Про затвердження гігієнічного нормативу "Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини"Дата конвертації14.12.2016
Розмір212 Kb.

Зареєстровано Міністерством юстиції
за N 100/11974 від 06.02.2006

Статус: Чинний


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ

N 7

13.01.2006

м.Київ
Про затвердження гігієнічного нормативу "Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини"На виконання статті 40 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" з метою попередження виникнення онкологічних захворювань, а також гармонізації вітчизняної нормативної бази з вимогами Європейського законодавстваНАКАЗУЮ:

1. Затвердити гігієнічний норматив "Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини" (додається).

2. Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду (Пономаренко А. М):

2.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади" (із змінами).

2.2. Після реєстрації в Міністерстві юстиції України даного наказу довести його до відома керівників міністерств, центральних органів виконавчої влади, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, наукових установ в установленому порядку для використання у роботі.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров'я України від 7 лютого 1997 року № 25 "Про затвердження Державного гігієнічного нормативу „Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини", зареєстрований у Мін'юсті України 6 березня 1997 року № 71/1875.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Пономаренка А.М.

 


Перший заступник Міністра,
Головний державний санітарний
лікар України


Бережнов С. П.ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

13.01.2006 № 7
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06.02.2005 № 100/11974

ГІГІЄНІЧНИЙ НОРМАТИВ


ПЕРЕЛІК РЕЧОВИH, ПРОДУКТІВ, ВИРОБHИЧИХ ПРОЦЕСІВ, ПОБУТОВИХ ТА ПРИРОДHИХ ФАКТОРІВ, КАHЦЕРОГЕHHИХ ДЛЯ ЛЮДИHИ”

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Гігієнічний норматив "Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини" (далі - Норматив) містить “Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів з доведеною канцерогенністю для людини” (група 1) та “Перелік речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів з вірогідною канцерогенністю для людини” (група 2), за винятком радіоактивних речовин та пестицидів, які мають свої закономірності розповсюдження в навколишньому середовищі, критерії оцінки небезпеки та методи регламентування.

Канцерогенними для людини речовинами (факторами) є речовини (фактори), які зумовлюють утворення у людини злоякісних та доброякісних пухлин. Небезпека конкретних речовин чи факторів залежить від рівнів та тривалості дії на людину, а також наявності супутніх чинників, спроможних модифікувати ефект їх впливу.

1.2. Норматив є обов’язковим для юридичних осіб незалежно від форм власності, організаційно-правової форми та підпорядкування та фізичних осіб - підприємців, які виготовляють, реалізують чи використовують речовини, продукти, виробничі процеси, канцерогенні для людини (далі – канцерогенні речовини /фактори/), а також розробляють та впроваджують заходи щодо попередження їх шкідливої дії.

1.3. Державний нагляд за дотриманням вимог Нормативу здійснюється органами та установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

1.4. Галузеві (відомчі) нормативи повинні бути приведені у відповідність до вимог даного Нормативу.
2. ПОПЕРЕДЖЕННЯ НЕБЕЗПЕКИ, ЗУМОВЛЕНОЇ ДІЄЮ КАНЦЕРОГЕННИХ РЕЧОВИН (ФАКТОРІВ) НА ЛЮДИНУ

2.1. Попередження небезпеки, зумовленої дією канцерогенних речовин (факторів) на людину, повинно включати комплекс організаційних, соціально-економічних, технологічних, технічних, санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів на державному, регіональному, галузевому рівнях, спрямованих на створення належних безпечних і здорових умов праці, збереження життя і здоров’я людини в процесі трудової діяльності, а також усього населення.

Сприяти цьому має виконання таких вимог:

2.2. У разі, якщо повного виключення канцерогенних факторів з метою попередження контакту з ними людини в умовах як виробництва, так і побуту неможливо, пріоритетним напрямком є заміна канцерогенних на неканцерогенні або більш безпечні сполуки.

2.3. У тих випадках, коли повного виключення канцерогенних речовин (факторів) досягти неможливо (з технічних, економічних або інших причин), обов’язковим є встановлення їх граничнодопустимих концентрацій (доз, рівнів) з урахуванням канцерогенного ефекту і забезпечення методами кількісного визначення та постійного контролю за їх вмістом у повітрі робочої зони, об’єктах навколишнього середовища, промислових виробах, продуктах харчування тощо.

2.4. Виробничі процеси, пов'язані з канцерогенними речовинами (факторами), повинні відповідати вимогам санітарних правил і норм. При цьому повинні бути забезпечені герметизація обладнання й автоматизація технологічних процесів для запобігання попаданню канцерогенів в оточення людини чи гарантії регламентованого допустимого рівня дії канцерогенного фактора. Гігієнічні нормативи речовин, включених до “Переліку речовин, продуктів, виробничих процесів, побутових та природних факторів, канцерогенних для людини”, викладено у додатку 1. Перелік професійних захворювань, які можуть виникати внаслідок впливу канцерогенних речовин та факторів, викладено у додатку 2.

2.5. При вирішенні експертних питань, пов‘язаних з визначенням зв‘язку онкологічного захворювання з умовами праці, допускається використання поруч з Переліком професійних захворювань, які можуть виникати внаслідок впливу канцерогенних речовин та факторів, новітніх матеріалів Міжнародного агентства з вивчення раку (МАВР).

2.6. Чисельність людей та тривалість впливу на них канцерогенних факторів у виробничих умовах повинні бути максимально скорочені. Попередження контакту працівників з канцерогенними факторами досягається застосуванням безперервних безвідходних технологічних процесів з максимальним ступенем автоматизації та механізації, які забезпечують дотримання санітарних норм шкідливих речовин та факторів.

2.7. Кожен працівник, який зазнає дії канцерогенних речовин та факторів на виробництві, має отримати від роботодавця інформацію про наявність канцерогенних речовин на його робочому місці, очікуваний ризик, та заходи з попередження їх шкідливого впливу.

2.8. Кожен працівник, що має контакт з канцерогенними факторами, повинен проходити обов'язкові медичні огляди у порядку, установленому законодавством України.

2.9. У разі транспортування і транзиту речовин та продуктів, визначених у Нормативі, інформація щодо їх небезпеки повинна бути внесена в супровідні документи.
3. ПЕРЕЛІК РЕЧОВИH, ПРОДУКТІВ, ВИРОБHИЧИХ ПРОЦЕСІВ, ПОБУТОВИХ ТА ПРИРОДHИХ ФАКТОРІВ, КАHЦЕРОГЕHHИХ ДЛЯ ЛЮДИHИ

3.1. ПЕРЕЛІК РЕЧОВИH, ПРОДУКТІВ, ВИРОБHИЧИХ ПРОЦЕСІВ, ПОБУТОВИХ ТА ПРИРОДHИХ ФАКТОРІВ З ДОВЕДЕНОЮ КАНЦЕРОГЕННІСТЮ ДЛЯ ЛЮДИНИ (група 1)


Сполуки і продукти, природні канцерогени


Сполуки*

Найбільш вірогідні органи , в

яких можуть виникати пухлини **

4- Амінобіфеніл 1,2,3

Сечовий міхур

Азбести 1

Легені, плевра, очеревина, (шлунково-кишковий тракт, гортань)

Афлатоксини (В1, В2,G1,G2) 2, а також природна суміш афлатоксинів

Печінка, легені

Бензидин 1,2,3

Сечовий міхур

Бензол1,3

Кровотворна система

Бенз/а/пірен 1,2,3

Легені, шлунок, шкіра

Берилій і його сполуки 1

Легені

Бісхлорометиловий і хлорометиловий (технічний) ефіри 1

Легені


Вінілхлорид 1

Печінка, кровоносні судини, (мозок, легені, лімфатична система)

Деревний пил

Носова порожнина, носові пазухи

Еріоніт 1

Плевра, очеревина

Етилену оксид 1

Лімфатична та кровотворна системи

Іприт сірчистий 1,3

Глотка, гортань, легені

Кадмій і його сполуки 1,3

Передміхурова залоза

Кам’яновугільні і нафтові смоли, пеки і їх сублімати 1,3

Шкіра, легені, сечовий міхур, гортань, порожнина рота

Кремнію окис (кристали четвертинного кристобаліту)

Легені

Мінеральні масла (нафтові і сланцеві) неочищені та неповністю очищені

Шкіра, шлунково-кишковий тракт

Арсен і його неорганічні

сполуки 1,2,3Легені, шкіра

1- Нафтиламін технічний, що містить понад 0.1% 2-нафтиламіну 1,2,3

Сечовий міхур

2-Нафтиламін 1,2,3

Сечовий міхур, (легені)

Нікель, його сполуки і суміші сполук нікелю 1

Порожнини носа, легені, гортань

Сланцеві масла1,3

Шкіра, шлунково-кишковий тракт

Тальк, що містить азбестоподібні волокна 1

Легені

2,3,7,8-Тетрахлордибензо-пара-діоксин

Саркоми м‘яких тканин, легені, печінка

Хрому шестивалентного сполуки 1

Легені, ( порожнини носа)

* - шлях надходження до організму: 1 - інгаляційний; 2 - пеpоpальний; 3 - нашкіpний;

**- в дужках - органи, в яких пухлини можуть виникати з меншою імовірністю.
Побутові та природні фактори


Алкогольні напої 2

Глотка, стравохід, печінка, гортань, порожнина рота, (молочна залоза)

Радон-222 та продукти розпаду 1

Легені

Сажі

Шкіра, легені

Сонячна радіація 3

Шкіра

Тютюновий дим 1

Легені, сечовий міхур, порожнини носа, гортань, глотка, стравохід, підшлункова залоза, нирки

Тютюнові продукти бездимні (жування нюхального тютюну, а також тютюнової суміші, що містить вапно)2

Порожнина рота, глотка, стравохід

Примітки: - шлях надходження до організму: 1 - інгаляційний; 2 - пеpоpальний; 3 – нашкіpний.


Виробничі процеси а/Виробництво

Органи, в яких можуть виникати пухлини


Виробництво чавуну і сталі (агломераційні фабрики , доменне, сталеплавильне виробництво, гарячий прокат) та лиття із них

Легені, (шлунково-кишковий тракт, сечостатева система)

Виробництво аураміну


Сечовий міхур, передміхурова залоза

Примітка. а/ - окрім наведених до таких виробництв відносяться також ті виробництва, на яких в технологічному процесі використовуються та/чи утворюються речовини і продукти, зазначені в розділах 1 та 2.
Виробництво взуття (з використанням канцерогенних сполук, зазначених даним Переліком)

Лейкози, порожнини носа, сечовий міхур

Виробництво та використання фарб, до складу яких входять канцерогенні сполуки

Легені, сечовий міхур, стравохід

Виробництво гуми та гумових виробів

Сечовий міхур, легені, шлунково-кишковий тракт, лімфатична система, (кровотворна система — лейкемія)

Виробництво ізопропилового спирту (за дії сильних кислот)

Порожнини носа, гортань

Виробництво вугільних та графітових виробів, анодних та подових мас із застосуванням пеків, а також обпалених анодів

Легені

Виробництво коксу , переробка кам’яновугільних, нафтових і сланцевих смол , газифікація вугілля

Шкіра, легені, сечовий міхур

Мідеплавильне виробництво (плавильний, конверторний переділ, вогняне рафінування)

Легені

Виробництво технічного вуглецю

Легені

Виробничі процеси, пов’язані з експозицією до аерозолів сильних неорганічних кислот, що містять сірчану кислоту

Легені, гортань

Виробництво фуксину

Сечовий міхур

Деревообробне та меблеве виробництво із використанням фенол-формальдегідних і карбамід-формальдегідних смол у закритих приміщеннях

Порожнини носа

Підземний видобуток гематиту у сукупності з експозицією до радону за умов гірничодобувної промисловості та роботи у шахтах

Легені

Електролітичне виробництво алюмінію з використанням самоспікливих анодів

Легені, сечовий міхур, (лімфатична система)


3.2. ПЕРЕЛІК РЕЧОВИH, ПРОДУКТІВ, ВИРОБHИЧИХ ПРОЦЕСІВ, ПОБУТОВИХ ТА ПРИРОДHИХ ФАКТОРІВ З ВІРОГІДНОЮ КАНЦЕРОГЕННІСТЮ ДЛЯ ЛЮДИНИ (група 2)Сполуки, продукти , природні канцерогениСполуки, продукти

Найбільш імовірні органи, в яких можуть виникати пухлини *, **
у людини

у тварин

1

2

3

АкриламідМолочні залози, надниркові залози, яєчка, щитоподібна залоза 2,3

Акрилонітрил

(Легені, передміхуро­ва залоза, лімфатична система) 1

цимбалові залози, нервова система, молочні залози 1,2

Бенз/а/антраценЛегені, печінка, шкіра, сечовий міхур 2,3

1,3-Бутадієн (дивініл)Кровотворна та лімфатична системи -лейкемії, лімфоми 2

Барвники на основі бензидинуПечінка, сечовий міхур 1,3


Відпрацьовані гази дизельних двигунів

(Легені, сечовий міхур)1

Легені 1


ВінілбромідПечінка, цимбалові залози 1

Вінілфторид
Печінка, молочні залози1, легені

1,2-Диметилгідразин

Товстий кишковик, пряма кишка, лімфатична система
Дибенз/а,h/антраценПередшлунок, легені, підшкірна клітковина 1,2,3

ДиметилкарбомоїлхлоридШкіра, носові порожнини 1,3

ДиметилсульфатНосові порожнини, нервова система1,3

ДіетилсульфатПередшлунок, нервова система1,2,3

Епіхлоргідрин

(Дихальні шляхи)

Легені, лімфатична та кровотворна системи1,2,3

ЕтилендибромідПередшлунок, легені, шкіра, печінка, очеревина, носові порожнини, молочні залози

N-етил-N-нітрозосечовинаНервова система 1,2,3

Іприт азотистий

Шкіра, кровотворна та лімфатична системи1,3

Легені, кровотворна система, шкіра 3

КаптафолПечінка, кишечник, селезінка2

Кремній кристалічний

(Легені)1

Легені, лімфатична система — лімфоми1

Креозоти

(Шкіра)3

Шкіра, легені3

4,4'-Метилен-біс(2-хлор-анілін)Печінка, цимбалові залози, сечовий міхур2

N-Метил-N-нітро-N-нітрозогуанідин

(Мозок)

Шлунково-кишковий тракт2

N-нітрозодиметиламінПечінка, легені, нирки, кровоносні судини1,2,3

N-нітрозодіетиламінПечінка, нирки, стравохід, легені1.2,3

Поліхлоровані біфеніли

(Печінка, шкіра, кро­вотворна система)

Шлунок, шкіра, печінка, нирки1,2,3

Пропілену оксидНосові порожнини, передшлунок1,2

Стирол-7,8-оксидПередшлунок2

Тетрахлоретилен

Стравохід, шийка матки, неходжкинські лімфоми

Печінка, лейкемія

Трис-(2,3-дибромпропіл)­фосфатПередшлунок, легені, печінка, нирки

о-Толуїдин

(Сечовий міхур)2,3

Селезінка, судини2

Трихлоретилен

Печінка, жовчовивідні шляхи, неходжкинські лімфоми

Печінка, нирки, тестикули

1,2,3-Трихлорпропан
Пухлини різноманітних локалізацій

Формальдегід

(Носові порожнини)1

Носові порожнини1

4-Хлор-о-Толуїдин

Сечовий міхур

Кровоносні судини2

* - шлях надходження до організму: 1 - інгаляційний; 2 - пеpоpальний; 3 - нашкіpний;

**- в дужках - органи, в яких пухлини можуть виникати з меншою імовірністю.Директор Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду
А.М. Пономаренко
Додаток 1

до пункту 2.4 Нормативу

ГІГІЄНІЧНІ НОРМАТИВИ РЕЧОВИН, ВКЛЮЧЕНИХ ДО "ПЕРЕЛІКУ РЕЧОВИH, ПРОДУКТІВ, ВИРОБHИЧИХ ПРОЦЕСІВ, ПОБУТОВИХ ТА ПРИРОДHИХ ФАКТОРІВ, КАHЦЕРОГЕHHИХ ДЛЯ ЛЮДИHИ"

Середовище регламентування , гранично допустима концентрація (ГДК )*


Найменування канцерогенного фактора

Повітря ро­бочої зони

Атмосфер-не повітря

Вода **

Продукти харчування

Грун­ти
мг/м3


мг/м3

мг/л

мг/кг

мг/кг

1

2

3

4

5

6

Азбести (азбест природний і штучний), суміші

азбестопородного пилу:-/0.06

волокнин/мл- вміст азбесту понад 20%

- вміст азбесту менше 20%

- азбестоцемент


2.0/0.5

2.0/1.0


4.0/2.0Акриламід

0.20.01

Акрилонітрил

0.5

-/0.03

2.0

Афлатоксини (В)0.005Бензол

15.0/5.0

1.5/0.1

0.50.3

Бенз/а/пірен

0.00015

-/0.000001

0.0000050.02

Берилій і його сполуки

0.0010.0002

1,3-Бутадієн (дивініл)

100.0

3.0/1.0

0.05

Вінілу хлорид

5.0/1.00.05

Диметилсульфат

0.1

Епіхлоргідрин

1.0

0.2/0.2

0.01

Етилену оксид

1.0

0.3/0.03Мінеральні масла неочи­щені і неповністю очищені (мінеральні масла нафтові)

5.0


Арсен і його неорганічні сполуки

0.04/0.01

0.003/

0.003


0.05

0.05-1.0

***


2.0

Нікель металічний

- нікелю оксиди ;

- нікелю сульфіди і

суміші сполук нікелю;

- нікелю сульфат;
- нікелю карбоніл;

- нікелю хромфосфат;

- нікелю розчинні солі


0.05

0.05
0.05


0.0005

0.005


0.005

-/0.001

-/0.001

0.002/

0.001


0.002/0.0002

0.1


4.0
Продовження додатка 1

N-Нітрозодиметиламін

-/0.0005

-/0.000050.002-

-0.003***

N-Нітрозодіетиламін


-/0.00015

0.002-

-0.003***

Пропілену оксид

1.0

0.08/-

0.01

Сублімати кам’яновугі­льних смол і пеків в залежності від вмісту бенз/а/пірену:

- менше за 0.075%

-0.075-0.15%

-0.15-0.3%0.2

0.1


0.05

Тетрахлоретилен

10.0

0.5/0.06

0.04

0.05
Трихлоретилен

2.0

4.0/1.0


1,2,3-трихлорпропан

2.0

-/0.05


о-Толуїдин

1.0/0.5

Формальдегід

0.5

0.035/

0.003


0.057.0

Хром шестивалентний (у перерахунку на CrO3);

- хрому оксид ( Cr+3);

- хромати, біхромати (у перерахунку на CrO3)

1.00.01

0.0015/

0.00150.050.05 поСr+6

0.5 по


Cr+3
6.0

* - у чисельнику - максимально разова ГДК, у знаменнику - середньозмінна або середньодобова ГДК;

**- вода джерел господарсько-питного водозабезпечення;

*** - діапазон концентрацій в залежності від продукту харчування ("Медико-биологические требования и санитарные нормы качества продовольственного сырья и пищевых продуктов N 5061-89”).
Гранично допустимі рівні (ГДР) забруднення шкіри рук працюючих зі шкідливими речовинами:


Найменування канцерогенного фактора

Гранично допустимий рівень, мг/см2


бензол

0.05

о-Толуїдин

0.7

акрилонітрил

0.001
Директор Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду
А.М. Пономаренко

Додаток 2

до пункту 2.4 Нормативу

ПЕРЕЛІК

професійних захворювань, які можуть виникати внаслідок впливу канцерогенних речовин та факторів *VII. Злоякісні новоутворення (професійний рак)

Найменува­-

ння захворю­

вання


Код згідно з Між-народною стати-стичною класифі-кацією хвороб та споріднених проблем(МКХ-10)

Небезпечні та шкідливі речовини і виробничі фактори, вплив яких може викликати професійне захворюванняПерелік робіт та виробництв, на яких можливе виникнення профе­сійного захворювання

1. Пухлини шкіри: гіперкерато-зи, епіте-ліоми (у т.ч. базаліома), папіломи, рак, лейко-кератози

С44

Продукти перегонки кам‘яного вугілля, нафти, сланців (смола, пек), антрацен, фенатрен, аміноантраце-нова олія, похідні азосполук, гудрон, парафін, сажа тощо, вплив іонізуючих (рентге­нівських, гама-променів тощо) та ультрафіолетових випромінювань

Роботи з канцерогенами, тобто з продуктами переробки нафти та кам'яного вугілля, радіоактивними речовинами, з різними видами іонізуючих та ультрафіолетових випромінювань, у тому числі сільськогосподарські роботи і роботи на риболовецьких суднах

2.Пухлини порожнини рота, органів дихання


С04 С32-С34


сполуки нікелю, хрому, миш‘яку,

заліза (гематит), кам'яновугільні

смоли, бенз/а/пірен, радон, пил ра­діоактивних руд та пил з адсорбова­ними на ньому вуглеводнями, полі­

ароматичні вуглеводні, азбест

та азбестовмісний пил


роботи, пов‘язані з одержанням та застосуванням сполук нікелю, миш'яку, хрому, заліза, геологічна розвідка, добування і переробка радіоактивних руд, азбесту та матеріалів, що містять азбест; роботи, пов'язані з одержанням штучного граніту та виробів з нього, асфальтування тощо

3. Мезотелі-ома

С 45

азбест та азбестовмісний пил


роботи, пов‘язані із застосуванням азбесту та матеріалів, що містять азбест

4.Пухлини

печінки


С22


вінілхлорид, миш‘як, залізо, контакт з радіоактивними речовинами, троп-ними до тканини печінки (полоній, торій, плутоній тощо)

роботи з вінілхлоридом; роботи на радіохімічних виробництвах тощо


5. Рак шлунку


С16


шестивалентні сполуки хрому,

миш'як, нікель, азбест
виробництво сполук хрому, миш'я-ку, нікелю, гальванічні роботи, шкіряне виробництво тощо; роботи, пов'язані із застосуванням азбесту та матеріалів, що містять азбест

6. Лейкози

С91-С96


бензол, вплив різних видів іонізуючої радіації

роботи з бензолом і джерелами іонізуючих випромінювань

7. Неходж­кінські лімфоми

С83


тривалий контакт з радіоактивними речовинами


роботи з джерелами іонізуючих випромінювань, у тому числі в медичній практиці

8.Пухлини

сечового

міхура


С67


аміни бензольного і нафталінового рядів (бензидин, діазидин, нафтил-амін тощо), радіоактивний цезій


роботи в різних галузях промисловості з амінами бензольного і нафталінового рядів (бензидин, діазидин, нафтиламін тощо), радіоактивним цезієм

9. Пухлини кісток


С40


тривалий контакт з остеотропними радіоактивними речовинами (радій, стронцій, плутоній)

роботи на радіохімічних виробниц­твах, у радіологічних і радіохімічних лабораторіях

* - затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000року, № 1662 “Про затвердження переліку професійних захворювань”.

Директор Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду
А.М. ПономаренкоКаталог: download
download -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
download -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
download -> Охорона природи в Україні
download -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
download -> Диплом за перемогу в шкільному конкурсі поезій, присвячених Тарасові Шевченку
download -> О. В. Гнидіна (координатор Л. Л. Халецька), Полтавська обл
download -> Післямова


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка