Пояснювальна записка до проекту Закону України "Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограмСкачати 114.79 Kb.
Дата конвертації08.05.2016
Розмір114.79 Kb.
ТипПояснювальна записка
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України “Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп`ютерних програм, баз даних” та внесення змін до деяких законодавчих актів України”

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта


Проекту Закону України “Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп`ютерних програм, баз даних” та внесення змін до деяких законодавчих актів України” (далі – проект Закону) розроблено на виконання пункту 3 розділу 2 “Про проекти законів України” Витягу з протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 07.10.2015 № 105 стосовно опрацювання питання доцільності втрати чинності Законом України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних”.

Закон України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” був прийнятий у зв’язку з масовим поширенням на території України дисків для лазерних систем зчитування і необхідністю жорсткого контролю за поширенням примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних на оптичних носіях, що потребувало маркування контрольними марками.

Однак за час дії цього Закону на практиці виявилися проблемні питання, пов’язані з реалізацією його правових норм і як наслідок на сьогодні механізм контрольного маркування втратив своє значення і ефективність. Так, існують тіньові схеми, за якими незаконно отримуються контрольні марки, зокрема, з використанням фіктивних ліцензійних угод. Велика кількість контрольних марок є підробленими. Захисний елемент “контрольна марка”, незважаючи на досить високий рівень захисту, є недосконалим, а тому порушникам вдається змінювати первісні позначення і такими голографічними елементами маркувати контрафактну продукцію.

У зв’язку з розвитком інформаційно-комунікаційних технологій та використанням у якості джерела розповсюдження об’єктів авторського права і суміжних прав Інтернет-сервісів, значно втратило актуальність і саме використання дисків для лазерних систем зчитування у якості носія для розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. Так, динаміка отримання контрольних марок свідчить про суттєве зменшення попиту на цю адміністративну послугу. Так, якщо у 2011 році уповноваженим особам було видано більше 14 000 000 контрольних марок, то вже у 2012 році цей показник становив 10 000 000 марок, у 2013 році знизився до 6 000 000 контрольних марок, у 2014 році було видано трохи більше 2 000 000 контрольних марок, і у 2015 році цей показник впав до 1 000 000 контрольних марок.

Як свідчать результати вивчення громадської думки щодо доцільності процедури маркування контрольними марками дисків для лазерних систем зчитування, проведеним Державною службою інтелектуальної власності України, українська спільнота не підтримує подальше застосування контрольних марок для маркування примірників фонограм, у зв’язку зі значним зниженням обсягів продукції, що реалізується на оптичних дисках.

Аналогічна точка зору вже лунає і з боку міжнародних інституцій. Так, з 2010 року Міжнародний альянс інтелектуальної власності (МАІВ) у щорічному звіті щодо України відзначає, що існуюча система голографічного маркування вважається іноземними фахівцями непрозорою і має бути суттєво вдосконалена, або взагалі — анульована.

Таким чином, інститут “контрольної марки” як механізм протидії незаконному розповсюдженню примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних є таким, що себе вичерпав, та розглядається громадськістю та міжнародними організаціями як перешкода на шляху здійснення господарської діяльності добросовісними виробниками і розповсюджувачами примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних.

Процеси дерегуляції, які відбуваються в державі, вже торкнулися сфери виробництва дисків для лазерних систем зчитування – Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності” було скасовано ліцензування виробництва дисків для лазерних систем зчитування, яке здійснювала Державна служба інтелектуальної власності. Наступним логічним кроком на шляху дерегуляції є скасування обов’язкової процедури маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних. Питання ж застосування додаткових способів захисту примірників творів доцільно залишити на розсуд розповсюджувача. Це дозволить добросовісним розповсюджувачам самостійно обирати вид та ступінь захисту та оперативно його змінювати (дизайн, ідентифікатори тощо).

Враховуючи численні звернення стосовно неефективності дії Закону, невиконання головної мети Закону, а саме захисту інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав, великого обсягу піратської продукції на ринку України, а також зважаючи на наявність значної кількості підроблених контрольних марок, великого обсягу робіт, пов’язаних з виявленням підроблених контрольних марок, значних втрат легальними правовласниками, вважаємо доцільним скасування дії Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп`ютерних програм, баз даних”.

2. Мета і шляхи її досягнення

Восьмирічна історія дії Закону України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп`ютерних програм, баз даних” свідчить про те, що несистемна та нелогічна імплементація цього Закону завдала серйозної школи легальним правовласникам.

Система маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп`ютерних програм, баз даних контрольними марками не сприяє захисту інтересів суб’єктів авторського права і суміжних прав, не призвела до суттєвого зменшення рівня піратства в Україні, завдає серйозної шкоди легальним правовласникам.

Проект Закону спрямований на скасування обов’язку отримання контрольних марок імпортерами, експортерами та відтворювачами примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних в зв’язку з неефективністю відповідного механізму «контрольного маркування», який призводить виключно до зайвих витрат законних розповсюджувачів і є неефективною і непрозорою процедурою захисту від порушень авторського права і суміжних прав. Вжиття технічних засобів захисту примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, таким чином, не може бути обов’язком, а повинно реалізовуватись самим суб’єктом авторського права і (або) суміжних прав і (або) розповсюджувачами відповідної продукції на свій власний розсуд з можливістю вибору відповідних технічних засобів, яких на сьогодні існує велика кількість.

Головною ціллю запропонованого законопроекту є надання можливості суб’єктам авторського права і суміжних прав захистити свої інтереси та створити перепони для здійснення піратської діяльності.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі нормативно-правові акти:

1) Конституція України;

2) Цивільний кодекс України;

3) Кодекс України про адміністративні правопорушення;

4) Кримінальний кодекс України;

5) Закон України “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп`ютерних програм, баз даних” від 23.03.2000 р. № 1587-ІІІ;

6) Закон України “Про авторське право і суміжні права” від 23.12.1993 № 3792-ХII; 

7) постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження положень з питань розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних” від 13.10.2000 № 1555;

8) постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних” від 04.11.1997 № 1209;

9) наказ Міністерства освіти і науки України від 04.05.2005 № 273 “Про затвердження форм документів щодо питань видачі контрольних марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп‘ютерних програм, баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.05.2005 за № 588/10868.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребує додаткових та інших витрат з Державного бюджету України.5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів України, Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Міністерством юстиції України, Державною службою інтелектуальної власності України, Державною регуляторною службою України.6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць і не потребує погодження з місцевими органами виконавчої влади.


61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.


7. Запобігання корупції

У законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза проекту не проводилася.


8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.


9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери та не потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.


10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону є регуляторним актом і відповідає принципам державної регуляторної політики.


101. Вплив реалізації акта на ринок праці

Проект Закону не має впливу на ринок праці.


11. Прогноз результатів

З прийняттям проекту Закону імпортери, експортери та відтворювачі примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних позбавляться обов’язку в маркуванні відповідних примірників контрольними марками, що призведе до дерегуляції господарської діяльності і до припинення махінацій з контрольним маркуванням внаслідок чого контрафактна продукція випускається на ринок під виглядом легальної. Крім того, це стимулюватиме відповідних суб’єктів вживати ефективних заходів з метою вирізнення легальної (ліцензованої) продукції шляхом вжиття ефективних технічних засобів захисту примірників на відміну від неефективного контрольного маркування.Виконувач обов’язків Міністра

економічного розвитку і торгівлі України Юлія КЛИМЕНКО
___ ____________ 20__ р. 

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка