При гістологічному дослідженні стінки бронха і прилеглих ділянок легені пласти і тяжіСкачати 19.32 Kb.
Дата конвертації22.06.2020
Розмір19.32 Kb.
Пухлини 1

При гістологічному дослідженні стінки бронха і прилеглих ділянок легені пласти і тяжі

У клітинах - помірно виражені ознаки атипізму: поліморфізм, гиперхромія ядер, мітози. У центрі комплексів концентричні утворення рожевого кольору. Поставте діагноз:

A *Плоскоклітинний рак з ороговінням

B Плоскоклітинний рак без ороговіння

C Аденокарцинома

D Скірозний рак

E Недиференційований рак

2

При обстеженні у хворого на твердому піднебінні виявлена пухлина у вигляді невеликого щільного вузла сірого кольорубез чітких меж. Після видалення пухлина досліджена гістологічно. Побудована з дрібних, кубічної форми клітин з гіперхромним ядром, які формують альвеоли, трабекули, солідні та кріброзні структури. Ріст пухлини - інвазивний. Назвіть пухлину.

A *Аденокістозна карцинома

B Злоякісна плеоморфна аденома

C Мукоепідермоїдний рак

D Аденолімфома

E Мономорфна аденома

3

У хворого 60 років видалено пухлину нижньої губи. Вона має вигляд вузла м'якої консистенції, проростає у навколишнітканини, поверхня її нерівна, з виразками. Гістологічно побудована з тяжів атипових клітин багатошарового епітелію, які проростають у підлеглу тканину, руйнують її, утворюють гніздні скупчення.. Назвіть пухлину.

A * Плоскоклітинний рак без ороговіння

B Плоскоклітинний рак з ороговінням

C Солідний рак

D Рак на місці

E Аденокарцинома

4

При мікроскопічному дослідженні бронхобіопсії виявлена пухлина, яка побудована з гніздних скупчень атипових клітинбагатошарового плоского епітелію, місцями із характерними “перлинами”. Ваш діагноз?

* Гіперчутливість II типу (антитілозалежна)

Гіперчутливість I типу (анафілактична)

Гіперчутливість III типу (імунокомплексна)

Гіперчутливість ІV типу (клітинна цитотоксичність)

Гіперчутливість V типу (гранульоматоз)

5

У хворого 46-ти років, запеклого палія, в правому куті рота на слизовій оболонці -виразка з

кратероподібними

щільними краями, білого кольору. Мікроскопічно при забарвленні еозином визначаються тяжі атипового багатошарового

епітелію, що вростають у прилеглі тканини та утворюють гніздні скупчення. У центрі гніздних скупчень - округлої форми рожеві концентричні утворення. Ваш діагноз?

A *Плоскоклітинний рак з ороговінням

B Базальноклітиннийрак

C Плоскоклітинний рак без ороговіння

D Лейкоплакія

E Аденокарцинома

6

На слизовій оболонці лівої щоки визначається безболісне еластичної консистенції новоутворення, розташоване на вузькійм'якій ніжці, розміром 1х1см, нерухоме, поверхня його нерівна, сосочкова. Слизова оболонка, що покриває новоутворення, у кольорі не змінена. Який діагноз можна припустити?

A *Папілома

B Поліп

C Аденокістозна карциномаD Аденома

E Рак


7

При розтині тіла померлого в гематологічному відділенні чоловіка виявлено: піоїдний кістковий мозок з наявністю в ньому мієлоцитів, промієлоцитів та бластних клітин, спленомегалію (до 7 кг) з інфільтрацією мієлоцитами, гепатомегалію (до 6 кг) з дифузною лейкозною інфільтрацією синусоїдів. Який з перелічених діагнозів найбільш вірогідний?

A *Хронічниймієлолейкоз

B Гостриймієлолейкоз

C Гострий недиференційований лейкоз

D Гострий лімфолейкоз

E Хронічнийлімфолейкоз

8

Хворий 75-ти років звернувся до хірурга зі скаргами на виразку гомілки буруватого кольору, що довго не загоюється. Прибіопсійному дослідженні: дифузне розростання поліморфних атипових клітин, в цитоплазмі яких знаходиться бурий пігмент. Реакція Перлса негативна. Багато патологічних мітозів та осередків некрозу тканини.

Встановіть діагноз.

A *Меланома

B Місцевийгемосидероз

C Внутрішньодермальний невус

D Трофічна виразка

E Рак шкіри

9

У жінки 22 роки виявлені збільшені лімфатичні вузли. При гістологічному дослідженні в лімфатичному вузліспостерігаються лімфоцити, гістіоцити, ретикулярні клітини, малі та великі клітини Ходжкіна, багатоядерні клітини Березовського-Штернберга, поодинокі осередки казеозного некрозу. Для якого захворювання характерні такі зміни?

A *Лімфогранулематоз.

B Лімфосаркома.

C Хронічний лейкоз.

D Гострий лейкоз.

E Метастаз рака легень

10

У чоловіка 46 років на шкірі визначалась пляма, яка вибухала і мала темний колір та не спричиняла турбот. З часом плямапочала збільшуватись, з’явився біль, колір став чорно-коричневим; почав пальпуватися вузлик. На гістологічному дослідженні видаленої тканини визначалися веретеноподібні і поліморфні клітини, з численними мітозами, цитоплазма яких вміщувала пігмент бурого кольору. Про яку пухлину йдеться?

A *Меланома.

B Базаліома.

C Гемангіома.

D Невус
11

У хворої 57-ми років з’явилися периодично виникаючі маточні кровотечі. З діагностичною ціллю проведено вишкрібання матки. В отриманму матеріалі серед елементів крові спостерігаються залозисті комплекси різних розмірів та форми, утворені атипічними клітинами з гіперхромними ядрами з численними мітозами (в

тому числі патологічними). Ваш діагноз?

A *Аденокарцинома

B Фіброміома матки

C Хоріонепітеліома

D Залозиста гіперплазія ендометрію

E Ендометрит

12

Під час огляду стоматологом хлопчика 16-ти років були знайдені збільшені підщелепові та шийні лімфатичні вузли. Булапроведена біопсія. Мікроскопово в лімфатичних вузлах було знайдено: типова будова стерта, клітинна популяція гетерогенна, присутні великі клітини з багатолопасним ядром, множинні одноядерні клітини великого розміру, еозинофільні та нейтрофільні лейкоцити, лімфоцити, окрім того знайдені ділянки некрозу та вогнища склерозу. Діагностуйте захворювання:

A *Лімфогранулематоз

B Гіперплапзія лімфатичного вузла

C Гранулематозний лімфаденіт

D Гнійний лімфаденіт

E Неходжкінська лімфома

13

Жінці 57-ми років проведено операцію екстирпації матки із додатками. Макроскопічно: в товщі міометрію вузол щільної консистенції, округлої форми з чіткими контурами, розміром 5 на 6 см. на розрізі волокнистої будови. Гістологічно він представлений хаотично розташованими пучками гладком’язевих клітин танадмірно розвиненою стромою. Ваш діагноз?

A *Фіброміома

B Рабдоміосаркома

C Рабдоміома

D Фіброма

EЛейоміосаркома

14

При дослідженні біоптату збільшених шийних лімфатичних вузлів молодої жінки виявлена проліферація лімфоцитів, ретикулярних клітин, гістіоцитів, великих і малих клітин Ходжкіна, багатоядерних клітин Березовського-Штернберга, численні еозинофіли, поодинокі вогнища казеозного некрозу тканини лімфатичного вузла. Ваш діагноз:A *Лімфогранулематоз

B Туберкульоз

C Гострий лейкоз

D Лімфосаркома

E Метастазракулегень

15

При мікроскопічному дослідженні операційного матеріалу (частина губи з виразкою) біля країв і під дном виразковогодефекту в сполучній тканині слизової оболонки виявлено епітеліальні комплекси з атипового багатошарового єпітелію, з фігурами патологічного мітозу. В центрі комплексів накопичення яскраво-рожевих концентричних утворів. Яка патологія розвинулась на губі у хворої?

A *Плоскоклітинний рак з ороговінням

B Плоскоклітинний рак без ороговіння

C Перехідноклітинний рак

D Базальноклітинний рак

E Папілома

16

При вскрытии женщины 35 лет наряду с увеличением многих лимфатических узлов, была выявлена увеличеннаяселезенка, весом 600,0 на разрезе неоднородная темно-красного цвета плотная с участками некроза серовато желтоватого цвета d-до 1см, (порфировая селезенка). О каком заболевании можно думать?

A *лимфогрануломатоз.

B хронический лимфоидный лейкоз

C хронический миелоидный лейкоз

D метастазы рака

E Лимфосаркома

ПУХЛИНИ

1.З яким вірусом найчастіше пов'язаний канцерогенез гепатоцелюлярного раку печінки?

A. вірус гепатиту А

+B. вірус гепатиту С

C. вірус гепатиту Е

D. вірус імунодефіциту людини

E. вірус Епстайна-Бара
2. З якої тканини походить пухлина Барре-Массона?

A. із гладкої мускулатури

+B. із судин

C. із жирової тканини

D. із меланіноутворюючої тканини

E. із залозистого епітелію


3. За своїми клініко-морфологічними особливостями гетерологічні пухлини – це:

A. Зрілі, диференційовані пухлини

B. Облігатні передракові захворювання

C. Пухлиноподібні процеси

D. Все перераховане вірно

+E. Малодиференційовані або незрілі пухлини


4. За своїми клініко-морфологічними особливостями гомологічні пухлини – це:

A. Малодиференційовані пухлини

B. Недиференційовані пухлини

C. Незрілі пухлини

D. Різні пухлини, що мають аналогічні шляхи метастазування

+E. Зрілі, диференційовані пухлини

5. За ступенем диференціювання і клініко-морфологічними особливостями пухлини поділяють на:

A. Великі, дуже великі, гігантські

B. Дифузні, системні, локальні

C. Первинні, вторинні, третинні і т.д.

D. Ексцентричні, банальні

+E. Доброякісні, злоякісні


6. Залежно від кількості осередків виникнення характер росту пухлини поділяють на:

A. екзофітний і ендофітний

B. дифузний і вогнищевий

C. експансивний та інвазивний

D. первинний і вторинний

+E. уніцентричний та мультицентричний


7. Залежно від клініко-морфологічних особливостей пухлини поділяють на:

A. Доброякісні

B. Злоякісні

C. Пухлини з місцеводеструюючим ростом

D. Правильний варіант не вказаний

+E. Всі перераховані


8. Здатність до рецидивування мають:

A. лише злоякісні пухлини

B. лише злоякісні пухлини після хірургічного видалення в недостатньому об'ємі

C. лише злоякісні пухлини після променевої терапії

D. лише доброякісні пухлини

+E. як злоякісні, так і доброякісні пухлини


9. Злоякісна епітеліальна пухлина має назву

+A. рак


B. саркома

C. бластома

D. тератома

E. перераховані терміни є синонімами


10. Злоякісна зернистоклітинна пухлина розвивається з:

A. жирової тканини

+B. м'язів

C. кісток

D. судин

E. хряща
11. Злоякісна мезенхімальна пухлина має назву

A. рак

+B. саркомаC. бластома

D. тератома

E. перераховані терміни є синонімами
12. Інтенсивність метастазування залежить від:

+A. ступеня диференціації пухлини

B. розміру пухлини

C. часу існування пухлини в організмі

D. швидкості росту первинної пухлини

E. усіх зазначених факторів


13. Канцерогенна дія ароматичних амінів й амідів проявляється утворенням пухлин в:

A. печінці

B. сечовому міхурі

C. кишечнику

D. нирках

+E. усіх перерахованих органах


14. Клітинний атипізм пухлин на світлооптичному рівні виявляється:

A. Поліморфізмом або, навпаки, мономорфізмом клітин

B. Поліморфізмом або, навпаки, мономорфізмом ядер і ядерець

C. Гіперхромією ядер

D. Появою множинних мітозів

+E. Всім перерахованим


15. Клітинні онкогени (протоонкогени) – це:

+A. нормальні компоненти клітинного геному, що забезпечують проліферацію клітин

B. елементи вірусної РНК, які запускають процес канцерогенезу

C. радіоактивні ізотопи, які ушкоджують клітинну ДНК

D. вільні радикали, що утворюються під впливом іонізуючого випромінювання

E. хімічні сполуки з групи амінів


16. Куди може метастазувати медулобластома?

+A. в легені гематогенним шляхом

B. в печінку гематогенним шляхом

C. в підшлункову залозу гематогенним шляхом

D. в яєчники лімфогенним шляхом

E. можливі всі зазначені варіанти


17.Макроскопічно пухлина може мати форму або вигляд:

A. Вузла


B. Гриба

C. Цвітної капусти

D. Виразки

+E. Можливі всі зазначені варіанти


18. Метастаз, який виявляється через тривалий час (5 років і більше) після радикального видалення пухлини має назву

A. вторинний

B. залишковий

+C. латентний

D. післяопераційний

E. хронічний


19. Морфологічний атипізм пухлини буває:

A. Первинним, вторинним

B. Органоспецифічним і неспецифічним

C. Злоякісним, доброякісним

D. Все перераховане вірно

+E. Клітинним, тканинним

20. Назвіть клітини, з яких побудована нейробластома?

A. астроцити

B. гліобласти

+C. симпатогоніїD. хоріоїдальні епітеліоцити

E. шванівські клітини.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка