Принципи діагностики І лікування злоякісних пухлин питання n 1Скачати 85.82 Kb.
Дата конвертації10.09.2020
Розмір85.82 Kb.
ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ І ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНИХ ПУХЛИН


Питання N 1

До якого виду операцій відноситься обхідний гастроентероанастомоз у хворих на рак шлунка?

1. Радикальна операція

2. Умовно-радикальна операція

3. Паліативна операція

4. Симптоматична операція


Питання N 2

У хворого діагностовано 2 стадію раку /будь-яка локалізація/.

До якого рівню діагностики відноситься дане виявлення раку?

1. несвоєчасна діагностика

2. своєчасна діагностика

3. рання діагностика

4. понадрання діагностика
Питання N 3

Який метод діагностики злоякісної пухлини є найбільш точним?

1. клінічний

2. цитологічний

3. рентгенологічний

4. ізотопний

5. гістологічний

6. ендоскопічний


Питання N 4

Які з перерахованих лікувальних заходів відносяться до комбінованого лікування злоякісних пухлин?

1. Паліативна операція + медикаментозна терапія

2. Радикальна операція + променева терапія

3. Променева терапія + медикаментозна терапія
Питання N 5

Яка з наведених операцій відповідає принципу зональності?

1. Видалення первинної пухлини з частиною органу в межах здорових тканин

2. Видалення первинної пухлини з ураженим органом або йогочастиною та регіонарним лімфатичним апаратом

3. Видалення первинної пухлини з враженим органом або його частиною в

межах анатомічних фасціально-жирових та серозно-жирових футлярів
Питання N 6

Яка з тканин організму є найменш чутливою до іонізуючої радіації?

1. епітеліальна

2. м'язова

3. сполучна

4. кістково-хрящова

5. нервова

6. кровотворна

7. гермінативна
Питання N 7

При якій злоякісній пухлині променева терапія як самостійний метод лікування веде, як правило, до видужання?

1. Рак шлунка

2. Рак легенів

3. Рак шкіри

4. Рак прямої кишки

5. Рак молочної залози

6. Рак яєчників


Питання N 8

При якому з перерахованих захворювань можливе ефективне застосування гормонотерапії?

1. рак губи

2. рак стравоходу

3. рак ободової кишки

4. рак шкіри

5. рак молочної залози

6. рак сечового міхураПитання N 9

Яка з наведених нижче причин занедбаності злоякісних пухлин зустрічається найбільш часто?

1. Прихований перебіг хвороби

2. Несвоєчасне звернення хворих за лікарняною допомогою

3. Тривале і неповне обстеження хворих
Питання N 10

У хворого 42 років встановлений діагноз рак прямої кишки IIа ст., IIа кл. гр. До якого рівня діагностики відноситься цей випадок?

1. Понадрання діагностика

2. Рання діагностика

3. Своєчасна діагностика

4. Пізня діагностика


Питання N 11

Внутрішньопорожнинне опромінення застосовується при:

1. раку шлунка

2. раку тіла матки

3. раку сечового міхура


 1. раку яєчників


Питання N 12

Найбільш важливим джерелом вільних радикалів в організмі в умовах іонізуючого опромінення є: 1. Вода

 2. Жири

 3. Іони одно- і двовалентних металів

 4. Білки

 5. Нуклеїнові кислотиПУХЛИНИ ШКІРИ, ГУБИ, МЕЛАНОМА


Питання N 1

У кого частіше спостерігається рак губи?

1. мешканці міст

2. мешканці сільської місцевості

3. однаково часто
Питання N 2

Яким чином переважно метастазує рак нижньої губи?

1. гематогенно

2. лімфогенно

3. per continuitatem
Питання N 3

Яке з перерахованих захворювань відноситься до факультативного передраку губи?

1. дифузний дискератоз

2. вогнищевий дискератоз

3. папіломи
Питання N 4

Яка з перерахованих гістологічних форм раку губи зустрічається відносно рідко?

1. плоскоклітинний неороговіючий рак

2. плоскоклітинний роговіючий рак

3. базальноклітинний рак
Питання N 5

У хворого рак нижньої губи до 2 см у діаметрі в найбільшому вимірі з наявністю одного рухомого метастазу у регіонарному лімфовузлі розміром 3 см.

Стадія процесу?

1. І стадія

2. ІІ стадія

3. ІІІ стадія

4. IVА стадія

5. IVВ стадія

6. IVС стадія

Питання N 6

У хворого І стадія раку нижньої губи. Виберіть найбільш оптимальний метод лікування.

1. хірургічний

2. хіміотерапія

3. променева терапія

4. кріогенна деструкція


Питання N 7

Яке з перерахованих захворювань відноситься до факультативного передраку шкіри ?

1. Пігментна ксеродерма

2. Хвороба Боуена

3. Хвороба Педжета

4. Кератоакантома


Питання N 8

Яке з перерахованих захворювань відноситься до облігатного передраку шкіри ?

1. Шкіряний ріг

2. Старечий кератоз

3. Еритроплазія Кайра

4. Вікова атрофія шкіри

5. Епідермальна кіста
Питання N 9

Яка з перерахованих пухлин має тільки місцеводеструюючий ріст і не дає метастазів ?

1. Рак шкіри

2. Базаліома шкіри

3. Меланома
Питання N 10

Пухлина шкіри 2,5 см у діаметрі проростає всю її товщу. Є 1 рухомий регіонарний метастаз.

Стадія процесу ?

1. І стадія

2. ІІ стадія

3. ІІІ стадія

4. IV стадія
Питання N 11

Який з наведених методів діагностики є неприпустимим у хворих з підозрою на меланому ?

1. Широке висічення з гістологічним дослідженням

2. Мазки-відбитки

3. Біопсія пухлини

4. Бета-радіометрія с радіоактивним фосфором

5. Реакція Якша
Питання N 12

Який з клінічних симптомів не спостерігається у хворих на меланому шкіри ?

1. Швидке збільшення невусу

2. Ороговіння поверхневих шарів пухлини

3. Поява "сателітів"

4. Поява виразки

5. Шкіряне свербіння
Питання N 13

Гістологічно констатована інвазія клітин меланоми до сосочкового шару дерми. Укажіть рівень інвазії за Clark-ом ?

1. 1-й рівень

2. 2-й рівень

3. 3-й рівень

4. 4-й рівень

5. 5-й рівень
Питання N 14

Який з типів пігментних невусів найбільш меланомонебезпечний ?

1. Фіброепітеліальний невус

2. Папіломатозний невус

3. Внутрішньодермальний невус

4. Пограничний невус


Питання N 15

При меланобластомі ступні лімфатектомія якої ділянки дозволяє дотримуватися принципу зональності?

1. Підколінна ділянка

2. Пахвинна ділянка

3. Підпахвинна ділянка

4. Заочеревна ділянка


Питання N 16

До якої стадії слід віднести рак шкіри in situ?

1. 0 ст.

2. I ст.


3. II ст.

4. III ст.

5. IV ст.
Питання N 17

Операція Ванаха застосовується при лікуванні раку губи

1. T1 N0 M0

2. T2 N0 M0

3. T2 N1 M0

4. T3 N1 M1

5. T1 N1 M1

РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ


Питання N 1

До яких залоз за типом секреції відноситься молочна залоза?

1. голокринові

2. мезокринові

3. апокринові
Питання N 2

Яке місце посідає рак молочної залози у структурі онкозахворюваності жінок?

1. 1-е

2. 2-е


3. 3-е

4. 4-е


5. 5-е

6. 6-е
Питання N 3

Яка з патогенетичних форм раку молочної залози зустрічається найбільш часто?

1. тиреоїдна

2. яєчникова

3. надниркова

4. інволютивна
Питання N 4

До якої стадії слід віднести рак молочної залози при Т 1 N 3 М 0 ?

1. І стадія

2. ІІ а стадія

3. ІІ б стадія

4. ІІІ а стадія

5. ІІІ б стадія

6. IV стадіяПитання N 5

Яке з захворювань молочної залози не відноситься до передраку?

1. дифузна мастопатія

2. хвороба Реклю

3. вузлова мастопатія

4. ліпома

5. фіброаденома

6. хвороба Мінця


Питання N 6

Яку назву за автором має симптом раку молочної залози, при якому потягування за сосок веде до зміщення пухлини?

1. с-м Кеніга

2. с-м Прибрама

3. с-м Краузе

4. с-м Пайєра


Питання N 7

Який з методів діагностики є обов'язковим при призначенні передопе­раційної променевої терапії раку молочної залози?

1. безконтрастна маммографія

2. пункційна біопсия

3. УЗД

4. лімфографія5. радіонуклеідна діагностика

6. термографія

7. контрастна маммографія
Питання N 8

Який з методів лікування не застосовується при інфильтративно-набряковій формі раку молочної залози?

1. мастектомія

2. телегамматерапія

3. хіміотерапія

4. імунотерапія

5. симптоматичне лікування
Питання N 9

Яка з артеріальних судин не приймає участі у кровопостачанні молочної залози?

1. a. thoracica int.

2. a. intercostalis

3. a. axillaris

4. a. thoracica suprema

5. a. thoracica lateralis
Питання N 10

До якої з клінічних форм раку молочної залози слід віднести рак соска?

1. дифузна

2. хвороба Педжета

3. вузлова

4. бешихоподібна (еризипелоїдна) 1. маститоподібна


Питання N 11

При фіброаденомі молочної залози доцільна операція:

1. проста мастектомія

2. ампутація молочної залози

3. секторальна резекція

4. операція за Пейті

5. всі відповіді вірні
Питання N 12

Які етіологічні фактори обумовлюють розвиток дисгормональних пухлин молочної залози?

а/ гіперестрогенемія

б/ порушення лактації

в/ хвороби щитовидної залози

г/ часті аборти

д/ дисфункція яєчників

Вірним буде:

1. а, б, г

2. а, в, д

3. б, г, д

4. а, в, г

5. всі фактори
Питання N 13

У хворої 27 років на межі верхніх квадрантів лівої молочної залози визначаються два вогнища ущільнення розмірами до 2 см, які стають більш цупкими і болючими у передменструальному періоді. Ці утворення з шкірою не зрощені.

Ваш діагноз?

1. рак Педжета

2. фіброаденома

3. ліпома

4. вузлова мастопатія

5. галактоцелє


Питання N 14

У жінки під соском правої молочної залози пальпується невелике новоутворення, є кров’янисті виділення з соска. Про що це свідчить?

1. рак Педжета

2. хвороба Мінця

3. галактоцелє

4. фіброзно-кістозна мастопатія

5. мастодинія
Питання N 15

У хворої 32 років діагностовано дифузну фіброзно-кістозну мастопатію. Яке лікування слід призначити хворій?

1. вживання естрогенних препаратів

2. фізіотерапія /УВЧ/

3. тривале вживання йодіда калію

4. доцільна секторальна резекція молочної залози

5. всі відповіді хибні
Питання N 16

Жінка 35 років знайшла у молочній залозі 2 вузла. Утворення гладкі, рухомі, з чіткими контурами.

Яким буде ваш попередній діагноз ?

1. мультитопна фіброаденома

2. листовидна цистосаркома

3. фіброзно-кістозна мастопатія

4. внутрипротокова папілома

5. медулярний рак


Питання N 17

Зріла пухлина з залозистого епітелію (молочна залоза):

1. фіброаденома

2. папілома

3. ацинарна аденома

4. трабекулярна аденома 1. цистаденома


Питання N18

Яка з перерахованих форм раку молочної залози зустрічається найбільш часто?

1. маститоподібний рак

2. бешихоподібний рак (еризипелоїдний)

3. хвороба Педжета

4. вузлова форма

5. панцирний рак
Питання N 19

Функція яких ендокринних залоз у хворих на рак молочної залози є визначальною у виборі схеми гормонотерапії?

1. функція гіпофізу

2. функція надниркових залоз

3. функція щитовидної залози


 1. функція яєчників

РАК ЛЕГЕНЬ, МЕЗОТЕЛІОМА, ПУХЛИНИ СЕРЕДОСТІННЯ

Питання N 1

Які судини забезпечують трофіку бронхіального дерева та паренхіми легенів?

1. a. pulmonalis

2. a. bronchialis

3. a. thoracica interna

4. a. intercostalis


Питання N 2

Яким епітелієм вкриті сегментарні бронхи?

1. респіраторний епітелій

2. кубічний

3. однорядний циліндричний війчастий

4. багаторядний мерехтливий

5. багатошаровий плескуватий нероговіючий
Питання N 3

Яка захворюваність на рак легенів на Україні на 100.000 населення?

1. от 15 до 25%ооо

2. от 26 до 30%ооо

3. от 31 до 40%ооо

4. більш ніж 41%ооо


Питання N 4

Яка з наведених характеристик раку легенів за системою T N M відповідає ІІІВ стадії?

1. T 2 N 0 M 0

2. T 2 N 1 M 0

3. T 1 N 2 M 0

4. T 4 N 3 M 0


Питання N 5

У хворого знайдена пухлина бронху верхньої частки легені до 3 см. у діаметрі. Є дисемінація по плеврі.

Визначить стадію процесу.

1. І стадія

2. ІІ стадія

3. ІІІ стадія

4. IV стадія
Питання N 6

Який з перерахованих синдромів відноситься до паранеоплазій, що спостерігаються у хворих на рак легенів?

1. с-м Горнера

2. с-м Іценко-Кушинга

3. с-м Хамана-Рича

4. с-м Меллори-Вейса


Питання N 7

На рентгенограмі у правому гемітораксі латерально над діафрагмою видно кульоподібне утворення 4 см у діаметрі з чіткими контурами. Загальний стан хворого задовільний.

Ваш попередній діагноз?

1. пневмонія, абсцес

2. діафрагмальна кила

3. периферичний рак

4. осумкований плеврит

5. доброякісна пухлина


Питання N 8

Під час профілактичної флюорографії знайдена велика порожнина у нижній частці правої легені. Аналізи крові та сечі в нормі. Скарг немає. Виберіть діагноз із запропонованих варіантів.

1. кавернозний туберкульоз

2. абсцес легені

3. бронхоектатична хвороба

4. кіста легені


Питання N 9

Яке лікування доцільно призначити 52-річному хворому на центральний рак нижньої частки правої легені 3б ст. Гістологічно - овсяноклітинний рак. За даними спірографії - ДН 0-1 ст.

а) нижню лобектомію; б) пневмонектомію; в) передопераційну променеву терапію; г) післяопераційну променеву терапію; д) променеве лікування за радикальною програмою; є) хіміотерапію

Виберіть правильну комбінацію відповідей:

1. в, а, г

2. б, г


3. д, є

4. а, є, г

5. а, д
Питання N 10

Що підлягає видаленню під час операції у хворого на центральний рак середньої частки правої легені 2 ст.?

а) середня частка легені; б) нижня частка легені; в) верхня частка легені; г) лімфовузли кореню легені; д) л/вузли біфуркаційної групи; є) паратрахе­аль­ні л/вузли

Виберіть правильну комбінацію відповідей:

1. а, б, г, д

2. а, в, г

3. а, є, г

4. а, г, д, є


Питання N 11

Геморагічна рідина у плевральній порожнині виявляється при:

1. туберкульозному плевриті

2. після грипу

3. бластоматозних процесах

4. недостатності кровообігу

5. емпіємі плеври
Питання N 12

Який вид лікування доцільно застосувати, якщо гістологічна структура пухлини легенів не визначена у процесі обстеження хворого?

1. променеве лікування

2. комбіноване лікування

3. хірургічне лікування

4. хіміотерапію


Питання N 13

Який відсоток хворих на рак легенів з Т1 N0 М0 після хірургічного лікування виживає 5 років?

1. 60-80%

2. 50-70%

3. 40-60%

4. 30-40%


Питання N 14

Визначить, який з перерахованих рентгенологічних симптомів є характер­ним для клапанного бронхостенозу головного бронху?

1. емфізема легені

2. ателектаз легені

3. зміщення середостіння у здоровий бік

4. зміщення середостіння у хворий бік


Питання N 15

У аспірованій з плевральної порожнини рідині кількість білка дорівнює 10 г/л. Такий рівень білка є характерним для:

1. ексудату

2. трансудату


Питання N 16

Проба Ривальта позитивна при дослідженні

1. ексудатів

2. трансудатів


Питання N 17

Співвідношення вмісту білка у плевральній рідині та у сироватці> 0,5 є характерним для:

1. ексудату

2. трансудату


Питання N 18

Співвідношення рівня лактатдегідрогенази у плевральній рідині та у сироватці< 0,6 є характерним для:

1. ексудату

2. трансудату


Питання N 19

Який з паранеопластичних синдромів часто спостерігається у хворих на мезотеліому плеври?

1. синдром Іценко-Кушинга

2. синдром П'єра-Марі-Бамбергера

3. синдром Гарднера
Питання N 20

Який з перерахованих препаратів є найбільш ефективним при лікуванні мезотеліоми плеври?

1. вінкрестин

2. розевін

3. фторафур

4. адріаміцин


Питання N 21

Укажіть нижню межу плеври за linea scapularis

1. від YII до YIII ребра

2. від IX до X ребра

3. від XI до XII ребра
Питання N 22

Зниження рівня глюкози у плевральній рідині (< 60мг/100 мл) є характер­ним для:

1. парапневмонічного плевриту

2. злоякісного плевриту

3. туберкульозного плевриту

4. ревматичного плевриту

5. всі відповіді є вірними


 1. всі відповіді хибні


РАК СТРАВОХОДУ


Питання N 1

З яких шарів складається стінка стравоходу у грудному відділі?

Найдіть правильну комбінацію відповідей.

1. слизова, підслизова, три м'язових шари, адвентиція

2. слизова, підслизова, два м'язових шари, серозний шар

3. слизова, підслизова, два м'язових шари, адвентиція


Питання N 2

Гастростомія показана при: а) порушеннях ковтання після операції або опромінення рота та глотки; б) неоперабельних раках стравоходу та кардії; в) для харчування хворих, що знаходяться у непритомному стані; г) виразці шлунка, що кровить; д) рецидиві варикозного розширення вен стравоходу.

Виберіть правильну комбінацію відповідей:

1. б, в, д

2. а, б

3. а, в


4. б, в, г, д

5. все вірно


Питання N 3

Яке з захворювань стравоходу найбільш часто імітує напад стенокардії?

1. Рак стравоходу

2. Діафрагмальна кила

3. Дивертикул стравоходу

4. Ахалазія кардії

5. Виразковий езофагіт
Питання N 4

Що є основним у виборі методу хірургічного лікування раку стравоходу?

1. Стадія захворювання

2. Локалізація пухлини

3. Загальний стан хворого

4. Важкі супутні хвороби

5. Всі фактори
Питання N 5

Що є заключним етапом діагностики при операбельному раку нижніх відділів стравоходу?

1. Комп'ютерна томографія

2. Ультразвукове дослідження

3. Рентгенологічне дослідження

4. Лапаротомія


Питання N 6

Укажіть скелетотопічні межі шийного відділу стравоходу.

1. 5-й шийний - 7-й шийний хребець

2. 1-й грудний - 11-й грудний хребець

3. 6-й шийний - 1-й грудний хребець

4. 7-й шийний - 9-й грудний хребець

5. 2-й шийний - 2-й грудний хребець
Питання N 7

Укажіть скелетотопічні межі грудного відділу стравоходу.

1. 5-й шийний - 7-й грудний хребець

2. 1-й грудний - 11-й грудний хребець

3. 6-й шийний - 1-й грудний хребець

4. 7-й шийний - 9-й грудний хребець

5. 2-й шийний - 2-й грудний хребець
Питання N 8

Яким епітелієм вкрита слизова оболонка стравоходу?

1. багатошаровий плоский нероговіючий

2. багатошаровий призматичний

3. циліндричний епітелій

4. кубічний епітелій

5. багатошаровий плоский роговіючий
Питання N 9

Укажіть найбільш часту форму клінічного перебігу раку стравоходу.

1. гастритична

2. серцева

3. стравохідна

4. ларинготрахеальна

5. змішана
Питання N 10

Укажіть найбільш ранню і вірогідну рентгенологічну ознаку раку стравоходу.

1. дефект наповнення

2. порушення структури рельєфу слизової оболонки

3. наявність тіні пухлинного вузла

4. випадіння перистальтики стінки стравоходу

5. часткова непрохідність стравоходу
Питання N 11

До яких л/вузлів у нормі надходить лімфа з нижньої третини стравоходу?

1. медіастинальні, шийні

2. медіастинальні, внутрішньоочеревні

3. медіастинальні, внутрішньоочеревні, шийні
Питання N 12

До яких л/вузлів у нормі надходить лімфа з середньої третини стравоходу?

1. медіастинальні, шийні

2. медіастинальні, внутрішньоочеревні

3. медіастинальні, внутрішньоочеревні, шийні
Питання N 13

Укажіть рівень захворюваності на рак стравоходу на Україні

1. до 5 на 100 тис. населення

2. від 5 до 10 на 100 тис. населення

3. від 10 до 30 на 100 тис. населення

4. понад 30 на 100 тис. населення


Питання N 14

Який з відділів стравоходу найчастіше уражається раком?

1. шийний

2. верхньо-грудний

3. середньо-грудний

4. нижньо-грудний

5. абдомінальний
Питання N 15

Які з перерахованих захворювань є передраковими для стравоходу?

а) лейкоплакія, б) хр. езофагіт, в) виразка, г) поліпи, д) ахалазія,

е) медіастиніт

Виберіть вірну комбінацію відповідей.

1. а, б, в, д, е

2. а, б, в, г, д

3. всі перераховані


Питання N 16

Які обов'язкові методи дослідження використовуються у хворих на рак стравоходу?

а) рентгеноскопія, б) рентгенографія, в) езофагоскопія,

г) біопсія, д) цитологічне дослідження відбитків і змивів,

е) радіометрія з Р 32, ж) електроезофагографія,

з) рентгенкінематографія, і) комп'ютерна томографія

1. а, б, в, г, д, е, і

2. б, в, е, ж

3. а, б, в, г, д

4. всі перераховані


Питання N 17

До якої стадії слід віднести пухлину стравоходу розмірами 3 см, що проростає м'язовий шар, з наявністю 3-х метастазів у л/вузлах середостіння?

1. І ст.

2. ІІА ст.

3. ІІВ ст.

4. ІІІ ст.

5. IV ст.

6. IVА ст.

7. IVВ ст.
Питання N 18

Які існують клінічні форми раку стравоходу?

а) стравохідна, б) серцева, в) плевропульмональна, г) ларинготрахеальна,

д) гастритична, е) ентероколітична, ж) печінкова, з) невралгічна,

і) медіастинальна, к) змішана

1. а, в, г, і, ж, к

2. а, б, в, г, д, з, к

3. а, б, в, г, е, ж, к

4. всі перераховані
Питання N 19

У хворого 50 років знайдений рак середньо-грудного відділу стравоходу ІІА ст., поліпоподібна форма. Супутніх хвороб немає.

Який метод лікування слід запропонувати хворому?

1. променеву терапію

2. хіміотерапію

3. гастростомію

4. екстирпацію грудного відділу стравоходу (опер.Д-Торека)

5. резекцію грудного відділу стравоходу (опер. Люіса)

6. резекцію н/третини грудного відділу стравоходу

і проксимального відділу шлунка (опер. Герлока)

7. симптоматичне лікування
Питання N 20

У хворого віком 70 років знайдена пухлина верхньої третини грудного відділу стравоходу ст.3б, виразкова форма. Виражена дисфагія, часом погано проходить і рідка їжа.

Яке лікування Ви будете пропонувати хворому?

1. симптоматичне лікування

2. променеву терапію

3. хіміотерапію

4. гастростомію + променеву терапію

5. гастростомію + хіміотерапію

6. екстирпацію грудного відділу стравоходу (опер.Д-Торека)

7. резекцію грудного відділу стравоходу (опер. Люіса)


Питання N 21

У хворого віком 45 років знайдений рак шийного відділу стравоходу ІІА ст.

Дисфагія непостійна, супутніх хвороб немає.

Яке лікування Ви будете пропонувати хворому?

1. симптоматичне лікування

2. хіміотерапію

3. променеву терапію

4. хірургічне лікуванняРАК ШЛУНКА


Питання N 1

До якого басейну лімфостоку за А.В. Мельниковим відносять метастази у лімфовузли воріт селезінки?

1. 1 басейн

2. 2 басейн

3. 3 басейн

4. 4 басейн


Питання N 2

Який симптом не відноситься до ранніх ознак раку шлунка?

1. прогресивна втрата ваги

2. прояви "шлункового дискомфорту"

3. зниження працездатності

4. поява загальної слабкості, швидкої втоми

5. тупий біль у епігастрії

6. стійке зниження апетиту

7. психічна депресія
Питання N 3

Як за автором називається метастаз раку шлунка у пупок?

1. Шнітцлера

2. Вірхова

3. Джозефіни

4. Крукенберга

5. Савицького
Питання N 4

Яке з захворювань шлунка не відноситься до передраку?

1. хр. анацидний гастрит

2. хвороба Менетріє

3. хр. гіперацидний гастрит

4. гастроптоз

5. виразкова хвороба шлунка

6. поліпоз шлунка


Питання N 5

Яка з мікроскопічних форм найбільш характерна для раку шлунка?

1. плоскоклітинний роговіючий рак

2. аденоакантома

3. плоскоклітинний нероговіючий рак

4. аденокарцинома

5. недиференційований рак
Питання N 6

До якої з макроскопічних форм відноситься блюдцеподібний рак шлунка?

1. екзофітна форма

2. ендофітна форма

3. змішана форма
Питання N 7

У якому відділі шлунка найбільш часто зустрічається рак?

1. дно шлунка

2. тіло шлунка

3. кардіальний відділ

4. антральний відділПитання N 9

Виберіть метод радикального лікування хворого на рак тіла шлунка

1. променева терапія

2. гастректомія

3. резекція 2/3 шлунка

4. хіміотерапія

5. симптоматичне лікування
Питання N 10

Яка з артеріальних судин не приймає участі у кровопостачанні шлунка?

1. a. gastrica sin.

2. a. gastroepiploica dext.

3. a. mesenterica sup.

4. a. gastrica dext.

5. a. gastroepiploica sin.

6. a. gastrici brevis


Питання N 11

Який з перерахованих хіміопрепаратів є найбільш ефективним у лікуванні раку шлунка?

1. тіо-теф

2. 5-фторурацил

3. циклофосфан

4. метотрексат

5. проспідін

6. сарколізин


Питання N 12

Операцією вибору у хворих на рак дистального відділу шлунка є:

1. гастректомія

2. субтотальна дистальна резекція шлунка

3. антрумектомія

4. резекція ураженої ділянки шлунка

5. езофагогастростомія
Питання N 13

Типовими клінічними ознаками рака вихідного відділу шлунка є: а) повторне блювання, б) дисфагія, в)"шум плескоту" натщесерце, г) поліурія, д) гіперсалівація

Виберіть правильну комбінацію відповідей:

1. а, в

2. а, г

3. а, в, д4. б, в, д

5. б, г, д


Питання N 14

Виберіть ознаки, які не характерні для рака тіла шлунка: а) дисфагія, б) анемія, в) нездоланне блювання, г) гіперсалівація, д) втрата ваги

Виберіть правильну комбінацію відповідей:

1. а, б, в

2. а ,в, г

3. б, г, д

4. б, г

5. б, д
Питання N 15До передракових захворювань шлунка належать:

а) поліпоз шлунка, б) синдром Цоллінгера-Еллісона, в) фітобезоар,

г) хронічний атрофічний гастрит, д) кальозна виразка шлунка

Виберіть правильну комбінацію відповідей:

1. а, б

2. а, в


3. б, в, д

4. в, г, д

5. а, г, д
Питання N 16

У хворого 60 років, що тривалий час хворіє на хронічний анацидний гастрит, в останні місяці з'явилися прояви синдрому "обриву анамнезу".

Яким повинен бути попередній діагноз?

1. рак шлунка I ст. IIа кл. гр.

2. рак шлунка II ст. IIа кл. гр.

3. рак шлунка III ст. II кл. гр.

4. хронічний гастрит у стадії загострення хвороби Iб кл. гр.


 1. хронічний гастрит Iа кл. гр.


КОЛОРЕКТАЛЬНИЙ РАК


Питання N 1

Як розташовані висхідний та низхідний відділи ободової кишки відносно до очеревини?

1. інтраперитонеально

2. мезоперитонеально

3. екстраперитонеально
Питання N 2

Яка з перерахованих клінічних форм раку товстої кишки зустрічається, як правило, при локалізації пухлини у її правій половині?

1. диспептична

2. псевдозапальна

3. токсико-анемічна

4. обтураційна

5. пухлинна

6. ентероколітична


Питання N 3

Яка з перерахованих клінічних форм раку товстої кишки зустрічається, як правило, при локалізації пухлини у її лівій половині?

1. диспептична

2. псевдозапальна

3. токсико-анемічна

4. обтураційна

5. пухлинна

6. ентероколітична


Питання N 4

Який з перерахованих методів діагностики не є обов'язковим у хворих на рак сліпої кишки?

1. оглядова рентгеноскопія органів черевної порожнини

2. іригоскопія

3. ректороманоскопія

4. пальцеве дослідження прямої кишки

5. фіброколоноскопія
Питання N 5

Яким епітелієм покрита слизова оболонка ободової кишки?

1. одношаровим плоским нероговіючим

2. одношаровим циліндричним ворсовим

3. одношаровим циліндричним залозистим

4. одношаровим кубічним мерехтливим


Питання N 6

До якої групи за динамікою захворюваності відноситься рак ободової кишки?

1. зниження захворюваності

2. стабілізація захворюваності

3. тенденція до росту захворюваності

4. справжнє зростання захворюваності


Питання N 7

Яка частина товстої кишки найчастіше уражається раком?

1. сліпа кишка

2. висхідна ободова

3. попереково-ободова

4. низхідна ободова

5. сигмовидна
Питання N 8

Яке лікування Ви будете рекомендувати хворому 50 років, з приводу раку низхідної ободової кишки, при відсутності супутніх захворювань?

1. ілеосігмостомія

2. трансверзостомія

3. сигмостомія

4. резекція низхідної ободової кишки

5. лівобічна геміколектомія

6. хіміотерапія

7. променева терапія
Питання N 9

Яка з перерахованих судин не приймає участі у кровопостачанні прямої кишки?

1. a. mesenterica inf.

2. a. iliaca ext.

3. a. iliaca int.
Питання N 10

Який з відділів прямої кишки розташований мезоперитонеально?

1. ректосигмоїдний

2. верхньоампулярний

3. середньоампулярний

4. нижньоампулярний

5. промежинний
Питання N 11

Укажіть, яке з перерахованих передракових захворювань прямої кишки найчастіше переходить у рак.

1. випадіння прямої кишки

2. тріщина прямої кишки

3. геморой

4. виразковий коліт

5. аденоматозні поліпи

6. ворсові поліпи

7. дифузний поліпоз

8. парапроктит

9. нориці заднього відхідника
Питання N 12

Укажіть найчастішу локалізацію раку прямої кишки

1. анальна

2. ампулярна

3. надампулярна /ректосигмоїдна/
Питання N 13

Укажіть обов'язковий комплекс досліджень у хворих на рак прямої кишки

1. RRS, біопсія, іригоскопія або фіброколоноскопія /ФКС/

2. пальцеве дослідження, фіброколоноскопія, параректопневмо-

графія

3. пальцеве дослідження, RRS, біопсія4. пальцеве досл., RRS, біопсія, іригоскопія або ФКС
Питання N 14

При якій локалізації раку у прямій кишці спостерігається такий симптомокомплекс: кров та слиз у калі, біль у пр. кишці, тенезми?

1. надампулярна

2. ампулярна

3. анальна
Питання N 15

Які симптоми раку прямої кишки з'являються раніше?

1. загальні

2. місцеві


Питання N 16

При якій локалізації раку виконується операція Гартмана?

1. надампулярний рак

2. ампулярний

3. анальний
Питання N 17

У хворого 40 років, при відсутності супутніх захворювань, знайдений рак середньоампулярного відділу прямої кишки, який інфільтрує половину її кола. Пухлина рухома.

Яку операцію слід застосувати у цього хворого?

1. операцію Гартмана

2. внутрішньоочеревинну резекцію

3. резекцію прямої кишки з низведенням сигмовидної

4. екстирпацію прямої кишки

5. формування штучного відхідника


Питання N 18

Які симптоми патогномонічні для обтураційної кишкової непрохідності?

а) постійні болі у животі; б) переймисті болі у животі; в) блювання кольору "кофейної гущі"; г) роздуття живота; д) доскоподібний живіт.

Виберіть вірну комбінацію відповідей:

1. а, г

2. а, в, д3. б, г

4. б, в, д

5. б, в, г, д
Питання N 19

Назвіть вирішальні методи дослідження у постановці діагнозу "гостра товстокишкова непрохідність": а) оглядова R-скопія черевної порожнини,

б) дослідження пасажу барію по кишечнику, в) езофагогастроскопія,

г) іригоскопія, д) лапароскопія, е) біохімічні аналізи крові

Виберіть правильну комбінацію відповідей:

1. а, б, в, е

2. б, г, д

3. а, г

4. б, в

5. а, г, д


Питання N 20

Яку операцію найбільш раціонально виконати міцному хворому на рак сліпої кишки 2 стадії, що ускладнений гострою кишковою непрохідністю, у ранні терміни її виникнення?

1. правобічну геміколектомію з ілєотрансверзоанастомозом;

2. формування ілєостоми;

3. формування цекостоми;

4. операцію Гартмана;


Питання N 21

Для низької хронічної товстокишкової непрохідності є характерним все, крім:

1. поступового зростання симптомів;

2. надимання живота;

3. появи чаш Клойбера;

4. затримки випорожнення кишечнику;

5. швидкого збезводнення.
Питання N 22

У хворої 75 років з гострою кишковою непрохідністю, що викликана пухлиною сигмовидної кишки, яка госпіталізована у пізній термін, найбільш раціональною є така тактика:

1. обстеження і виконання операції через 48-72 години;

2. тільки консервативна терапія;

3. інфузійна терапія і повторні сифонні клізми;

4. підготовка до операції на протязі 2-3 годин і виконання операціїГартмана;

 1. 5. термінова операція з виконанням резекції сигмовидної кишки та

анастомозом "кінець у кінець".
Питання N 23

Під час колоноскопії у хворого 70 років видалений поліп сигмовидної кишки на 40 см від анального отвору. При гістологічному дослідженні поліпу на його верхівці знайдений інвазивний рак, але в основі злоякісних клітин немає. Якою повинна бути подальша тактика лікування цього хворого?

1. променева терапія;

2. хіміотерапія;

3. радикальна операція;

4. спостереження у ендоскопічному кабінеті з повторнимиколоноскопіями через кожні 3 міс;

5. спостереження у поліклініці за місцем мешкання.


Питання N 24

До облігатних передраків ободової кишки відносять:

1. ювенильні поліпи;

2. поодинокі поліпи ободової кишки;

3. регіонарний ентерит;

4. термінальний ілєїт;

5. дифузний сімейний поліпоз.
Питання N 25

Які поліпи ободової кишки мають меншу схильність до малігнізації?

1. гіперпластичні /псевдополіпи/;

2. ворсові;

3. поодинокі аденоматозні;

4. численні аденоматозні;

5. індекс малігнізації однаковий у всіх випадках.
Питання N 26

Визначить симптоматику дифузного поліпозу ободової кишки:

а. болі без чіткої локалізації;

б. проноси з домішкою крові та слизу;

в. закріпи, що збільшуються;

г. анемія.

1. а, г

2. в, г


3. б, в, г

4. а, б, г

5. вірної комбінації немає
Питання N 27

Хворого 70 років на протязі останніх 3 міс. турбують закріпи, що збільшуються. Тиждень тому помітив кровотечу з прямої кишки - виділилось близько 200 мл крові. При огляді стан задовільний. Живіт дещо роздутий, при пальпації м'який, патологічних утворень не знайдено. При перкусії – високий тимпаніт. При пальцевому дослідженні прямої кишки патології немає.

Ваш попередній діагноз?

1. дивертикуліт сигмовидної кишки;

2. мегаколон;

3. пухлина лівої половини ободової кишки;

4. заверт сигмовидної кишки;


 1. нічого 3 названого.


Питання N 28

Анемія, пропасниця, слабкість є найбільш характерними для раку: 1. тонкої кишки

 2. правої половини ободової кишки

 3. селезінкового кута

 4. низхідного відділу

 5. сигмовидної кишки


Питання N 29

У хворих на рак надампулярного відділу прямої кишки переважно спостерігаються симптоми: 1. больових відчуттів

 2. інтоксикації

 3. паранеоплазії

 4. патологічних виділень

 5. порушення функцій (закріпи, проноси)


Питання N 30

До дільничного лікаря звернувся хворий 62 років із скаргами на відчуття незадоволення після акту дефекації, періодичний слиз, кров у калі протягом 2 місяців.

Яким має бути попередній діагноз?


 1. дизентерія

 2. хронічний виразковий проктосигмоїдіт

 3. рак надампулярного відділу прямої кишки

 4. рак ампулярного відділу

 5. хронічний геморойПУХЛИНИ СЕЧО-СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ


Питання N 1

Найбільш частий загальний симптом гіпернефроми: 1. Загальна слабкість

 2. Анорексія

 3. Втрата ваги

 4. Анемія

 5. Гіпертермія


Питання N 2

Найбільшу ясність до диференціальної діагностики гіпернефроми, карбункула та туберкульозу нирки вносить: 1. Екскреторна урографія

 2. Радіоізотопне сканування

 3. Ниркова ангіографія

 4. Пієлографія


Питання N 3

Найбільш часта лабораторна ознака гіпернефроми: 1. Прискорена ШЗЕ

 2. Протеїнурія

 3. Інтермітуюча мікрогематурія

 4. Лейкоцитурія

 5. Протеїно-еритроцитарна дисоціація


Питання N 4

Скарги хворих, найбільш підозрілі на наявність раку передміхурової залози: 1. Дизурічні розлади

 2. Гематурія

 3. Неясний біль у ділянці крижа та біль типу люмбаго

 4. Загальні прояви пухлини: анемія, кахексія

 5. Пропасниця


Питання N 5

До основних симптомів пухлини нирки відносяться: 1. Підвищення температури тіла і артеріального тиску

 2. Слабкість, втрата апетиту та ваги тіла

 3. Безболісна гематурія, збільшена нирка, біль

 4. Розширення вен сім’яного канатика у чоловіків або вен статевих губ у жінок

 5. Метастази у віддалених органах


Питання N 6

У хворих з пухлиною нирки в аналізі крові найбільш часто знаходять такі зміни: 1. Анемію

 2. Нирковий еритроцитоз

 3. Справжню поліцитемію

 4. Підвищену ШЗЕ

 5. Нормальний вміст лейкоцитів і тромбоцитів


Питання N 7

При підозрі на пухлину нирки найбільш доцільно починати додаткове обстеження хворого з: 1. Селективної ниркової ангіографії

 2. Ультразвукового сканування

 3. Екскреторної урографії

 4. Лімфографії

 5. Ретроградної пієлографії


Питання N 8

Зараз рак ниркової паренхіми називають: 1. Пухлиною Гравітця

 2. Медулярною саркомою нирки

 3. Гіпернефроїдним раком

 4. Нирковоклітинним раком

 5. Аденокарциномою нирки


Питання N 9

Найбільш частим проявом нирковоклітинного раку з боку серцево-судинної системи є: 1. Серцево-судинна недостатність

 2. Набряки

 3. Тахікардія

 4. Судинний шум в ділянці нирок

 5. Артеріальна гіпертензія


Питання N 10

Найбільше значення для діагностики ранніх стадій рака передміхурової залози має: 1. Частішання і утруднення сечовипускання

 2. Відчування неповного спорожнення

 3. Біль у задньому проході під час дефекації

 4. Результати пункційної біопсії залози

 5. Пальцеве ректальне дослідження

 6. УретероцистографіяПитання N 11

Особливістю гематурії у хворих на рак нирки є: 1. Гематурії передує біль у поперековій ділянці

 2. Гематурія передує болю у поперековій ділянці

 3. Гематурія і біль виникають одночасно


Питання N 12

Радикальним методом лікування раку нирки є: 1. Енуклеація пухлинного вузла

 2. Нефректомія

 3. Променева терапія

 4. Хіміотерапія


Питання N 13

Провідним опорним симптомом злоякісної пухлини яєчка є: 1. факт наявності збільшеного яєчка

 2. больовий синдром

 3. порушення сечовиведення

 4. патологічні виділення

 5. загальна інтоксикація


Питання N 14

Основним методом лікування злоякісних пухлин яєчка є: 1. хірургічний

 2. променевий

 3. хіміотерапевтичний

 4. гормональний

 5. хіміо-променевий


Питання N 15

До факторів ризику, що сприяють виникненню раку сечового міхура відносять: 1. зниження імунного захисту організму

 2. паління

 3. анілінові фарбники

 4. хронічні запальні захворювання

 5. всі перераховані


Питання N 16

Злоякісну пухлину з епітелію ниркової паренхіми називають: 1. аденома нирки

 2. гіпернефрома

 3. нирковоклітинний рак

 4. дрібноклітинний рак


Питання N 17

Серед злоякісних пухлин нирок найчастіше зустрічаються: 1. судинні

 2. сполучнотканинні

 3. епітеліальні

 4. гамартоми


Питання N 18

У хворих на рак нирки віддалені метастази найчастіше виявляються: 1. у печінці

 2. у легенях

 3. у протилежній нирці

 4. у головному мозку

 5. у наднирниках


Питання N 19

Лімфогенні метастази у хворих на рак нирки найчастіше спостерігаються: 1. у середостінні

 2. у шийних лімфовузлах

 3. у надключичних лімфовузлах

 4. у парааортальних і паракавальних лімфовузлах

 5. у пахвинних вузлах


Питання N 20

До герміногенних пухлин яєчка відносять всі перераховані, крім: 1. аденокарциноми

 2. хоріокарциноми

 3. семіноми

 4. ембріонального раку

 5. тератобластоми


Питання N 21

Нефректомія при раку нирки і солітарному метастазі у легені 1. недоцільна

 2. доцільна незалежно від віку

 3. доцільна у молодому віці

 4. доцільна у літніх хворих

 5. не доцільна у літніх хворих


Питання N 22

Серед пухлин сечового міхура найчастіше зустрічається: 1. саркома

 2. фіброма

 3. міома

 4. папілома і рак


Питання N 23

Найчастішим симптомом пухлини сечового міхура є: 1. слабкий струмінь сечі

 2. дизурія

 3. біль

 4. гематурія

 5. утруднене сечовипускання


Питання N 24

Встановлення джерела гематурії слід починати: 1. з УЗД

 2. з екскреторної урографії

 3. з цистоскопії

 4. із загального аналізу сечі

 5. із радіоізотопного сканування


Питання N 25

При підозрі на пухлину сечового міхура першочергово виконують: 1. оглядову рентгенографію сечових шляхів

 2. комп’ютерну томографію

 3. УЗД

 4. екскреторну урографію

 5. цистоскопію


Питання N 26

Рак сечового міхура найчастіше метастазує : 1. у пряму кишку

 2. у пахвинні лімфовузли

 3. у легені

 4. у регіонарні лімфовузли

 5. у печінку


Питання N 27

Розвитку аденоми передміхурової залози в першу чергу сприяє: 1. хронічний простатит

 2. дисгормональні порушення

 3. спадковість

 4. вірусна інфекція

 5. статеві надмірності


Питання N 28

Основною причиною раку передміхурової залози є: 1. вірусна інфекція

 2. гормональні порушення

 3. запальні процеси

 4. аденоми

 5. екзогенні канцерогени


Питання N 28

Рак передміхурової залози виникає переважно у віці: 1. до 35 років

 2. 36-40 років

 3. після 40 років

 4. після 50 років

 5. після 60 років


Питання N 29

При трансректальному пальцевому дослідженні характерними ознаками раку передміхурової залози (ПЗ) є: 1. збільшення ПЗ за рахунок однієї частки, різка напруженість і болючисть

 2. збільшення ПЗ з гладкою поверхнею, зглаженість міжчасткової борозни, чіткі межі залози та її безболісність

 3. бугрувата щільна поверхня ПЗ та її безболісність

 4. щільно-еластична консистенція ПЗ, вогнище розм’якшення в одній з її часток

 5. збільшення ПЗ при збереженні міжчасткової борозни, нерівна поверхня з відносно неоднорідною щільністю


Питання N 30

Найчастіше метастази раку передміхурової залози спостерігаються: 1. у печінці

 2. у легенях

 3. у яєчках

 4. у кістках


Питання N 31

Розвитку пухлин яєчка сприяють: 1. статеві надмірності, утримання або онанізм

 2. травма органів мошонки

 3. епідідіміт

 4. крипторхізм


Питання N 32

Трансскротальну пункційну біопсію слід виконувати: 1. після перев’язки судин сім’яного канатика

 2. після перев’язки сім’явивідного протока

 3. абластичні заходи не потрібні


Питання N 33

До герміногенної пухлини яєчка належить: 1. семінома

 2. тератобластома

 3. залозистий рак

 4. хоріокарцинома


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка