Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою


Письмо на дошці без графічної сіткиСторінка9/9
Дата конвертації05.05.2016
Розмір2.09 Mb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Письмо на дошці без графічної сітки
Учень:


- дотримується гігієнічних та технічних правил письма;

- правильно пише букви, їх поєднання, пунктуаційні знаки;

- самостійно або з допомогою вчителя виправляє нерозбірливі форми графем та їх поєднання;

- правильно пише великі та малі букви;

- дотримується правильного запису пунктуаційних знаків;

- у межах своїх фізіологічних можливостей прискорює письмо, зберігаючи його розбірливість та дотримуючись гігієнічних і технічних правил;

- відповідно до вимог правильно оформлює письмову роботу;

- дотримується правил письма на дошці без графічної сітки;


- намагається дотримуватися лінійності письма на дошці без сітки,

- зберігає пропорційність букв за всіма параметрами.Розвиток графічної навички письма.

Удосконалення письма, букв, словосполучень, слів, пунктуаційних знаків.


Попередження дисграфії і дисорфографії.
Дотримання правил культури оформлення письмових робіт.
Формування навичок письма на дошці без графічної сітки.

Використання засвоєних знань у власній життєдіяльності.
ІІІ. Соціокультурна змістова лінія

3.1
Тематичні групи слів, що називають державу, її столицю, державну символіку, реалії життя народу (протягом року)

Історичне минуле держави Україна, її столиці.


Розташування України в Європі.

Характерні особливості державних символів України. Українська мова як державний символ України. Державні свята.

Минуле і сьогодення рідного краю, його природа, люди, що прославили рідне місто чи село.
Українські народні звичаї, традиції, обереги.
Історичне минуле України часів Запорізької Січі.

Відомі люди України минулого і сьогодення.
Учень :


- має уявлення про утворення української держави, засновників її столиці;

- усвідомлює те, що Україна є європейською державою, про розташування на українській території географічного центру Європи;

- знає державні символи України;

- усвідомлює, чому українська мова є державним символом нашої держави;

- має уявлення про державні свята (День Незалежності, День Конституції, День Соборності України);

- знає найпоширеніші народні звичаї і традиції (зустрічати гостей з хлібом–сіллю, дарувати вишитий рушник тощо);

- має уявлення про українські обереги (вишиванка, вишитий рушник, підкова, часник, пучечки зілля тощо);

- знає про утворення і значення в історії України Запорізької Січі, найвідоміших гетьманів (Петра Сагайдачного, Богдана Хмельницького та ін.);

- знає імена окремих найвідоміших українських винахідників, учених, акторів, музикантів тощо.


Розвиток пізнавальних процесів.


Удосконалення знань про державу Україну, іі столицю, державну символіку, реалії життя народу.
Розвиток мовленнєвих умінь.
Виявлення інтересу до нового навчального матеріалу.
Розвиток активного словника.
Виховання громадянина патріота своєї Батьківщини.


3.2
Фольклорні твори великої і малої форм (протягом року)

Читання і переказування уривків з українських народних казок, характеристика персонажів, визначення головної думки казки.

Відгадування, вивчення і складання загадок.

Читання веснянок, колискових, колядок, щедрівок, посівалок, ознайомлення з особливостями їх використання.

Вивчення народних прикмет.
Читання й аналіз доступних народних приказок і прислів’їв.Учень:
- читає і розповідає українські народні казки; дає характеристику персонажам, визначає головну думку казки, пояснює її повчальний характер;
- бере участь у відгадуванні загадок, знає напам’ять окремі з них;

- виразно читає веснянки, колискові, колядки, щедрівки, посівалки;

- знає, пояснює і перевіряє народні прикмети;

- самостійно чи з допомогою вчителя пояснює значення найпрозоріших народних приказок і доступних прислів’їв, використовує їх у власному мовленні;Розвиток слухового сприймання.

Удосконалення навичок читання.

Виявлення власного ставлення до прочитаного.
Розвиток логічного мислення, пам’яті.
Розвиток пізнавальних інтересів.

Стимулювання мовленнєвої активності.


Розвиток логічної послідовності висловлювання.

Формування зв’язного висловлювання.

Поповнення словникового запасу.


3.3
Особливості національного мовленнєвого етикету. Правила мовленнєвої поведінки під час спілкування (протягом року)

Ознайомлення з етимологією найпростіших українських формул мовленнєвого етикету.

Ознайомлення з особливостями національного етикету в українській родині.
Вживання українських формул мовленнєвого етикету в громадських місцях з урахуванням віку і статусу людей, з якими відбувається спілкування.


Учень:


- знає та доречно вживає найпростіші формули мовленнєвого етикету (добрий день, до побачення, спасибі, на добраніч);

- знає про національні традиції звертання дітей до батьків в українській родині, прагне підтримувати ці традиції в своїй сім’ї;

- знає і правильно записує українські формули мовленнєвого етикету;

- свідомо вживає формули мовленнєвого етикету в спілкуванні з людьми різного віку, статусу;

- дотримується правил етикету в громадських місцях;


Формування пізнавальних умінь.

Удосконалення знань про правила мовленнєвої поведінки під час спілкування.


Використання формул мовленнєвого етикету у власному мовленні.
Виховання культури поведінки.

3.4
Соціальні ролі (протягом року)

Стосунки в сім’ї.

Ставлення до учнів, учителів і технічного персоналу школи.
Правила етикетної поведінки в громадських місцях (театрі, на екскурсії, виставці, концерті).
Ставлення до природи


Учень:

- поважає старших членів родини, допомагає їм; піклується про молодших членів сім’ї; радіє успіхам і співпереживає за невдачі і прикрощі своїх рідних;

- підтримує дружні стосунки з однокласниками, завжди готовий допомогти їм; вболіває за честь класу і школи; поважає вчителів, толерантно ставиться до старшокласників і учнів молодшого віку, технічного персоналу школи;

- знає і виконує правил етикетної поведінки в театрі, на екскурсії, виставці, концерті; вживає відповідні формули мовленнєвого етикету;

- цікавиться природними явищами, рослинним і тваринним світом; турбується про природу рідного краю, прагне збагатити її (садить і доглядає рослини, підгодовує птахів тощо); поводиться на природі належним чином.Розвиток пізнавальних умінь.

Розширити та закріпити знання учнів про взаємоповагу, взаємодопомогу, ввічливого ставлення до навколишніх людей.

Вихован­ня особистості дитини як члена родини.

Вихован­ня особис­ті дитини як члена шкільного колективу.

Корегування особис­тих якостей та культури поведінки в

колективі.

Дотримання етикетної поведінки в громадських місцях.

Розвиток мовленнєвих умінь.


Виховання бережливого ставлення до природи,тварин.IV. Діяльнісна змістова лінія

4.1
Формування навчально-організаційних умінь і навичок (протягом року)

Організація робочого місця.

Організація навчальної діяльності.
Взаємодія з іншими учасниками навчального процесу.


Учень:

- своєчасно готується до уроку; тримає в порядку своє робоче місце та навчальне приладдя;

- під керівництвом учителя визначає мету навчання; дотримується режиму навчальної діяльності;

- виконує всі настанови вчителя; слухає відповіді однокласників;

- взаємодіє з іншими учасниками навчальної діяльності (у парі, малій групі).
Удосконалення навчально-організаційних умінь та навичок.

Розвиток словесно-логічного мислення.

Формування мовленнєвих умінь.
Розвиток мовленнєвої уваги та пам’яті.

Володіння елементарним самоконтролем при виконанні навчальних завдань.4.2
Формування навчально-інформаційних умінь і навичок (протягом року)

Робота з підручником.

Користування додатковими навчальними посібниками.

Спілкування в процесі навчання.

Учень:

- орієнтується в методичному апараті підручника (розуміє значення всіх символів, кольорових шрифтових позначень); швидко знаходить потрібний матеріал;

- працює з навчальними посібниками, роздатковим матеріалом;

- спілкується належним чином під час виконання групових і колективних завдань.
Розвиток пізнавальних умінь.

Удосконалення навчально-інформаційних умінь і навичок.


Формування мовленнєвих умінь (культури слухання, запитування, висловлювання).
Збагачення активного словника.

4.3
Формування навчально-інтелектуальних і творчих умінь та навичок (протягом року)

Виконання мисленнєвих операцій.

Творче застосування знань, умінь, способів діяльності в нових ситуаціях.


Учень:

- визначає головне; робить висновок з пояснення вчителя; користується порівнянням та аналогією як засобами встановлення нових ознак і якостей; класифікує і групує вивчений матеріал; знаходить і пояснює причинно-наслідкові зв’язки; користується прийомами осмисленого запам’ятовування (план, опорні слова); висловлює аргументовані критичні судження; доводить правильність певного судження та власної думки (при потребі з допомогою);

- виконує творчі завдання; застосовує мисленнєві операції, мовні знання і мовленнєві вміння в життєвих ситуаціях для вирішення важливих проблем.Формування пізнавальних умінь

(аналізувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, осмислювати матеріал).


Формування мовленнєвих умінь.

Застосування набутих знань у власній життєдіяльності.


4.4
Формування контрольно-оцінювальних умінь і навичок (протягом року)

Перевірка і самоперевірка усних висловлювань і письмових робіт.


Оцінювання результатів навчанняУчень:

- використовує засвоєні способи перевірки орфограм;

- знаходить і виправляє граматичні і стилістичні помилки;

- контролює послідовність виконання роботи за самостійно складеним планом;

- здійснює взаємоперевірку

(при потребі з допомогою);

- оцінює усні відповіді, письмові роботи – власні та однокласників;

висловлює оцінні судження.Удосконалення умінь здійснення найпростіших форм контролю власної діяльності та інших, перевірка зробленого, виправлення помилок.


Розвиток словесно-логічного мислення та мовленнєвих умінь.


Програму підготувала: Шевчук Л.І., молодший науковий співробітник лабораторії інтенсивної педагогічної корекції Інституту спеціальної педагогіки НАПН України.

1 Українська мова: програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи; автори: Вашуленко М.С., Пономарьова К.І., Прищепа О.Ю., Мартиненко В.О., Караман С.О., Лунько Н.І.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
downloads -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
downloads -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
downloads -> Книжкова родина
downloads -> Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковороди
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка