Про затвердження переліку n 1 наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робітСкачати 299.3 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації15.12.2016
Розмір299.3 Kb.
1   2   3

ЖУРНАЛИ
1. Автоматизація виробничих процесів (Київський інститут автоматики).
2. Автоматическая сварка (Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України).
3. Автошляховик України (Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут).
4. Акустичний вісник (Інститут гідромеханіки НАНУ).
5. Вестник Херсонского государственного технического университета.
6. Вибрации в технике и технологиях (Вінницький державний сільськогосподарський інститут).
7. Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах (Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький).
8. Вісник Вінницького політехнічного інституту.
9. Вісник Державної академії легкої промисловості України.
10. Вісник Сумського державного аграрного університету.
11. Вісник Тернопільського державного технічного університету.
12. Вісник Технологічного університету Поділля.
13. Вісник Черкаського інженерно-технологічного інституту. Серія: Машинобудування.
14. Залізничний транспорт України (Державна адміністрація залізничного транспорту України).
15. 3в'язок (Держкомітет зв'язку).
16. Известия высших учебных заведений. Серия: Радиоэлектроника (Національний технічний університет України "КПІ").
17. Інтегровані технології та енергозбереження (Харківський державний політехнічний університет).
18. Інформаційні технології і системи (Державний НДІ інформаційної інфраструктури).
19. Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті (Харківська державна академія залізничного транспорту). 
20. Космічна наука і технологія (Головна астрономічна обсерваторія НАН України).
21. Магарач. Виноградарство и виноделие (Інститут винограду і вина "Магарач").
22. Математичні машини і системи (Інститут проблем математичних машин і систем НАН України).
23. Математичні методи і фізико-механічні поля (Інститут прикладних проблем механіки і математики НАНУ, м. Львів).
24. Машинобудування України (Міністерство промислової політики України).
25. Металеві конструкції (Донбаська державна академія будівництва і архітектури).
26. Металл и литье Украины (Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАНУ, м. Київ).
27. Металознавство та обробка металів (Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАН України, м. Київ).
28. Металознавство та термічна обробка металів (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури).
29. Методи та прилади контролю якості (Івано-Франківський державний технічній університет нафти і газу).
30. Механіка та машинобудування (Харківський державний політехнічний університет).
31. Науковий вісник Національної гірничої академії України.
32. Наукові вісті (Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут").
33. Нафтова і газова промисловість (Івано-Франківський державний технічний університет нафти і газу).
34. Новини енергетики (Всеукраїнський енергетичний комітет всесвітньої енергетичної ради).
35. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні (Запорізький державний технічній університет).
36. Порошковая металлургия (Інститут проблем матеріалознавства НАНУ).
37. Прикладна гідромеханіка (Інститут гідромеханіки НАНУ).
38. Проблеми легкої текстильної промисловості України (Херсонський державний технічний університет).
39. Проблеми трибології (Технологічний університет Поділля, м. Хмельницький).
40. Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины.
41. Проблемы машиностроения (Інститут проблем машинобудування, м. Харків).
42. Проблемы прочности (Інститут проблем міцності НАНУ, м. Київ).
43. Проблемы специальной электрометаллургии (Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАНУ).
44. Проблемы экологии (Донецький державний технічний університет).
45. Промышленная теплотехника (Інститут технічної теплофізики НАНУ).
46. Процеси лиття (Фізико-технологічний інститут металів і сплавів НАНУ, м. Київ).
47. Радиоэлектроника (Національний технічний університет України "КПІ").
48. Радиоэлектроника и информатика (Харківський державний технічний університет радіоелектроніки). 
49. Реєстрація, зберігання і обробка даних (Інститут проблем реєстрації інформації).
50. Сверхтвердые материалы (Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАНУ).
51. Теоретичний та науково-практичний журнал радіозв'язку, радіомовлення і телебачення "Праці УНДІРТ" (Український НДІ радіо і телебачення, м. Одеса).
52. Теорія і практика металургії (Державна металургійна академія).
53. Техническая диагностика и неразрушающий контроль (Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України).
54. Техніка будівництва (Київський національний університет будівництва і архітектури).
55. Технічна електродинаміка (Інститут електродинаміки НАН України).
56. Технічна механіка (Інститут технічної механіки НАН України).
57. Технология и конструирование в электронной аппаратуре (Мінпромполітики України). 
58. Технология приборостроения (Технологічний інститут приладобудування, м. Харків).
59. Углехимический журнал (Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут, м. Харків).
60. Уголь Украины.
61. Український метрологічний журнал (Державне науково-виробниче об'єднання "Метрологія", м. Харків).
62. Управляющие системы и машины (Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України).
63. Хімічна промисловість України (Міністерство промислової політики України).
64. Штучний інтелект (Інститут проблем штучного інтелекту, м. Донецьк).
65. Экотехнологии и ресурсосбережение (Інститут газу НАНУ).
66. Электронное моделирование (Інститут проблем моделювання в енергетиці НАНУ).
67. Энергетика и электрификация (Міністерство енергетики України).
68. Ядерна та радіаційна безпека (Одеський державний політехнічний університет).
Сільськогосподарські науки

ЖУРНАЛИ
1. Вісник аграрної науки. (УААН).
2. Захист рослин. (Інститут захисту рослин УААН).
3. Лісовий і мисливський журнал. (Державний комітет лісового господарства України).
4. Сільський господар. (Львівська державна академія ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького).
5. Тваринництво України. (Міністерство АПК України).
6. Український ботанічний журнал. (Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України).
7. Цукрові буряки. (Інститут цукрових буряків УААН).
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Агрохімія і ґрунтознавство. (Інститут ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського УААН). 
2. Аграрний вісник Причорномор'я. (Одеський сільськогосподарський інститут).
3. Бюлетень Інституту зернового господарства.
4. Вівчарство. (Інститут тваринництва степових районів ім. М. Ф. Іванова "Асканія-Нова").
5. Вісник Білоцерківського державного аграрного університету.
6. Вісник Державної агроекологічної академії України.
7. Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету.
8. Вісник Львівського державного аграрного університету.
9. Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту.
10. Вісник Рівненського державного технічного університету.
11. Вісник Сумського державного аграрного університету.
12. Вісник Харківського державного аграрного університету.
13. Виноградарство и виноделие. (Інститут винограду і вина "Магарач").
14. Захист і карантин рослин. (Інститут захисту рослин УААН).
15. Збірник наукових праць Вінницького державного сільськогосподарського інституту.
16. Енергозберігаючі технології вирощування зернових культур у степу України. (Інститут зернового господарства УААН). 
17. Збірник наукових праць Інституту цукрових буряків УААН.
18. Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН.
19. Картоплярство. (Інститут картоплярства УААН). 
20. Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту УААН.
21. Збірник наукових праць Уманської сільськогосподарської академії.
22. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. (Харківський зооветеринарний інститут).
23. Землеробство. (Інститут землеробства УААН).
24. Лісівництво і агролісомеліорація. (Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького).
25. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. (Український державний лісотехнічний університет).
26. Меліорація і водне господарство. (Інститут гідротехніки і меліорації УААН).
27. Молочне і м'ясне скотарство. (Інститут тваринництва УААН).
28. Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. С. З. Гжицького.
29. Науковий вісник Національного аграрного університету.
30. Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету.
31. Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур УААН.
32. Науково-технічний бюлетень Інституту тваринництва УААН.
33. Овочівництво і баштанництво. (Інститут овочівництва і баштанництва УААН).
34. Передгірське та гірське землеробство і тваринництво (Інститут землеробства і біології тварин УААН).
35. Птахівництво. (Інститут птахівництва УААН).
36. Праці Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Екологічний збірник (м. Львів).
37. Рибне господарство. (Інститут рибного господарства УААН).
38. Розведення і генетика тварин. (Інститут розведення і генетики тварин УААН).
39. Садівництво. (Інститут садівництва УААН).
40. Свинарство. (Інститут свинарства УААН).
41. Селекція і насінництво. (Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва УААН).
42. Таврійський науковий вісник. (Херсонський державний аграрний університет).
43. Шовківництво. (Інститут шовківництва УААН).
Історичні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії (Рівненський державний гуманітарний університет).
2. Актуальні проблеми міжнародних відносин (Київський університет імені Тараса Шевченка).
3. Археологічні дослідження Львівського університету.
4. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія та археологія.
5. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія.
6. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Міжнародні відносини.
7. Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка.
8. Вісник Львівського університету. Серія історична.
9. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Історія (м. Івано-Франківськ).
10. Вісник Харківського державного університету. Серія: Історія.
11. Вісник Харківського державного університету. Серія: Історія України.
12. Вопросы германской истории (Дніпропетровський державний університет).
13. Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки.
14. Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України (Дніпропетровський державний університет).
15. Етнічна історія народів Європи. Київський університет імені Тараса Шевченка. 
16. Журналістика. Київський університет імені Тараса Шевченка.
17. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету: Південна Україна XVIII - XIX століття.
18. Збірник наукових праць Черкаського державного університету.
19. Історико-географічні дослідження в Україні (Інститут історії України НАН України).
20. Історіографічні дослідження в Україні (Інститут історії України НАН України).
21. Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела (Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, м. Київ).
22. Історія України. Маловідомі імена, події, факти (Інститут історії України НАН України).
23. Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ).
24. Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту (м. Ізмаїл).
25. Науковий вісник Дипломатичної академії України.
26. Наукові зошити історичного факультету (Львівський державний університет імені Івана Франка).
27. Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАНУ).
28. Наукові праці (Миколаївська філія Національного університету "Києво-Могилянська Академія").
29. Нові сторінки історії Донбасу (Донецький державний університет).
30. Пам'ятки (Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, м. Київ).
31. Проблеми археології Подніпров'я (Дніпропетровський державний університет).
32. Проблеми історії України: факти, судження, пошуки (Інститут історії України НАН України).
33. Проблеми історії та методології історичної науки (Харківський державний університет).
34. Проблеми слов'янознавства (Львівський державний університет імені Івана Франка).
35. Середньовічна Україна (Інститут історії України НАН України).
36. Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики (Інститут історії України НАНУ).
37. Старожитності (Харківський історико-археологічний щорічник).
38. Сторінки воєнної історії України (Інститут історії України НАНУ).
39. Студії з архівної справи та документознавства (Український державний науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства, м. Київ).
40. Україна XX ст.: культура, ідеологія, політика (Інститут історії України НАНУ).
41. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ).
42. Український археографічний щорічник (Інститут української археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України).
43. Україна модерна (Львівський державний університет імені Івана Франка).
 ЖУРНАЛИ
1. Археологічний літопис Лівобережної України (м. Полтава).
2. Археологія (Інститут археології, м. Київ).
3. Архіви України (м. Київ).
4. Борисфен.
5. Схід (м. Донецьк).
6. Український історик (журнал міжнародного Українського історичного товариства, м. Київ).
7. Український історичний журнал.
8. Українське релігієзнавство (Бюлетень Української асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ).
Економічні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми міжнародних відносин (Інститут міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка).
2. Вісник аграрної науки Причорномор'я (Миколаївський державний сільськогосподарський інститут).
3. Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций; региональный аспект (Донецький державний університет).
4. Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України (Тернопільська академія народного господарства).
5. Торгівля і ринок України (Донецький державний університет економіки і торгівлі).
6. Формування ринкової економіки в Україні (Львівський державний університет імені Івана Франка).
7. Проблеми формування відкритої економіки України (Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАНУ).
8. Наукові записки (Тернопільська академія народного господарства).
9. Вісник Львівського університету. Серія економічна.
10. Вісник ХДАУ (Харківський державний аграрний університет). Серія "Економіка АПК і природокористування".
11. Финансы, учет; банки (Донецький державний університет).
12. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна.
13. Вісник Харківського державного університету. Серія економічна.
14. Проблемы системного подхода в экономике (Київський міжнародний університет цивільної авіації).
15. Проблемы информатизации и управления (Київський міжнародний університет цивільної авіації).
16. Вчені записки (Київський національний економічний університет).
17. Проблеми формування ринкової економіки (Київський національний економічний університет).
18. Машинна обробка інформації (Київський національний економічний університет).
19. Економіка та підприємництво (Київський національний економічний університет).
20. Формування ринкових відносин в Україні (Науково-дослідний економічний інститут; м. Київ).
21. Вісник Державного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми економіки та управління.
22. Маркетинг; теорія і практика (Східноукраїнський державний університет, м. Луганськ).
23. Менеджмент та підприємництво в Україні; етапи становлення і проблеми розвитку (Вісник державного університету "Львівська політехніка").
24. Торгівля, комерція, підприємництво (Львівська комерційна академія).
25. Наукові праці (Миколаївська філія Національного університету "Києво-Могилянська Академія").
26. Вісник Донецького університету. Серія: Економіка і право.
27. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Економічні науки.
28. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Міжнародні відносини.
29. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ.
30. Вісник Полтавського державного сільськогосподарського інституту.
31. Вісник Сумського державного аграрного університету. Серія: Фінанси і кредит.
32. Вісник Тернопільської академії народного господарства.
33. Вісник Української академії банківської справи (м. Суми).
34. Вісник Харківського державного економічного університету.
35. Збірник наукових праць Інституту економіки НАНУ.
36. Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія".
37. Проблемы повышения зффективности функционирования предприятий различных форм собственности (Інститут економіки промисловості НАНУ). 
38. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті (Одеський державний морський університет).
39. Социально-экономические аспекты промышленной политики (Інститут економіки промисловості НАНУ).
40. Управление экономикой переходного периода (Інститут економіки промисловості НАНУ).
41. Экономические проблемы и перспективы стабилизации экономики Украины (Інститут економіки промисловості НАНУ).
ЖУРНАЛИ
1. АПК: наука, техніка, практика.
2. Банківська справа.
3. Бухгалтерський облік і аудит.
4. Вісник аграрної науки.
5. Вісник податкової служби України (Державна податкова адміністрація України, м. Київ).
6. Вісник Української Академії державного управління при Президентові України.
7. Державний інформаційний бюлетень про приватизацію (Фонд державного майна України).
8. Економіка АПК. 
9. Економіка промисловості (Інститут економіки промисловості НАНУ)
10. Економіка України (м. Київ).
11. Менеджер (Вісник Донецької державної академії управління).
12. Продуктивність (Центр продуктивності, філіал Науково-дослідного інституту праці і зайнятості населення, м. Краматорськ).
13. Регіональна економіка (Інститут регіональних досліджень НАНУ).
14. Регіональні перспективи (м. Кременчук).
15. Сіверянський літопис (Чернігівський державний інститут економіки і управління).
16. Статистика України.
17. Фінанси України.
Філософські науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури (Київський університет імені Тараса Шевченка).
2. Актуальні філософські та культурологічні проблеми сучасності (Київський державний лінгвістичний університет).
3. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія. Політологія.
4. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Історія і філософія науки і техніки.
5. Вісник Дніпропетровського державного університету. Серія: Філософія, соціологія, політологія.
6. Вісник Львівського державного університету. Серія: філософські науки.
7. Вісник Харківського державного університету. Серія: Теорія культури та філософія науки.
8. Вісник Харківського державного університету. Серія: філософія. Філософські перипетії.
9. Культура народов Причерноморья. (НАНУ).
10. Мультиверсум. Філософський альманах (Інститут філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ).
11. Науковий вісник Харківського державного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Серія: Філософія.
12. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Філософія.
13. Наукові записки. (Національний університет "Києво-Могилянська академія").
14. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія, економіка, соціологія.
15. Наукові записки Харківського військового університету. Серія: Соціальна філософія, педагогіка, психологія.
16. Нова парадигма. (Запорізький державний університет).
17. Post office. (Харківський державний університет).
18. Українське релігієзнавство (Бюлетень Української асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди НАНУ).
19. Філософія. Культура. Життя (Державна металургійна академія України).
 ЖУРНАЛИ
1. Сіверянський літопис. (Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка).
2. Філософська думка.
Філологічні науки

ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми літературознавства (м. Дніпропетровськ).
2. Актуальні проблеми української літератури і фольклору (Донецький державний університет).
3. Вісник Запорізького державного університету. Серія: Філологічні науки.
4. Вісник Прикарпатського університету. Серія: Філологія (м. Івано-Франківськ). 
5. Ex professo (Дніпропетровський державний університет).
6. Іноземна філологія (Львівський державний університет імені Івана Франка).
7. Література та культура Полісся (Ніжинський державний педагогічний Інститут імені Миколи Гоголя).
8. Вісник Донецького університету. Серія: Гуманітарні науки.
9. Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Філологічні науки.
10. Вісник Львівського державного університету. Серія: Філологічна.
11. Вісник Львівського державного університету. Серія: Іноземні мови.
12. Вісник Львівського державного університету. Серія: Журналістика.
13. Вісник Львівського державного університету. Серія: Українська фольклористика.
14. Проблеми слов'янознавства (Львівський державний університет імені Івана Франка).
15. Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки.
16. Науковий вісник Ізмаїльського державного педагогічного інституту.
17. Ученые записки Симферопольского государственного университета.
18. Актуальні проблеми сучасної філології (Рівненський державний педагогічний інститут).
19. Від бароко до модернізму (Дніпропетровський державний університет).
20. Вісник Черкаського державного університету. Серія: Філологічні науки.
21. Вопросы русской литературы (Кримський центр гуманітарних досліджень, м. Сімферополь).
22. Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Серія: Філологія.
23. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Літературознавство.
24. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Серія: Філологічні науки.
25. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія.
26. Парадигма (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ).
27. Рукописна та книжкова спадщина України (Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАНУ, Інститут рукописів).
28. Телерадіожурналістика: історія, теорія, практика, погляд у майбутнє (Львівський державний університет імені Івана Франка).
29. Філологічні науки (Сумський державний педагогічний інститут ім. А. С. Макаренка).
30. Шашкевичіана (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ).
31. Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство.
32. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Іноземна філологія.
33. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Журналістика.
34. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Східні мови та література.
35. Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка. Серія: Літературознавство, мовознавство, фольклористика.
36. Вісник Харківського державного університету. Серія: Романо-германська філологія.
37. Восточноукраинский лингвистический сборник (Донецький державний університет).
38. Дослідження з лексикології і граматики української мови (м. Дніпропетровськ).
39. Записки Наукового товариства імені Тараса Шевченка. Праці Філологічної секції (м. Львів).
40. Мовні і концептуальні картини світу (Київський університет імені Тараса Шевченка).
41. Культура слова (Інститут української мови НАНУ).
42. Лінгвістичні дослідження (Харківський державний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди).
43. Лінгвістичні студії (Донецький державний університет).
44. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Германська філологія.
45. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Слов'янська філологія.
46. Наука і сучасність (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).
47. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мовознавство.
48. Проблеми граматики і лексикології української мови (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ).
49. Система і структура східнослов'янських мов (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ).
50. Типология языковых значений в диахроническом и сопоставительном аспектах (Донецький державний університет).
51. Українська історична та діалектна лексика (Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича НАНУ).
52. Українське літературознавство (Львівський державний університет імені Івана Франка).
53. Єврейська історія та культура в Україні (Інститут юдаїки).
Каталог: vak
vak -> Президія вищої атестаційної комісії україни постанова від 9 лютого 2000 року n 2-02/2
vak -> Затверджений наказом керівника апарату Ємільчинського районного суду Житомирської області від
vak -> Розпорядженням голови райдержадміністрації від 12 серпня 2016 року №115 -к
vak -> Додаток 3 до наказу след дфс від 20. 10. 2016 №294-к умови проведення конкурсу на посаду завідувача сектору стандартизації І метрології відділу методичного забезпечення, координації І аналізу експертної діяльності след дфс
vak -> Перелік n 8 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка