Правила виписування рецептів на лікарські засоби та медичні вироби I. Загальні вимоги до виписування та оформлення рецептів на лікарські засоби та медичні виробиСторінка1/5
Дата конвертації15.12.2016
Розмір0.52 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

_______________№________

ПРАВИЛА

виписування рецептів на лікарські засоби та медичні вироби

I. Загальні вимоги до виписування та оформлення рецептів на лікарські засоби та медичні вироби

1. Рецепти на лікарські засоби та медичні вироби (далі – Рецепти) виписуються лікарями закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності та підпорядкування, відповідно до лікарських посад та лікарями, які здійснюють господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи-підприємці на підставі відповідної ліцензії (далі – медичні працівники).

Рецепти на лікарські засоби, медичні вироби, які відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, та на лікарські засоби, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, дозволяється виписувати лікарям закладів охорони здоров'я державної або комунальної форм власності та підпорядкування, в яких пацієнт перебуває на лікуванні.

2

2. Медичні працівники, які виписують Рецепти, є відповідальними за призначення хворому ліків та додержання правил виписування Рецептів згідно із законодавством України.У випадку, якщо медичним працівником був виписаний Рецепт з порушенням правил, керівник закладу охорони здоров'я зобов'язаний забезпечити своєчасне виписування нового Рецепта для хворого.

3. Рецепти виписуються хворому за наявності відповідних показань з обов'язковим записом про призначення лікарських засобів чи медичних виробів в медичній документації (історія хвороби, медична карта амбулаторного чи стаціонарного хворого, реєстр пацієнтів тощо).

Медичні працівники за наявності відповідних медичних показань зобов'язані виписувати хворим рецепти на право одержання лікарського засобу, в тому числі і такого, що містить наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори у чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами.

Рецепти виписуються на лікарські засоби, зареєстровані в Україні, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Відмова медичного працівника хворому у виписуванні рецептів на необхідні лікарські засоби, згідно з наявними медичними показаннями, в тому числі і для знеболення (при наданні паліативної та хоспісної допомоги), є підставою для притягнення такого медичного працівника до відповідальності відповідно до законодавства України.

4. Рецепти, які виписуються медичними працівниками, повинні мати кутовий штамп закладу охорони здоров'я або кутовий штамп фізичної особи - підприємця (за наявності) та завірятися підписом і особистою печаткою лікаря. У разі призначення:

- лікарських засобів та медичних виробів, що відпускаються на пільгових умовах та безоплатно на бланку ф-1;

-  лікарських засобів та медичних виробів, вартість яких підлягає державному відшкодуванню на бланку ф-1;

- лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини на бланку ф-3;

3

рецепти повинні завірятися печаткою закладу охорони здоров'я або особистою печаткою лікаря, який займається приватною медичною практикою як фізична особа-підприємець на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та печаткою фізичної особи-підприємця (за наявності). Незаповнені та не підписані медичним працівником рецептурні бланки завіряти забороняється.Рецепти на лікарські засоби, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, додатково завіряються печаткою червоного кольору “Вартість підлягає відшкодуванню”.

5. Рецепти, які виписуються лікарями, які займаються приватною медичною практикою як фізичні особи-підприємці на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики, на рецептурних бланках у верхньому лівому куті повинні містити адресу лікаря, номер ліцензії та дату її видачі.

6. Рецепти обов'язково виписуються на:

- рецептурні лікарські засоби;

- лікарські засоби та медичні вироби у разі відпуску їх безоплатно чи на пільгових умовах, або вартість яких підлягає державному відшкодуванню;

- лікарські засоби, які виготовляються в умовах аптеки.


7. Рецепти виписуються на:

лікарські засоби та медичні вироби на рецептурних бланках форми № 1 (ф-1) (додаток 1);

лікарські засоби, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини в чистому вигляді або в суміші з індиферентними речовинами, на спеціальному рецептурному бланку форми № 3 (ф-3) (додаток 2).

Спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3) виготовляються на папері рожевого кольору розміром 75х120 мм, мають наскрізну нумерацію. Контроль за їх обліком та використанням у закладах охорони здоров’я покладається на відповідальну особу, яка призначається наказом керівника закладу охорони здоров’я.

8. Забороняється наносити на рецептурний бланк будь-яку інформацію (у тому числі і рекламну), за винятком номера страхового поліса (за необхідності).

9. Назва лікарського засобу, а саме: міжнародна непатентована назва, торговельна назва у випадках, визначених цим пунктом, назва формоутворюючих та корегуючих речовин, склад лікарського засобу, лікарська форма, звернення лікаря до фармацевтичного працівника про виготовлення та видачу лікарських засобів пишуться латинською або англійською або українською мовою ( скорочення – тільки латинська мова).

4

Використання латинських скорочень дозволяється тільки відповідно до прийнятих у медичній і фармацевтичній практиці (додаток 3).Торговельна назва зазначається, якщо лікарський засіб не має міжнародної непатентованої назви, належить до лікарських засобів біологічного походження, до подібних біологічних лікарських засобів (біосимілярів), є комбінованим лікарським засобом.

Забороняється скорочення близьких за найменуванням інгредієнтів, що може призвести до плутанини стосовно того, який лікарський засіб приписано.

10. Спосіб застосування ліків із зазначенням дози, частоти, часу та умов прийому пишеться відповідно до вимог Закону України “Про засади державної мовної політики”. Забороняється обмежуватися загальними вказівками типу “Зовнішнє”, “Відомо” тощо.

11. Рецепти на паперових носіях виписуються чітко і розбірливо чорнилом, кульковою ручкою або комп'ютерним набором з обов'язковим заповненням належної інформації, передбаченої формою бланка Рецепта. Виправлення в Рецепті не дозволяється.

У разі наявності у пацієнта медичного страхування дозволяється застосовувати електронний рецепт (форма №1 (ф-1)). Забороняється використовувати електронний рецепт на лікарські засоби, що виписуються на бланку форми № 3 (ф-3).

12. Усі специфічні вказівки, помітки медичного працівника (“Хронічно хворому”, “За спеціальним призначенням”) додатково завіряються його підписом та печаткою.

13. Рецепт ф-3 додатково підписується керівником закладу охорони здоров'я або його заступником з лікувальної роботи (а в разі їх відсутності – підписом завідувача відділення цього закладу, на якого покладена відповідальність за призначення лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини), і завіряється печаткою лікувально-профілактичного закладу.

14. На рецептурних бланках ф-1 дозволяється виписувати не більше трьох найменувань лікарських засобів.

Одне найменування лікарського засобу виписується у разі призначення:

- пільговим категоріям населення на бланку ф-1;

-  лікарських засобів, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, на бланку ф-1;

5

- лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини, на бланку ф-3.15. Рецепти на лікарські засоби, що відпускаються на пільгових умовах чи безоплатно, крім лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини, виписуються у 2 примірниках на бланку ф-1.

16. У разі виписування безоплатно чи на пільгових умовах лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини, поряд з виписуванням Рецепта на бланку ф-3 виписуються додатково Рецепти на бланку ф-1.

17. Пільговим категоріям пацієнтів, що проводять ін'єкції поза межами лікувально-профілактичних закладів, дозволяється виписувати до 100 г етилового спирту безоплатно на місяць.

18. У разі необхідності (відрядження, відпустка тощо) пацієнту, в тому числі тому, хто має право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для тримісячного курсу лікування, враховуючи норми відпуску лікарських засобів.

При наданні паліативної та хоспісної допомоги пацієнту, в тому числі тому, хто має право на безоплатне чи пільгове забезпечення, дозволяється виписувати на одному рецептурному бланку лікарські засоби в кількості, передбаченій для п'ятнадцятиденного курсу лікування.

При виписуванні таких Рецептів лікар повинен зробити позначку “Хронічно хворому”.

19. У разі необхідності, відповідно до дозового режиму, дозволяється виписувати Рецепт на лікарський засіб в кількості, необхідній для продовження чи повторення курсу лікування, шляхом зазначення кратності видачі ліків, за винятком лікарських засобів, для яких встановлені норми відпуску, зазначені в пункті 22 розділу І.

20. Для хворих із затяжними і хронічними захворюваннями Рецепти на лікарські засоби, що містять фенобарбітал у суміші з іншими лікарськими засобами та належать до рецептурних, можуть виписуватись на рецептурному бланку ф-1 на курс лікування до одного місяця з обов'язковою позначкою лікаря “За спеціальним призначенням”.

Для хворих із затяжними та хронічними формами захворювання у разі необхідності призначення збільшеної кількості лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини, відповідно до пункту 22

6

розділу І, лікар може виписувати необхідну кількість таких лікарських засобів на один рецепт на бланку ф-3 з обов'язковою позначкою “За спеціальним призначенням”, яка скріпляється печатками лікаря та лікувально-профілактичного закладу.21. Забороняється виписувати Рецепти на лікарські засоби, перелічені в додатку 4 до цих Правил, та їх аналоги за дією, що використовуються для усіх видів наркозу (інгаляційного, неінгаляційного, увідного) при хірургічних та діагностичних втручаннях.

22. Забороняється виписувати в одному Рецепті наведені нижче лікарські засоби у більшій кількості, ніж та, що вказана в таблиці (крім випадків, що зазначені в абзаці другому пункту 18 цього розділу):Назва лікарського засобу

Граничнодопустима для відпуску кількість засобу на один Рецепт

Амфепрамон (фепранон)
драже 0,025 г

50 драже

таблетки 5 мг, 10 мг, 25 мг, 40 мг1 г

7

рідкі форми,1мг в 1 мл

0,3 г

Морфін
таблетки 5 мг

0,1 г (загальної кількості морфіну у перерахунку на безводну основу)

таблетки 10 мг

Натрію оксибутират та інші солі оксимасляної кислоти
Трамадол (міжнародна непатентована назва)

8

капсули, таблетки 0,05 г

30 капсул,таблеток

ампули 5% – 1 мл

10 ампул

Кодеїн (кодеїну фосфат), таблетки2,1 г

* Віднесені до психотропних лікарських засобів Законом України “Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори”.

9

** В очних краплях та мазях етилморфіну гідрохлорид може виписуватись у кількості до 1 г за наявності позначки медичного працівника на рецепті “За спеціальним призначенням”, завіреної підписом, власною печаткою лікаря та печаткою лікувально-профілактичного закладу.У разі, коли упаковка зазначених у таблиці лікарських засобів містить більшу кількість таблеток від указаної норми відпуску, дозволяється виписувати в 1 Рецепті 1 упаковку, але не більше 50 таблеток.

1) комбіновані лікарські засоби, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, в кількості, що не перевищує їх гранично допустиму кількість, визначену постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2007 року № 1203 (далі – комбіновані лікарські засоби), виписуються медичними працівниками на рецептурних бланках ф-1;

2) забороняється виписувати в одному Рецепті ф-1 комбіновані лікарські засоби у більшій кількості у їх складі наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, ніж та, що вказана у таблиці:

Назва наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсору

Граничнодопустима кількість наркотичного засобу, психотропної речовини, прекурсору для відпуску на 1 рецепт комбінованого лікарського засобу, який містить наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори

Кодеїн

0,2 г

Декстропропоксифен

0,6 г

Ергометрин0,002 г (у перерахунку на безводну основу)

У разі, коли упаковка зазначених у таблиці лікарських засобів містить більшу кількість таблеток від указаної норми відпуску, дозволяється виписувати в 1 Рецепті 1 упаковку, але не більше 50 таблеток.

ІІ. Особливості виписування Рецептів на лікарські засоби, що виготовляються в умовах аптеки

1. Рецепти на лікарські засоби, які виготовляються в аптеці, виписуються в розгорнутому вигляді.

2. Назви складових (інгредієнти) лікарського засобу, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та отруйні лікарські засоби, зазначаються на початку Рецепта.

10

3. При виписуванні лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини або є отруйними, сильнодіючими лікарськими засобами, у дозах, що перевищують вищі одноразові дози, медичний працівник зобов'язаний написати дозу цього засобу словами і поставити знак оклику.4. Кількість твердих та сипучих лікарських засобів указується у грамах (наприклад 0,001; 0,01; 0,5; 1,0), рідких – у мілілітрах, грамах, краплях.

5. При необхідності негайного відпуску хворому ліків у верхній частині Рецепта проставляється позначка “cito” (швидко) або “statim” (негайно).ІІІ. Термін дії Рецепта

Рецепти на лікарські засоби, виписані на рецептурних бланках ф-1, дійсні протягом одного місяця з дня виписки, а на спеціальних рецептурних бланках ф-3 – протягом десяти днів з дня виписки.В.о. начальника Управління фармацевтичної

діяльності та якості фармацевтичної продукції Т. Лясковський

Додаток 1 
до Правил виписування рецептів  на лікарські засоби та медичні вироби

Прізвище, ім'я та по батькові


і вік хворого _______________________________________________________

Адреса хворого або номер медичної


карти амбулаторного хворого ________________________________________

Назва та кількість


виписаних лікарських засобів ________________________________________

Номер рецепта № _____ "___" _________ 20 ____ р.


(дата виписки рецепта)

лінія відриву


…………………………………………….................................................................

ФОРМА
рецептурного бланка
1 (ф-1) для виписування
лікарських засобів і медичних виробів,
що відпускаються за повну вартість, безоплатно,
з оплатою 50% (розмір 105 х 150)


* Назва закладу Код закладу за ЗКУД


(штамп закладу) Код за ЄДРПОУ
Медична документація ф-1

_________________________________________________________________

Номер рецепта №______
“____”________ 20 _ р.

(дата виписки рецепта)

2

РЕЦЕПТ

(дорослий, дитячий
потрібне підкреслити)

_________________________________________________________________

За повну вартість Безоплатно Оплата 50%

__________________________________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові
і вік хворого _______________________________________________________

Адреса хворого або номер медичної


карти амбулаторного хворого ________________________________________

Прізвище, ім'я та по батькові


лікаря ____________________________________________________________

_________________________________________________________________


I Rp:

I

I__________________________________________________________________
I Rp:

I

I__________________________________________________________________
I Rp:

I

I__________________________________________________________________
Підпис та особиста печатка

лікаря (розбірливо) М. П.

Рецепт дійсний протягом 1 місяця печатка лікувально -
профілактичного закладу

__________________________________________________________________


Пам'ятка лікарю
(друкується на зворотному боці рецептурного бланка)

Код лікувально-профілактичного закладу друкується друкарським способом або ставиться штамп.

3

Рецепт виписується латинською, англійською або українською мовою, розбірливо, чітко, чорнилом або кульковою ручкою, виправлення забороняються.На одному рецептурному бланку виписується: одне найменування лікарського засобу, який містить наркотичні засоби, психотропні речовини, є отруйними або сильнодіючими, або 1 – 3 найменування інших лікарських засобів.

Дозволяються тільки прийняті правилами скорочення позначень.

Тверді і сипучі речовини в грамах (0,01; 0,5; 1,0), рідкі – в мілілітрах, грамах і краплях.

Спосіб вживання пишеться відповідно до вимог Закону України “Про засади державної мовної політики”, забороняється обмежуватись загальними вказівками: “Внутрішнє”, “Зовнішнє”, “Відомо” і т. ін.


_______________________

Штамп аптеки

_______________________

________________________


№ лікарської форми
індивідуального виготовлення Перевірив Відпустив
Прийняв Виготовив

__________________________________________________________________


---------------

*) Лікарі, які займаються приватною медичною практикою, у верхньому лівому куті зазначають свою адресу, номер ліцензії.

**) Забороняється нанесення на рецептурний бланк будь-якої інформації (у тому числі й рекламної), за винятком номера страхового поліса (за необхідності).В.о. начальника Управління фармацевтичної

діяльності та якості фармацевтичної продукції Т. Лясковський

Додаток 2

до Правил виписування рецептів на лікарські засоби та медичні вироби
Спеціальний рецептурний бланк

форми № 3 (ф-3) для виписування лікарських засобів,

які містять наркотичні засоби, психотропні речовини


Ідентифікаційний код Код за ДКУД _______________

за ЄДРПОУ ___________________

_____________________________ Медична документація ф-3

(Назва лікувально-профілактичного закладу)

Штамп лікувально-профілактичного закладу
РЕЦЕПТ

на право одержання лікарських засобів,

які містять наркотичні засоби, психотропні речовини
Серія ______________ № _______________ “___”_____________ ____ року

Прізвище та ініціали, вік хворого

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Адреса хворого та номер медичної картки амбулаторного хворого

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Історія хвороби (амбулаторна картка) № ________________________________

Прізвище та ініціали лікаря

___________________________________________________________________


Rp:Підпис і особиста

печатка лікаря

(розбірливо) 


Печатка

Лікувально-профілактичного

закладу 


Рецепт дійсний протягом 10 днів

Рецепт залишається в аптеці

Примітка. Серія та номер бланка зазначаються друкарським способом.Додаток 3

до Правил виписування рецептів на лікарські засоби та медичні вироби

Найважливіші рецептурні скороченняСкорочення латинською мовою

Повне написання

Переклад

aa

ana

по, порівну

ac. acid.

acidum

кислота

hb.


herba

Трава

2

inf.

infusum

настій

in ampul.

in ampullis

в ампулах

steril.


Aerilisa sterilisetur

простерилізуй, нехай буде простерилізовано

3

supp.

suppositorium

свічка, супозиторій

tab.

tabuletta

таблетка

praecip.


praecipitatus

осаджений

В.о. начальника Управління фармацевтичної

діяльності та якості фармацевтичної продукції Т. ЛясковськийДодаток 4

до Правил виписування рецептів на лікарські засоби та медичні вироби


ПЕРЕЛІК
лікарських засобів (за міжнародними непатентованими
назвами), на які не дозволяється виписувати РецептиФармакотерапевтична група

Міжнародна непатентована назва

Засоби для наркозуАзоту закис

Похідні безнодіазепіну


2
Мідазолам*** Лікарські форми для внутрішньовенного введення.

** Лікарські форми для внутрішньовенного та внутрішньом'язового введення.

*** Крім препаратів у формі трансдермальних терапевтичних систем із пролонгованим ефектом.

В.о. начальника Управління фармацевтичної

діяльності та якості фармацевтичної продукції Т. Лясковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

_______________№________
ПОРЯДОК

відпуску лікарських засобів та медичних виробів з аптек та їх структурних підрозділів

1. З аптек, їх структурних підрозділів та аптечних складів (баз)  може здійснюватися відпуск лікарських засобів, що зареєстровані в Україні в установленому порядку, крім лікарських засобів, що виготовлені в умовах аптеки та оприбутковані в установленому порядку, за наявності сертифіката якості лікарського засобу, що видається виробником.

На вимогу споживача копія сертифіката якості лікарського засобу, що видається виробником, повинна бути надана в термін не більше двох робочих днів.

2. Рецептурні лікарські засоби відпускаються за рецептами медичних працівників з аптек та аптечних пунктів.

Відпуск рецептурних лікарських засобів без рецепта забороняється.

3. Лікарські засоби, виготовлені суб'єктом господарювання в умовах аптеки, відпускаються в роздріб через його аптеки, аптечні пункти.

4. Відпуск ліків безоплатно чи на пільгових умовах або лікарських засобів, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, за рецептами медичних працівників (далі – Рецепти) може здійснюватися з аптек та аптечних пунктів у встановленому порядку.

5. Забороняється відпуск лікарських засобів за рецептом, який виписано з порушенням вимог Правил та/або у дозі, яка перевищує вищий одноразовий прийом без відповідного оформлення Рецепта, та/або містить несумісні

2

лікарські засоби. Такий рецепт уважається недійсним, ставиться штамп “Рецепт недійсний” та повертається хворому.6. Лікарські засоби, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини, що виписуються на спеціальних рецептурних бланках ф-3, відпускаються тільки з аптек, які мають відповідну ліцензію.

7. Відпуск лікарських засобів здійснюється з урахуванням норм відпуску, визначених у пункті 22 розділу І.

Усі інші лікарські засоби відпускаються у вказаній в Рецепті кількості.

При необхідності допускається порушення вторинної промислової упаковки для відпуску меншої кількості лікарського засобу.

Порушення первинної упаковки лікарського засобу не дозволяється.

8. Забороняється відпускати з аптек за рецептами ветеринарних лікарів лікарські засоби, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та є отруйними або сильнодіючими.

9. Залишаються і зберігаються в аптеці рецепти на лікарські засоби:

які містять наркотичні засоби, психотропні речовини, що виписані на спеціальних рецептурних бланках ф-3;

які є отруйними чи сильнодіючими;

вартість яких підлягає державному відшкодуванню;

які відпущені безоплатно чи на пільгових умовах.

10. На Рецептах, крім перелічених у пункті 9 цього Порядку, при відпуску за ними лікарських засобів проставляється штамп “Відпущено” і такі рецепти повертаються хворому.

Відпуск лікарських засобів за Рецептами із штампом “Відпущено” заборонено.

У разі відпуску меншої, ніж виписано в Рецепті, кількості лікарського засобу ставиться штамп “Відпущено” і робиться відмітка про кількість відпущеного лікарського засобу. За такими рецептами ліки відпускаються до досягнення кількості, призначеної лікарем.

11. При відпуску виготовлених в умовах аптеки лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини або є отруйними, хворим замість Рецепта видається сигнатура з жовтою смугою у верхній частині і написом чорним шрифтом на ній “Сигнатура”, що додається.

3

12. Калію перманганат відпускається у розфасованому у споживчу упаковку вигляді, 3 – 5 грамів на один відпуск без рецепта з аптек та їх структурних підрозділів, які мають відповідну ліцензію.Відпуск калію перманганату у кількості, більшій за зазначену, та інших прекурсорів, віднесених до таких відповідно до законодавства, забороняється.

13. Термін зберігання Рецептів в аптеках:

1) Рецепти на відпущені лікарські засоби, що виписані на:

спеціальних рецептурних бланках ф-3 зберігаються протягом п'яти років (не враховуючи поточного року);

рецептурних бланках ф-1:

на лікарські засоби, відпущені безоплатно чи на пільгових умовах, та на лікарські засоби, вартість яких підлягає державному відшкодуванню, зберігаються протягом трьох років (не враховуючи поточного року);

на отруйні та сильнодіючі лікарські засоби зберігаються протягом одного року (не враховуючи поточного року);

2) по закінченні терміну зберігання всі Рецепти підлягають знищенню у встановленому законодавством порядку.

14. Лікарські засоби та медичні вироби належної якості, відпущені з аптек та їх структурних підрозділів, поверненню не підлягають.

15. Забороняється реклама лікарських засобів, застосування та відпуск яких дозволяється лише за рецептом лікаря, в аптеках та їх структурних підрозділах.

У залі обслуговування населення на вітринах, у скляних та відкритих шафах тощо дозволяється розміщувати лікарські засоби, що відпускаються без Рецепта, та ті, що відпускаються за Рецептом, з обов'язковою позначкою “Відпуск за рецептом лікаря”.

16. У разі відсутності лікарського засобу, виписаного медичним працівником, пацієнту за його згодою може бути запропоновано лікарський засіб за іншою торговельною назвою, але з такою самою діючою речовиною (за міжнародною непатентованою назвою), формою відпуску та дозуванням, як і лікарський засіб, виписаний у Рецепті. Зазначена норма не поширюється на лікарські засоби, які відпускаються безоплатно і на пільгових умовах, та на лікарські засоби, які підлягають державному відшкодуванню.

4

17. Аптеки мають право інформувати про наявність в аптеці лікарських засобів та супутніх товарів, їх вартості за допомогою інтернет-ресурсу. На сайті аптеки повинна бути розміщена інформація про ліцензіата: найменування ліцензіата, серія та номер ліцензії, дата видачі, юридична адреса, адреса структурного підрозділу-аптеки, телефон і контактні дані керівника територіального органу контролю якості лікарських засобів, Пам'ятка для споживача з питань загальних вимог до лікарських засобів, що реалізуються (відпускаються) аптечними закладами. Підприємство, що здійснює послуги інформування за допомогою інтернет-ресурсу, має забезпечити дистанційно консультаційний супровід громадян спеціалістами з фармацевтичною освітою.


В.о. начальника Управління фармацевтичної

діяльності та якості фармацевтичної продукції Т. Лясковський

Додаток
до Порядку відпуску лікарських засобів та медичних виробів з аптек та їх структурних підрозділів

СИГНАТУРА

___________________________ (Назва суб’єкта господарювання)

Аптека № _______ Рецепт № ________

Прізвище, ім'я та по батькові і вік хворого ______________________________

___________________________________________________________________

Rp:
Прізвище, ім'я та по батькові лікаря ___________________________________

__________________________________________________________________

Приготував ________________________________________________________

Перевірив _________________________________________________________

Відпустив _________________________________________________________

Дата _________________________ Ціна ________________________________

Для повторного відпуску ліків необхідний новий рецепт лікаря.В.о. начальника Управління фармацевтичної

діяльності та якості фармацевтичної продукції Т. Лясковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

_______________№________ІНСТРУКЦІЯ

про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних

бланків та рецептів

1. Лікувально-профілактичні заклади отримують рецептурні бланки форми № 1(ф-1) (далі – бланк ф-1) через МОЗ Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, спеціальні рецептурні бланки форми № 3 (ф-3) (далі – бланк ф-3) – через аптечні склади (бази), аптеки або МОЗ Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або вирішують питання їх придбання самостійно.

Бланки ф-1 видаються медичним працівникам у необхідній кількості для роботи протягом місяця.

Фізичні та юридичні особи, які займаються медичною практикою на підприємницьких засадах, бланки ф-1 отримують за домовленістю через МОЗ Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, бланки ф-3 – через аптечні склади (бази), аптеки або МОЗ Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій або вирішують питання їх придбання самостійно.

2. У закладах охорони здоров'я всі документи з надходження і відпуску бланків ф-3 зберігаються протягом п'яти років, не враховуючи поточного року.

3. Після закінчення строків зберігання всі документи з надходження і відпуску бланків ф-3, в тому числі журнали реєстрації таких бланків,

2

підлягають знищенню шляхом, що унеможливлює їх подальше використання. Знищення здійснюється комісією, склад якої затверджується наказом керівника закладу охорони здоров'я, (далі – Комісія) зі складанням відповідного акта за формою згідно з додатком 1.4. Рецептурні бланки повинні зберігатися:

- бланки ф-1 – у замкнених шафах,

- бланки ф-3 – у замкнених вогнетривких сейфах

5. Наказом суб'єкта господарювання призначається особа, яка відповідає за зберігання, облік та видачу рецептурних бланків. Облік бланків ф-3 ведеться в Журналі обліку бланків ф-3 за формою згідно з додатком 2.

Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, а журнал – прошнурований, завірений підписом керівника та печаткою суб'єкта господарювання.

6. Медичні працівники, які виписують лікарські засоби на бланках ф-3, є відповідальними за схоронність цих бланків.

7. Запас бланків ф-3 на поточні потреби в лікувально-профілактичних закладах не повинен перевищувати тримісячної потреби в них.

8. При звільненні медичного працівника залишки рецептурних бланків повертаються до місця їх отримання.

9. Один раз на квартал постійно діюча інвентаризаційна комісія лікувально-профілактичного закладу перевіряє наявність бланків ф-3 у відповідальної особи і відповідність їх кількості даним, зазначеним у Журналі обліку бланків ф-3.

У разі невідповідності даних у Журналі обліку бланків ф-3 та фактичної наявності особа, яка відповідає за отримання, зберігання і видачу рецептурних бланків, несе відповідальність у встановленому порядку.

10. МОЗ Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій зобов’язані щопівроку контролювати лікувально-профілактичні заклади щодо забезпечення схоронності рецептурних бланків.

11. В аптечних закладах на кожне перше число місяця повинен бути складений реєстр рецептів, виписаних на бланках ф-3, за якими відпущені лікарські засоби, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини, (далі – Реєстр) за формою згідно з додатком 3. Цей Реєстр разом із відповідними рецептами зберігається протягом п’яти років, не враховуючи поточного, після чого вони підлягають знищенню комісією, склад якої

3

затверджується наказом керівника, шляхом, що унеможливлює їх подальше використання, зі складанням відповідного акта за формою згідно з додатком 4, що затверджується керівником закладу.12. Рецепти, виписані на бланках ф-3 з порушенням Правил виписування рецептів на лікарські засоби і медичні вироби, в тому числі і ті, які повернені аптечними закладами охорони здоров'я, зі штампом “Рецепт недійсний”, повинні зберігатися у закладах охорони здоров'я протягом п'яти років, не враховуючи поточного року.

Після закінчення строку зберігання вони підлягають знищенню Комісією зі складанням відповідного акта за формою згідно з додатком 1.В.о. начальника Управління фармацевтичної

діяльності та якості фармацевтичної продукції Т. Лясковський

Додаток 1

до Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та рецептів
Акт

знищення документів з надходження та відпуску рецептурних бланків форми № 3 (ф-3)

за _______________________

(вказати період)


Комісія зі знищення документів з надходження та відпуску рецептурних бланків форми №3 (ф-3) у складі __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали кожного члена комісії, у т.ч. голови комісії)

__________________________________________________________________

провела “___” __________________ _______ року знищення документів, а саме:_______________________________________________________ шляхом, що унеможливлює їх подальше використання, за період з “___”____________ _____ року по “___”____________ ___ року, в кількості ________________________________________ штук.

(словами)

Докладний перелік знищених документів додається.
Голова комісії _______________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії _______________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

_______________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

_______________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


М.П.

Додаток 2

до Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та рецептів

ЖУРНАЛ

обліку рецептурних бланків форми № 3 (ф-3)

за _________ р.

Почато "___" _________ ___ р. Закінчено "___" _________ ___ р.

№ з/п

Залишок на перше число поточного місяця

Отримання рецептурних бланків

Дата видачі бланка

Серія бланка

Номер бланка

Прізвище, ім'я, по батькові особи, що отримала бланки

Підпис особи, що отримала бланки

Всього видано за місяць

Залишок на кінець місяця

Примітки

Дата отримання та документ

Кількість бланків

Серія та номерДодаток 3

до Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та рецептів

Реєстр

рецептів, виписаних на бланках форми № 3 (ф-3), за якими відпущені лікарські засоби, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини


за __________________ ______ року

(місяць)№ з/п

Найменування лікувально-профілактичного закладу охорони здоров’я, лікарями якого виписаний рецепт

Серія та номер рецепта

Дата виписування рецепта

Назва лікарського засобу, який містить наркотичні засоби, психотропні речовини, відпущеного за рецептом, виписаного на бланку форми № 3 (ф-3)

1

2

3

4

5


Працівник аптеки, який відповідає за облік та зберігання лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини

____________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


“___”________________ _____ року


Додаток 4

до Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та рецептів

Акт

знищення реєстрів рецептів, виписаних на бланках форми № 3 (ф-3), за якими відпущені лікарські засоби, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини

за _______________________

(вказати період)


Комісія у складі: __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали кожного члена комісії, у т.ч. голови комісії)

__________________________________________________________________

провела “___” __________________ _______ року знищення документів, а саме:_______________________________________________________ шляхом, що унеможливлює їх подальше використання за період з “___”____________ _____ року по “___”____________ ___ року, в кількості ________________________________________ штук.

(словами)

Докладний перелік знищених документів додається.
Голова комісії _______________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени комісії _______________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

_______________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

_______________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


М.П.


ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ  Міністерства охорони здоров’я України 
__________  № _______НОРМИ РОЗРАХУНКУ 
обсягів зберігання лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, в лікувально-профілактичному закладі охорони здоров’я у цілому, а також у його відділеннях, кабінетах, на постах
1. У лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я, їх філіях та структурних підрозділах.

Зберігання лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я, їх філіях та інших структурних підрозділах здійснюється в обсязі, що становить кількість споживання лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, у закладі охорони здоров’я за попередній місяць з поправкою на збільшення у розмірі 25 %.

Розрахунок здійснюється за формулою
Кмм-1 + 0,25 Ч См-1,

де

Км

обсяг зберігання лікарських засобів на наступний місяць;См-1

кількість спожитих лікарських засобів у попередньому місяці.

2. У відділеннях, на постах та в кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я.

Зберігання лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, у відділеннях, на постах та в кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я здійснюється в обсязі, що становить кількість споживання лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, у закладі охорони здоров’я за попередній тиждень з поправкою на збільшення у розмірі 25 %.

Розрахунок здійснюється за формулою
Кт= Ст-1+0,25 Ч Ст-1,

де

Кт

обсяг зберігання лікарських засобів на наступний тиждень;Ст-1

кількість спожитих лікарських засобів за попередній тиждень.

2


Лікарські засоби, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, які не застосовувалися у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я раніше, зберігаються у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я, відділеннях, на постах та в кабінетах закладів перший місяць у довільних обсягах, які визначаються керівниками відділень, виходячи з медичної потреби відділення, та затверджуються наказом керівника закладу.

При виникненні певних обставин, таких як різке збільшення кількості пацієнтів в цілому, збільшення частки пацієнтів, що потребують лікування лікарськими засобами, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, тощо, керівник закладу приймає рішення про збільшення обсягів зберігання лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, що перевищує споживання за попередній місяць більше ніж на 25 %, яке оформлює відповідним наказом з обґрунтуванням необхідності збільшення.

3. У хоспісах, паліативних відділеннях та закладах охорони здоров’я, які надають паліативну допомогу.

Зберігання лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, в хоспісах, паліативних відділеннях та закладах охорони здоров’я, які надають паліативну допомогу, здійснюється в обсягах, розрахованих на основі даних щодо кількості пацієнтів, які отримують вищезазначені лікарські засоби, та кількості лікарських засобів, що їм призначена, з поправкою на збільшення у розмірі 25 %. Протягом місяця цей обсяг може бути переглянутий у випадку збільшення потреби в зазначених лікарських засобах понад розрахований обсяг у зв’язку з госпіталізацією нових пацієнтів або зміною дозування у вже існуючих пацієнтів.

Розрахунок здійснюється за формулою

Км=((К123…+КnЧ Д) Ч 1,25,
де

Км

обсяг зберігання лікарських засобів на наступний місяць;К1, К2, К3, Кn

кількість лікарських засобів на день, призначена 1-му, 2-му, 3-му та n пацієнту на момент розрахунку обсягів зберігання;

В.о. начальника Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Т. Лясковський

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ  Міністерства охорони здоров’я України 
__________  № _______

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

для хворого або особи, яка здійснює за ним догляд (члена сім’ї, опікуна або піклувальника), про правила поводження з лікарськими засобами, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, недопущення їх використання не за медичним призначенням

____________________________________________________

(назва лікарського засобу, який містить наркотичний засіб, психотропну речовину та прекурсор)

Будь ласка, уважно ознайомтеся з інформацією, яка міститься у цьому інформаційному листі, і не соромтесь задавати медичному працівнику закладу охорони здоров’я будь-які питання, які у Вас виникають.

Вам (особі, за якою Ви здійснюєте нагляд) призначені лікарські засоби, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, для самостійного використання або виконання призначень лікаря. Ці лікарські засоби можливо отримати за рецептом у фармацевтичному (аптечному) закладі охорони здоров'я або безпосередньо у закладі охорони здоров'я.

Зробіть копію підписаної головним лікарем Заяви про отримання лікарського засобу, який містить наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, і виконання призначень лікаря та завірте її печаткою закладу охорони здоров’я.Обов’язково майте при собі цю копію при доставці хворому лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, із закладу охорони здоров’я для підтвердження законних підстав своїх дій.

Для запобігання порушенням правил обігу лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, необхідно:

зберігати їх в недоступному для дітей та сторонніх осіб місці;

дотримуватися вимог медичного призначення та не допускати їх нецільового використання;
2

після виконання кожного призначення робити відповідний запис у Листку призначень лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, хворим, які отримують лікування в стаціонарних та амбулаторних умовах, і виконання цих призначень;

у разі виникнення невикористаних залишків лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, що були отримані у закладі охорони здоров’я, – члену сім’ї, опікуну або піклувальнику необхідно повернути їх лікарю (фельдшеру), який здійснював призначення, або відповідальній особі, яка доставляла їх хворому;

у разі виникнення невикористаних залишків лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, що були отримані за рецептом у фармацевтичних (аптечних) закладах охорони здоров’я, – члену сім’ї, опікуну або піклувальнику необхідно самостійно забезпечити їх знищення.

Категорично забороняється продавати, міняти, передавати, дарувати стороннім особам лікарські засоби, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори.
Техніка проведення підшкірних ін’єкцій:

ін’єкції виконують у ділянках зовнішньої поверхні плеча, підлопаткового простору, передньо-зовнішньої поверхні стегна, бокової поверхні черевної стінки;

не можна виконувати ін'єкції в місцях набряків або ущільнень, які залишилися від попередніх ін'єкцій;

максимальний об'єм уведеного лікарського засобу не повинен перевищувати 10 мл;

перед виконанням ін'єкції шкіру протирають ватним тампоном, змоченим спиртом;

І та II пальцями лівої руки збирають шкіру у складку трикутної форми; швидким рухом вводять голку в основу цієї складки під кутом 30°; глибина введення голки має бути не меншою 1,5 2 мм; треба слідкувати, щоб голка була введена не повністю і над шкірою лишалася частина голки довжиною не менше 0,5 см. Після проколювання шкіри, натискуючи на поршень, вводять лікарський засіб;

голку зі шприцом швидко виймають, місце ін'єкції знову протирають спиртом та притискають ватним тампоном.
Техніка проведення внутрішньо-м’язових ін’єкцій:

ін’єкції виконуються у ділянках правої та лівої сідниць та стегон; місця ін'єкцій на симетричних ділянках слід чергувати кожний раз;

максимальний об'єм уведеного лікарського засобу не повинен перевищувати 10 мл;

м'язи хворого мають бути розслабленими;

перед виконанням ін'єкції шкіру протирають ватним тампоном, змоченим спиртом;

3

шприц беруть у праву руку таким чином, щоб III та IV пальці фіксували циліндр, II палець тримав поршень, а V підтримував муфту голки.
Ін'єкції в сідниці:

у зовнішній верхній квадрат сідниці; лівою рукою трошки розтягують шкіру, різким рухом вколюють голку перпендикулярно шкірі так, щоб одна третина голки залишалась над поверхнею шкіри, та натискуючи на поршень, вводять лікарський засіб. По закінченні введення лікарського засобу голку швидко виймають, місце ін'єкції знову протирають спиртом та притискають ватним тампоном.
Ін'єкції в стегно:

у зовнішню або внутрішню частину верхньої або середньої третини стегна. Шкіру та підшкірну основу захоплюють у велику складку. Голка має бути спрямована дещо навскіс, для цього шприц тримають, як ручку при письмі, щоб голка не потрапила в окістя або кістку; різким рухом вколюють голку та, натискуючи на поршень, вводять лікарський засіб. По закінченні введення лікарського засобу голку швидко виймають, місце ін'єкції знову протирають спиртом та притискають ватним тампоном.

В.о. начальника Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Т. Лясковський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

_________ № _____


ЛИСТОК ПРИЗНАЧЕНЬ

лікарських засобів, які містять наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори, хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень

Номер медичної карти стаціонарного/амбулаторного хворого _____________


Хворий(а) _________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
Хворий(а) прийнятий(а) “___”_________________ 20___ року

Діагноз____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________Дата призначення

(число, місяць, рік)
Назва призначеного лікарського засобу, який містить наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори

Прізвище, ім'я, по батькові лікаря та підпис (розбірливо)

Час введення/ приймання лікарського засобу, який містить наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори

Доза призначеного лікарського засобу, який містить наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори


Прізвище, ім'я, по батькові та підпис особи, яка виконала призначення

1

2

3

4

5

6

В.о. начальника Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції
Т. Лясковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

_______________№________

ПЕРЕЛІК

отруйних лікарських засобів за міжнародними непатентованими

або загальноприйнятими назвами


Атропін та його солі (порошок)

Atropinum

Кетамін

Ketamine

Міорелаксанти периферичної дії, включаючи їх сольові похідні:Атракурій

Atracurium

Суксаметоній
Suxamethonium


В.о. начальника Управління фармацевтичної

діяльності та якості фармацевтичної продукції Т. Лясковський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

_______________№________ПЕРЕЛІК

сильнодіючих лікарських засобів за міжнародними

непатентованими або загальноприйнятими назвами


Буторфанол (морадол тощо)*


Butorphanol (Moradol)

Дифенгідрамін (димедрол), тверді форми


Diphenhydramine (Dimedrolum)

ТропікамідTropicamidПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка