Про затвердження Примірних правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу небанківськими установами з метою координації та методичного забезпечення діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу небанківських установ наказуСкачати 388.73 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації07.05.2016
Розмір388.73 Kb.
  1   2   3   4   5
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.10.2006 N 217

Про затвердження Примірних правил проведення

внутрішнього фінансового моніторингу

небанківськими установами

З метою координації та методичного забезпечення діяльності

суб'єктів первинного фінансового моніторингу небанківських установ

Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірні правила проведення внутрішнього

фінансового моніторингу небанківськими установами (далі - Примірні

правила), що додаються.
2. Департаменту взаємодії та методичного забезпечення системи

фінансового моніторингу (Подкоритов А.С.) у п'ятиденний термін

після підписання цього наказу розмістити Примірні правила на

Веб-сайті Держфінмоніторингу України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника

Голови Держфінмоніторингу України Кірсанова В.М.


Голова С.Г.Гуржій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

фінансового моніторингу

України

31.10.2006 N 217ПРИМІРНІ ПРАВИЛА

проведення внутрішнього фінансового

моніторингу небанківськими установами

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Дані примірні правила проведення внутрішнього фінансового

моніторингу небанківськими установами розроблені з метою надання

методичної допомоги при формуванні суб'єктами первинного

фінансового моніторингу небанківськими установами (далі -

установа) правил проведення внутрішнього фінансового моніторингу.
Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу

установи та її відокремлених підрозділів (далі - Правила)

розробляються на виконання вимог статті 5 Закону України "Про

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ) (далі - Закон) та з

урахуванням вимог нормативних актів з питань запобігання та

протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, і фінансування тероризму.


Правила відображають внутрішню систему внутрішнього

фінансового моніторингу установи, визначають порядок та умови

проведення заходів і механізми їх реалізації для запобігання

використання установи з метою легалізації доходів, одержаних

злочинним шляхом, і фінансування тероризму.
Порядок та режим доступу до Правил визначаються

відповідальним працівником установи за погодженням з Керівником

установи.
Правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу

містять:


- опис системи внутрішнього фінансового моніторингу установи

(відокремленого підрозділу);

- основні засади діяльності установи та її відокремлених

підрозділів (у разі наявності) з питань проведення фінансового

моніторингу;

- вимоги до кваліфікації відповідального працівника установи

(відокремленого підрозділу);

- права та обов'язки відповідального працівника установи

(відокремленого підрозділу), а також інших працівників установи

(відокремленого підрозділу), залучених до здійснення внутрішнього

фінансового моніторингу;

- порядок ідентифікації осіб, які здійснюють фінансові

операції, що підлягають фінансовому моніторингу відповідно до

Закону ( 249-15 ), у тому числі відкривають рахунок;

- порядок учинення заходів для з'ясування характеру та мети

фінансових операцій;

- порядок виявлення фінансових операцій, що підлягають

фінансовому моніторингу та які можуть бути пов'язані, мати

відношення або призначатися для фінансування тероризму;

- порядок реєстрації фінансових операцій, що відповідно до

Закону ( 249-15 ) підлягають фінансовому моніторингу;

- порядок зупинення проведення фінансової операції, якщо її

учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до

переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності;

- порядок відмови від забезпечення здійснення фінансової

операції у разі встановлення, що ця фінансова операція містить

ознаки такої, що згідно з Законом ( 249-15 ) підлягає фінансовому

моніторингу;

- порядок підготовки та подання відповідальному працівнику

інформації, необхідної для прийняття рішення про інформування,

Держфінмоніторингу України та правоохоронних органів, відповідно

до законодавства;

- порядок зберігання документів, які стосуються ідентифікації

осіб, якими здійснено фінансову операцію, що згідно з цим Законом

( 249-15 ) підлягає фінансовому моніторингу, та всю документацію

про здійснення фінансової операції протягом п'яти років після

проведення такої фінансової операції.

- вимоги до забезпечення конфіденційності інформації щодо

фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу та/або

можуть бути пов'язані, мати відношення чи призначатися для

фінансування тероризму;

- порядок ознайомлення працівників з внутрішніми документами

установи (відокремленого підрозділу) з питань внутрішнього

фінансового моніторингу;

- порядок організації та проведення освітніх та практичних

заходів для працівників установи (відокремленого підрозділу);

- порядок інформування Керівника про виявлені фінансові

операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які

були вжиті, щодо реалізації норм законодавства у сфері запобігання

та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом.
Основними принципами реалізації цих Правил є:

- безпосередня участь кожного працівника установи

(відокремленого підрозділу), в межах його компетенції, у виявленні

фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією

(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або

фінансуванням тероризму;

- неупередженість у здійсненні фінансового моніторингу;

- конфіденційність інформації, яка надається

Держфінмоніторингу України (у тому числі про факт передачі

відомостей про фінансову операцію), та іншої інформації з питань

фінансового моніторингу;

- запобігання залученню працівників установи та її

відокремлених підрозділів до легалізації (відмивання) доходів,

одержаних злочинним шляхом.


2. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ

ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ


Внутрішній фінансовий моніторинг - діяльність установи по

виявленню, відповідно до Закону ( 249-15 ), фінансових операцій,

що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та інших

фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією

(відмиванням) доходів та фінансуванням тероризму.
Відповідальним за організацію виконання вимог законодавства

України з питань запобігання легалізації (відмиванню) доходів,

одержаних злочинним шляхом, та організацію внутрішньої системи

запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, є Керівник установи.
Керівник установи призначає (звільняє) працівника, який

відповідає за проведення внутрішнього фінансового моніторингу в

установі (відокремлених підрозділах) - (далі за текстом

відповідальний працівник), а також затверджує їх Посадові

інструкції.
Керівник установи з моменту створення або початку діяльності

установи (відокремленого підрозділу), але не пізніше моменту

здійснення першої фінансової операції, призначає на посаду

відповідального працівника установи, а також за поданням керівника

відокремленого підрозділу - відповідального працівника

відокремленого підрозділу.


Відповідальний працівник установи зобов'язаний повідомити

Держфінмоніторинг України про призначення або звільнення

відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його

обов'язки) установи (відокремленого підрозділу) протягом трьох

робочих днів з моменту його (її) призначення (звільнення).
Форма повідомлення про призначення та звільнення

відповідального працівника (або особи, що тимчасово виконує його

обов'язки) - "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового

моніторингу (відокремленого підрозділу) та відповідальних осіб"

(далі - Картка реєстрації) для подання інформації на паперових

носіях затверджена наказом Держфінмоніторингу України від

13 травня 2003 р. N 48 ( z0394-03 ) "Про затвердження деяких форм

обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням

фінансового моніторингу, та Інструкції щодо їх заповнення", а для

подання інформації на електронних носіях, затверджена наказом

Держфінмоніторингу від 28.09.2004 N 122 ( z1304-04 ) "Про

запровадження Порядку присвоєння ідентифікатора суб'єктам

первинного фінансового моніторингу для подання інформації

Держфінмоніторингу України та подання інформації в електронному

вигляді суб'єктами первинного фінансового моніторингу, які не є

банками".


Примірник Картки реєстрації ( z0394-03 ) з відомостями про

призначення та звільнення відповідального працівника (або особи,

що тимчасово виконує його обов'язки) має зберігатися разом з

повідомленням про результати її обробки (форма N 3-ФМ) протягом

п'яти років з дати надіслання Картки реєстрації до

Держфінмоніторингу України.


У разі зміни реквізитів установи або її відокремлених

підрозділів, що зазначені у Картці реєстрації ( z0394-03 ),

відповідальний працівник установи має направити Держфінмоніторингу

України інформацію про такі зміни протягом трьох робочих днів з

дати їх настання.
Відповідальний працівник установи (відокремленого підрозділу)

є незалежним у своїй діяльності і підзвітний тільки Керівнику

установи.
Координацію роботи з організації фінансового моніторингу та

контроль за здійсненням фінансового моніторингу в установі

проводить відповідальний працівник установи, який одночасно очолює

відділ внутрішнього фінансового моніторингу (у разі наявності).

Даний відділ функціонує на підставі Положення про відділ

внутрішнього фінансового моніторингу, затвердженого Керівником

установи.
У схемі наведена структура внутрішнього фінансового

моніторингу установи, яка відображена у даних Правилах:


-------------------------------

|Установа (суб'єкт первинного |

|фінансового моніторингу) |

-------------------------------

--------------------------------- 

|Відповідний працівник | -------------------------------

|відокремленого підрозділу N 1 | -----------------|Керівник установи відповідає |

|Надає інформацію про виявлену | | |за організацію системи внут- |

|фінансову операцію відповідаль-|---| |рішнього фінансового моніто- |

|ному працівнику установи, | | |рингу, призначає відповідаль-|

|здійснює контроль за проведен- | | |ного працівника установи та |

|ням фінанасових операцій у |---+-- |відокремлених підрозділів |

|відокремленому підрозділі, | | | -------------------------------

|звітує Керівнику | | |  

--------------------------------- | | звіт

| | |


--------------------------------- | | -------------------------------

|Відповідний працівник | | | |Відповідальний працівник |

|відокремленого підрозділу N 2 |---+-| Повідомлення |установи відповідає за коор- |

|Надає інформацію про виявлену | | | про |динацію системи внутрішнього |

|фінансову операцію відповідаль-|---| | фінансову |фінансового моніторингу та |

|ному працівнику установи, | | | операцію |здійснює контроль за прове- |

|здійснює контроль за проведен- | | | |денням фінансового моніторин-|

|ням фінанасових операцій у | | | |гу, звітує керівнику установи|

|відокремленому підрозділі, | | | -------------------------------

|звітує Керівнику | | | |

--------------------------------- | | Повідомлення про

--------------------------------- | | фінансову операцію

|Відповідний працівник | | | 

|відокремленого підрозділу N 3 | | | -------------------------------

|Надає інформацію про виявлену |---+-- |Державний комітет фінансового|

|фінансову операцію відповідаль-|---- | моніторингу України |

|ному працівнику установи, | -------------------------------

|здійснює контроль за проведен- |

|ням фінанасових операцій у |

|відокремленому підрозділі, |

|звітує Керівнику |

---------------------------------


На час відсутності відповідольного працівника установи

(відокремленого підрозділу), або неможливості виконання покладених

на нього обов'язків (відпустка, хвороба, відрядження), Керівник

установи призначає особу, що тимчасово виконуватиме обов'язки

відповідального працівника установи (відокремленого підрозділу).

На особу, що тимчасово виконує обов'язки відповідального

працівника установи (відокремленого підрозділу), поширюються

права, обов'язки та вимоги, встановлені для відповідального

працівника.
Відповідальний працівник установи (відокремленого підрозділу)

здійснює свої посадові обов'язки на підставі Посадової інструкції,

затвердженої Керівником установи.
У разі незгоди відповідального працівника з вказівками

Керівника установи щодо організації системи запобігання

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та

інших питань стосовно проведення фінансового моніторингу

відповідальний працівник може повідомити про це Держфінмоніторинг

України і державний орган, який відповідно до законодавства

виконує функції регулювання та нагляду за установою, з письмовим

викладенням своїх заперечень.


3. ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ

ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА


Відповідальний працівник установи (відокремленого підрозділу)

повинен мати повну вищу освіту (спеціаліст або магістр) та досвід

роботи в галузі надання фінансових послуг не менше одного року.
Не може бути призначена відповідальним працівником особа:

яка має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця

судимість не погашена і не знята в установленому законодавством

порядку;


у якої відсутні трудові відносини з установою (відокремленим

підрозділом).


Відповідальний працівник установи (відокремленого підрозділу)

повинен знати:

- законодавство, яке регулює відносини у сфері запобігання та

протидії запровадженню в легальний обіг доходів, одержаних

злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, зокрема:

- Закон України "Про запобігання та протидію легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 );

- Закон України "Про фінансові послуги та державне

регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 );

- Постанову Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 644

( 644-2003-п ) "Про затвердження Порядку реєстрації фінансових

операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингу";

- Постанову Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 645

( 645-2003-п ) "Про порядок визначення країн (територій), які не

беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання

та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, і фінансуванню тероризму";

- Постанову Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 N 646

( 646-2003-п ) "Про затвердження Порядку взяття на облік Державним

комітетом фінансового моніторингу фінансових операцій, що

підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу";

- Постанову Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 N 1800

( 1800-2003-п ) "Про затвердження Порядку проведення внутрішнього

фінансового моніторингу суб'єктами господарювання, що провадять

господарську діяльність з організації та утримання казино, інших

гральних закладів, і ломбардами";

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.07.2003

N 419-р ( 419-2003-р ) "Про перелік країн (територій), які не

беруть участі в міжнародному співробітництві у сфері запобігання

та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, та фінансуванню тероризму";

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2003

N 77-р ( 77-2003-р ) "Про перелік офшорних зон".

- нормативно-правові акти Держфінмоніторингу України та інших

суб'єктів державного фінансового моніторингу, які здійснюють

відповідно до законодавства нагляд за діяльністю установи;

- повний перелік видів фінансових операцій, що виконуються

установою (відокремленим підрозділом), порядок їх проведення;

- функціональні обов'язки працівників установи

(відокремленого підрозділу), що приймають участь у здійсненні або

забезпеченні здійснення фінансових операцій;

- правила проведення внутрішнього фінансового моніторингу та

програми його здійснення;

- норми законодавства, які передбачають кримінальну,

адміністративну та цивільно-правову відповідальність за порушення

вимог Закону ( 249-15 );

- норми інших нормативно-правових актів у сфері з запобігання

та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним

шляхом, та фінансуванню тероризму.
Відповідальний працівник установи (відокремленого підрозділу)

повинен знати та володіти навичками щодо застосовування в

практичній діяльності:

- порядку ідентифікації осіб, що здійснюють фінансові

операції;

- порядку зберігання документів, які стосуються ідентифікації

осіб, якими здійснено фінансову операцію, що згідно з

Законом ( 249-15 ) підлягає фінансовому моніторингу, та всю

документацію про здійснення фінансової операції;

- порядку виявлення фінансових операцій, що підлягають

фінансовому моніторингу та можуть бути пов'язані, мати відношення

або призначатися для фінансування тероризму;

- критеріїв оцінки ризику проведення клієнтом фінансових

операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним

шляхом;

- ознак фінансових операцій, що підлягають обов'язковомуфінансовому моніторингу;

- ознак фінансових операцій, що підлягають внутрішньому

фінансовому моніторингу;

- порядку ведення реєстру фінансових операцій, що підлягають

фінансовому моніторингу;

- порядку надання Держфінмоніторингу України інформації про

фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу;

- порядку повідомлення Держфінмоніторингу України та

правоохоронних органів про фінансові операції, щодо яких є або має

бути підозра, що вони пов'язані, мають відношення або призначені

для фінансування терористичної діяльності, терористичних актів чи

терористичних організацій;

- порядку зупинення фінансових операцій якщо її учасником або

вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку осіб,

пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності;

- вимог щодо запобігання розголошенню інформації, яка

надається Держфінмоніторингу України, іншої інформації з питань

фінансового моніторингу, у тому числі про факт її подання.


4. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА

ВІДПОВІДАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА


До посадових обов'язків відповідального працівника установи

відноситься:

- розробка та постійне поновлення правил внутрішнього

фінансового моніторингу та програм його здійснення;

- забезпечення дотримання працівниками установи

(відокремленого підрозділу), які проводять фінансові операції,

правил внутрішнього фінансового моніторингу та програм його

здійснення;

- забезпечення підготовки, навчання та надання консультацій

персоналу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають

фінансовому моніторингу, шляхом проведення освітніх та практичних

заходів;


- прийняття рішення про реєстрацію та, безпосередньо,

реєстрація фінансових операцій, що підлягають фінансовому

моніторингу;

- прийняття рішення щодо того, про які операції має бути

повідомлено Держфінмоніторинг України та правоохоронні органи, та

здійснення відповідного повідомлення;

- забезпечення надання інформації з питань фінансового

моніторингу на запити Держфінмоніторингу України;

- сприяння представникам Держфінмоніторингу України та

органу, який відповідно до законодавства виконує функції

регулювання та нагляду за установою, з питань проведення аналізу

фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому

моніторингу;

- розробка критеріїв оцінки ризику проведення клієнтом

фінансових операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних

злочинним шляхом;

- прийняття рішення про зупинення фінансової операції

(відповідно до внутрішніх процедур установи), якщо її учасником

або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до переліку

осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності;

- прийняття рішення про поновлення фінансової операції, якщо

її учасником або вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до

переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності;

- здійснення перевірок діяльності будь-якого підрозділу

установи, а також відокремлених підрозділів;

- щомісячне (не пізніше 5-го числа місяця, наступного за

звітним) письмове інформування Керівника установи про виконання

норм законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та внутрішніх

документів установи.


Для виконання відповідальним працівником установи посадових

обов'язків він має право:

- проведення перевірок діяльності установи (відокремлених

підрозділів) та їх працівників з метою виконання ними правил

проведення внутрішнього фінансового моніторингу та програм його

здійснення, згідно із планом, затвердженим Керівником установи;

- залучення до проведення перевірок з питань проведення

внутрішнього фінансового моніторингу будь-яких працівників

установи (відокремлених підрозділів), надання їм доручень і

вказівок, в межах своєї компетенції, обов'язкових до виконання, а

також вимагання від них допомоги при провадженні окремих дій;

- одержання пояснень від працівників установи (відокремлених

підрозділів), незалежно від займаних ними посад, з питань

проведення внутрішнього фінансового моніторингу;

- подання Керівнику установи, за результатами перевірок,

пропозицій щодо притягнення до відповідальності працівників,

винних у порушенні вимог законодавства у сфері протидії

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та

фінансування тероризму;

- прийняття рішення, за погодженням з Керівником установи,

про відмову від забезпечення здійснення фінансової операції та

надання інформації про таку операцію до Держфінмоніторингу

України;

- отримання доступу до всіх приміщень і документів установи

(відокремленого підрозділу) та іншої інформації, пов'язаної з

проведенням фінансового моніторингу.


Відповідальний працівник установи виконує інші функції

відповідно до законодавства України, правил внутрішнього

фінансового моніторингу, програм здійснення фінансового

моніторингу та інших внутрішніх документів з питань протидії

легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування

тероризму.


До посадових обов'язків відповідального працівника

відокремленого підрозділу відноситься:


Каталог: files -> articles -> 174
articles -> Рекомендаці ї
articles -> Наказ №953/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2014 р за №640/25417
articles -> Державний комітет фінансового моніторингу україни
articles -> Відомості Верховної Ради (ввр), 1994, n 13, ст
174 -> Законукраїн и про страхування ( Відомості Верховної Ради України (ввр), 1996, n 18, ст. 78 ) { Вводиться в дію Постановою вр n 86/96-вр
174 -> Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
174 -> Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Положення про Державний комітет фінансового моніторингу України, що додається
174 -> Постанова від 10 грудня 2003 р. N 1896 Київ Про Єдину державну інформаційну систему
174 -> Постанова від 28 серпня 2001 р. N 1124 Київ Про Сорок рекомендацій Групи


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка