ПриродознавствоСкачати 221.75 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір221.75 Kb.
Календарно-тематичне планування

ПРИРОДОЗНАВСТВО

1 клас
Календарний план складено відповідно

до навчальної програми з природознавства 2011 р.

За підручником «Природознавство» 1 клас,

автор Грущинська І. В.


Учитель: ________________________________________________

Затверджено

Голова МО: ______________________________________________


Затверджено

Заступник директора з нвр:

_________________________________________________________


1 клас

уроку

Тема уроку

Дата

Ключові слова на уроці

1

Вступ. Що вивчає при-родознавство? (1 год)
Природа, природознавство, умовні знаки, робочий зошит, головні герої в підручнику при-родо-знавства.

Мандрівка перша: СВІТ, У ЯКОМУ ТИ ЖИВЕШ (14 год)

2

Що таке навколиш ній світ?
Навколишній світ, природа, оточення людини, рукотворні предмети, об’єкти природи.

3

Що таке природа?
Навколишній світ, природа не-жива і жива.

4

Що належить до неживої природи?
Предмети, об’єкти та тіла неживої природи, небесні тіла.

5

Що належить до живої природи?
Об’єкти живої природи, росли-ни, тварини, люди — частини живої природи.

6

Подорож у природу: урок-екскурсія.
Навколишній світ, природа, рукотворні предмети, об’єкти природи.

7

Які ознаки мають живі організми?
Ознаки живих організмів: ріст, рух, живлення.

8

Які умови необхідні для життя?
Умови, необхідні для життя,: світло, тепло, повітря, вода і живлення.

9

Як людина пізнає світ?
Органи чуття: очі — зір, вуха — слух, ніс — нюх, язик — смак, шкіра — дотик. Мислення.

10

Як людина вивчає природу?
Спостереження і спостереж-ливість, досліди і дослідження, лупа, бінокль, телескоп, термометр.

11

Які об’єкти природні, а які створили люди?
Природні матеріали: деревина, пісок, глина; рукотворні пред-мети — штучні вироби; береж-ливе ставлення до природних матеріалів; шанобливе ставлен-ня до праці.

12

Подорож у природу: урок-екскурсія.
Нежива природа, положення Сонця, стан неба, хмари, вітер; жива природа, пожовтіння листя, листопад; відліт птахів, підготовка тварин до зими; пра-ця людей.

13

Яке значення має природа для життя?
Навколишній світ, нежива й жива природа, багатства природи, життя на Землі, відсутність життя на Місяці.

14

Як потрібно берегти природу?
Значення природи, забруднен-ня, сміття, правила поведінки серед природи.

15

Підбиваємо підсумки: що ти знаєш про світ, у якому живеш?
Світ, в якому ти живеш.

Мандрівка друга: СВІТ НЕЖИВОЇ ПРИРОДИ (9 год)

16

Яке значення для життя на Землі має Сонце?
Сонце, зоря, куляста форма, світло, тепло, значення сонця для життя.

17

Як побачити повітря?
Повітря — прозоре, не має запаху та смаку, безбарвне, займає увесь простір.

18

Яке значення має повітря?
Живі організми дихають повітрям; чисте, забруднене повітря; очищення повітря.

19

Які властивості має вода?
Властивості води-рідини: про-зора, без запаху, смаку, кольо-ру та форми; вода у твердому стані: сніг, лід; випаровування, пара.

20

Яке значення має вода?
Значення води, бережливе ви-користання води, охорона води.

21

Що таке гірські породи?
Гірські породи: граніт, пісок, глина, вапняк, кремінь, торф, кам’яне вугілля, базальт, крей-да; колекція місцевих гірських порід (учитель обирає місцеві гірські породи).

122

Що таке ґрунт?
Ґрунт — пухкий шар землі; умови, які надає росли-нам ґрунт; склад ґрунту; «мешканці»* ґрунту.

23

Як охороняти ґрунт?
Земля-планета, земля, ґрунт, родючість ґрунту, значення й охорона ґрунту.

24

Підбиваємо підсумки: що ти знаєш про не-живу природу?
Світ неживої природи.

Мандрівка третя: СВІТ ЖИВОЇ ПРИРОДИ (18 год)

25

Якими бувають рослини?
Різноманітність рослин, дикорослі й культурні рослини, походження культурних рослин.

26

Яку будову мають рослини?
Частини рослин (органи), корінь, стебло, листки, квітка, плід з насінням.

27

Як розрізняти дере-ва, кущі й трав’янисті рослини?
Дерева, кущі, трав’янисті рослини, їх будова, голов-ний дерев’янистий стовбур, багато тонких дерев’янистих стовбурів, соковите трав’янисте стебло.

28

Які дерева належать до листяних, а які до хвойних?
Дерева листяні, хвойні, будова листків у листяних і хвойних дерев.

29

Подорож у природу: урок-екскурсія.
Нежива природа, положення Сонця, стан неба, хмари, вітер, жива природа, рослини в стані спокою, тварини взимку, допо-мога птахам взимку, годівнички, корми для птахів.

30

Чим культурні рослини допомагають людям?
Культурні рослини, польові, овочі, фрукти, ягоди, квітково-декоративні (прикрашальні) рослини.

31

Як доглядати за кімнатними рослинами?
Кімнатні рослини, умови, необхідні для їх росту, догляд: полив, розпушування ґрунту, обприскування.

32

Для чого потрібні рослини?
Олійні рослини — соняшник, кукурудза; прядивна росли-на — льон; повітря для дихання, краса природи, рослини — середовище існування живих організмів.

33

Якими бувають тварини?
Різноманітність тварин, дикі й свійські тварини, походження свійських тварин.

34

Для чого потрібні свійські тварини?
Свійські тварини: комахи (бджола і шовкопряд), риби (ко-роп), птахи (кури, качки, гуси, індики), звірі (корова, кінь, коза, вівця, свиня).

35

Хто такі комахи?
Комахи, будова комах: голова, груди, черевце, шість кінцівок, мурахи — санітари лісу.

36

Хто такі риби?
Різноманітність риб, морські й прісноводні риби, будова тіла, луска, плавці.

37

Хто такі птахи?
Різноманітність птахів, пір’яний покрив, здатність до польоту, пристосування до різних умов навколишнього середовища.

38

Хто такі звірі?
Різноманітність звірів, вигодо-вування малят молоком, будова тіла звірів, пристосування їх до наземного, підземного, водно-го, повітряного способів життя.

39

Які в тебе є домашні улюбленці?
Домашні улюбленці, куточок живої природи, спостережен-ня, догляд, відповідальність за життя тварин, які живуть разом із людьми.

40

Чим живляться тварини?
Різноманітність тварин за ха-рактером живлення, денні, нічні тварини.

41

Як треба поводитися серед природи?
Значення природи, забруд-нення повітря, води й ґрунту, пожежі, вирубування лісів, сміттєзвалища, правила поведінки серед природи.

42

Підбиваємо підсумки: що ти знаєш про рос-лини і тварин?
Світ живої природи, життя рос-лин і тварин.

Мандрівка четверта: РІДНИЙ КРАЙ (11 год)

43

Де твій рідний край?
Місто, село, вулиця, будинок, область в Україні, рідний край.

44

Яка природа у твоєму краї?
Краєвид, форми земної поверхні: рівнинна, горбиста, гориста.

45

Які водойми дають воду твоєму рідному краю?
Прісні водойми: річка, озеро, ставок; питна вода, солона вода, море.

46

Які рослини прикраша-ють твій рідний край?
Дикорослі рослини рідного краю, дерева, кущі, трави, лікарські рослини, гриби їстівні й отруйні, лісові ягоди.

47

Як захищати рослини у рідному краї?
Рослини — природне багат-ство, причини зникнення рос-лин, «Червона книга України. Рослинний світ».

48

Яких тварин можна зустріти у твоєму краї?
Дикі і свійські варини рідного краю та їхня різноманітність. Розповіді про комах, риб, птахів і звірів, які живуть у твоєму краї. Потаємний спосіб життя тварин у природі. Охорона тварин.

49

Як люди дбають про охорону тварин у твоєму краї?
Тварини — природне багатство, причини зникнення тварин, «Червона книга України. Тва-ринний світ».

50

Які культурні рослини вирощують у твоєму краї?
Культурні рослини поля, городу, саду; хліб, коровай, праця лю-дей на землі.

51

Яких свійських тварин розводять у твоєму краї?
Свійські тварини: комахи (бджола і шовкопряд), риби (ко-роп), птахи (кури, качки, гуси, індики), звірі (корова, кінь, коза, вівця, свиня).

52

Як люди дбають про свій рідний край?
Рослини і тварини — природ-не багатство, вирощування культурних рослин, розведення свійських тварин, охорона при-роди рідного краю.

53

Підбиваємо підсумки: чим славне твоє рідне місто чи село?
Рідний край, твоє місто/село.

Мандрівка п’ята: Моя країна — Україна (9 год)

54

Що таке Батьків щина ?
Наша держава — Україна, рідна земля, столиця — Київ, народні символи, обереги, краса природи.

55

Що головне на карті України?
Карта, зменшене зображення, земна поверхня, умовні знаки.

56

Які куточки України ти мрієш відвідати?
Київ — столиця України, міста — обласні центри, природні парки.

57

Подорож у природу: урок-екскурсія.
Нежива природа, положення Сонця, стан неба, хмари, вітер; жива природа, пробудження рослин і тварин, поява комах, приліт птахів, поява звірів навесні.

58

Які водойми є в Україні?
Водойми: річка, озеро, ставок; питна вода, значення водойм.

59

Подорож до водойми: урок-екскурсія.
Місцева водойма: річка, озе-ро, ставок, водяні рослини і тварини.

60

Які моря є в Україні?
Чорне море, Азовське море, значення морів.

61

Якими горами славить-ся Україна?
Карпатські й Кримські гори, природне багатство України.

62

Підбиваємо підсумки: що ти знаєш про при-роду України?
Україна — рідна країна, різноманітність природи, її охорона.
1* Слово «мешканці» вживається по відношенню до людей, а не тварин чи інших організмів, тому ми взяли його у лапки.

Каталог: userfiles -> file -> grushinska
file -> Уроку, с у підруч. (П) та Роб. Зошиті (РЗ) Тема, матеріал до уроку Дата
file -> Календарно-тематичне планування Українська мова
file -> Календарно-тематичне планування навчання грамоти
file -> № уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка Розділ 1
file -> Уроку Тема уроку Сторінка підручника (зошита) Дата Примітка
file -> Календарно-тематичне планування математика 3 клас Календарний план складено відповідно до навчальної програми з математики 2011 р. За підручником «Математика. 3 клас»
file -> Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання української мови в 6 класі у 2014-2015 н р
file -> Календарно-тематичне планування з біології
file -> Українська література Орієнтовне календарно-тематичне планування навчання української літератури в 6 класі
grushinska -> Уроків природознавства у 3 класі № Тема Дата Сторінки підручник зошит


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка