Предмет історії економіки та економічної думки, її місце в системі економічнихСторінка1/132
Дата конвертації01.02.2021
Розмір1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   132

 1. Предмет історії економіки та економічної думки, її місце в системі економічних наук.

 2. Теоретико-методологічні засади курсу «Історії економіки та економічної думки».

 3. Характеристика наукових підходів до дослідження та критеріїв періодизації економічної історії.

 4. Загальна характеристика господарської діяльності в умовах первісного суспільства.

 5. Неолітична рево­люція, перехід від привласнювального до відтворювального господарства.

 6. Риси економіки первісної доби, причини розпаду первіснообщинного ладу.

 7. Основні риси соціально-економічного устрою рабовласницьких держав Стародавнього Сходу.

 8. Основні риси соціально-економічного устрою рабовласницьких держав античного світу.

 9. Фази еволюції та варіації розвитку рабовласництва (східне та античне рабство).

 10. Характерні риси "азіатського" способу виробництва та його трансчасові проекції. Основні риси східного рабства.

 11. Основні риси соціально-економічного устрою рабовласницьких держав античного світу.

 12. Загальна характеристика економічного ладу феодалізму та періодизація його розвитку.

 13. Форми феодального землеволо­діння, причини їх виникнення та особливості їх реалізації в окремих країнах.

 14. Закріпачення селянства, форми феодальної ренти, їх еволюція та особливості реалізації в окремих країнах.

 15. Основні риси феодального господарства та його галузева структура.

 16. Феодальне місто, його виникнення та економічна роль.

 17. Сутність та значення ремісничої цехової організації. Економічна роль фе­одального міста у становленні ринку, торгові гільдії.

 18. Економічна роль фе­одального міста у становленні ринку. Комунальні революції.

 19. Передумови, суть та соціально-економічні наслідки Великих географічних відкриттів.

 20. “Революція цін” XVI ст., її суть, причини, наслідки та значення.

 21. Сутність, джерела та соціально-економічні наслідки первісного нагромадження капіталу.

 22. Особливості первісного нагромадження капіталу в країнах Європи у XVI – XVII ст.

 23. Аграрний переворот в Англії та його наслідки.

 24. Особливості виникнення і розвитку капіталізму в Німеччині (кінець XVIII- 1871 р.).

 25. Порівняльна характеристика прусського та американський шляхи розвитку капіталізму.

 26. Особливості розвитку мануфактурного виробництва в країнах Європи.

 27. Сутність та соціально-економічні наслідки промислового перевороту, особливості реалізації в окремих країнах.

 28. Особливості промислового перевороту в країнах Європи.

 29. Об’єднання німецьких земель та причини економічного піднесення в 1871-1914 рр.

 30. Економічні причини і наслідки громадянської війни у США 1861-1865 рр.

 31. Основні тенденції розвитку світової економіки на рубежі ХІХ – ХХ ст.

 32. Формування монополізації та корпоратизації капіталістичної економіки на рубежі ХІХ-ХХ ст.

 33. Економічна модернізація Японії та перебудова господарства на рубежі ХІХ–ХХ ст.

 34. Економічні причини та наслідки першої світової війни.

 35. Причини, сутність та наслідки світової економічної кризи 1929-1933 рр.

 36. Чинники розвитку економічно розвинутих країн у другій половині ХХ ст.

 37. Сутність, чинники та наслідки японського “економічного дива”.

 38. Характеристика постіндустріальної економіки.

 39. Характеристика інформаційної економіки.

 40. Сутність європейської економічної інтеграції.

 41. Сутність та форми глобалізації світової економіки.

 42. Історичні умови виникнення та суть економічних поглядів і політики меркантилізму.

 43. Економічні погляди та політика раннього меркантилізму.

 44. Економічні погляди та політика пізнього меркантилізму.

 45. Особливості меркантилізму в окремих країнах.

 46. Історичні умови виникнення та етапи еволюції класичної школи політичної економії.

 47. Загальна характеристика класичної школи політичної економії.

 48. Ідейно-теоретичні основи економічного лібералізму класичної школи.

 49. Економічні ідеї школи фізіократів. Економічні погляди Ф. Кене. Теоретичне значення «Економічної таблиці» Ф. Кене.

 50. Економічний лібералізм А. Сміта в теорії та економічній політиці.

 51. А. Сміт як засновник теоретичної системи класичної політичної економії.

 52. Економічні погляди Д. Рікардо та їх вплив на розвиток економічної науки.

 53. Економічні погляди Т.Р. Мальтуса та їх вплив на розвиток економічної науки.

 54. Теоретичні погляди Ж.Б. Сея та їх місце в еволюції класичної школи політичної економії.

 55. Еволюція історичного напряму в Німеччині.

 56. Особливості предмета та методології історичного напряму.

 57. Національна система політичної економії Ф. Ліста.

 58. Стара та нова історичні школи.

 59. Теоретико-методологічний внесок новітньої історичної школи (В. Зомбарт, М. Вебер).

 60. Економічна теорія марксизму.

 61. Методологічні основи та теоретичний зміст маржиналізму.

 62. Зміст, основні етапи здійснення та наслідки маржинальної наукової революції.

 63. Австрійська школа маржиналізму.

 64. Економічні погляди К. Менгера та його внесок у історію економічної думки.

 65. Лозаннська школа маржиналізму.

 66. Американська школа маржиналізму.

 67. А. Маршалл як засновник неокласики та його внесок в економічну науку.

 68. Започаткування А. Маршаллом основ мікроекономічної теорії.

 69. Основні течії традиційного американського інституціоналізму.

 70. Структура та зміст нового інституціоналізму.

 71. Причини, зміст та науково-практичні наслідки кейнсіанської наукової революції.

 72. Методологія та зміст макроекономічної теорії Дж.М. Кейнса.

 73. Теорія ефективного попиту Дж.М. Кейнса та кейнсіанські макроекономічні регуляторні заходи.

 74. Теоретико-методологічні засади та економічна політика неолібералізму.

 75. Структура та зміст економічного неолібералізму.

 76. Ідейно-теоретична сутність та структура економічного неоконсерватизму.

 77. Чиказька школа неолібералізму, економічні погляди М. Фрідмена як ідеолога сучасного монетаризму.

 78. Економічні теорії економіки пропозиції та раціональних очікувань.


1. Предмет історії економіки та економічної думки, її місце в системі економічних наук.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   132


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка