Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про освіту»Скачати 133.48 Kb.
Дата конвертації06.05.2016
Розмір133.48 Kb.
ТипПояснювальна записка
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України «Про освіту»


  1. Обґрунтування необхідності прийняття закону

На виконання протокольного доручення Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 р. Міністерство освіти і науки України подає доопрацьований проект Закону України «Про освіту» (далі – проект Закону).

Розроблення та прийняття Закон у обумовлено тим, що за роки незалежності фактично відбувалося екстенсивне використання матеріально-технічних, кадрових та організаційних ресурсів попередньої системи та прилаштування їх до потреб незалежної держави.

Впродовж усього періоду існування незалежної України в освітньому секторі країни накопичувалися численні проблеми системного характеру, зокрема в галузях дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної та вищої освіти, що зумовило необхідність кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах, збалансування підготовки кваліфікованих кадрів та потреб ринку праці, а також стало передумовою процесу реформування системи освіти в цілому.

Метою прийняття Закону є створення та запровадження дієвого механізму реалізації, охорони та захисту конституційного права людини на освіту відповідно до природних та індивідуальних освітніх потреб особистості, а також забезпечення законодавчих гарантій підвищення інвестиційної привабливості системи освіти, спрямованих на економічне зростання і культурний розвиток країни в цілому.

Основним завданням Закону є удосконалення правових механізмів реалізації конституційного права громадян на рівний доступ до якісної освіти на всіх рівнях; створення умов для освіти особи упродовж життя (запровадження таких видів освіти як формальної, неформальної та інформальної); створення умов високоякісної системи освіти, доступної для кожної людини, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами з урахуванням впровадження інклюзивного навчання в навчальних закладах різних типів та форм власності; забезпечення децентралізації управління системою освіти та чіткого розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; забезпечення безоплатності дошкільної, повної загальної середньої освіти у державних та комунальних навчальних закладах; розвитку та підтримки профільного навчання; заміни практики поза конкурсного вступу до вищих навчальних закладів на надання грошової підтримки; удосконалення нормативно-правової бази освіти, у тому числі розроблення новітніх програм, зорієнтовних на модернізацію системи перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників і керівників навчальних закладів тощо; забезпечити рівний доступ до освіти дітей незалежно від місця проживання шляхом розвитку мережі дошкільних, загальноосвітніх (для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними вадами розвитку), позашкільних навчальних закладів, поліпшення їх матеріально-технічного, навчально-методичного та інформаційного забезпечення, забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому, забезпечення гуртожитками, застосування різних форм навчання тощо.

Очікуваними результатами прийняття Закону України «Про освіту» є створення системи освіти нового покоління, що забезпечить умови для здобуття освіти всіма категоріями населення України, ефективної системи забезпечення всебічного розвитку людини та сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості.  1. Мета і шляхи її досягнення

Проект Закону розроблений з метою створення та запровадження дієвого механізму реалізації, охорони та захисту конституційного права людини на освіту відповідно до природних та індивідуальних освітніх потреб особистості, а також забезпечення законодавчих гарантій підвищення інвестиційної привабливості системи освіти, спрямованих на економічне зростання і культурний розвиток країни в цілому.


  1. Правові аспекти

Проект Закону розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві державні адміністрації», «Про управління об'єктами державної власності».


  1. Фінансово-економічне обґрунтування

За розрахунками Міністерства освіти і науки України реалізація проекту Закону потребуватиме додаткового бюджетного фінансування у розмірі 300 млн. грн, а також містить норми, які дозволяють раціональніше та ефективніше використовувати щорічні видатки на сферу освіти в Україні . Проектом Закону передбачені наступні положення, які вливають на фінансування сфери освіти.

Проектом Закону передбачається, що держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі не меншому семи відсотків валового внутрішнього продукту. Чинний Закон України «Про освіту» встановлює норму асигнувань в межах десяти відсотків національного доходу. Відповідне зменшення асигнувань обумовлене врахуванням реальної економічної ситуації в Україні, потенційним зменшення фіскального простору, а також відповідає реальним обсягам фінансування освіти протягом останніх десяти років.

Запровадження 12-річної програми для здобуття повної загальної середньої освіти збільшить реальні витрати в частині здобуття середньої освіти лише у 2018 році.

Проходження педагогічними працівниками державної сертифікації. Сертифікація педагогічних працівників є неодмінним елементом системи забезпечення якості освіти. Вона є обов’язковою, оскільки має засвідчити спроможність особи здійснювати педагогічну діяльність, її компетентність. Оскільки забезпечення якості освіти є одним із обов’язків, які бере на себе держава, то вона має фінансувати сертифікацію. Механізм сертифікації, передбачений законопроектом, включає перевірку знань (тестування) з предмету (предметів), що викладаються, і педагогічної теорії, та перевірку педагогічної майстерності вчителя. Тестування проводитиметься на базі існуючих регіональних центрів оцінювання якості освіти. Комісія з перевірки педагогічної майстерності формуватиметься з представників закладу освіти, де працює вчитель, та місцевих органів управління освітою. Її робота буде подібною до чинної процедури атестації педагогічних працівників, а отже, потребуватиме витрат лише в частині, яка стосується підготовки, розроблення та друку тестових завдань та потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету у сумі 100 млн. грн. Рішення про проходження сертифікації та присвоєння кваліфікаційної категорії на підставі результатів тестування та висновків комісії прийматимуть регіональні (обласні) відділення центрального органу виконавчої влади, що здійснює нагляд (контроль) у сфері освіти.

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників по завершенню базової середньої освіти. Запровадження зовнішнього незалежного оцінювання по завершенню базової та профільної середньої освіти є невід’ємною складовою підвищення якості освіти та пріоритетним напрямом реформування системи освіти в Україні, яке потребуватиме бюджетних витрат у сумі 200 млн. грн. Варто зазначити, що вже функціонує система зовнішнього оцінювання знань по завершенню повної загальної середньої освіти, що дає змогу значно заощадити фінансові ресурси на інфраструктуру незалежного оцінювання. Крім того, реалізація цієї норми потребує тривалої підготовки, а отже, необхідність її фінансування стануть актуальними через певний час.

Безкоштовне підвезення до місць навчання і додому дітей, які проживають у сільській місцевості і потребують підвезення. У зв’язку із запланованою оптимізацією шкільної мережі та з метою забезпечення доступності освіти, гарантованої статтею 53 Конституції України, забезпечення підвезення до місця навчання є критично важливим. Потреба у підвезенні дітей до місця навчання має потенціал до зростання в контексті оптимізації шкільної мережі, однак фінансові ресурси, які будуть вивільнені після оптимізації, дозволять забезпечити підвезення учнів до місця навчання без залучення додаткових коштів.Забезпечення гуртожитками учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які навчаються не за місцем проживання. Забезпечення гуртожитками учнів закладів профільної середньої освіти є умовою доступності повної загальної середньої освіти, що гарантована 53 статтею Конституції України. Тож держава, вимагаючи від усіх громадян отримання повної загально середньої освіти, має забезпечити її безоплатне здобуття, в тому числі через забезпечення доступу до закладів освіти. Таким чином, стягування плати за користування гуртожитками з учнів закладів профільної середньої освіти суперечить принципу доступності та безоплатності загальної середньої освіти. Потреба у забезпеченні гуртожитками учнів закладів профільної середньої освіти буде зростати в процесі оптимізації шкільної мережі, однак фінансові ресурси, які будуть вивільнені після оптимізації, дозволять забезпечити учнів гуртожитками без залучення додаткових коштів.


  1. Позиція заінтересованих органів

Проект акту погоджено без зауважень:

Ляпіна К.М.

Голова державної регуляторної служби України

Квіташвілі О.М.

Міністр охорони здоров’я України

Яресько Н.І.

Міністр фінансів України

Кириленко В.А.

Віце-прем'єр-міністр - Міністр культури України

До проекту акту висловлено зауваження (пропозиції), які враховано )або частково враховано):

Негода В.А.

Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

Абрамавічус А.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України

Мірошниченко О.

Перший заступник голови Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні

Розенко П.В.

Міністр соціальної політики

Висновок Міністерства юстиції України від 10 листопада 2015 р.: проект Закону України «Про освіту» погоджено із зауваженнями щодо невідповідності проекту акта вимогам нормопроектувальної техніки, які враховано.  1. Регіональний аспект

Питання прийняття законопроекту відображають потреби регіонів у частині удосконалення управління освітою, забезпечення децентралізації управління системою освіти та чіткого розмежування повноважень між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо заснування закладів освіти, їх ліцензування, акредитації, здійснення інших функцій. Також проект Закону погоджено Асоціацією міст України.
61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилась.


7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.


8. Громадське обговорення

Проект Закону «Про освіту» було опубліковано на офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України для громадського обговорення. Також було проведено ряд круглих столів, зустрічей та громадських обговорень.


9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта стосується соціально-трудової сфери та погоджений Спільним представницьким органом роботодавців на національному рівні.


10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом. Регуляторна служба України погодила проект Закону без зауважень.


11. Прогноз результатів

Прийняття цього Закону сприятиме створенню системи освіти нового покоління, що забезпечить умови для здобуття освіти всіма категоріями населення України, ефективної системи забезпечення всебічного розвитку людини та сприятиме істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості.Міністр освіти і науки України Сергій КВІТ
___ ____________2015 р.
Каталог: doc -> files -> news
news -> Визначення типів складного речення
news -> Представлення інформації в комп 'ютері Двійкове кодуваня. Двійкова система числення
news -> Урок 20. Тема. Нащадок великого Езопа. І. А. Крилов. Байка «Вовк і Ягня». Роль сміху в засудженні людських вад у байках Крилова
doc -> Практика застосування Духовних Знань
doc -> Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського дербеньова лідія Вікторівна архетипна парадигма в російській реалістичній літературі другої половини ХІХ століття
doc -> Урок До 140-річчя від дня народження Лесі Українки. Слово бібліотекаря
news -> Наказ Міністерства освіти і науки України 2014 №
news -> Сценарій відкриття тижня «Під зіркою мови»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка