Про підсумки виконання місцевих бюджетів району за 2012 рікСкачати 164.49 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір164.49 Kb.
Про підсумки виконання місцевих

бюджетів району за 2012 рік.
За 2012 рік всього на території району по всіх видах доходів до загального та спеціального фондів бюджету надійшло 87105,432 тис. грн., що становить 109,9 відсотків до уточненого плану на 2012 рік (79263,054 тис. грн.) у тому числі, кошти одержані з державного бюджету склали 60677,8 тис. грн., або 99,1 відсотків до плану (61235,4 тис. грн.) , в тому числі дотація вирівнювання – 100 відс. або 35884,3 тис. грн., додаткова дотація з державного бюджету – 100 відс. або 2746,1 тис. грн. та субвенція з ДБ – 98,0 відс. або 22047,4 тис. грн.

Надходження податків і зборів до дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів склали 18471,212 тис. грн. або на 115,5 відсотків забезпечено виконання затвердженого річного плану (15996,531 тис. грн.) та 113,9 відсотків забезпечено виконання затвердженого річного плану з урахуванням внесених змін (16223,011 тис. грн.), в тому числі районний бюджет на 107,7 відсотків.

Із дев’ятнадцяти місцевих бюджетів району за підсумками 2012 року забезпечили виконання річного плану вісімнадцять місцевих бюджетів, не забезпечено виконання річного плану Казанківським селищним бюджетом – 94,3 відс. недоотримано до норми 151,7 тис. грн. Дані про стан виконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів в розрізі сільських та селищної рад, також в розрізі податків і зборів додаються в таблиці 1 на п’яти аркушах.

Фінансовим управлінням райдержадміністрації проведено ретельний аналіз стану виконання дохідної частини загального фонду місцевих бюджетів усіх рівнів й повідомляємо про наступне:


Аналіз динаміки показників.

Рівень виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів, за 2010 рік – 115,3 відсотків; за 2011 рік – 119,7 відсотків та за 2012 рік – 113,9 відсотків до затверджених органами місцевого самоврядування річних показників.

Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів (без трансфертів), за 2010 рік – 117,0 відсотків; за 2011 рік – 116,8 відсотків та за 2012 рік – 119,8 відсотків до відповідного періоду попереднього року.

Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення, за 2010 рік – 643,40 гривень; за 2011 рік – 760,23 гривень та за 2012 рік – 946,72 гривень.

В порівнянні до базового року за звітний період звітного року маємо темп зниження виконання доходів загального фонду місцевих бюджетів на 1,4 відсоткових пунктів. Основним фактором даного зниження стали помірні затверджені обсяги місцевих бюджетів та наявність достатніх вільних залишків коштів на рахунках місцевих бюджетів, що дозволяли не збільшувати річні затверджені обсяги дохідної частини бюджету, так річний план на 2012 рік перевищував обсяг базового року на 4624,667 тис. грн. або на 40 відсотків.

По другому показнику маємо темп зниження по надходженню доходів 2011 року до базового 2010 року на 0,2 відсоткових пунктів, що пов’язано з значною сумою разового надходження базового року (300,0 тис. грн.).

По третьому показнику по обсягу податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населення, спостерігається позитивна тенденція щорічного збільшення. Так до базового року маємо відхилення по темпу зростання на 16,83 відсоткових пунктів більше та втричі більше отримано доходів у розрахунку на одиницю населення до базового року. Основним фактором, що вплинув на збільшення темпу є щорічне зростання розміру мінімальної заробітної плати, перегляд договорів оренди земельних та майнових паїв до рівня 5 відсотків замість 3 нормативної грошової оцінки земельних ділянок, суцільний перегляд договорів оренди земель комунальної власності щодо збільшення ставок орендної плати та конкурсних засадах та з урахуванням індексації, змінами в податковому законодавстві стосовно оподаткування відчуження рухомого та нерухомого майна.

Слід зазначити, що в порівнянні з минулим роком відбулося збільшення приросту надходжень по податках і зборах по всіх рівнях місцевих бюджетів. Найвищий показник по темпу приросту мали Червонознамянський сільський бюджет – 120,67 відс., Троїцько-Сафонівський сільський бюджет – 63,71 відс. пунктів.
В порівнянні з 2011 роком власні доходи загального фонду зведеного бюджету району за звітний рік в відрахуваннях збільшені на 3203,3 тис. грн., в основному за рахунок податку на доходи фізичних осіб.
Із загальної кількості підприємств району значні суми податків і зборів до місцевих бюджетів району сплачено в стовідсоткових сумах наступними:


 1. Казанківський районний відділ освіти – 2272,2 тис. грн., або 12,3 відсотків річних надходжень з відрахуваннями;

 2. ПП „Агротех” – 1407,4 тис. грн., або 7,6 відсотків річних надходжень з відрахуваннями;

 3. Казанківське виправна колонія № 93 – 801,8 тис. грн., або 4,3 відсотків річних надходжень з відрахуваннями.

Виконання місцевих бюджетів району у 2012 році характеризують, як позитивні результати, так і не задіяні резерви.

Так, значні суми доходів не надійшли до місцевих бюджетів внаслідок допущеної недоїмки по податках та обов’язкових платежах, яка станом на 01.01.2013 року становить (в контингенті) 221,8 тис. грн., порівняно з минулим роком недоїмка до місцевих бюджетів збільшилася на 112,0 тис. грн.

Основним дохідним джерелом загального фонду місцевих бюджетів є податок на доходи фізичних осіб. Питома вага даного джерела в фактичному обсязі загального фонду закріплених та власних доходів складає 72,4 відсотка. Надходження податку на доходи фізичних осіб за 2012 рік до місцевих бюджетів району склали 13368,073 тис. грн., або 108,5 відс. до річних планових призначень (12321,4 тис. грн.) та забезпечено виконання уточненого річного плану (12261,401 тис. грн.) на 109,0 відс.

Не забезпечили виконання річного плану по податку на доходи фізичних осіб три сільські бюджети, а саме: Лагодівський сільський бюджет (97,3 відс.), Новоданилівський сільський бюджет (90,0 відс.) та Казанківський селищний бюджет (90,0 відс.). Головна причина незабезпечення виконання - це неналежний контроль з боку органу місцевого самоврядування за якісним виконанням всіх джерел дохідної частини бюджету.

Приріст надходжень податку на доходи фізичних осіб звітного року в порівнянні з 2011 роком по зведеному бюджету Казанківського району склав 17,9 відсоткових пунктів. Забезпечили приріст надходжень за 2012р. в порівнянні з 2011 роком сімнадцять місцевих бюджетів, крім Михайлівського сільського бюджету (-5,4 відс. пунктів) до рівня 2011 року недоотримано 13,2 тис. гривень головна причина наявність боргу ПП «Агротех» по орендній платі земельних паїв на початок 2013 в сумі 198,3 тис. грн. Найбільший темп приросту по Червонознамянському сільському бюджету в 2 р. б., що пов’язано з сплатою податку на доходи фізичних осіб з орендної плати земельних паїв виплаченої АФ ім.Шевченка в 2012 році за майбутні роки.

З метою розширення бази оподаткування та збільшення надходжень до місцевих бюджетів було проведено роботу по залученню до оподаткування одноосібників.

Так за 2012 рік громадянами одноосібниками задекларовано 4422,5 тис. грн., за отриманий дохід в 2011 році, що на 745,8 тис. грн. більше в порівнянні з минулим роком. В середньому в 2012 році одним одноосібником задекларовано 2414 грн. доходу, що на 323 грн. більше попереднього показника.

Не менш важливим доходним джерелом місцевих бюджетів є плата за землю, в тому числі орендна плата за землю. В структурі надходжень зведеного місцевого бюджету зазначений вид податку займає 19,3 відсотків.

Плати за землю за 2012 рік надійшло 4607,446 тис. грн., що становить 143,7 відсотків до річного плану (3205,890 тис. грн.) та забезпечено виконання плану з урахуванням внесених змін на 128,9 відсотків (3574,0 тис. грн.). Забезпечили виконання даного джерела всі рівні місцевих бюджетів району.

Приріст надходжень плати за землю звітного року в порівнянні з 2011 роком по зведеному бюджету Казанківського району склав 34,8 відсоткових пунктів.Забезпечено темп приросту надходжень по платі за землю в порівнянні з аналогічним періодом минулого року по всіх рівнях місцевих бюджетів району.

Зберегти позитивне тенденцію збільшення надходжень плати за землю можливо за умови продовження наполегливої роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування в частині забезпечення ефективного використання земельних ресурсів Казанківського району, що обумовлена наступними факторами: • передачею в оренду на більш вигідних умовах земель запасу і резервного фонду;

 • збільшенням орендної плати в результаті оформлення права постійного володіння і користування земельною ділянкою підприємств та організацій державної і комунальної власності;

 • проведенням інвентаризації земельних ділянок, наданих у користуванні та оренду;

 • переглядом укладених угод на оренду землі та розміру орендної плати;

 • погашення податкового боргу за минулі роки, так обсяг недоїмки до місцевих бюджетів по земельному податку станом на 1.01.13 року становить 32,4 тис. грн. (в контингенті). Найбільшу суму недоїмки (49,7 відс.) мають підприємства банкрути: ФГ «Федосов» , ТОВ «Надра» та ТОВ «Ранг» в загальній сумі 16,1 тис. грн..

Крім цього, сільські ради недоотримують значні суми податку по причині наявності боргів по орендній платі за землю як юридичними, так і фізичними особами, які станом на 01.01.13 року за офіційними даними складають у сумі 101,7 тис. грн.Найбільші борги по платі за землю мають наступні органи місцевого самоврядування:

Новолазарівська сільська рада –11,4 тис. грн.;

Каширівська сільська рада – 11,3 тис. грн.;

Олександрівська сільська рада – 14,0 тис. грн.;

Дмитрівська сільська рада – 10,1 тис. грн.;

Великоолександрівська сільська рада – 4,2 тис. грн.;

Казанківська селищна рада – 13,3 тис. грн.
Наявність вищевказаної заборгованості свідчить про недостатню організаційну роботу місцевих органів влади по мобілізації наявних ресурсів, не проводиться претензійна та позовна робота з боржниками. Не своєчасно інформують району державну адміністрацію про заборгованість по орендним ділянкам, які знаходяться за межами населених пунктів.
Збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності за 2012 рік всього по району надійшло 108,119 тис. грн., що становить 118,6 відсотків до річного плану (90,520 тис. грн.) та на 119,4 відсотків забезпечено виконання затвердженого річного плану з урахуванням внесених змін (90,520 тис. грн.). Приріст надходжень по збору за провадження підприємницької діяльності (торговий патент) звітного року в порівнянні з 2011 роком по зведеному бюджету Казанківського району склав 26,5 відсоткових пунктів, значний приріст пояснюється змінами в оподаткуванні.

Проте по Дмитро-Білівському сільському бюджету (-1,2 відс. пунктів), Миколо-Гулаківському сільському бюджету (-17,7 відс. пунктів), Троїцько-Сафонівському сільському бюджету (-16,6 відс. пунктів) та Дмитрівському сільському бюджету (-27,8 відс. пунктів) не забезпечено приріст надходжень, основною причиною зменшення надходжень є закриття підприємницької діяльності суб’єктами підприємницької діяльності.


Надходження фіксованого сільськогосподарського податку за 2012 рік складають 333,187 тис. грн., або 136,0 відс. до планових річних призначень ( 245,061 тис. грн.) та на 126,5 відсотків забезпечено виконання уточненого плану звітного року ( 263,461 тис. грн.).

Приріст надходжень звітного року в порівнянні з 2011 роком по зведеному бюджету Казанківського району склав 32,1 відсоткових пунктів. Найбільший темп приросту по Червонознамянському сільському бюджету в 15 р. б., що пов’язано з переплатою податку АФ ім.Шевченка в грудні 2010 року за 2011 рік. Спостерігаються тенденція зменшення надходжень в порівнянні з 2011 роком по Миколаївському сільському бюджету (-4,8 відс.пунктів) та по Володимирівському сільському бюджету (-1,1 відс.пункт), основна причина тенденція збільшення розпаювання й переходу на іншу форму оподаткування фермерських господарств та зменшення орендованих площ земельних паїв, а саме збільшення кількості одноосібників.


За 2012 рік до доходів спеціального фонду місцевих бюджетів району надійшло 4183,236 тис. грн., або 116,1 відсотків до уточненого річного плану (3603,970 тис. грн.). Дані про стан виконання дохідної частини спеціального фонду місцевих бюджетів в розрізі сільських селищної рад додаються в таблиці 2.

Забезпечили виконання річних планових показників всі місцеві бюджети, крім Новолазарівського сільського бюджету (56,7 відс. ) недоотримано 63,985 тис. гривень головна причина завищення планових показників при затвердженні сільського бюджету по власних надходженнях бюджетних установ.

Приріст надходжень спеціального фонду звітного року в порівнянні з 2011 роком по зведеному бюджету Казанківського району склав 14,7 відсоткових пунктів.

Доходи до бюджету розвитку по району за звітний рік склали 863,6 тис. грн., або 178 відсотків до річного плану (484,9 тис. грн.), у тому числі від продажу комунального майна надійшло 1,4 тис. грн.Єдиного податку за 2012 рік всього по району надійшло в сумі 817,075 тис. грн., або 182,8 відс. забезпечено виконання уточненого плану звітного року (446,916 тис. грн.).

План надходжень по податку з власників транспортних засобів в бюджеті на 2012 рік непередбачено. Фактично надійшло коштів на спеціальні рахунки Казанківської селищної та сільських рад у сумі 1,106 тис. грн. (погашення недоїмки за минулий рік), або 208,7 відсотків до уточненого річного плану (0,530 тис. грн.).

За першу реєстрацію транспортного збору за 2012 рік всього по району надійшло 21,875 тис. грн., або в 3 рази більше річних планових призначень з урахуванням внесених змін (6,150 тис. грн.).

Збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами за 2012 рік всього по району надійшло 25,016 тис. грн., або на 102,0 відсотків забезпечено виконання до уточненого річного плану (24,530 тис. грн.).

З урахуванням всіх джерел надходжень доходів спеціального фонду на рахунках місцевих бюджетів станом на 01.01.2013 року залишилися не використанні кошти, які можливо направити на ремонт доріг в сумі 133,524 тис. грн.(з урахуванням залишків минулих років). В розрізі сільських рад додається таблиця 3 на одному аркуші.
Одним з дохідних джерел спеціального фонду бюджету району на 2012 рік є надходження екологічного податку за звітний рік надійшло 36,004 тис. грн. або 94,7 відсотків до плану року та на 95,8 відсотків до уточненого річного плану (37,600 тис. грн.).

З урахуванням всіх джерел надходжень доходів спеціального фонду до фонду охорони довкілля, на рахунках спеціального фонду місцевих бюджетів станом на 01.01.2013 року залишилися не використанні кошти сільських, селищного фондів охорони навколишнього природного середовища в сумі 171,141 тис. грн. В розрізі місцевих бюджетів додається таблиця 4 на одному аркуші.


В районному бюджеті не було передбачено на 2012 рік обсяги повернення до бюджету коштів, що надавались у минулі роки для фінансової підтримки підприємств. Надходжень коштів фінансової підтримки за 2012 рік не було. Сума боргу по фінансовій підтримці станом на 1.01.2012 року відповідно до обліку складала 290,117 тис. гривень по 2 підприємствах району, з яких всі фактично неіснуючі господарства та здійснюється процедура ліквідації і зняття з державної реєстрації, як суб’єкта господарської діяльності. Проте відповідно до рішення сесії Казанківської районної ради від 31.05.12 р. № 121/11 списана як безнадійна заборгованість по СГВК «Сафонівський» в сумі 193,005 тис. грн.

Таким чином, станом на 1 січня 2013 року сума боргу становить 97,112 тис. грн. (Таблиця 5).

З метою виконання доходної частини бюджетів усіх рівнів та фінансування у повному обсязі видатків у 2012 році в районі було проведено слідуючи заходи:


 • проводився детальний аналіз показників виконання зведеного та районного бюджетів в цілому, а також в розрізі джерел доходів, з визначенням рейтингів фінансового стану на відповідну звітну дату кожної сільської та селищної ради;

- протягом 2012 року робочою групою по перевірці суб’єктів підприємницької діяльності, щодо належного оформлення трудових відносин з найманими працівниками перевірено 219 суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників, у яких виявлено 89 неоформлених працівників, в результаті офіційно оформлено 65. Всього в результаті оформлення з легалізованої заробітної плати додаткові надходження складають 52,1 тис. грн.;

 • на протязі 2012 року відбулося 39 засідань районної конкурсної комісії по наданню в оренду земельних ділянок на конкурсній основі;

 • проведено десять розширених нарад головою райдержадміністрації по підсумках виконання показників 2011 року та відповідних звітних періодів 2012 року за участю головних розпорядників районного бюджету, органів місцевого самоврядування, контрольних органів та управлінь виконавчої влади;

 • проведено чотири колегії райдержадміністрації за участю органів місцевого самоврядування, контрольних органів та управлінь виконавчої влади.

Вищезазначені заходи дали позитивний результат на виконання доходної частини бюджету, а саме до бюджету додатково мобілізовано 1631,5 тис. грн.

Видатки

Видатки зведеного районного бюджету за 2012 рік виконано в сумі 87481,35 тис. грн., з них по загальному фонду 82353,4 тис. грн., або на 98,3 відсотки до річних призначень з урахуванням внесених змін (83808,024 тис. грн.), по спеціальному фонду 5127,944 тис. грн., або 86,4 відсотки до річних призначень (5934,399 тис. грн.) (таблиця 6).

В порівнянні з 2011 роком обсяг видатків загального фонду збільшився на 9775,6 тис. грн., або 12,6 відсотків.

Проте, окремі місцеві бюджети мають найнижчий показник виконання видаткової частини бюджету, а саме: Великоолександрівський (87,5 відсотків) та Лагодівський (78,3 відсотків) (таблиця 7).Бюджет 2012 року, як і у попередні роки мав соціальну спрямованість. Так, питома вага видатків загального фонду зведеного бюджету району спрямована на фінансування соціально-культурних установ, заходів соціального забезпечення та захисту населення і склав 88,2 відсотків, або у сумарному виразі 72634,436 тис. грн.

Зокрема, на утримання установ :освіти - 33452,654 тис. грн.;

охорони здоров’я –10836,447 тис. грн.;

соціальний захист та соціальне забезпечення населення – 24452,263 тис. грн.;

культури і мистецтва – 3453,85 тис. грн.;

фізичної культури та спорту – 439,222 тис. грн.
Протягом року здійснювались відповідні заходи, які дали можливість забезпечити в повному обсязі виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ району, розрахунки за спожиті бюджетними установами тепло-енергоносії, придбані продукти харчування і медикаменти та інші соціально захищенні видатки. В цілому, порівняно з 2011 роком збільшено видатки на 13,2 відсотка (9618,1 тис. грн.)

В структурі видатків зведеного бюджету заробітна плата з нарахуваннями на неї працівників бюджетних установ склала 41 відсоток (зростання 19,9 відсотків, або 5331,612 тис. грн.); медикаменти та продукти харчування – 14,5 відсотків (зростання 2,8 відсотків, або 59,0 тис. грн.); енергоносії – 6,6 відсотків (зменшення 7 відсотків, або 407,6 тис. грн.) (таблиця 8).

Фактична середня вартість одного дня харчування учнів 1-4 класів в загальноосвітніх школах району за рік склала 5,65 грн. та дітей-сиріт від 10 років 5,60 грн.

Середня вартість харчування в дошкільних закладах освіти району склала 11,26 грн.(фактична вартість 2011 року - 10,81 грн.). Найвища вартість харчування по Каширівському дошкільному закладу – 12,85 грн., найнижча фактична вартість одного дня харчування по Великоолександрівському - 8,17 грн. (Таблиця 9).

Вартість одного ліжко-дня по медикаментах в середньому склала 9,20 грн. та по продуктам харчування в сумі 10,39 тис. грн.

Дебіторська та кредиторська заборгованість

Дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету станом на 01.01.2013 відсутня.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду зведеного бюджету за звітний рік станом на 01.01.2013 року по незахищеним статям видатків склала – 243,510 тис. грн., яка утворилася у зв’язку із обмеженим ресурсом на єдиному казначейському рахунку, а саме:

КТКВК 010116 «Органи місцевого самоврядування» - 45,079 тис. грн.,

КТКВК 070000 «Освіта» - 112,715 тис. грн.,

КТКВК 080000 «Охорона здоров’я» - 12,960 тис. грн.,

КТКВК 090000 «Соціальний захист та соціальне забезпечення» - 16,990 тис. грн.,

КТКВК 100000 «Житлово-комунальне господарство» - 6,979 тис. грн.,

КТКВК 110000 «Культура і мистецтво» - 14,944 тис. грн.,

КТКВК 130000 «Фізична культура і спорт» - 0,614 тис. грн.

КТКВК 160000 «Землеустрій» - 24,726 тис. грн..

КТКВК 170000 «Транспорт» - 8,503 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному фонду зведеного бюджету на звітну дату по захищеним статтям видатків, в тому числі по заробітній платі та оплаті за енергоносії відсутня.
Кредиторська заборгованість по спеціальному фонду за незахищеними статтями видатків станом на 01.01.2013 р., склала – 62,905 тис. грн., яка виникла в зв’язку із обмеженим ресурсом на єдиному казначейському рахунку, а саме: кредиторська заборгованість термін сплати якої не настав, в тому числі:

КТКВК 010116 «Органи управління» – 8,232 тис. грн.

КТКВК 070000 «Освіта» - 13,380 тис. грн.

КТКВК 080000 «Охорона здоров’я» 15,951 тис. грн.

КТКВК 09000 «Соціальний захист» 7,969 тис. грн.

КТКВК 10000 «Житлово – комунальне господарство» 10,600 тис. грн.

КТКВК 110000 «Культура та мистецтво» – 6,770 тис. грн.

Начальник фінансового управліннярайдержадміністрації Л.Л.Ковалюк
Каталог: store -> files
files -> Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про пожежну безпеку»
files -> Закон УкраЇни Про запобігання та протидію домашньому насильству
files -> Програма для молоді міста, приурочена до Всесвітнього дня молоді, екологічна акція, пізнавально-розважальна програма «Козацькі забави на Покрову»
files -> Законом України від 2013 р. № Загальнодержавна соціальна програма розвитку фізичної культури І спорту на 2013-2017 роки
files -> Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)
files -> Закон УкраЇни Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні
files -> Міністерство юстиції є найбільш соціальним органом державної влади
files -> Розпорядження 21. 03. 2016 Березанка №78 Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 18. 02. 2015 року №24 „Про заходи щодо наповнення місцевих бюджетів
files -> Про ефективність використання коштів на утримання
files -> Рішення районної ради «Про районний бюджет Баштанського району на 2014 рік»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка