Практичне заняття №14 «Параметричні методи оцінки вірогідності» Завдання Дайте буквальний переклад поняття «репрезентативність»Дата конвертації08.04.2020
Розмір16.9 Kb.
Жулінський Назар Сергійович 3 курс 18 група

Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського

Соціальна медицина, громадське здоров’я

Практичне заняття № 14 «Параметричні методи оцінки вірогідності»

Завдання 1. Дайте буквальний переклад поняття «репрезентативність», охарактеризуйте це поняття в статистиці на прикладі медичної практики.

Репрезентативною вибірковою сукупністю (від англ, represent – представляти) є така, що дає нам можливість поширити як якісні, так і кількісні результати її дослідження на певну більшу сукупність. У контексті опитувань громадської думки репрезентативна вибірка – це та, що дає нам можливість поширити кількісні результати інтерв'ю не лише на учасників дослідження, а й на багатьох інших людей.

Наприклад, на основі опитування ми довідалися, що думку X мають 18% респондентів, які потрапили до нашої вибірки, репрезентативної для дорослого населення України. Отже, можемо сказати, що приблизно 18% дорослого населення України має думку X. Якби вибірка була нерепрезентативною, то ми могли б хіба що висловити припущення: "меншість дорослого населення України має думку X", "менш як третина має думку X", "менш як чверть має думку X". Але ці припущення змогли б перевірити лише завдяки репрезентативному опитуванню. Отже, у контексті дослідження поглядів людей нерепрезентативна вибірка – це та вибірка, кількісні результати дослідження якої не можна поширювати на інших людей, окрім тих, які взяли участь у дослідженні.

Завдання 2. Від чого залежить величина похибки і чому це важливо для

представлення статистичних даних в медицині?

Для оцінки вірогідності результатів будь-яких вибіркових досліджень визначають середню похибку відносної (mР) чи середньої величини (mХ). Середня похибка для відповідних показників при значному числі спостережень (n>30) може бути розрахована за наступними формулою. Середня похибка відображає розміри випадкових коливань показника при вибіркових дослідженнях і залежить від числа спостережень та якісних характеристик явища. Чим більше число спостережень та чим одноріднішою є відібрана для аналізу група, тим менші межі ймовірних випадкових коливань показника. Середня похибка дозволяє визначити довірчі межі, в яких з певною ймовірністю знаходиться істинне значення показника. Інтервал, розташований між ними, носить назву довірчого інтервалу.

Практична цінність використання середньої похибки середньої чи відносної величини полягає не тільки у визначенні довірчих меж певного показника, але й в оцінці його суттєвості (вірогідності). Якщо вона досить велика, ми можемо отримати значення довірчого інтервалу в діапазоні, який не підлягає логічній оцінці. Наприклад, при використанні певної методики вигодовування новонароджених приріст маси тіла склав 800+300 грам. Довірчий інтервал при вірогідності безпомилкового прогнозу 99 % складатиме від 100 до 1700 грам. Отже, наявність від’ємного результату не дозволяє в повній мірі за даним показником оцінити ступінь впливу даної методики на приріст маси тіла новонароджених. У вказаній ситуації для підвищення вірогідності оцінки необхідно зменшити довірчий інтервал шляхом збільшення числа спостережень і, відповідно, зменшення середньої похибки показника. Суттєвість (вірогідність) показника визначається на основі співвідношення між абсолютним його значенням та середньою похибкою, яке повинно бути не менше трьох – Р/mР >3.Завдання 3. Середній рівень гемоглобіну у 445 дітей, які отримували коров’яче молоко з перших місяців життя (до 3-х місяців), склав 114,69 (середньоквадратичне відхилення дорівнює 5,8). У 326 дітей, які отримували коров’яче молоко починаючи з 7 місяця життя, середній рівень гемоглобіну склав 117,5 (середньоквадратичне відхилення дорівнює 4,5).

Зробіть висновок про вплив терміну введення коров’ячого молока в раціон на величину середнього рівня гемоглобіну у дітей.Розвязування:

Середня похибка до 3-х місяців: mM(1)= δ/ √n=5,8/ √445=5,8/21,09=0,275

Середня похибка для 7 місяця життя: mM(2)= δ/ √n=4,5/√326=4,5/18,05=0,249.

Критерій Стьюдента:t=M1-M2/√m1² +m2² =114,69-117,5/√0,075+0,062=(-2,81)/0,370=(-5,67)За умови t<2 ступінь вірогідності безпомилкового прогнозу складає менше 95%. В цьому випадку ми не можемо стверджувати, що різниця між показниками є суттєвою.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка