Правильні відповіді позначені А. Цитологія


ОРГАНИ КРОВОТВОРЕННЯ ТА ІМУННОГО ЗАХИСТУСкачати 321.01 Kb.
Сторінка14/21
Дата конвертації17.05.2021
Розмір321.01 Kb.
#15059
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
Тести 2021
ОРГАНИ КРОВОТВОРЕННЯ ТА ІМУННОГО ЗАХИСТУ


1. При інфекційних захворюваннях, інтоксикаціях у часточках тимуса зростає кількість ретикулоепітеліоцитів, тілець Гасаля, стає ширшою площа мозкової речовини. Дайте назву цим змінам у тимусі.

A. *Акцидентальна інволюція

B. Вікова інволюція

C. Тиміко-лімфатичний статус

D. Т-імунодефіцит

E. В-імунодeфіцит

2. При дії на організм несприятливих факторів у тимусі має місце перебудова органу, що супроводжується масовою загибеллю тимоцитів, виселенням їх у периферійні органи, проліферація епітеліоретикулоцитів. Як зветься таке явище?

A. *Акцидентальна інволюція тимусу

B. Вікова інволюція тимусу паренхіматозних

C. Гіпотрофія тимусу

D. Дистрофія тимусу

E. Атрофія тимусу

3. В умовному експерименті у тварини змоделювали важку опікову травму. Якою може бути відповідь тимуса на тяжке пошкодження ?

A. *Акцидентальна інволюція

B. Вікова інволюція

C. Тиміко-лімфатичний статус

D. Розростання лімфоїдної тканини

E. Зростання загрози пухлин

4. У гістологічному препараті піднебінного мигдалика виявляються крипти. Вкажіть, який епітелій покриває дану структуру?

A. *Багатошаровий плоский незроговілий

B. Одношаровий призматичний

C. Багатошаровий кубічний

D. Багатошаровий плоский зроговілий

E. Багаторядний війчастий

5. Відомо, що плазматичні клітини виробляють специфічні антитіла на даний антиген. При введенні антигену кількість плазмоцитів збільшується. За рахунок яких з означених нижче клітин крові відбувається збільшення числа плазмоцитів?

A. *В – лімфоцити

B. Т – лімфоцити

C. Нейтрофіли

D. Еозинофіли

E. Базофіли

6. У крові 25-річної дівчини виявлені первинні еритроцити – мегалоцити. Коли в нормі є ці клітини в крові?

A. *В ембріональному періоді

B. У віці до 1 року

C. У віці від 1 до 30 років

D. У старому віці

E. Під час вагітності

7. На препараті селезінки виявляється судина, стінка якої складається з базальної мембрани з ендотелієм, середня оболонка відсутня, зовнішня оболонка зрощена зі сполучнотканинними прошарками селезінки. Що це за судина?

A. *Вена безм’язового типу

B. Вена м’язового типу зі слабким розвитком м’язових елементів

C. Артерія м’язового типу

D. Артеріола

E. Артерія еластичного типу

8. Під час розвитку імунної реакції організму, як відповіді на патогенний агент, Т-лімфоцити диференціюються в антигенреактивні кіллери, хелпери та супрессори. У яких органах з означених нижче це не відбувається?

A. *Вилочкова залоза (тимус)

B. Селезінка

C. Лімфатичний вузол

D. Піднебінний мигдалик

E. Лімфатичні вузли шлунка

9. На електронній мікрофотографії червоного кісткового мозку визначається мегакаріоцит, периферійна частина цитоплазми якого пронизана демаркаційними каналами. Яку роль відіграють дані структури?

A. *Відокремлення тромбоцитів

B. Збільшення площі поверхні клітин

C. Збільшення кількості іонних каналів

D. Поділ клітини

E. Руйнування клітини

10. Народилася дитина з відсутністю тимуса. Які зміни в будові лімфатичних вузлів будуть спостерігатися в такої дитини?

A. *Відсутність паракортикальної зони

B. Відсутність лімфоїдних вузликів

C. Відсутність кіркового синуса

D. Відсутність паренхіми лімфатичних вузлів

E. Відсутність макрофагів у стінці синусів

11. При гістологічному досліджені тимуса чоловіка віком 40 років визначено зменшення частки елементів тимуса, зростанні частки жирової та пухкої сполучної тканини, збагачення тимусними тільцями при незмінній загальній масі органу. Як зветься таке явище?

A. *Вікова інволюція тимусу

B. Акцидентальна інволюція тимусу

C. Гіпотрофія тимусу

D. Дистрофія тимусу

E. Атрофія тимусу

12. Хлопчик на другому році життя став часто хворіти на респіраторні захворювання, стоматити, гнійничкові ураження шкіри. Навіть невелике пошкодження ясен і слизової ускладнюються запаленням, що протікає тривало. Встановлено, що у крові дитини практично відсутні імуноглобуліни усіх класів. Зниження функціональної активності якої клітинної популяції лежить в основі описаного синдрому?

A. *В-лімфоцити

B. NK-лімфоцити

C. Т-лімфоцити

D. Макрофаги

E. Нейтрофіли

13. У біоптаті лімфатичного вузла, в мозкових тяжах виявлено вогнища посиленого плазмoцитогенезу.Вкажіть, антигензалежна стимуляція яких імунокомпетентних клітин викликала їх утворення?

A. *В-лімфоцитів

B. Т-лімфоцитів

C. Макрофагів

D. Дендритних клітин

E. Інтердигітуючих клітин

14. У хворого В. спостерігаються ознаки аутоімунного ураження органів, що пов’язані з утворенням Т-лімфоцитів.Останні мають рецептори до клітин власного організму. З порушенням яких структур пов’язана ця патологія?

A. *Гемато-тимусний бар’єр

B. Епітеліальна строма тимуса

C. Епітеліальні тільця

D. Епітеліоретикулярні клітини

Е. Периваскулярні клітини

15. У гістопрепаратах селезінки і лімфатичного вузла відмічається збільшення об’єму лімфоїдної тканини, що може свідчити про активацію імунних реакцій. Вкажіть у даних органах місце, де здійснюється антигензалежна проліферація і диференціювання В-лімфоцитів (В-зона).

A. *Гермінативний центр лімфатичного вузлика

B. Мантійна зона

C. Паракортикальна зона

D. Мозкові синуси

E. Периартеріальна зона

16. В умовному експерименті, в червоному кістковому мозку людини, у поліхроматофільних проеритроцитах зруйновано рибосоми. Синтез якого специфічного білка порушиться?

A. *Глобіну

B. Фібриногену

C. Колагену

D. Еластину

Е. Ламініну

17. Селезінка не являється життєвонеобхідним органом, але її розрив при травмі може викликати смерть людини. Це пов’язано з її функцією:

A. *Депо крові

B. Депо заліза

C. Елімінація еритроцитів і тромбоцитів

D. Утворення В-лімфоцитів

E. Синтез спленіну

18. Хворому на гемолітичну анемію була видалена селезінка, що привело до пригнічення:

A. *Еритропоезу

B. Монопоезу

C. Лейкопоезу

D. Тромбопоезу

E. –.


19. Опікова хвороба, окрім іншого, характеризується розвитком анемії, однією з причин якої вважається дефект:

A. *Еритропоетину

B. Мієлопоетину

C. Вітаміну В12

D. Катехоламінів

Е. Тромбопоетину

20. У червоному кістковому мозку клітини крові, що розвиваються, розташовані острівцями. Деякі з острівців пов’язані з макрофагами. Які формені елементи крові розвиваються в цих острівцях?

A. *Еритроцити

B. Попередники Т- і В-лейкоцитів

C. Моноцити

D. Тромбоцити

E. Базофільні гранулоцити

21. Назвіть вид гемопоезу в червоному кістковому мозку при якому в клітинах диферону поступово знижується базофілія цитоплазми і підвищується оксифілія, а ядро виштовхується.

A. *Еритроцитопоез

B. Лімфоцитопоез

C. Нейтрофілоцитопоез

D. Еозинофілоцитопоез

E. Базофілоцитопоез

22. У пунктаті мієлоїдної тканини дитини 6 років виявляються клітини, в яких у процесі диференціювання відбувається пікноз і видалення ядра. Назвіть вид гемопоезу, для якого характерні дані морфологічні зміни

А. *Еритроцитопоез

В. Тромбоцитопоез

С. Гранулоцитопоез

D. Лімфоцитопоез

E. Моноцитопоез

23. З якого ембріонального зачатку розвивається селезінка ?

A. *З мезенхіми дорсальної брижі

B. З ектодерми

C. З ентодерми

D. З нефротому

E. З мезодерми

24. При обстеженні хворого (26 років) проведено гістологічне дослідження пунктату червоного кісткового мозку і виявлено значне зменшення кількості мегакаріоцитів. Як це відобразиться на складі периферійної крові?

A. *Зменшиться кількість тромбоцитів

B. Зменшиться кількість еритроцитів

C. Зменшиться кількість еозинофілів

D. Зменшиться кількість нейтрофілів

Е. Зменшиться кількість В-лімфоцитів

25. При гістологічному дослідженні біоптату червоного кісткового мозку виявлені клітини гранулоцитарного ряду. Вкажіть, які зміни відбуваються з ядром при диференціюванні цих клітин.

A. *Зміни форми з округлої на сегментовану

B. Поліплоїдизація

C. Пікноз

D. Енуклеація

E. Збільшення розмірів

26. Студентові дано препарати двох мазків. На одному - все поле зору вкрите еритроцитами, на другому визначаються формені елементи крові різного ступеня зрілості. Що це за мазки?

A. *Кров і червоний кістковий мозок людини

B. Кров і лімфа

C. Кров жаби і кров людини

D. Кров і мазок жовтого кісткового мозку

E. Мазок жовтого і червоного кісткового мозку

27. На препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських клітин, розташованих в тісному контакті з синусоїдними гемокапілярами. Назвіть форменні елементи крові, які утворюються з цих клітин.

A. *Кров’яні пластинки

B. Еритроцити

C. Лейкоцити

D. Моноцити

Е. Лімфоцити

28. У гістопрепараті представлений орган, в якому лімфоцити утворюють три види скупчень (ззовні досередини): лімфатичні вузлики, дифузна лімфоїдна тканина, тяжі. Який орган представлений?

A. *Лімфатичний вузол

B. Селезінка

C. Тимус

D. Мигдалик

E. Червоний кістковий мозок

29. На мікропрепараті, зробленому з невідомого органа, який має бобоподібну форму, спостерігається кіркова та мозкова речовина. Кіркова речовина представлена окремими кулястими вузликами діаметром 0,5-1 мм, а мозкова – мозковими тяжами. З якого органа зроблено гістологічний зріз?

A. *Лімфатичний вузол

B. Нирка

C. Тимус


D. Наднирник

E. Селезінка

30. У гістопрепараті визначається орган, який має кіркову і мозкову речовину. Кіркова речовина складається з зовнішньої зони, що містить лімфоїдні вузлики, і паракортикальної зони. У мозковій речовині розташовуються мозкові тяжі, синуси і трабекули. Який орган має дані морфологічні ознаки?

A. *Лімфатичний вузол

B. Наднирник

C. Селезінка

D. Тимус

E. Нирка


31. На препаратi представлено орган, вкритий сполучнотканинною капсулою, вiд якої вiдходять трабекули. Ворганi можна розрiзнити кiркову речовину, де мiстяться лiмфатичнi вузликита мозкову речовину, представлену тяжами лiмфоїдних клiтин. Який органпредставлений на препаратi?

A. Лiмфатичний вузол

B. Тимус

C. Селезiнка

D. Червоний кiстковий мозок

E. Мигдалики

32. У хворого 15 років під час ангіни спостерігається збільшення піднебінних мигдаликів. Які гістологічні структури цих органів беруть участь в імунному захисті організму у відповідь на прникнення стрептококів ?

A. *Лімфоїдні вузлики

B. Пухка волокниста сполуна тканина

C. Багатошаровий плоский зроговілий епітелій

D.Крипти

E. Багатошаровий плоский незроговілий епітелій

33. У дитини 5 років підвищена температура, виявлені ознаки запалення слизової оболонки глотки. При пальпації відчувається збільшення розмірів шийних лімфатичних вузлів.Розмноженням яких елементів лімфатичних вузлів обумовлене збільшення їх розмірів?

A. *Лімфобластів

B. Т-лімфоцитів

C. В-лімфоцитів

D. Ретикулярних клітин

E. Макрофагів

34. Новонароджена дитина має недорозвиток тимусу. Який вид гемопоезу буде порушений?

A. *Лімфопоез

B. Моноцитопоез

C. Еритропоез

D. Гранулоцитопоез

E. Мегакаріоцитопоез

35. При повторному попаданні антигена в організм виділяються антитіла. З функцією яких імунокомпетентних клітин пов’язане це явище?

A. *Лімфоцитами пам’яті

B. Т - кілерами

C. Т - супресорами

D. Макрофагами

E. Дендритними клітинами

36. При обстеженні хворого, який зазнав дії іонізуючого випромінювання, виявлено пошкодження білої пульпи селезінки. Скупчення яких клітин у складі селезінки зазнало при цьому патологічних змін?

A. *Лімфоцитів

B. Нейрофільних лейкоцитів

C. Базофільних лейкоцитів

D. Моноцитів

Е. Тканинних базофілів

37. Щоб запобігти епідемії каліфорнійського грипу в організм людини введена вакцина (чужорідний білок). Які клітини при цьому включаються у вироблення специфічного імунітету?

A. * Лімфоцити

B. Ліпоцити

C. Пігментоцити

D. Фібробласти

E. Адвентиційні клітини

38. Після радіаційного опромінення у хворого зруйновані стовбурові клітини крові. Відновлення яких клітин пухкої волокнистої сполучної тканини буде порушеним?

A. *Макрофаги

B. Пігментні клітини

C. Адипоцити

D. Перицити

E. Фібробласти

39. При обстежені 20-річного хворого лікар відзначив збільшення розмірів селезінки. У аналізі крові кількість еритроцитів становила 3,2 х1012 /л. Підвищена функція яких клітин могла викликати ці зміни?

A. *Макрофаги

B. Ендотеліоцити

C. Дендритні клітини

D. Мікрофаги

E. Інтердигітуючі клітини

40. При вакцинації дитини у відповідь на введення чужорідних антигенів розвинулася реакція гуморального імунітету. Вкажіть основні клітини селезінки, що беруть участь у цьому:

A. *Макрофаги, Т-хелпери, В-лімфоцити

B. Т-лімфоцити-кілери, Т-хелпери

C. В-лімфоцити

D. Т-лімфоцити-супресори і хелпери, макрофаги

E. В-лімфоцити

41. У хворого спостерігається збільшення розмірів селезінки та зменшення кількості еритроцитів периферійної крові. Підвищена функція яких клітин селезінки причетна до цього явища?

A. *Макрофагів

B. Лімфоцитів

C. Дендритних клітин

D. Плазмоцитів

E. Інтердигітуючих клітин

42. У тимусі призупинено утворення Т-лімфоцитів-хелперів. Які процеси імуногенезу, що відбуваються в сполучній тканині, будуть порушуватись у першу чергу?

A. *Перетворення В-лімфоцитів у плазматичні клітини

B. Фагоцитування антигенів макрофагами

C. Опсонізації

D. Фагоцитування сторонніх тіл

E. Утворення попередників Т-лімфоцитів

43. Морфологічні дослідження селезінки підтвердили активізацію імунних реакцій в організмі. В яких структурах даного імунного органу починається антигензалежна проліферація Т-лімфоцитів?

A. *Периартеріальна зона білої пульпи

B. Центральна зона білої пульпи

C. Мантійна зона білої пульпи

D. Маргінальна зона білої пульпи

E. Червона пульпа

44. На мікропрепараті, зробленому з селезінки, виявляється біла і червона пульпа. Спеціальними методами дослідження виявили подовгасті скупчення Т- і В-лімфоцитів, які у вигляді муфт охоплюють артерії. До якої структури селезінки за умов норми належать ці скупчення?

A. *Періартеріальна лімфатична піхва

B. Трабекулярна артерія

C. Пульпарний тяж

D. Судинний синус

E. Лімфатичний вузлик

45. Студентові видано два гістологічні препарати. На обох - органи, які мають лімфатичні вузлики. На першому препараті - тільки фолікули, а на другому - фолікули ексцентрично містять судину. Визначте що це за органи?

A. *Перший-лімфатичний вузол, другий-селезінка

B. Перший-червоний кістковий мозок, другий-селезінка

C. Перший-тимус, другий-селезінка

D. Перший-печінка, другий- лімфатичний вузол

E. Перший-печінка, другий-селезінка

46. На гістологічному зрізі лімфовузла експериментальної тварини після антигенної стимуляції у мозкових тяжах знайдено велику кількість таких клітин: інтенсивно базофільна цитоплазма, ексцентрично розміщене ядро з колесоподібним малюнком хроматину; електронна мікроскопія показала велику кількість цистерн гранулярної ендоплазматичної сітки і розвинений комплекс Гольджі. Які це клітини?

A. *Плазмоцити

B. Макрофаги

C. Фібробласти

D. Адипоцити

Е. Тканинні базофіли (тучні клітини)

47. При судово-медичному дослідженні виникла необхідність встановити вік померлого. Відомо, що у нього не було захворювань крові. Маса його селезінки становила 80 г. На мікропрепараті спостерігалось розростання сполучнотканинної строми органа, зниження вмісту макрофагів, поява мегакаріоцитів і збільшення вмісту гранулоцитів і тканинних базофілів. Якого віку була ця людина ?

A. *Понад 60 років.

B. 40-50 років

C. 30-40 років

D. 20-30 років.

E. 17-20 років.

48. На мікропрепараті, зробленому з селезінки, виявлено білу і червону пульпу, в основі яких лежить спеціальна тканина, що складає їх строму. До якого виду тканин вона належить?

A.* Ретикулярна сполучна тканина.

B. Щільна волокниста тканина

C. Жирова тканина.

D. М’язова тканина.

E. Нервова тканина.

49. Дитині 9 років, яка часто хворіє на запалення верхніх дихальних шляхів, було призначено оперативне видалення піднебінних мигдаликів, які виконують захисну функцію. Які з означених нижче складових частин лімфоїдних вузликів мигдалика забезпечують захисну функцію?

A. *Ретикулярна тканина з лейкоцитами

B. Багатошаровий плоский епітелій

C. Епітелій з лейкоцитами

D. Сполучнотканинні макрофаги

E. Гемопоетичні клітини

50. На препараті зрізу червоного кісткового мозку людини серед клітин мієлоїдного ряду та адипоцитів зустрічаються клітини зірчастої форми з оксифільною цитоплазмою, що контактують своїми відростками. Які це клітини?

A. *Ретикулярні

B. Фібробласти

C. Макрофаги

D. Дендритні клітини

Е. Остеоцити

51. На мікропрепараті, зробленому з невідомого органа, виявлено кулясті утворення діаметром 0,3-0,5 мм, які складаються з клітин округлої форми з великими ядрами і вузьким обідком цитоплазми. Всередині цих утворень бачимо артерію. Який орган для дослідження взяли ?

A. *Селезінка

B. Нирка

C. Тимус


D. Лімфоїдний вузлик

E. Лімфатичний вузол

52. У препараті представлений орган, строму якого складає ретикулярна тканина, а еритроцити і тромбоцити розташовуються не тільки в кровоносних судинах, але й лежать у стромі поза судинами. Який орган представлений на препараті?

A. *Селезінка

B. Лімфатичний вузол

C. Мигдалик

D. Тимус

E. Червоний кістковий мозок

53. У препараті представлений орган, у ретикулярній стромі якого розташовуються зрілі формені елементи крові і лімфоїдні утворення. Який орган представлений на препараті?

A. *Селезінка

B. Лімфатичний вузол

C. Мигдалик

D. Тимус

E. Червоний кістковий мозок

54. У гістологічному препараті знаходяться острівці синьо-фіолетового кольору. Тканина фолікула розміщена навколо центральної артерії, яка лежить ексцентрично. Якому органу відповідає цей препарат ?

A. *Селезінці

B. Печінці

C. Підшлунковій залозі

D. Тимусу

E. Лімфатичному вузлу

55. У відділення гематології поступив хворий із скаргами на важкість у ділянці печінки та селезінки, підвищення температури. В аналізі крові - ретикулоцитоз, зменшення осмотичної резистентності еритроцитів, мікросфероцитоз. Попередній діагноз - гемолітична анемія. Рекомендовано видалення селезінки – спленектомія. Виключення якої функції селезінки призведе до суттєвого покращення стану хворого?

A. *Синтез речовин, які пригнічують еритроцитопоез

B. Депонування крові у венозних синусах

C. Елімінація еритроцитів

D. Захисна реакція від ендогенних антигенів

Е. Антигензалежне диференціювання лімфоцитів

56. У гістологічному препараті паренхіма органа представлена лімфоїдною тканиною, що утворює лімфоїдні вузлики. Останні розміщені дифузно і містять центральну артерію. Який анатомічний утвір має дану морфологічну будову?

А. *Селезінка

В. Тимус

С. Мигдалик

D. Лімфатичний вузол

Е. Червоний кістковий мозок

57. При гістологічному дослідженні біоптата червоного кісткового мозку виявлені клітини гранулоцитарного ряду. Вкажіть, які зіни відбуваються з ядром при диференціюванні цих клітин.

A. *Сегментація

B. Поліплоїдизація

C. Пікноз

D. Енуклеація

E. Збільшення розмірів

58. Судово – медичному експерту надійшов орган для ідентифікації. При гістологічному дослідженні в ньому виявлені невпорядковано розміщені лімфоїдні фолікули, які мають 4 зони і ексцентрично розташовану артерію. Який це орган?

A. *Селезінка

B. Лімфатичний вузол

C. Товста кишка

D. Апендикс

E. -


59. У препараті червоного кісткового мозку людини визначаються скупчення гігантських клітин, що знаходяться в тісному контакті з синусоїдними капілярами. Які формені елементи крові утворюються з цих клітин?

А.*Тромбоцити

В. Лімфоцити

С. Лейкоцити

D. Моноцити

Е. Еритроцити

60. У чоловіка була виявлена пухлина мозку. Який з перелічених органів імунної системи у першу чергу відповідає за порушення протипухлинного імунітету?

A. *Тимус

B. Кістковий мозок

C. Лімфатичні вузли

D. Селезінка

E. Лімфоїдна тканина кишок

61. У гістологічному препараті представлений паренхіматозний орган, який складається із різних за формою часточок, розділених септами. У кожній часточці периферійна зона забарвлюється дещо темніше, аніж центральна. Якому органу належать дані ознаки?

A. *Тимус

B. Лімфатичний вузол

C. Селезінка

D. Епіфіз

E. Наднирникові залози

62. На мікропрепараті представлений орган, строму якого складають епітеліоцити з відростками, які утворюють тривимірну сітку. Який орган представлений?

A. *Тимус

B. Червоний кістковий мозок

C. Селезінка

D. Мигдалик

E. Лімфатичний вузол

63. Який кровотворний орган із перерахованих має строму, утворену епітеліальною тканиною?

A. *Тимус

B. Червоний кістковий мозок

C. Лімфатичний вузол

D. Селезінка

E. Мигдалик

64. На електронній мікрофотографії бачимо клітину з відростками, яка містить у глубоких інвагінаціях плазмолеми лімфоцити, що диференціюються. Для якого органа характерна така ультраструктура?

A. *Тимус

B. Червоний кістковий мозок

C. Селезінка

D. Мигдалик

E. Печінка

65. На мікропрепараті представлений орган часточкової будови, строму котрого складають епітеліоцити відростчастої форми. Який орган представлений?

A. *Тимус

B. Червоний кістковий мозок

C. Селезінка

D. Мигдалик

E. Лімфатичний вузол

66. У препаратах представлені зрізи органів кровотворення та імуногенезу людини, для яких характерна наявність лімфоїдної тканини, яка формує різні структури (лімфатичні вузлики, часточки, тяжі). Визначіть, в якому з органів відбувається антигеннезалежна проліферація и дифференціювання лімфоцитів.

A. *Тимус

B. Лімфатичні вузли

C. Селезінка

D. Гемолімфатичні вузли

E. Мигдалик

67. У гістопрепараті виявляється часточковий орган. Кожна часточка має кіркову і мозкову речовину. Паренхіма часточок утворена лімфоїдною тканиною, в якій знаходяться Т-лімфоцити на різних стадіях проліферації та дифференціювання. Мікрооточення представлене епітеліоретикулярними клітинами. У мозковій речовині визначаються тільця Гасаля. Який орган має таку будову ?

A. *Тимус

B. Нирка

C. Лімфатичний вузол

D. Наднирники

E. Селезінка

68. У дитини з порушеною імунною реактивністю проведено вивчення антигеннезалежної проліферації та диференціювання Т-лімфоцитів. Пунктат якого органу взятий для дослідження?

A. *Тимуса

B. Селезінки

C. Лімфатичного вузла

D. Червоного кісткового мозку

E. Піднебінного мигдалика

69. У дитини вроджений імунодефіцит. Страждає клітинний імунітет, що зумовлює часті вірусні інфекції. Порушеннями в якому із органів імунної системи найвірогідніше це викликано?

A. *Тимусі

B. Червоному кістковому мозку

C. Лімфатичних вузлах

D. Селезінці

E. Піднебінних мигдаликах

70. В якому кровотворному органі відбувається антигеннезалежна проліферація Т-лімфоцитів?

A. *Тимусі

B. Червоному кістковому мозку

C. Жовтому кістковому мозку

D. Лімфатичному вузлі

E. Селезінці

71. Мозкова речовина часточки кровотворного органа на гістологічному препараті має світліше забарвлення і містить епітеліальні тільця. Якому органу належать дані морфологічні ознаки?

A. *Тимусу

B. Лімфатичному вузлу

C. Селезінці

D. Печінці

E. Нирці


72. В експерименті на тварині в приносну судину лімфатичного вузла ввели вітальний барвник. В яких клітинах лімфатичного вузла, можна буде виявити часточки барвника?

A. *Типові і берегові макрофаги

B. Ретикулоендотеліоцити

C. В-лімфоцити

D. Плазматичні клітини.

E. Т-лімфоцити

73. У новонародженого виявлено вроджену атрофію тимусу. Які клітини імунної системи постраждають найбільше?

A. *Т-лімфоцити

B. В-лімфоцити

C. Макрофаги

D. Антигенпредставляючі клітини

E. В-клітини пам’яті

74. При гетеротрансплантації органа виявлено відторгнення трансплантанту. Які клітини крові забезпечують цей процес?

A. *Т-лімфоцити - кілери

B. Т-лімфоцити-хелпери

C. Т-лімфоцит-супресор

D. Т-лімфоцит-О

E. Т-лімфоцити-пам’яті

75. У пацієнта після трансплантації нирки розвинулась реакція відторгнення. Визначте основні ефекторні клітини, які беруть участь у даній імунологічній реакції.

A. *Т-лімфоцити-цитотоксичні

B. В-лімфоцити

C. Т-лімфоцити-супресори

D. Т-лімфоцити-хелпери

E. Плазмоцити

76. Зроблено гістологічний зріз через лімфатичний вузол. На мікропрепараті спостерігається розширення паракортикальної зони за рахунок зростання кількості кулястих клітин з базофільними ядрами і помірно розвиненими органелами. Проліферація якого виду клітин при цьому спостерігається ?

A. *Т-лімфоцитів

B. В-лімфоцитів

C. Плазмоцитів

D. Макрофагів

E. Ретикулоцитів

77. В умовах експерименту в організм піддослідної тварини ввели антитіла проти тимозинів. Диференціація яких клітин порушиться в першу чергу?

A. *Т-лімфоцитів

B. Моноцитів

C. Плазмоцитів

D. Макрофагів

E. В-лімфоцитів

78. Під час гетеротрансплантації органів виявлено відторгнення трансплантату. Які клітини забезпечують цей процес?

A.*Т-кілери

B. Макрофаги

C. В-лімфоцити

D. Т-хелпери

Е. Т-супресори

79. Після проходження вікової інволюції тимусу Т-лімфоцити зберігаються:

A. *У тимусзалежних зонах периферійних органів кровотворення та імуногенезу

B. У жировому тілі, що уворюється на місці тимусу

C. У червоному кістковому мозку

D. У щитовидній залозі

E. У піднебінних мигдаликах

80. Чоловік 25 років скаржиться на часто виникаючі запальні захворювання різної локалізації. Встановлено, що він- ін’єкційний наркоман. Проба на ВІЛ-інфекцію виявилась позитивною. Який з перелічених типів клітин імунної системи найбільш суттєво вражається?

A. *Хелпери

B. Кілери

C. Нейтрофільні гранулоцити

D. Плазматичні клітини

E. –


81. В гістопрепараті представлений орган, строму якого утворюють ретикулярна тканина, адипоцити, макрофаги, остеогенні клітини. Який орган представлений в препараті?

A. *Червоний кістковий мозок

B. Селезінка

C. Тимус


D. Лімфатичний вузол

E. Мигдалик

82. На електронній мікрофотографії представлена клітина макрофагічної природи, вздовж відростків якої розташовуються еритроцити на різних стадіях диференціювання. Клітина якого органа представлена?

A. *Червоний кістковий мозок

B. Тимус

C. Селезінка

D. Мигдалик

E. Лімфатичний вузол

83. У хворого (46 років), який потрапив в імунологічне відділення лікарні, виявлено порушення процесів гранулоцитопоезу та тромбоцитопоезу. В якому з перелічених органів відбувається патологічний процес?

A. *Червоний кістковий мозок

B. Виличкова залоза (тимус)

C. Селезінка

D. Лімфатичний вузол

E. Піднебінний мигдалик

84. У хворого на анемію в аналізі крові виявлена нормальна кількість еритроцитів, але з низьким вмістом гемоглобіну. Функція якого кровотворного органу порушена?

A. *Червоний кістковий мозок

B. Селезінка

C. Тимус

D. Лімфатичний вузол

E. Мигдалик

85. З метою діагностики у хворої людини взяли паренхіму кровотворного органу, де знайшли мегакаріоцити. Який це орган з означених нижче?

A. *Червоний кістковий мозок

B. Селезінка

C. Тимус

D. Лімфовузол

E. Мигдалик

86. Після масивного опромінення в лабораторних умовах мишей, загинула значна частина кровотворних клітин. Але через деякий час відбулося швидке відновлення стовбурових клітин і всіх комітованих клітин-попередників. На рівні якого класу клітин диферону здійснюється гормональна регуляція гемопоетинами процесу гемопоезу?

A. *Ш класу – уніпотентних клітин-попередників.

B. ІІ класу – поліпотентних, частково детермінованих клітин-попередників

C. І класу – поліпотентних стовбурових клітин крові

D. V класу – дозріваючих клітин

E. VI класу – зрілих клітин

87. При судово-медичному дослідженні виникла необхідність підтвердити вік плода за станом селезінки. На мікропрепараті, зробленому з селезінки, виявлено фолікули з реактивними центрами на фоні слабо розвиненої червоної пульпи. Який вік плода у місяцях?

A. *6 місяців

B. 4 місяці

C. 5 місяців

D. 7 місяців

E. 8 місяців

88. Під час іспиту студент побачив у гістологічному препараті орган, в кірковій речовині якого розташовані скупчення лімфатичних вузликів. У мозковій речовині знаходились тяжі клітин, що відходять від вузликів. Строму органа утворюють сполучна та ретикулярна тканини. Який орган досліджував студент?

A. *Лімфатичний вузол

B. Червоний кістковий мозок

C. Мигдалик

D. Селезінка

E. Тимус


Скачати 321.01 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка