Правовий клубСкачати 146.91 Kb.
Дата конвертації05.05.2016
Розмір146.91 Kb.
Правовий клуб «Феміда»
Найвавжливішим завданням сучасної української школи є формування майбутнього країни, виховання вільних, відповідальних людей, гідних громадян своєї держави. Визначальною характеристикою громадянської зрілості є розвинена правоcвідомість – усвідомлення особою своїх прав, свобод, обов’язків, позитивне ставлення до закону , до державної влади. Передумовою формування та розвитку правосвідомості особистості є насамперед правова освіченість і здатність керуватися відповідними знаннями в умовах сучасного суспільного життя . Сьогоднішня школа – це майбутнє правової держави. Її завдання – закласти основи правових та громадянських знань, сформувати правову культуру.

Вагоме місце в правовому вихованні учнів ЗОШ № 7 м. Білої Церкви посідає правовий клуб «Феміда», створений в 2005 році. Керівник клубу – вчитель історії та правознавства Середа О.І.

Мета клубу: виховання в учнів особистісних рис громадянина України, загальнолюдських духовних ціннісних орієнтацій, сприйняття ідеї гуманізму та демократії, прав людини .

Завдання клубу: - сформувати правову культуру особистості, підвалиною якої є повага до прав і свобод людини, до демократії як основи державного устрою;


- навчити учнів діяти в різних життєвих ситуаціях у відповідності з нормами права, аналізувати з правової точки зору процеси та ситуації, що відбуваються у суспільстві, використовувати правові знання та навички поведінки для реалізації і захисту прав;
- формування активної позиції особистості; набуття досвіду громадських дій, демократичної поведінки й ефективного спілкування;
- розвиток умінь і навичок конструктивно-критичного мислення, комунікативних навичок, ініціативи, самостійності, навичок колективної діяльності й прийняття колективних рішень.

Структура клубу

Юнпрес
Лекторська

група


Соціологічне бюро

Правовий клуб

«Феміда»

Правова комісія

учнівського

самоврядування

Уповноважений по правах дитини

Практичні

Заняття

Основні принципи правової освіти і превентивного виховання:


 • здійснення правової освіти та виховання з раннього дитинства;

 • формування усвідомлення наслідків будь-яких порушень правопорядку;

 • розширення і поглиблення правових знань, формування у свідомості неповнолітніх переконань та вироблення практичних умінь і навичок їх застосування;

 • використання принципів зв’язку з життям, комплексного підходу до виховання, забезпечення єдності свідомості та поведінки, вміння самостійно приймати рішення і діяти у правовому полі;

 • поєднання поваги до особистості з вимогливістю;

 • опора на позитивне в особистості;

 • врахування вікових та індивідуальних особливостей неповнолітніх, необхідності зміни форм контролю в перехідний період;

 • уміле поєднання з принципами і методів виховання - переконання, прикладу, привчання, створення спеціальних виховуючих ситуацій, а також в разі крайньої необхідності примусу та покарання;

 • виховання толерантного ставлення до різних світоглядних, політичних доктрин, релігійних переконань, уникання екстремістських поглядів і поведінки у житті шкільного колективу.

Система правового виховання базується на правових актах і документах, таких як Конституція України, Конвенція про права дитини, Декларація прав дитини, Кодекс про шлюб та сім'ю, Закон України "Про охорону дитинства", Указ Президента України "Про Національну програму правової освіти населення". Вагоме місце в правовому вихованні учнів ЗОШ № 7 м. Білої Церкви посідає правовий клуб «Феміда».

Система роботи клубу включає в себе наступні основні компоненти:


 1. Формування в учнів поняття про Конституцію України, права і обов’язки людини і громадянина, поваги до Державних символів України.

 2. Навчати учнів основним положенням Загальної декларації про права людини, Конвенції про права дитини, прийнятих Генеральною Асамблею ООН.

 3. Формування у учнів правових знань, знань основ конституційного права, трудового права, сімейного, кримінального та інших.

 4. Формування негативного ставлення до проявів беззаконня, правопорушень.

 5. Виховання почуття громадської відповідальності за свої вчинки, почуття толерантності;

 6. Профілактика шкідливих звичок.

Питання, які розглядаються на засіданнях клубу, актуальні, так як під час їх розгляду надають учням найбільш необхідні практичні знання з права і його галузей, про державний устрій і владу, про правові процедури розв’язання життєвих проблем; вчать використовувати правові знання та навички поведінки для реалізації і захисту своїх прав, розвивають базові навички, включаючи критичне мислення, рефлексію, уміння розмірковувати, спілкуватися, спостерігати, розв’язувати проблеми.

Одною із традиційних форм роботи є лекційна пропаганда правових знань серед учнів школи. Їх тематика: «Поняття про злочини і покарання», «Права та обов’язки громадянина України», «Види кримінальної відповідальності», «СНІД – чума ХХ століття», «Наркоманія – шлях до смерті», «Як не стати жертвою злочину», «Правила й закони в житті твоєї сім’ї», «Дієздатність та правоздатність дитини»; лекція для батьків «Повернення блудного сина або чому діти йдуть з дому». Корисну інформацію отримують діти з усного журналу «Конвенція про права дитини». Регулярно випускає листівки правової інформації Юнпрес клубу.

У своїй роботі також використовуємо наступні форми роботи: семінарські заняття: «Як громадяни можуть впливати на владу», «Місцеве самоврядування в Україні», «Демократія починається зі школі»; кругли столи: «Гендерна політика держави та реалізація прав жінок», «Проблема торгівлі людьми в сучасному світі»; усний журнал: «Освіта – право чи обов’язок. Як уникнути конфлікту в школі», «Загроза тероризму. Як зберегти життя в сучасному світі?»; гра-подорож для 3-4 класів «Мандрівка до Країни Закону»; виставка-консультація «Тобі про закон і закон про тебе»; юридична абетка: «Коли наступає кримінальна відповідальність неповнолітніх і яким може бути покарання?», «Якими правами наділена дитина в сім’ї»; турнір правознавців «На терезах Феміди»; конкурс творчих робіт «Причини правопорушень та шляхи їх попереджання»; аукціон ідей « Я – законослухняний громадянин», диспут «Навіщо людям потрібні закони»; година спілкування «Дитина і право» для учнів 5- 6-х кл., правовий лабіринт «Не помились у виборі шляху»(ситуативний тренінг у формі гри). Особливо діти люблять приймати участь у рольових іграх, різноманітних практикумах «Як захистити свої права споживача», «Як і коли держава регулює сімейні відносини?», «Як влаштуватися на роботу?», «Що робити, якщо вас затримала міліція».

Особливістю проведення семінарів, бесід, практикумів з правової тематики є застосування інтерактивних методів роботи: мозкового штурму, групового та індивідуального аналізу правових ситуацій, робота в малих групах, моделювання, імітації тощо, які пропонують практичний досвід реалізації демократичних процесів, вчать вільно висловлювати і відстоювати свою точку зору, з повагою ставитися до інших поглядів

З метою правової освіти та виховання учнів, профілактики правопорушень та злочинності в школі членам клубу систематично проводяться місячники правових знань, під час яких відбуваються зустрічі з працівниками служби у справах дітей, кримінальної міліції, юстиції, лікарями-наркологами. Дітям організовували показ фільмів на правову та морально-етичну тематику, зокрема «Злочин та кара», «Дитина у біді – як їй допомогти?», «Серед біла дня», «Дитячі банди». В шкільній бібліотеці є постійно діюча виставка книг з правової освіти «Правові знання – школярам, батькам». В кабінеті історії оформлений куточок «Юному правознавцю», де розміщені підручники, посібники, методична література, збірники законів України, нормативно-правових актів, юридичної періодики. Під час місячника правових знань проводиться конкурс творів-роздумів, малюнків, коміксів, карикатур, графіті, плакатів, кросвордів, ребусів на правову тематику, вікторини, брейн-ринги, юридичні бліцтурніри.

Під час підведення підсумків місяця обирається клас-переможець і учень – найкращий знавець права.

Соціологічне бюро клубу розробляє і проводить серед учнів школи опитування, діагностику, соціологічні опитування з метою виявлення домінуючих точок зору з різноманітних питань, вивчення мотивації та рівня правової культури.

Отже, така робота з правової освіти сприяє підготовці учнів до життя, набуттю ними навичок правомірної поведінки, пошуку шляхів вирішення життєвих ситуацій відповідно до норм права, вихованню потреби співставляти свою поведінку з вимогами законів української держави, формуванню в учнів ключових компетентностей.

План
місячника правових знань

Дата

Заходи

Відповідальні

1
Виставка книжок та брошур на правову тематику

Бібліотекар

2
Виставка плакатів «Права дитини»

Юнпрес

3
Вікторина «Мову закону вивчати і знати» для 10-х класів

Вчителі

правознавста4
Психологічні тренінги

Психолог

5
Лекція «Дитина у сім’ї» 8-9 класи


Лектори клубу

«Феміда»


6
Забавки та жарти за крок від біди. (Ситуативна гра для 2-4 класів)

Класні керівники

2-4 класів7
Бесіда-порада для 5-6 класів «Аз і буки правової науки».


Класні керівники

5-6 класів8
Ділова гра «Людина і закон» 9-класи


Вчителі

правознавста9
День корисних порад «Знай свої права - виконуй свої обов'язки.»


Лектори правового клубу «Феміда»

10
Кримінальна відповідальність неповнолітніх (Інформаційне бюро для 8-х класів)


Лектори правового клубу «Феміда»

11
Відкрита класна година у 9 класі «Уроки толерантності»

Класний керівник

12

Зустріч з юристом

Вчителі

правознавста13
Круглий стіл для 10-х класів «Гендерна політика держави та реалізація прав жінок»


Вчителі

правознавста14
Диспут для 11-х класів «Як попередити торгівлю людьми?»

Вчителі

правознавста
План роботи клубу «Феміда»


№ п/п

Тема

1
2

3
4
5

6

7


8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Як виникають і впливають на життя людей стереотипи та упередження.


Права людини: історія і сучасність. Загальна декларація прав людини. Декларація прав дитини.
Як реалізувати та захистити свої права. Що дитина має робити в разі порушення своїх прав (випуск інформаційного порадника).
Які права і свободи гарантує конституція України.
Сучасна демократія: що це таке? Як зробити найкращий вибір?
Як впливає інформація на поведінку людей і відносини між ними (перегляд і обговорення відеоуроку).
Освіта – право чи обов’язок. Як уникнути конфлікту в школі?
Коли і як держава регулює сімейні відносини?
Як держава захищає права дитини в сім’ї?
Трудові права неповнолітніх.
Права споживачів: чи вмієте ви ними користуватись.
«Правовий дозор». Перегляд і обговорення відеоінтерв’ю.
Як не стати жертвою злочину.
Правила простих «НЕ».
Ти і міліція.
Гендерна політика держави та реалізація прав жінок.
Правовий лабіринт « Не помились у виборі шляху».

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
downloads -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
downloads -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
downloads -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники
downloads -> Книжкова родина
downloads -> Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені григорія сковороди
downloads -> Складнопідрядне речення з підрядними означальними, з'ясувальними, місця, часу, ступеня і способу дії Варіант 1
downloads -> Уроки фізичної культури у 4 кл.: методичні рекомендації \\ Фізичне виховання в сучасній школі. №3 2012
downloads -> План роботи із забезпечення наступності у навчанні І вихованні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка