Про застосування Тимчасових примірних норм часу на основні процеси бібліотечної роботи з метою апробації норм часу на основні процеси бібліотечної роботинаказу юСкачати 481.16 Kb.
Сторінка1/9
Дата конвертації06.05.2016
Розмір481.16 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.07.2005 N 496

Про застосування Тимчасових примірних

норм часу на основні процеси

бібліотечної роботи

З метою апробації норм часу на основні процеси бібліотечної

роботи Н А К А З У Ю:


1. Затвердити Тимчасові примірні норми часу на основні

процеси бібліотечної роботи (додаток 1).


2. Національній парламентській бібліотеці України,

Національній бібліотеці України для дітей, Державній історичній

бібліотеці України, Державній бібліотеці України для юнацтва,

Одеській державній науковій бібліотеці ім. М.Горького, Харківській

державній науковій бібліотеці ім. В.Короленка застосувати

Тимчасові примірні норми часу на основні процеси бібліотечної

роботи при плануванні роботи на 2006 рік.
3. Міністерству культури Автономної Республіки Крим,

Головному управлінню культури, мистецтв та охорони культурної

спадщини Київської міської державної адміністрації, управлінням

культури обласних, Севастопольської міської державних

адміністрацій забезпечити застосування у бібліотеках Тимчасових

примірних норм часу на основні процеси бібліотечної роботи при

плануванні роботи на 2006 рік.

Узагальнити висновки щодо застосування Тимчасових примірних

норм часу на основні процеси бібліотечної роботи та надіслати їх

до Міністерства культури і туризму України до 1 червня 2006 року.


4. Управління з питань стратегічного планування

соціокультурного розвитку та регіональної політики в сфері

культури (Л.М.Кононенко) узагальнити інформацію від регіонів та

подати матеріал на розгляд управлінню з питань оплати праці та

бюджетних програм Міністерства культури і туризму України

(Н.Ю.Солодченко).


5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника

Міністра О.Г.Шокало-Бенч.


Міністр О.В.Білозір

Додаток 1

до наказу Міністерства

культури і туризму України

19.07.2005 N 496

ТИМЧАСОВІ ПРИМІРНІ НОРМИ ЧАСУ НА ОСНОВНІ

ПРОЦЕСИ БІБЛІОТЕЧНОЇ РОБОТИ

В основу розробки норм часу на роботу, що виконуються у

бібліотеках, покладено дані вивчення та аналізу законодавчих і

нормативно-методичних документів, що регламентують діяльність

бібліотек, нормативні документи бібліотек та інформаційних установ

України. У норми часу враховано особливості роботи в

автоматизованому режимі. У ряді випадків до норм часу додаються

поправочні коефіцієнти.


1. НАДАННЯ ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧАМ
1.1. ЗАЛУЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Таблиця 1

------------------------------------------------------------------

|Но- |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця |Норма |

|мер | |виміру |часу |

|но- | | | |

|рми | | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|1 |2 |3 |4 |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Запис користувача до бібліотеки | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|1. |Переглянути документи користувача |один |дорослі -|

| |(паспорт, посвідчення, доручення). |користувач|6, |

| |Перевірити наявність | |діти - |

| |обліково-реєстраційної картки | |8 хв. |

| |користувача. Заповнити формуляр | | |

| |користувача, обліково-реєстраційну | | |

| |картку, читацький квиток. Ознайомити | | |

| |користувача з правилами користування | | |

| |бібліотекою, розміщенням фонду, | | |

| |довідковим апаратом. Підібрати і | | |

| |розставити обліково-реєстраційні | | |

| |картки за алфавітом прізвищ | | |

| |користувачів. | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Перереєстрація користувачів | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|2. |Знайти формуляр (реєстраційну картку) |один |дорослі -|

| |користувача, внести зміни до неї і в |користувач|1 хв., |

| |читацький квиток (уточнені анкетні | |діти - |

| |дані, новий читацький номер, дату | |2 хв. |

| |перереєстрації). | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Запис (перереєстрація) користувачів в | | |

| |автоматизованому режимі | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|3. |Набрати на клавіатурі відомості про |один |7 хв. |

| |користувача: прізвище, ім'я, по |користувач| |

| |батькові, характерні ознаки (освіта, | | |

| |спеціальність), код. Здійснити | | |

| |контроль за можливою наявністю даних | | |

| |про користувача, який записався до | | |

| |бібліотеки (був раніше записаний, | | |

| |позбавлений права користування). | | |

| |Оформити код користувача з контрольним| | |

| |розрядом і терміном користування | | |

| |читацьким квитком на підставі виданої | | |

| |інформації. Видати на принтер бланк з | | |

| |відомостями про користувача, який | | |

| |записався, вирізати бланк і вклеїти | | |

| |його до читацького квитка. | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Діяльність диспетчерської служби | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|4. |Прийняти читацьку вимогу. Перевірити |одна |1 хв. |

| |правильність її заповнення, уточнити |вимога | |

| |місце зберігання документів. Позначити| | |

| |у диспетчерській сітці, передати | | |

| |вимогу до книгосховища. | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Виконання вимог користувачів, видача | | |

| |документів з основного книгосховища | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|5. |Отримати вимогу, зареєструвати, |одна |9 хв. |

| |підібрати її за шифрами. Знайти |вимога / | |

| |документ, зробити позначку на вимозі, |документ | |

| |книжковому формулярі, диспетчерській | | |

| |сітці. Встановити місце знаходження | | |

| |документа, який не був знайдений, за | | |

| |довідковими картотеками, каталогами. | | |

| |Видати користувачу документ із відділу| | |

| |книгозберігання, зробити позначку на | | |

| |книжковому формулярі, вимозі та ін. | | |

| |Прийняти документ від користувача, | | |

| |знайти книжковий формуляр, вимогу та | | |

| |ін. Погасити позначку про видачу. | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Перезакріплення комплектів документів | | |

| |за структурними підрозділам бібліотеки| | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|6. |Оформити заявку на комплект |одне |2 хв. |

| |документів, який передається до |замовлення| |

| |структурного підрозділу бібліотеки. | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|7. |Підібрати документи в комплекти. |один |1 хв. |

| |Написати другий примірник книжкового |документ | |

| |формуляра (індикатора). | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Видати комплекти документів, позначити|один | |

| |на книжковому формулярі (індикаторі) |комплект | |

| |дату видачі, сиглу підрозділу, який | | |

| |отримує комплект. | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Кількість документів у комплекті: | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|8. |25 | |7 хв. |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|9. |50 | |15 хв. |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|10. |200 | |2 год. |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Прийняти комплекти документів від |один | |

| |структурних підрозділів. Знайти |комплект | |

| |книжковий формуляр (індикатор). | | |

| |Погасити позначку про видачу, вкласти | | |

| |його в документ. | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Кількість документів у комплекті: | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|11. |25 | |7 хв. |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|12. |50 | |15 хв. |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|13. |200 | |2 год. |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Доступ користувачів у читальному залі | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|14. |Провести консультацію, бесіду з |одна |4 хв. |

| |користувачем біля каталогів, картотек,|консуль- | |

| |книжкових полиць, проінформувати |тація | |

| |користувача про нові надходження. | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Підібрати документи у підсобному фонді|один | |

| |читацького залу, передати на кафедру |документ | |

| |видачі: | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|15. |за вимогою користувача | |2 хв. |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|16. |за усною вимогою | |1 хв. |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|17. |за визначеною темою | |3 хв. |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Підібрати документи за навчальною |один | |

| |програмою на базі макету комплекту |комплект | |

| |документів, які видаються студентам, | | |

| |підібрати підручники за факультетами, | | |

| |курсами, групами. Звірити книжкові | | |

| |формуляри з назвами книг, інвентарними| | |

| |номерами. | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Кількість документів у комплекті: | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|18. |до 10 | |3 хв. |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|19. |до 20 | |6 хв. |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|20. |до 40 | |12 хв. |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|21. |Видати документ: звірити документ, що |один |4 хв. |

| |видається, з користувацькою вимогою, |документ | |

| |перевірити наявність усіх сторінок, | | |

| |зробити запис на користувацькій вимозі| | |

| |(контрольному аркуші), вкласти до | | |

| |читацького квитка, розставити, | | |

| |позначити книговидачу. Прийняти | | |

| |документ: звірити його з вимогою | | |

| |(контрольним листком), перевірити | | |

| |цілість документа, наявність усіх | | |

| |сторінок, зробити позначку про прийом.| | |

| |Отримати документ, замовлений | | |

| |користувачем у відділі | | |

| |книгозберігання. Передати документ, | | |

| |який здав користувач, до відділу | | |

| |книгозберігання. | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Копіювання документів | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|22. |Відібрати документи (окремі статті) |один |8 хв. |

| |для передачі на мікрофільмування та |документ /| |

| |копіювання. Підготувати документи до |замовлення| |

| |копіювання, оформити замовлення, | | |

| |зареєструвати в облікових формах. | | |

| |Прийняти мікрофільм і копії, | | |

| |перевірити правильність виконання | | |

| |замовлення. | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Доступ користувачів на абонементі | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|23. |Підібрати документи для рекомендації |один |3 хв. |

| |користувачам. |документ | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|24. |Видати документи користувачу, знайти |те саме | |

| |формуляр користувача, зазначити термін| | |

| |повернення, перевірити наявність усіх | | |

| |сторінок. | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Обслуговування: |один | |

| | |документ | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|25. |дорослих | |6 хв. |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|26. |дітей | |7 хв. |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|27. |Провести бесіду з користувачем, |один читач|4 хв. |

| |проінформувати про нові надходження. | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Прийняти документ від користувача, |один | |

| |зробити позначку про прийом, |документ | |

| |перевірити наявність усіх сторінок, | | |

| |вкласти книжковий формуляр. | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

| |Обслуговування: | | |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|28. |дорослих | |2 хв. |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|29. |дітей | |3 хв. |

|----+--------------------------------------+----------+---------|

|30. |Продовжити термін користування |один |2 хв. |

| |документом, знайти формуляр |формуляр | |

| |користувача, зробити позначку про | | |

| |продовження терміну використання. | | |

------------------------------------------------------------------


Примітка: До норм часу застосовуються підвищувальні

коефіцієнти: при обслуговуванні користувачів кіно-, фоно-,

фотодокументами - 1,2; нотними, картографічними, художніми

виданнями - 1,15; спеціальними видами науково-технічної літератури

і документації - 1,1; при роботі з документами, написаними

іноземними мовами - 1,15.


1.2. ПІДГОТОВКА ДО ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ
Таблиця 2

------------------------------------------------------------------

|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи |Одиниця |Норма |

|норми | |виміру |часу |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|1 |2 |3 |4 |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

| |Процес підготовки до видачі | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|1. |Розставити формуляри користувачів (за |один |30 с. |

| |термінами, номерами, алфавітом). |формуляр| |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|2. |Підбити підсумки роботи за минулий |щодня |10 хв. |

| |день, зробити запис у щоденнику. | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|3. |Підібрати документи за попереднім |один |4 хв. |

| |замовленням та планами читання. |документ| |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|4. |Переглянути нові надходження для |те саме |4 хв. |

| |рекомендації користувачам. | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|5. |Переглянути і поповнити книжкові | |5 хв. |

| |виставки, ящики вільного вибору книг, | | |

| |тематичні полиці і стелажі. | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|6. |Підготувати робоче місце. |щодня |4 хв. |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

| |Робота з формуляром користувача | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|7. |Проаналізувати формуляри користувачів,|один | |

| |виявити користувацькі інтереси. |формуляр| |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|8. |Скласти картку для картотеки |одна |15 с. |

| |користувацьких інтересів. |картка | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|9. |Зробити запис у формулярі користувача |один |5 хв. |

| |про результати аналізу читання за |запис | |

| |певний період. | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|10. |Зробити запис у щоденнику бібліотекаря|один |10 хв. |

| |про динаміку читання та інтереси |запис | |

| |користувача (групи користувачів). | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

| |Робота з користувачами-боржниками | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|11. |Переглянути та відібрати формуляри |один |30 с. |

| |користувачів, які вчасно не повернули |формуляр| |

| |документи. | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|12. |Написати листівки-нагадування про |те саме |1 хв. |

| |повернення документів. Зазначити дату | | |

| |нагадування у формулярі. | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|13. |Повідомити (по телефону) | |2 хв. |

| |користувачеві, який вчасно не повернув| | |

| |документи. Зазначити дату нагадування | | |

| |у формулярі. | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

| |Робота з абонентами-боржниками в | | |

| |автоматизованому режимі | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|15. |Скласти список боржників. |один |11 с. |

| | |запис | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|14. |Виведення на принтер списку |те саме |11 с. |

| |користувачів і абонентів-боржників за | | |

| |умовами. | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|16. |Роздрукувати на принтері нагадування | |2 хв. |

| |абонентам та користувачам про термін | | |

| |повернення (адресу, назву взятих | | |

| |документів). | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|17. |Вилучити з бази даних відомості про |один |11 с. |

| |зайнятість повернених документів. |запис | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

| |Розшук боржників через суд | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|18. |Зняти копію з формуляра користувача. |один |3 хв. |

| |Уточнити автора, назву, інвентарний |документ| |

| |номер, ціну вчасно неповернутого | | |

| |документа. Перерахувати держмито за | | |

| |оформлення виконавчих написів. | | |

| |Передати справу до суду. | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|19. |Отримати і оформити документи з |те саме |18 с. |

| |нотаріальної контори (проставити номер| | |

| |розрахункового рахунку, номер | | |

| |виконавчого напису). | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|20. |Скласти акт на оплату через суд |один |3 хв. |

| |втрачених документів (додаток до акта |документ| |

| |- формуляр користувача). | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

| |Приймання документів замість втрачених| | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|21. |Знайти формуляр користувача. Зробити |один |4 хв. |

| |відповідний запис у формулярі, зошиті |документ| |

| |обліку книг, прийнятих замість | | |

| |втрачених. | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|22. |Переглянути документ, запропонований |те саме |3 хв. |

| |замість втраченого. | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

| |Робота з відмовами | | |

|------+--------------------------------------+--------+---------|

|23. |Облік і класифікація відмов: позначити|одна |10 хв. |

| |на аркуші користувацької вимоги |вимога /| |

| |причину відмови. Розставити читацькі |відмова | |

| |вимоги в картотеку "незадоволений |/ картка| |

| |запит". Проаналізувати відмови, | | |

| |скласти зведення відмов у галузевому | | |

| |розрізі (за причинами відмови та | | |

| |відповідно до мір їх ліквідації і | | |

| |попередження). Скласти бібліографічний| | |

| |опис документів, на які було дано | | |

| |найбільше відмов і передати картки до | | |

| |відділу комплектування. | | |

------------------------------------------------------------------
1.3. ДОСТУП ДЛЯ ВІДДАЛЕНИХ КОРИСТУВАЧІВ
Таблиця 3

------------------------------------------------------------------

|Номер |Назва процесу, операції. Зміст роботи|Одиниця |Норма |

|норми | |виміру |часу |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|1 |2 |3 |4 |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

| |Організація обслуговування | | |

| |користувачів бібліотеки за МБА | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|1. |Зареєструвати користувача МБА. |один |1 хв. |

| | |користувач|10 с. |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|2. |Заповнити бланк-замовлення, |одне |2 хв. |

| |проставити реєстраційний номер, дату.|замовлення| |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|3. |Уточнити вказані користувачем |те саме |1 хв. |

| |відомості про замовлений документ, | |10 с. |

| |мету замовлення, джерело отриманих | | |

| |відомостей. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

| |Бібліографічне доопрацювання |те саме | |

| |замовлення. Уточнити бібліографічні | | |

| |відомості: | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|4. |за довідковими виданнями | |30 хв. |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|5. |за допомогою автоматизованих засобів | |14 с. |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|6. |Перевірити наявність документа, який |один |11 хв. |

| |запитується, у бібліотеках міста, |документ | |

| |області, регіону, у т. ч. за | | |

| |зведеними каталогами. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|7. |Надіслати бланк-замовлення з |одне |18 с. |

| |проставленою позначкою (штемпелем) "У|замовлення| |

| |місті немає" до галузевого, | | |

| |універсального центру або до | | |

| |бібліотеки (орган інформації) за | | |

| |даними зведених каталогів. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|8. |Записати відомості про надіслане |один запис|1 хв. |

| |замовлення за МБА (назва бібліотеки, | |10 с. |

| |дата) зі зворотного боку | | |

| |бланка-замовлення. | | |

|------+-------------------------------------+----------+--------|

|9. |Поставити бланк-замовлення в |одна |22 с. |

| |"Картотеку запитів користувачів за |вимога | |

| |МБА" за роздільником "Запити за МБА, | | |


Каталог: old
old -> Філософський факультет
old -> Методичні рекомендації Львівської обласної науково-педагогічної бібліотеки до
old -> Відділ освіти Першотравневої районної державної адміністрації Районний методичний кабінет Реалізація Державної програми «Репродуктивне здоров»я нації»
old -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
old -> Програма навчальної дисципліни історія української культури
old -> Екзаменаційний банк тестових завдань Крок 2 Загальна лікарська підготовка
old -> Програма навчальної дисципліни історія української культури
old -> Програма навчальної дисципліни семіотика культури Галузь знань 0201 культура
old -> Кузик Степан Петрович канд екон наук, доцент, доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка робоча програма
old -> Програма навчальної дисципліни філософія культури Галузь знань 0201 культура


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка