Практикум з мікробіології, вірусології та імунології для студентів спеціальності 110101 денної форми навчанняСкачати 11.81 Mb.
Сторінка1/74
Дата конвертації08.11.2020
Розмір11.81 Mb.
ТипПрактикум
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Міністерство охорони здоров’я України

Сумський державний університет

Медичний інститут
3513 Практикум

з мікробіології, вірусології та імунології
для студентів спеціальності 7.110101 денної форми навчання
Частина 1

Загальна бактеріологія та імунологія

Суми


Сумський державний університет

2013


Практикум до практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології. Частина 1. Загальна бактеріологія та імунологія / укладачі: М. М. Каплін, В. М. Голубнича, Т. В. Івахнюк. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 157 с.

Кафедра гігієни та екології з курсом мікробіології, вірусології та імунології


Зміст


С.
Передмова…………………………………………………………………………….....

4
Список скорочень……………………………………………………………………...

5

1.

Правила роботи у бактеріологічній лабораторії. Морфологія бактерій. Світлова мікроскопія з використанням імерсійного об’єктива. Прості методи фарбування препаратів…………………………………………………………………………….

6

2.

Будова бактеріальної клітини. Складні методи фарбування. Фарбування за методом Грама. Мікроскопічний метод діагностики збудників інфекційних захворювань……………………………………………………………………………

14

3.

Особливості ультраструктури спірохет, рикетсій, хламідій, мікоплазм. Сучасні методи мікроскопічного дослідження………………………………………………

27


4.

Основи асептики та антисептики. Дезінфекція. Стерилізація……………………

35

5.

Фізіологія бактерій. І етап бактеріологічного методу діагностики. Біологічний метод діагностики……………………………………………………………………

43

6.

Ріст та розмноження мікроорганізмів. ІІ етап бактеріологічного методу діагностики……………………………………………………………………………

53


7.

ІІІ – IV етап виділення чистої культури аеробних бактерій. Ферменти бактерій. Антибіотики……………………………………………………………………………

61


8.

Облігатні анаероби. Виділення чистої культури облігатних анаеробних бактерій……………………………………………………………………………….

76


9.

Бактеріофаги. Генетика бактерій………………………...………………….………

84

10.

Нормальна мікрофлора тіла людини. Дисбактеріоз……………….……………….

95

11.

Вчення про інфекцію…………………………………………….................................

100

12.

Імунітет. Фактори і механізми вродженого захисту організму……………………

105

13.

Антигени….……………………………………………………………………………

111

14.

Адаптивна гуморальна імунна відповідь. Імуноглобуліни (антитіла).

Серологічні реакції:флокуляції, нейтралізації………………………………………

116

15.

Серологічні реакції аглютинації, преципітації, РЗК, РІФ, ІФА, РІА………………

121

16.

Адаптивна клітинна імунна відповідь. Імунологічна толерантність. Регуляція імунної відповіді…………………………………………………………………………………….

130

17.

Протиінфекційний імунітет……………….………………………………………….

134

18.

Патологія імунної системи……………….…………………………………………..

140

19.

Оцінка імунного статусу людини. Принципи функціонування імунної системи…………………………………………………………………………………

145

20.

Специфічна профілактика і терапія інфекційних захворювань. Лікувальні,

профілактичні та діагностичні імунологічні препарати……………………………


148


Список рекомендованої літератури………………………………………………….

156Передмова
Інфектологія та імунологія є фундаментальними дисциплінами, які обумовлюють розвиток медичної науки. Досягнення сучасної медичної мікробіології лежать в основі боротьби з інфекційними захворюваннями. Понад 70% усіх захворювань людини мають інфекційну природу і викликаються різноманітними патогенними мікроорганізмами. Мікробний фактор відіграє важливу роль у патогенезі багатьох соматичних та онкологічних захворювань.

У першій частині посібника, підготовленій співробітниками медичного інституту Сумського державного університету, на основі молекулярно-генетичних та молекулярно-біологічних даних викладені та узагальнені сучасні уявлення стосовно природи та властивостей патогенних мікроорганізмів.

У патогенезі майже всіх інфекційних та неінфекційних захворювань суттєву роль відіграють імунні механізми, а тому базисні знання з імунології необхідні всім майбутнім лікарям. Імунологія є порівняно молодою та динамічною наукою, яка розвивається стрімкими темпами. Особливістю цієї науки є те, що її «серцевина» не зовсім стабілізована, і змінюється в часі значно більше, ніж інші науки. Автори мали на меті системно висвітлити основні положення імунології, необхідні для розуміння патогенетичних засад захворювань інфекційної та неінфекційної етіології.

Сучасна діагностика стану імунітету базується, головним чином, на оцінці показників гуморального і клітинного стану імунної системи. В її основі лежать сучасні серологічні та генно-молекулярні методи.

Імунодіагностика адаптивного імунітету різноманітна і залежить від мети, яку ставить лікар. Це може бути серологічна специфічна діагностика, яка віддзеркалює характер відновлення імунної системи.

Усе це обумовлює важливість мікробіології, вірусології та імунології як базисної дисципліни, у підготовці сучасних лікарів.

Підручник призначений для студентів вищих медичних закладів та відповідає вимогам офіційно затверджених програм викладання мікробіології, вірусології та імунології в Україні.

CПИСОК СКОРОЧЕНЬ
БГКП – бактерії групи кишкових паличок

БГФ – базофільні гранулярні фагоцити

ВСА – вісмут сульфіт агар

ЖСА – жовтково сольовий агар

ІФА – імуноферментний аналіз

МПА – м'ясопептонний агар

МПБ – м'ясопептонний бульон

НАБ – неаглютинуючі бактерії

ОД – одиниці дії

ПАР – поверхнево активні речовини

ПМЯЛ – поліморфноядерні лейкоцити

РБТЛ – реакція бласттрансформації лейкоцитів

РГМЛ – реакція гальмування міграції лейкоцитів

РЗК – реакція зв’язування комплементу

РІА – радіоімунологічний аналіз

РІФ – реакція імунофлюоресценції

РН – реакція нейтралізації

РНГА – реакція непрямої гемаглютинації

РП – реакція преципітації

ФГА – фітогемаглютинін

ФІ – фагоцитарний індекс

ФІТЦ – фітоізотіоцинат

ФНП – фактор некрозу пухлин

ФЧ – фагоцитарне число

ШКТ – шлунково-кишковий тракт


  1. ПРАВИЛА РОБОТИ У БАКТЕРІОЛОГІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ. МОРФОЛОГІЯ БАКТЕРІЙ. СВІТЛОВА МІКРОСКОПІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМЕРСІЙНОГО ОБ’ЄКТИВА. ПРОСТІ МЕТОДИ ФАРБУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ


Актуальність теми: готувати препарати з будь-якого патологічного матеріалу хворого або культури бактерій на предметному склі, фарбувати та мікроскопувати їх для визначення морфології збудника з метою орієнтовної діагностики інфекційного захворювання чи ускладнення повинен уміти кожний лікар.

Мета – Засвоїти правила роботи у бактеріологічній лабораторії; уміти готувати і мікроскопувати пофарбовані препарати бактерій на предметному склі та розрізняти їх за морфологією.
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

  1. Правила роботи в мікробіологічній лабораторії.

  2. Морфологія та класифікація мікроорганізмів.

  3. Світлова мікроскопія: мета використання, принципи імерсійної мікроскопії.

  4. Розміри бактеріальної клітини та способи їх визначення.

  5. Правила приготування препаратів із культур мікроорганізмів із рідкого та щільного живильних середовищ.

  6. Прості методи фарбування мікроорганізмів.


ПРАКТИЧНА РОБОТА

Робота 1. Ознайомитися з правилами роботи в навчальній бактеріологічній лабораторіїПоділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   74


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка