Правила конкуренції I. ВступСторінка1/16
Дата конвертації13.12.2016
Розмір1.49 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
{Перелік актів законодавства України та acquis Європейського Союзу у пріоритетних сферах адаптації (розділи 8-12) до Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18 березня 2004 року № 1629-IV}

{Розділ 1, розділи 2-7, розділи 13-14}

Розділ 8
Правила конкуренції


I. Вступ

Відносини у сфері захисту конкуренції положеннями Договору про заснування Європейського Співтовариства розділено на дві незалежні частини, а саме на правила конкуренції, застосовувані до суб'єктів господарювання та правила щодо надання державної допомоги. Таким чином, визнаючи, що конкуренцію може бути обмежено не лише у результаті дій безпосередніх учасників ринку, але також у результаті дій держави (або уповноважених нею осіб) - зокрема внаслідок надання індивідуальних переваг - втілено принцип, проголошений статтею 3 (g) Договору, щодо створення системи, спрямованої на забезпечення конкуренції в межах Внутрішнього ринку.

Конкурентному праву ЄС притаманний принцип визнання дій, які можуть у результаті призвести до обмеження чи викривлення конкуренції в межах Співтовариства, несумісними з правилами спільного ринку (статті 81 (1), 82 (1) та 87 (2) Договору про заснування Європейського Співтовариства) і, відтак, їх заборони. Для окремих сфер, і, зокрема, сільського господарства та транспорту - статті 36 та 73 Договору - передбачено виключення із загальних правил. Основними питаннями, врегульованими на рівні Європейського Співтовариства є: правила, які застосовуються до договорів, рішень та узгоджених дій між суб'єктами господарювання; правила здійснення концентрацій (злиття) суб'єктів господарювання; заборона зловживання домінуючим становищем на ринку (або істотній його частині), правила, що застосовуються до національних торговельних монополій; а також правила надання державної, в тому числі регіональної, допомоги. Крім того, на рівні вторинного законодавства Європейського Співтовариства створено систему так званих "блокових вилучень" зі сфери дії правил конкуренції, відповідно до якої певні заборонені за загальним правилом угоди (рішення, узгоджені дії) або надана державна допомога визнаються сумісними із функціонуванням Внутрішнього ринку. Це стосується, зокрема, сфери транспорту, страхування, певних аспектів інтелектуальної власності та ін.

Основою конкурентного права України є положення статті 42 Конституції України, де проголошено принцип захисту конкуренції у підприємницькій діяльності, заборонено зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Важливим кроком на шляху приведення конкурентного права України у відповідність відповідними положеннями права ЄС стало прийняття Закону України "Про захист економічної конкуренції", предмет регулювання якого в цілому відповідає принципам, визначеним статтями 81 та 82 Договору про заснування ЄС. Крім зазначеного закону відносини у цій сфері регулюються також Законами України "Про захист від недобросовісної конкуренції", "Про природні монополії" та "Про Антимонопольний комітет України", яким визначено загальні компетенцію та повноваження Антимонопольного комітету України при виконанні покладених на нього завдань, а також низкою інших законів та підзаконних актів.

Однак конкурентне право України на даний момент не регулює питання надання державної або регіональної допомоги і тому виникає необхідність розробки проекту Закону України "Про державну допомогу" у відповідності із принципами надання державної допомоги у ЄС. Крім того вся система правил конкуренції потребує доопрацювання, оскільки існує необхідність розширення переліку т. зв. "блокових вилучень" з метою узгодження їх з тими правилами, які існують на рівні ЄС.

Крім того, зважаючи на схвалення Кабінетом Міністрів України Концепції Конкуренційного процесуального кодексу України, розробку цього кодексу також необхідно здійснювати з врахуванням відповідних процесуальних правил Європейського Співтовариства і, зокрема, у питаннях здійснення нотифікацій, розгляду справ, строків позовної давності, проведення слухань, повноважень компетентного уповноваженого органу, пов'язаних з розглядом справ, та ін.II. Опис законодавства України

Конституція України від 28 червня 1996 року

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435-IV

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року N 2341-III

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року N 8073-X

Закон України "Про захист економічної конкуренції" від 11 січня 2001 року N 2210-III

Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 7 грудня 2000 року N 2121-III

Закон України "Про природні монополії" від 20 квітня 2000 року N 1682-III

Закон України "Про рекламу" від 3 липня 1996 року N 270/96-ВР

Закон України "Про захист від недобросовісної конкуренції" від 7 червня 1996 року N 236/96-ВР

Закон України "Про зв'язок" від 16 травня 1995 року N 160/95-ВР

Закон України "Про Антимонопольний комітет України" від 26 листопада 1993 року N 3659-XII

Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 10 квітня 1992 року N 2269-XII

Закон України "Про приватизацію державного майна" від 4 березня 1992 року N 2163-XII

Закон України "Про господарські товариства" від 19 вересня 1991 року N 1576-XII

Закон України "Про захист прав споживачів" від 12 травня 1991 року N 1023-XII

Закон України "Про підприємства в Україні" від 27 березня 1991 року N 887-XII

Закон України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 року N 698-XII

Закон України "Про ціни і ціноутворення" від 3 грудня 1990 року N 507-XII

Указ Президента України "Про Основні напрями конкурентної політики на 2002 - 2004 роки" від 19 листопада 2001 року N 1097/2001

Указ Президента України "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України" від 30 жовтня 2000 року N 1167/2000

Указ Президента України "Про врегулювання деяких питань забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України" від 27 червня 1999 року N 741/99

Указ Президента України "Про запровадження ліцензування діяльності господарюючих суб'єктів у сфері природних монополій" від 17 листопада 1998 року N 1257/98

Указ Президента України "Про заходи щодо реалізації державної політики у сфері природних монополій" від 19 серпня 1997 року N 853/97

Указ Президента України "Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації" від 11 травня 1994 року N 224/94

Указ Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993 року N 210/93

Постанова Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції функціонування та розвитку оптового ринку електричної енергії України" від 16 листопада 2002 року N 1789

Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Конкуренційного процесуального кодексу України" від 18 березня 2002 року N 145-р

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання" від 28 лютого 2002 року N 219

Постанова Кабінету Міністрів України "Про Положення про державне регулювання цін (тарифів) на продукцію виробничо-технічного призначення, товари народного споживання, роботи і послуги монопольних утворень" від 22 лютого 1995 року N 135

Постанова Кабінету Міністрів України "Про механізм антимонопольного регулювання діяльності монопольних утворень" від 15 червня 1994 року N 400

Постанова Кабінету Міністрів України "Про порядок корпоратизації підприємств" від 5 липня 1993 року N 508

Декрет Кабінету Міністрів України "Про об'єднання державних підприємств нафтової, газової, нафтопереробної промисловості та нафтопродуктозабезпечення" від 29 квітня 1993 року N 42-93

Декрет Кабінету Міністрів України "Про об'єднання державних електроенергетичних підприємств" від 29 квітня 1993 року N 41-93

Декрет Кабінету Міністрів України "Про об'єднання державних підприємств транспорту і дорожнього господарства" від 17 березня 1993 року N 20-93

Декрет Кабінету Міністрів України "Про об'єднання підприємств вугільної промисловості" від 21 січня 1993 року N 10-93

Декрет Кабінету Міністрів України "Про об'єднання державних підприємств зв'язку" від 21 січня 1993 року N 9-93

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Методики визначення монопольного (домінуючого) становища суб'єктів господарювання на ринку" від 5 березня 2002 року N 49-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання (Положення про концентрацію)" від 19 лютого 2002 року N 33-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Типових вимог до узгоджених дій суб'єктів господарювання для загального звільнення від попереднього одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії суб'єктів господарювання" від 12 лютого 2002 року N 27-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про порядок подання заяв до органів Антимонопольного комітету України про надання дозволу на узгоджені дії суб'єктів господарювання" від 12 лютого 2002 року N 26-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про Положення про порядок проведення перевірок додержання законодавства про захист економічної конкуренції" від 25 грудня 2001 року N 182-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України" від 23 лютого 2001 року N 32-р

Наказ Антимонопольного комітету України та Фонду державного майна України "Про внесення змін і доповнень до Порядку надання органами Антимонопольного комітету України висновків щодо умов приватизації підприємств-монополістів" від 8 вересня 2000 року N 1877/13

Наказ Антимонопольного комітету України та Фонду державного майна України "Про затвердження Порядку надання органами Антимонопольного комітету України висновків щодо умов приватизації підприємств-монополістів" від 1 грудня 1997 року N 81/01/1342

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про особливості контролю за дотриманням Антимонопольного законодавства інвестиційними фондами та інвестиційними компаніями" від 18 листопада 1994 року N 13-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про порядок підтвердження Антимонопольним комітетом України наявності контрольного пакета акцій" від 21 червня 1994 року N 9-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на поглинання суб'єктів господарювання у процесі приватизації" від 21 червня 1994 року N 8-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про порядок погодження з Антимонопольним комітетом України проектів установчих документів та планів розміщення акцій холдингових компаній, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації" від 21 червня 1994 року N 7-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про порядок одержання згоди Антимонопольного комітету України на створення холдингових компаній в процесі корпоратизації та приватизації" від 21 червня 1994 року N 6-р

Наказ Антимонопольного комітету України та Міністерства фінансів України "Про затвердження форми для публікації у засобах масової інформації відомостей про належні холдинговим компаніям частки (акції, паї) інших підприємств" від 15 червня 1994 року N 52/7/н

Наказ Антимонопольного комітету України та Фонду державного майна України "Про затвердження Положення про порядок приватизації структурних підрозділів (одиниць) підприємств (об'єднань)" від 4 травня 1994 року N 265/13/01

Наказ Антимонопольного комітету України, Міністерства економіки України та Міністерства статистики України "Про затвердження Положення про порядок поділу підприємств і об'єднань та відокремлення від них структурних підрозділів і одиниць" від 20 квітня 1994 року N 43/79/5

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Тимчасових правил розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства України" від 19 квітня 1994 року N 5

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про порядок погодження з органами Антимонопольного комітету України рішень органів державної влади, органів адміністративно-господарського управління та контролю, органів місцевого самоврядування щодо демонополізації економіки, розвитку конкуренції та антимонопольного регулювання" від 1 квітня 1994 року N 4-р

Розпорядження Антимонопольного комітету України "Про затвердження Положення про складання та ведення Переліку підприємців, що займають монопольне становище на ринку" від 10 березня 1994 року N 2-рНаказ Фонду державного майна України "Про затвердження Положення про застосування способів приватизації майна державних підприємств" від 4 лютого 1993 року N 56

III. Опис законодавства ЄС

Вторинне законодавство

1. Принципи конкуренції

Council Regulation (EC) N 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty
OJ L 001, 04.01.2003, p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 1/2003 від 16 грудня 2002 року щодо імплементації правил конкуренції, визначених статтями 81 та 82 Договору
ОВ L 001, 04.01.2003, С. 1

Council Regulation (EC) N 2200/96 of 28 October 1996 on the common organization of the market in fruit and vegetables
OJ L 297, 21.11.96, p. 1

Регламент Ради (ЄС) N 2200/96 від 28 жовтня 1996 року щодо загальної організації ринку фруктів та овочів
ОВ L 297, 21.11.96, С. 1

Council Regulation (EEC) N 2077/92 of 30 June 1992 concerning inter-branch organizations and agreements in the tobacco sector
OJ L 215, 30.07.92, p. 80

Регламент Ради N 2077/92 від 30 червня 1992 року щодо міжгалузевих організацій та угод в тютюновій галузі
ОВ L 215, 30.07.92, С. 80

Council Regulation (EEC) N 1534/91 of 31 May 1991 on the application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices in the insurance sector
OJ L 143, 07.06.91, p. 1

Регламент Ради (ЄЕС) N 1534/91 від 31 травня 1991 року щодо застосування статті 85 (3) Договору до окремих категорій угод, рішень та узгоджених дій у сфері страхування
ОВ L 143, 07.06.91, С. 1

Regulation (EEC) N 2988/74 of the Council of 26 November 1974 concerning limitation periods in proceedings and the enforcement of sanctions under the rules of the European Economic Community relating to transport and competition
OJ L 319, 29.11.1974, p. 1

Регламент (ЄЕС) N 2988/74 Ради від 26 листопада 1974 року щодо строків позовної давності у провадженнях та приведення у виконання санкцій відповідно до правил Європейського Економічного Співтовариства, що стосуються транспорту та конкуренції
ОВ L 319, 29.11.74, С. 1

Regulation (EEC) N 2821/71 of the Council of 20 December 1971 on application of Article 85 (3) of the Treaty to categories of agreements, decisions and concerted practices
OJ L 285, 29.12.71, p. 46

Регламент (ЄЕС) N 2821/71 Ради від 20 грудня 1971 року щодо застосування статті 85 (3) Договору до окремих категорій угод, рішень та узгоджених дій
ОВ L 285, 29.12.71, С. 46

Regulation (EEC) N 1192/69 of the Council of 26 June 1969 on common rules for the normalisation of the accounts of railway undertakings
OJ L 156, 28.06.69, p. 8


Регламент (ЄЕС) N 1192/69 Ради від 26 червня 1969 року щодо загальних правил нормалізації бухгалтерського обліку, здійснюваного суб'єктами господарювання залізничного транспорту
ОВ L 156, 28.06.69, С. 8

Regulation N 19/65/EEC of 2 March of the Council on application of Article 85 (3) of the Treaty to certain categories of agreements and concerted practices
OJ P 036, 06.03.65, p. 533

Регламент N 19/65/ЄЕС від 2 березня Ради щодо застосування статті 85 (3) Договору до окремих категорій угод та узгоджених дій
ОВ P 036, 06.03.65, С. 533

EEC Council: Regulation N 26 applying certain rules of competition to production of and trade in agricultural products
OJ 030, 20.04.62, p. 993

Рада ЄЕС: Регламент N 26 щодо застосування певних правил конкуренції до виробництва та продажу сільськогосподарської продукції
ОВ 030, 20.04.62, С. 993

EEC Council: Regulation N 17: First Regulation implementing Articles 85 and 86 of the Treaty
OJ P 013 21.02.62, p. 204

Рада ЄЕС: Регламент N 17, Перший Регламент, яким імплементовано статті 85 та 86 Договору
ОВ P 013, 21.02.62, С. 204

Commission Regulation (EC) N 1400/2002 of 31 July 2002 on the application of Article 81 (3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices in the motor vehicle sector
OJ L 203, 01.08.2002, p. 30

Регламент Комісії (ЄС) N 1400/2002 від 31 липня 2002 року щодо застосування статті 81 (3) Договору до окремих категорій вертикальних угод та узгоджених дій у сфері автотранспортних засобів
ОВ L 2003, 01.08.2002, С. 30

Commission Regulation (EC) N 2659/2000 of 29 November 2000 on the application of Article 81 (3) of the Treaty to categories of research and development agreements
OJ L 304, 05.12.2000, p. 7

Регламент Комісії (ЄС) N 2659/2000 від 29 листопада 2000 року щодо застосування статті 81 (3) Договору до категорій угод досліджень та розвитку
ОВ L 304, 05.12.2000, С. 7

Commission Regulation (EC) N 2790/1999 of 22 December 1999 on the application of Article 81 (3) of the Treaty to categories of vertical agreements and concerted practices
OJ L 336, 29.12.99, p. 21

Регламент Комісії (ЄС) N 2790/1999 від 22 грудня 1999 року щодо застосування статті 81 (3) Договору до окремих категорій вертикальних угод та узгоджених дій
ОВ L 336, 29.12.99, С. 21

Commission Regulation (EC) N 2842/98 of 22 December 1998 on the hearing of parties in certain proceedings under Articles 85 and 86 of the EC Treaty
OJ L 354, 30.12.98, p. 18

Регламент Комісії (ЄС) N 2842/98 від 22 грудня 1998 року щодо слухань сторін у відповідних провадженнях, передбачених статтями 85 та 86 Договору про заснування ЄС
ОВ L 354, 30.12.98, С. 18

Commission Regulation (EC) N 3385/94 of 21 December 1994 on the form, content and other details of applications and notifications provided for in Council Regulation N 17
OJ L 377, 31.12.94, p. 28

Регламент Комісії (ЄС) N 3385/94 від 21 грудня 1994 року щодо форми, змісту та інших деталей заяв та нотифікацій, передбачених Регламентом Ради N 17
ОВ L 377, 31.12.94, С. 28

2001/462/EC, ECSC: Commission Decision of 23 May 2001 on the terms of reference of hearing officers in certain competition proceedings (notified under document number C (2001) 1461)
OJ L 162, 19.06.2001, p. 21

2001/462/ЄС, ЄСВС: Рішення Комісії від 23 травня 2001 року щодо компетенції посадових осіб, відповідальних за проведення слухань у конкуренційних провадженнях (нотифіковано за номером С (2001) 1461)
ОВ L 162, 19.06.2001, С. 21

Commission Notice - Guidelines on the applicability of Article 81 to horizontal co-operation agreements
OJ C 3, 06.01.2001, p. 2

Повідомлення Комісії - Вказівки щодо можливості застосування статті 81 до горизонтальних угод співробітництва
ОВ C 3, 06.01.2001, С. 2

Commission Notice - Guidelines on Vertical Restraints
OJ C 291, 13.10.2000, p. 1

Повідомлення Комісії - Вказівки щодо вертикальних обмежень
ОВ С 291, 13.10.2000, С. 1

Information from the Commission - Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 15 (2) of Regulation N 17 and Article 65 (5) of the ECSC Treaty
OJ C 9, 14.01.98, p. 3

Інформація від Комісії - Вказівки щодо методу визначення розмірів штрафів, які накладаються відповідно до статті 15 (2) Регламенту N 17 та статті 65 (5) Договору про заснування ЄСВС
ОВ С 9, 14.01.98, С. 3

Guidelines on the application of EEC competition rules in the telecommunications sector
OJ C 233, 06.09.91, p. 2

Вказівки щодо застосування правил конкуренції ЄЕС у сфері телекомунікацій
ОВ С 233, 06.09.91, С. 2

Commission notice on immunity from fines and reduction of fines in cartel cases
OJ C 45, 19.02.2002, p. 3

Повідомлення Комісії щодо імунітету від штрафів та зменшення штрафів в справах про картелі
ОВ С 45, 19.02.2002, С. 3

Commission Notice on agreements of minor importance which do not appreciably restrict competition under Article 81 (1) of the Treaty establishing the European Community (de minimis)
OJ C 368, 22.12.2001, p. 13

Повідомлення Комісії щодо незначних угод, які істотно не обмежують конкуренцію відповідно до статті 81 (1) Договору про заснування Європейського Співтовариства (de minimis)
ОВ С 368, 22.12.2001, С. 13

Notice from the Commission on the application of the competition rules to the postal sector and on the assessment of certain State measures relating to postal services
OJ C 039, 06.02.98, p. 2

Повідомлення Комісії щодо застосування правил конкуренції в поштовій сфері та стосовно оцінки окремих державних заходів, які стосуються поштової сфери
ОВ С 039, 06.02.98, С. 2

Commission Notice on the definition of the relevant market for the purposes of Community competition law
OJ C 372, 09.12.97, p. 5

Повідомлення Комісії щодо визначення "відповідного ринку" для цілей конкурентного права Співтовариства
ОВ С 372, 09.12.97, С. 5

Commission notice on the internal rules of procedure for processing requests for access to the file in cases under Articles 85 and 86 [now 81 and 82] of the EC Treaty, Articles 65 and 66 of the ECSC Treaty and Council Regulation (EEC) N 4064/89
OJ C 23, 23.01.97, p. 3

Повідомлення Комісії щодо внутрішніх процесуальних правил обробки заяв про доступ до матеріалів справи, провадження в яких ведеться на підставі статей 85 та 86 [тепер 81 та 82] Договору про заснування ЄС, статей 65 та 66 Договору про заснування ЄСВС та Регламенту Ради (ЄЕС) N 4064/89
ОВ С 23, 23.10.97, С. 3

Commission Notice on cooperation between national competition authorities and the Commission in handling cases falling within the scope of Articles 85 or 86 of the EC Treaty
OJ C 313, 15.10.97, p. 3

Повідомлення Комісії щодо співпраці між національними компетентними органами та Комісією при розгляді справ, які потрапляють у сферу дії статті 85 чи 86 Договору про заснування ЄС
ОВ С 313, 15.10.97, С. 3

Commission Notice on the non-imposition or reduction of fines in cartel cases
OJ C 207, 18.07.96, p. 4

Повідомлення Комісії щодо звільнення або зменшення розміру штрафів у справах про картелі
ОВ С 207, 18.07.96, С. 4

Commission notice on cooperation between national courts and the Commission in applying Articles 85 and 86 of the EEC Treaty
OJ C 039, 13.02.93, p. 6

Повідомлення Комісії щодо співпраці між національними судами та Комісією при застосуванні статей 85 та 86 Договору про заснування ЄЕС
ОВ С 039, 13.02.93, С. 6

Notice from the Commission on procedures concerning notifications pursuant to Article 4 of Council Regulation N17/62
OJ C 295, 02.11.83, p. 6

Повідомлення Комісії щодо процедур, які стосуються нотифікації, здійснюваної відповідно до статті 4 Регламенту Ради N 17/62
ОВ С 295, 02.11.83, С. 6

Commission notice of 18 December 1978 concerning its assessment of certain subcontracting agreements in relation to Article 85 (1) of the EEC Treaty
OJ C 001, 03.01.79, p. 2

Повідомлення Комісії від 18 грудня 1978 року стосовно оцінки окремих субпідрядних угод у відношенні положень статті 85 (1) Договору про заснування ЄЕС
ОВ С 001, 03.01.79, С. 2

Notice concerning imports into the Community of Japanese goods falling within the scope of the Rome Treaty
OJ C 111, 21.10.72, p. 13

Повідомлення стосовно імпорту до Співтовариства товарів походженням з Японії, які потрапляють у сферу дії Римського Договору
ОВ С 111, 21.10.72, С. 13

Commission Notice on exclusive dealing contracts with commercial agents OJ 139, 24.12.62, p. 2921

Повідомлення Комісії щодо ексклюзивних угод, які укладаються з комерційними агентами
ОВ 139, 24.12.62, С. 2921

Communication from the Commission - Services of general interest in Europe
OJ C 017, 19.01.2001, p. 4

Повідомлення Комісії - Послуги загального інтересу в Європі
ОВ С 017, 19.01.2001, С. 4


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка