Правила прийому до Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус»Дата конвертації03.11.2016
Розмір0.58 Mb.
ТипПравила прийому
ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Міністра освіти та науки України


П. Б. ПОЛЯНСЬКИЙ
«__»_________________2015р.

П Р А В И Л А П Р И Й О М У
ДО ДЕРЖАВНОЇ ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТУ

З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ

«КАДЕТСЬКИЙ КОРПУС»

у 2015 році

м. Харків – 2015


ПРАВИЛА ПРИЙОМУ


до Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою

«Кадетський корпус» у 2015 році


Правила прийому до Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» (далі – Правила) визначають порядок відбору вступників до гімназії, проведення вступних випробувань, зарахування до гімназії.

Правила розроблені відповідно до Правил приймання до ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України від 26.07.1999 р. за № 266/222/363, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до ліцеїв, гімназій, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл – інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 19 червня 2003 року за № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 27 серпня 2010 р. за № 778 та Статуту гімназії.1.Загальні положення


1.1. Державна гімназія-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» (далі – гімназія) є державним загальноосвітнім навчальним закладом ІI-ІII ступенів з профільним навчанням та допрофесійною підготовкою.

Гімназія – заклад інтернатного типу з військово-професійною спрямованістю навчання і виховання, діяльність якого фінансується з державного бюджету та за рахунок батьків.

1.2. Прийом до гімназії здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань.

1.3. Право на вступ до гімназії мають юнаки – громадяни України (незалежно від місця проживання), які у поточному році закінчили 6, 7, 8, 9 класи загальноосвітнього навчального закладу, придатні за станом здоров’я навчатися у гімназії та по її закінченню бажають продовжити навчання у вищих військових навчальних закладах Збройних Сил України або інших силових структурах.

1.4. Учні, які закінчили 9-й клас гімназії зараховуються без вступних іспитів до 10-го класу на підставі:

особистої заяви на ім’я начальника гімназії про бажання продовжити навчання та після її закінчення продовжувати навчання у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та інших силових структурах України;

заяви батьків (або осіб, які їх заміняють), в якій вони вказують про згоду юнака навчатися в гімназії;

свідоцтва про базову середню освіту, в якій відсутні оцінки початкового рівня («1», «2», «3» бали) з предметів навчання, а з предметів українська мова, алгебра, геометрія та фізична культура оцінка «5» балів та вище.

Юнаки, які не відповідають вказаним критеріям можуть бути зараховані до 10-го класу гімназії на загальних засадах у випадку позитивної здачі вступних випробувань з математики (алгебра та геометрія), української мови та оцінки рівня фізичної підготовки.

2. Організація прийому

2.1. Наказом начальника гімназії визначається порядок організації та проведення конкурсних вступних випробувань до 7-го, 8-го, 9-го та 10-го класу, а також створюється приймальна комісія. До складу приймальної комісії включаються:

голова, заступник голови, відповідальний секретар, помічники відповідального секретаря, лікарська комісія, комісія з професійного психологічного відбору, предметна комісія з математики, предметна комісія з української мови, комісія з оцінювання рівня фізичної підготовки, апеляційна комісія.

Головою приймальної комісії є начальник гімназії.

2.2. На приймальну комісію покладається:

прийом та розгляд документів вступників до гімназії і оформлення особових справ;

проведення конкурсу особових справ (критеріями можуть бути: середній бал документа про освіту, характеристика, наявність пільг тощо);

проведення медичного огляду (перевірка документів, що засвідчують стан здоров’я дитини);

проведення професійно-психологічного обстеження;

перевірка рівня фізичної підготовки;

організація та проведення вступних іспитів;

підготовка проекту наказу про зарахування до гімназії;

складання звіту за формою, яку затверджує голова приймальної комісії.

2.3. Юнаки, які виявили бажання вступити до гімназії, подають особисто або надсилають до гімназії поштою в термін з 1 квітня до 31 травня такі документи:

особисту заяву на ім’я начальника гімназії про бажання вчитись у гімназії та готовність після її закінчення продовжувати навчання у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та інших силових структурах України (додаток 7);

заяву батьків (або осіб, які їх заміняють), в якій вказують про згоду юнака навчатися в гімназії (додаток 6);

автобіографію (пишеться власноруч);

копію свідоцтва про народження;

характеристику і копію табеля успішності за перший семестр, засвідчений підписом директора і печаткою загальноосвітнього навчального закладу;

медичну довідку про проходження медичного огляду (облікова форма МОЗ України № 086-о, в якій вказуються: аналіз крові на РМП, аналіз крові клінічний, аналіз крові на групу та резус фактор, аналіз сечі клінічний, аналіз калу на я/г, мазок на диз. групу, мазок на дифтерію, довідка від стоматолога про санацію порожнини рота, сертифікат (довідка) від нарколога, сертифікат (довідка) від психіатра, флюорографія з описом (з 15 років, на окремому аркуші) , проба Руф’є, ЕКГ з описом результату (завірена печаткою лікаря та ЛПЗ), довідка про щеплення (форма № 063-у двох примірниках); довідка від фтизіатра, амбулаторна медична книжка хворого (облікова форма МОЗ України N 025);

фотокартки 4 штуки, розміром 3 х 4 см без головного убору з місцем для печатки в правому нижньому кутку;

довідку з місця роботи батьків (або осіб, які їх заміняють);

довідку про склад сім’ї (форма 3);

довідка з МВС про відсутність перебування на обліку;

оригінал свідоцтва про народження та свідоцтво про базову загальну середню освіту (вступники подають до приймальної комісії гімназії особисто при прибутті на вступні випробування).

Документи після надходження до гімназії оформлюються в особову справу, яку розглядає приймальна комісія гімназії і за результатами її вивчення складає списки вступників. Списки підписуються всіма членами комісії. Начальник гімназії повідомляє юнаків про їх зарахування вступниками до гімназії та термін прибуття на вступні випробування.

2.4. Документи подаються особисто до приймальної комісії Державної гімназії-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» у період з 1 квітня по 31 травня (крім вихідних та святкових днів) з 9.00 до 17.00.

Оригінали свідоцтва про базову загальну середню освіту, вкладний лист на підлітка (облікова форма МОЗ України N 025/о) до амбулаторної медичної книжки хворого (облікова форма МОЗ України N 025); медична довідка про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів (облікова форма МОЗ України N 122-2/о), сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду (облікова форма МОЗ України N 140/о) подаються особисто вступником після прибуття до гімназії для складання вступних випробувань.

2.5. Вступники, які мають пільги та переваги під час вступу до гімназії або зараховуються до гімназії за окремим конкурсом, повинні подати завірені документи, що підтверджують їх пільги (переваги).

Також можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, що підтверджують здібності вступника та показують його навчальні або творчі досягнення.

2.6. Прибуття для здачі вступних випробувань проводиться за викликом (поштою, за телефоном або оголошення на сайті гімназії).

2.7. Приймальна комісія здійснює прийом документів та складає списки вступників (додаток 1). Списки виносяться на розгляд приймальної комісії. Приймальна комісія приймає рішення щодо допуску вступників до вступних випробувань, про що складається протокол приймальної комісії.

Вступникам, які допущені до випробувань, видається екзаменаційний лист, який є перепусткою на випробування.

2.8. Для проведення вступних випробувань із загальноосвітніх предметів навчання, оцінювання рівня фізичної підготовки створюються предметні комісії. Медичний огляд (перевірка документів, що засвідчують стан здоров’я дитини) проводить медична комісія з метою визначення придатності вступника до навчання в гімназії за станом здоров’я.

Професійно-психологічне обстеження проводиться у вигляді оцінювання психологічних якостей з метою виявлення у кандидатів конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей, потрібних для успішного навчання в гімназії.

3. Проведення вступних випробувань

3.1. Вступні випробування проводяться після закінчення навчального року.

3.2. Прийом до гімназії здійснюється за результатами оцінювання загальноосвітнього рівня та визначення придатності навчатися в гімназії.

Оцінювання загальноосвітнього рівня кандидатів здійснюється у процесі складання вступних випробувань з:

математики (алгебра та геометрія) – письмово;

української мови – диктант.

Визначення придатності навчатися в гімназії здійснюється шляхом проведення медичного огляду (перевірка документів, що засвідчують стан здоров’я дитини) кандидатів, професійно-психологічного обстеження та оцінки рівня фізичної підготовки.

Вступники, які не придатні за станом здоров’я навчатися у гімназії, до вступних випробувань не допускаються та відраховуються із числа вступників.

3.3. Начальник гімназії визначає розпорядок дня на період проведення вступних випробувань.

Розклад вступних випробувань затверджується начальником гімназії не пізніше ніж за 10 днів до початку вступних випробувань.

У розкладі вказуються дні проведення медичного огляду, професійно- психологічного відбору, оцінки рівня фізичної підготовки та вступних випробувань з загальноосвітніх предметів.

Перерва між випробуваннями із загальноосвітніх предметів повинна бути не менше двох діб.

3.4. Повторне складання вступних випробувань не дозволяється.

3.5. Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають чинним програмам загальноосвітніх навчальних закладів.

Завдання для проведення вступних випробувань із загальноосвітніх предметів та критерії оцінювання вступних випробувань (додаток 8) зберігаються у голови приймальної комісії в запечатаному конверті з розрахунку - один конверт на одне випробування.

Конверт розкривається головою приймальної комісії за одну годину до початку випробування у присутності всіх членів предметної комісії, про що складається акт (додаток 2).

3.6. Медичний огляд (перевірка документів, що засвідчують стан здоров’я дитини) проводить лікарська комісія, до складу якої включаються медичні працівники гімназії.

3.7. Професійно-психологічне обстеження кандидатів проводиться у відповідності до “Методичних рекомендацій щодо проведення професійно- психологічного відбору кандидатів до військової гімназії та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою”, розроблених Українським науково – методичним центром практичної психології і соціальної роботи, затверджених директором Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України 17 травня 2008 року.

3.8. Оцінювання рівня фізичної підготовки проводиться в процесі виконання нормативів з підтягування на перекладині, бігу на 60 метрів та бігу на 1000 метрів (додаток 3).

3.9. Для організації вступних випробувань вступники розподіляються по групах, чисельністю не більше 45 осіб.

За 15 хвилин до початку випробування вступники прибувають до приміщення (місця), визначеного для його проведення, маючи при собі екзаменаційний лист вступника (додаток 4) та необхідне приладдя для складання випробування. Їм оголошується порядок проведення випробування.

У приміщення, що визначено для проведення випробувань, допускаються лише вступники, члени предметних комісій, які проводять випробування, голова, заступник голови та відповідальний секретар приймальної комісії.

3.10. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів вступникам видається папір зі штампом гімназії. Кожний вступник заповнює титульний аркуш. Уся письмова робота (як у чистовому, так і чорновому варіанті) виконується синіми чорнилами (пастою). Робити будь-які помітки чи позначки у роботах не дозволяється.

3.11. Після виконання письмової роботи або закінчення часу, що надається для її проведення, роботи здаються членам предметної комісії. Відповідальний секретар приймальної комісії здає роботи голові приймальної комісії для шифрування.

Роботи шифруються (кодуються) і повертаються для перевірки членам предметної комісії без титульного аркуша. Титульні аркуші зберігаються в сейфі голови приймальної комісії.

Оцінка результату випробування виставляється на першій сторінці чистового листа роботи згідно з критеріями оцінювання вступних випробувань і завіряється підписом членів предметної комісії.

Виправлення оцінок, помилково проставлених, допускається лише з відома предметної комісії за рішенням голови приймальної комісії і оформлюється протоколом.

Після перевірки письмові роботи повертаються голові приймальної комісії для дешифрування.

3.12. Письмові роботи вступників з загальноосвітніх предметів зберігаються в гімназії протягом року, після чого знищуються у встановленому порядку. Місце їх зберігання визначає начальник гімназії.

3.13. Результати вступних випробувань оформлюються у вигляді протоколів відповідних предметних комісій (додаток 5) і зберігаються у тому самому порядку, що й письмові роботи вступників.

3.14. Вступники, які хворіли під час проведення випробування, зобов’язані подати медичну довідку (ф 95), на підставі чого їм надається право складати це випробування, термін проведення якого визначає голова приймальної комісії.

3.15. Вступники, які не з’явились на вступне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються і з числа вступників виключаються.

3.16. Вступники, які вчинили грубі порушення дисципліни та порядку встановленого в гімназії (який доводиться до вступників в день реєстрації), до складання вступних випробувань не допускаються і з числа вступників виключаються.

3.17. Якщо вступники, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з результатами оцінювання вступного випробування, вони мають право письмово звернутися до апеляційної комісії в день оголошення оцінок.

Склад та порядок роботи апеляційної комісії визначає начальник гімназії. Відповідне рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом і підписується головою апеляційної комісії.

3.18. Усі вступники на період вступних випробувань місцем проживання та харчуванням не забезпечуються.

Проїзд до гімназії та в зворотному напрямку здійснюється за власний рахунок.

3.19. Забороняється використовувати вступників для виконання господарчих робіт, крім наведення порядку в приміщенні, де вони здавали вступні випробування.4.Порядок зарахування до гімназії

4.1. За результатами вступних випробувань складається загальний рейтинговий список. Вступники на конкурсній основі зараховуються до гімназії наказом начальника на підставі рішення приймальної комісії.

4.2. Поза конкурсом (за умови позитивного складання вступних випробувань) зараховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти військовослужбовців, які загинули або померли внаслідок отриманих ран чи при виконанні службових обов’язків.

4.3. За окремим конкурсом (до 50% від чисельності набору за умови позитивного складання вступних випробувань) зараховуються переможці


ІІІ–ІV етапів Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, діти військовослужбовців, діти учасників бойових дій, діти з багатодітних сімей, діти учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, діти, які визнані Законом, як постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.4. З числа вступників, які не зараховані до гімназії за результатами конкурсу, формується відповідно до їх рейтингу резерв вступників до гімназії у кількості 10-ти відсотків чисельності набору. Зазначені вступники мають переважне право на зарахування до гімназії протягом навчального року за наявності вільних місць для навчання.

4.5. Вступники, які зараховані до гімназії, але не приступили до занять протягом 10-ти днів від їх початку без поважних причин, відраховуються з гімназії. На звільнені місця проводиться додаткове зарахування з числа резерву.

Начальник Державної гімназії-інтернату

з посиленою військово-фізичною підготовкою

«Кадетський корпус»


генерал-майор О.П. СЕРЕДА

Додаток 1


до правил прийому до Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» у 2015 році

СПИСОК


вступників до Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус»

у 2015 році

з/п

Прізвище, ім’я та по батькові;

домашня адресаЧисло, місяць, рік народження

Короткі відомості про батьків

Середній бал

Іноземна мова, яка вивчалась

Соціальний статус дитини

Документ, який підтверджує соціальний статус дитини

Досягнення дитини

ПриміткиВідповідальний секретар приймальної комісії: ____________________________________________________________________(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 2

до правил прийому до Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» у 2015 році

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова приймальної комісії

_________________________________

(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
“___”_____________20__ року

АКТ № ______

Комісія у складі: голови предметної комісії (прізвище, ініціали), членів предметної комісії (прізвище, ініціали), відповідального секретаря приймальної комісії (прізвище, ініціали), провела розпечатування конверта №____________ з завданнями для вступного випробування з_______________.

У конверті виявились варіанти №_______________ (назва диктанту) для проведення вступного випробування з ___________________________________.
Голова предметної комісії _____________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Члени предметної комісії ______________________________________________(підпис, ініціали, прізвище)

______________________________________________(підпис, ініціали, прізвище)

______________________________________________(підпис, ініціали, прізвище)

______________________________________________(підпис, ініціали, прізвище)

______________________________________________(підпис, ініціали, прізвище)
Відповідальний секретар приймальної комісії: ____________________________________________________________________

(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
Додаток 3

до правил прийому до Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» у 2015 році


Таблиця

оцінювання рівня фізичної підготовки


Оцінка рівня фізичної підготовки проводиться шляхом перевірки трьох нормативів: підтягування на перекладині, біг 60 м, біг 1000 м.
(до 7 класу)

Норматив

бали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Підтягування (раз)

1

1

1

2

2

3

3

4

5

6

7

8

Біг 60 м (сек.)

13,0

12,6

12,0

11,4

11,0

10,6

10,2

10,0

9,8

9,4

9,2

9,0

Біг 1000 м (хв., сек.)

5,50

5,40

5,30

5,20

5,10

5,05

5,00

4,55

4,50

4,15

4,30

4,15

(до 8 класу)

Норматив

бали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Підтягування (разів)

1

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

10

Біг 60 м (сек.)

12,0

11,6

11,2

10,8

10,6

10,4

10,0

9,8

9,6

9,2

9,0

8,8

Біг 1000 м (хв., сек.)

5,40

5,30

5,20

5,10

5,00

4,55

4,50

4,45

4,40

4,30

4,15

4,00

(до 9 класу)

Норматив

бали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Підтягування (разів)

2

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Біг 60 м (сек.)

11,0

10,8

10,6

10,4

10,2

10,0

9,8

9,6

9,4

9,0

8,8

8,7

Біг 1000 м (хв., сек.)

5,10

5,00

4,50

4,40

4,30

4,20

4,10

4,05

4,00

3,55

3,50

3,45

(до 10 класу)

Норматив

бали

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Підтягування (разів)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Біг 60 м (сек.)

10,4

10,2

10,0

9,8

9,6

9,4

9,2

9,0

8,9

8,8

8,7

8,6

Біг 1000 м (хв., сек.)

4,50

4,40

4,30

4,20

4,10

4,00

3,55

3,50

3,45

3,40

3,35

3,30

Додаток 4


до правил прийому до Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» у 2015 році

Екзаменаційний лист вступника №____


до Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус»


Фотокартка 3х4 см, скріплена відтиском гербової печатки

Приймальна комісія державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус»
надає право

________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові вступника)

складати вступні випробування у 20 __ році


видана “____”__________ 20__ року
дійсна до “____”__________20 __ року


№ з/п

Дата вступного іспиту

Предмет


Бали

Підпис

голови комісії1.
Психологічно-професійне обстеження2.
Фізична підготовка3.
Українська мова4.
МатематикаВідповідальний секретар приймальної комісії

___________________________________________

(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

Додаток 5


до правил прийому до Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» у 2015 році

ПРОТОКОЛ № ____ (група № ___ )


результатів вступного випробування

з _______________________________

для вступу до ______ класу

Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою

«Кадетський корпус»
Прізвище, ім’я, по батькові осіб, які проводили випробування: 

1. __________________________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові)

2. __________________________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові)

3. __________________________________________________________________(прізвище, ім’я, по батькові)

Зміст випробування ___________________________________________________(назва диктанту, №№ завдань)

оголошено о __ год. ___ хв.


Випробування розпочалось о ___ год. ___ хв.
До випробування допущено ____ осіб, з’явилось ___ осіб
Не з’явилось _____ осіб, з них без поважних причин ____ осіб


з/п


Прізвище, ім’я та по батькові

Шифр

№ завдання

Набрані бали

Підпис екзаменатора

Голова предметної комісії _____________________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Відповідальний секретар приймальної комісії: ____________________________________________________________________(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
“____” _____________ 20__ року

Додаток 6


до правил прийому до Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» у 2015 році

Зразок написання заяви
для вступу до гімназії батьків або осіб, що їх замінюють


(пишеться власноручно)
Начальнику Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус"

генерал-майору Середі Олексію Порфировичу

Шевченка Миколи Павловича

що мешкає за адресою: Харківська область, Харківський р-н, с. Валки, вул. Першотравнева, 10, кв.2; тел. 050-123-45-67


ЗАЯВА
Я, Шевченко Микола Павлович, даю згоду на навчання мого сина, Шевченка Івана Миколайовича у Державній гімназії-інтернаті з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус".
_____________________________________

(дата, підпис, прізвище)
Додаток 7

до правил прийому до Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» у 2015 році


Зразок написання заяви на вступ до гімназії вступника


(пишеться власноручно)
Начальнику Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус"

генерал-майору Середі Олексію Порфировичу

Шевченка Івана Миколайовича

що мешкаю за адресою: Харківська область, Харківський р-н, с. Валки, вул. Першотравнева, 10, кв.2; тел. 050-123-45-68


ЗАЯВА
Прошу зарахувати мене, Шевченка Івана Миколайовича, кандидатом для вступу до Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус».

По її закінченню бажаю продовжити навчання у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України або інших силових структурах України.


_____________________________________

(дата, підпис, прізвище)
Додаток 8

до правил прийому до Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» у 2015 році


Критерії оцінювання вступних випробувань

до Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус»Критерії оцінювання вступного випробування з математики

Вступне випробування з математики (інтегрований іспит з алгебри і геометрії) проводиться у письмовій формі, час на виконання роботи 90 хвилин.

Відлік часу розпочинається з моменту початку роботи вступників над завданнями. Використання вступниками допоміжних джерел (довідники, підручники, таблиці, калькулятори тощо) під час проведення вступного випробування заборонено.

Письмова робота складається: для вступників з трьох частин.

Перша частина письмової роботи містить три завдання з алгебри і два - з геометрії. Правильне розв’язання кожного завдання цієї частини оцінюється трьома балами.

Друга частина письмової роботи містить три завдання з алгебри і два - з геометрії. Правильне розв’язання кожного завдання цієї частини оцінюється чотирма балами.

Третя частина письмової роботи містить три завдання з алгебри і два - з геометрії. Правильне розв’язання кожного завдання цієї частини оцінюється п’ятьма балами.
Розподіл балів за розв’язання завдань з математики


Номери частин

Номери завдань

Кількість балів

Усього

1

1-5

3 бали

15 балів

2

6-10

4 бали

20 балів

3

11-15

5 балів

25 балів

Критерії оцінювання вступного випробування з української мови

Вступне випробування з української мови проводиться в письмовій формі (диктант).

Перевірці під час вступного випробування підлягають:

уміння правильно писати слова на вивчені орфографічні правила та словникові слова, визначені для запам’ятовування;

уміння ставити розділові знаки відповідно до опрацьованих правил пунктуації;

уміння належним чином оформлювати роботу.

На проведення вступного випробування відводиться 1 астрономічна година (60 хвилин). Відлік часу розпочинається з початком читання вчителем тексту. Використання учнями допоміжних джерел (словники, довідники, підручники тощо) під час проведення вступного випробування не допускається.
Схема відповідності кількості набраних балів до оцінки за 12-бальною системою оцінювання


Кількість набраних балів

Кількість помилок

1 – 5

15 – 16 і більше

6 – 10

13 – 14

11 – 15

11 – 12

16 – 19

9 – 10

20 – 29

7 – 8

30 – 39

5 – 6

40 – 44

4

45 – 49

3

50 – 54

1 + 1 (негруба)

55 – 58

1

59

1 (негруба)

60

0

Ознайомлення

з Правилами прийому до Державної гімназії-інтернату з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» у 2015 році


Посада

Військове звання,

прізвище та ініціали

Дата

Підпис


Заступник начальника гімназії з МР

підполковник МАГІЛІН О.В.Заступник начальника гімназії з НВР

підполковник ПІДЛІСНИЙ Д.А.Заступник начальника гімназії з НР

АНЕНКОВА О.В.Заступник начальника гімназії з МТЗ

ЛАЗАРЄВ В.В.Головний

бухгалтерБЄЛАЙ А.Я.Командир 1 роти – старший офіцер – вихователь

підполковник ПРИЛИПКО В.В.Командир 2 роти – старший офіцер – вихователь

майор ЄВТУШЕНКО В.М.Командир 3 роти – старший офіцер – вихователь

майор ХРИПУН Р.В.Медична

сестра


БЕРЕЗОВСЬКА О.В.Практичний

психолог


ЄВТІШЕНКОВА Г.М.

Каталог: files
files -> Програма для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей із затримкою психічного розвитку з навчанням українською мовою
files -> Дорогий друже! Вітаємо тебе з новим шкільним роком!
files -> Йод як важливий екологiчний чинник у життєдіяльностl
files -> Катерина Білокур народна художниця України
files -> Конспект заняття гуртка "Чарівний ланцюжок" на тему "Бабусині вишиванки"
files -> Висока дивина світу барви І звуки хутора
files -> До числа значущих псохогенних факторів відносяться емоції
files -> Родинне свято до дня 8 Березня в 5-а класі ( Бройченко А. Г.) Ми у мам — помічники


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка