЬ, ВІЗУАЛЬНІСТЬ, ПАРАДОКСАЛЬНІСТЬ: ВІД МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДО РОЗУМІННЯ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ СОЦІОЛОГІЧНИХ ТЕОРІЙ»

7 листопада 2014 р., 11.30 – 12.30

(ауд. 351 північного корпусу ХНУ імені В. Н. Каразіна)

Модератори:Ковальова Іделаїда Дмитрівна – кандидат філософських наук, професор кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Даниленко Оксана Якимівна – доктор соціологічних наук, професор кафедри політичної соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Доповіді:

Щодо особливостей викладання історії соціології в умовах синергетичної моделі навчання

Ковальова Іделаїда Дмитрівна – кандидат філософських наук, професор кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Варіанти теоретизації соціальних проблем через їх візуалізацію в навчальній аудиторії

Даниленко Оксана Якимівна – доктор соціологічних наук, професор кафедри політичної соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Особливості викладання в умовах розвитку інтернет-комунікацій

Горошко Олена Ігорівна – доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри міжкультурної комунікації та іноземної мови Харківського національного технічного університету «ХПІ»

Щодо деяких особливостей співвідношення естетичного та соціологічного знання

Лігачова Алла Олексіївна – професор Харківської державної академії дизайну і мистецтв
Диспутанти:

Бабенко Світлана Сергіївна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціальних структур та соціальних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Кисла Ганна Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри соціології Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій Національного педагогічного університету імені М. П Драгоманова

Марченко Алла Михайлівна – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент кафедри методології та методів соціологічних досліджень, факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Требін Михайло Петрович – доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри соціології та політології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Усенко Ольга – аспірантка кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Цимбалюк Наталія Миколаївна – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціальних структур і соціальних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЗАСІДАННЯ АНАЛІТИЧНОГО КЛУБУ «СОЦІОREALITY»

«СОЦІОЛОГ НА РИНКУ ПРАЦІ: ЧОМУ НАВЧАТИ СЬОГОДНІШНІХ СТУДЕНТІВ»

7 листопада 2014 р., 10.00 – 11.45

(ауд. 2-49 головного корпусу ХНУ імені В. Н. Каразіна)
Модератори:

Антон Пасісниченко – магістр соціології, співробітник кафедри соціології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Ірина Солдатенко – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Експерти:

Бакіров Віль Савбанович – академік НАН України, ректор Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, завідувач кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій

Лукащук Віталій Ігорович – доктор соціологічних наук, доцент, декан соціологічного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Михайльова Катерина Геннадіївна – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології, проректор з науково-дослідної роботи Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»

Романенко Світлана Володимирівна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології, заступник директора Інституту соціальних наук Одеського національного університету імені І. І. Мечникова

Рущенко Ігор Петрович – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціології та психології факультету права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ

Цимбалюк Наталя Миколаївна – доктор соціологічних наук, професор кафедри соціальної структури та соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Чернецька Тетяна Миколаївна – кандидат соціологічних наук, доцент кафедри соціології і політології Харківського національного технічного університету «ХПІ»
Работодавці:

Балакірєва Ольга Миколаївна – кандидат соціологічних наук, завідувач відділу моніторингових досліджень соціально-економічних трансформацій ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України, голова Правління Українського інституту соціальних досліджень імені О. О. Яременка

Головаха Євген Іванович – доктор філософських наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту соціології НАН УкраїниКаталог: docs
docs -> Рідний край. 2001. №1 (4). С. 111-115. Дем’янко Н. Ю
docs -> Педагогічні ідеї в. М. Верховинця у сучасній початковій школі демьянко Наталия Юрьевна. Актуализация и внедрение идей В. М. Верховинца в современной начальной школе
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Міністерство соціальної політики УкраїниДоповідьпро виконання Конвенції оонпро ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок в УкраїніВосьма періодична доповідь
docs -> Департамент екології та природних ресурсів
docs -> Методичні вказівки до виконання курсової роботи "Побудова частотних характеристик складного об'єкта регулювання" з дисципліни
docs -> Кафедра виховної
docs -> Державні санітарні правила І норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу дсанПіН 5 008-01
docs -> Закону України від 22. 03. 2001 №2333-ііі «Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського І Чорного морів»
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка