Повідомлення про помилку під час передавання даних комп'ютерною мережею D. квитанція, що видається користувачу в кінці звітного періоду із зазначенням об'ємів переданої й одержаної ним інформації E. адреса, яка містить конкретний маршрут


модуль 3. “Інформаційні системи в системі охорони здоров’я”Сторінка8/8
Дата конвертації24.01.2021
Розмір27.5 Mb.
ТипПовідомлення
1   2   3   4   5   6   7   8
модуль 3.

Інформаційні системи в системі охорони здоров’я”
  1. Охорона здоров’я громадян – це:

 1. сукупність мір медичного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного характеру, спрямованих на збереження та зміцнення фізичного та психіатричного здоров’я кожної людини, підтримка її довголіття та забезпечення безбідної старості;

 2. сукупність мір політичного, економічно, правового, соціального, медичного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного характеру, спрямованих на збереження та зміцнення фізичного стану кожної людини, підтримка її довголітнього активного життя, забезпечення безкоштовного навчання та лікування;

 3. медичні, санітарно-гігієнічні та протиепідемічні процедури для надання невідкладної та ургентної допомоги населенню;

 4. сукупність мір політичного, економічно, правового, соціального, культурного, наукового, медичного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного характеру, спрямованих на збереження та зміцнення фізичного та психіатричного здоров’я кожної людини, підтримка її довголітнього активного життя, надання їй медико-соціально допомоги у випадку втрати здоров’я;

 5. сукупність мір наукового, медичного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного характеру, спрямованих на збереження та зміцнення фізичного стану здоров’я всього суспільства, медичне страхування.
  1. Основними правовими принципами охорони здоров’я (ОЗ) громадян є:

 1. дотримання прав людини та громадянина в області ОЗ та забезпечення державних гарантій, пов’язаних з цими правами; пріоритет профілактичних мір в області ОЗ громадян; доступність медико-соціальної допомоги; соціальна захищеність громадян у випадку втрати здоров’я; відповідальність органів державної влади та управління, підприємств, закладів та організацій незалежно від форми власності, посадових осіб за забезпечення прав громадян в області ОЗ;

 2. забезпечення безкоштовного лікування; доступність медико-соціальної допомоги; медичне страхування; соціальна захищеність громадян у випадку втрати здоров’я;

 3. забезпечення державних гарантій безкоштовної медичної допомоги; пріоритет профілактичних мір в області ОЗ громадян; доступність медико-соціальної допомоги; соціальна захищеність громадян у випадку втрати здоров’я;

 4. дотримання гарантій політичного, економічно, правового, соціального, культурного, наукового, медичного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного характеру, спрямованих на збереження та зміцнення фізичного та психіатричного здоров’я кожної людини, підтримка її довголітнього активного життя, надання їй медико-соціально допомоги у випадку втрати здоров’я;

 5. медичне страхування, сімейна медицина, відповідальність лікарів за свої професійні помилки.
  1. Право займатись медичною чи фармацевтичною діяльністю в Україні мають:

 1. особи, які отримали вищу чи середню медичну (фармацевтичну) освіту в Україні, мають диплом і спеціальне звання, сертифікат спеціаліста та ліцензію;

 2. особи із закінченою середньою освітою, в родині яких є лікарі;

 3. особи, які прослухали курс надання першої медичної допомоги;

 4. особи, які отримали вищу медичну освіту, мають диплом і спеціальне звання, сертифікат спеціаліста та ліцензію;

 5. особи, які отримали вищу медичну освіту, мають диплом і спеціальне звання, сертифікат спеціаліста та ліцензію та стаж роботи не менше п’яти років.
  1. Студенти вищих та середніх медичних навчальних закладів допускаються до участі в наданні медичної допомоги громадянам:

 1. у відповідності з програмами навчання, якщо вони добре володіють теоретичним матеріалом;

 2. лише після досягнення ними 18-річного віку;

 3. лише у випадку, коли вони прослухали курс надання першої медичної допомоги;

 4. у відповідності з програмами навчання під контролем медичного персоналу, що несе відповідальність за їх професійну підготовку;

 5. починаючи з третього року навчання.
  1. Лікуючий лікар – це

 1. лікар, що надає медичну допомогу пацієнту на амбулаторному лікувальнні;

 2. лікар, що проводить прийом пацієнтів у поліклініці;

 3. лікар, що надає медичну допомогу пацієнту в період нагляду та лікування його в амбулаторно-поліклінічному чи лікувальному закладі;

 4. лікар, що проводить хірургічне виручання;

 5. сімейний лікар.
  1. Лікуючим лікарем не може бути:

 1. ургентний лікар;

 2. лікар, що навчається у вищому медичному навчальному закладі;

 3. лікар, що надає медичну допомогу пацієнту в період нагляду та лікування його в амбулаторно-поліклінічному чи лікувальному закладі;

 4. лікар, що проводить хірургічне виручання;

 5. сімейний лікар.
  1. У випадку порушення прав пацієнта:

 1. пацієнт може звертатись зі скарго лише в суд;

 2. *пацієнт може звертатись зі скаргою безпосередньо до керівника чи іншої посадової особи лікувального закладу, в якому йому надається медична допомога, у відповідні медичні асоціації, ліцензіцні комісії або в суд;

 3. пацієнт може звертатись зі скаргою до керівника будь-якого медичного закладу;

 4. пацієнт може звертатись зі скаргою до міністра охорони здоров’я;

 5. пацієнт не має права скаржитись.
  1. Муніципальні органи управління охорони здоров’я (ОЗ) несуть відповідальністьсть за:

 1. недобросовісне виконання професійних обов’язків лікарями;

 2. недобросовісне ставлення пацієнта до лікування;

 3. несвоєчасно чи неякісно надану медичну допомогу;

 4. оздоровлення населення;

 5. *санітарно-гігієнічну освіту населення, забезпечення доступності населенню гарантованого об’єму та якості медико-соціальної допомоги, здійснення контролю за якістю надання медико-соціальної та медикаментозної допомоги.
  1. Головне питання медичної етики та деонтології:

 1. *принцип морального, бережного, милосердного та високопрофесійного ставлення медичного працівника до хворого;

 2. надання найкращої медичної допомоги населенню;

 3. вчасне та якісне надання медичної допомоги пацієнтам;

 4. надання безкоштовної медичної допомоги;

 5. принципи сімейної та доказової медицини.
  1. Деонтології стосуються такі медичні проблеми:

 1. *ятрогенні захворювання, право медика експериментувати на собі, на людях, проведення медичного втручання без згоди хворого, трансплантація органів і тканин, генна інженериі, знахарство, парамедицина;

 2. безкоштовна медицина;

 3. телемедицина;

 4. сімейна медицина;

 5. СНІД.
  1. Виберіть правильне визначення:

 1. експертна система = механізм вводу + база знань;

 2. експертна система = механізм вводу + база знань + механізм виводу;

 3. *експертна система = механізм виводу + правила;

 4. експертна система = механізм вводу + правила + механізм виводу;

 5. експертна система = механізм вводу + база даних.
  1. Штучний інтелект займається:

 1. *розробкою програм, які здатні розв’язувати задачі логічного характеру;

 2. розробкою інструментальних систем;

 3. розробкою нових медичних технологій;

 4. розробкою медичного устаткування;

 5. розробкою біороботів.
  1. Термін “штучний інтелект” з’явився:

 1. *в 50-роках ХХ століття;

 2. в 70-роках ХХ століття;

 3. в 30-роках XX століття;

 4. наприкінці минулого століття;

 5. на початку минулого століття.
  1. Основна ідея кібернетики чорного ящика:

 1. будь-який мислячий пристрій повинен якимось чином відтворювати структуру нейронів людського мозку;

 2. *не має значення, як влаштований мислячий пристрій; головне, щоб на задані вхідні подразнення він реагував так, як людський мозок;

 3. дослідження алгоритмів людського мозку для розуміння того, як мислить людина, як вона приймає рішення;

 4. будь-який мислячий пристрій повинен якимось чином відтворювати структуру людського мозку;

 5. будь-який мислячий пристрій повинен рухатись так, як людина.
  1. Евристика – це

 1. розробка стратегій, дій на основі заздалегідь заданих відомих правил;

 2. розробка стратегій, дій на основі заздалегідь заданих відомих значень;

 3. *теоретично обґрунтоване правило, яке, що дозволяє скоротити перебір у дереві рішень;

 4. правило, теоретично не обґрунтоване, але таке, що дозволяє скоротити перебір у дереві рішень;

 5. правило, теоретично не обґрунтоване, і таке, що не дозволяє скоротити перебір у дереві рішень.
  1. Персептрон – це:

 1. моделювання безлічі нейронів;

 2. мислячий пристрій, який якимось чином відтворює структуру людського мозку;

 3. *деяка матриця нейронів, що могла розпізнавати 2 стани;

 4. нейронна мережа;

 5. теоретично обґрунтоване правило, яке, що дозволяє скоротити перебір у дереві рішень.
  1. Евристичне програмування – це

 1. моделювання безлічі нейронів;

 2. дослідження алгоритмів людського мозку для розуміння того, як мислить людина, як вона приймає рішення;

 3. моделювання деякої матриці нейронів;

 4. моделювання персептронів;

 5. *розробка стратегій, дій на основі заздалегідь заданих відомих евристик.
  1. Дані – це:

 1. *окремі факти, що характеризують об’єкти, процеси і явища в предметній області;

 2. принципи, зв’язки, закони, що дозволяють вирішувати завдання в області штучного інтелекту;

 3. виявлені закономірності предметної області;

 4. принципи, зв’язки, закони, що дозволяють вирішувати завдання в предметній області;

 5. теоретично обґрунтоване правило, яке, що дозволяє скоротити перебір у дереві рішень.
  1. Знання – це:

 1. теоретично обґрунтоване правило, яке, що дозволяє скоротити перебір у дереві рішень;

 2. окремі факти предметної області, що дозволяють вирішувати завдання предметної області;

 3. окремі факти, що характеризують об’єкти, процеси і явища в предметній області;

 4. *виявлені закономірності предметної області, що дозволяють вирішувати завдання в цій області;

 5. нові відомості про оточуючі об’єкти.
  1. Експертна система – це:

 1. операційна система, яка виявляє закономірності предметної області, що дозволяють вирішувати завдання в цій області;

 2. операційна система, яка виявляє окремі факти, що характеризують об’єкти, процеси і явища в предметній області;

 3. *операційна система, яка використовує знання спеціалістів про деяку конкретну вузьку спеціалізовану предметну область і яка в межах цієї області здатна приймати рішення на рівні експерта–професіонала;

 4. операційна система, яка дає можливість вирішувати медичні задачі;

 5. теоретично обґрунтоване правило, яке, що дозволяє скоротити перебір у дереві рішень.
  1. Перерахуйте складові експертної системи:

 1. інтерпретатор, що здійснює пошук по моделі, підсистема пояснень, база даних, підсистема інтерфейсу користувача, інтелектуальний редактор бази даних;

 2. *інтерпретатор, що здійснює пошук по моделі, база знань, підсистема пояснень, підсистема інтерфейсу користувача, інтелектуальний редактор бази знань;

 3. інтерпретатор, база даних, підсистема інтерфейсу користувача, інтелектуальний редактор бази даних;

 4. інтерпретатор, що здійснює пошук по моделі, дані та зв’язки між ними, підсистема пояснень, підсистема інтерфейсу користувача;

 5. інтерпретатор, підсистема вводу та виводу, база знань, правила, підсистема інтерфейсу користувача, інтелектуальний редактор бази знань.
  1. Система ведення комп’ютеризованої історії хвороби:

 1. приймає рішення на рівні експерта-професіонала;

 2. здійснює пошук необхідної медичної інформації;

 3. призначена для постановки діагнозу;

 4. призначена для механізації процесу заповнення медичної картки пацієнта;

 5. *акумулює дані, що поступають з різних джерел у вигляді електронних документів, і представляє їх лікуючому лікарю для прийняття рішення про діагностичне чи лікувальне призначення.
  1. Дані, що передаються у системі ведення комп’ютеризованої історії хвороби, повинні:

 1. *бути впорядкованими та структурованими;

 2. бути логічного характеру;

 3. представлятись лише в числовій формі;

 4. містити всі відомості про пацієнта;

 5. представлятись лише у вигляді електронних документів.
  1. Комп’ютеризована історія хвороби – це:

 1. електронна книга;

 2. електронний документ;

 3. *програма;

 4. експертна система;

 5. операційна система.
  1. Способи надання даним структури, необхідної для наступної комп’ютерної обробки, суттєво залежать від:

 1. типу даних;

 2. *від технології їх вводу в комп’ютер;

 3. програми;

 4. від їх структури;

 5. операційної системи.
  1. Які основні технології використовують для вводу описових результатів досліджень:

 1. *диктофонний ввід та безпосередній ввід;

 2. сканування;

 3. мережеві;

 4. гнучкі диски;

 5. ввід з клавіатури.
  1. Для чого використовується кодування при веденні електронних карток пацієнта?:

 1. перетворення інформації в машинні коди;

 2. *щоб уникнути неоднозначності трактування результатів досліджень та значно спростити наступну комп’ютерну обробку;

 3. щоб ідентифікувати кожного окремого пацієнта;

 4. переводу даних у двійкові коди;

 5. ідентифікації користувача програми.
  1. Що використовується для уникнення неоднозначності трактування результатів досліджень та значного спрощення наступної комп’ютерної обробку при веденні електронних карток пацієнта?:

 1. машинні коди;

 2. *кодування;

 3. структуризація даних;

 4. двійкові коди;

 5. архівування.
  1. Яку інформацію містить „Електронна амбулаторна карта”?

 1. всю необхідну інформацію про потенційних пацієнтів даного медичного закладу;

 2. всю необхідну інформацію про умови лікування у даному медичному закладі;

 3. всю необхідну інформацію про медичних працівників лікувального закладу;

 4. всю необхідну інформацію про лікувальний заклад;

 5. *всю необхідну інформацію про пацієнта.
  1. Що є основою системи гіпертекстуWWW?

 1. *текстовий документ;

 2. електронна таблиця;

 3. гіпермедійний документ;

 4. графічний інтерфейс;

 5. багатозадачність;.
  1. Медична інформаційна система – це:

 1. *це програмно-технічний комплекс, що готує і забезпечує процеси збирання, зберігання, обробки інформації в медицині й галузі охорони здоров’я;

 2. це експертна медична система;

 3. це один з видів інструментальних систем;

 4. система, призначення для управління медичними базами даних;

 5. це медичний електронний довідник.
  1. Які із перерахованих нижче систем не є медичними інформаційними системами базового (клінічного) рівня?

 1. інформаційно-довідкові системи;

 2. консультативно-діагностичні системи;

 3. експертні системи;

 4. *приборно-комп’ютерні системи;

 5. автоматизовані робочі місця спеціалістів.
  1. Інформаційно-довідкові системи призначені:

 1. для діагностики паталогічних станів;

 2. для інформаційної підтримки та/або для автоматизації діагностичного і лікувального процесів, що здійснюються при безпосередньому контакті з організмом хворого;

 3. для проведення долікарського профілактичного огляду населення, а також для формування груп ризику і виявлення хворих, що потребують допомоги фахівця;

 4. *для пошуку і видачі медичної інформації за запитом користувача;

 5. для забезпечення функціонування відповідних підрозділів та інформаційної підтримки лікарів при консультуванні, діагностиці і прийнятті рішень при невідкладних станах.
  1. Інформаційні системи консультаційних центрів призначені:

 1. для діагностики паталогічних станів;

 2. *для інформаційної підтримки та/або для автоматизації діагностичного і лікувального процесів, що здійснюються при безпосередньому контакті з організмом хворого;

 3. для проведення долікарського профілактичного огляду населення, а також для формування груп ризику і виявлення хворих, що потребують допомоги фахівця;

 4. для пошуку і видачі медичної інформації за запитом користувача;

 5. для забезпечення функціонування відповідних підрозділів та інформаційної підтримки лікарів при консультуванні, діагностиці і прийнятті рішень при невідкладних станах.
  1. Персоніфіковані реєстри:

 1. *це різновид інформаційно-довідкових систем, що містять інформацію на основі формалізованої історії хвороби чи амбулаторної картки;

 2. засновані на об’єднанні всіх інформаційних потоків у єдину систему й забезпечують автоматизацію різних видів діяльності лікувально-профілактичного закладу;

 3. це комп’ютерні інформаційні системи, призначені для автоматизації всього технологічного процесу діяльності лікаря відповідної спеціальності, які забезпечують інформаційну підтримку у прийнятті діагностичних і тактичних рішень;

 4. призначені для інформатизації технологічного процесу навчання, науково-дослідної роботи й управлінської діяльність науково-дослідного інституту чи вищого навчального закладу;

 5. містять дані про якісний і кількісний склад працівників установ, прикріпленого населення, основні статистичні дані, характеристики районів обслуговування та ін.
  1. Медичні інформаційні системи лікувально-профілактичного закладу:

 1. це різновид інформаційно-довідкових систем, що містять інформацію на основі формалізованої історії хвороби чи амбулаторної картки;

 2. засновані на об’єднанні всіх інформаційних потоків у єдину систему й забезпечують автоматизацію різних видів діяльності лікувально-профілактичного закладу;

 3. *це комп’ютерні інформаційні системи, призначені для автоматизації всього технологічного процесу діяльності лікаря відповідної спеціальності, які забезпечують інформаційну підтримку у прийнятті діагностичних і тактичних рішень;

 4. призначені для інформатизації технологічного процесу навчання, науково-дослідної роботи й управлінської діяльність науково-дослідного інституту чи вищого навчального закладу;

 5. містять дані про якісний і кількісний склад працівників установ, прикріпленого населення , основні статистичні дані, характеристики районів обслуговування та ін.
  1. Автоматизовані робочі місця (АРМ) спеціалістів:

 1. це різновид інформаційно-довідкових систем, що містять інформацію на основі формалізованої історії хвороби чи амбулаторної картки;

 2. *засновані на об’єднанні всіх інформаційних потоків у єдину систему й забезпечують автоматизацію різних видів діяльності лікувально-профілактичного закладу;

 3. це комп’ютерні інформаційні системи, призначені для автоматизації всього технологічного процесу діяльності лікаря відповідної спеціальності, які забезпечують інформаційну підтримку у прийнятті діагностичних і тактичних рішень;

 4. призначені для інформатизації технологічного процесу навчання, науково-дослідної роботи й управлінської діяльність науково-дослідного інституту чи вищого навчального закладу;

 5. містять дані про якісний і кількісний склад працівників установ, прикріпленого населення , основні статистичні дані, характеристики районів обслуговування та ін.
  1. Інформаційні системи для науково-дослідних інститутів (НДІ) і вищих навчальних закладів (ВНЗ):

 1. це різновид інформаційно-довідкових систем, що містять інформацію на основі формалізованої історії хвороби чи амбулаторної картки;

 2. засновані на об’єднанні всіх інформаційних потоків у єдину систему й забезпечують автоматизацію різних видів діяльності лікувально-профілактичного закладу;

 3. це комп’ютерні інформаційні системи, призначені для автоматизації всього технологічного процесу діяльності лікаря відповідної спеціальності, які забезпечують інформаційну підтримку у прийнятті діагностичних і тактичних рішень;

 4. призначені для інформатизації технологічного процесу навчання, науково-дослідної роботи й управлінської діяльність науково-дослідних інститутів і вищих навчальних закладів;

 5. *містять дані про якісний і кількісний склад працівників установ, прикріпленого населення , основні статистичні дані, характеристики районів обслуговування та ін.
  1. Які функції виконують статистичні інформаційні медичні системи?

 1. здійснюють інформаційну підтримку системи охорони здоров’я на рівні держави;

 2. здійснюють інформаційну підтримка організації управління міністерством;

 3. оптимізують розподіл та використання ресурсів різних медичних служб;

 4. забезпечують функціонування комплексу організаційних задач управління галуззю;

 5. здійснюють збір, обробку та одержання зведених даних по основних медико-соціальних показниках.
  1. Які функції виконують медико-технологічні інформаційні медичні системи?

 1. здійснюють інформаційну підтримку системи охорони здоров’я на рівні держави;

 2. здійснюють інформаційну підтримку організації управління міністерством;

 3. здійснюють вирішення задач інформаційної підтримки діяльності медичних працівників спеціалізованих медичних служб на державному рівні і передбачають забезпечення наступності на всіх етапах і рівнях діяльності, ведення державних реєстрів;

 4. забезпечують функціонування комплексу організаційних задач управління галуззю;

 5. здійснюють збір, обробку та одержання зведених даних по основних медико-соціальних показниках.
  1. Кокранівське Співробітництво – це:

 1. міжнародна організація;

 2. товариствр з обмеженою відповідальністю;

 3. установа, що проводить безкоштовне лікування;

 4. організація, яка забезпечує медичних працівників роботою за кордоном;

 5. державна організація, що здійснює інформаційну підтримку галузевих медичних служб.
  1. Що не є принципом Кокранівського Співробітництва?

 1. постійне оновлення даних;

 2. актуальність оглядів;

 3. актуальність оглядів;

 4. можливість допускати помилки у роботі;

 5. постійне підвищення якості роботи.
  1. Що є головним результатом діяльності Кокранівського Співробітництва?

 1. Електронні підручники;

 2. нейронні мережі;

 3. медичні експертні системи;

 4. інформаційно-довідкові медичні системи;

 5. систематичні електронні огляди.
  1. При відтворенні звуку під час демонстрації слайдів з’являється значок...

A.


  1. У програмі MS PowerPoint для вставки рисунка із файла потрібно виконати таку команду...

   1. Вставка—Малюнок—Картинки;

   2. Копіювати—Малюнок—Вставити;

   3. Вставка—Картинки—Малюнок;

   4. Вирізати—Малюнок—Із файла;

   5. *Вставка—Малюнок—Із файла.
  1. Щоб задати ефекти анімації для окремих елементів слайда , потрібно...

 1. виділити на слайді перший елемент, до якого застосовується анімація і натиснути кнопку;

 2. виділити на слайді перший елемент, до якого застосовується анімація і натиснути кнопку;

 3. виділити на слайді перший елемент, до якого застосовується анімація і натиснути кнопку;

 4. натиснути кнопку;

 5. *натиснути кнопку .
  1. Яку дію потрібно виконати мишкою, щоб перейти на наступний слайд? 1. не чіпати мишки;

 2. навести вказівник мишки;

 3. *клацнути мишкою;

 4. поворушити мишкою;

 5. зробити виділення.
  1. Вкажіть найбільш повну відповідь. У програмі MS PowerPoint тільки в режимі показу слайдів стає активним...

  1. гіперпосилання, кнопки навігації;

  1. зміна слайдів;

  2. гіперпосилання;

  3. налаштування дії;

  4. кнопки навігації.
  1. У програмі MS PowerPoint на слайді розміщена кнопка, яка називається...
  1. керуюча кнопка;

  1. кнопка надпису;

  2. кнопка вставки діаграми;

  3. кнопка на лаштування дії;

  4. кнопка створення гіперпосилань у програмі MS PowerPoint.

Question 1

Впровадження ІТС потребуєa. розробки багатьох прикладних програм, навчання великої кількості користувачів і створення потужної служби підтримки


b. великої кількості комп’ютерів, об’єднаних в мережу, розробки багатьох прикладних програм, навчання великої кількості користувачів і створення потужної служби підтримки


c. великої кількості комп’ютерів і створення потужної служби підтримки


d. великої кількості комп’ютерів, об’єднаних в мережу, розробки багатьох прикладних програм, і створення потужної служби підтримки


e. розробки багатьох прикладних програм, і створення потужної служби підтримки
Правильно

Question 2

До якого типу систем за призначенням відносяться системи, призначені для автоматизованої обробки даних лабораторних досліджень, в їх число входять системи для аналізу біосередовищ та біорідин організму хворого (крові, сечі, клітин, тканин людини та ін.), даних мікробіологічних та вірусологічних досліджень, імуноферментних досліджень та інші.a. моніторингові системи


b. системи лабораторної діагностики


c. системи для проведення функціональних та морфологічних досліджень


d. системи для наукових медико-біологічних досліджень


e. системи управління лікувальним процесом
Правильно

Question 3

Рівень медичної допомоги - цеa. мета створення МІС


b. властивість моделювання системи


c. одна із характеристик МІС


d. етап створення МІС


e. харарктеристика моделювання
Правильно

Question 4

Визначення: реалізація комплексу заходів, спрямованих на забезпечення повного і своєчасного використання достовірних знань у всіх видах людської діяльності – це:a. моніторинг здоров’я


b. іформатизація


c. інформаційна система


d. експертна система


e. ЕМК
Правильно

Question 5

Система MEDITECH включає наступні модулі (назвіть зайві):a. система підтримки профілактичних заходів


b. система підтримки прийняття рішень.


c. система управління фінансами


d. клінічна система


e. система ідентифікації медперсоналу
Правильно

Question 6

Такий етап створення МІС як словесний опис, має на увазі:a. дає уявлення про предмет, шляхи розв’язання задачі і формулювання бажаних результатів


b. описання вищевикладеного з обов’язковим перерахуванням вхідних даних (вхідної інформації) і бажаних форм подання результатів розв’язання (вихідної інформації)


c. опис послідовності тих дій, які потрібно виконати над вхідною інформацією для того, щоб отримати шукані результати на виході


d. дає відповідь на запитання «що потрібно?»


e. що чим глибший рівень формалізації, тим надійніші будуть результати роботи програміста
Правильно

Question 7

За допомогою якого типу систем за призначенням здійснюються дослідження системи кровообігу?a. моніторингові системи


b. системи лабораторної діагностики


c. системи для наукових медико-біологічних досліджень


d. системи для проведення функціональних та морфологічних досліджень


e. системи управління лікувальним процесом
Правильно

Question 8

Призначення електронної медичної карти(назвіть зайве):a. документування спостереження, діагностичних висновків і планів медичного персоналу


b. забезпечує наступність лікування від одного візиту пацієнта до іншого


c. забезпечує інформацію про сімейний стан пацієнта


d. узагальння того, що було з пацієнтом у минулому


e. забезпечує інформацію про дії медичних працівників і підстави для цих дій
Правильно

Question 9

Схема госпітальної інформаційної системи не міститьa. Стаціонар


b. Поліклініку


c. Операційну


d. Статус пацієнта


e. Поступлення пацієнта
Неправильно

Question 10

Поняття інформаційна система – це:a. система оперативного стеження за станом і змінами здоров’я населення


b. організаційно-впорядкована сукупність документів та інформаційних комп’ютеризованих технологій, що реалізує інформаційні процеси


c. системи знань, що, використовуючи механізм виводу, застосовують знання для вирішення певної задачі


d. реалізація комплексу заходів, спрямованих на забезпечення повного і своєчасного використання достовірних знань у всіх видах людської діяльності


e. програма, що моделює на комп’ютері процес мислення людини
Правильно

Question 11

Така характеристика МІС як призначення:a. є основою побудови інформаційної системи


b. має на увазі розв’язання задачі чи комплексу задач мають бути однією з складових частин її постановки


c. чітко визначає, хто, де і коли може стати користувачем задуманої системи


d. містить не лише формулювання мети розроблення, а й визначення змісту та обсягу вхідної і вихідної інформації, а також способів її подальшого використання для досягнення поставленої мети


e. дає можливість отримувати всю інформацію, потрібну для введення в систему, і використовувати всю інформацію, що видається системою на виході
Правильно

Question 12

Система MEDITECH включає наступні модулі (назвіть зайві):a. система підтримки прийняття рішень


b. система підтримки профілактичних заходів


c. система управління фінансами


d. система ідентифікації пацієнта і планувальник ресурсів


e. податкова система
Правильно

Question 1

Користувачами модуля “Електронна медична картка» єa. співробітники, яким необхідно працювати з інформацією про життєвий шлях пацієнта


b. співробітники, яким необхідно працювати з інформацією про лікувальний процес пацієнта


c. співробітники, яким необхідно працювати з інформацією про доходи пацієнта


d. співробітники, яким необхідно подавати інформацією про лікувальний процес пацієнта в МОЗ


e. родичі, які знають про лікувальний процес пацієнта
Правильно

Question 2

Функції системи лікувального харчування (назвіть зайве):a. формує меню


b. реєструє рахунки та контролює витрати продуктів


c. формує графік чергувань медичного персоналу


d. виконує оформлення заявок відділень на дієтичні столи


e. дозволяє виконувати всі необхідні розрахунки по витраті продуктів (з урахуванням новоприбулих, вибулих чи тимчасово відсутніх хворих)
Неправильно

Question 3

За допомогою якого типу систем за призначенням здійснюються дослідження системи кровообігу?a. системи управління лікувальним процесом


b. системи для проведення функціональних та морфологічних досліджень


c. системи лабораторної діагностики


d. системи для наукових медико-біологічних досліджень


e. моніторингові системи
Правильно

Question 4

В якому функціональному модулі інтегрованого програмного забезпечення містяться засоби експрес-аналізу і візуалізації їх результатів в режимі реального часу, що дозволяє лікарю виділяти унікальні, стаціонарні чи конституціональні сегменти змін сигналу для запису їх в буфер чи на диск, а також при необхідності реалізувати терапевтичні методи біологічного оберненого зв'язку?a. Модуль оформлення висновку.


b. Модуль підготовки дослідження.


c. Модуль проведення дослідження.


d. Модуль перегляду і редагування записів.


e. Модуль обчислювального аналізу.
Неправильно

Question 5

Адміністратором медичної електронної системи „Електронна історія хвороби” може бути:A. лише людина, яка займається системним програмування


B. лише головний лікар


C. лише програміст


D. лише лікар-консультант


E. користувач, який володіє необхідними навичками роботи з цією системою
Неправильно

Question 6

Які системи поділяють на лікувальні консультативно-діагностичні системи для служб швидкої і невідкладної допомоги, системи для дистанційного консультування і діагностики невідкладних станів в педіатрії та інших клінічних дисциплінах:a. інформаційні системи консультаційних центрів


b. консультативно-діагностичні


c. системи місцевого рівня


d. інформаціно-довідкові


e. скринінгові системи
Неправильно

Question 7

Визначення: реалізація комплексу заходів, спрямованих на забезпечення повного і своєчасного використання достовірних знань у всіх видах людської діяльності – це:a. інформаційна система


b. іформатизація


c. експертна система


d. ЕМК


e. моніторинг здоров’я
Правильно

Question 8

Чи можливо у медичній електронній системі „Електронна історія хвороби” згрупувати дані за тематичними рубрикаторами?A. можливо лише за умови використання системи лише одним користувачем


B. так


C. можливо лише для адміністратора системи


D. ні


E. можливо лише для розробників системи
Неправильно

Question 9

Прогрес в системі ОЗ в напрямках розвитку самої служби та контролю за станом здоров’я її пацієнтів є метою:a. створення інформаційних систем


b. моніторингу здоров’я


c. створенння штучного інтелекту


d. інформатизації


e. створення експертних систем
Неправильно

Question 10

Модуль регістратури дозволяє виконувати наступні операції (назвіть зайве):a. швидкий пошук медичної карти за її номером, ; прізвищем пацієнта або датою реєстрації карти


b. надання пральних послуг


c. перегляд медичної карти; заведення нової медичної картки;


d. направлення хворого на огляд


e. пошук за даними пацієнта;
Правильно

Question 11

Які поняття є основними в роботі медичної інформаційної системи?A. „попередній діагноз” або „уточнений діагноз”


B. „лікар” або „пацієнт”


C. „сучасна медицина” або „нетрадиційна медицина”


D. „пацієнт” або „єдина медична карта”


E. „симптоми” або „діагноз”
Правильно

Question 12

Автоматичні системи характеризуються тим, що:a. припускають повне виключення людини з процесів збору й обробки інформації


b. крім пошуку інформації здатні зробити визначені перетворення інформації і сформувати необхідний документ


c. в цих системах реалізується принципово нова функція – прийняття керуючих рішень


d. у цих системах частина операцій по збору й обробці інформації виконується людиною


e. призначені для перетворення інформації таким чином, щоб можна було одержати нову інформацію, відсутню в інформаційному масиві
Неправильно

Question 13

В якому функціональному модулі інтегрованого програмного забезпечення зазвичай здійснюється вибір методики дослідження пацієнта?a. Модуль проведення дослідження.


b. Модуль оформлення висновку.


c. Модуль перегляду і редагування записів.


d. Модуль обчислювального аналізу.


e. Модуль підготовки дослідження.
Правильно

Question 14

ЕМК не може містити інформацію виду:A. паперовий носій


B. голос


C. зображення


D. текст


E. відео і коди
Правильно

Question 15

Така характеристика МІС як засоби обчислювальної техніки:a. дає можливість отримувати всю інформацію, потрібну для введення в систему, і використовувати всю інформацію, що видається системою на виході


b. є основою побудови інформаційної системи


c. відіграють важливу роль з урахуванням їх доступності для потенційного користувача і можливості включення в комп’ютерні мережі


d. чітко визначає, хто, де і коли може стати користувачем задуманої системи


e. має на увазі розв’язання задачі чи комплексу задач мають бути однією з складових частин її постановки
Неправильно

Question 16

Для чого використовується кодування при веденні електронних карток пацієнта?A. щоб ідентифікувати кожного окремого пацієнта


B. для перетворення інформації в машинні коди


C. для ідентифікації користувача програми


D. для переводу даних у двійкові коди


E. щоб уникнути неоднозначності трактування результатів досліджень та значно спростити наступну комп’ютерну обробку
Неправильно

Question 17

Вся інфрмація, що стосується ЕМК знаходитьсяA. в 4 базі даних


B. в 3 базі даних


C. в 1 базі даних


D. в численних базах даних


E. в 2 базі даних
Неправильно

Question 18

До якого типу систем за призначенням відносяться системи, призначені для автоматизованої обробки даних лабораторних досліджень, в їх число входять системи для аналізу біосередовищ та біорідин організму хворого (крові, сечі, клітин, тканин людини та ін.), даних мікробіологічних та вірусологічних досліджень, імуноферментних досліджень та інші.a. системи для проведення функціональних та морфологічних досліджень


b. моніторингові системи


c. системи для наукових медико-біологічних досліджень


d. системи управління лікувальним процесом


e. системи лабораторної діагностики
Неправильно

Question 19

Алгоритмічні і програмні засоби - цеa. одна із характеристик МІС


b. харарктеристика моделювання


c. мета створення МІС


d. властивість моделювання системи


e. етап створення МІС
Неправильно

Question 20

нформаційні системи призначені для:a. роботи з інформаційні потоками


b. консультування на віддалі


c. збору статистичних даних


d. встановлення діагнозу


e. заповнення електронних медичних карток
Правильно

Question 21

В залежності від ступеня автоматизації процесів збору й обробки інформації МІС поділяють на:a. математичні і кібернетичні


b. інформаційно-довідкові, інформаційно-логічні, керуючі


c. системи, що оперують даними, та системи, що оперують знаннями


d. автоматизовані й автоматичні


e. базові, територіальні, державного рівня
Правильно

Question 22

За якою ознакою будується медична електронна система „Електронна історія хвороби”?A. цілісною


B. графічною


C. цифровою


D. модульною


E. електронною
Неправильно

Question 23

Такий етап створення МІС як словесний опис, має на увазі:a. дає уявлення про предмет, шляхи розв’язання задачі і формулювання бажаних результатів


b. опис послідовності тих дій, які потрібно виконати над вхідною інформацією для того, щоб отримати шукані результати на виході


c. що чим глибший рівень формалізації, тим надійніші будуть результати роботи програміста


d. дає відповідь на запитання «що потрібно?»


e. описання вищевикладеного з обов’язковим перерахуванням вхідних даних (вхідної інформації) і бажаних форм подання результатів розв’язання (вихідної інформації)
Правильно

Question 24

Така характеристика МІС як алгоритмічні і програмні засоби:a. є основою побудови інформаційної системи


b. має на увазі розв’язання задачі чи комплексу задач мають бути однією з складових частин її постановки


c. містить не лише формулювання мети розроблення, а й визначення змісту та обсягу вхідної і вихідної інформації, а також способів її подальшого використання для досягнення поставленої мети


d. дає можливість отримувати всю інформацію, потрібну для введення в систему, і використовувати всю інформацію, що видається системою на виході


e. чітко визначає, хто, де і коли може стати користувачем задуманої системи
Неправильно

Question 13

В якому функціональному модулі інтегрованого програмного забезпечення по закінченні дослідження необхідно переглянути отримані записи, щоб виділити сегменти, необхідні для подальшого аналізу, та видалити артефакти?a. Модуль підготовки дослідження.


b. Модуль перегляду і редагування записів.


c. Модуль проведення дослідження.


d. Модуль обчислювального аналізу.


e. Модуль оформлення висновку.
Правильно

Question 14

До задач інформаційної підтримки роботи медичного персоналу не належать:a. інформаційна підтримка роботи медичного персоналу;


b. моніторинг рівня здоров’я населення


c. кодування і класифікація


d. інформаційне забезпечення наукової роботи


e. інформаційне забезпечення термінової допомоги у надзвичайних ситуаціях
Неправильно

Question 15

Щоб електронна передача мультимедійних медичних документів могла вийти за рамки експериментів, необхідно:A. заархівувати дані


B. записати назву медичних документів в алфавітному порядку.


C. стандартизувати їхню структуру та зміст


D. створити список даних в довільному порядку


E. узагальнити дані
Неправильно

Question 16

Скільки класів МІС існує:a. 3


b. 2


c. 6


d. 4


e. 5
Правильно

Question 17

Який тип систем за призначенням відрізняється від інших типів більш широкими можливостями, що дозволяє здійснювати більш детальне та глибоке вивчення стану організму хворогоa. системи для наукових медико-біологічних досліджень


b. системи для проведення функціональних та морфологічних досліджень


c. моніторингові системи


d. системи лабораторної діагностики


e. системи управління лікувальним процесом
Правильно

Question 18

Автоматизовані системи характеризуються тим, що:a. призначені для перетворення інформації таким чином, щоб можна було одержати нову інформацію, відсутню в інформаційному масиві


b. у цих системах частина операцій по збору й обробці інформації виконується людиною


c. крім пошуку інформації здатні зробити визначені перетворення інформації і сформувати необхідний документ


d. припускають повне виключення людини з процесів збору й обробки інформації


e. в цих системах реалізується принципово нова функція – прийняття керуючих рішень
Неправильно

Question 19

Користувачами модуля «Поліклініка» єa. лікарі та медсестри, які працюють в поліклініці, або в консультативно-поліклінічному відділенні стаціонару


b. є лише головний лікар, який працює в поліклініці або в відділенні стаціонару


c. є лише лікарі, які працюють в поліклініці, або в консультативно-поліклінічному відділенні стаціонару


d. є лікарі та медсестри, які працюють ФАПі


e. лише медсестри, які працюють в поліклініці, або в консультативно-поліклінічному відділенні стаціонару
Правильно

Question 20

Інформаційні системи призначені для:a. роботи з інформаційні потоками


b. збору статистичних даних


c. консультування на віддалі


d. заповнення електронних медичних карток


e. встановлення діагнозу
Правильно

Question 21

В якому функціональному модулі інтегрованого програмного забезпечення проводиться налагодження зняття біоелектричних сигналів і запис їх у відповідності із налаштуваннями з паралельним відображенням їх на екрані монітора для візуального спостереження та контролю?a. Модуль проведення дослідження.


b. Модуль підготовки дослідження.


c. Модуль перегляду і редагування записів.


d. Модуль оформлення висновку.


e. Модуль обчислювального аналізу.
Неправильно

Question 22

В якому функціональному модулі інтегрованого програмного забезпечення містяться засоби експрес-аналізу і візуалізації їх результатів в режимі реального часу, що дозволяє лікарю виділяти унікальні, стаціонарні чи конституціональні сегменти змін сигналу для запису їх в буфер чи на диск, а також при необхідності реалізувати терапевтичні методи біологічного оберненого зв'язку?a. Модуль обчислювального аналізу.


b. Модуль проведення дослідження.


c. Модуль перегляду і редагування записів.


d. Модуль підготовки дослідження.


e. Модуль оформлення висновку.
Правильно

Question 23

Які дані можна вставляти у гнізда шаблонів медичної електронної системи „Електронна історія хвороби”?A. лише числову інформацію


B. числа та вибір з меню, растрові зображення, графіки, аудіо- та відеозаписи


C. дані, що мають описовий характер


D. числа та вибір з меню, посилання на растрові зображення, графіки, аудіо- та відеозаписи


E. лише символьно-цифрові дані
Правильно

Question 24

Схема госпітальної інформаційної системи не міститьa. Статус пацієнта


b. Поступлення пацієнта


c. Поліклініку


d. Стаціонар


e. Операційну
Правильно

Question 1

Балів: 1

Схема госпітальної інформаційної системи не містить

Виберіть одну правильну відповідьa. Наявність власних препаратів лікування


b. Поліклініку


c. Виписку пацієнта


d. Поступлення пацієнта


e. Операційну
Правильно

Question 2

Як розраховується „показник толерантності” в медицині?A. чим рідше пацієнт бере лікарняний лист, тим вище значення толерантності


B. чим менший відсоток нешанобливого ставлення лікарів до пацієнтів, тим вище значення толерантності


C. чим менший термін лікування пацієнтів, тим вище значення толерантності


D. чим рідше хворіє пацієнт і чим швидше він одужує, тим вище значення толерантності


E. чим рідше звертається пацієнт до лікаря і чим дешевше його лікування, тим вище значення толерантності
Неправильно

Question 3

В якому функціональному модулі інтегрованого програмного забезпечення заповнюється паспортний бланк досліджуваного?a. Модуль оформлення висновку.


b. Модуль обчислювального аналізу.


c. Модуль перегляду і редагування записів.


d. Модуль підготовки дослідження.


e. Модуль проведення дослідження.
Правильно

Question 4

Чи можливе застосування особистих налаштувань у медичній електронній системі „Електронна історія хвороби”?A. можливе лише за умови архівування даних


B. ні


C. можливе лише за умови використання системи лише одним користувачем


D. так


E. можливе лише для розробників системи
Правильно

Question 5

Що означає поняття „показник толерантності” в медицині?A. відсоток нешанобливого ставлення лікарів до пацієнтів


B. оцінка взаємозв’язку між рівнем медичної допомоги та станом здоров’я пацієнта


C. відсоток неправильно поставлених діагнозів


D. відношення чутливості до специфічності методу


E. відношення кількості медичних помилок до кількості пацієнтів, що видужали
Правильно

Question 6

До класифікації МІС за ієрархічним принципом не входить рівень:a. лікувально-профілактичного закладу


b. територіальний


c. базовий


d. місцевий


e. державний
Неправильно

Question 7

Визначення інформатизації – це:a. система оперативного стеження за станом і змінами здоров’я населення


b. реалізація комплексу заходів, спрямованих на забезпечення повного і своєчасного використання достовірних знань у всіх видах людської діяльності


c. системи знань, що, використовуючи механізм виводу, застосовують знання для вирішення певної задачі


d. програма, що моделює на комп’ютері процес мислення людини


e. організаційно-впорядкована сукупність документів та інформаційних комп’ютеризованих технологій, що реалізує інформаційні процеси
Правильно

Question 8

Що з перерахованого не відноситься до етапів створення МІС:a. візуалізація медико-біологічних даних


b. Програмно-апаратна реалізація


c. Формулювання мети


d. Моделювання подумки шляхів вирішення задачі


e. Словесний опис
Неправильно

Question 9

Засоби обчислювальної техніки - цеa. мета створення МІС


b. харарктеристика моделювання


c. властивість моделювання системи


d. етап створення МІС


e. одна із характеристик МІС
Правильно

Question 10

Які системи поділяють на документальні, документографічні, фактографічні і повнотекстові:a. експертні


b. автоматизовані робочі місця фахівців


c. апаратно-комп’ютерні


d. інформаційно-довідкові


e. консультативно-діагностичні
Правильно

Question 11

Така характеристика МІС як алгоритмічні і програмні засоби:a. є основою побудови інформаційної системи


b. чітко визначає, хто, де і коли може стати користувачем задуманої системи


c. містить не лише формулювання мети розроблення, а й визначення змісту та обсягу вхідної і вихідної інформації, а також способів її подальшого використання для досягнення поставленої мети


d. має на увазі розв’язання задачі чи комплексу задач мають бути однією з складових частин її постановки


e. дає можливість отримувати всю інформацію, потрібну для введення в систему, і використовувати всю інформацію, що видається системою на виході
Неправильно

Question 12

Медичні консультативно-діагностичні системи належать до систем:a. базового рівня


b. рівня лікувально-профілактичного закладу


c. державного рівня


d. місцевого рівня


e. територіального рівня
Правильно

Question 1

Балів: 1

Прогрес в системі ОЗ в напрямках розвитку самої служби та контролю за станом здоров’я її пацієнтів є метою:

Виберіть одну правильну відповідьa. створення експертних систем


b. моніторингу здоров’я


c. створення інформаційних систем


d. створенння штучного інтелекту


e. інформатизації
Правильно

Question 2

Інформаційні системи консультативних центрів належать до систем:a. місцевого рівня


b. базового рівня


c. рівня лікувально-профілактичного закладу


d. державного рівня


e. територіального рівня
Правильно

Question 3

Медичні інформаційні системи базового рівня призначені для:a. збору, збереження і аналізу медичної інформації


b. діагностикипатологічних станів(включаючи прогноз) при захворюваннях різноманітного профілю і для різних категорій хворих


c. полегшення розв’язання задач з накопиченням великих об’ємів інформації і оперування нею


d. введення, збереження, пошуку і виведення медичної інформації відповідно до запиту користувача


e. інформаційного забезпечення прийняття рішень у професійній діяльності лікарів різних спеціальностей
Неправильно

Question 4

Технічний аспект інформатизації медичної діяльності полягає у:a. розробка теоретичних моделей подання даних і знань для вирішення відповідних медичних задач і конкретна програмно-апаратна реалізація інформаційної бази на основі розроблених моделей


b. передбачає відповідну підготовку медичного персоналу


c. створенні різних систем, за допомогою яких моделюються інформаційні процеси в живому організмі


d. узгодження побудованої технічної системи з технологічною схемою лікувально-діагностичного процесу


e. відповідній підготовці медичних, даних і знань, створенні інтерфейсу загальної структури інформаційної бази, побудові математичних моделей медико-біологічних процесів
Правильно

Question 5

До цілей створення медичної інформаційної системи відносять:a. полегшення праці медичних працівників, ліквідація трудомістких малоефективних процесів ручної обробки й аналізу медичних даних;


b. удосконалення процесів керування і планування


c. підвищення якості діяльності медичних працівників і установ охорони здоров’я шляхом організації досконалої обробки медичної інформації


d. забезпечення ефективного обміну інформацією з іншими інформаційними системами


e. всі відповіді вірні
Правильно

Question 6

Визначення моніторингу здоров’я – це:a. системи знань, що, використовуючи механізм виводу, застосовують знання для вирішення певної задачі


b. організаційно-впорядкована сукупність документів та інформаційних комп’ютеризованих технологій, що реалізує інформаційні процеси


c. система оперативного стеження за станом і змінами здоров’я населення


d. програма, що моделює на комп’ютері процес мислення людини


e. реалізація комплексу заходів, спрямованих на забезпечення повного і своєчасного використання достовірних знань у всіх видах людської діяльності
Правильно

Question 7

За ієрархічним принципом МІС поділяють на:a. математичні і кібернетичні


b. інформаційно-довідкові, інформаційно-логічні, керуючі


c. системи, що оперують даними, та системи, що оперують знаннями


d. базові, територіальні, державного рівня


e. автоматизовані й автоматичні
Правильно

Question 8

Які системи поділяютьза: видами збереженої інформації, за характером інформації, за об’єктивною ознакою:a. консультативно-діагностичні


b. інформаційно-довідкові


c. апаратно-комп’ютерні


d. автоматизовані робочі місця фахівців


e. експертні
Правильно

Комплекс ГІС може включати в себе наступні підсистеми (модулі)назвіть зайве)

a. облік лікарських засобів


b. операційна


c. аптека


d. лабораторні дослідження;


e. стаціонар;
Правильно

Question 10

Призначення електронної медичної карти(назвіть зайве):a. узагальння того, що було з пацієнтом у минулому


b. документування спостереження, діагностичних висновків і планів медичного персоналу


c. забезпечує інформацію про сімейний стан пацієнта


d. забезпечує інформацію про дії медичних працівників і підстави для цих дій


e. забезпечує наступність лікування від одного візиту пацієнта до іншого
Неправильно

Question 11

Неперервний електричний сигнал, один з параметрів якого (наприклад, напруга) відповідає інтенсивності біофізичних характеристик -- цеa. дискретний сигнал


b. цифровий сигнал


c. механічний сигнал


d. біосигнал


e. аналоговий сигнал
Неправильно

Question 12

Такий аспект інформатизації медичної діяльності як технічний полягає у:a. відповідній підготовці медичних, даних і знань, створенні інтерфейсу загальної структури інформаційної бази, побудові математичних моделей медико-біологічних процесів


b. розробка теоретичних моделей подання даних і знань для вирішення відповідних медичних задач і конкретна програмно-апаратна реалізація інформаційної бази на основі розроблених моделей


c. узгодження побудованої технічної системи з технологічною схемою лікувально-діагностичного процесу


d. передбачає відповідну підготовку медичного персоналу


e. створенні різних систем, за допомогою яких моделюються інформаційні процеси в живому організмі
Правильно Question 13

З якою характеристикою аналогово-цифрового перетворювача пов'язана можливість передачі сигналів, що швидко змінюються?

a. швидкодією


b. частотою


c. спектром


d. спектром та швидкодією


e. розрядністю
Неправильно

Question 14

Для чого призначені інформаційні госпіталізовані системи?a. для діяльності ФАП


b. для інформатизації діяльності поліклініки


c. для інформатизаціїФАП


d. для інформатизації діяльності управління охорони здоров’я


e. для інформатизації діяльності медичного стаціонару.
Правильно

Question 15

В якій системі числення представлені електричні сигнали?a. в римській системі числення


b. в десятковій системі числення


c. в арабській системі числення


d. в трійковій системі числення


e. в двійковій системі числення
Правильно

Question 16

Який тип систем за призначенням призначені для довготривалого неперервного спостереження за станом пацієнтів, в першу чергу в палатах інтенсивної терапії, операційних та післяопераційних відділеннях?a. системи для наукових медико-біологічних досліджень


b. системи для проведення функціональних та морфологічних досліджень


c. системи лабораторної діагностики


d. моніторингові системи


e. системи управління лікувальним процесом
Неправильно

Question 17

ІС ЛПУ в своїй роботі відображають:a. сценарій інформаційних подій, що виникають у поліклініці


b. сценарій інформаційних подій, що виникають в управлінні охорони здоров’я


c. сценарій інформаційних подій, що виникають у лікувальній установі.


d. сценарій інформаційних подій, що виникають у Міністерстві охорони здоров’я


e. сценарій інформаційних подій, що виникають у ФАП
Правильно

Question 18

Вносити зміни у форму чи шаблон документів системиA. неможливо


B. можливо, з шкодою раніше збереженим даним


C. можливо всім користувачам


D. можливо, тільки без збереження конфіденційності


E. можливо, тільки з участю розробників
Неправильно

Question 19

Така характеристика МІС як ресурси предметної області:a. має на увазі розв’язання задачі чи комплексу задач мають бути однією з складових частин її постановки


b. чітко визначає, хто, де і коли може стати користувачем задуманої системи


c. є основою побудови інформаційної системи


d. містить не лише формулювання мети розроблення, а й визначення змісту та обсягу вхідної і вихідної інформації, а також способів її подальшого використання для досягнення поставленої мети


e. дає можливість отримувати всю інформацію, потрібну для введення в систему, і використовувати всю інформацію, що видається системою на виході
Неправильно

Question 20

Визначення інфрмаційної системи – це:a. система оперативного стеження за станом і змінами здоров’я населення


b. системи знань, що, використовуючи механізм виводу, застосовують знання для вирішення певної задачі


c. організаційно-впорядкована сукупність документів та інформаційних комп’ютеризованих технологій, що реалізує інформаційні процеси


d. програма, що моделює на комп’ютері процес мислення людини


e. реалізація комплексу заходів, спрямованих на забезпечення повного і своєчасного використання достовірних знань у всіх видах людської діяльності
Правильно

Question 21

Рівень медичної допомоги - цеa. одна із характеристик МІС


b. харарктеристика моделювання


c. етап створення МІС


d. мета створення МІС


e. властивість моделювання системи
Правильно

Question 22

Виберіть одну правильну відповідьa. списки відділень, служб, лікарів, розклад роботи аптек, опис ліжко-фонду


b. списки податкової інспекції , служб, лікарів, розклад їх роботи, опис ліжко-фонду


c. списки відділень, служб, лікарів, розклад їх роботи, опис доходів пацієнта


d. списки відділень пошти, служб, лікарів, розклад їх роботи, опис ліжко-фонду


e. списки відділень, служб, лікарів, розклад їх роботи, опис ліжко-фонду
Правильно

Question 23

Медичний аспект інформатизації медичної діяльності полягає у:a. створенні різних систем, за допомогою яких моделюються інформаційні процеси в живому організмі


b. узгодження побудованої технічної системи з технологічною схемою лікувально-діагностичного процесу


c. розробка теоретичних моделей подання даних і знань для вирішення відповідних медичних задач і конкретна програмно-апаратна реалізація інформаційної бази на основі розроблених моделей


d. передбачає відповідну підготовку медичного персоналу


e. відповідній підготовці медичних, даних і знань, створенні інтерфейсу загальної структури інформаційної бази, побудові математичних моделей медико-біологічних процесів
Неправильно

Question 24

Інформаційно-довідкові системи характеризуються тим, що:a. призначені для перетворення інформації таким чином, щоб можна було одержати нову інформацію, відсутню в інформаційному масиві


b. в цих системах реалізується принципово нова функція – прийняття керуючих рішень


c. припускають повне виключення людини з процесів збору й обробки інформації


d. крім пошуку інформації здатні зробити визначені перетворення інформації і сформувати необхідний документ


e. у цих системах частина операцій по збору й обробці інформації виконується людиною
Неправильно
Question 1

Які дані можна вставляти у гнізда шаблонів медичної електронної системи „Електронна історія хвороби”?

A. лише числову інформацію


B. дані, що мають описовий характер


C. числа та вибір з меню, посилання на растрові зображення, графіки, аудіо- та відеозаписи


D. лише символьно-цифрові дані


E. числа та вибір з меню, растрові зображення, графіки, аудіо- та відеозаписи
Неправильно

Question 2

В якому функціональному модулі інтегрованого програмного забезпечення по закінченні дослідження необхідно переглянути отримані записи, щоб виділити сегменти, необхідні для подальшого аналізу, та видалити артефакти?a. Модуль підготовки дослідження.


b. Модуль обчислювального аналізу.


c. Модуль оформлення висновку.


d. Модуль проведення дослідження.


e. Модуль перегляду і редагування записів.
Правильно

Question 3

Яку інформацію містить „Електронна амбулаторна карта”?A. всю необхідну інформацію про лікувальний заклад


B. всю необхідну інформацію про умови лікування у даному медичному закладі


C. всю необхідну інформацію про пацієнта


D. всю необхідну інформацію про потенційних пацієнтів даного медичного закладу


E. всю необхідну інформацію про медичних працівників лікувального закладу
Правильно

Question 4

Який тип систем за призначенням призначені для довготривалого неперервного спостереження за станом пацієнтів, в першу чергу в палатах інтенсивної терапії, операційних та післяопераційних відділеннях?a. системи для проведення функціональних та морфологічних досліджень


b. системи управління лікувальним процесом


c. системи для наукових медико-біологічних досліджень


d. системи лабораторної діагностики


e. моніторингові системи
Правильно

Question 5

Комплекс ГІС може включати в себе наступні підсистеми (модулі)назвіть зайве)a. пошук


b. податкова звітність


c. звітність


d. облік медобладнання


e. адміністратор
Правильно

Question 6

Схема госпітальної інформаційної системи не міститьa. Стаціонар


b. Блоку тестування


c. Реєстратуру


d. Операційну


e. Поліклініку
Правильно

Question 7

В залежності від виду розв’язуваних задач МІС поділяють на:a. автоматизовані й автоматичні


b. математичні і кібернетичні


c. базові, територіальні, державного рівня


d. системи, що оперують даними, та системи, що оперують знаннями


e. інформаційно-довідкові, інформаційно-логічні, керуючі
Неправильно

Question 8

За допомогою якого типу систем за призначенням здійснюються дослідження органів дихання ?a. системи лабораторної діагностики


b. системи управління лікувальним процесом


c. системи для проведення функціональних та морфологічних досліджень


d. системи для наукових медико-біологічних досліджень


e. моніторингові системи
Правильно

Question 9

Для роботи з інформаційними потоками призначені:a. експертні системи


b. інформаційні системи


c. бази даних


d. глобальні мережі


e. електронні медичні картки
Правильно

Question 10

Усі види комп'ютерних операцій над зображеннями можна поділити на такі основні групи:a. обробка, аналіз, реставрація, реконструкція і збереження зображень


b. обробка, реставрація і реконструкція зображень


c. реставрація і реконструкція зображень


d. обробка, аналіз, реставрація і реконструкція зображень


e. аналіз, реставрація і реконструкція зображень
Неправильно

Question 11

В залежності від типу інформаційної бази МІС поділяють на:a. автоматизовані й автоматичні


b. математичні і кібернетичні


c. системи, що оперують даними, та системи, що оперують знаннями


d. базові, територіальні, державного рівня


e. інформаційно-довідкові, інформаційно-логічні, керуючі
Неправильно

Question 12

Які системи поділяють на лікувальні консультативно-діагностичні системи для служб швидкої і невідкладної допомоги, системи для дистанційного консультування і діагностики невідкладних станів в педіатрії та інших клінічних дисциплінах:a. інформаційні системи консультаційних центрів


b. системи місцевого рівня


c. інформаціно-довідкові


d. скринінгові системи


e. консультативно-діагностичні
Неправильно

Question 13

Балів: 1

Модуль «Стаціонар» має ознаки:

Виберіть одну правильну відповідьa. дозволяє відслідковувати графік чергувань медичного персоналу


b. тісно інтегрований з іншими модулями і дозволяє лише вести облік медикаментів, що знаходяться у відділенні і їх вартості


c. тісно інтегрований з іншими модулями і дозволяє вести облік розміщення і переміщення пацієнтів у відділеннях стаціонару, медикаментів, що знаходяться у відділенні і їх вартості, а також графіка чергувань медсестер та лікарів тощо


d. тісно інтегрований лише з модулями «Поліклініка» та «Операційна»


e. тісно інтегрований з іншими модулями і дозволяє лише вести облік розміщення і переміщення пацієнтів у відділеннях стаціонару
Правильно

Question 14

Гармоніка --цеa. цифровий сигнал


b. аналоговий сигнал


c. біосигнал


d. дискретний сигнал


e. синусоїдальний сигнал
Неправильно

Question 15

Поняття інформатизація – це:a. система оперативного стеження за станом і змінами здоров’я населення


b. програма, що моделює на комп’ютері процес мислення людини


c. реалізація комплексу заходів, спрямованих на забезпечення повного і своєчасного використання достовірних знань у всіх видах людської діяльності


d. організаційно-впорядкована сукупність документів та інформаційних комп’ютеризованих технологій, що реалізує інформаційні процеси


e. системи знань, що, використовуючи механізм виводу, застосовують знання для вирішення певної задачі
Правильно

Question 16

Для чого призначені інформаційні госпіталізовані системи?a. для інформатизації діяльності поліклініки


b. для інформатизаціїФАП


c. для інформатизації діяльності медичного стаціонару.


d. для інформатизації діяльності управління охорони здоров’я


e. для діяльності ФАП
Правильно

Question 17

Чи можливе багаторазове використання інформації, що надходить у медичну електронну систему „Електронна історія хвороби” без наступного дублювання?A. існує можливість використовувати інформації не більше трьох разів


B. так


C. можливе лише для адміністратора системи


D. можливе лише за умови архівування даних


E. можливе лише за умови архівування даних
Правильно

Question 18

До модуля «Стаціонар» входять:a. АРМ завідуючих відділеннями, лікарів-ординаторів, старших медсестер, палатних сестер


b. АРМ лікарів швидкої допомоги


c. АРМ лікарі в та медсестер, які працюють ФАПі


d. АРМ допоміжного персоналу


e. АРМ відповідних працівників управління охорони здоров я
Правильно

Question 19

Програмно-апаратна реалізація - цеa. одна із характеристик МІС


b. харарктеристика моделювання


c. етап створення МІС


d. властивість моделювання системи


e. мета створення МІС
Правильно

Question 20

Визначення: організаційно-впорядкована сукупність документів та інформаційних комп’ютеризованих технологій, що реалізує інформаційні процеси – це:a. моніторинг здоров’я


b. інформаційна система


c. іформатизація


d. ЕМК


e. експертна система
Правильно

Question 21

Користувачами модуля «Стаціонар» єa. є лише головний лікар, який працює в поліклініці або в відділенні стаціонару


b. є лікарі та медсестри, які працюють ФАПі


c. є лише лікарі, які працюють в поліклініці, або в консультативно-поліклінічному відділенні стаціонару


d. лікарі та медсестри, які працюють в стаціонарі


e. лише медсестри, які працюють в поліклініці, або в консультативно-поліклінічному відділенні стаціонару
Правильно

Question 22

За якою ознакою будується медична електронна система „Електронна історія хвороби”?A. електронною


B. модульною


C. цілісною


D. графічною


E. цифровою
Неправильно

Question 23

Такий етап створення МІС як алгоритмізація, має на увазі:a. що чим глибший рівень формалізації, тим надійніші будуть результати роботи програміста


b. описання вищевикладеного з обов’язковим перерахуванням вхідних даних (вхідної інформації) і бажаних форм подання результатів розв’язання (вихідної інформації)


c. дає відповідь на запитання «що потрібно?»


d. опис послідовності тих дій, які потрібно виконати над вхідною інформацією для того, щоб отримати шукані результати на виході


e. дає уявлення про предмет, шляхи розв’язання задачі і формулювання бажаних результатів
Правильно

Question 24

Комп’ютеризована історія хвороби - це:A. програма


B. операційна система


C. експертна система


D. електронна книга


E. електронний документ
Неправильно

1

Який напрямок діяльності телемедичного центру забезпечує навчання персоналу кабінетів телемедицини, підготовку й поширення методичних матеріалів.Choose one answer. a. Організаційно-методичний.

b. Освітній.

c. Науково-дослідний.

d. Клінічний.

e. Інформаційно-комунікаційний.

Question 2

Яку команду меню слід вибирати для встановлення зв'язків між таблицями?

Choose one answer. a. Сервіс-->аналіз даних

b. Вид-->аналіз даних

c. Сервіс-->Настройка

d. Вид--> Настройка-->Параметры

e. Сервіс-->Cхема даних

Question 3

Що таке запит?

Choose one answer. a. Це файл, який містить дані у виглядіформи, запиту або звіту

b. Оптимізація процесу внесення даних у таблицю

c. Це перелік значень всіх атрибутів, що стосуються одного екземпляру об'єкту

d. Це повна інформація про однорідні дані, внесені в рядок таблиці

e. Це можливість отримати необхідну інформацію

Question 4

Одним із видів запитів у MS Access є:

Choose one answer. a. вибірка;

b. конструктор;

c. звіт.

d. фільтр;

e. форма

Question 5

Протокол у мережі Internet —це:

Choose one answer. a. набір правил, які описують способи пересилання даних;

b. документ, який оформлений згідно з визначеними правилами;

c. локальні обчислювальні мережі

d. синонім слова Internet

e. набір дій, які обов'язково виконують під час пересилання інформації.

Question 6

Де в базі даних зберігаються всі внесені дані?

Choose one answer. a. в моделях

b. в таблицях

c. в запитах

d. в макросах і модулях

e. в формах

Question 7

Вкажіть тип даних для поля "Повна назва вищого навчального закладу"

Choose one answer. a. поле Мемо

b. лічильник

c. дата/час

d. логічний

e. текстовий

Question 8

Hyper Text Markup Language – це:

Choose one answer. a. документи, що поширюються в системі WWW

b. електронний документ, який містить в собі посилання на інші документи, тексти, рисунки, об’єкти

c. глобальна гіпертекстова система, яка для передачі інформації використовує Internet.d. мова розмітки, яка призначена для створення Web-документів

e. посилання в гіпертекстових документах

Question 9

Коаксіальним називається кабель:

Choose one answer. a. кабель, який характеризується високою швидкістю передачі даних, захищеністю і невисокою вартістю і складаються з центрального провідника, шару ізоляції, екрану та зовнішньої ізоляції.

b. кабель, який забезпечує велику швидкість передачі даних на невеликі відстані і складається з екранованої оболонки, яка містить одну або кілька пар провідників.

c. кабель, який характеризується незахищеністю від електромагнітного випромінювання, низькою швидкістю передачі даних, високою вартістю.

d. кабель, який забезпечує дуже швидку передачу даних на великі відстані

e. кабель, який характеризується захищеністю від електромагнітного випромінювання, високою швидкістю передачі даних, низькою вартістю.

Question 10

Якими способами можна створити таблицю в базі даних?

Choose one answer. a. Конструктор

b. Майстер

c. Способом вводу данихd. Майстер, конструктор і ввід даних

e. Майстер і конструктор

Question 11

власника електронної адреси?

Choose one answer. a. glasnet.ru

b. name@int

c. Ru

d. int.glasnet.rue. user_name

Question 12

Що з переліченого не є елементом символічної адреси комп'ютера:

Choose one answer. a. сфера застосування;

b. географічна зона?

c. назва комп'ютера в мережі;d. назва фірми;

e. ім'я користувача комп'ютера;

Question 13

Яка модель бази даних орієнтована на організацію даних у вигляді двовимірних таблиць?

Choose one answer. a. мережева

b. централізована

c. реляційна

d. структурована

e. ієрархічна

Question 14

На основі таблиці бази даних MS Access, що містить персональні дані людей, створіть запит, який міститиме поля Прізвище й Ім'я. Для поля Прізвище встановіть сортування за зростанням, а для поля Ім'я – за спаданням. У результаті записи будуть відсортовані:

Choose one answer. a. за прізвищами в прямому алфавітному порядку, а однофамільці — за іменами в зворотному алфавітному порядку;

b. немає правильної відповіді;

c. за іменами з зворотному алфавітному порядку, а тезки - за прізвищами в прямому алфавітному порядку;

d. за іменами в зворотному алфавітному порядку;

e. за прізвищами в прямому алфавітному порядку;

Question 15

Що необхідно для підключення персонального комп'ютера до мережі інтернет:

Choose one answer. a. Фірма-провайдер послуг Інтернетb. Комунікаційне обладнання (модем), програмне забезпечення, фірма-провайдер послуг Інтернет

c. Комунікаційне обладнання (модем), програмне забезпечення

d. Модем, веб-браузер, телефонна лінія

e. Застосування новітніх інформаційних та комунікаційних технологій

Question 16

Загальноприйнятим протоколом в мережі Інтернет є:

Choose one answer. a. TCP

b. FTP


c. TCP/IP

d. IP


e. PPT

Question 17

Класифікація комп'ютерних мереж спирається на:

Choose one answer. a. об'єми інформації, що можуть передаватись даною мережею;

b. швидкість, з якою може передаватись інформація даною мережею.

c. розміри зони, яку охоплює своєю дією дана мережа;

d. принт-серверами

e. прокси-сервери

Question 18

Телемедицина – це

Choose one answer. a. Обмін спеціалізованою інформацією на базі використання сучасних телекомунікаційних технологій

b. Основний напрямок медичної науки, пов’язаний з розробкою й застосуванням на практиці методів дистанційного надання медичної допомоги.

c. Застосування на практиці методів дистанційного надання медичної допомоги.d. Прикладний напрямок медичної науки, пов’язаний з розробкою й застосуванням на практиці методів дистанційного надання медичної допомоги й обміну спеціалізованою інформацією на базі використання сучасних телекомунікаційних технологій.

e. Розробка й застосування на практиці методів дистанційного надання медичної допомоги й обмін спеціалізованою інформацією на базі використання сучасних телекомунікаційних технологій.

Question 19

Вкажіть що з переліченого не належить до способу створення форм?

Choose one answer. a. Построить-форма

b. Конструктор форм

c. комбінований спосіб

d. Майстер форм

e. Автоформа

Question 20

Яка структура моделі організовує дані у вигляді деревоподібної структури і є реалізацією зв'язків за типом "ціле-частина"?

Choose one answer. a. централізована

b. реляційна

c. структурована

d. мережева

e. ієрархічна

Question 21

Як провести збереження таблиці в Access

Choose one answer. a. Виконати команду меню Файл-->Сохранить або натиснути на піктограму "Сохранить" на панелі інструментів

b. Встановити курсор миші на заголовку таблиці і вибрати команду "Сохранить"

c. Встановити курсор миші на заголовку таблиці і вибрати команду "Переименовать

d. Виконати команду Файл-->Выход

e. Виконати команду Файл-->Открыть

Question 22

Ключем таблиці є:

Choose one answer. a. елементарна одиниця структури бази даних

b. це сукупність логічно пов'язаних різнотипних полів

c. це сукупність атрибутів даних, які описують певних об'єкт

d. сукупність елементів, зв'язаних між собоюe. один або декілька атрибутів, значення яких однозначно ідентифікують рядок таблиці

Question 23

Котрий з елементів не є структурою робочого вікна програми Microsoft Access?

Choose one answer. a. рядок меню

b. панель інстументів "Форматування"

c. робоче поле

d. рядок заголовка

e. рядок стану

Question 24

Який Тип даних необхідно задати для Ключового поля?

Choose one answer. a. Текстовий

b. Лічильник

c. ДатаЧас

d. Числовий

e. Фінансовий

1

Яку службу інтернет обслуговує протокол WAP?Виберіть одну правильну відповідь a. Службу новин;

b. Це один з протоколів служби новин USENET.

c. Забезпечує передачу текстових файлів в мережі Інтернет.

d. Надає доступ до ресурсів мережі Інтернет користувачам мобільних телефонів.

e. Забезпечує передачу повідомлень Веб-пошти.

Question 2

власника електронної адреси?

Виберіть одну правильну відповідь a. user_name

b. name@int

c. glasnet.ru

d. Ru


e. int.glasnet.ru

Question 3

Що таке запит?

Виберіть одну правильну відповідь a. Це повна інформація про однорідні дані, внесені в рядок таблиціb. Це перелік значень всіх атрибутів, що стосуються одного екземпляру об'єкту

c. Це файл, який містить дані у виглядіформи, запиту або звіту

d. Оптимізація процесу внесення даних у таблицю

e. Це можливість отримати необхідну інформацію

Question 4

Виберіть елемент, який не є структурою робочого вікна програми Microsoft Access?

Виберіть одну правильну відповідь a. рядок меню

b. панель інстументів "База данных"

c. робоче поле

d. Visual Basic

e. рядок заголовка

Question 5

Оптоволоконним називається кабель:

Виберіть одну правильну відповідь a. кабель, який забезпечує дуже швидку передачу даних на великі відстані

b. кабель, який забезпечує велику швидкість передачі даних на невеликі відстані і складається з екранованої оболонки, яка містить одну або кілька пар провідників.

c. кабель, який характеризується незахищеністю від електромагнітного випромінювання, низькою швидкістю передачі даних, високою вартістю.

d. кабель, який характеризується захищеністю від електромагнітного випромінювання, високою швидкістю передачі даних, низькою вартістю.

e. кабель, який характеризується високою швидкістю передачі даних, захищеністю і невисокою вартістю і складаються з центрального провідника, шару ізоляції, екрану та зовнішньої ізоляції.

Question 6

Мова HTML призначена для:

Виберіть одну правильну відповідь a. знищення документа

b. функціональної розмітки документа;

c. форматування документа;

d. редагування документа.

e. відновлення документа

Question 7

Протокол у мережі Internet —це:

Виберіть одну правильну відповідь a. набір правил, які описують способи пересилання даних;

b. набір дій, які обов'язково виконують під час пересилання інформації.

c. документ, який оформлений згідно з визначеними правилами;

d. синонім слова Internet

e. локальні обчислювальні мережі

Question 8

З яких частин складається ІР-адреса ПК?

Виберіть одну правильну відповідь a. Пароль користувача та ім'якористувача.

b. Ім'я користувача та доменне ім'я.

c. Префікс http:// та доменне ім'я сервера.

d. Текстова адреса мережі та текстова адреса ПК в мережі

e. Числова адреса мережі та числова адреса ПК в мережі

Question 9

Для створення Web-сторінки використовують мову:

Виберіть одну правильну відповідь a. TCP.

b. HTTP;

c. SMTP


d. HTML

e. FTP


Question 10

Яку максимальну кількість символів може містити ім'я поля?

Виберіть одну правильну відповідь a. 255

b. 15


c. до 100

d. 64

e. 8

Question 11Транспортний протокол - це:

Виберіть одну правильну відповідь a. файл, який містить конкретний маршрут руху даних комп'ютерною мережею;

b. повідомлення про помилку під час передавання даних комп'ютерною мережею;

c. квитанція, що видається користувачу в кінці звітного періоду із зазначенням об'ємів переданої й одержаної ним інформації.d. набір правил, які регулюють передавання даних комп'ютерною мережею;

e. адреса, яка містить конкретний маршрут

Question 12

Вкажіть що з переліченого не належить до способу створення форм?

Виберіть одну правильну відповідь a. Конструктор форм

b. Автоформа

c. комбінований спосіб

d. Построить-форма

e. Майстер форм

Question 13

Зв'язок один-до-одного допускає...

Виберіть одну правильну відповідь a. В даний момент часу зв'язок між двома об'єктами

b. Зв'язок кількох об'єктів з кількома іншими

c. Перевірку та встановлення додаткових параметрів даного типу зв'язку

d. Встановлення даного типу зв'язку

e. Зв'язок з одним об'єктом кількох інших об'єктів

Question 14

Це питання видалене. Будь ласка, звертайтесь до свого викладача

Question 15

Всі елементи комп’ютерної мережі, які з’єднані між собою – це:

Виберіть одну правильну відповідь a. повторювач

b. коннектор

c. домен

d. трансивер

e. вузол

Question 16

Телемедична система – це

Виберіть одну правильну відповідь a. це програмно-апаратний комплекс, що представляє собою робоче місце фахівця з можливостями обробки, перетворення, висновку, класифікації й архівації загальноприйнятих видів клінічної медичної інформації, а також проведення телеконференцій.

b. система з’єднаних між собою комп’ютерів для передачі даних.

c. реалізація методу «накопичення – передача»

d. проведення телеконференцій.

e. сукупність базових робочих станцій, об’єднаних лініями зв’язку, призначена для виконання даного клінічного або наукового завдання за допомогою телемедичних процедур.

Question 17

Маючи підготовлене і забезпечене адресою повідомлення, активізують піктограму Отправить, що знаходиться на панелі інструментів вікна електронної пошти. Якщо повідомлення не буде відправлене з огляду напевні обставини,, то в яку папку воно потрапить:

Виберіть одну правильну відповідь a. Мої документи

b. будь-яку

c. Черновики;d. Исходящие;

e. Удаленные

Question 18

Основним елементом бази даних є

Виберіть одну правильну відповідь a. Запис

b. Поле


c. Звіт

d. Форма

e. Таблиця

Question 19

Відкривши таблицю бази даних MS Access у режимі Конструктор, клікніть ЛКМ по маркеру рядка і натисніть на клавішу Isert. У результаті:

Виберіть одну правильну відповідь a. в поточне поле буде вставлений вміст буфера обміну;b. буде підсвічений один символ поточного поля;

c. буде вставлений новий порожній стовпець;

d. буде вставлений новий порожній рядок;

e. буде створений новий запис таблиці.

Question 20

Чого не можна зробити за допомогою форм у програмі MS Access:

Виберіть одну правильну відповідь a. увести результати досліджень;

b. немає правильної відповіді

c. вивести результат роботи із запитом в естетичному вигляді;

d. одержати доступ до даних таблиці бази даних;

e. увести дані в таблицю бази даних без безпосереднього доступу до самої таблиці;

Question 21

Відкривши таблицю бази даних MS Access у режимі відображення даних, клікніть ЛКМ по маркеру будь-якого рядка таблиці і натисніть на клавішу Delete. У результаті:

Виберіть одну правильну відповідь a. після запиту на підтвердження видалення буде видалений увесь рядок;

b. з'явиться повідомлення про помилку.

c. від вмісту буде очищене перше поле рядка;

d. нічого не станеться;

e. буде видалений перший символ у рядку;

Question 22

Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Кількість еритроцитів"?

Виберіть одну правильну відповідь a. Поле "Мемо"

b. Фінансовий

c. Лічильникd. Числовий

e. Текстовий

Question 23

Вирівнювання елементів керування форм у MS Access здійснюють за допомогою команди:

Виберіть одну правильну відповідь a. Формат→Интервал по горизонтали;

b. Формат→Выровнять;

c. Формат→Интервал по вертикали;

d. Вид→Интервалы;

e. Вид→Разметка;

Question 24

Виберіть правильне визначення запису?

Виберіть одну правильну відповідь a. це сукупність логічно пов'язаних різнотипних полів

b. елементарна одиниця структури бази даних

c. це система збереження й оброблення реляційних таблиць

d. сукупність елементів, зв'язаних між собою

e. це сукупність атрибутів даних, які описують певних об'єкт

1

Вкажіть тип даних для поля з назвою "Зріст"Виберіть одну правильну відповідь a. текстовий

b. числовий

c. лічильник

d. дата/час

e. поле Мемо

Question 2

З’єднанння між серверами і робочими станціями бувають:

Виберіть одну правильну відповідь a. багатожильними, у вигляді витої пари, коаксіальні, оптоволоконні

b. багатожильними, коаксіальні, оптоволоконні

c. у вигляді витої пари, коаксіальні

d. багатожильними, у вигляді витої пари, оптоволоконні

e. у вигляді витої пари, оптоволоконні

Question 3

Виберіть правильне визначення: біорадіотелеметрія - це:

Виберіть одну правильну відповідь a. реєстрація фізіологічних даних на відстані засобами радіозв’язку;

b. діагностико-лікувальні прибори, які інтегруються за допомогою домашнього персонального комп’ютера і призначені для надання медичної само- і взаємодопомоги в побутових умовах;

c. моніторинг життєвих функцій;

d. віддалена реєстрація фізіологічних показників, в яких виявлено певне захворювання;

e. діагностичні системи для збору, накопичення та дистанційної передачі інформації про стан тих чи інших фізіологічних параметрів пацієнта, який знаходиться на амбулаторному лікуванні.

Question 4

Для створення Web-сторінки використовують мову:

Виберіть одну правильну відповідь a. FTP

b. TCP.


c. HTML

d. SMTP


e. HTTP;

Question 5

Майстер створення таблиць -- це...

Виберіть одну правильну відповідь a. підготовлені шаблони запитів для кожного з них з наперед встановленими властивостями.

b. підготовлені шаблони таблиць та полів для кожної з них з наперед встановленими властивостями.

c. можливість інтерактивно вказати типи баз даних, встановлювати додаткові властивості

d. підготовлені шаблони форм для кожної з них з наперед встановленими властивостями.

e. можливість інтерактивно вказати імена необхідних полів, вибрати їх типи, встановлювати додаткові властивості

Question 6

“спільна шина”, “зірка”, “кільце” і “деревовидна” – це:

Виберіть одну правильну відповідь a. потужні ПК з великими ємностями оперативної пам’яті та жорсткого диска

b. функції файлового сервера

c. функції прокси-сервераd. типи топологій

e. з’єднанння між серверами і робочими станціями

Question 7

Що означає домен org:

Виберіть одну правильну відповідь a. комерційні компанії;

b. провайдери

c. освітні організації;

d. суспільні організації;

e. військові організації

Question 8

В якому порядку читають адресу електронної пошти:

Виберіть одну правильну відповідь a. зліва направо

b. знизу верх

c. зверху вниз

d. взагалі не читаютьe. справа наліво;

Question 9

Який Тип даних необхідно задати для Ключового поля?

Виберіть одну правильну відповідь a. Фінансовий

b. Числовий

c. Лічильник

d. ДатаЧас

e. Текстовий

Question 10

Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Поштовий індекс міста"?

Виберіть одну правильну відповідь a. Поле "Мемо"b. Числовий

c. Лічильник

d. Текстовий

e. Фінансовий

Question 11

Програми, які призначені для перегляду інформації з WWW називають:

Виберіть одну правильну відповідь a. Системними

b. Інструментальнимиc. Броузерами

d. Оболонками

e. Прикладними

Question 12

Для створення нової таблиці в MS Access необхідно у вікні бази даних виконати команду:

Виберіть одну правильну відповідь a. Вид→Таблица;

b. Правка→Вставить;

c. Сервис→Схема данных;

d. Файл→Создать базу данных....

e. Вставка→Таблица;

Question 13

Що необхідно для підключення персонального комп'ютера до мережі інтернет:

Виберіть одну правильну відповідь a. Застосування новітніх інформаційних та комунікаційних технологій

b. Комунікаційне обладнання (модем), програмне забезпечення

c. Фірма-провайдер послуг Інтернет

d. Модем, веб-браузер, телефонна лінія

e. Комунікаційне обладнання (модем), програмне забезпечення, фірма-провайдер послуг Інтернет

Question 14

Малюнок може розміщуватись в....

Виберіть одну правильну відповідь a. поле об'єкта OLE

b. лічильник

c. поле МЕМО

d. поле гиперссылка

e. мастер подстановок

Question 15

Загальноприйнятим протоколом в мережі Інтернет є:

Виберіть одну правильну відповідь a. PPT

b. FTP


c. IP

d. TCP


e. TCP/IP

Question 16

Для чого призначений маршрутизатор:

Виберіть одну правильну відповідь a. для перегляду електронної пошти

b. для захисту інформації?

c. для об'єднання абонентів мережі;

d. для перегляду Web -сторінок

e. для транспортування пакета інформації;

Question 17

Які об'єкти призначені для автоматизації операцій, що повторюються?

Виберіть одну правильну відповідь a. сторінкиb. макроси і модулі

c. звіти

d. запити

e. таблиці

Question 18

Броузерами називають:

Виберіть одну правильну відповідь a. електронний документ, який містить в собі посилання на інші документи, тексти, рисунки, об’єкти

b. глобальна гіпертекстова система, яка для передачі інформації використовує Internet.

c. документи, що поширюються в системі WWW

d. програми, які призначені для відображення Web-сторінок

e. посилання в гіпертекстових документах

Question 19

Протокол - це:

Виберіть одну правильну відповідь a. формати блоків даних, які передаються.

b. сукупність правил взаємодії об’єктів однойменного рівня при обміні даними між станцією-відправником та станцією-одержувачем; формати блоків даних,які передаються; контроль помилок, методика кодування інформації тощо

c. опис процедури взаємодії об’єктів суміжних рівнів для керування фізичною передачею даних, а також формати інформації, що передається.

d. сукупність правил взаємодії об’єктів однойменного рівня при обміні даними між станцією-відправником та методом кодування.

e. контроль помилок, методика кодування інформації.

Question 20

Виберіть правильне визначення: телемедична процедура -це

Виберіть одну правильну відповідь a. взаємодія лікаря та пацієнта, що знаходиться на відстані;

b. послідовність спільних дій лікуючого та віддаленого лікаря, пацієнта та допоміжного персоналу, яка відбувається за шаблонним сценарієм з використанням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки і має строго визначену ціль;

c. моніторинг життєвих функцій.

d. стандартна послідовність спільних дій абонента, консультанта, координатора, пацієнта та допоміжного персоналу, яка відбувається за шаблонним сценарієм з використанням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки і має строго визначену ціль;

e. заочна консультація яка відбувається за шаблонним сценарієм з використанням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки і має строго визначену ціль;

Question 21

Змінити формат числового поля таблиці бази даних можна:

Виберіть одну правильну відповідь a. в режимі вводу даних

b. в режимі таблиці і в режимі Конструктор.

c. в режимі майстра;

d. в режимі таблиці;e. в режимі Конструктор;

Question 22

Ім'я поля таблиці бази даних у MS Access має довжину:

Виберіть одну правильну відповідь a. до 32 символів;

b. до 8 символів;

c. з іншою кількістю символів;d. до 64 символів;

e. до 16символів;

Question 23

Для роботи в мережі Іпіегпеі необхідно: 1 - фізично підключити комп'ютер до одного з вузлів мережі Internet; 2 - встановити і налаштувати програмне забезпечення, тобто програми-клієнти тих служб мережі Internet, послуги яких будуть використовуватись; 3 — одержати ІР-адресу на постійній чи тимчасовій основі. Вкажіть послідовність кроків, які забезпечують роботу користувача в мережі Internet:

Виберіть одну правильну відповідь a. 3 і 1

b. 1, 3 і 2;

c. 2, 3

d. 1, 2 і 3;

e. 2, 3 і 1.

Question 24

Для чого призначений поштовий клієнт електронної пошти:

Виберіть одну правильну відповідь a. забезпечує роботу служби з боку мережі Internet;

b. жодної равильноївідповіді

c. забезпечує взаємодію з іншими комп'ютерами;d. забезпечує взаємодію з поштовим сервером

e. забезпечує взаємодію з провайдер;

1

Структура бази даних, що містить відомості студентів, які беруть участь у науково дослідних роботах є прикладом...Виберіть одну правильну відповідь a. структурованого типу

b. централізованого типу

c. мережевого типу

d. ієрархічного типу

e. реляційного типу

Question 2

Виберіть правильне визначення: телемедична процедура -це

Виберіть одну правильну відповідь a. моніторинг життєвих функцій.

b. взаємодія лікаря та пацієнта, що знаходиться на відстані;

c. заочна консультація яка відбувається за шаблонним сценарієм з використанням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки і має строго визначену ціль;d. стандартна послідовність спільних дій абонента, консультанта, координатора, пацієнта та допоміжного персоналу, яка відбувається за шаблонним сценарієм з використанням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки і має строго визначену ціль;

e. послідовність спільних дій лікуючого та віддаленого лікаря, пацієнта та допоміжного персоналу, яка відбувається за шаблонним сценарієм з використанням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки і має строго визначену ціль;

Question 3

Протокол ІР у мережі Internet і - це:

Виберіть одну правильну відповідь a. протокол пересилання файлів.

b. протокол міжмережевої взаємодії;

c. синонім слова Internet

d. одна із служб мережі Internet;

e. протокол поштового відділення;

Question 4

Одним із видів запитів у MS Access є:

Виберіть одну правильну відповідь a. фільтр;

b. формаc. вибірка;

d. конструктор;

e. звіт.

Question 5

Проста форма -- це..

Виберіть одну правильну відповідь a. Форма, що базується на одному полі таблиці

b. Форма, що базується на двох і більше таблицях

c. Форма, що базується на одній таблиці

d. Форма, що базується на таблицях і запитах

e. Форма, що базується на даних запиту

Question 6

Майстер створення таблиць -- це...

Виберіть одну правильну відповідь a. можливість інтерактивно вказати імена необхідних полів, вибрати їх типи, встановлювати додаткові властивості

b. підготовлені шаблони запитів для кожного з них з наперед встановленими властивостями.

c. можливість інтерактивно вказати типи баз даних, встановлювати додаткові властивості

d. підготовлені шаблони форм для кожної з них з наперед встановленими властивостями.

e. підготовлені шаблони таблиць та полів для кожної з них з наперед встановленими властивостями.

Question 7

Гіпертекстова технологія підготовки документів призначена для:

Виберіть одну правильну відповідь a. зменшення об'єму пам'яті, необхідного для зберігання документів;

b. використання в документах виразних елементів оформлення.

c. організації зв'язків між документами і фрагментами документів;

d. використання правил взаємодії об’єктівe. передавання документів комп'ютерними мережами;

Question 8

Що таке WWW?

Виберіть одну правильну відповідь a. Протоколиприкладного рівня;.

b. Служба передачі файлів довільного типу через Інтернет

c. Доступ до ресурсів мережі Інтернет користувачам мобільних телефонів.

d. Служба передачі повідомлень електронної пошти.

e. Технологія доступу до інформації з використанням гіпертекстових зв'язків між веб-сторінками

Question 9

Основним елементом бази даних є

Виберіть одну правильну відповідь a. Форма

b. Поле

c. Таблицяd. Запис

e. Звіт


Question 10

Структура готового звіту від структури форми в MS Access відрізняється:

Виберіть одну правильну відповідь a. збільшеною кількістю розділів;

b. зменшеною кількістю розділів;

c. збільшеною кількістю рядків;

d. нічим не відрізняється;

e. збільшеною кількістю стовпців;

Question 11

Вкажіть тип даних для поля з назвою "Номер за порядком"

Виберіть одну правильну відповідь a. дата/час

b. текстовий

c. числовий

d. поле Мемо

e. лічильник

Question 12

Підпорядкована форма в базі даних MS Access створюється для:

Виберіть одну правильну відповідь a. для вибору функції;b. надання користувачеві додаткової інформації;

c. для побудови графіків;

d. проведення розрахунків;

e. розміщення командних кнопок;

Question 13

Яку службу інтернет обслуговує протокол WAP?

Виберіть одну правильну відповідь a. Службу новин;

b. Це один з протоколів служби новин USENET.

c. Забезпечує передачу повідомлень Веб-пошти.

d. Забезпечує передачу текстових файлів в мережі Інтернет.e. Надає доступ до ресурсів мережі Інтернет користувачам мобільних телефонів.

Question 14

Що таке запит?

Виберіть одну правильну відповідь a. Це файл, який містить дані у виглядіформи, запиту або звітуb. Це перелік значень всіх атрибутів, що стосуються одного екземпляру об'єкту

c. Це можливість отримати необхідну інформацію

d. Оптимізація процесу внесення даних у таблицю

e. Це повна інформація про однорідні дані, внесені в рядок таблиці

Question 15

Концептуальне представлення інформаційної моделі ...

Виберіть одну правильну відповідь a. Представленням об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

b. формування уявлення про дані, їх склад та використання

c. Представлення інформації з точки зору користувача інформаційної системи

d. Охоплює всю задачу - це точка зору адміністратора інформаційної системи

e. Філософський погляд на методи рішення задачі

Question 16

Якими способами можна створити форму?

Виберіть одну правильну відповідь a. Способом вводу даних

b. Майстер і конструктор

c. Майстер, конструктор і ввід даних

d. Конструктор

e. Майстер

Question 17

Ключем таблиці є:

Виберіть одну правильну відповідь a. це сукупність логічно пов'язаних різнотипних полів

b. один або декілька атрибутів, значення яких однозначно ідентифікують рядок таблиці

c. це сукупність атрибутів даних, які описують певних об'єкт

d. сукупність елементів, зв'язаних між собою

e. елементарна одиниця структури бази даних

Question 18

Ключ таблиці - це:

Виберіть одну правильну відповідь a. поле, значення якого в таблиці є унікальним

b. один або декілька атрибутів, значення яких однозначно ідентифікують рядок таблиці

c. це сукупність логічно пов'язаних різнотипних полів

d. сукупність елементів, зв'язаних між собою

e. це сукупність атрибутів даних, які описують певних об'єкт

Question 19

Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Адрес пацієнта"?

Виберіть одну правильну відповідь a. Числовий

b. Лічильник

c. Фінансовий

d. Поле "Мемо"e. Текстовий

Question 20

Виберіть об'єкти що використовуються для створення нових функцій шляхом програмування?

Виберіть одну правильну відповідь a. сторінки

b. звіти

c. запитиd. макроси і модулі

e. таблиці

Question 21

Створення структури таблиці завершується:

Виберіть одну правильну відповідь a. визначенням первинного ключа

b. встановленням розміру поля

c. встановленням формату поля

d. встановленням типу даних поля

e. введенням даних в таблицю

Question 22

Транспортний протокол - це:

Виберіть одну правильну відповідь a. квитанція, що видається користувачу в кінці звітного періоду із зазначенням об'ємів переданої й одержаної ним інформації.

b. адреса, яка містить конкретний маршрут

c. набір правил, які регулюють передавання даних комп'ютерною мережею;

d. повідомлення про помилку під час передавання даних комп'ютерною мережею;

e. файл, який містить конкретний маршрут руху даних комп'ютерною мережею;

Question 23

Де в базі даних зберігається поля, їх типи і властивості?

Виберіть одну правильну відповідь a. в запитах

b. в моделях

c. в макросах і модуляхd. в формах

e. в таблицях

Question 24

Скільки основних полів у таблицях баз даних?

Виберіть одну правильну відповідь a. 2

b. 4


c. 3

d. всі


e. 1

1

Який Тип даних необхідно задати для Ключового поля?Choose one answer. a. Числовий

b. ДатаЧас

c. Текстовий

d. Фінансовийe. Лічильник

Question 2

Класифікація комп'ютерних мереж спирається на:

Choose one answer. a. об'єми інформації, що можуть передаватись даною мережею;

b. прокси-сервери

c. швидкість, з якою може передаватись інформація даною мережею.

d. принт-серверами

e. розміри зони, яку охоплює своєю дією дана мережа;

Question 3

Яке призначення "Схеми даних"?

Choose one answer. a. Для відображення таблиць і їх зв'язків

b. Для відображення запитів

c. Для відображення форм

d. Для відображення бази даних

e. Для відображення звітів

Question 4

Якщо потрібно рівномірно розподілити елементи керування по полю форми то потрібно використати:

Choose one answer. a. Формат-Интервал по горизонтали або Формат-интервал по вертикали

b. Правка-Выровнять

c. Виділити об'єкти за допомогою мишки і вибрати з контекстного меню команду Выровнять

d. Формат-Выровнять

e. Вид-Выровнять

Question 5

Які головні особливості комп'ютерної мережі рівня робочої групи?

Choose one answer. a. Необмежений доступ;

b. Використання всіхкомп'ютерів підприємства;

c. Однотипність обладнання (ПК і мережі), розміщення в одній кімнаті

d. Невелика кількість ПК, однотипність кабельного з'єднання, штатна посада адміністратора;

e. кількість ПК (до 25), персональний характер операційної системи, самоадміністрованість

Question 6

Таблиці, запити, звіти, форми – це:

Choose one answer. a. немає правильної відповіді;

b. єдиний файл бази даних;

c. файли різних програм об’єднані оболонкою;

d. щось інше;

e. окремі файли, що вміщені в папку;

Question 7

Для чого призначений поштовий клієнт електронної пошти:

Choose one answer. a. жодної равильноївідповіді

b. забезпечує взаємодію з поштовим сервером

c. забезпечує роботу служби з боку мережі Internet;

d. забезпечує взаємодію з провайдер;

e. забезпечує взаємодію з іншими комп'ютерами;

Question 8

Телемедицина – це

Choose one answer. a. Розробка й застосування на практиці методів дистанційного надання медичної допомоги й обмін спеціалізованою інформацією на базі використання сучасних телекомунікаційних технологій.

b. Застосування на практиці методів дистанційного надання медичної допомоги.

c. Основний напрямок медичної науки, пов’язаний з розробкою й застосуванням на практиці методів дистанційного надання медичної допомоги.

d. Прикладний напрямок медичної науки, пов’язаний з розробкою й застосуванням на практиці методів дистанційного надання медичної допомоги й обміну спеціалізованою інформацією на базі використання сучасних телекомунікаційних технологій.

e. Обмін спеціалізованою інформацією на базі використання сучасних телекомунікаційних технологій

Question 9

Зв'язок один-до-багатьох допускає...

Choose one answer. a. Зв'язок між двома об'єктами

b. Перевірку та встановлення додаткових параметрів даного типу зв'язку

c. Зв'язок кількох об'єктів з кількома іншими

d. Зв'язок з одним об'єктом кількох інших об'єктів

e. В даний момент часу зв'язок між двома об'єктами

Question 10

Виберіть правильне визначення запису?

Choose one answer. a. сукупність елементів, зв'язаних між собою

b. це сукупність атрибутів даних, які описують певних об'єкт

c. це система збереження й оброблення реляційних таблиць

d. це сукупність логічно пов'язаних різнотипних полів

e. елементарна одиниця структури бази даних

Question 11

Поле або декілька полів, які однозначно ідентифікують запис у MS Access, називаються:

Choose one answer. a. всі відповіді вірні;

b. маркером;

c. ключем;

d. індексом;

e. відношенням.

Question 12

Вкажіть тип даних для поля "Повна назва вищого навчального закладу"

Choose one answer. a. лічильник

b. дата/час

c. текстовий

d. поле Мемо

e. логічний

Question 13

Котрий з елементів не є структурою робочого вікна програми Microsoft Access?

Choose one answer. a. рядок меню

b. рядок стану

c. робоче поле

d. рядок заголовка

e. панель інстументів "Форматування"

Question 14

Відкрийте таблицю бази даних MS Access, що містить персональні дані людей, активізуйте кнопку Изменить фильтр на панелі інструментів Таблица в режиме таблицы, в поле Прізвище введіть умову відбору С* і активізуйте кнопку Применить фильтр на панелі інструментів Таблица в режиме таблицы. У результаті:

Choose one answer. a. не буде відібрано жодного запису;

b. будуть відібрані записи з прізвищами, які починаються на літеру С;

c. будуть відібрані записи з прізвищами, які містять букву "с" у будь-якому місці;

d. немає правильної відповіді;

e. будуть відібрані прізвища, які не містять букву "с";

Question 15

Протокол у мережі Internet —це:

Choose one answer. a. набір дій, які обов'язково виконують під час пересилання інформації.

b. локальні обчислювальні мережі

c. документ, який оформлений згідно з визначеними правилами;

d. набір правил, які описують способи пересилання даних;

e. синонім слова Internet

Question 16

Електронна пошта (e-mail) дозволяє передавати

Choose one answer. a. повідомлення та прикріплені файли

b. тільки файли

c. тільки повідомлення

d. слайди, текст, малюнки

e. відеозображення

Question 17

Потужний ПК з великими ємностями оперативної пам’яті та жорсткого диска виділяють під:

Choose one answer. a. прокси-сервенри та сервер зв’язку

b. файловий сервер

c. сервер зв’язку

d. принт-сервер

e. прокси-сервер

Question 18

Яку максимальну кількість символів може містити ім'я поля?

Choose one answer. a. 15

b. до 100

c. 255

d. 64


e. 8

Question 19

Виберіть правильне визначення: телеконсультація очна - це:

Choose one answer. a. процес обговорення конкретного клінічного випадку абонентом та консультантом з ціллю надання висококваліфікованої невідкладної або планової медичної допомоги, причому абонент і консультант розділені географічною відстанню;

b. різновид віддаленого консультування, який проводиться з використанням реальночасових систем внутрішньомережевого спілкування: відеозв’язку, чат-режиму, ICQ і т.д;

c. різновид віддаленого консультування, який проводиться без використання реальночасових систем внутрішньомережевого спілкування. Для спілкування консультант і абонент використовують електронну пошту, FTP-сервери, форуми на базі Інтернет.

d. моніторинг життєвих функцій;

e. надання висококваліфікованої невідкладної або планової медичної допомоги, причому абонент і консультант розділені географічною відстанню;

Question 20

Які існують типи локальних мереж?

Choose one answer. a. “кільце”, “деревовидна”

b. “кільце”, “деревовидна”. “спільна шина”, “зірка”

c. “спільна шина”, “зірка”.

d. “спільна шина”, “зірка”, “деревовидна”.

e. “спільна шина”, “зірка”, “кільце”, “деревовидна”, глобальна.

Question 21

Для завантаження програми Microsoft Access потрібно:

Choose one answer. a. клікнути ПКМ по кнопці Пуск-Программы-Microsort Accessb. клікнути ЛКМ по кнопці Пуск-Программы-Microsort Access

c. вибрати Пуск-Выполнить-Microsort Access

d. Файл-Создать-Microsort Access

e. клікнути ЛКМ по робочому столі і вибрати Создать-Microsort Access

Question 22

Програми, які призначені для відображення Web-сторінок називають:

Choose one answer. a. Інструментальними

b. Прикладними

c. Системними

d. Оболонкамиe. Броузерами

Question 23

Для видалення поля з таблиці бази даних у MS Access необхідно:

Choose one answer. a. виділити поле в режимі вводу даних і натиснути на клавішу Delete;

b. виконати інші дії;

c. виділити поле в режимі Конструктор і натиснути на клавішу Delete;d. виділити поле в режимі таблиці і натиснути на клавішу Delete;

e. виділити поле в режимі майстра і натиснути на клавішу Delete;

Question 24

В якому порядку читають адресу електронної пошти:

Choose one answer. a. знизу верх

b. зліва направо

c. взагалі не читають

d. зверху вниз

e. справа наліво;

Принципи побудови та сфери застосування баз даних.

Review of attempt 1

Started on Wednesday, 8 September 2010, 07:30 PM

Completed on Wednesday, 8 September 2010, 07:56 PM

Time taken 26 mins 48 secs

Marks 10/24

Grade 0 out of a maximum of 12 (42%)

Question 1

Marks: 1

поле - це:

Choose one answer. a. Рядок в таблиці -

b. Вікно конструктора

c. Текст будь-якого розміру

d. Стовпець в таблиці

e. Усі відповіді невірні

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 2

Marks: 1

Запити створюють для вибірки даних:

Choose one answer. a. Усі відповіді невірні

b. з декількох таблиць і запитів

c. з інших запитів

d. лише з однієї таблиці -

e. з декількох таблиць

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 3

Marks: 1

Ім'я поля таблиці бази даних у MS Access має довжину:

Choose one answer. a. до 64 символів; *

b. до 8 символів;

c. до 32 символів;

d. з іншою кількістю символів;

e. до 16символів;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

поле - це:

Choose one answer. a. Текст будь-якого розміру

b. Стовпець в таблиці

c. Вікно конструктора

d. Усі відповіді невірні

e. Рядок в таблиці -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 5

Marks: 1

Для відбору конкретної інформації з таблиць:

Choose one answer. a. записи ---> Сортування

b. перейти в режим таблиці -

c. Усі відповіді вірні

d. Записи --> фільтр

e. кнопки із знаком фільтру

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 6

Marks: 1

Концептуальне представлення інформаційної моделі ...

Choose one answer. a. Представленням об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

b. формування уявлення про дані, їх склад та використання

c. Охоплює всю задачу - це точка зору адміністратора інформаційної системи

d. Представлення інформації з точки зору користувача інформаційної системи -

e. Філософський погляд на методи рішення задачі

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 7

Marks: 1Вікно якого майстра зображено на малюнку 1?

Choose one answer. a. Майстер макросів

b. Майстер форм

c. Майстер звітів *

d. Майстер сторінок

e. Майстер таблиць

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

макрос складається:

Choose one answer. a. Усі відповіді вірні

b. З набору макрокоманд -

c. З сукупності операторів Visual Basic

d. З набору тегiв

e. З набору гiперпосилань

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 9

Marks: 1На малюнку 2 зображено:

Choose one answer. a. Форма *

b. Звіт

c. Таблиця

d. Запит

e. Макрос

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

Записами вважаються:

Choose one answer. a. набір інформації у кожній клітинці*

b. заголовки

c. рядки

d. стовпці

e. таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

У чому полягає функція ключового поля?

Choose one answer. a. Однозначно визначати таблицю

b. Однозначно визначати запис

c. Визначати заголовок стовпця таблиці

d. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 12

Marks: 1

База даних служить для:

Choose one answer. a. ведення розрахунково-обчислювальних операцій

b. обробки текстової документації

c. зберігання і впорядкування інформації *

d. обробки графічної інформації

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

Таблиці служать для:

Choose one answer. a. Усі відповіді невірні -

b. ведення розрахунків

c. вивід на друк таблиць

d. вибірки інформації

e. зберігання інформації

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 14

Marks: 1

Яким з нижче перерахованих запитів не можна побудувати?

Choose one answer. a. На створення таблиці -

b. Перехресний

c. Простий

d. Паралельний

e. Запис без підлеглих

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 15

Marks: 1

Обчислюване поле в запиті:

Choose one answer. a. за допомогою кнопки Побудувати

b. створити можна

c. Усі відповіді вірні

d. створити не можна

e. за допомогою кнопки Групові операції -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 16

Marks: 1Маюнок 3 показує приклади:

Choose one answer. a. Типи даних

b. Типи дати

c. Типии посилань

d. Типии таблиць

e. Типи тексту -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 17

Marks: 1

Кнопка "Конструктор" відкриває:

Choose one answer. a. структуру об'єкту

b. панель елементів і виводить на друк таблицю *

c. вміст таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

Програми, що забезпечують доступ до БД, називаються...

Choose one answer. a. Спецефічне управління базами даних

b. Сукупність управлінь базами даних

c. Структура управління базами даних

d. Система упорядкування баз даних

e. Система управління базами даних *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Choose one answer. a. 50 символів

b. 1 символ

c. 256 символів*

d. 65536 символів

e. 20 символів

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 20

Marks: 1

Якими способами можна створити таблицю в базі даних?

Choose one answer. a. Майстер

b. Майстер і конструктор -

c. Конструктор

d. Способом вводу даних

e. Майстер, конструктор і ввід даних

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 21

Marks: 1

Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Прізвище пацієнта"?

Choose one answer. a. Поле "Мемо"

b. Числовий

c. Лічильник

d. Фінансовий

e. Текстовий *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 22

Marks: 1

Кнопка "Відкрити":

Choose one answer. a. дозволяє відредагувати записи

b. відкриває таблицю або інший об'єкт

c. дозволяє внести записи

d. Усі відповіді вірні -

e. дозволяє змінити структуру таблиці

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 23

Marks: 1

Що означає дана іконка, що зображена на малюнку 4?

Choose one answer. a. Не можливо змінити тип даних

b. Запис заблоковано

c. Поле розміщене в таблиці

d. Ключове поле *

e. Дані не можливо змінити

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

Поле -- це...

Choose one answer. a. Рядок таблиці-

b. Об'єкт запиту

c. Комірка таблиці

d. Стовпчик таблиці

e. Об'єкт форми

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Marks: 1

Одним із видів запитів у MS Access є:

Choose one answer. a. Форма-

b. конструктор;

c. звіт.

d. фільтр;

e. вибірка;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 2

Marks: 1

Що таке база даних?

Choose one answer. a. Будь-яка інформація, представлена в табличній формі

b. Будь-який текстовий файл

c. Будь-яка електронна таблиця

d. Організована структура для зберігання інформації *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Яка з перерахованих властивостей не є властивістю реляційної бази?

Choose one answer. a. Кожен стовпець має унікальне ім'я

b. Порядок дотримання рядків в таблиці довільний

c. Декілька вузлів рівня пов'язано з вузлом одного рівня

d. Для кожної таблиці можна визначити первинний ключ -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 4

Marks: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Choose one answer. a. 1 символ

b. 256 символів *

c. 65536 символів

d. 20 символів

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1

Чи можна змінити форму в MS Access, якщо вона була створена за допомогою Майстра форм:

Choose one answer. a. ні;

b. немає вірної відповіді;

c. можна тільки висоту поля;

d. так; *

e. можна тільки ширину поля

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1На малюнку 2 зображено:

Choose one answer. a. Звіт

b. Форма *

c. Таблиця

d. Макрос

e. Запит

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

Яка з перерахованих властивостей не є властивістю реляційної бази?

Choose one answer. a. Для кожної таблиці можна визначити первинний ключ

b. Порядок дотримання рядків в таблиці довільний *

c. Кожен стовпець має унікальне ім'я

d. Декілька вузлів рівня пов'язано з вузлом одного рівня

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

Запити створюють для вибірки даних:

Choose one answer. a. з інших запитів

b. лише з однієї таблиці

c. з декількох таблиць*

d. Усі відповіді невірні

e. з декількох таблиць і запитів

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

Кнопка "Конструктор" відкриває:

Choose one answer. a. структуру об'єкту

b. панель елементів і виводить на друк таблицю

c. вміст таблиці -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 10

Marks: 1

Вікно якого майстра зображено на малюнку 1?

Choose one answer. a. Майстер звітів *

b. Майстер таблиць

c. Майстер форм

d. Майстер сторінок

e. Майстер макросів

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Якими способами можна створити таблицю в базі даних?

Choose one answer. a. Майстер

b. Майстер, конструктор і ввід даних -

c. Конструктор

d. Способом вводу даних

e. Майстер і конструктор

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

База даних - це... (дайте найбільш повну відповідь)

Choose one answer. a. Набір даних з вираженою орієнтованою специфікою

b. Сукупність даних, що спільно використовуються персоналом (споживачами) в межах регіону, країни, світу.

c. Це таблиці, їх зв'язки, запити, фільтри, форми і макроси -

d. Microsoft Access

e. СУРБД

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 13

Marks: 1

Який з нижче перерахованих елементів не є об'єктом MS Access?

Choose one answer. a. Звіт

b. Макрос

c. Таблиця

d. Запит

e. Книга *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Звіти створюються на підставі:

Choose one answer. a. інших звітів

b. запитів

c. базових таблиць -

d. форм


e. Усі відповіді вірні

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 15Marks: 1

Що зображено на малюнку 5?

Choose one answer. a. Властивості виводу даних

b. Властивості таблиці

c. Властивості поля *

d. Властивості відносин

e. Властивості даних

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1

Основним елементом бази даних є

Choose one answer. a. Запис

b. Форма

c. Таблиця

d. Поле -

e. Звіт


Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 17

Marks: 1

На основі таблиці бази даних MS Access, що містить персональні дані людей, створіть запит, який міститиме поля Прізвище й Ім'я. Для поля Прізвище встановіть сортування за зростанням, а для поля Ім'я – за спаданням. У результаті записи будуть відсортовані:

Choose one answer. a. немає правильної відповіді;

b. за іменами в зворотному алфавітному порядку;

c. за прізвищами в прямому алфавітному порядку;

d. за іменами з зворотному алфавітному порядку, а тезки - за прізвищами в прямому алфавітному порядку;*

e. за прізвищами в прямому алфавітному порядку, а однофамільці — за іменами в зворотному алфавітному порядку;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

База даних-ЦЕ:

Choose one answer. a. Будь-яка інформація, представлена в табличній формі

b. Організована структура для зберігання інформації *

c. Будь-який текстовий файл

d. Усі відповіді вірні

e. Будь-яка електронна таблиця

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Поле вважається унікальним, якщо:

Choose one answer. a. його значення повторюються

b. його ім'я не повторюється в базі даних *

c. його довжина мінімальна

d. його значення не повторюються

e. Усі відповіді вірні

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 20

Marks: 1

Який з нижче перерахованих елементів не є об'єктом MS Access?

Choose one answer. a. Макрос

b. Звіт

c. Запит

d. Книга *

e. Таблиця

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

Що означає дана іконка, що зображена на малюнку 4?

Choose one answer. a. Не можливо змінити тип даних

b. Запис заблоковано

c. Ключове поле*

d. Поле розміщене в таблиці

e. Дані не можливо змінити

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 22

Marks: 1

Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Кількість лейкоцитів"?

Choose one answer. a. Числовий *

b. Фінансовий

c. Текстовий

d. Поле "Мемо"

e. Лічильник

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1

Нормалізація таблиць призначена для:

Choose one answer. a. Нормалізація зв'язків між таблицями дублювання *

b. Узгодження зв'язків між таблицями

c. Нормалізація відношень

d. Усунення дублювання інформації, покращення структурування

e. Зведення таблиць до "нормальних форм"

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 24

Marks: 1

Чи можуть дублюватися значення в ключовому полі (primary key) таблиці?

Choose one answer. a. Ні,ніколи *

b. Усі відповіді невірні

c. Так, якщо як ключове поле використовувати поле з типом даних об'єкту OLE

d. Так, якщо це поле буде використано для встановлення зв'язку з іншими таблицями

e. Так, якщо ключове поле полягає більш ніж одного поля таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Чи можуть дублюватися значення в ключовому полі (primary key) таблиці?

Choose one answer. a. Ні,ніколи *

b. Так, якщо як ключове поле використовувати поле з типом даних об'єкту OLE

c. Так, якщо це поле буде використано для встановлення зв'язку з іншими таблицями

d. Так, якщо ключове поле полягає більш ніж одного поля таблиці

e. Усі відповіді невірні

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 2

Marks: 1

В результаті запитів створюються:

Choose one answer. a. бланки запитів-

b. звіти

c. реляційні таблиці

d. результуючі таблиці

e. Усі відповіді невірні

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 3

Marks: 1На малюнку 2 зображено:

Choose one answer. a. Форма *

b. Запит

c. Таблиця

d. Макрос

e. Звіт


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

Як можна знищити помилкові зв'язки між таблицями БД в Access?

Choose one answer. a. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу F1

b. Вибрати команду "Удалить"

c. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу F5

d. Встановити курсор миші на лінії зв'язку, викликати контексне меню і вибрати команду "Удалить" *

e. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу End

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1Маюнок 3 показує приклади:

Choose one answer. a. Типи дати

b. Типи тексту

c. Типи даних

d. Типии таблиць-

e. Типии посилань

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 6

Marks: 1

Програми, що забезпечують доступ до БД, називаються...

Choose one answer. a. Структура управління базами даних

b. Спецефічне управління базами даних

c. Система управління базами даних *

d. Сукупність управлінь базами даних

e. Система упорядкування баз даних

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

Абривіатура "СУБД" -- це...

Choose one answer. a. Спецефічне управління базами даних

b. Структура управління базами даних

c. Система управління базами даних *

d. Система упорядкування баз даних

e. Сукупність управлінь базами даних

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

Обчислюване поле в запиті:

Choose one answer. a. за допомогою кнопки Групові операції -

b. за допомогою кнопки Побудувати

c. створити можна

d. Усі відповіді вірні

e. створити не можна

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 9

Marks: 1

У чому полягає функція ключового поля?

Choose one answer. a. Однозначно визначати запис

b. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

c. Визначати заголовок стовпця таблиці

d. Однозначно визначати таблицю-

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 10

Marks: 1

Змінити формат числового поля таблиці бази даних можна:

Choose one answer. a. в режимі таблиці і в режимі Конструктор.

b. в режимі майстра; -

c. в режимі таблиці;

d. в режимі Конструктор;

e. в режимі вводу даних

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 11Marks: 1

Що зображено на малюнку 5?

Choose one answer. a. Властивості відносин

b. Властивості даних

c. Властивості поля *

d. Властивості виводу даних

e. Властивості таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

З чого складається макрос?

Choose one answer. a. З набору макрокоманд-

b. З сукупності операторів Visual Basic

c. З набору гiперпосилань

d. З набору тегiв

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 13

Marks: 1

База даних служить для:

Choose one answer. a. зберігання і впорядкування інформації

b. обробки графічної інформації

c. обробки текстової документації

d. ведення розрахунково-обчислювальних операцій -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 14

Marks: 1

Форми в MS Access призначені для:

Choose one answer. a. захисту бази даних;

b. подання даних на паперовому аркуші;

c. організації взаємодії з користувачем.

d. виведення інформації на екран; -

e. графічного оформлення інформації;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 15

Marks: 1

Неможливо створити новий запит у базі даних MS Access таким способом:

Choose one answer. a. виконати команду Вставка→3апроC.-

b. немає правильної відповіді;

c. виконати команду Вид→Обьекты базы данных→3апросы;

d. у вікні База данных активізувати вкладку Запросы і клікнути ЛКМ по кнопці Создать;

e. на панелі інструментів База данных активізувати кнопку Новый обьект: Запрос;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 16

Marks: 1

Що означає дана іконка, що зображена на малюнку 4?

Choose one answer. a. Ключове поле*

b. Запис заблоковано

c. Не можливо змінити тип даних

d. Дані не можливо змінити

e. Поле розміщене в таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Choose one answer. a. 20 символів

b. 1 символ

c. 65536 символів

d. 256 символів *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

Запити створюють для вибірки даних:

Choose one answer. a. з декількох таблиць і запитів

b. Усі відповіді невірні

c. лише з однієї таблиці

d. з декількох таблиць -

e. з інших запитів

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 19

Marks: 1

Яка з перерахованих властивостей не є властивістю реляційної бази?

Choose one answer. a. Порядок дотримання рядків в таблиці довільний

b. Кожен стовпець має унікальне ім'я -

c. Для кожної таблиці можна визначити первинний ключ

d. Декілька вузлів рівня пов'язано з вузлом одного рівня

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 20

Marks: 1

Ключовий атрибут це -...

Choose one answer. a. Встановлюється для полявторинного ключа

b. Атрибут, за значеннями якого можна однозначно визначити значення всіх БД, що знаходяться на даному комп'ютері -

c. Атрибут, за визначеннями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів цього ж об'єкту

d. Атрибут, за занченнями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів всіх об'єктів, які з ним пов'язані

e. Встановлюється для поля МЕМО

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 21

Marks: 1

Доступ до елементів керування формою отримують за допомогою команди MS Access:

Choose one answer. a. Вид→Панель инструментов;

b. немає правильної відповіді; -

c. Вид→Панель элементов;

d. Вид→Панели инструментов→Формат (форма/отчет);

e. Вид→Панели инструментов→Конструктор форм;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 22

Marks: 1

функція ключового поля полягає:

Choose one answer. a. Однозначно визначати запис*

b. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

c. Усі відповіді вірні

d. Визначати заголовок стовпця таблиці -

e. Однозначно визначати таблицю

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1

Поле вважається унікальним, якщо:

Choose one answer. a. його довжина мінімальна

b. його значення не повторюються -

c. Усі відповіді вірні

d. його значення повторюються

e. його ім'я не повторюється в базі даних

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 24

Marks: 1

У текстовому полі таблиці бази даних у MS Access можна зберігати:

Choose one answer. a. літери, цифри, пропуски, спеціальні символи; *

b. тільки літери і цифри;

c. тільки літери і спеціальні символи;

d. тільки літери і пропуски;

e. літери, пропуски, спеціальні символи;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Marks: 1

Довжина поля вимірюється в:

Choose one answer. a. байтах

b. міліметрах

c. Усі відповіді невірні

d. символах *

e. пікселях

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 2

Marks: 1

Робота із звітами виконується в режимах:

Choose one answer. a. Форма

b. Конструктор*

c. Попередній перегляд

d. Усі відповіді вірні

e. Зразок

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Звіт -- це...

Choose one answer. a. спосіб обробки інформації, яка міститься в формі

b. спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях

c. спосіб обробки інформації, яка міститься в звітах

d. засіб перегляду остаточної інформації, яка міститься в таблицях і запитах *

e. засіб для оптимізації внесення, перегляду та редагування даних в таблиці

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

На основі таблиці бази даних MS Access, що містить персональні дані людей, створіть запит, який міститиме поля Прізвище й Ім'я. Для поля Прізвище встановіть сортування за зростанням, а для поля Ім'я – за спаданням. У результаті записи будуть відсортовані:

Choose one answer. a. за прізвищами в прямому алфавітному порядку;

b. немає правильної відповіді;

c. за прізвищами в прямому алфавітному порядку, а однофамільці — за іменами в зворотному алфавітному порядку;

d. за іменами з зворотному алфавітному порядку, а тезки - за прізвищами в прямому алфавітному порядку; *

e. за іменами в зворотному алфавітному порядку;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Choose one answer. a. 20 символів

b. 1 символ

c. 65536 символів -

d. 256 символів

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 6

Marks: 1

Обчислюване поле в запиті:

Choose one answer. a. Усі відповіді вірні

b. за допомогою кнопки Побудувати

c. створити не можна

d. створити можна*

e. за допомогою кнопки Групові операції

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1Маюнок 3 показує приклади:

Choose one answer. a. Типи дати

b. Типии таблиць

c. Типии посилань

d. Типи даних *

e. Типи тексту

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1Вікно якого майстра зображено на малюнку 1?

Choose one answer. a. Майстер сторінок

b. Майстер форм

c. Майстер звітів*

d. Майстер макросів

e. Майстер таблиць

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

Якими способами можна створити таблицю в базі даних?

Choose one answer. a. Конструктор

b. Майстер, конструктор і ввід даних *

c. Майстер і конструктор

d. Способом вводу даних

e. Майстер

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

Чи може користувач змінювати дані в полі таблиці, яке має типа Лічильник (AutoNumber)?

Choose one answer. a. Ні, цього зробити не можна *

b. Так, якщо дати команду Запису/Введення даних

c. Усі відповіді невірні

d. Так, якщо дати команду Правка/Вставити

e. Так, якщо двічі клацнути вічко і почати редагування

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Яка база даних будується на основі таблиць і лише таблиць?

Choose one answer. a. Реляційна*

b. Мережева

c. Ієрархічна

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

Який з нижче перерахованих елементів не є об'єктом MS Access?

Choose one answer. a. Звіт

b. Макрос

c. Книга *

d. Таблиця

e. Запит

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

Форми в MS Access призначені для:

Choose one answer. a. подання даних на паперовому аркуші;

b. виведення інформації на екран;

c. захисту бази даних;

d. графічного оформлення інформації;

e. організації взаємодії з користувачем. *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Що означає дана іконка, що зображена на малюнку 4?

Choose one answer. a. Поле розміщене в таблиці

b. Запис заблоковано

c. Ключове поле *

d. Не можливо змінити тип даних

e. Дані не можливо змінити

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 15

Marks: 1

База даних служить для:

Choose one answer. a. обробки графічної інформації

b. ведення розрахунково-обчислювальних операцій

c. зберігання і впорядкування інформації *

d. обробки текстової документації

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1

Скільки основних полів у таблицях баз даних?

Choose one answer. a. 1

b. 2


c. 4

d. 3


e. всі -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 17

Marks: 1

Відкрийте таблицю бази даних MS Access, що містить персональні дані людей, активізуйте кнопку Изменить фильтр на панелі інструментів Таблица в режиме таблицы, в поле Прізвище введіть умову відбору С* і активізуйте кнопку Применить фильтр на панелі інструментів Таблица в режиме таблицы. У результаті:

Choose one answer. a. будуть відібрані прізвища, які не містять букву "с";

b. будуть відібрані записи з прізвищами, які починаються на літеру С; *

c. немає правильної відповіді;

d. будуть відібрані записи з прізвищами, які містять букву "с" у будь-якому місці;

e. не буде відібрано жодного запису;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

SQL - це:

Choose one answer. a. Мова програмування низького рівня

b. Усі відповіді невірні

c. Структурована мова запитів*

d. Мова програмування високого рівня

e. Мова розмітки бази даних

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Ключовий атрибут це -...

Choose one answer. a. Атрибут, за значеннями якого можна однозначно визначити значення всіх БД, що знаходяться на даному комп'ютері

b. Атрибут, за визначеннями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів цього ж об'єкту *

c. Встановлюється для полявторинного ключа

d. Встановлюється для поля МЕМО

e. Атрибут, за занченнями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів всіх об'єктів, які з ним пов'язані

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 20

Marks: 1

Що таке запит?

Choose one answer. a. Вікно конструктора

b. Головна таблиця

c. Зв'язана таблиця

d. Засіб відбору даних *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

Зв'язок між окремими таблицями в реляційній базі даних здійснюється:

Choose one answer. a. через систему гіперпосилань;

b. шляхом індексування записів;

c. через спільне поле даних; *

d. шляхом індексування і сортування записів;

e. шляхом сортування даних;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 22

Marks: 1На малюнку 2 зображено:

Choose one answer. a. Звіт

b. Форма *

c. Запит

d. Макрос

e. Таблиця

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1

Чи можуть дублюватися значення в ключовому полі (primary key) таблиці?

Choose one answer. a. Ні,ніколи *

b. Так, якщо як ключове поле використовувати поле з типом даних об'єкту OLE

c. Так, якщо ключове поле полягає більш ніж одного поля таблиці

d. Так, якщо це поле буде використано для встановлення зв'язку з іншими таблицями

e. Усі відповіді невірні

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

У текстовому полі таблиці бази даних у MS Access можна зберігати:

Choose one answer. a. літери, пропуски, спеціальні символи;

b. літери, цифри, пропуски, спеціальні символи;

c. тільки літери і цифри; -

d. тільки літери і спеціальні символи;

e. тільки літери і пропуски;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Marks: 1

На малюнку 2 зображено:

Choose one answer. a. Звіт

b. Форма *

c. Таблиця

d. Запит

e. Макрос

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 2

Marks: 1

Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Номер телефону пацієнта"?

Choose one answer. a. Поле "Мемо"

b. Лічильник

c. Фінансовий

d. Числовий *

e. Текстовий

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

При створенні запиту в режимі Конструктор:

Choose one answer. a. умови відбору *

b. вказують з якої таблиці

c. вибирають джерела інформації

d. склад полів

e. Усі відповіді невірні

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

Зв'язок один-до-одного допускає...

Choose one answer. a. Встановлення даного типу зв'язку

b. В даний момент часу зв'язок між двома об'єктами

c. Зв'язок з одним об'єктом кількох інших об'єктів-

d. Зв'язок кількох об'єктів з кількома іншими

e. Перевірку та встановлення додаткових параметрів даного типу зв'язку

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 5

Marks: 1

функція ключового поля полягає:

Choose one answer. a. Однозначно визначати запис *

b. Однозначно визначати таблицю

c. Визначати заголовок стовпця таблиці

d. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

e. Усі відповіді вірні

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Choose one answer. a. 1 символ

b. 65536 символів

c. 20 символів

d. 256 символів *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

функція ключового поля полягає:

Choose one answer. a. Визначати заголовок стовпця таблиці

b. Усі відповіді вірні

c. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

d. Однозначно визначати таблицю

e. Однозначно визначати запис *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

Кнопка "Конструктор" відкриває:

Choose one answer. a. структуру об'єкту -

b. вміст таблиці

c. панель елементів і виводить на друк таблицю

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 9

Marks: 1

Структура бази даних зміниться, якщо

Choose one answer. a. додати/видалити стовпець*

b. відредагувати рядок

c. додати/видалити звіт

d. додати/видалити запис

e. поміняти місцями записи

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1Що зображено на малюнку 5?

Choose one answer. a. Властивості поля *

b. Властивості виводу даних

c. Властивості таблиці

d. Властивості даних

e. Властивості відносин

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

База даних служить для:

Choose one answer. a. Усі відповіді вірні -

b. зберігання і впорядкування інформації

c. обробки графічної інформації

d. ведення розрахунково-обчислювальних операцій

e. обробки текстової документації

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 12

Marks: 1

При створенні таблиці в Конструкторі необхідно задати:

Choose one answer. a. Назву поля

b. Назву поля, тип даних і ключове поле *

c. Назву поля і тип даних

d. Тип даних

e. Ключове поле і назви полів

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

Назву полів необхідно задавати в:

Choose one answer. a. Майстрі форми

b. Звіті

c. Запиті

d. Формі

e. Таблиці *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

База даних-ЦЕ:

Choose one answer. a. Організована структура для зберігання інформації *

b. Будь-який текстовий файл

c. Будь-яка інформація, представлена в табличній формі

d. Усі відповіді вірні

e. Будь-яка електронна таблиця

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 15

Marks: 1Маюнок 3 показує приклади:

Choose one answer. a. Типи даних*

b. Типии посилань

c. Типи дати

d. Типи тексту

e. Типии таблиць

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1Вікно якого майстра зображено на малюнку 1?

Choose one answer. a. Майстер сторінок

b. Майстер форм

c. Майстер звітів *

d. Майстер макросів

e. Майстер таблиць

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1

Обчислюване поле в запиті:

Choose one answer. a. створити можна*

b. створити не можна

c. за допомогою кнопки Групові операції

d. за допомогою кнопки Побудувати

e. Усі відповіді вірні

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

В результаті запитів створюються:

Choose one answer. a. реляційні таблиці -

b. Усі відповіді невірні

c. результуючі таблиці

d. бланки запитів

e. звіти

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 19

Marks: 1

Зовнішнє представлення інформаційної моделі ...

Choose one answer. a. Представленням об'єктів в вигляді деревовидної структури

b. Філософський погляд на предметну область задачі

c. Охоплює всю задачу - це точка зору адміністратора інформаційної системи -

d. Представленням об'єктів в вигляді локальної структури

e. Представлення інформації з точки зору людини-користувача інформаційної системи

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 20

Marks: 1

Якими способами можна створити звіт?

Choose one answer. a. Майстер і конструктор

b. Способом вводу даних

c. Майстер, конструктор і ввід даних -

d. Майстер

e. Конструктор

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 21

Marks: 1

Записами вважаються:

Choose one answer. a. таблиці

b. заголовки

c. рядки

d. стовпці

e. набір інформації у кожній клітинці *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 22

Marks: 1

поле - це:

Choose one answer. a. Стовпець в таблиці *

b. Вікно конструктора

c. Рядок в таблиці

d. Текст будь-якого розміру

e. Усі відповіді невірні

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1

Довжина поля вимірюється в:

Choose one answer. a. пікселях

b. байтах

c. міліметрах

d. символах *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

У чому полягає функція ключового поля?

Choose one answer. a. Визначати заголовок стовпця таблиці

b. Однозначно визначати запис *

c. Однозначно визначати таблицю

d. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Балів: 1

Обчислюване поле в запиті:

Виберіть одну правильну відповідь a. створити можна*

b. за допомогою кнопки Групові операції

c. створити не можна

d. за допомогою кнопки Побудувати

e. Усі відповіді вірні

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 2

Балів: 1

Записами вважаються:

Виберіть одну правильну відповідь a. таблиці

b. заголовки

c. набір інформації у кожній клітинці *

d. стовпці

e. рядки

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 3

Балів: 1

Типи представлень інформаційних моделей

Виберіть одну правильну відповідь a. Візуально-графічне, зовнішнє, проміжне

b. Концептуальне, внутрішнє

c. Локальна, мережева, зовнішня

d. Реляційна, структурована, таблична. -

e. Концептуальне, зовнішнє, внутрішнє

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 4Балів: 1

На малюнку 2 зображено:

Виберіть одну правильну відповідь a. Звіт

b. Макрос

c. Форма*

d. Запит

e. Таблиця

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 5

Балів: 1

Таблиці служать для:

Виберіть одну правильну відповідь a. Усі відповіді невірні

b. вибірки інформації

c. ведення розрахунків

d. зберігання інформації *

e. вивід на друк таблиць

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 6

Балів: 1

Неможливо створити новий запит у базі даних MS Access таким способом:

Виберіть одну правильну відповідь a. на панелі інструментів База данных активізувати кнопку Новый обьект: Запрос; *

b. виконати команду Вид→Обьекты базы данных→3апросы;

c. у вікні База данных активізувати вкладку Запросы і клікнути ЛКМ по кнопці Создать;

d. немає правильної відповіді;

e. виконати команду Вставка→3апроC.

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 7

Балів: 1

Майстр створення таблиць -- це...

Виберіть одну правильну відповідь a. можливість інтерактивно вказати типи баз даних, встановлювати додаткові властивості

b. підготовлені шаблони таблиць та полів для кожної з них з наперед встановленими властивостями. *

c. підготовлені шаблони запитів для кожного з них з наперед встановленими властивостями.

d. можливість інтерактивно вказати імена необхідних полів, вибрати їх типи, встановлювати додаткові властивості

e. підготовлені шаблони форм для кожної з них з наперед встановленими властивостями.

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 8

Балів: 1

Яке призначення об'єкта бази даних - форма?

Виберіть одну правильну відповідь a. Для створення запитів

b. Для збереження створених таблиць в режимі майстра

c. Для збереження створених таблиць

d. Для вибірки інформації з таблиць по певному критерію

e. Для оптимізації процесу внесення даних у таблицю *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 9

Балів: 1

Чи можуть дублюватися значення в ключовому полі (primary key) таблиці?

Виберіть одну правильну відповідь a. Ні,ніколи*

b. Усі відповіді невірні

c. Так, якщо це поле буде використано для встановлення зв'язку з іншими таблицями

d. Так, якщо як ключове поле використовувати поле з типом даних об'єкту OLE

e. Так, якщо ключове поле полягає більш ніж одного поля таблиці

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 10

Балів: 1

Що таке інформаційна модель?

Виберіть одну правильну відповідь a. Спосіб формування уявлення про дані, їх склад та використання *

b. Схема, що відображає таблиці Access та зв'язки між ними

c. Вікно Access для встановлення зв'язків між таблицями

d. Філософський погляд на склад та використання інформації

e. Представлення об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 11

Балів: 1

Звіти створюють для:

Виберіть одну правильну відповідь a. вибірки інформації

b. виводу на друк потрібної інформації -

c. виводу на екран потрібної інформації

d. Усі відповіді вірні

e. введення даних

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 12

Балів: 1

Що означає дана іконка, що зображена на малюнку 4?

Виберіть одну правильну відповідь a. Не можливо змінити тип даних

b. Ключове поле *

c. Поле розміщене в таблиці

d. Дані не можливо змінити

e. Запис заблоковано

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 13

Балів: 1

Яку команду меню слід вибирати для встановлення зв'язків між таблицями?

Виберіть одну правильну відповідь a. Вид-->аналіз даних

b. Вид--> Настройка-->Параметры

c. Сервіс-->аналіз даних

d. Сервіс-->Cхема даних*

e. Сервіс-->Настройка

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 14

Балів: 1

запит- це:

Виберіть одну правильну відповідь a. Зв'язана таблиця

b. Головна таблиця

c. Усі відповіді невірні

d. Вікно конструктора

e. Засіб відбору даних*

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 15

Балів: 1Вікно якого майстра зображено на малюнку 1?

Виберіть одну правильну відповідь a. Майстер форм

b. Майстер макросів

c. Майстер сторінок

d. Майстер таблиць

e. Майстер звітів *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 16

Балів: 1

Зв'язок один-до-багатьох допускає...

Виберіть одну правильну відповідь a. Зв'язок з одним об'єктом кількох інших об'єктів *

b. Перевірку та встановлення додаткових параметрів даного типу зв'язку

c. В даний момент часу зв'язок між двома об'єктами

d. Зв'язок кількох об'єктів з кількома іншими

e. Зв'язок між двома об'єктами

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 17

Балів: 1

Майстер звітів у MS Access працює:

Виберіть одну правильну відповідь a. в п'ять етапів;

b. в три етапи;

c. В сім етапів;

d. в чотири етапи;

e. в шість етапів; *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 18

Балів: 1

Структура бази даних зміниться, якщо

Виберіть одну правильну відповідь a. додати/видалити звіт

b. додати/видалити стовпець *

c. додати/видалити запис

d. поміняти місцями записи

e. відредагувати рядок

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 19

Балів: 1

База даних-ЦЕ:

Виберіть одну правильну відповідь a. Будь-яка інформація, представлена в табличній формі

b. Усі відповіді вірні

c. Організована структура для зберігання інформації*

d. Будь-який текстовий файл

e. Будь-яка електронна таблиця

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 20

Балів: 1

функція ключового поля полягає:

Виберіть одну правильну відповідь a. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

b. Однозначно визначати таблицю

c. Усі відповіді вірні

d. Визначати заголовок стовпця таблиці

e. Однозначно визначати запис *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 21

Балів: 1Що зображено на малюнку 5?

Виберіть одну правильну відповідь a. Властивості даних

b. Властивості відносин

c. Властивості виводу даних

d. Властивості таблиці

e. Властивості поля *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 22

Балів: 1

Звіти створюються на підставі:

Виберіть одну правильну відповідь a. Усі відповіді вірні

b. базових таблиць

c. інших звітів

d. форм

e. запитів -

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 23

Балів: 1

Довжина поля вимірюється в:

Виберіть одну правильну відповідь a. Пікселях-

b. міліметрах

c. байтах

d. символах

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 24

Балів: 1

Над полем типу Дата/время таблиці бази даних у MS Access можна виконувати:

Виберіть одну правильну відповідь a. тільки перегляд значень;

b. розрахунки (тільки додавання);

c. розрахунки (додавання, віднімання, порівняння); *

d. розрахунки (тільки віднімання);

e. розрахунки (тільки порівняння);

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Marks: 1

Обчислюване поле в запиті:

Choose one answer. a. створити можна *

b. створити не можна

c. Усі відповіді вірні

d. за допомогою кнопки Побудувати

e. за допомогою кнопки Групові операції

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 2

Marks: 1

Ключове поле:

Choose one answer. a. встановлено лише для одного поля

b. має бути унікальним *

c. вказується по кожній таблиці

d. Усі відповіді вірні

e. необхідно для зв'язків з іншою таблицею

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1Що зображено на малюнку 5?

Choose one answer. a. Властивості поля *

b. Властивості виводу даних

c. Властивості даних

d. Властивості відносин

e. Властивості таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

Записами вважаються:

Choose one answer. a. таблиці

b. набір інформації у кожній клітинці *

c. стовпці

d. рядки

e. заголовки

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1

При створенні запиту в режимі Конструктор:

Choose one answer. a. умови відбору*

b. склад полів

c. вказують з якої таблиці

d. Усі відповіді невірні

e. вибирають джерела інформації

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

Умову відбору необхідно задавати в:

Choose one answer. a. Запиті *

b. Формі

c. Таблиці

d. Звіті

e. Майстрі форми

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1Маюнок 3 показує приклади:

Choose one answer. a. Типи дати

b. Типи тексту

c. Типи даних *

d. Типии посилань

e. Типии таблиць

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

Що таке SQL?

Choose one answer. a. Мова розмітки бази даних

b. Структурована мова запитів *

c. Мова програмування низького рівня

d. Мова програмування високого рівня

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

Чи можуть дублюватися значення в ключовому полі (primary key) таблиці?

Choose one answer. a. Ні,ніколи *

b. Так, якщо ключове поле полягає більш ніж одного поля таблиці

c. Так, якщо як ключове поле використовувати поле з типом даних об'єкту OLE

d. Так, якщо це поле буде використано для встановлення зв'язку з іншими таблицями

e. Усі відповіді невірні

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

Що таке SQL?

Choose one answer. a. Мова програмування високого рівня

b. Мова розмітки бази даних

c. Структурована мова запитів *

d. Мова програмування низького рівня

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

В результаті запитів створюються:

Choose one answer. a. бланки запитів

b. результуючі таблиці *

c. реляційні таблиці

d. звіти

e. Усі відповіді невірні

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

Який Тип даних необхідно задати для Ключового поля?

Choose one answer. a. Числовий-

b. Текстовий

c. ДатаЧас

d. Лічильник

e. Фінансовий

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 13

Marks: 1

Який з нижче перерахованих елементів не є об'єктом MS Access?

Choose one answer. a. Запит

b. Книга *

c. Таблиця

d. Звіт

e. Макрос

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Яким з нижче перерахованих запитів не можна побудувати?

Choose one answer. a. Паралельний -

b. Перехресний

c. Простий

d. Запис без підлеглих

e. На створення таблиці

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 15

Marks: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Choose one answer. a. 20 символів-

b. 65536 символів

c. 256 символів

d. 1 символ

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 16

Marks: 1

Що означає дана іконка, що зображена на малюнку 4?

Choose one answer. a. Ключове поле *

b. Не можливо змінити тип даних

c. Поле розміщене в таблиці

d. Запис заблоковано

e. Дані не можливо змінити

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1

Яким з нижче перерахованих запитів не можна побудувати?

Choose one answer. a. Перехресний

b. Запис без підлеглих

c. На створення таблиці

d. Паралельний -

e. Простий

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 18

Marks: 1

Назву полів необхідно задавати в:

Choose one answer. a. Майстрі форми

b. Формі

c. Таблиці *

d. Запиті

e. Звіті

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Яким з нижче перерахованих запитів не можна побудувати?

Choose one answer. a. Перехресний

b. Паралельний -

c. Простий

d. На створення таблиці

e. Запис без підлеглих

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 20

Marks: 1

Таблиці, запити, звіти, форми – це:

Choose one answer. a. єдиний файл бази даних; *

b. файли різних програм об’єднані оболонкою;

c. немає правильної відповіді;

d. окремі файли, що вміщені в папку;

e. щось інше;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

Яка з перерахованих властивостей не є властивістю реляційної бази?

Choose one answer. a. Порядок дотримання рядків в таблиці довільний

b. Для кожної таблиці можна визначити первинний ключ

c. Кожен стовпець має унікальне ім'я

d. Декілька вузлів рівня пов'язано з вузлом одного рівня -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 22

Marks: 1

Що таке поле?

Choose one answer. a. Текст будь-якого розміру

b. Стовпець в таблиці *

c. Рядок в таблиці

d. Вікно конструктора

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1

Записами вважаються:

Choose one answer. a. рядки

b. заголовки

c. стовпці

d. таблиці

e. набір інформації у кожній клітинці *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 24Marks: 1

Вікно якого майстра зображено на малюнку 1?

Choose one answer. a. Майстер звітів*

b. Майстер форм

c. Майстер таблиць

d. Майстер макросів

e. Майстер сторінок

Correct

Marks for this submission: 1/1.Балів: 1

На малюнку 2 зображено:

Виберіть одну правильну відповідь a. Звіт

b. Форма *

c. Таблиця

d. Запит

e. Макрос

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 2

Балів: 1

Яку команду меню слід вибирати для встановлення зв'язків між таблицями?

Виберіть одну правильну відповідь a. Вид-->аналіз даних

b. Сервіс-->Настройка

c. Вид--> Настройка-->Параметры

d. Сервіс-->Cхема даних *

e. Сервіс-->аналіз даних

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 3

Балів: 1

Яка база даних будується на основі таблиць і лише таблиць?

Виберіть одну правильну відповідь a. Ієрархічна

b. Реляційна *

c. Мережева

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 4

Балів: 1

функція ключового поля полягає:

Виберіть одну правильну відповідь a. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

b. Однозначно визначати таблицю

c. Однозначно визначати запис *

d. Усі відповіді вірні

e. Визначати заголовок стовпця таблиці

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 5

Балів: 1Маюнок 3 показує приклади:

Виберіть одну правильну відповідь a. Типи даних *

b. Типи дати

c. Типи тексту

d. Типии таблиць

e. Типии посилань

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 6

Балів: 1

У текстовому полі таблиці бази даних у MS Access можна зберігати:

Виберіть одну правильну відповідь a. літери, цифри, пропуски, спеціальні символи; *

b. тільки літери і спеціальні символи;

c. тільки літери і пропуски;

d. літери, пропуски, спеціальні символи;

e. тільки літери і цифри;

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 7

Балів: 1

Записи - це:

Виберіть одну правильну відповідь a. таблиці

b. заголовки

c. стовпці

d. рядки

e. набір інформації у кожній клітинці *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 8

Балів: 1

Звіти створюють для:

Виберіть одну правильну відповідь a. Усі відповіді вірні

b. виводу на друк потрібної інформації

c. виводу на екран потрібної інформації -

d. введення даних

e. вибірки інформації

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 9

Балів: 1

Довжина поля вимірюється в:

Виберіть одну правильну відповідь a. пікселях

b. символах *

c. байтах

d. міліметрах

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 10

Балів: 1

SQL - це:

Виберіть одну правильну відповідь a. Мова програмування низького рівня

b. Мова програмування високого рівня

c. Мова розмітки бази даних

d. Усі відповіді невірні

e. Структурована мова запитів*

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 11

Балів: 1

Форми в MS Access призначені для:

Виберіть одну правильну відповідь a. графічного оформлення інформації; -

b. захисту бази даних;

c. виведення інформації на екран;

d. організації взаємодії з користувачем.

e. подання даних на паперовому аркуші;

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 12

Балів: 1

Що означає дана іконка, що зображена на малюнку 4?

Виберіть одну правильну відповідь a. Не можливо змінити тип даних

b. Поле розміщене в таблиці

c. Запис заблоковано

d. Ключове поле *

e. Дані не можливо змінити

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 13

Балів: 1

Поле вважається унікальним, якщо:

Виберіть одну правильну відповідь a. його значення не повторюються -

b. його ім'я не повторюється в базі даних

c. Усі відповіді вірні

d. його довжина мінімальна

e. його значення повторюються

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 14

Балів: 1

На основі таблиці бази даних MS Access, що містить персональні дані людей, створіть запит, який міститиме поля Прізвище й Ім'я. Для поля Прізвище встановіть сортування за зростанням, а для поля Ім'я – за спаданням. У результаті записи будуть відсортовані:

Виберіть одну правильну відповідь a. за іменами з зворотному алфавітному порядку, а тезки - за прізвищами в прямому алфавітному порядку;

b. за прізвищами в прямому алфавітному порядку;

c. немає правильної відповіді;

d. за прізвищами в прямому алфавітному порядку, а однофамільці — за іменами в зворотному алфавітному порядку; -

e. за іменами в зворотному алфавітному порядку;

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 15

Балів: 1

Що таке SQL?

Виберіть одну правильну відповідь a. Мова розмітки бази даних

b. Мова програмування високого рівня

c. Структурована мова запитів *

d. Мова програмування низького рівня

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 16

Балів: 1

Яким з нижче перерахованих запитів не можна побудувати?

Виберіть одну правильну відповідь a. На створення таблиці -

b. Паралельний

c. Простий

d. Перехресний

e. Запис без підлеглих

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 17

Балів: 1

Як запустити програму Microsoft Access

Виберіть одну правильну відповідь a. Пуск--> Microsoft Access

b. Пуск-->Програми-->Cлужбові-->Microsoft Access

c. Пуск-->Програми-->Cлужбові--> Настройка

d. Пуск-->Програми-->Стандартні-->Microsoft Access -

e. Пуск--> Програми

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 18

Балів: 1

Запити створюють для вибірки даних:

Виберіть одну правильну відповідь a. з декількох таблиць і запитів

b. з інших запитів

c. Усі відповіді невірні

d. з декількох таблиць*

e. лише з однієї таблиці

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 19

Балів: 1Що зображено на малюнку 5?

Виберіть одну правильну відповідь a. Властивості поля*

b. Властивості таблиці

c. Властивості виводу даних

d. Властивості даних

e. Властивості відносин

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 20

Балів: 1

Яке призначення програми Acceses?

Виберіть одну правильну відповідь a. Це система високоефективногоуправління персоналом

b. Служить дляподальшого використання таблиць, які були створенні Excel

c. Служить для статичної обробки великих об'ємів інформації

d. Це система управління реляційними базами даних *

e. Служить для статичної обробки великих масивівінформаціїзадля зберігання та спільного використання персоналом

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 21

Балів: 1

Що таке база даних?

Виберіть одну правильну відповідь a. Організована структура для зберігання інформації *

b. Будь-яка інформація, представлена в табличній формі

c. Будь-який текстовий файл

d. Будь-яка електронна таблиця

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 22

Балів: 1

Ключове поле:

Виберіть одну правильну відповідь a. встановлено лише для одного поля

b. має бути унікальним

c. Усі відповіді вірні -

d. необхідно для зв'язків з іншою таблицею

e. вказується по кожній таблиці

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 23

Балів: 1

Який з нижче перерахованих елементів не є об'єктом MS Access?

Виберіть одну правильну відповідь a. Таблиця

b. Книга *

c. Звіт

d. Макрос

e. Запит

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 24

Балів: 1

Записи - це:

Виберіть одну правильну відповідь a. стовпці

b. заголовки

c. рядки

d. таблиці

e. набір інформації у кожній клітинці *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Яка назва іконки позначеної на рисунку 7 цифрою 2?

Choose one answer. a. Зведена таблиця

b. Режим таблиці

c. Конструктор

d. Немає правильної відповіді

e. Зведена діаграма

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 2

Marks: 1

Ключовий атрибут це -...

Choose one answer. a. Встановлюється для поля МЕМО

b. Атрибут, за визначеннями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів цього ж об'єкту *

c. Атрибут, за значеннями якого можна однозначно визначити значення всіх БД, що знаходяться на даному комп'ютері

d. Атрибут, за занченнями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів всіх об'єктів, які з ним пов'язані

e. Встановлюється для полявторинного ключа

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Таблиці служать для:

Choose one answer. a. ведення розрахунків

b. вивід на друк таблиць

c. зберігання інформації *

d. вибірки інформації

e. Усі відповіді невірні

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

Поле вважається унікальним, якщо:

Choose one answer. a. його значення повторюються

b. його ім'я не повторюється в базі даних*

c. Усі відповіді вірні

d. його довжина мінімальна

e. його значення не повторюються

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1

Що таке SQL?

Choose one answer. a. Структурована мова запитів *

b. Мова програмування високого рівня

c. Мова програмування низького рівня

d. Мова розмітки бази даних

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 7Marks: 1

Яка назва іконки позначеної на рисунку 7 цифрою 3?

Choose one answer. a. Зведена діаграма

b. Немає правильної відповіді -

c. Режим таблиці

d. Зведена таблиця

e. Конструктор

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 8

Marks: 1

При створенні запиту в режимі Конструктор:

Choose one answer. a. умови відбору *

b. склад полів

c. Усі відповіді невірні

d. вибирають джерела інформації

e. вказують з якої таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

SQL - це:

Choose one answer. a. Мова програмування низького рівня

b. Мова структурованих запитів*

c. Мова програмування високого рівня

d. Мова розмітки бази даних

e. Усі відповіді невірні

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

запит- це:

Choose one answer. a. Засіб відбору даних *

b. Головна таблиця

c. Зв'язана таблиця

d. Усі відповіді невірні

e. Вікно конструктора

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

макрос складається:

Choose one answer. a. З набору гiперпосилань

b. З сукупності операторів Visual Basic*

c. З набору макрокоманд

d. Усі відповіді вірні

e. З набору тегiв

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 14

Marks: 1

Робота із звітами виконується в режимах:

Choose one answer. a. Форма

b. Конструктор *

c. Попередній перегляд

d. Зразок

e. Усі відповіді вірні

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 15

Marks: 1

Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Адрес пацієнта"?

Choose one answer. a. Текстовий *

b. Лічильник

c. Фінансовий

d. Числовий

e. Поле "Мемо"

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1Вікно якого майстра зображено на малюнку 1?

Choose one answer. a. Майстер форм

b. Майстер сторінок

c. Майстер звітів*

d. Майстер таблиць

e. Майстер макросів

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1

Складена форма -- це..

Choose one answer. a. Форма, що базується на таблицях і запитах

b. Форма, що базується на двох і більше таблицях *

c. Форма, що базується на одному полі таблиці

d. Форма, що базується на даних запиту

e. Форма, що базується на одній таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

Довжина поля вимірюється в:

Choose one answer. a. пікселях

b. міліметрах

c. символах *

d. байтах

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Нормалізація таблиць призначена для:

Choose one answer. a. Нормалізація зв'язків між таблицями дублювання

b. Зведення таблиць до "нормальних форм"

c. Нормалізація відношень

d. Усунення дублювання інформації, покращення структурування -

e. Узгодження зв'язків між таблицями

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 20

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1Як називається кнопка 3 що зображена на рисунку 8?

Choose one answer. a. Новий запис-

b. Сортувати за зростанням

c. Видалити запис

d. Видалити фільтр

e. Фільтр за виділеним

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 22

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1

Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Кількість еритроцитів"?

Choose one answer. a. Лічильник

b. Фінансовий

c. Поле "Мемо"

d. Текстовий

e. Числовий *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

Ключове поле:

Choose one answer. a. має бути унікальним

b. дозволяє уникнути виникнення помилок при введенні даних -

c. усі відповіді вірні

d. вказується по кожній таблиці

e. необхідно для зв'язків з іншою таблицею

IncorrectMarks for this submission: 0/1.

Яка назва іконки позначеної на рисунку 7 цифрою 2?

Виберіть одну правильну відповідь a. Конструктор

b. Зведена таблиця

c. Немає правильної відповіді

d. Зведена діаграма *

e. Режим таблиці

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 2

Балів: 1

Відкривши таблицю бази даних MS Access у режимі Конструктор, клікніть ЛКМ по маркеру рядка і натисніть на клавішу Insert. У результаті:

Виберіть одну правильну відповідь a. буде вставлений новий порожній рядок;

b. буде підсвічений один символ поточного поля; -

c. в поточне поле буде вставлений вміст буфера обміну;

d. буде створений новий запис таблиці.

e. буде вставлений новий порожній стовпець;

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 3

Балів: 1

Над полем типу Дата/время таблиці бази даних у MS Access можна виконувати:

Виберіть одну правильну відповідь a. розрахунки (тільки порівняння);

b. розрахунки (тільки віднімання);

c. розрахунки (тільки додавання);

d. тільки перегляд значень;-

e. розрахунки (додавання, віднімання, порівняння);

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 4

Балів: 1

Довжина поля вимірюється в:

Виберіть одну правильну відповідь a. пікселях

b. Усі відповіді невірні

c. символах *

d. міліметрах

e. байтах

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 5

Балів: 1

функція ключового поля полягає:

Виберіть одну правильну відповідь a. Визначати заголовок стовпця таблиці

b. Однозначно визначати таблицю

c. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

d. Однозначно визначати запис *

e. Усі відповіді вірні

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 6

Балів: 1

Кнопка "Відкрити":

Виберіть одну правильну відповідь a. Усі відповіді вірні

b. дозволяє внести записи

c. дозволяє відредагувати записи

d. відкриває таблицю або інший об'єкт *

e. дозволяє змінити структуру таблиці

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 7

Балів: 1

З чого складається реляційна база даних?

Виберіть одну правильну відповідь a. З об'єктів, атрибутів, значення атрибутів, їх кількості

b. Це файл, який містить дані у вигляді однієї таблиці, форми, запиту або звіту

c. Це файл, який містить дані у вигляді однієї чи кількох таблиць

d. З таблиць, в яких розміщена однорідна інформація

e. З послідовно розташованих таблиць, пов'язаних між собою для отримання інформації -

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 8

Балів: 1

Записами вважаються:

Виберіть одну правильну відповідь a. таблиці

b. стовпці таблиці

c. заголовки рядків

d. рядок таблиці *

e. комірка таблиці

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 9

Балів: 1

Для встановлення необхідної кількості десяткових знаків числового поля таблиці бази даних у MS Access треба:

Виберіть одну правильну відповідь a. Немає правильної відповіді -

b. У режимі конструктора таблиці змінити значення параметра Число десятичных знаков

c. виконати команду Зменшити розрядність;

d. ввести потрібну кількість знаків під час уведення значення;

e. виконати команду Збільшити розрядність;

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 10

Балів: 1

База даних служить для:

Виберіть одну правильну відповідь a. обробки текстової документації

b. Усі відповіді вірні

c. зберігання і впорядкування інформації*

d. ведення розрахунково-обчислювальних операцій

e. обробки графічної інформації

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 11

Балів: 1

Це питання видалене. Будь ласка, звертайтесь до свого викладача

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 12

Балів: 1

Які є типи моделей даних?

Виберіть одну правильну відповідь a. Концептуальна, реляційна, локальна

b. Ієрархічна, зовнішня, внутрішня

c. Ієрархічна, реляційна, локальна

d. Структурова, реляційна, локальна

e. Ієрархічна, мережева, реляційна *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 13

Балів: 1

Звіт -- це...

Виберіть одну правильну відповідь a. засіб перегляду остаточної інформації, яка міститься в таблицях і запитах *

b. спосіб обробки інформації, яка міститься в формі

c. спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях

d. спосіб обробки інформації, яка міститься в звітах

e. засіб для оптимізації внесення, перегляду та редагування даних в таблиці

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 14Балів: 1

На малюнку 2 зображено:

Виберіть одну правильну відповідь a. Звіт

b. Запит

c. Таблиця

d. Макрос

e. Форма *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 15

Балів: 1

Що таке запит?

Виберіть одну правильну відповідь a. Засіб відбору даних *

b. Головна таблиця

c. Зв'язана таблиця

d. Вікно конструктора

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 16

Балів: 1

Майстер форм у MS Access - це:

Виберіть одну правильну відповідь a. спеціальний програмний засіб, що доповнює таблиці бази даних, новими рядками;

b. спеціальний програмний засіб, що змінює структуру таблиці бази даних;

c. спеціальний програмний засіб, що доповнює таблиці бази даних, новими стовпцями;

d. спеціальний програмний засіб, що доповнює таблиці бази даних, новими комірками;

e. спеціальний програмний засіб, який створює структуру форми в режимі діалогу з користувачем; *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 17

Балів: 1

Це питання видалене. Будь ласка, звертайтесь до свого викладача

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 18

Балів: 1

Обчислюване поле в запиті:

Виберіть одну правильну відповідь a. створити не можна

b. за допомогою кнопки Побудувати

c. Усі відповіді вірні

d. за допомогою кнопки Групові операції

e. створити можна *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 19

Балів: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Виберіть одну правильну відповідь a. 256 символів *

b. 65536 символів

c. 1 символ

d. 20 символів

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 20

Балів: 1

Як провести збереження таблиці в Access

Виберіть одну правильну відповідь a. Виконати команду Файл-->Открыть

b. Встановити курсор миші на заголовку таблиці і вибрати команду "Сохранить"

c. Встановити курсор миші на заголовку таблиці і вибрати команду "Переименовать

d. Виконати команду Файл-->Выход

e. Виконати команду меню Файл-->Сохранить або натиснути на піктограму "Сохранить" на панелі інструментів *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 21

Балів: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Виберіть одну правильну відповідь a. 20 символів

b. 65536 символів

c. 256 символів*

d. 1 символ

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 22

Балів: 1Вкажіть назву вікна зображеного на рисунку 12?

Виберіть одну правильну відповідь a. Майстер форм -

b. Конструктор таблиць

c. Майстер звітів

d. Немає правильної відповіді

e. Майстер запитів

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 23

Балів: 1Як називається діалогове вікно зображене на рисунку 9?

Виберіть одну правильну відповідь a. Майстер таблиць *

b. Майстер запитів

c. Майстер звітів

d. Майстер форм

e. Немає правильної відповіді

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 24

Балів: 1

База даних-ЦЕ:

Виберіть одну правильну відповідь a. Організована структура для зберігання інформації *

b. Будь-яка інформація, представлена в табличній формі

c. Будь-який текстовий файл

d. Усі відповіді вірні

e. Будь-яка електронна таблиця

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Marks: 1

Обчислюване поле в запиті:

Choose one answer. a. Усі відповіді вірні

b. створити можна *

c. за допомогою кнопки Побудувати

d. створити не можна

e. за допомогою кнопки Групові операції

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 2Marks: 1

Як називається кнопка 7 що зображена на рисунку 8?

Choose one answer. a. Фільтр за виділеним

b. Видалити запис *

c. Видалити фільтр

d. Сортувати за зростанням

e. Новий запис

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Майстер звітів у MS Access працює:

Choose one answer. a. в п'ять етапів;

b. В сім етапів;

c. в шість етапів; *

d. в чотири етапи;

e. в три етапи;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

Ключовий атрибут це -...

Choose one answer. a. Встановлюється для поля МЕМО

b. Атрибут, за значеннями якого можна однозначно визначити значення всіх БД, що знаходяться на даному комп'ютері

c. Атрибут, за занченнями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів всіх об'єктів, які з ним пов'язані -

d. Атрибут, за визначеннями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів цього ж об'єкту

e. Встановлюється для полявторинного ключа

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 5

Marks: 1

Кнопка "Відкрити":

Choose one answer. a. дозволяє внести записи

b. відкриває таблицю або інший об'єкт *

c. дозволяє відредагувати записи

d. дозволяє змінити структуру таблиці

e. Усі відповіді вірні

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

Таблиці служать для:

Choose one answer. a. вибірки інформації

b. вивід на друк таблиць

c. зберігання інформації *

d. Усі відповіді невірні

e. ведення розрахунків

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

Що таке поле?

Choose one answer. a. Стовпець в таблиці *

b. Текст будь-якого розміру

c. Рядок в таблиці

d. Вікно конструктора

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 9

Marks: 1

При створенні таблиці в Конструкторі необхідно задати:

Choose one answer. a. Тип даних

b. Назву поля

c. Назву поля, тип даних і ключове поле *

d. Ключове поле і назви полів

e. Назву поля і тип даних

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

функція ключового поля полягає:

Choose one answer. a. Однозначно визначати запис *

b. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

c. Однозначно визначати таблицю

d. Визначати заголовок стовпця таблиці

e. Усі відповіді вірні

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

При створенні запиту в режимі Конструктор:

Choose one answer. a. Усі відповіді невірні

b. склад полів

c. умови відбору *

d. вказують з якої таблиці

e. вибирають джерела інформації

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1Як називається кнопка 1 що зображена на рисунку 8?

Choose one answer. a. Видалити запис

b. Видалити фільтр

c. Новий запис

d. Сортувати за зростанням*

e. Фільтр за виділеним

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

функція ключового поля полягає:

Choose one answer. a. Однозначно визначати запис *

b. Однозначно визначати таблицю

c. Визначати заголовок стовпця таблиці

d. Усі відповіді вірні

e. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

При створенні запиту в режимі Конструктор:

Choose one answer. a. умови відбору *

b. вказують з якої таблиці

c. Усі відповіді невірні

d. вибирають джерела інформації

e. склад полів

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 15

Marks: 1

База даних-ЦЕ:

Choose one answer. a. Організована структура для зберігання інформації*

b. Усі відповіді вірні

c. Будь-який текстовий файл

d. Будь-яка інформація, представлена в табличній формі

e. Будь-яка електронна таблиця

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1Як називається кнопка 3 що зображена на рисунку 8?

Choose one answer. a. Фільтр за виділеним *

b. Новий запис

c. Видалити фільтр

d. Видалити запис

e. Сортувати за зростанням

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1

Для відбору конкретної інформації з таблиць:

Choose one answer. a. Усі відповіді вірні

b. Немає правильної відповіді

c. Записи --> фільтр*

d. записи ---> Сортування

e. перейти в режим таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

З чого складається макрос?

Choose one answer. a. З сукупності операторів Visual Basic

b. З набору макрокоманд -

c. З набору тегiв

d. З набору гiперпосилань

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 19Marks: 1

Як називається діалогове вікно зображене на рисунку 12?

Choose one answer. a. Немає правильної відповіді

b. Майстер звітів

c. Майстер таблиць -

d. Майстер запитів

e. Майстер форм

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 20

Marks: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Choose one answer. a. 1 символ

b. 256 символів *

c. 20 символів

d. 65536 символів

e. 50 символів

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Дата народження пацієнта"?

Choose one answer. a. ДатаЧас

b. Числовий -

c. Лічильник

d. Текстовий

e. Фінансовий

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 22

Marks: 1

У текстовому полі таблиці бази даних у MS Access можна зберігати:

Choose one answer. a. літери, цифри, пропуски, спеціальні символи; *

b. тільки літери і цифри;

c. літери, пропуски, спеціальні символи;

d. тільки літери і пропуски;

e. тільки літери і спеціальні символи;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1

Реляційну базу даних утворює:

Choose one answer. a. сукупність нормалізованих відношень, логічно взаємопов'язаних і таких, що відображають певну предметну сферу; *

b. сукупність рядків таблиці;

c. зв’язані між собою фільтри;

d. сукупність стовпців таблиці;

e. зв’язані між собою форми;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

Довжина поля вимірюється в:

Choose one answer. a. Усі відповіді невірні

b. символах *

c. байтах

d. міліметрах

e. пікселях

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Marks: 1

Обчислюване поле в запиті:

Choose one answer. a. за допомогою кнопки Побудувати

b. створити не можна -

c. Усі відповіді вірні

d. створити можна

e. за допомогою кнопки Групові операції

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 2

Marks: 1Як називається кнопка 6 що зображена на рисунку 8?

Choose one answer. a. Видалити фільтр

b. Фільтр за виділеним

c. Новий запис *

d. Видалити запис

e. Сортувати за зростанням

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Довжина поля вимірюється в:

Choose one answer. a. байтах

b. символах *

c. пікселях

d. міліметрах

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

База даних - це... (дайте найбільш повну відповідь)

Choose one answer. a. Microsoft Access

b. Це таблиці, їх зв'язки, запити, фільтри, форми і макроси

c. СУРБД

d. Набір даних з вираженою орієнтованою специфікою -

e. Сукупність даних, що спільно використовуються персоналом (споживачами) в межах регіону, країни, світу.

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 5

Marks: 1

Який з нижче перерахованих елементів не є об'єктом MS Access?

Choose one answer. a. Звіт

b. Таблиця

c. Запит

d. Книга*

e. Макрос

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 6Marks: 1

Вкажіть назву вікна зображеного на рисунку 12?

Choose one answer. a. Майстер форм

b. Майстер запитів

c. Конструктор таблиць *

d. Немає правильної відповіді

e. Майстер звітів

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

Для відбору конкретної інформації з таблиць:

Choose one answer. a. перейти в режим таблиці

b. записи ---> Сортування

c. Усі відповіді вірні

d. Немає правильної відповіді -

e. Записи --> фільтр

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 8

Marks: 1

Для відбору конкретної інформації з таблиць:

Choose one answer. a. Усі відповіді вірні

b. Немає правильної відповіді -

c. перейти в режим таблиці

d. записи ---> Сортування

e. Записи --> фільтр

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 9

Marks: 1

Відкрийте таблицю бази даних MS Access, що містить персональні дані людей, активізуйте кнопку Изменить фильтр на панелі інструментів Таблица в режиме таблицы, в поле Прізвище введіть умову відбору С* і активізуйте кнопку Применить фильтр на панелі інструментів Таблица в режиме таблицы. У результаті:

Choose one answer. a. будуть відібрані прізвища, які не містять букву "с";

b. будуть відібрані записи з прізвищами, які містять букву "с" у будь-якому місці;

c. немає правильної відповіді;

d. не буде відібрано жодного запису;

e. будуть відібрані записи з прізвищами, які починаються на літеру С; *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

Що таке SQL?

Choose one answer. a. Структурована мова запитів *

b. Мова програмування низького рівня

c. Мова програмування високого рівня

d. Мова розмітки бази даних

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Для встановлення зв'язків між таблицями бази даних MS Access в її основному вікні треба:

Choose one answer. a. активізувати вкладку Таблицы і команду Вид→Обьекты базы данных;

b. активізувати вкладку Таблицы і команду Правка→Схема данных...;

c. активізувати вкладку Таблицы і команду Объект→Создать связь...;

d. активізувати вкладку Таблицы і команду Сервис→Связи с Office;

e. активізувати вкладку Таблицы і команду Сервис→Схема данных...; *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

Зв'язок один-до-багатьох допускає...

Choose one answer. a. Зв'язок кількох об'єктів з кількома іншими

b. Зв'язок з одним об'єктом кількох інших об'єктів *

c. В даний момент часу зв'язок між двома об'єктами

d. Зв'язок між двома об'єктами

e. Перевірку та встановлення додаткових параметрів даного типу зв'язку

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

Нормалізація таблиць призначена для:

Choose one answer. a. Узгодження зв'язків між таблицями

b. Нормалізація відношень

c. Нормалізація зв'язків між таблицями дублювання

d. Усунення дублювання інформації, покращення структурування

e. Зведення таблиць до "нормальних форм"

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 14

Marks: 1

Для установки зв'язків між таблицями використовують:

Choose one answer. a. кнопка Властивості

b. Усі відповіді вірні

c. Немає правильної відповіді

d. Сервіс ---> Схема даних *

e. меню зв'язку

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 15

Marks: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Choose one answer. a. 1 символ

b. 65536 символів

c. 256 символів *

d. 20 символів

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1

Поле вважається унікальним, якщо:

Choose one answer. a. його значення не повторюються *

b. його значення повторюються

c. його довжина мінімальна

d. Усі відповіді вірні

e. його ім'я не повторюється в базі даних

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 17

Marks: 1

Що таке поле?

Choose one answer. a. Вікно конструктора

b. Рядок в таблиці

c. Текст будь-якого розміру

d. Стовпець в таблиці *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 18Marks: 1

Вікно якого майстра зображено на малюнку 1?

Choose one answer. a. Майстер макросів

b. Майстер сторінок

c. Майстер таблиць

d. Майстер звітів *

e. Майстер форм

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Ключове поле має бути:

Choose one answer. a. обов'язково числовим

b. унікальним -

c. неодмінно лічильником

d. Усі відповіді вірні

e. не повинно містити довгих записів

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 20

Marks: 1

Ключове поле необхідно задавати в:

Choose one answer. a. Запиті

b. Звіті

c. Майстрі форми

d. Таблиці *

e. Формі

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 22

Marks: 1

Поле -- це...

Choose one answer. a. Рядок таблиці

b. Об'єкт форми

c. Комірка таблиці

d. Стовпчик таблиці *

e. Об'єкт запиту

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 23Marks: 1

Як називається діалогове вікно зображене на рисунку 10?

Choose one answer. a. Майстер форм *

b. Майстер звітів

c. Майстер таблиць

d. Немає правильної відповіді

e. Майстер запитів

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

Таблиці служать для:

Choose one answer. a. ведення розрахунків

b. вивід на друк таблиць

c. вибірки інформації

d. Усі відповіді невірні

e. зберігання інформації *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Що таке SQL?

Choose one answer. a. Мова розмітки бази даних

b. Структурована мова запитів *

c. Мова програмування низького рівня

d. Мова програмування високого рівня

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 2

Marks: 1

Концептуальне представлення інформаційної моделі ...

Choose one answer. a. Філософський погляд на методи рішення задачі

b. Представленням об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

c. Охоплює всю задачу - це точка зору адміністратора інформаційної системи*

d. Представлення інформації з точки зору користувача інформаційної системи

e. формування уявлення про дані, їх склад та використання

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Що таке SQL?

Choose one answer. a. Мова програмування високого рівня

b. Мова розмітки бази даних

c. Структурована мова запитів *

d. Мова програмування низького рівня

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

У текстовому полі таблиці бази даних у MS Access можна зберігати:

Choose one answer. a. тільки літери і спеціальні символи;

b. літери, цифри, пропуски, спеціальні символи;*

c. тільки літери і цифри;

d. літери, пропуски, спеціальні символи;

e. тільки літери і пропуски;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1

Яка з перерахованих властивостей не є властивістю реляційної бази?

Choose one answer. a. Усі відповіді вірні

b. Порядок дотримання рядків в таблиці довільний *

c. Кожен стовпець має унікальне ім'я

d. Декілька вузлів рівня пов'язано з вузлом одного рівня

e. Для кожної таблиці можна визначити первинний ключ

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1Яка назва іконки позначеної на рисунку 7 цифрою 2?

Choose one answer. a. Зведена діаграма

b. Режим таблиці *

c. Зведена таблиця

d. Конструктор

e. Немає правильної відповіді

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

Запити в MS Access створюють для:

Choose one answer. a. зручності внесення даних;

b. більш зручного подання даних із таблиць бази даних під час друкування;

c. вибирання з таблиць бази даних тих записів, які задовольняють поставлену умову, а також для відновлення, додання і вилучення записів із таблиць;*

d. збереження даних;

e. виведення даних із таблиць бази даних у вигляді, що відповідає вимогам поставленої задачі;́́

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

Довжина поля вимірюється в:

Choose one answer. a. символах *

b. пікселях

c. міліметрах

d. байтах

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

Ключове поле:

Choose one answer. a. усі відповіді вірні

b. має бути унікальним *

c. дозволяє уникнути виникнення помилок при введенні даних

d. необхідно для зв'язків з іншою таблицею

e. вказується по кожній таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Обчислюване поле в запиті:

Choose one answer. a. створити можна *

b. створити не можна

c. Усі відповіді вірні

d. за допомогою кнопки Побудувати

e. за допомогою кнопки Групові операції

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

SQL - це:

Choose one answer. a. Мова розмітки бази даних

b. Усі відповіді невірні

c. Мова програмування високого рівня

d. Мова програмування низького рівня

e. Мова структурованих запитів *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 15

Marks: 1Яка назва іконки позначеної на рисунку 7 цифрою 3?

Choose one answer. a. Зведена таблиця

b. Немає правильної відповіді

c. Зведена діаграма-

d. Режим таблиці

e. Конструктор

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 16

Marks: 1Як називається діалогове вікно зображене на рисунку 12?

Choose one answer. a. Майстер форм

b. Немає правильної відповіді

c. Майстер запитів

d. Майстер таблиць -

e. Майстер звітів

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 17

Marks: 1

Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Прізвище пацієнта"?

Choose one answer. a. Лічильник

b. Фінансовий

c. Текстовий*

d. Числовий

e. Поле "Мемо"

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1Як називається діалогове вікно зображене на рисунку 10?

Choose one answer. a. Майстер форм

b. Майстер звітів

c. Немає правильної відповіді

d. Майстер запитів -

e. Майстер таблиць

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 19

Marks: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Choose one answer. a. 65536 символів

b. 256 символів *

c. 1 символ

d. 20 символів

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 20

Marks: 1

Для відбору конкретної інформації з таблиць:

Choose one answer. a. Записи --> фільтр *

b. Немає правильної відповіді

c. Усі відповіді вірні

d. записи ---> Сортування

e. перейти в режим таблиці

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

База даних служить для:

Choose one answer. a. ведення розрахунково-обчислювальних операцій

b. обробки текстової документації

c. зберігання і впорядкування інформації *

d. обробки графічної інформації

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 22

Marks: 1

Ключове поле має бути:

Choose one answer. a. Усі відповіді вірні

b. унікальним -

c. неодмінно лічильником

d. обов'язково числовим

e. не повинно містити довгих записів

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 23

Marks: 1

Чим відрізняється складена форма від простої?

Choose one answer. a. Форма дозволяє редагувати лише однорідну інформацію

b. Ускладненою структурою та методами виконання

c. Форма дозволяє редагувати інформацію в полях лише однієї таблиці

d. Форма дозволяє редагувати інформацію в двох і більше таблицях *

e. Форма дозволяє редагувати інформацію в попередньо створеному запиту

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

Поле або декілька полів, які однозначно ідентифікують запис у MS Access, називаються:

Choose one answer. a. всі відповіді вірні;

b. відношенням.

c. індексом; -

d. ключем;

e. маркером;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Як інакше можна назвати діаграму, створену засобами програми МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. ряд даних; *

b. картинка;

c. малюнок;

d. зображення;

e. немає вірної відповіді;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 2

Marks: 1

Формула в Excel починається із...

Choose one answer. a. /

b. пробіл

c. *


d. +

e. = *


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Якщо в комірці в результаті обчислення по формулі з'явилося вираз " #ЗНАЧ!" - це означає, що

Choose one answer. a. Один з аргументів функції містить неприпустиму перемінну (наприклад, текст) -

b. Число, отримане в результаті обчислення по формулі, перевищує задані розміри комірці

c. Це означає, що необхідно змінити формат кодування, що містять аргументи функції ( наприклад, "Текстовий" формат замінити на "Числовий"

d. Комп'ютер виконав неприпустиму операцію

e. Немає правильної відповіді

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 4

Marks: 1

Вкажіть правильний варіант. Правильно вказана послідовність виконання операторів в формулі?

Choose one answer. a. * і / тоді %

b. оператори посилань тоді оператори порівняння

c. оператори порівняння тоді оператори посилань

d. оператори порівняння, потім оператори + і -

e. + і - тоді * і / -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 5

Marks: 1

Яка комбінація клавіш у середовищі Excel дозволяє відмінити результати редагування комірки і відновити попередній уміст комірки?

Choose one answer. a. Ctrl +Shift

b. Ctrl+O

c. Esc


d. Ctrl+Z *

e. Shift+P

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

Якщо в комірці електронної таблиці MS Excel попередньо не був установлений формат даних, то інформація, що буде в неї вводитись, матиме формат:

Choose one answer. a. числовий;

b. загальний;*

c. текстовий;

d. грошовий;

e. довільний;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

Абсолютне посилання це .....

Choose one answer. a. при переміщенні або копіюванні формули адреса клітинки, що входить у формулу, змінена не буде

b. посилання на комірку, отримане у результаті копіювання формули -

c. коли значення комірки, що входить у формулу, змінюється при копіюванні формули в інші комірки

d. це адреса комірки, в якій знаходиться курсор

e. коли адреса комірки, що входить у формулу, змінюється при її копіюванні в наступну комірку

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 8

Marks: 1

Якщо в діалозі „Параметри сторінки” встановити масштаб сторінки” не більше ніж 1 стр. В ширину 1 стр. В висоту” то при друці, якщо лист буде більшим цього розміру,...

Choose one answer. a. сторінка буде збільшена до цих розмірів

b. сторінка не буде роздрукована

c. сторінка буде обрізана до цих розмірів

d. немає правильної відповіді

e. сторінка буде зменшена до цих розмірів *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

Виберіть серед усіх варіантів відповіді правильний варіант адресації комірки електронної таблиці:

Choose one answer. a. Лист3$B$5

b. R1:C2

c. Лист3!$B$5 *

d. #A#5

e. С!7!

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

Команда "ПРАВКА-Заполнить-Прогрессия"використовується для:

Choose one answer. a. Дозволяє розрахувати величину прогресивного податку на величину прибутку, що задається

b. Відкриває діалогове вікно, що дозволяє вставити в комірку число, розраховане по формулах арифметичної або геометричної прогресії *

c. Ця команда дозволяє записати рівняння для виділеної кривої діаграми

d. Всі відповіді вірні

e. Заповнює виділений інтервал комірок послідовністю цифр, дат і ін, відповідно до установок, виконаними в діалоговому вікні "Прогресия"

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Яким способом можна точно задати ширину 8,15 стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. виділити будь-яку комірку стовпця, виконати команду Формат /Столбец /Ширина..., увести у відповідне поле число 8,15 і активізувати кнопку ОК; *

b. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію ряда A. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію стовпця вправо;

c. виділити першу комірку стовпця, виконати команду Формат /Столбец увести у відповідне поле число 8,15 і активізувати кнопку ОК;

d. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію стовпця вправо;

e. виконати команду Данные/Форма...;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1Головне меню – це (мал. 11):

Choose one answer. a. 7

b. 20

c. 14*


d. 5

e. 10


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1Чому дорівнюватиме значення комірки С1 (див рис.6), якщо в неї ввести формулу =СУММ(A1:A3)/2:

Choose one answer. a. 40

b. 35

c. 48


d. 280

e. 140*

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Яку команду треба використати, щоб вставити в стовпець числа від 1 до 50051?

Choose one answer. a. команда "Заполнить" в меню "Правка"

b. команда "Ячейки..." в меню "Вставка"

c. команда "Ячейки..." в меню "Формат"

d. команда "Атозаполнение" в меню "Правка"-

e. команда "Заменить..." в меню "Правка"

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 15

Marks: 1Яка можлива формула міститься в клітинці D1 (див. рис. 2) MS Excel?

Choose one answer. a. =А1+С1

b. =B1^С1

c. =СУММ(А1:С1) *

d. =А1*С1

e. =ПРОИЗВЕД(А1:С1)

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1

Комірка може приймати _____ значення?

Choose one answer. a. всі перераховані *

b. текстове

c. експотенціальне

d. числове

e. грошове

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1Для сортування даних по алфавіту (від A до Z) в MS Excel необхідно скористатись кнопкою (мал. 8):

Choose one answer. a. 5

b. 1

c. 4 *


d. 3

e. 2


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

Що відображаєтья в комірці таблиці Excel, якщо в складеній формулі є помилка?

Choose one answer. a. видаляє формулу з помилкою

b. заблоковує комірку

c. виводить повідомлення про тип помилки як значення комірки *

d. справляє помилку в формулі

e. повертає 0 як значення комірки

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Як установити в комірці вертикальне розташування тексту?

Choose one answer. a. Виділити комірку, у якій необхідно поміняти положення введеного тексту. Виконати команду "ВИД-Ячейки" і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter

b. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки". На вкладці "Выравнивание" вибрати потрібне положення тексту і вказати яку комірку (комірки) повинні мати таке розташування тексту

c. Виділити текст. Виконати команду "Вид-вертикальне розташування тексту" -

d. Виділити комірку. Виконати команду "Вид-вертикальне розташування тексту" і записати текст

e. Виділити комірку, у якій необхідно поміняти положення введеного тексту. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки" і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 20

Marks: 1

Для чого призначені діаграми в електронних таблицях Excel?

Choose one answer. a. Для вставки малюнків

b. Для вставки малюнків із файла

c. Немає правльної відповіді

d. Для відображення текстової інформації

e. Для графічного відображення числових даних *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

Що за клавішу у середовищі Excel потрібно натиснути, щоб відмінити редагування комірки електронної таблиці?

Choose one answer. a. Backspase

b. Delete

c. Esc *

d. Home

e. Alt+ Backspase

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 22

Marks: 1

Для чого призначена програма Мастер диаграмм в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. всі відповіді вірні;

b. для видалення діаграми;

c. для побудови діаграм; *

d. для збереження діаграм на диску;

e. для виділення елемента діаграми;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1

Щоб вивести на екран додаткову Інструментальну панель (наприклад, "Форматування") потрібно:

Choose one answer. a. Виконати команду "ВИД-Панели инструментов" і в списку, що відкрився, указати потрібну інструментальну панель (наприклад "Форматирование") *

b. Виконати команду "ВСТАВКА - Инструментальная панель". В діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати необхідну інструментальну панель

c. Виконати команду "ФОРМАТ - Инструментальная панель". В діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати необхідну інструментальну панель

d. Виконати команду "ВСТАВКА-Инструментальные панели" і в списку, що відкрився, указати потрібну

e. Немає правильної ідповіді

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

Яким способом можна перейти на третій аркуш відкритої робочої книги в MS Excel:

Choose one answer. a. виконати команду Формат→ЛистЗ;

b. клікнути ПКМ по піктограмі ЛистЗ у вікні відкритої робочої книги;

c. виконати команду Правка→Перейти...→ЛистЗ;

d. клікнути ЛКМ по піктограмі ЛистЗ у вікні відкритої робочої книги; *

e. виконати команду Вставка→ЛистЗ;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Marks: 1

Панель інструментів Диаграммы в МS ЕхсеІ призначена для:

Choose one answer. a. тільки зміни розміру діаграми;

b. форматування всіх елементів діаграми;

c. форматування тільки підписів осей;

d. створення діаграми; -

e. зміни виду діаграми;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 2

Marks: 1

Абсолютне посилання це .....

Choose one answer. a. коли адреса комірки, що входить у формулу, змінюється при її копіюванні в наступну комірку

b. це адреса комірки, в якій знаходиться курсор

c. посилання на комірку, отримане у результаті копіювання формули

d. при переміщенні або копіюванні формули адреса клітинки, що входить у формулу, змінена не буде *

e. коли значення комірки, що входить у формулу, змінюється при копіюванні формули в інші комірки

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Яка з наведених клавіш у середовищі Excel дозволяє здійснити редагування вмісту комірки електронної таблиці?

Choose one answer. a. F4

b. F5


c. F3

d. F1


e. F2 *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

Яку клавішу у середовищі Excel потрібно натиснути, щоб відмінити редагування комірки електронної таблиці?

Choose one answer. a. Backspase

b. Esc *

c. Alt+ Backspase

d. Delete

e. Home

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1

Для чого призначена кнопка Автосумма на панелі інструментів Стандартная МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. для обчислення суми числових даних, які містяться в квадратному діапазоні;

b. для обчислення суми числових даних, які містяться в діапазоні комірок стовпця або рядка; *

c. для обчислення суми числових даних, які містяться на двох суміжних листах;

d. для обчислення суми числових даних, які містяться в діапазоні несуміжних комірок стовпця;

e. для обчислення суми числових даних, які містяться в прямокутному діапазоні;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

Як уставити новий стовпець у таблиці в потрібне місце ?

Choose one answer. a. Виконати команду ВСТАВКА-Столбец -

b. Установити курсор у ту комірку таблиці, правіше якої повинний бути вставлений новий стовпець. Виконати команду ВСТАВКА-Столбец

c. Установити курсор у ту комірку таблиці, лівіше якого повинний бути вставлений новий стовпець. Виконати команду ФОРМАТ-Столбец

d. Немає правильної відповіді

e. Установити курсор у ту комірку таблиці, лівіше якого повинний бути вставлений новий стовпець. Виконати команду ВСТАВКА-Столбец

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 7

Marks: 1

Діаграма -це:

Choose one answer. a. графік статистичної функції;

b. графік математичної функції;

c. співвідношення між частинами і цілими числових даних;

d. графічне відображення числових даних; *

e. прямокутні стовпці числових даних;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

Для побудови діаграми в МS ЕхсеІ дані групуються:

Choose one answer. a. в діапазони комірок;-

b. в ряди;

c. в стовпці;

d. немає правильної відповіді;

e. в ряди і стовпці;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 9

Marks: 1

Яку команду треба використати, щоб вставити в стовпець числа від 1 до 50051?

Choose one answer. a. команда "Атозаполнение" в меню "Правка"

b. команда "Ячейки..." в меню "Вставка"

c. команда "Заполнить" в меню "Правка"*

d. команда "Заменить..." в меню "Правка"

e. команда "Ячейки..." в меню "Формат"

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

Як установити в комірці вертикальне розташування тексту?

Choose one answer. a. Виділити комірку, у якій необхідно поміняти положення введеного тексту. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки" і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter

b. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки". На вкладці "Выравнивание" вибрати потрібне положення тексту і вказати яку комірку (комірки) повинні мати таке розташування тексту

c. Виділити текст. Виконати команду "Вид-вертикальне розташування тексту"

d. Виділити комірку. Виконати команду "Вид-вертикальне розташування тексту" і записати текст -

e. Виділити комірку, у якій необхідно поміняти положення введеного тексту. Виконати команду "ВИД-Ячейки" і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 11

Marks: 1

Яке з позначень є позначенням прямокутного діапазону комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. Е10;F10;

b. В6;Е10;

c. В6:Е10;

d. В2/Е20; -

e. Е10;F15;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 12

Marks: 1

Яким способом можна виділити будь-яку з ділянок діаграми в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. клікнути ЛКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і натиснути на клавішу Еnter;

b. двічі поспіль з деякою паузою клікнути ЛКМ по будь-якій точці ділянки діаграми, що підлягає виділенню; *

c. клікнути ПКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і натиснути на клавішу Еnter;

d. клікнути ЛКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і з контекстного меню вибрати опцію Активизировать;

e. клікнути ПКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і з контекстного меню вибрати опцію Активизировать;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

Щоб вставити рядок необхідно:

Choose one answer. a. Вставка/Строки *

b. Вид/Строки

c. Немає правильної відповіді

d. Формат/Строки

e. Формат/Добавить/Строки

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

За допомогою якої команди MS Excel можна заповнити стовпець електронної таблиці значеннями арифметичної прогресії:

Choose one answer. a. Вставка→Функция,..; -

b. Данные→Сортировать по возростанию;

c. Правка→Заполнить→Прогрессия...;

d. Сервис→3ависимости;

e. Вставка→Обьект...;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 15Marks: 1

Заголовок колонки – це (мал. 11)

Choose one answer. a. 9 *

b. 10

c. 12


d. 19

e. 11


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1

В групу арифметичних операторів не входить...

Choose one answer. a. - (віднімання)

b. немає правильної відповіді

c. % (відсотки) -

d. * (множення)

e. : (двокрапка)

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 17

Marks: 1

Які з наведених даних є даними текстового типу в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. 12.01.2005;

b. А1+А2;

c. A1;4.12/3/05;

d. відомість;*

e. 12 березня;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1Для збільшення розрядності числа потрібно скористатися кнопкою (мал. 10) (розрядність вказує на кількість десяткових знаків) :

Choose one answer. a. 2 *

b. 5

c. 3


d. 4

e. 1


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1Вкажіть кнопки прокрутки ярликів таблиць (мал. 12):

Choose one answer. a. 7 *

b. 3

c. 1


d. 9

e. 6


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 20

Marks: 1

Вкажіть перелік, що містить умовні позначення тільки математичних функцій MS Excel:

Choose one answer. a. СУММ, ДИСП, МАКС;

b. ЕХР, СУММ, СРЗНАЧ; -

c. МИН, МАКС, СУММ;

d. ЕХР, СРЗНАЧ, МИН;

e. ЕХР, СУММ, ПРОИЗВЕД;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 21

Marks: 1

Який із виразів є правильним у MS Excel:

Choose one answer. a. =СУММЕСЛИ(А1:А8;"В1>5";В1:В8);*

b. =СУММЕСЛИ(А1:А8;">5";В1:В8);

c. =СУММЕСЛИ(А1:А8;"А1>5");

d. СУММЕСЛИ[А1:А8;"В1>5";В1:В8]

e. СУММЕСЛИ((А1:А8;"В1>5";)В1:В8)

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 22

Marks: 1

Що відображаєтья в комірці таблиці Excel, якщо в складеній формулі є помилка?

Choose one answer. a. виводить повідомлення про тип помилки як значення комірки *

b. видаляє формулу з помилкою

c. справляє помилку в формулі

d. заблоковує комірку

e. повертає 0 як значення комірки

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1Чому дорівнюватиме значення комірки С1 (див рис.4), якщо в неї ввести формулу =А1+B1:

Choose one answer. a. 30 *

b. 31

c. 10


d. 0

e. 15


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

Щоб виділити дві групи комірок, рознесених у просторі таблиці потрібно:

Choose one answer. a. Виділити першу групу комірок, потім натиснути клавішу Control (Ctrl) і, не відпускаючи її, виділити наступну групу комірок *

b. Можна виділяти тільки комірки розташовані поруч (суміжні комірки)

c. Виділити першу групу комірок, потім натиснути клавішу Shift і, не відпускаючи її, виділити наступну групу комірок

d. Виділити першу групу комірок, потім натиснути клавішу Control (Ctrl) + Shift і, не відпускаючи їх, виділити наступну групу комірок

e. Установити курсор миші на першу комірку і не відпускаючи ліву кнопку виділити необхідну кількість комірок

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Marks: 1

Яке з позначень є позначенням діапазону стовпця в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. В10;В15;

b. В10,С10;

c. В10/В15;

d. В10:В15; *

e. В10*В15;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 2Marks: 1

Для збільшення розрядності числа потрібно скористатися кнопкою (мал. 10) (розрядність вказує на кількість десяткових знаків) :

Choose one answer. a. 4

b. 5

c. 1


d. 2 *

e. 3


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Яке з позначень є позначенням діапазону рядка в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. А5/А15;

b. А5*А15;

c. А5,А15; -

d. А5:С5;

e. А5;С5;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 4

Marks: 1

Заголовки стовпців електронної таблиці позначаються:

Choose one answer. a. Номерами

b. Кирилицею

c. Всі відповіді вірні

d. Римськими цифрами

e. Латинськими літерами *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1

Що відображаєтья в комірці таблиці Excel, якщо в складеній формулі є помилка?

Choose one answer. a. виводить повідомлення про тип помилки як значення комірки

b. видаляє формулу з помилкою

c. повертає 0 як значення комірки -

d. заблоковує комірку

e. справляє помилку в формулі

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 6

Marks: 1

Для того щоб вставити стовпець необхідно:

Choose one answer. a. Вид/Столбцы

b. Копировать/Столбцы

c. Вставка/Столбцы *

d. Формат/Добавить/ Столбцы

e. Формат/ Столбцы

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1Чому дорівнюватиме значення комірки С1 (див рис.6), якщо в неї ввести формулу =СУММ(A1:A3)/2:

Choose one answer. a. 280

b. 140 *

c. 48


d. 40

e. 35


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

Табличний процесор Excel- це...

Choose one answer. a. Програмний продукт, призначений для обробки зображень, представлених у вигляді таблиці

b. Excel це додаток MS Windows, що дозволяє редагувати текст, малювати різні картинки і виконувати розрахунки

c. всі відповіді вірні

d. Excel це ЕТ, призначена для обробки даних, представлених у табличному виді *

e. Excel - програмний засіб, призначений для редагування даних спостережень

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

Для того, щоб зробити текст вертикальної орієнтації необхідно вибрати:

Choose one answer. a. Формат/Формат ячеек/Шрифт

b. Формат/Формат ячеек/Вид

c. Формат/Формат ячеек/Повернуть

d. Формат/Формат ячеек/По-вертикали -

e. Формат/Формат ячеек/Выравнивание

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 10

Marks: 1

Виберіть серед усіх варіантів відповіді правильний варіант адресації комірки електронної таблиці:

Choose one answer. a. Лист3$B$5

b. R1:C2

c. #A#5


d. Лист3!$B$5 *

e. С!7!


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Що означає формула, записана в одній з комірок? =СУМ(Лист1!A1:A10;Лист2!B1:B11)

Choose one answer. a. Сума всіх чисел, що знаходяться на Листі 1 і Листі 2

b. Такий запис формули не припустима

c. Сума чисел, що знаходяться в комірках А1:А10, на Листі1 і чисел, що знаходяться в комірках В1:В11 на Листі 2

d. Сума чисел, що знаходяться в комірках А1:10 Листа 1 буде поміщена в комірки В1:В11 Листа 2 *

e. Сума чисел, що знаходяться в комірках А1:10 Листа 2 буде поміщена в комірки В1:В11 Листа 1

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

Яким способом можна точно задати висоту 19,8 рядка електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат/Строка/Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК;

b. при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію стовпця вліво;

c. виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат/Столбец/Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК; -

d. за допомогою команди Вставка/Строки?

e. при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію рядка вверх;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 13

Marks: 1Вкажіть кнопки прокрутки ярликів таблиць (мал. 12):

Choose one answer. a. 1

b. 7 *

c. 3


d. 6

e. 9


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Яким способом можна додати дані до діаграми в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. виконати команду Правка→Добавить і скористатись опціями вікна Добавить данные, що відкриється;

b. це неможливо зробити;

c. у вікні Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): источник данных диаграммы скористатись кнопками і вікнами вкладки Ряд; *

d. виконати команду Вставка→Данные;

e. Вставка→Диаграмма;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 15

Marks: 1

За допомогою ярлика аркуша робочої книги в МS ЕхсеІ здійснюють:

Choose one answer. a. виклик програми МS ЕхсеІ;

b. перехід від одного аркуша до іншого; *

c. виклик програми МS Word;

d. виклик iншого файлу;

e. виклик іншої папки;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1

Яку адресу буде мати комірка В12, якщо змінити вид адресації з А1 на R1C1?

Choose one answer. a. R12C2

b. R2C12 -

c. 12В


d. RBC12

e. C2R12

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 17

Marks: 1Ярлик активної таблиці – це (мал. 11):

Choose one answer. a. 6

b. 10

c. 14


d. 19

e. 11 *


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

Чому дорівнює значення функції ДАТА(2005,2,28) в MS Excel:

Choose one answer. a. 28.02.05; *

b. 05.28.02;

c. 02.28.05;

d. 28 янв. 2005;

e. 28/02/20;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Вкажіть перелік, що містить типи стандартних діаграм у МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. График, Круговая, Волнистая;

b. График, Секторная, Точечная;

c. всі відповіді вірні;

d. Голубая, График, Биржевая

e. Круговая, Точечная, Гистограмма; *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 20

Marks: 1

Якщо в комірці в результаті обчислення по формулі з'явилося вираз " #ЗНАЧ!" - це означає, що

Choose one answer. a. Один з аргументів функції містить неприпустиму перемінну (наприклад, текст) -

b. Немає правильної відповіді

c. Число, отримане в результаті обчислення по формулі, перевищує задані розміри комірці

d. Комп'ютер виконав неприпустиму операцію

e. Це означає, що необхідно змінити формат кодування, що містять аргументи функції ( наприклад, "Текстовий" формат замінити на "Числовий"

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 21

Marks: 1

Які з наведених даних є даними текстового типу в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. 12.01.2005;

b. відомість; *

c. A1;4.12/3/05;

d. А1+А2;

e. 12 березня;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 22

Marks: 1

Скільки видів адресації комірок існує в Excel 97?

Choose one answer. a. один

b. три

c. п’ять

d. два -

e. чотири

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 23

Marks: 1

Із перерахованого: 1 - автоматичне проведення обчислень за заданими формулами; 2 - взаємодія центрального процесора з таблицею розміщення файлів; 3 — побудова графіків і діаграм; 4 - оформлення і виведення електронних таблиць на друк; 5 - управління особистим розкладом — до функцій табличного процесора МS ЕхсеІ відносяться:

Choose one answer. a. 1, 2;3 і 4;

b. 1, 3, 4 і 5;

c. 3, 4 і 2;

d. 2,3 і 4;

e. 1, 3 і 4; *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

За допомогою якої команди меню МS ЕхсеІ можна зберегти зміни, внесені в робочу книгу після редагування:

Choose one answer. a. Файл/Печать;

b. Файл/Сохранить рабочую область...;

c. Файл/Сохранить как...;

d. Файл/Сохранить; *

e. Файл/Сохранить как веб-страницу;

Correct

Marks for this submission: 1/1.Marks: 1

Для відображення вмісту комірки у процентному форматі потрібно використати кнопку (мал. 11):

Choose one answer. a. 15

b. 1

c. 9


d. 20

e. 14 -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 2

Marks: 1

З чого складається робоча книга в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. з файлів;

b. з активних комірок;

c. з шаблонів;

d. з робочих аркушів; *

e. з макросів;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Яке з позначень є позначенням діапазону рядка в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. А5:С5; *

b. А5;С5;

c. А5*А15;

d. А5,А15;

e. А5/А15;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

Щоб установити в комірці вертикальне розташування тексту потрібно:

Choose one answer. a. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки". На вкладці "Выравнивание" вибрати потрібне положення тексту і вказати яку комірку (комірки) повинні мати таке розташування тексту

b. Виділити комірку, у якій необхідно поміняти положення введеного тексту. Виконати команду "ВИД-Ячейки" і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter

c. Виділити текст. Виконати команду "Вид-вертикальне розташування тексту"

d. Виділити комірку, у якій необхідно поміняти положення введеного тексту. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки" і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter *

e. Виділити комірку. Виконати команду "Вид-вертикальне розташування тексту" і записати текст

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1

Щоб здійснити посилання на діапазон комірок, потрібно вказати

Choose one answer. a. Адресу верхньої лівої комірки і через тире – адресу нижньої правої комірки

b. Адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку – адресу верхньої правої комірки

c. Адресу верхньої лівої комірки і через тире – адресу нижньої лівої комірки

d. Адресу верхньої правої комірки і через тире – адресу нижньої правої комірки

e. Адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку – адресу нижньої правої комірки *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

Яким способом можна видалити рядок 7 із таблиці в MS Excel:

Choose one answer. a. Виділити рядок 7 і натиснути на клавішу Delete;

b. Виділити рядок 7 і натиснути на клавішу Insert;

c. Виділити рядок 7 і натиснути на клавішу Enter;

d. Виділити рядок 7, виконати команду Правка і натиснути на клавішу Esc;

e. Виділити рядок 7 і виконати команду Правка→Удалить; *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1Як називається тип діаграми MS Excel , що зображена на малюнку 9?

Choose one answer. a. Линейчатая -

b. Точечная

c. Гістограмма

d. З областями

e. Графік

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 8

Marks: 1

Вказання адреси комірки в формулі називається...

Choose one answer. a. оператором

b. ім’ям комірки -

c. немає правильної відповіді

d. посиланням

e. функцією

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 9

Marks: 1

Яким способом можна скопіювати формулу з комірки Е4 в діапазон комірок Е4:Е10 електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. виділити діапазон комірок Е4:Е10 і клікнути ПКМ по комірці Е4;

b. виконати команду Правка/Копировать;

c. виконати команду Правка/Копировать все;

d. виділити діапазон комірок Е4:Е10 і клікнути ЛКМ по комірці Е4;

e. виділити комірку Е4 і перемістити при натиснутій ЛКМ її маркер заповнення вниз до комірки Е10 включно;*

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

На основі чого будується будь-яка діаграма?

Choose one answer. a. текстового файла

b. книги Excel

c. даних таблиці *

d. графічного файла

e. спеціальної вставки

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Яким стане вміст комірки, якщо вміст комірки електронної таблиці з формулою =A$4 скопіювати у комірку вниз?

Choose one answer. a. =A$4

b. =#A5

c. =А5


d. =$A4

e. =$A5 -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 12

Marks: 1

Як забезпечити перенос слів в комірці (розмістити текст на декількох рядках)?

Choose one answer. a. Записати в комірці все речення і, не закриваючи її, виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки" На вкладці "Выравнивание" установити прапорець "Переносить по словам" *

b. Виділити текст і виконати команду „ВИД-Переносить по словам”

c. Написати перше слово, натиснути клавішу "ENTER", потім написати друге слово, натиснути клавішу "ENTER" і т.д. Висота комірки буде автоматично розширятися

d. Записати в комірці все речення. Натиснути клавішу "Enter". Знову виділити цей комірку. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки" і на вкладці "Вирівнювання" установити прапорець "Переносить по словам". Установити необхідні ширину і висоту комірці

e. Виконати команду "СЕРВИС- Язык-Расстановка переносов"

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1Для зменшення розрядності числа потрібно скористатися кнопкою (мал. 10) (розрядність вказує на кількість десяткових знаків):

Choose one answer. a. 4

b. 5

c. 1


d. 2

e. 3*


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Де невірний запис формули?

Choose one answer. a. =ГРАДУСЫ(А45;В48)

b. =D2+25

c. =СРЗНАЧ(D2-D6)-

d. =СУММ(С3:С6)

e. =СРЗНАЧ(D2,D6)

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 15

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 16

Marks: 1

Щоб видалити стовпець (рядок) з непотрібними даними і формулами необхідно:

Choose one answer. a. виділити , натиснути праву кнопку миші й у контекстному меню вибрати команду - "вырезать"

b. виділити стовпець (рядок) і використовувати команду "вид - удалить".

c. клацнути правою кнопкою миші. У контекстному меню вибрати команду "очистить содержимое"

d. виділити стовпець (рядок) і використовувати команду "правка - удалить". *

e. виділити , натиснути праву кнопку миші й у контекстному меню вибрати команду - "вырезать"

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1

Вкажіть правильний запис функції в MS Excel:

Choose one answer. a. ЕСЛИ(С4=1;$D$2).

b. ЕСЛИ(С4=1;3,$A$0); -

c. ЕСЛИ{С4=1;ЕСЛИ(D1=3;5);

d. ЕСЛИ(С4=1;$D$2;ЕСЛИ(С4=2;$Е$2;$Р$2)).

e. ЕСЛИ[С4=1;3];

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 18

Marks: 1

Для того щоб вставити стовпець необхідно:

Choose one answer. a. Формат/Добавить/ Столбцы

b. Вставка/Столбцы *

c. Вид/Столбцы

d. Копировать/Столбцы

e. Формат/ Столбцы

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Щоб скопіювати таблицю Excel у документ Word, щоб при цьому вона не утратила свого зовнішнього вигляду (формату)потрібно:

Choose one answer. a. немає правильної відповіді

b. У документі Word виконати команду ВСТАВКА-Объект- Таблица Excel *

c. Таблицю Excel помістити в буфер обміну. Відкрити документ Word і виконати команду ПРАВКА - Специальная вставка. У вікні, що відкрилося, вибрати "Рисунок". Клацнути на кнопці "ОК"

d. Таблицю Excel помістити в буфер обміну. Відкрити документ Word і виконати команду ВСТАВИТЬ

e. Таблицю Excel помістити в буфер обміну. Відкрити документ Word і виконати команду ПРАВКА - Специальная вставка. У вікні, що відкрилося, вибрати "Таблица Excel". Клацнути на кнопці "ОК" *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 20

Marks: 1

Яке форматування ми можемо примінити до комірок в Excel?

Choose one answer. a. тип даних, ширина и висота

b. вирівнювання текста и формат шрифта

c. всі варіанти правильні *

d. числові формати

e. границі і заливка

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

Якщо в комірці Ви бачите таку групу символів ########- це означає,

Choose one answer. a. Обрана ширина комірки, не дозволяє розмістити в ній результати обчислень

b. Відбулася помилка обчислення по формулі

c. Введені неправильні адреси комірок

d. Виконані дії привели до не правильної роботи комп'ютера

e. В комірку уведена не припустима інформація -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 22

Marks: 1

Виберіть найбільш правильну та повну відповідь. Для позначення адреси комірки електронної таблиці використовуються:

Choose one answer. a. цифри, що показують, в якому рядку знаходиться комірка

b. букви латинського алфавіту, що вказують на рядок і цифри, що вказують на стовпець, на перетині яких знаходиться комірка *

c. букви латинського алфавіту, що вказують на стовпець і цифри, що вказують на рядок

d. букви латинського алфавіту, для вказання імені стовпця

e. букви російського та латинського алфавіту і цифри, що вказують на рядок і стовпець, на перетині яких знаходиться комірка

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 23Marks: 1

Заголовок рядка – це (мал. 11)

Choose one answer. a. 14

b. 10

c. 11


d. 12 *

e. 19


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

Якщо в діалозі „Параметри сторінки” встановити масштаб сторінки” не більше ніж 1 стр. В ширину 1 стр. В висоту” то при друці, якщо лист буде більшим цього розміру,...

Choose one answer. a. сторінка буде зменшена до цих розмірів

b. сторінка буде збільшена до цих розмірів -

c. сторінка буде обрізана до цих розмірів

d. немає правильної відповіді

e. сторінка не буде роздрукована

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.Marks: 1

Як називається тип діаграми MS Excel , що зображена на малюнку 9?

Choose one answer. a. Гістограмма *

b. Точечная

c. Линейчатая

d. З областями

e. Графік

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 2

Marks: 1

Програма МS ЕхсеІ працює з даними типу:

Choose one answer. a. число, функція, текст і таблиця

b. число, таблиця, вектор, матриця;

c. число, формула, сектор, текст;

d. число, функція, графік, діапазон;

e. число, дата, текст, формула; *

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 3

Marks: 1

Ряд -це:

Choose one answer. a. група суміжних комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ, що знаходяться в одному рядку й обов'язково розміщені в порядку зростання чи спадання; -

b. група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному рядку і представлені на діаграмі у вигляді послідовності крапок.;

c. група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному стовпці й обов'язково розміщені в порядку зростання чи спадання;

d. група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному стовпці і представлені на діаграмі у вигляді послідовності крапок.;

e. немає правильної відповіді;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 4

Marks: 1

Вкажіть перелік, що містить умовні позначення тільки математичних функцій MS Excel:

Choose one answer. a. ЕХР, СУММ, ПРОИЗВЕД;

b. МИН, МАКС, СУММ; -

c. ЕХР, СУММ, СРЗНАЧ;

d. СУММ, ДИСП, МАКС;

e. ЕХР, СРЗНАЧ, МИН;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 5

Marks: 1Вкажіть кнопку виділення всіх комірок активної таблиці (мал. 12)

Choose one answer. a. 1 *

b. 9

c. 7


d. 3

e. 6


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

Для того, щоб вставити рядок необхідно:

Choose one answer. a. Вид/Строки

b. Формат/Добавить/Строки

c. Вставка/Строки *

d. Немає правильної відповіді

e. Формат/Строки

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

Заголовки рядків електронної таблиці позначаються:

Choose one answer. a. Всі відповіді вірні

b. Кирилицею

c. Латинськими літерами

d. Римськими цифрами -

e. Номерами

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 8

Marks: 1

Для видалення виділеного стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ треба:

Choose one answer. a. виконати команду Правка/Удалить; *

b. виконати команду Правка/Очистить;

c. вибрати в Контекстному меню команду Вырезать;

d. натиснути на клавішу Delete;

e. виконати команду Правка/Вырезать;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

Яким стане вміст комірки, якщо вміст комірки електронної таблиці з формулою =A$4 скопіювати у комірку вниз?

Choose one answer. a. =$A5 -

b. =#A5


c. =А5

d. =A$4


e. =$A4

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 11

Marks: 1

Який із виразів є правильним у MS Excel:

Choose one answer. a. =СУММЕСЛИ(А1:А8;"В1>5";В1:В8); *

b. =СУММЕСЛИ(А1:А8;">5";В1:В8);

c. СУММЕСЛИ((А1:А8;"В1>5";)В1:В8)

d. СУММЕСЛИ[А1:А8;"В1>5";В1:В8]

e. =СУММЕСЛИ(А1:А8;"А1>5");

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 12Marks: 1

Ярлик активної таблиці – це (мал. 11):

Choose one answer. a. 10

b. 14

c. 19


d. 6

e. 11 *


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

За допомогою ярлика аркуша робочої книги в МS ЕхсеІ здійснюють:

Choose one answer. a. перехід від одного аркуша до іншого; *

b. виклик iншого файлу;

c. виклик програми МS Word;

d. виклик іншої папки;

e. виклик програми МS ЕхсеІ;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Прикладом абсолютного посилання є:

Choose one answer. a. $A$5 *

b. R1C2

c. #A#5


d. С!7!

e. С22


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 15

Marks: 1

Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(2>1 ;10;20) в MS Excel:

Choose one answer. a. функція задана невірно; -

b. 10;

c. 1;


d. 20;

e. 2;


Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 16

Marks: 1

Якщо частина цифр десяткового числа, розміщених після коми, не вміщається в комірці електронної таблиці, то:

Choose one answer. a. в комірці відображаються символи ####; *

b. цифри, які не помістились у комірку, накладаються на сусідню комірку, якщо вона незаповнена; ,

c. в комірці відображаються символи #ИМЯ;

d. з'явиться вікно з повідомленням про помилку;

e. число заокруглюється до такої кількості десяткових знаків після коми, скільки поміститься в комірці;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1

Контекстне меню під час редагування діаграми в МS ЕхсеІ викликають так:

Choose one answer. a. клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter;

b. немає правильної відповіді;

c. клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter;

d. клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню; *

e. клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна вставити рядок в електронну таблицю:

Choose one answer. a. Формат/Столбец;

b. Формат/Строка;

c. Вставка/Строки; *

d. Сервис/Подбор параметра...;

e. Правка/3аполнить;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 20Marks: 1

Вкажіть рядок формул (мал. 12):

Choose one answer. a. 3*

b. 6

c. 1


d. 2

e. 4


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

Яку із закладок команди форматування ми можемо примінити до комірок в Excel?

Choose one answer. a. границі і заливка

b. тип даних, ширина и висота

c. всі варіанти правильні -

d. числові формати

e. вирівнювання текста и формат шрифта

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 22

Marks: 1

Яким способом можна скопіювати таблицю з першого аркуша робочої книги на другий у MS Excel:

Choose one answer. a. виконати команду Правка→Копировать, виділити другий аркуш робочої книги і виконати команду Правка→Вставить;

b. виконати команду Правка→Вырезать і виконати команду Правка→Вставить;

c. виділити таблицю, виконати команду Правка→Копировать, виділити другий аркуш робочої книги і виконати команду Правка→Вставить; *

d. виконати команду Правка→Вырезать виділити другий аркуш робочої книги і виконати команду Правка→Вставить;

e. виділити таблицю, виконати команду Правка→Вырезать і виконати команду Правка→Вставить;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1

Яке форматування ми можемо примінити до комірок в Excel?

Choose one answer. a. вирівнювання текста и формат шрифта

b. границі і заливка

c. тип даних, ширина и висота

d. всі варіанти правильні *

e. числові формати

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

До категорії математичних функцій належить:

Choose one answer. a. МАКС;

b. КОРЕНЬ; *

c. МИН;


d. СРЗНАЧ

e. НЕ;


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Marks: 1

Яким стане вміст комірки, якщо вміст комірки електронної таблиці з формулою =$A4 скопіювати у комірку вниз?

Choose one answer. a. =A$5

b. =$A5 -

c. =#A4

d. =$A4


e. =А5

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 2

Marks: 1

При складанні (написанні) формул використовуються:

Choose one answer. a. адреси комірок, що зберігають вихідні дані

b. адреси комірок, цифри, знаки арифметичних операцій і текстові повідомлення

c. числа, що знаходяться в комірках

d. букви і цифри, що позначають адреси комірок -

e. немає правильної відповіді

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 3

Marks: 1

Якщо в діалозі „Параметри сторінки” встановити масштаб сторінки” не більше ніж 1 стр. В ширину 1 стр. В висоту” то при друці, якщо лист буде більшим цього розміру,...

Choose one answer. a. немає правильної відповіді

b. сторінка не буде роздрукована

c. сторінка буде обрізана до цих розмірів

d. сторінка буде збільшена до цих розмірів -

e. сторінка буде зменшена до цих розмірів

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 4

Marks: 1

Вкажіть перелік, що містить типи стандартних діаграм у МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. График, Круговая, Волнистая;

b. График, Секторная, Точечная;

c. всі відповіді вірні; -

d. Голубая, График, Биржевая

e. Круговая, Точечная, Гистограмма;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 5

Marks: 1

Які з наведених даних є даними числового типу в МЗ ЕхсеІ:

Choose one answer. a. A1;4.12/3/05;

b. 12.01.2005

c. 5 вересня 2000 року;

d. 1 серпня;

e. 123;*

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

Формула, яка записана в одній з комірок означає що? =СУМ(Лист1!A1:A10;Лист2!B1:B11)

Choose one answer. a. Сума чисел, що знаходяться в комірках А1:10 Листа 1 буде поміщена в комірки В1:В11 Листа 2

b. Такий запис формули не припустима

c. Сума чисел, що знаходяться в комірках А1:А10, на Листі1 і чисел, що знаходяться в комірках В1:В11 на Листі 2 *

d. Сума всіх чисел, що знаходяться на Листі 1 і Листі 2

e. Сума чисел, що знаходяться в комірках А1:10 Листа 2 буде поміщена в комірки В1:В11 Листа 1

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 7Marks: 1

Рядок стану – це (мал. 11):

Choose one answer. a. 11

b. 10 *

c. 13


d. 14

e. 19


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 9

Marks: 1

З чого складається робоча книга в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. з макросів;

b. з файлів;

c. з шаблонів;

d. з активних комірок;

e. з робочих аркушів; *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 10Marks: 1

Ярлик активної таблиці – це (мал. 11):

Choose one answer. a. 10

b. 14

c. 6


d. 19

e. 11 *


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Для того,щоб здійснити посилання на діапазон комірок, потрібно вказати

Choose one answer. a. Адресу верхньої лівої комірки і через тире – адресу нижньої правої комірки

b. Адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку – адресу верхньої правої комірки

c. Адресу верхньої лівої комірки і через тире – адресу нижньої лівої комірки

d. Адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку – адресу нижньої правої комірки*

e. Адресу верхньої правої комірки і через тире – адресу нижньої правої комірки

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

Як можна обчислити суму числових даних діапазону комірок Р5:Р15 у МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. виділити комірку Р15 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15;

b. виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію МАКС;

c. виділити комірку Р16 і активізувати кнопку Автосумма на панелі інструментів Стандартная;

d. виділити комірку Р5 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15; -

e. виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію ЗНАЧ;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 13

Marks: 1

Для того щоб вставити стовпець необхідно:

Choose one answer. a. Формат/Добавить/ Столбцы

b. Формат/ Столбцы

c. Вставка/Столбцы*

d. Вид/Столбцы

e. Копировать/Столбцы

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Для складання (написання) формул використовуються:

Choose one answer. a. адреси комірок, що зберігають вихідні дані

b. адреси комірок, цифри, знаки арифметичних операцій і текстові повідомлення

c. немає правильної відповіді

d. числа, що знаходяться в комірках

e. букви і цифри, що позначають адреси комірок -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 15

Marks: 1

Нехай у комірку АЗ ввели число 2, в комірку ВЗ - число 2, а в коміркуСЗ - формулу =АЗ+ВЗ/2. Який результат з'явився в комірці СЗ електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. 4;

b. 6;

c. 2;


d. 3; *

e. СЗ;


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1

Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(1>2;1 ;2) в MS Excel:

Choose one answer. a. 2; *

b. 1;

c. 3;


d. 2,1;

e. функція задана невірно;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1

Яким способом можна скопіювати формулу з комірки Е4 в діапазон комірок Е4:Е10 електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. виконати команду Правка/Копировать;

b. виділити комірку Е4 і перемістити при натиснутій ЛКМ її маркер заповнення вниз до комірки Е10 включно;*

c. виділити діапазон комірок Е4:Е10 і клікнути ЛКМ по комірці Е4;

d. виділити діапазон комірок Е4:Е10 і клікнути ПКМ по комірці Е4;

e. виконати команду Правка/Копировать все;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

Щоб видалити стовпець (рядок) з непотрібними даними і формулами необхідно:

Choose one answer. a. виділити , натиснути праву кнопку миші й у контекстному меню вибрати команду - "вырезать"

b. виділити , натиснути праву кнопку миші й у контекстному меню вибрати команду - "вырезать"

c. виділити стовпець (рядок) і використовувати команду "правка - удалить".*

d. виділити стовпець (рядок) і використовувати команду "вид - удалить".

e. клацнути правою кнопкою миші. У контекстному меню вибрати команду "очистить содержимое"

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Виберіть правильний варіант адресації комірки електронної таблиці:

Choose one answer. a. $Ф$5

b. 3$5

c. $34


d. $Я$4

e. $R$4 *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 20

Marks: 1Для зменшення розрядності числа потрібно скористатися кнопкою (мал. 10) (розрядність вказує на кількість десяткових знаків):

Choose one answer. a. 2

b. 3 *

c. 4


d. 5

e. 1


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

Який запис дати невірний?

Choose one answer. a. 12 лютого 1990

b. 1990-02-12

c. 12.02.1990

d. 12.02.90

e. 12,02,90 *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 22

Marks: 1

Якщо в комірці Ви бачите таку групу символів ########- це означає,

Choose one answer. a. В комірку уведена не припустима інформація

b. Введені неправильні адреси комірок

c. Обрана ширина комірки, не дозволяє розмістити в ній результати обчислень

d. Виконані дії привели до не правильної роботи комп'ютера -

e. Відбулася помилка обчислення по формулі

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 23

Marks: 1

Прикладом абсолютного посилання є:

Choose one answer. a. С!7!

b. #A#5

c. С22


d. $A$5 *

e. R1C2


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1Для виклику майстра діаграм потрібно використати кнопку (мал. 11):

Choose one answer. a. 11

b. 10

c. 19


d. 6 *

e. 14


Marks: 1

Які з наведених даних є даними текстового типу в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. A1;4.12/3/05;

b. А1+А2;

c. 12 березня;

d. відомість; *

e. 12.01.2005;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 2Marks: 1

Для вирівнювання тексту по правому краю потрібно використати кнопку (мал. 11):

Choose one answer. a. 14

b. 19

c. 17 *d. 10

e. 15


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Контекстне меню під час редагування діаграми в МS ЕхсеІ викликають так:

Choose one answer. a. немає правильної відповіді;

b. клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню;

c. клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter;

d. клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню; -

e. клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 4

Marks: 1

Яке з позначень є позначенням діапазону стовпця в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. В10,С10;

b. В10/В15;

c. В10*В15;

d. В10:В15;*

e. В10;В15;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1

Яким стане вміст комірки, якщо вміст комірки електронної таблиці з формулою =A4 скопіювати у комірку праворуч?

Choose one answer. a. =В4 *

b. =В5

c. немає правильної відповіді

d. =А5

e. =С5


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

Групу комірок електронної таблиці MS Excel які розміщені поряд і утворюють прямокутник, можна назвати:

Choose one answer. a. таблицею;

b. діапазоном; *

c. аркушем;

d. книгою;

e. сегментом;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

Яким способом можна перейти на третій аркуш відкритої робочої книги в MS Excel:

Choose one answer. a. виконати команду Вставка→ЛистЗ;

b. виконати команду Формат→ЛистЗ;

c. виконати команду Правка→Перейти...→ЛистЗ;

d. клікнути ЛКМ по піктограмі ЛистЗ у вікні відкритої робочої книги; *

e. клікнути ПКМ по піктограмі ЛистЗ у вікні відкритої робочої книги;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

Яке з позначень є позначенням діапазону рядка в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. А5:С5; *

b. А5;С5;

c. А5*А15;

d. А5,А15;

e. А5/А15;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

Виберіть найбільш правильну та повну відповідь. Для позначення адреси комірки електронної таблиці використовуються:

Choose one answer. a. цифри, що показують, в якому рядку знаходиться комірка

b. букви латинського алфавіту, для вказання імені стовпця

c. букви латинського алфавіту, що вказують на рядок і цифри, що вказують на стовпець, на перетині яких знаходиться комірка -

d. букви російського та латинського алфавіту і цифри, що вказують на рядок і стовпець, на перетині яких знаходиться комірка

e. букви латинського алфавіту, що вказують на стовпець і цифри, що вказують на рядок

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 10

Marks: 1

Якщо в комірці електронної таблиці MS Excel попередньо не був установлений формат даних, то інформація, що буде в неї вводитись, матиме формат:

Choose one answer. a. числовий;

b. довільний;

c. грошовий;

d. загальний;*

e. текстовий;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Що дозволяє робити чорний квадратик, розташований у правому нижньому куті виділеного комірці?

Choose one answer. a. Дозволяє виконати копіювання вмісту комірки за допомогою миші

b. Клацнувши лівою кнопкою миші на цьому квадратику, вміст комірки буде поміщено в буфер обміну.

c. Це говорить про те, що в цю комірку можна вводити інформацію (текст, число, формулу ...) *

d. Дозволяє редагувати вміст комірці

e. немає правильної відповіді

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

За допомогою якої команди MS Excel можна захистити робочий аркуш:

Choose one answer. a. Правка→Удалить лист;

b. Сервис→3ащита…3ащитить лист...; *

c. Вставка→Примечание;

d. Правка→Скрыть;

e. Формат→Лист→Скрыть;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1Ярлик активної таблиці – це (мал. 11):

Choose one answer. a. 14

b. 19

c. 10


d. 6

e. 11*


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(2>1 ;10;20) в MS Excel:

Choose one answer. a. функція задана невірно; -

b. 2;

c. 10;


d. 1;

e. 20;


Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 15

Marks: 1

Перед тим, як виконати команду Данные→Итоги... в MS Excel, необхідно:

Choose one answer. a. обчислити суму значень у стовпцях; -

b. обчислити суму значень у рядах;

c. виділити комірку;

d. створити критерій умов.

e. відсортувати значення;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 16

Marks: 1

Вкажіть правильний запис функції в MS Excel:

Choose one answer. a. ЕСЛИ(С4=1;$D$2).

b. ЕСЛИ(С4=1;$D$2;ЕСЛИ(С4=2;$Е$2;$Р$2)).

c. ЕСЛИ(С4=1;3,$A$0); -

d. ЕСЛИ[С4=1;3];

e. ЕСЛИ{С4=1;ЕСЛИ(D1=3;5);

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 17

Marks: 1

Яке з наведених позначень відповідає позначенню заголовка стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. 1A;

b. A1; -

c. ІП;


d. АЯ;

e. LN;


Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 18

Marks: 1Заголовок колонки – це (мал. 11)

Choose one answer. a. 9

b. 12 -

c. 10


d. 11

e. 19


Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 19

Marks: 1

Яке з позначень є позначенням прямокутного діапазону комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. Е10;F15;

b. В6;Е10;

c. В6:Е10; *

d. В2/Е20;

e. Е10;F10;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 20

Marks: 1

Укажіть перелік, що містить умовні позначення тільки статистичних функцій MS Excel:

Choose one answer. a. МИН, МАКС, СКОС;

b. МИН, СКОS, МАКС;

c. СРЗНАЧ, SQRT, СУММ; -

d. МИН, COS, МАКС;

e. МИН, SIN, СУММ;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 21

Marks: 1

Для чого призначена вкладка Выравнивание вікна Формат названия диаграммы в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. для вирівнювання діаграми на листі;

b. для вирівнювання підпису осей діаграми;

c. для зміни орієнтації тексту назви діаграми;

d. для вирівнювання тексту назви по центру області побудови діаграми;

e. для вирівнювання тексту назви діаграми по горизонталі і по вертикалі, а також зміни її орієнтації; -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 22

Marks: 1

Відносне посилання це .....

Choose one answer. a. посилання на комірку, отримане у результаті копіювання формули

b. це адреса активної комірки

c. коли адреса, на яку посилається формула при копіюванні не змінюється

d. коли значення комірки, що входить у формулу, змінюється при її копіюванні в наступну комірку

e. коли адреса комірки, що входить у формулу, змінюється при її копіюванні в інші комірки *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1Рядок стану – це (мал. 11):

Choose one answer. a. 11

b. 19

c. 13


d. 10*

e. 14


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

Для того,щоб здійснити посилання на діапазон комірок, потрібно вказати

Choose one answer. a. Адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку – адресу нижньої правої комірки *

b. Адресу верхньої лівої комірки і через тире – адресу нижньої лівої комірки

c. Адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку – адресу верхньої правої комірки

d. Адресу верхньої лівої комірки і через тире – адресу нижньої правої комірки

e. Адресу верхньої правої комірки і через тире – адресу нижньої правої комірки

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Marks: 1

Якщо в комірці в результаті обчислення по формулі з'явилося вираз " #ЗНАЧ!" - це означає, що

Choose one answer. a. Комп'ютер виконав неприпустиму операцію -

b. Число, отримане в результаті обчислення по формулі, перевищує задані розміри комірці

c. Це означає, що необхідно змінити формат кодування, що містять аргументи функції ( наприклад, "Текстовий" формат замінити на "Числовий"

d. Один з аргументів функції містить неприпустиму перемінну (наприклад, текст)

e. Немає правильної відповіді

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 2

Marks: 1

Вкажіть правильний варіант. Правильно вказана послідовність виконання операторів в формулі?

Choose one answer. a. оператори порівняння тоді оператори посилань

b. оператори посилань тоді оператори порівняння

c. * і / тоді %

d. + і - тоді * і /

e. оператори порівняння, потім оператори + і - -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 3

Marks: 1

Де невірний запис формули?

Choose one answer. a. =ГРАДУСЫ(А45;В48)

b. =СРЗНАЧ(D2,D6) -

c. =СУММ(С3:С6)

d. =СРЗНАЧ(D2-D6)

e. =D2+25

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 4

Marks: 1

Для редагування значення комірки електронної таблиці MS Excel потрібно:

Choose one answer. a. виділити комірку, натиснути на функціональну клавішу F8 і змінити значення комірки;

b. виділити комірку, натиснути на функціональну клавішу F4 і змінити значення комірки;

c. виділити комірку і змінити її значення;

d. виділити комірку, встановити текстовий курсор у рядок формул, внести редакцію в записи комірки і натиснути на клавішу Enter;

e. виконати інші дії; -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 5Marks: 1

Яка можлива формула міститься в клітинці D1 (див. рис. 3) MS Excel?

Choose one answer. a. =СУММ(А1;С1)

b. =А1+С1

c. =B1^С1 *

d. =СУММ(А1"С1)

e. =А1*С1

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1Чому дорівнюватиме значення комірки С1 (див рис.4), якщо в неї ввести формулу =А1+B1:

Choose one answer. a. 31

b. 0

c. 15


d. 30 *

e. 10


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

Посилання, яке включає назву колонки й номер рядка, є

Choose one answer. a. Змішаним

b. Відповідним

c. Додатковим

d. Відносним -

e. Абсолютним

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 8

Marks: 1

За допомогою якого виразу можна визначити найменше число, що міститься в комірках D2, Е5 і діапазоні комірок В6:С9 електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. вірної формули немає;

b. =МИН(D2;Е5;В6:С9); *

c. =МІN(D2,Е5,В6,С9);

d. =МІN(D2,Е5/В6,С9);

e. =МІN(D2,Е5,В6:С9);

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

Яке з позначень є позначенням прямокутного діапазону комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. В6:Е10; *

b. В2/Е20;

c. Е10;F10;

d. В6;Е10;

e. Е10;F15;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

Чому дорівнює значення функції СРЗНАЧ(16;20;АЗ:В6) в MS Excel:

Choose one answer. a. (А3+В6+З6):2;

b. невідомо; *

c. 16+20/2;

d. 4;

e. 18;


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Яким способом можна видалити аркуш ЛистЗ з робочої книги в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. виділити аркуш ЛистЗ і виконати команду Правка/Удапить лист; *

b. виділити аркуш ЛистЗ виконати команду Формат/Лист/Преименовать;

c. виділити аркуш ЛистЗ і виконати команду Сервис/Автозамена...;

d. виділити аркуш ЛистЗ і виконати команду Сервис/Исправления...;

e. виділити аркуш ЛистЗ виконати команду Формат/Лист/Скрыть;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

У комірці А1 міститься число 1, у комірці В1 — число 6, у комірці С1 — число 3. Результатом виконання формули =А1+В1/2*С1в МS ЕхсеІ буде:

Choose one answer. a. 10,5;

b. 10 *

c. помилка;

d. 7/6;

e. 9.5;


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

Як можна побачити формулу в електронній таблиці MS Excel після її введення в комірку:

Choose one answer. a. виконати команду Сервис→Показать;

b. виділити комірку й ознайомитись із вмістом рядка формул; *

c. клікнути на комірці ПКМ;

d. виконати команду Окно→Отобразить...;

e. виконати команду Вид→Строка формул;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Електронні таблиці МS ЕхсеІ зберігаються у файлах із розширенням:

Choose one answer. a. .doc;

b. .txt;

c. .bmp;

d. .tif;

e. .xls;*

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 15

Marks: 1

Панель інструментів Диаграммы в МS ЕхсеІ призначена для:

Choose one answer. a. створення діаграми;

b. зміни виду діаграми;

c. форматування всіх елементів діаграми; *

d. форматування тільки підписів осей;

e. тільки зміни розміру діаграми;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1В клітинці G1 (MS Excel) міститься наступна формула (див. рис. 1) =СУММ(B1;F1)/А1. Який результат обрахунку?

Choose one answer. a. 14

b. 17

c. 12


d. 4,6

e. 7 *


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1

Щоб установити в комірці вертикальне розташування тексту потрібно:

Choose one answer. a. Виділити комірку, у якій необхідно поміняти положення введеного тексту. Виконати команду "ВИД-Ячейки" і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter

b. Виділити текст. Виконати команду "Вид-вертикальне розташування тексту"

c. Виділити комірку. Виконати команду "Вид-вертикальне розташування тексту" і записати текст

d. Виділити комірку, у якій необхідно поміняти положення введеного тексту. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки" і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter *

e. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки". На вкладці "Выравнивание" вибрати потрібне положення тексту і вказати яку комірку (комірки) повинні мати таке розташування тексту

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

Вказання адреси комірки в формулі називається...

Choose one answer. a. немає правильної відповіді

b. функцією

c. посиланням *

d. ім’ям комірки

e. оператором

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Яким способом можна вставити стовпець справа від стовпця В в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. виділити комірку С2 і виконати команду Вставка/Столбцы;

b. виділити комірку В1 і виконати команду Вставка/Столбцы;

c. виділити комірку А1 і виконати команду Вставка/Столбцы; -

d. виділити комірку С1 і виконати команду Вставка/Столбцы;

e. виділити стовпець В і виконати команду Вставка/Столбцы;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 20

Marks: 1

Вкажіть перелік, що містить умовні позначення тільки математичних функцій MS Excel:

Choose one answer. a. СУММ, ДИСП, МАКС;

b. ЕХР, СУММ, ПРОИЗВЕД;

c. МИН, МАКС, СУММ;-

d. ЕХР, СРЗНАЧ, МИН;

e. ЕХР, СУММ, СРЗНАЧ;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 21

Marks: 1

Як називають впорядкування значень діапазону комірок в певній послідовності...

Choose one answer. a. фільтрація

b. сортування

c. кінцевий звіт

d. групування -

e. форматування

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 22

Marks: 1

Чому дорівнює значення функції ДАТА(2005,2,28) в MS Excel:

Choose one answer. a. 05.28.02;

b. 02.28.05; -

c. 28/02/20;

d. 28 янв. 2005;

e. 28.02.05;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 23

Marks: 1Яка формула буде отримана при копіюванні в комірку С3, формули з комірки С2 (див. рис. 4):

Choose one answer. a. =$A$1*A3+B3 *

b. =A1*A2+B2

c. =$B$2*A3+B4

d. =$A$1*$A$2+$B$2

e. =$A$2*A3+B3

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

З чого складається робоча книга в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. з файлів;

b. з робочих аркушів; *

c. з макросів;

d. з активних комірок;

e. з шаблонів;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Балів: 1

Яким способом можна точно задати висоту 19,8 рядка електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Виберіть одну правильну відповідь a. виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат/Столбец/Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК;

b. при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію стовпця вліво;

c. при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію рядка вверх;

d. за допомогою команди Вставка/Строки?

e. виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат/Строка/Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК; *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 2

Балів: 1

Для чого призначена кнопка Автосумма на панелі інструментів Стандартная в MS Excel:

Виберіть одну правильну відповідь a. знаходження різниці числових значень комірок виділеного діапазону;

b. знаходження суми числових значень комірок стовпця;

c. знаходження суми числових значень комірок за заданим критерієм;

d. знаходження суми числових значень комірок виділеного діапазону;*

e. знаходження суми числових значень комірок рядка;

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 3

Балів: 1

Це питання видалене. Будь ласка, звертайтесь до свого викладача

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 4

Балів: 1

Що таке Область диаграммыв МS ЕхсеІ:

Виберіть одну правильну відповідь a. простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми; *

b. дані, на основі яких будується діаграма;

c. щось інше

d. кроки побудови діаграми;

e. простір між осями координат;

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 5

Балів: 1

Де невірний запис формули?

Виберіть одну правильну відповідь a. =СРЗНАЧ(D2,D6)

b. =ГРАДУСЫ(А45;В48)

c. =СУММ(С3:С6)

d. =D2+25 -

e. =СРЗНАЧ(D2-D6)

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 6

Балів: 1В клітинці G1 (MS Excel) міститься наступна формула (див. рис. 1) =СУММ(B1;F1)/А1. Який результат обрахунку?

Виберіть одну правильну відповідь a. 17

b. 14

c. 12


d. 4,6

e. 7*


Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 7

Балів: 1В клітинці G1 (MS Excel) міститься наступна формула (див. рис 1) =СУММ(B1:D1;F1) Який результат обрахунку?

Виберіть одну правильну відповідь a. 17

b. 12

c. 4,6


d. 16

e. 14 *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 8

Балів: 1

Це питання видалене. Будь ласка, звертайтесь до свого викладача

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 9

Балів: 1

Якщо в діалозі „Параметри сторінки” встановити масштаб сторінки” не більше ніж 1 стр. В ширину 1 стр. В висоту” то при друці, якщо лист буде більшим цього розміру,...

Виберіть одну правильну відповідь a. сторінка не буде роздрукована

b. сторінка буде зменшена до цих розмірів

c. немає правильної відповіді -

d. сторінка буде збільшена до цих розмірів

e. сторінка буде обрізана до цих розмірів

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 10

Балів: 1

Формула в Excel починається із...

Виберіть одну правильну відповідь a. пробіл

b. /


c. = -

d. +


e. *

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 11

Балів: 1

Комірка може приймати _____ значення?

Виберіть одну правильну відповідь a. грошове

b. текстове

c. експотенціальне

d. всі перераховані -

e. числове

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 12Балів: 1

Чому дорівнюватиме значення комірки С1 (див рис.6), якщо в неї ввести формулу =СУММ(A1:A3)/2:

Виберіть одну правильну відповідь a. 140 *

b. 40

c. 35


d. 280

e. 48


Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 13

Балів: 1

Як перейменувати лист робочої книги?

Виберіть одну правильну відповідь a. Клацнути на ярличку листа правою кнопкою й у контекстному меню вибрати команду " Переименовать" *

b. Перейменувати аркуші Excel не можна. вони завжди мають назву "Лист1, Лист2 ........"

c. Виконати команду меню Формат/” Переименовать гист”

d. Клацнути правою кнопкою на робочому листі і вибрати команду "Перейменувати лист"

e. Клацнути лівою кнопкою на робочому листі і вибрати команду "Перейменувати лист"

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 14

Балів: 1

Як вивести на екран додаткову Інструментальну панель (наприклад, "Форматування")?

Виберіть одну правильну відповідь a. Немає правильної ідповіді

b. Виконати команду "ВСТАВКА-Инструментальные панели" і в списку, що відкрився, указати потрібну

c. Виконати команду "ВИД-Панели инструментов" і в списку, що відкрився, указати потрібну інструментальну панель (наприклад "Форматирование") *

d. Виконати команду "ВСТАВКА - Инструментальная панель". В діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати необхідну інструментальну панель

e. Виконати команду "ФОРМАТ - Инструментальная панель". В діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати необхідну інструментальну панель

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 15

Балів: 1

Яким стане вміст комірки, якщо вміст комірки електронної таблиці з формулою =$A4 скопіювати у комірку вниз?

Виберіть одну правильну відповідь a. =А5

b. =$A4

c. =#A4


d. =$A5 -

e. =A$5


Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 16

Балів: 1

Чому дорівнює значення виразу МАКС(15;20;АЗ)+МИН(5;15) в MS Excel:

Виберіть одну правильну відповідь a. 10;

b. невідомо;

c. 25;


d. АЗ+5; -

e. 5;


Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 17

Балів: 1

Посилання, яке включає назву колонки й номер рядка, є

Виберіть одну правильну відповідь a. Відносним -

b. Абсолютним

c. Змішаним

d. Відповідним

e. Додатковим

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 18

Балів: 1

Мінімальною складовою таблиці є...

Виберіть одну правильну відповідь a. немає правильної відповіді

b. формула

c. лист


d. комірка *

e. книга

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 19

Балів: 1

Яким способом не можна видалити або приховати стовпець із таблиці в МS ЕхсеІ:

Виберіть одну правильну відповідь a. виділити стовпець, клікнувши на його заголовку і з Контекстного меню вибрати команду Удалить;

b. виконати команду Правка/Очистить/Содержимое;

c. виконати команду Правка/Удалить/Столбец;

d. клікнути ПКМ по будь-якій комірці стовпця, що треба видалити, з Контекстного меню вибрати опцію Удалить... і активізувати опцію столбец у вікні Удаление ячеек, яке відкриється; *

e. виконати команду Формат/Столбец/Скрыть;

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 20

Балів: 1

Які з наведених даних є даними текстового типу в МS ЕхсеІ:

Виберіть одну правильну відповідь a. A1;4.12/3/05;

b. А1+А2;

c. 12.01.2005;

d. відомість; *

e. 12 березня;

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 21

Балів: 1

Що за клавішу у середовищі Excel потрібно натиснути, щоб відмінити редагування комірки електронної таблиці?

Виберіть одну правильну відповідь a. Home

b. Esc -

c. Alt+ Backspase

d. Backspase

e. Delete

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 22

Балів: 1На рисунку 7 зображено діалогове вікно функції:

Виберіть одну правильну відповідь a. СУММ

b. СЧЕТЕСЛИ

c. ЕСЛИ *

d. СРЗНАЧ

e. МАКС


Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 23

Балів: 1

Ряд -це:

Виберіть одну правильну відповідь a. немає правильної відповіді;

b. група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному стовпці і представлені на діаграмі у вигляді послідовності крапок.;

c. група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному стовпці й обов'язково розміщені в порядку зростання чи спадання;

d. група суміжних комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ, що знаходяться в одному рядку й обов'язково розміщені в порядку зростання чи спадання;

e. група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному рядку і представлені на діаграмі у вигляді послідовності крапок.; -

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 24

Балів: 1

Активна комірка в МS ЕхсеІ- це:

Виберіть одну правильну відповідь a. комірка, в яку введена формула;

b. комірка А1;

c. комірка, в яку введені дані;

d. комірка, на якій знаходиться курсор виділення; *

e. комірка, синього кольору;

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Як інакше можна назвати діаграму, створену засобами програми МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. ряд даних; *

b. картинка;

c. малюнок;

d. зображення;

e. немає вірної відповіді;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 2

Marks: 1

Формула в Excel починається із...

Choose one answer. a. /

b. пробіл

c. *


d. +

e. = *


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Якщо в комірці в результаті обчислення по формулі з'явилося вираз " #ЗНАЧ!" - це означає, що

Choose one answer. a. Один з аргументів функції містить неприпустиму перемінну (наприклад, текст) -

b. Число, отримане в результаті обчислення по формулі, перевищує задані розміри комірці

c. Це означає, що необхідно змінити формат кодування, що містять аргументи функції ( наприклад, "Текстовий" формат замінити на "Числовий"

d. Комп'ютер виконав неприпустиму операцію

e. Немає правильної відповіді

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 4

Marks: 1

Вкажіть правильний варіант. Правильно вказана послідовність виконання операторів в формулі?

Choose one answer. a. * і / тоді %

b. оператори посилань тоді оператори порівняння

c. оператори порівняння тоді оператори посилань

d. оператори порівняння, потім оператори + і -

e. + і - тоді * і / -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 5

Marks: 1

Яка комбінація клавіш у середовищі Excel дозволяє відмінити результати редагування комірки і відновити попередній уміст комірки?

Choose one answer. a. Ctrl +Shift

b. Ctrl+O

c. Esc


d. Ctrl+Z *

e. Shift+P

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

Якщо в комірці електронної таблиці MS Excel попередньо не був установлений формат даних, то інформація, що буде в неї вводитись, матиме формат:

Choose one answer. a. числовий;

b. загальний;*

c. текстовий;

d. грошовий;

e. довільний;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

Абсолютне посилання це .....

Choose one answer. a. при переміщенні або копіюванні формули адреса клітинки, що входить у формулу, змінена не буде

b. посилання на комірку, отримане у результаті копіювання формули -

c. коли значення комірки, що входить у формулу, змінюється при копіюванні формули в інші комірки

d. це адреса комірки, в якій знаходиться курсор

e. коли адреса комірки, що входить у формулу, змінюється при її копіюванні в наступну комірку

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 8

Marks: 1

Якщо в діалозі „Параметри сторінки” встановити масштаб сторінки” не більше ніж 1 стр. В ширину 1 стр. В висоту” то при друці, якщо лист буде більшим цього розміру,...

Choose one answer. a. сторінка буде збільшена до цих розмірів

b. сторінка не буде роздрукована

c. сторінка буде обрізана до цих розмірів

d. немає правильної відповіді

e. сторінка буде зменшена до цих розмірів *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

Виберіть серед усіх варіантів відповіді правильний варіант адресації комірки електронної таблиці:

Choose one answer. a. Лист3$B$5

b. R1:C2

c. Лист3!$B$5 *

d. #A#5

e. С!7!

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

Команда "ПРАВКА-Заполнить-Прогрессия"використовується для:

Choose one answer. a. Дозволяє розрахувати величину прогресивного податку на величину прибутку, що задається

b. Відкриває діалогове вікно, що дозволяє вставити в комірку число, розраховане по формулах арифметичної або геометричної прогресії *

c. Ця команда дозволяє записати рівняння для виділеної кривої діаграми

d. Всі відповіді вірні

e. Заповнює виділений інтервал комірок послідовністю цифр, дат і ін, відповідно до установок, виконаними в діалоговому вікні "Прогресия"

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Яким способом можна точно задати ширину 8,15 стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. виділити будь-яку комірку стовпця, виконати команду Формат /Столбец /Ширина..., увести у відповідне поле число 8,15 і активізувати кнопку ОК; *

b. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію ряда A. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію стовпця вправо;

c. виділити першу комірку стовпця, виконати команду Формат /Столбец увести у відповідне поле число 8,15 і активізувати кнопку ОК;

d. при натиснутій ЛКМ перетягнути обмежувальну лінію стовпця вправо;

e. виконати команду Данные/Форма...;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1Головне меню – це (мал. 11):

Choose one answer. a. 7

b. 20

c. 14*


d. 5

e. 10


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1Чому дорівнюватиме значення комірки С1 (див рис.6), якщо в неї ввести формулу =СУММ(A1:A3)/2:

Choose one answer. a. 40

b. 35

c. 48


d. 280

e. 140*

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Яку команду треба використати, щоб вставити в стовпець числа від 1 до 50051?

Choose one answer. a. команда "Заполнить" в меню "Правка"

b. команда "Ячейки..." в меню "Вставка"

c. команда "Ячейки..." в меню "Формат"

d. команда "Атозаполнение" в меню "Правка"-

e. команда "Заменить..." в меню "Правка"

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 15

Marks: 1Яка можлива формула міститься в клітинці D1 (див. рис. 2) MS Excel?

Choose one answer. a. =А1+С1

b. =B1^С1

c. =СУММ(А1:С1) *

d. =А1*С1

e. =ПРОИЗВЕД(А1:С1)

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1

Комірка може приймати _____ значення?

Choose one answer. a. всі перераховані *

b. текстове

c. експотенціальне

d. числове

e. грошове

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1Для сортування даних по алфавіту (від A до Z) в MS Excel необхідно скористатись кнопкою (мал. 8):

Choose one answer. a. 5

b. 1

c. 4 *


d. 3

e. 2


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

Що відображаєтья в комірці таблиці Excel, якщо в складеній формулі є помилка?

Choose one answer. a. видаляє формулу з помилкою

b. заблоковує комірку

c. виводить повідомлення про тип помилки як значення комірки *

d. справляє помилку в формулі

e. повертає 0 як значення комірки

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Як установити в комірці вертикальне розташування тексту?

Choose one answer. a. Виділити комірку, у якій необхідно поміняти положення введеного тексту. Виконати команду "ВИД-Ячейки" і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter

b. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки". На вкладці "Выравнивание" вибрати потрібне положення тексту і вказати яку комірку (комірки) повинні мати таке розташування тексту

c. Виділити текст. Виконати команду "Вид-вертикальне розташування тексту" -

d. Виділити комірку. Виконати команду "Вид-вертикальне розташування тексту" і записати текст

e. Виділити комірку, у якій необхідно поміняти положення введеного тексту. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки" і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 20

Marks: 1

Для чого призначені діаграми в електронних таблицях Excel?

Choose one answer. a. Для вставки малюнків

b. Для вставки малюнків із файла

c. Немає правльної відповіді

d. Для відображення текстової інформації

e. Для графічного відображення числових даних *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

Що за клавішу у середовищі Excel потрібно натиснути, щоб відмінити редагування комірки електронної таблиці?

Choose one answer. a. Backspase

b. Delete

c. Esc *

d. Home

e. Alt+ Backspase

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 22

Marks: 1

Для чого призначена програма Мастер диаграмм в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. всі відповіді вірні;

b. для видалення діаграми;

c. для побудови діаграм; *

d. для збереження діаграм на диску;

e. для виділення елемента діаграми;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1

Щоб вивести на екран додаткову Інструментальну панель (наприклад, "Форматування") потрібно:

Choose one answer. a. Виконати команду "ВИД-Панели инструментов" і в списку, що відкрився, указати потрібну інструментальну панель (наприклад "Форматирование") *

b. Виконати команду "ВСТАВКА - Инструментальная панель". В діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати необхідну інструментальну панель

c. Виконати команду "ФОРМАТ - Инструментальная панель". В діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати необхідну інструментальну панель

d. Виконати команду "ВСТАВКА-Инструментальные панели" і в списку, що відкрився, указати потрібну

e. Немає правильної ідповіді

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

Яким способом можна перейти на третій аркуш відкритої робочої книги в MS Excel:

Choose one answer. a. виконати команду Формат→ЛистЗ;

b. клікнути ПКМ по піктограмі ЛистЗ у вікні відкритої робочої книги;

c. виконати команду Правка→Перейти...→ЛистЗ;

d. клікнути ЛКМ по піктограмі ЛистЗ у вікні відкритої робочої книги; *

e. виконати команду Вставка→ЛистЗ;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Marks: 1

Панель інструментів Диаграммы в МS ЕхсеІ призначена для:

Choose one answer. a. тільки зміни розміру діаграми;

b. форматування всіх елементів діаграми;

c. форматування тільки підписів осей;

d. створення діаграми; -

e. зміни виду діаграми;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 2

Marks: 1

Абсолютне посилання це .....

Choose one answer. a. коли адреса комірки, що входить у формулу, змінюється при її копіюванні в наступну комірку

b. це адреса комірки, в якій знаходиться курсор

c. посилання на комірку, отримане у результаті копіювання формули

d. при переміщенні або копіюванні формули адреса клітинки, що входить у формулу, змінена не буде *

e. коли значення комірки, що входить у формулу, змінюється при копіюванні формули в інші комірки

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Яка з наведених клавіш у середовищі Excel дозволяє здійснити редагування вмісту комірки електронної таблиці?

Choose one answer. a. F4

b. F5


c. F3

d. F1


e. F2 *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

Яку клавішу у середовищі Excel потрібно натиснути, щоб відмінити редагування комірки електронної таблиці?

Choose one answer. a. Backspase

b. Esc *

c. Alt+ Backspase

d. Delete

e. Home

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1

Для чого призначена кнопка Автосумма на панелі інструментів Стандартная МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. для обчислення суми числових даних, які містяться в квадратному діапазоні;

b. для обчислення суми числових даних, які містяться в діапазоні комірок стовпця або рядка; *

c. для обчислення суми числових даних, які містяться на двох суміжних листах;

d. для обчислення суми числових даних, які містяться в діапазоні несуміжних комірок стовпця;

e. для обчислення суми числових даних, які містяться в прямокутному діапазоні;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

Як уставити новий стовпець у таблиці в потрібне місце ?

Choose one answer. a. Виконати команду ВСТАВКА-Столбец -

b. Установити курсор у ту комірку таблиці, правіше якої повинний бути вставлений новий стовпець. Виконати команду ВСТАВКА-Столбец

c. Установити курсор у ту комірку таблиці, лівіше якого повинний бути вставлений новий стовпець. Виконати команду ФОРМАТ-Столбец

d. Немає правильної відповіді

e. Установити курсор у ту комірку таблиці, лівіше якого повинний бути вставлений новий стовпець. Виконати команду ВСТАВКА-Столбец

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 7

Marks: 1

Діаграма -це:

Choose one answer. a. графік статистичної функції;

b. графік математичної функції;

c. співвідношення між частинами і цілими числових даних;

d. графічне відображення числових даних; *

e. прямокутні стовпці числових даних;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

Для побудови діаграми в МS ЕхсеІ дані групуються:

Choose one answer. a. в діапазони комірок;-

b. в ряди;

c. в стовпці;

d. немає правильної відповіді;

e. в ряди і стовпці;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 9

Marks: 1

Яку команду треба використати, щоб вставити в стовпець числа від 1 до 50051?

Choose one answer. a. команда "Атозаполнение" в меню "Правка"

b. команда "Ячейки..." в меню "Вставка"

c. команда "Заполнить" в меню "Правка"*

d. команда "Заменить..." в меню "Правка"

e. команда "Ячейки..." в меню "Формат"

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

Як установити в комірці вертикальне розташування тексту?

Choose one answer. a. Виділити комірку, у якій необхідно поміняти положення введеного тексту. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки" і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter

b. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки". На вкладці "Выравнивание" вибрати потрібне положення тексту і вказати яку комірку (комірки) повинні мати таке розташування тексту

c. Виділити текст. Виконати команду "Вид-вертикальне розташування тексту"

d. Виділити комірку. Виконати команду "Вид-вертикальне розташування тексту" і записати текст -

e. Виділити комірку, у якій необхідно поміняти положення введеного тексту. Виконати команду "ВИД-Ячейки" і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 11

Marks: 1

Яке з позначень є позначенням прямокутного діапазону комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. Е10;F10;

b. В6;Е10;

c. В6:Е10;

d. В2/Е20; -

e. Е10;F15;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 12

Marks: 1

Яким способом можна виділити будь-яку з ділянок діаграми в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. клікнути ЛКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і натиснути на клавішу Еnter;

b. двічі поспіль з деякою паузою клікнути ЛКМ по будь-якій точці ділянки діаграми, що підлягає виділенню; *

c. клікнути ПКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і натиснути на клавішу Еnter;

d. клікнути ЛКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і з контекстного меню вибрати опцію Активизировать;

e. клікнути ПКМ по будь-якій точці ділянки, що підлягає виділенню, і з контекстного меню вибрати опцію Активизировать;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

Щоб вставити рядок необхідно:

Choose one answer. a. Вставка/Строки *

b. Вид/Строки

c. Немає правильної відповіді

d. Формат/Строки

e. Формат/Добавить/Строки

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

За допомогою якої команди MS Excel можна заповнити стовпець електронної таблиці значеннями арифметичної прогресії:

Choose one answer. a. Вставка→Функция,..; -

b. Данные→Сортировать по возростанию;

c. Правка→Заполнить→Прогрессия...;

d. Сервис→3ависимости;

e. Вставка→Обьект...;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 15Marks: 1

Заголовок колонки – це (мал. 11)

Choose one answer. a. 9 *

b. 10

c. 12


d. 19

e. 11


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1

В групу арифметичних операторів не входить...

Choose one answer. a. - (віднімання)

b. немає правильної відповіді

c. % (відсотки) -

d. * (множення)

e. : (двокрапка)

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 17

Marks: 1

Які з наведених даних є даними текстового типу в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. 12.01.2005;

b. А1+А2;

c. A1;4.12/3/05;

d. відомість;*

e. 12 березня;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1Для збільшення розрядності числа потрібно скористатися кнопкою (мал. 10) (розрядність вказує на кількість десяткових знаків) :

Choose one answer. a. 2 *

b. 5

c. 3


d. 4

e. 1


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1Вкажіть кнопки прокрутки ярликів таблиць (мал. 12):

Choose one answer. a. 7 *

b. 3

c. 1


d. 9

e. 6


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 20

Marks: 1

Вкажіть перелік, що містить умовні позначення тільки математичних функцій MS Excel:

Choose one answer. a. СУММ, ДИСП, МАКС;

b. ЕХР, СУММ, СРЗНАЧ; -

c. МИН, МАКС, СУММ;

d. ЕХР, СРЗНАЧ, МИН;

e. ЕХР, СУММ, ПРОИЗВЕД;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 21

Marks: 1

Який із виразів є правильним у MS Excel:

Choose one answer. a. =СУММЕСЛИ(А1:А8;"В1>5";В1:В8);*

b. =СУММЕСЛИ(А1:А8;">5";В1:В8);

c. =СУММЕСЛИ(А1:А8;"А1>5");

d. СУММЕСЛИ[А1:А8;"В1>5";В1:В8]

e. СУММЕСЛИ((А1:А8;"В1>5";)В1:В8)

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 22

Marks: 1

Що відображаєтья в комірці таблиці Excel, якщо в складеній формулі є помилка?

Choose one answer. a. виводить повідомлення про тип помилки як значення комірки *

b. видаляє формулу з помилкою

c. справляє помилку в формулі

d. заблоковує комірку

e. повертає 0 як значення комірки

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1Чому дорівнюватиме значення комірки С1 (див рис.4), якщо в неї ввести формулу =А1+B1:

Choose one answer. a. 30 *

b. 31

c. 10


d. 0

e. 15


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

Щоб виділити дві групи комірок, рознесених у просторі таблиці потрібно:

Choose one answer. a. Виділити першу групу комірок, потім натиснути клавішу Control (Ctrl) і, не відпускаючи її, виділити наступну групу комірок *

b. Можна виділяти тільки комірки розташовані поруч (суміжні комірки)

c. Виділити першу групу комірок, потім натиснути клавішу Shift і, не відпускаючи її, виділити наступну групу комірок

d. Виділити першу групу комірок, потім натиснути клавішу Control (Ctrl) + Shift і, не відпускаючи їх, виділити наступну групу комірок

e. Установити курсор миші на першу комірку і не відпускаючи ліву кнопку виділити необхідну кількість комірок

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Marks: 1

Яке з позначень є позначенням діапазону стовпця в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. В10;В15;

b. В10,С10;

c. В10/В15;

d. В10:В15; *

e. В10*В15;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 2Marks: 1

Для збільшення розрядності числа потрібно скористатися кнопкою (мал. 10) (розрядність вказує на кількість десяткових знаків) :

Choose one answer. a. 4

b. 5

c. 1


d. 2 *

e. 3


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Яке з позначень є позначенням діапазону рядка в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. А5/А15;

b. А5*А15;

c. А5,А15; -

d. А5:С5;

e. А5;С5;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 4

Marks: 1

Заголовки стовпців електронної таблиці позначаються:

Choose one answer. a. Номерами

b. Кирилицею

c. Всі відповіді вірні

d. Римськими цифрами

e. Латинськими літерами *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1

Що відображаєтья в комірці таблиці Excel, якщо в складеній формулі є помилка?

Choose one answer. a. виводить повідомлення про тип помилки як значення комірки

b. видаляє формулу з помилкою

c. повертає 0 як значення комірки -

d. заблоковує комірку

e. справляє помилку в формулі

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 6

Marks: 1

Для того щоб вставити стовпець необхідно:

Choose one answer. a. Вид/Столбцы

b. Копировать/Столбцы

c. Вставка/Столбцы *

d. Формат/Добавить/ Столбцы

e. Формат/ Столбцы

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1Чому дорівнюватиме значення комірки С1 (див рис.6), якщо в неї ввести формулу =СУММ(A1:A3)/2:

Choose one answer. a. 280

b. 140 *

c. 48


d. 40

e. 35


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

Табличний процесор Excel- це...

Choose one answer. a. Програмний продукт, призначений для обробки зображень, представлених у вигляді таблиці

b. Excel це додаток MS Windows, що дозволяє редагувати текст, малювати різні картинки і виконувати розрахунки

c. всі відповіді вірні

d. Excel це ЕТ, призначена для обробки даних, представлених у табличному виді *

e. Excel - програмний засіб, призначений для редагування даних спостережень

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

Для того, щоб зробити текст вертикальної орієнтації необхідно вибрати:

Choose one answer. a. Формат/Формат ячеек/Шрифт

b. Формат/Формат ячеек/Вид

c. Формат/Формат ячеек/Повернуть

d. Формат/Формат ячеек/По-вертикали -

e. Формат/Формат ячеек/Выравнивание

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 10

Marks: 1

Виберіть серед усіх варіантів відповіді правильний варіант адресації комірки електронної таблиці:

Choose one answer. a. Лист3$B$5

b. R1:C2

c. #A#5


d. Лист3!$B$5 *

e. С!7!


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Що означає формула, записана в одній з комірок? =СУМ(Лист1!A1:A10;Лист2!B1:B11)

Choose one answer. a. Сума всіх чисел, що знаходяться на Листі 1 і Листі 2

b. Такий запис формули не припустима

c. Сума чисел, що знаходяться в комірках А1:А10, на Листі1 і чисел, що знаходяться в комірках В1:В11 на Листі 2

d. Сума чисел, що знаходяться в комірках А1:10 Листа 1 буде поміщена в комірки В1:В11 Листа 2 *

e. Сума чисел, що знаходяться в комірках А1:10 Листа 2 буде поміщена в комірки В1:В11 Листа 1

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

Яким способом можна точно задати висоту 19,8 рядка електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат/Строка/Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК;

b. при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію стовпця вліво;

c. виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат/Столбец/Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК; -

d. за допомогою команди Вставка/Строки?

e. при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію рядка вверх;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 13

Marks: 1Вкажіть кнопки прокрутки ярликів таблиць (мал. 12):

Choose one answer. a. 1

b. 7 *

c. 3


d. 6

e. 9


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Яким способом можна додати дані до діаграми в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. виконати команду Правка→Добавить і скористатись опціями вікна Добавить данные, що відкриється;

b. це неможливо зробити;

c. у вікні Мастер диаграмм (шаг 2 из 4): источник данных диаграммы скористатись кнопками і вікнами вкладки Ряд; *

d. виконати команду Вставка→Данные;

e. Вставка→Диаграмма;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 15

Marks: 1

За допомогою ярлика аркуша робочої книги в МS ЕхсеІ здійснюють:

Choose one answer. a. виклик програми МS ЕхсеІ;

b. перехід від одного аркуша до іншого; *

c. виклик програми МS Word;

d. виклик iншого файлу;

e. виклик іншої папки;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1

Яку адресу буде мати комірка В12, якщо змінити вид адресації з А1 на R1C1?

Choose one answer. a. R12C2

b. R2C12 -

c. 12В


d. RBC12

e. C2R12

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 17

Marks: 1Ярлик активної таблиці – це (мал. 11):

Choose one answer. a. 6

b. 10

c. 14


d. 19

e. 11 *


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

Чому дорівнює значення функції ДАТА(2005,2,28) в MS Excel:

Choose one answer. a. 28.02.05; *

b. 05.28.02;

c. 02.28.05;

d. 28 янв. 2005;

e. 28/02/20;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Вкажіть перелік, що містить типи стандартних діаграм у МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. График, Круговая, Волнистая;

b. График, Секторная, Точечная;

c. всі відповіді вірні;

d. Голубая, График, Биржевая

e. Круговая, Точечная, Гистограмма; *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 20

Marks: 1

Якщо в комірці в результаті обчислення по формулі з'явилося вираз " #ЗНАЧ!" - це означає, що

Choose one answer. a. Один з аргументів функції містить неприпустиму перемінну (наприклад, текст) -

b. Немає правильної відповіді

c. Число, отримане в результаті обчислення по формулі, перевищує задані розміри комірці

d. Комп'ютер виконав неприпустиму операцію

e. Це означає, що необхідно змінити формат кодування, що містять аргументи функції ( наприклад, "Текстовий" формат замінити на "Числовий"

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 21

Marks: 1

Які з наведених даних є даними текстового типу в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. 12.01.2005;

b. відомість; *

c. A1;4.12/3/05;

d. А1+А2;

e. 12 березня;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 22

Marks: 1

Скільки видів адресації комірок існує в Excel 97?

Choose one answer. a. один

b. три

c. п’ять

d. два -

e. чотири

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 23

Marks: 1

Із перерахованого: 1 - автоматичне проведення обчислень за заданими формулами; 2 - взаємодія центрального процесора з таблицею розміщення файлів; 3 — побудова графіків і діаграм; 4 - оформлення і виведення електронних таблиць на друк; 5 - управління особистим розкладом — до функцій табличного процесора МS ЕхсеІ відносяться:

Choose one answer. a. 1, 2;3 і 4;

b. 1, 3, 4 і 5;

c. 3, 4 і 2;

d. 2,3 і 4;

e. 1, 3 і 4; *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

За допомогою якої команди меню МS ЕхсеІ можна зберегти зміни, внесені в робочу книгу після редагування:

Choose one answer. a. Файл/Печать;

b. Файл/Сохранить рабочую область...;

c. Файл/Сохранить как...;

d. Файл/Сохранить; *

e. Файл/Сохранить как веб-страницу;

Correct

Marks for this submission: 1/1.Marks: 1

Для відображення вмісту комірки у процентному форматі потрібно використати кнопку (мал. 11):

Choose one answer. a. 15

b. 1

c. 9


d. 20

e. 14 -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 2

Marks: 1

З чого складається робоча книга в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. з файлів;

b. з активних комірок;

c. з шаблонів;

d. з робочих аркушів; *

e. з макросів;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Яке з позначень є позначенням діапазону рядка в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. А5:С5; *

b. А5;С5;

c. А5*А15;

d. А5,А15;

e. А5/А15;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

Щоб установити в комірці вертикальне розташування тексту потрібно:

Choose one answer. a. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки". На вкладці "Выравнивание" вибрати потрібне положення тексту і вказати яку комірку (комірки) повинні мати таке розташування тексту

b. Виділити комірку, у якій необхідно поміняти положення введеного тексту. Виконати команду "ВИД-Ячейки" і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter

c. Виділити текст. Виконати команду "Вид-вертикальне розташування тексту"

d. Виділити комірку, у якій необхідно поміняти положення введеного тексту. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки" і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter *

e. Виділити комірку. Виконати команду "Вид-вертикальне розташування тексту" і записати текст

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1

Щоб здійснити посилання на діапазон комірок, потрібно вказати

Choose one answer. a. Адресу верхньої лівої комірки і через тире – адресу нижньої правої комірки

b. Адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку – адресу верхньої правої комірки

c. Адресу верхньої лівої комірки і через тире – адресу нижньої лівої комірки

d. Адресу верхньої правої комірки і через тире – адресу нижньої правої комірки

e. Адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку – адресу нижньої правої комірки *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

Яким способом можна видалити рядок 7 із таблиці в MS Excel:

Choose one answer. a. Виділити рядок 7 і натиснути на клавішу Delete;

b. Виділити рядок 7 і натиснути на клавішу Insert;

c. Виділити рядок 7 і натиснути на клавішу Enter;

d. Виділити рядок 7, виконати команду Правка і натиснути на клавішу Esc;

e. Виділити рядок 7 і виконати команду Правка→Удалить; *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1Як називається тип діаграми MS Excel , що зображена на малюнку 9?

Choose one answer. a. Линейчатая -

b. Точечная

c. Гістограмма

d. З областями

e. Графік

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 8

Marks: 1

Вказання адреси комірки в формулі називається...

Choose one answer. a. оператором

b. ім’ям комірки -

c. немає правильної відповіді

d. посиланням

e. функцією

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 9

Marks: 1

Яким способом можна скопіювати формулу з комірки Е4 в діапазон комірок Е4:Е10 електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. виділити діапазон комірок Е4:Е10 і клікнути ПКМ по комірці Е4;

b. виконати команду Правка/Копировать;

c. виконати команду Правка/Копировать все;

d. виділити діапазон комірок Е4:Е10 і клікнути ЛКМ по комірці Е4;

e. виділити комірку Е4 і перемістити при натиснутій ЛКМ її маркер заповнення вниз до комірки Е10 включно;*

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

На основі чого будується будь-яка діаграма?

Choose one answer. a. текстового файла

b. книги Excel

c. даних таблиці *

d. графічного файла

e. спеціальної вставки

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Яким стане вміст комірки, якщо вміст комірки електронної таблиці з формулою =A$4 скопіювати у комірку вниз?

Choose one answer. a. =A$4

b. =#A5

c. =А5


d. =$A4

e. =$A5 -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 12

Marks: 1

Як забезпечити перенос слів в комірці (розмістити текст на декількох рядках)?

Choose one answer. a. Записати в комірці все речення і, не закриваючи її, виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки" На вкладці "Выравнивание" установити прапорець "Переносить по словам" *

b. Виділити текст і виконати команду „ВИД-Переносить по словам”

c. Написати перше слово, натиснути клавішу "ENTER", потім написати друге слово, натиснути клавішу "ENTER" і т.д. Висота комірки буде автоматично розширятися

d. Записати в комірці все речення. Натиснути клавішу "Enter". Знову виділити цей комірку. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки" і на вкладці "Вирівнювання" установити прапорець "Переносить по словам". Установити необхідні ширину і висоту комірці

e. Виконати команду "СЕРВИС- Язык-Расстановка переносов"

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1Для зменшення розрядності числа потрібно скористатися кнопкою (мал. 10) (розрядність вказує на кількість десяткових знаків):

Choose one answer. a. 4

b. 5

c. 1


d. 2

e. 3*


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Де невірний запис формули?

Choose one answer. a. =ГРАДУСЫ(А45;В48)

b. =D2+25

c. =СРЗНАЧ(D2-D6)-

d. =СУММ(С3:С6)

e. =СРЗНАЧ(D2,D6)

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 15

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 16

Marks: 1

Щоб видалити стовпець (рядок) з непотрібними даними і формулами необхідно:

Choose one answer. a. виділити , натиснути праву кнопку миші й у контекстному меню вибрати команду - "вырезать"

b. виділити стовпець (рядок) і використовувати команду "вид - удалить".

c. клацнути правою кнопкою миші. У контекстному меню вибрати команду "очистить содержимое"

d. виділити стовпець (рядок) і використовувати команду "правка - удалить". *

e. виділити , натиснути праву кнопку миші й у контекстному меню вибрати команду - "вырезать"

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1

Вкажіть правильний запис функції в MS Excel:

Choose one answer. a. ЕСЛИ(С4=1;$D$2).

b. ЕСЛИ(С4=1;3,$A$0); -

c. ЕСЛИ{С4=1;ЕСЛИ(D1=3;5);

d. ЕСЛИ(С4=1;$D$2;ЕСЛИ(С4=2;$Е$2;$Р$2)).

e. ЕСЛИ[С4=1;3];

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 18

Marks: 1

Для того щоб вставити стовпець необхідно:

Choose one answer. a. Формат/Добавить/ Столбцы

b. Вставка/Столбцы *

c. Вид/Столбцы

d. Копировать/Столбцы

e. Формат/ Столбцы

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Щоб скопіювати таблицю Excel у документ Word, щоб при цьому вона не утратила свого зовнішнього вигляду (формату)потрібно:

Choose one answer. a. немає правильної відповіді

b. У документі Word виконати команду ВСТАВКА-Объект- Таблица Excel *

c. Таблицю Excel помістити в буфер обміну. Відкрити документ Word і виконати команду ПРАВКА - Специальная вставка. У вікні, що відкрилося, вибрати "Рисунок". Клацнути на кнопці "ОК"

d. Таблицю Excel помістити в буфер обміну. Відкрити документ Word і виконати команду ВСТАВИТЬ

e. Таблицю Excel помістити в буфер обміну. Відкрити документ Word і виконати команду ПРАВКА - Специальная вставка. У вікні, що відкрилося, вибрати "Таблица Excel". Клацнути на кнопці "ОК" *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 20

Marks: 1

Яке форматування ми можемо примінити до комірок в Excel?

Choose one answer. a. тип даних, ширина и висота

b. вирівнювання текста и формат шрифта

c. всі варіанти правильні *

d. числові формати

e. границі і заливка

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

Якщо в комірці Ви бачите таку групу символів ########- це означає,

Choose one answer. a. Обрана ширина комірки, не дозволяє розмістити в ній результати обчислень

b. Відбулася помилка обчислення по формулі

c. Введені неправильні адреси комірок

d. Виконані дії привели до не правильної роботи комп'ютера

e. В комірку уведена не припустима інформація -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 22

Marks: 1

Виберіть найбільш правильну та повну відповідь. Для позначення адреси комірки електронної таблиці використовуються:

Choose one answer. a. цифри, що показують, в якому рядку знаходиться комірка

b. букви латинського алфавіту, що вказують на рядок і цифри, що вказують на стовпець, на перетині яких знаходиться комірка *

c. букви латинського алфавіту, що вказують на стовпець і цифри, що вказують на рядок

d. букви латинського алфавіту, для вказання імені стовпця

e. букви російського та латинського алфавіту і цифри, що вказують на рядок і стовпець, на перетині яких знаходиться комірка

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 23Marks: 1

Заголовок рядка – це (мал. 11)

Choose one answer. a. 14

b. 10

c. 11


d. 12 *

e. 19


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

Якщо в діалозі „Параметри сторінки” встановити масштаб сторінки” не більше ніж 1 стр. В ширину 1 стр. В висоту” то при друці, якщо лист буде більшим цього розміру,...

Choose one answer. a. сторінка буде зменшена до цих розмірів

b. сторінка буде збільшена до цих розмірів -

c. сторінка буде обрізана до цих розмірів

d. немає правильної відповіді

e. сторінка не буде роздрукована

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.Marks: 1

Як називається тип діаграми MS Excel , що зображена на малюнку 9?

Choose one answer. a. Гістограмма *

b. Точечная

c. Линейчатая

d. З областями

e. Графік

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 2

Marks: 1

Програма МS ЕхсеІ працює з даними типу:

Choose one answer. a. число, функція, текст і таблиця

b. число, таблиця, вектор, матриця;

c. число, формула, сектор, текст;

d. число, функція, графік, діапазон;

e. число, дата, текст, формула; *

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 3

Marks: 1

Ряд -це:

Choose one answer. a. група суміжних комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ, що знаходяться в одному рядку й обов'язково розміщені в порядку зростання чи спадання; -

b. група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному рядку і представлені на діаграмі у вигляді послідовності крапок.;

c. група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному стовпці й обов'язково розміщені в порядку зростання чи спадання;

d. група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному стовпці і представлені на діаграмі у вигляді послідовності крапок.;

e. немає правильної відповіді;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 4

Marks: 1

Вкажіть перелік, що містить умовні позначення тільки математичних функцій MS Excel:

Choose one answer. a. ЕХР, СУММ, ПРОИЗВЕД;

b. МИН, МАКС, СУММ; -

c. ЕХР, СУММ, СРЗНАЧ;

d. СУММ, ДИСП, МАКС;

e. ЕХР, СРЗНАЧ, МИН;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 5

Marks: 1Вкажіть кнопку виділення всіх комірок активної таблиці (мал. 12)

Choose one answer. a. 1 *

b. 9

c. 7


d. 3

e. 6


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

Для того, щоб вставити рядок необхідно:

Choose one answer. a. Вид/Строки

b. Формат/Добавить/Строки

c. Вставка/Строки *

d. Немає правильної відповіді

e. Формат/Строки

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

Заголовки рядків електронної таблиці позначаються:

Choose one answer. a. Всі відповіді вірні

b. Кирилицею

c. Латинськими літерами

d. Римськими цифрами -

e. Номерами

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 8

Marks: 1

Для видалення виділеного стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ треба:

Choose one answer. a. виконати команду Правка/Удалить; *

b. виконати команду Правка/Очистить;

c. вибрати в Контекстному меню команду Вырезать;

d. натиснути на клавішу Delete;

e. виконати команду Правка/Вырезать;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

Яким стане вміст комірки, якщо вміст комірки електронної таблиці з формулою =A$4 скопіювати у комірку вниз?

Choose one answer. a. =$A5 -

b. =#A5


c. =А5

d. =A$4


e. =$A4

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 11

Marks: 1

Який із виразів є правильним у MS Excel:

Choose one answer. a. =СУММЕСЛИ(А1:А8;"В1>5";В1:В8); *

b. =СУММЕСЛИ(А1:А8;">5";В1:В8);

c. СУММЕСЛИ((А1:А8;"В1>5";)В1:В8)

d. СУММЕСЛИ[А1:А8;"В1>5";В1:В8]

e. =СУММЕСЛИ(А1:А8;"А1>5");

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 12Marks: 1

Ярлик активної таблиці – це (мал. 11):

Choose one answer. a. 10

b. 14

c. 19


d. 6

e. 11 *


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

За допомогою ярлика аркуша робочої книги в МS ЕхсеІ здійснюють:

Choose one answer. a. перехід від одного аркуша до іншого; *

b. виклик iншого файлу;

c. виклик програми МS Word;

d. виклик іншої папки;

e. виклик програми МS ЕхсеІ;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Прикладом абсолютного посилання є:

Choose one answer. a. $A$5 *

b. R1C2

c. #A#5


d. С!7!

e. С22


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 15

Marks: 1

Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(2>1 ;10;20) в MS Excel:

Choose one answer. a. функція задана невірно; -

b. 10;

c. 1;


d. 20;

e. 2;


Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 16

Marks: 1

Якщо частина цифр десяткового числа, розміщених після коми, не вміщається в комірці електронної таблиці, то:

Choose one answer. a. в комірці відображаються символи ####; *

b. цифри, які не помістились у комірку, накладаються на сусідню комірку, якщо вона незаповнена; ,

c. в комірці відображаються символи #ИМЯ;

d. з'явиться вікно з повідомленням про помилку;

e. число заокруглюється до такої кількості десяткових знаків після коми, скільки поміститься в комірці;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1

Контекстне меню під час редагування діаграми в МS ЕхсеІ викликають так:

Choose one answer. a. клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter;

b. немає правильної відповіді;

c. клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter;

d. клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню; *

e. клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

За допомогою якої команди МS ЕхсеІ можна вставити рядок в електронну таблицю:

Choose one answer. a. Формат/Столбец;

b. Формат/Строка;

c. Вставка/Строки; *

d. Сервис/Подбор параметра...;

e. Правка/3аполнить;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 20Marks: 1

Вкажіть рядок формул (мал. 12):

Choose one answer. a. 3*

b. 6

c. 1


d. 2

e. 4


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

Яку із закладок команди форматування ми можемо примінити до комірок в Excel?

Choose one answer. a. границі і заливка

b. тип даних, ширина и висота

c. всі варіанти правильні -

d. числові формати

e. вирівнювання текста и формат шрифта

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 22

Marks: 1

Яким способом можна скопіювати таблицю з першого аркуша робочої книги на другий у MS Excel:

Choose one answer. a. виконати команду Правка→Копировать, виділити другий аркуш робочої книги і виконати команду Правка→Вставить;

b. виконати команду Правка→Вырезать і виконати команду Правка→Вставить;

c. виділити таблицю, виконати команду Правка→Копировать, виділити другий аркуш робочої книги і виконати команду Правка→Вставить; *

d. виконати команду Правка→Вырезать виділити другий аркуш робочої книги і виконати команду Правка→Вставить;

e. виділити таблицю, виконати команду Правка→Вырезать і виконати команду Правка→Вставить;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1

Яке форматування ми можемо примінити до комірок в Excel?

Choose one answer. a. вирівнювання текста и формат шрифта

b. границі і заливка

c. тип даних, ширина и висота

d. всі варіанти правильні *

e. числові формати

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

До категорії математичних функцій належить:

Choose one answer. a. МАКС;

b. КОРЕНЬ; *

c. МИН;


d. СРЗНАЧ

e. НЕ;


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Marks: 1

Яким стане вміст комірки, якщо вміст комірки електронної таблиці з формулою =$A4 скопіювати у комірку вниз?

Choose one answer. a. =A$5

b. =$A5 -

c. =#A4

d. =$A4


e. =А5

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 2

Marks: 1

При складанні (написанні) формул використовуються:

Choose one answer. a. адреси комірок, що зберігають вихідні дані

b. адреси комірок, цифри, знаки арифметичних операцій і текстові повідомлення

c. числа, що знаходяться в комірках

d. букви і цифри, що позначають адреси комірок -

e. немає правильної відповіді

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 3

Marks: 1

Якщо в діалозі „Параметри сторінки” встановити масштаб сторінки” не більше ніж 1 стр. В ширину 1 стр. В висоту” то при друці, якщо лист буде більшим цього розміру,...

Choose one answer. a. немає правильної відповіді

b. сторінка не буде роздрукована

c. сторінка буде обрізана до цих розмірів

d. сторінка буде збільшена до цих розмірів -

e. сторінка буде зменшена до цих розмірів

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 4

Marks: 1

Вкажіть перелік, що містить типи стандартних діаграм у МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. График, Круговая, Волнистая;

b. График, Секторная, Точечная;

c. всі відповіді вірні; -

d. Голубая, График, Биржевая

e. Круговая, Точечная, Гистограмма;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 5

Marks: 1

Які з наведених даних є даними числового типу в МЗ ЕхсеІ:

Choose one answer. a. A1;4.12/3/05;

b. 12.01.2005

c. 5 вересня 2000 року;

d. 1 серпня;

e. 123;*

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

Формула, яка записана в одній з комірок означає що? =СУМ(Лист1!A1:A10;Лист2!B1:B11)

Choose one answer. a. Сума чисел, що знаходяться в комірках А1:10 Листа 1 буде поміщена в комірки В1:В11 Листа 2

b. Такий запис формули не припустима

c. Сума чисел, що знаходяться в комірках А1:А10, на Листі1 і чисел, що знаходяться в комірках В1:В11 на Листі 2 *

d. Сума всіх чисел, що знаходяться на Листі 1 і Листі 2

e. Сума чисел, що знаходяться в комірках А1:10 Листа 2 буде поміщена в комірки В1:В11 Листа 1

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 7Marks: 1

Рядок стану – це (мал. 11):

Choose one answer. a. 11

b. 10 *

c. 13


d. 14

e. 19


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 9

Marks: 1

З чого складається робоча книга в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. з макросів;

b. з файлів;

c. з шаблонів;

d. з активних комірок;

e. з робочих аркушів; *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 10Marks: 1

Ярлик активної таблиці – це (мал. 11):

Choose one answer. a. 10

b. 14

c. 6


d. 19

e. 11 *


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Для того,щоб здійснити посилання на діапазон комірок, потрібно вказати

Choose one answer. a. Адресу верхньої лівої комірки і через тире – адресу нижньої правої комірки

b. Адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку – адресу верхньої правої комірки

c. Адресу верхньої лівої комірки і через тире – адресу нижньої лівої комірки

d. Адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку – адресу нижньої правої комірки*

e. Адресу верхньої правої комірки і через тире – адресу нижньої правої комірки

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

Як можна обчислити суму числових даних діапазону комірок Р5:Р15 у МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. виділити комірку Р15 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15;

b. виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію МАКС;

c. виділити комірку Р16 і активізувати кнопку Автосумма на панелі інструментів Стандартная;

d. виділити комірку Р5 і застосувати функцію СУММ до діапазону комірок Р5:Р15; -

e. виділити діапазон комірок Р5:Р15 і застосувати функцію ЗНАЧ;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 13

Marks: 1

Для того щоб вставити стовпець необхідно:

Choose one answer. a. Формат/Добавить/ Столбцы

b. Формат/ Столбцы

c. Вставка/Столбцы*

d. Вид/Столбцы

e. Копировать/Столбцы

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Для складання (написання) формул використовуються:

Choose one answer. a. адреси комірок, що зберігають вихідні дані

b. адреси комірок, цифри, знаки арифметичних операцій і текстові повідомлення

c. немає правильної відповіді

d. числа, що знаходяться в комірках

e. букви і цифри, що позначають адреси комірок -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 15

Marks: 1

Нехай у комірку АЗ ввели число 2, в комірку ВЗ - число 2, а в коміркуСЗ - формулу =АЗ+ВЗ/2. Який результат з'явився в комірці СЗ електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. 4;

b. 6;

c. 2;


d. 3; *

e. СЗ;


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1

Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(1>2;1 ;2) в MS Excel:

Choose one answer. a. 2; *

b. 1;

c. 3;


d. 2,1;

e. функція задана невірно;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1

Яким способом можна скопіювати формулу з комірки Е4 в діапазон комірок Е4:Е10 електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. виконати команду Правка/Копировать;

b. виділити комірку Е4 і перемістити при натиснутій ЛКМ її маркер заповнення вниз до комірки Е10 включно;*

c. виділити діапазон комірок Е4:Е10 і клікнути ЛКМ по комірці Е4;

d. виділити діапазон комірок Е4:Е10 і клікнути ПКМ по комірці Е4;

e. виконати команду Правка/Копировать все;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

Щоб видалити стовпець (рядок) з непотрібними даними і формулами необхідно:

Choose one answer. a. виділити , натиснути праву кнопку миші й у контекстному меню вибрати команду - "вырезать"

b. виділити , натиснути праву кнопку миші й у контекстному меню вибрати команду - "вырезать"

c. виділити стовпець (рядок) і використовувати команду "правка - удалить".*

d. виділити стовпець (рядок) і використовувати команду "вид - удалить".

e. клацнути правою кнопкою миші. У контекстному меню вибрати команду "очистить содержимое"

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Виберіть правильний варіант адресації комірки електронної таблиці:

Choose one answer. a. $Ф$5

b. 3$5

c. $34


d. $Я$4

e. $R$4 *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 20

Marks: 1Для зменшення розрядності числа потрібно скористатися кнопкою (мал. 10) (розрядність вказує на кількість десяткових знаків):

Choose one answer. a. 2

b. 3 *

c. 4


d. 5

e. 1


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

Який запис дати невірний?

Choose one answer. a. 12 лютого 1990

b. 1990-02-12

c. 12.02.1990

d. 12.02.90

e. 12,02,90 *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 22

Marks: 1

Якщо в комірці Ви бачите таку групу символів ########- це означає,

Choose one answer. a. В комірку уведена не припустима інформація

b. Введені неправильні адреси комірок

c. Обрана ширина комірки, не дозволяє розмістити в ній результати обчислень

d. Виконані дії привели до не правильної роботи комп'ютера -

e. Відбулася помилка обчислення по формулі

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 23

Marks: 1

Прикладом абсолютного посилання є:

Choose one answer. a. С!7!

b. #A#5

c. С22


d. $A$5 *

e. R1C2


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1Для виклику майстра діаграм потрібно використати кнопку (мал. 11):

Choose one answer. a. 11

b. 10

c. 19


d. 6 *

e. 14


Marks: 1

Які з наведених даних є даними текстового типу в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. A1;4.12/3/05;

b. А1+А2;

c. 12 березня;

d. відомість; *

e. 12.01.2005;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 2Marks: 1

Для вирівнювання тексту по правому краю потрібно використати кнопку (мал. 11):

Choose one answer. a. 14

b. 19

c. 17 *d. 10

e. 15


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Контекстне меню під час редагування діаграми в МS ЕхсеІ викликають так:

Choose one answer. a. немає правильної відповіді;

b. клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню;

c. клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter;

d. клікають ЛКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню; -

e. клікають ПКМ по області побудови діаграми або ділянці діаграми, що підлягає редагуванню і натискають на клавішу Enter;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 4

Marks: 1

Яке з позначень є позначенням діапазону стовпця в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. В10,С10;

b. В10/В15;

c. В10*В15;

d. В10:В15;*

e. В10;В15;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1

Яким стане вміст комірки, якщо вміст комірки електронної таблиці з формулою =A4 скопіювати у комірку праворуч?

Choose one answer. a. =В4 *

b. =В5

c. немає правильної відповіді

d. =А5

e. =С5


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

Групу комірок електронної таблиці MS Excel які розміщені поряд і утворюють прямокутник, можна назвати:

Choose one answer. a. таблицею;

b. діапазоном; *

c. аркушем;

d. книгою;

e. сегментом;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

Яким способом можна перейти на третій аркуш відкритої робочої книги в MS Excel:

Choose one answer. a. виконати команду Вставка→ЛистЗ;

b. виконати команду Формат→ЛистЗ;

c. виконати команду Правка→Перейти...→ЛистЗ;

d. клікнути ЛКМ по піктограмі ЛистЗ у вікні відкритої робочої книги; *

e. клікнути ПКМ по піктограмі ЛистЗ у вікні відкритої робочої книги;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

Яке з позначень є позначенням діапазону рядка в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. А5:С5; *

b. А5;С5;

c. А5*А15;

d. А5,А15;

e. А5/А15;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

Виберіть найбільш правильну та повну відповідь. Для позначення адреси комірки електронної таблиці використовуються:

Choose one answer. a. цифри, що показують, в якому рядку знаходиться комірка

b. букви латинського алфавіту, для вказання імені стовпця

c. букви латинського алфавіту, що вказують на рядок і цифри, що вказують на стовпець, на перетині яких знаходиться комірка -

d. букви російського та латинського алфавіту і цифри, що вказують на рядок і стовпець, на перетині яких знаходиться комірка

e. букви латинського алфавіту, що вказують на стовпець і цифри, що вказують на рядок

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 10

Marks: 1

Якщо в комірці електронної таблиці MS Excel попередньо не був установлений формат даних, то інформація, що буде в неї вводитись, матиме формат:

Choose one answer. a. числовий;

b. довільний;

c. грошовий;

d. загальний;*

e. текстовий;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Що дозволяє робити чорний квадратик, розташований у правому нижньому куті виділеного комірці?

Choose one answer. a. Дозволяє виконати копіювання вмісту комірки за допомогою миші

b. Клацнувши лівою кнопкою миші на цьому квадратику, вміст комірки буде поміщено в буфер обміну.

c. Це говорить про те, що в цю комірку можна вводити інформацію (текст, число, формулу ...) *

d. Дозволяє редагувати вміст комірці

e. немає правильної відповіді

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

За допомогою якої команди MS Excel можна захистити робочий аркуш:

Choose one answer. a. Правка→Удалить лист;

b. Сервис→3ащита…3ащитить лист...; *

c. Вставка→Примечание;

d. Правка→Скрыть;

e. Формат→Лист→Скрыть;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1Ярлик активної таблиці – це (мал. 11):

Choose one answer. a. 14

b. 19

c. 10


d. 6

e. 11*


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Чому дорівнює значення функції ЕСЛИ(2>1 ;10;20) в MS Excel:

Choose one answer. a. функція задана невірно; -

b. 2;

c. 10;


d. 1;

e. 20;


Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 15

Marks: 1

Перед тим, як виконати команду Данные→Итоги... в MS Excel, необхідно:

Choose one answer. a. обчислити суму значень у стовпцях; -

b. обчислити суму значень у рядах;

c. виділити комірку;

d. створити критерій умов.

e. відсортувати значення;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 16

Marks: 1

Вкажіть правильний запис функції в MS Excel:

Choose one answer. a. ЕСЛИ(С4=1;$D$2).

b. ЕСЛИ(С4=1;$D$2;ЕСЛИ(С4=2;$Е$2;$Р$2)).

c. ЕСЛИ(С4=1;3,$A$0); -

d. ЕСЛИ[С4=1;3];

e. ЕСЛИ{С4=1;ЕСЛИ(D1=3;5);

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 17

Marks: 1

Яке з наведених позначень відповідає позначенню заголовка стовпця електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. 1A;

b. A1; -

c. ІП;


d. АЯ;

e. LN;


Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 18

Marks: 1Заголовок колонки – це (мал. 11)

Choose one answer. a. 9

b. 12 -

c. 10


d. 11

e. 19


Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 19

Marks: 1

Яке з позначень є позначенням прямокутного діапазону комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. Е10;F15;

b. В6;Е10;

c. В6:Е10; *

d. В2/Е20;

e. Е10;F10;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 20

Marks: 1

Укажіть перелік, що містить умовні позначення тільки статистичних функцій MS Excel:

Choose one answer. a. МИН, МАКС, СКОС;

b. МИН, СКОS, МАКС;

c. СРЗНАЧ, SQRT, СУММ; -

d. МИН, COS, МАКС;

e. МИН, SIN, СУММ;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 21

Marks: 1

Для чого призначена вкладка Выравнивание вікна Формат названия диаграммы в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. для вирівнювання діаграми на листі;

b. для вирівнювання підпису осей діаграми;

c. для зміни орієнтації тексту назви діаграми;

d. для вирівнювання тексту назви по центру області побудови діаграми;

e. для вирівнювання тексту назви діаграми по горизонталі і по вертикалі, а також зміни її орієнтації; -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 22

Marks: 1

Відносне посилання це .....

Choose one answer. a. посилання на комірку, отримане у результаті копіювання формули

b. це адреса активної комірки

c. коли адреса, на яку посилається формула при копіюванні не змінюється

d. коли значення комірки, що входить у формулу, змінюється при її копіюванні в наступну комірку

e. коли адреса комірки, що входить у формулу, змінюється при її копіюванні в інші комірки *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1Рядок стану – це (мал. 11):

Choose one answer. a. 11

b. 19

c. 13


d. 10*

e. 14


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

Для того,щоб здійснити посилання на діапазон комірок, потрібно вказати

Choose one answer. a. Адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку – адресу нижньої правої комірки *

b. Адресу верхньої лівої комірки і через тире – адресу нижньої лівої комірки

c. Адресу верхньої лівої комірки і через двокрапку – адресу верхньої правої комірки

d. Адресу верхньої лівої комірки і через тире – адресу нижньої правої комірки

e. Адресу верхньої правої комірки і через тире – адресу нижньої правої комірки

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Marks: 1

Якщо в комірці в результаті обчислення по формулі з'явилося вираз " #ЗНАЧ!" - це означає, що

Choose one answer. a. Комп'ютер виконав неприпустиму операцію -

b. Число, отримане в результаті обчислення по формулі, перевищує задані розміри комірці

c. Це означає, що необхідно змінити формат кодування, що містять аргументи функції ( наприклад, "Текстовий" формат замінити на "Числовий"

d. Один з аргументів функції містить неприпустиму перемінну (наприклад, текст)

e. Немає правильної відповіді

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 2

Marks: 1

Вкажіть правильний варіант. Правильно вказана послідовність виконання операторів в формулі?

Choose one answer. a. оператори порівняння тоді оператори посилань

b. оператори посилань тоді оператори порівняння

c. * і / тоді %

d. + і - тоді * і /

e. оператори порівняння, потім оператори + і - -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 3

Marks: 1

Де невірний запис формули?

Choose one answer. a. =ГРАДУСЫ(А45;В48)

b. =СРЗНАЧ(D2,D6) -

c. =СУММ(С3:С6)

d. =СРЗНАЧ(D2-D6)

e. =D2+25

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 4

Marks: 1

Для редагування значення комірки електронної таблиці MS Excel потрібно:

Choose one answer. a. виділити комірку, натиснути на функціональну клавішу F8 і змінити значення комірки;

b. виділити комірку, натиснути на функціональну клавішу F4 і змінити значення комірки;

c. виділити комірку і змінити її значення;

d. виділити комірку, встановити текстовий курсор у рядок формул, внести редакцію в записи комірки і натиснути на клавішу Enter;

e. виконати інші дії; -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 5Marks: 1

Яка можлива формула міститься в клітинці D1 (див. рис. 3) MS Excel?

Choose one answer. a. =СУММ(А1;С1)

b. =А1+С1

c. =B1^С1 *

d. =СУММ(А1"С1)

e. =А1*С1

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1Чому дорівнюватиме значення комірки С1 (див рис.4), якщо в неї ввести формулу =А1+B1:

Choose one answer. a. 31

b. 0

c. 15


d. 30 *

e. 10


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

Посилання, яке включає назву колонки й номер рядка, є

Choose one answer. a. Змішаним

b. Відповідним

c. Додатковим

d. Відносним -

e. Абсолютним

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 8

Marks: 1

За допомогою якого виразу можна визначити найменше число, що міститься в комірках D2, Е5 і діапазоні комірок В6:С9 електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. вірної формули немає;

b. =МИН(D2;Е5;В6:С9); *

c. =МІN(D2,Е5,В6,С9);

d. =МІN(D2,Е5/В6,С9);

e. =МІN(D2,Е5,В6:С9);

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

Яке з позначень є позначенням прямокутного діапазону комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. В6:Е10; *

b. В2/Е20;

c. Е10;F10;

d. В6;Е10;

e. Е10;F15;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

Чому дорівнює значення функції СРЗНАЧ(16;20;АЗ:В6) в MS Excel:

Choose one answer. a. (А3+В6+З6):2;

b. невідомо; *

c. 16+20/2;

d. 4;

e. 18;


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Яким способом можна видалити аркуш ЛистЗ з робочої книги в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. виділити аркуш ЛистЗ і виконати команду Правка/Удапить лист; *

b. виділити аркуш ЛистЗ виконати команду Формат/Лист/Преименовать;

c. виділити аркуш ЛистЗ і виконати команду Сервис/Автозамена...;

d. виділити аркуш ЛистЗ і виконати команду Сервис/Исправления...;

e. виділити аркуш ЛистЗ виконати команду Формат/Лист/Скрыть;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

У комірці А1 міститься число 1, у комірці В1 — число 6, у комірці С1 — число 3. Результатом виконання формули =А1+В1/2*С1в МS ЕхсеІ буде:

Choose one answer. a. 10,5;

b. 10 *

c. помилка;

d. 7/6;

e. 9.5;


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

Як можна побачити формулу в електронній таблиці MS Excel після її введення в комірку:

Choose one answer. a. виконати команду Сервис→Показать;

b. виділити комірку й ознайомитись із вмістом рядка формул; *

c. клікнути на комірці ПКМ;

d. виконати команду Окно→Отобразить...;

e. виконати команду Вид→Строка формул;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Електронні таблиці МS ЕхсеІ зберігаються у файлах із розширенням:

Choose one answer. a. .doc;

b. .txt;

c. .bmp;

d. .tif;

e. .xls;*

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 15

Marks: 1

Панель інструментів Диаграммы в МS ЕхсеІ призначена для:

Choose one answer. a. створення діаграми;

b. зміни виду діаграми;

c. форматування всіх елементів діаграми; *

d. форматування тільки підписів осей;

e. тільки зміни розміру діаграми;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1В клітинці G1 (MS Excel) міститься наступна формула (див. рис. 1) =СУММ(B1;F1)/А1. Який результат обрахунку?

Choose one answer. a. 14

b. 17

c. 12


d. 4,6

e. 7 *


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1

Щоб установити в комірці вертикальне розташування тексту потрібно:

Choose one answer. a. Виділити комірку, у якій необхідно поміняти положення введеного тексту. Виконати команду "ВИД-Ячейки" і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter

b. Виділити текст. Виконати команду "Вид-вертикальне розташування тексту"

c. Виділити комірку. Виконати команду "Вид-вертикальне розташування тексту" і записати текст

d. Виділити комірку, у якій необхідно поміняти положення введеного тексту. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки" і на вкладці "Выравнивание" вибрати потрібну орієнтацію тексту. Натиснути клавішу Enter *

e. Виконати команду "ФОРМАТ-Ячейки". На вкладці "Выравнивание" вибрати потрібне положення тексту і вказати яку комірку (комірки) повинні мати таке розташування тексту

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

Вказання адреси комірки в формулі називається...

Choose one answer. a. немає правильної відповіді

b. функцією

c. посиланням *

d. ім’ям комірки

e. оператором

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Яким способом можна вставити стовпець справа від стовпця В в електронній таблиці МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. виділити комірку С2 і виконати команду Вставка/Столбцы;

b. виділити комірку В1 і виконати команду Вставка/Столбцы;

c. виділити комірку А1 і виконати команду Вставка/Столбцы; -

d. виділити комірку С1 і виконати команду Вставка/Столбцы;

e. виділити стовпець В і виконати команду Вставка/Столбцы;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 20

Marks: 1

Вкажіть перелік, що містить умовні позначення тільки математичних функцій MS Excel:

Choose one answer. a. СУММ, ДИСП, МАКС;

b. ЕХР, СУММ, ПРОИЗВЕД;

c. МИН, МАКС, СУММ;-

d. ЕХР, СРЗНАЧ, МИН;

e. ЕХР, СУММ, СРЗНАЧ;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 21

Marks: 1

Як називають впорядкування значень діапазону комірок в певній послідовності...

Choose one answer. a. фільтрація

b. сортування

c. кінцевий звіт

d. групування -

e. форматування

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 22

Marks: 1

Чому дорівнює значення функції ДАТА(2005,2,28) в MS Excel:

Choose one answer. a. 05.28.02;

b. 02.28.05; -

c. 28/02/20;

d. 28 янв. 2005;

e. 28.02.05;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 23

Marks: 1Яка формула буде отримана при копіюванні в комірку С3, формули з комірки С2 (див. рис. 4):

Choose one answer. a. =$A$1*A3+B3 *

b. =A1*A2+B2

c. =$B$2*A3+B4

d. =$A$1*$A$2+$B$2

e. =$A$2*A3+B3

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

З чого складається робоча книга в МS ЕхсеІ:

Choose one answer. a. з файлів;

b. з робочих аркушів; *

c. з макросів;

d. з активних комірок;

e. з шаблонів;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Балів: 1

Яким способом можна точно задати висоту 19,8 рядка електронної таблиці МS ЕхсеІ:

Виберіть одну правильну відповідь a. виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат/Столбец/Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК;

b. при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію стовпця вліво;

c. при натиснутій ЛКМ перемістити обмежувальну лінію рядка вверх;

d. за допомогою команди Вставка/Строки?

e. виділити будь-яку комірку рядка, виконати команду Формат/Строка/Высота..., ввести у відповідне поле число 19,8 і активізувати кнопку ОК; *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 2

Балів: 1

Для чого призначена кнопка Автосумма на панелі інструментів Стандартная в MS Excel:

Виберіть одну правильну відповідь a. знаходження різниці числових значень комірок виділеного діапазону;

b. знаходження суми числових значень комірок стовпця;

c. знаходження суми числових значень комірок за заданим критерієм;

d. знаходження суми числових значень комірок виділеного діапазону;*

e. знаходження суми числових значень комірок рядка;

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 3

Балів: 1

Це питання видалене. Будь ласка, звертайтесь до свого викладача

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 4

Балів: 1

Що таке Область диаграммыв МS ЕхсеІ:

Виберіть одну правильну відповідь a. простір, обмежений зовнішньою рамкою діаграми; *

b. дані, на основі яких будується діаграма;

c. щось інше

d. кроки побудови діаграми;

e. простір між осями координат;

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 5

Балів: 1

Де невірний запис формули?

Виберіть одну правильну відповідь a. =СРЗНАЧ(D2,D6)

b. =ГРАДУСЫ(А45;В48)

c. =СУММ(С3:С6)

d. =D2+25 -

e. =СРЗНАЧ(D2-D6)

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 6

Балів: 1В клітинці G1 (MS Excel) міститься наступна формула (див. рис. 1) =СУММ(B1;F1)/А1. Який результат обрахунку?

Виберіть одну правильну відповідь a. 17

b. 14

c. 12


d. 4,6

e. 7*


Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 7

Балів: 1В клітинці G1 (MS Excel) міститься наступна формула (див. рис 1) =СУММ(B1:D1;F1) Який результат обрахунку?

Виберіть одну правильну відповідь a. 17

b. 12

c. 4,6


d. 16

e. 14 *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 8

Балів: 1

Це питання видалене. Будь ласка, звертайтесь до свого викладача

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 9

Балів: 1

Якщо в діалозі „Параметри сторінки” встановити масштаб сторінки” не більше ніж 1 стр. В ширину 1 стр. В висоту” то при друці, якщо лист буде більшим цього розміру,...

Виберіть одну правильну відповідь a. сторінка не буде роздрукована

b. сторінка буде зменшена до цих розмірів

c. немає правильної відповіді -

d. сторінка буде збільшена до цих розмірів

e. сторінка буде обрізана до цих розмірів

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 10

Балів: 1

Формула в Excel починається із...

Виберіть одну правильну відповідь a. пробіл

b. /


c. = -

d. +


e. *

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 11

Балів: 1

Комірка може приймати _____ значення?

Виберіть одну правильну відповідь a. грошове

b. текстове

c. експотенціальне

d. всі перераховані -

e. числове

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 12Балів: 1

Чому дорівнюватиме значення комірки С1 (див рис.6), якщо в неї ввести формулу =СУММ(A1:A3)/2:

Виберіть одну правильну відповідь a. 140 *

b. 40

c. 35


d. 280

e. 48


Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 13

Балів: 1

Як перейменувати лист робочої книги?

Виберіть одну правильну відповідь a. Клацнути на ярличку листа правою кнопкою й у контекстному меню вибрати команду " Переименовать" *

b. Перейменувати аркуші Excel не можна. вони завжди мають назву "Лист1, Лист2 ........"

c. Виконати команду меню Формат/” Переименовать гист”

d. Клацнути правою кнопкою на робочому листі і вибрати команду "Перейменувати лист"

e. Клацнути лівою кнопкою на робочому листі і вибрати команду "Перейменувати лист"

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 14

Балів: 1

Як вивести на екран додаткову Інструментальну панель (наприклад, "Форматування")?

Виберіть одну правильну відповідь a. Немає правильної ідповіді

b. Виконати команду "ВСТАВКА-Инструментальные панели" і в списку, що відкрився, указати потрібну

c. Виконати команду "ВИД-Панели инструментов" і в списку, що відкрився, указати потрібну інструментальну панель (наприклад "Форматирование") *

d. Виконати команду "ВСТАВКА - Инструментальная панель". В діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати необхідну інструментальну панель

e. Виконати команду "ФОРМАТ - Инструментальная панель". В діалоговому вікні, що відкрилося, вибрати необхідну інструментальну панель

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 15

Балів: 1

Яким стане вміст комірки, якщо вміст комірки електронної таблиці з формулою =$A4 скопіювати у комірку вниз?

Виберіть одну правильну відповідь a. =А5

b. =$A4

c. =#A4


d. =$A5 -

e. =A$5


Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 16

Балів: 1

Чому дорівнює значення виразу МАКС(15;20;АЗ)+МИН(5;15) в MS Excel:

Виберіть одну правильну відповідь a. 10;

b. невідомо;

c. 25;


d. АЗ+5; -

e. 5;


Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 17

Балів: 1

Посилання, яке включає назву колонки й номер рядка, є

Виберіть одну правильну відповідь a. Відносним -

b. Абсолютним

c. Змішаним

d. Відповідним

e. Додатковим

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 18

Балів: 1

Мінімальною складовою таблиці є...

Виберіть одну правильну відповідь a. немає правильної відповіді

b. формула

c. лист


d. комірка *

e. книга

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 19

Балів: 1

Яким способом не можна видалити або приховати стовпець із таблиці в МS ЕхсеІ:

Виберіть одну правильну відповідь a. виділити стовпець, клікнувши на його заголовку і з Контекстного меню вибрати команду Удалить;

b. виконати команду Правка/Очистить/Содержимое;

c. виконати команду Правка/Удалить/Столбец;

d. клікнути ПКМ по будь-якій комірці стовпця, що треба видалити, з Контекстного меню вибрати опцію Удалить... і активізувати опцію столбец у вікні Удаление ячеек, яке відкриється; *

e. виконати команду Формат/Столбец/Скрыть;

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 20

Балів: 1

Які з наведених даних є даними текстового типу в МS ЕхсеІ:

Виберіть одну правильну відповідь a. A1;4.12/3/05;

b. А1+А2;

c. 12.01.2005;

d. відомість; *

e. 12 березня;

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 21

Балів: 1

Що за клавішу у середовищі Excel потрібно натиснути, щоб відмінити редагування комірки електронної таблиці?

Виберіть одну правильну відповідь a. Home

b. Esc -

c. Alt+ Backspase

d. Backspase

e. Delete

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 22

Балів: 1На рисунку 7 зображено діалогове вікно функції:

Виберіть одну правильну відповідь a. СУММ

b. СЧЕТЕСЛИ

c. ЕСЛИ *

d. СРЗНАЧ

e. МАКС


Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 23

Балів: 1

Ряд -це:

Виберіть одну правильну відповідь a. немає правильної відповіді;

b. група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному стовпці і представлені на діаграмі у вигляді послідовності крапок.;

c. група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному стовпці й обов'язково розміщені в порядку зростання чи спадання;

d. група суміжних комірок електронної таблиці МS ЕхсеІ, що знаходяться в одному рядку й обов'язково розміщені в порядку зростання чи спадання;

e. група суміжних комірок електронної таблиці МЗ ЕхсеІ, що знаходяться в одному рядку і представлені на діаграмі у вигляді послідовності крапок.; -

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 24

Балів: 1

Активна комірка в МS ЕхсеІ- це:

Виберіть одну правильну відповідь a. комірка, в яку введена формула;

b. комірка А1;

c. комірка, в яку введені дані;

d. комірка, на якій знаходиться курсор виділення; *

e. комірка, синього кольору;

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Принципи побудови та сфери застосування баз даних.

Review of attempt 1

Started on Wednesday, 8 September 2010, 07:30 PM

Completed on Wednesday, 8 September 2010, 07:56 PM

Time taken 26 mins 48 secs

Marks 10/24

Grade 0 out of a maximum of 12 (42%)

Question 1

Marks: 1

поле - це:

Choose one answer. a. Рядок в таблиці -

b. Вікно конструктора

c. Текст будь-якого розміру

d. Стовпець в таблиці

e. Усі відповіді невірні

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 2

Marks: 1

Запити створюють для вибірки даних:

Choose one answer. a. Усі відповіді невірні

b. з декількох таблиць і запитів

c. з інших запитів

d. лише з однієї таблиці -

e. з декількох таблиць

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 3

Marks: 1

Ім'я поля таблиці бази даних у MS Access має довжину:

Choose one answer. a. до 64 символів; *

b. до 8 символів;

c. до 32 символів;

d. з іншою кількістю символів;

e. до 16символів;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

поле - це:

Choose one answer. a. Текст будь-якого розміру

b. Стовпець в таблиці

c. Вікно конструктора

d. Усі відповіді невірні

e. Рядок в таблиці -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 5

Marks: 1

Для відбору конкретної інформації з таблиць:

Choose one answer. a. записи ---> Сортування

b. перейти в режим таблиці -

c. Усі відповіді вірні

d. Записи --> фільтр

e. кнопки із знаком фільтру

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 6

Marks: 1

Концептуальне представлення інформаційної моделі ...

Choose one answer. a. Представленням об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

b. формування уявлення про дані, їх склад та використання

c. Охоплює всю задачу - це точка зору адміністратора інформаційної системи

d. Представлення інформації з точки зору користувача інформаційної системи -

e. Філософський погляд на методи рішення задачі

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 7Marks: 1

Вікно якого майстра зображено на малюнку 1?

Choose one answer. a. Майстер макросів

b. Майстер форм

c. Майстер звітів *

d. Майстер сторінок

e. Майстер таблиць

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

макрос складається:

Choose one answer. a. Усі відповіді вірні

b. З набору макрокоманд -

c. З сукупності операторів Visual Basic

d. З набору тегiв

e. З набору гiперпосилань

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 9

Marks: 1На малюнку 2 зображено:

Choose one answer. a. Форма *

b. Звіт

c. Таблиця

d. Запит

e. Макрос

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

Записами вважаються:

Choose one answer. a. набір інформації у кожній клітинці*

b. заголовки

c. рядки

d. стовпці

e. таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

У чому полягає функція ключового поля?

Choose one answer. a. Однозначно визначати таблицю

b. Однозначно визначати запис

c. Визначати заголовок стовпця таблиці

d. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 12

Marks: 1

База даних служить для:

Choose one answer. a. ведення розрахунково-обчислювальних операцій

b. обробки текстової документації

c. зберігання і впорядкування інформації *

d. обробки графічної інформації

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

Таблиці служать для:

Choose one answer. a. Усі відповіді невірні -

b. ведення розрахунків

c. вивід на друк таблиць

d. вибірки інформації

e. зберігання інформації

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 14

Marks: 1

Яким з нижче перерахованих запитів не можна побудувати?

Choose one answer. a. На створення таблиці -

b. Перехресний

c. Простий

d. Паралельний

e. Запис без підлеглих

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 15

Marks: 1

Обчислюване поле в запиті:

Choose one answer. a. за допомогою кнопки Побудувати

b. створити можна

c. Усі відповіді вірні

d. створити не можна

e. за допомогою кнопки Групові операції -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 16

Marks: 1Маюнок 3 показує приклади:

Choose one answer. a. Типи даних

b. Типи дати

c. Типии посилань

d. Типии таблиць

e. Типи тексту -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 17

Marks: 1

Кнопка "Конструктор" відкриває:

Choose one answer. a. структуру об'єкту

b. панель елементів і виводить на друк таблицю *

c. вміст таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

Програми, що забезпечують доступ до БД, називаються...

Choose one answer. a. Спецефічне управління базами даних

b. Сукупність управлінь базами даних

c. Структура управління базами даних

d. Система упорядкування баз даних

e. Система управління базами даних *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Choose one answer. a. 50 символів

b. 1 символ

c. 256 символів*

d. 65536 символів

e. 20 символів

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 20

Marks: 1

Якими способами можна створити таблицю в базі даних?

Choose one answer. a. Майстер

b. Майстер і конструктор -

c. Конструктор

d. Способом вводу даних

e. Майстер, конструктор і ввід даних

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 21

Marks: 1

Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Прізвище пацієнта"?

Choose one answer. a. Поле "Мемо"

b. Числовий

c. Лічильник

d. Фінансовий

e. Текстовий *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 22

Marks: 1

Кнопка "Відкрити":

Choose one answer. a. дозволяє відредагувати записи

b. відкриває таблицю або інший об'єкт

c. дозволяє внести записи

d. Усі відповіді вірні -

e. дозволяє змінити структуру таблиці

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 23

Marks: 1

Що означає дана іконка, що зображена на малюнку 4?

Choose one answer. a. Не можливо змінити тип даних

b. Запис заблоковано

c. Поле розміщене в таблиці

d. Ключове поле *

e. Дані не можливо змінити

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

Поле -- це...

Choose one answer. a. Рядок таблиці-

b. Об'єкт запиту

c. Комірка таблиці

d. Стовпчик таблиці

e. Об'єкт форми

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Marks: 1

Одним із видів запитів у MS Access є:

Choose one answer. a. Форма-

b. конструктор;

c. звіт.

d. фільтр;

e. вибірка;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 2

Marks: 1

Що таке база даних?

Choose one answer. a. Будь-яка інформація, представлена в табличній формі

b. Будь-який текстовий файл

c. Будь-яка електронна таблиця

d. Організована структура для зберігання інформації *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Яка з перерахованих властивостей не є властивістю реляційної бази?

Choose one answer. a. Кожен стовпець має унікальне ім'я

b. Порядок дотримання рядків в таблиці довільний

c. Декілька вузлів рівня пов'язано з вузлом одного рівня

d. Для кожної таблиці можна визначити первинний ключ -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 4

Marks: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Choose one answer. a. 1 символ

b. 256 символів *

c. 65536 символів

d. 20 символів

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1

Чи можна змінити форму в MS Access, якщо вона була створена за допомогою Майстра форм:

Choose one answer. a. ні;

b. немає вірної відповіді;

c. можна тільки висоту поля;

d. так; *

e. можна тільки ширину поля

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1На малюнку 2 зображено:

Choose one answer. a. Звіт

b. Форма *

c. Таблиця

d. Макрос

e. Запит

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

Яка з перерахованих властивостей не є властивістю реляційної бази?

Choose one answer. a. Для кожної таблиці можна визначити первинний ключ

b. Порядок дотримання рядків в таблиці довільний *

c. Кожен стовпець має унікальне ім'я

d. Декілька вузлів рівня пов'язано з вузлом одного рівня

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

Запити створюють для вибірки даних:

Choose one answer. a. з інших запитів

b. лише з однієї таблиці

c. з декількох таблиць*

d. Усі відповіді невірні

e. з декількох таблиць і запитів

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

Кнопка "Конструктор" відкриває:

Choose one answer. a. структуру об'єкту

b. панель елементів і виводить на друк таблицю

c. вміст таблиці -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 10

Marks: 1

Вікно якого майстра зображено на малюнку 1?

Choose one answer. a. Майстер звітів *

b. Майстер таблиць

c. Майстер форм

d. Майстер сторінок

e. Майстер макросів

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Якими способами можна створити таблицю в базі даних?

Choose one answer. a. Майстер

b. Майстер, конструктор і ввід даних -

c. Конструктор

d. Способом вводу даних

e. Майстер і конструктор

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

База даних - це... (дайте найбільш повну відповідь)

Choose one answer. a. Набір даних з вираженою орієнтованою специфікою

b. Сукупність даних, що спільно використовуються персоналом (споживачами) в межах регіону, країни, світу.

c. Це таблиці, їх зв'язки, запити, фільтри, форми і макроси -

d. Microsoft Access

e. СУРБД

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 13

Marks: 1

Який з нижче перерахованих елементів не є об'єктом MS Access?

Choose one answer. a. Звіт

b. Макрос

c. Таблиця

d. Запит

e. Книга *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Звіти створюються на підставі:

Choose one answer. a. інших звітів

b. запитів

c. базових таблиць -

d. форм


e. Усі відповіді вірні

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 15Marks: 1

Що зображено на малюнку 5?

Choose one answer. a. Властивості виводу даних

b. Властивості таблиці

c. Властивості поля *

d. Властивості відносин

e. Властивості даних

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1

Основним елементом бази даних є

Choose one answer. a. Запис

b. Форма

c. Таблиця

d. Поле -

e. Звіт


Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 17

Marks: 1

На основі таблиці бази даних MS Access, що містить персональні дані людей, створіть запит, який міститиме поля Прізвище й Ім'я. Для поля Прізвище встановіть сортування за зростанням, а для поля Ім'я – за спаданням. У результаті записи будуть відсортовані:

Choose one answer. a. немає правильної відповіді;

b. за іменами в зворотному алфавітному порядку;

c. за прізвищами в прямому алфавітному порядку;

d. за іменами з зворотному алфавітному порядку, а тезки - за прізвищами в прямому алфавітному порядку;*

e. за прізвищами в прямому алфавітному порядку, а однофамільці — за іменами в зворотному алфавітному порядку;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

База даних-ЦЕ:

Choose one answer. a. Будь-яка інформація, представлена в табличній формі

b. Організована структура для зберігання інформації *

c. Будь-який текстовий файл

d. Усі відповіді вірні

e. Будь-яка електронна таблиця

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Поле вважається унікальним, якщо:

Choose one answer. a. його значення повторюються

b. його ім'я не повторюється в базі даних *

c. його довжина мінімальна

d. його значення не повторюються

e. Усі відповіді вірні

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 20

Marks: 1

Який з нижче перерахованих елементів не є об'єктом MS Access?

Choose one answer. a. Макрос

b. Звіт

c. Запит

d. Книга *

e. Таблиця

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

Що означає дана іконка, що зображена на малюнку 4?

Choose one answer. a. Не можливо змінити тип даних

b. Запис заблоковано

c. Ключове поле*

d. Поле розміщене в таблиці

e. Дані не можливо змінити

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 22

Marks: 1

Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Кількість лейкоцитів"?

Choose one answer. a. Числовий *

b. Фінансовий

c. Текстовий

d. Поле "Мемо"

e. Лічильник

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1

Нормалізація таблиць призначена для:

Choose one answer. a. Нормалізація зв'язків між таблицями дублювання *

b. Узгодження зв'язків між таблицями

c. Нормалізація відношень

d. Усунення дублювання інформації, покращення структурування

e. Зведення таблиць до "нормальних форм"

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 24

Marks: 1

Чи можуть дублюватися значення в ключовому полі (primary key) таблиці?

Choose one answer. a. Ні,ніколи *

b. Усі відповіді невірні

c. Так, якщо як ключове поле використовувати поле з типом даних об'єкту OLE

d. Так, якщо це поле буде використано для встановлення зв'язку з іншими таблицями

e. Так, якщо ключове поле полягає більш ніж одного поля таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Чи можуть дублюватися значення в ключовому полі (primary key) таблиці?

Choose one answer. a. Ні,ніколи *

b. Так, якщо як ключове поле використовувати поле з типом даних об'єкту OLE

c. Так, якщо це поле буде використано для встановлення зв'язку з іншими таблицями

d. Так, якщо ключове поле полягає більш ніж одного поля таблиці

e. Усі відповіді невірні

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 2

Marks: 1

В результаті запитів створюються:

Choose one answer. a. бланки запитів-

b. звіти

c. реляційні таблиці

d. результуючі таблиці

e. Усі відповіді невірні

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 3

Marks: 1На малюнку 2 зображено:

Choose one answer. a. Форма *

b. Запит

c. Таблиця

d. Макрос

e. Звіт


Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

Як можна знищити помилкові зв'язки між таблицями БД в Access?

Choose one answer. a. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу F1

b. Вибрати команду "Удалить"

c. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу F5

d. Встановити курсор миші на лінії зв'язку, викликати контексне меню і вибрати команду "Удалить" *

e. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу End

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1Маюнок 3 показує приклади:

Choose one answer. a. Типи дати

b. Типи тексту

c. Типи даних

d. Типии таблиць-

e. Типии посилань

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 6

Marks: 1

Програми, що забезпечують доступ до БД, називаються...

Choose one answer. a. Структура управління базами даних

b. Спецефічне управління базами даних

c. Система управління базами даних *

d. Сукупність управлінь базами даних

e. Система упорядкування баз даних

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

Абривіатура "СУБД" -- це...

Choose one answer. a. Спецефічне управління базами даних

b. Структура управління базами даних

c. Система управління базами даних *

d. Система упорядкування баз даних

e. Сукупність управлінь базами даних

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

Обчислюване поле в запиті:

Choose one answer. a. за допомогою кнопки Групові операції -

b. за допомогою кнопки Побудувати

c. створити можна

d. Усі відповіді вірні

e. створити не можна

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 9

Marks: 1

У чому полягає функція ключового поля?

Choose one answer. a. Однозначно визначати запис

b. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

c. Визначати заголовок стовпця таблиці

d. Однозначно визначати таблицю-

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 10

Marks: 1

Змінити формат числового поля таблиці бази даних можна:

Choose one answer. a. в режимі таблиці і в режимі Конструктор.

b. в режимі майстра; -

c. в режимі таблиці;

d. в режимі Конструктор;

e. в режимі вводу даних

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 11Marks: 1

Що зображено на малюнку 5?

Choose one answer. a. Властивості відносин

b. Властивості даних

c. Властивості поля *

d. Властивості виводу даних

e. Властивості таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

З чого складається макрос?

Choose one answer. a. З набору макрокоманд-

b. З сукупності операторів Visual Basic

c. З набору гiперпосилань

d. З набору тегiв

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 13

Marks: 1

База даних служить для:

Choose one answer. a. зберігання і впорядкування інформації

b. обробки графічної інформації

c. обробки текстової документації

d. ведення розрахунково-обчислювальних операцій -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 14

Marks: 1

Форми в MS Access призначені для:

Choose one answer. a. захисту бази даних;

b. подання даних на паперовому аркуші;

c. організації взаємодії з користувачем.

d. виведення інформації на екран; -

e. графічного оформлення інформації;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 15

Marks: 1

Неможливо створити новий запит у базі даних MS Access таким способом:

Choose one answer. a. виконати команду Вставка→3апроC.-

b. немає правильної відповіді;

c. виконати команду Вид→Обьекты базы данных→3апросы;

d. у вікні База данных активізувати вкладку Запросы і клікнути ЛКМ по кнопці Создать;

e. на панелі інструментів База данных активізувати кнопку Новый обьект: Запрос;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 16

Marks: 1

Що означає дана іконка, що зображена на малюнку 4?

Choose one answer. a. Ключове поле*

b. Запис заблоковано

c. Не можливо змінити тип даних

d. Дані не можливо змінити

e. Поле розміщене в таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Choose one answer. a. 20 символів

b. 1 символ

c. 65536 символів

d. 256 символів *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

Запити створюють для вибірки даних:

Choose one answer. a. з декількох таблиць і запитів

b. Усі відповіді невірні

c. лише з однієї таблиці

d. з декількох таблиць -

e. з інших запитів

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 19

Marks: 1

Яка з перерахованих властивостей не є властивістю реляційної бази?

Choose one answer. a. Порядок дотримання рядків в таблиці довільний

b. Кожен стовпець має унікальне ім'я -

c. Для кожної таблиці можна визначити первинний ключ

d. Декілька вузлів рівня пов'язано з вузлом одного рівня

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 20

Marks: 1

Ключовий атрибут це -...

Choose one answer. a. Встановлюється для полявторинного ключа

b. Атрибут, за значеннями якого можна однозначно визначити значення всіх БД, що знаходяться на даному комп'ютері -

c. Атрибут, за визначеннями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів цього ж об'єкту

d. Атрибут, за занченнями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів всіх об'єктів, які з ним пов'язані

e. Встановлюється для поля МЕМО

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 21

Marks: 1

Доступ до елементів керування формою отримують за допомогою команди MS Access:

Choose one answer. a. Вид→Панель инструментов;

b. немає правильної відповіді; -

c. Вид→Панель элементов;

d. Вид→Панели инструментов→Формат (форма/отчет);

e. Вид→Панели инструментов→Конструктор форм;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 22

Marks: 1

функція ключового поля полягає:

Choose one answer. a. Однозначно визначати запис*

b. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

c. Усі відповіді вірні

d. Визначати заголовок стовпця таблиці -

e. Однозначно визначати таблицю

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1

Поле вважається унікальним, якщо:

Choose one answer. a. його довжина мінімальна

b. його значення не повторюються -

c. Усі відповіді вірні

d. його значення повторюються

e. його ім'я не повторюється в базі даних

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 24

Marks: 1

У текстовому полі таблиці бази даних у MS Access можна зберігати:

Choose one answer. a. літери, цифри, пропуски, спеціальні символи; *

b. тільки літери і цифри;

c. тільки літери і спеціальні символи;

d. тільки літери і пропуски;

e. літери, пропуски, спеціальні символи;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Marks: 1

Довжина поля вимірюється в:

Choose one answer. a. байтах

b. міліметрах

c. Усі відповіді невірні

d. символах *

e. пікселях

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 2

Marks: 1

Робота із звітами виконується в режимах:

Choose one answer. a. Форма

b. Конструктор*

c. Попередній перегляд

d. Усі відповіді вірні

e. Зразок

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Звіт -- це...

Choose one answer. a. спосіб обробки інформації, яка міститься в формі

b. спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях

c. спосіб обробки інформації, яка міститься в звітах

d. засіб перегляду остаточної інформації, яка міститься в таблицях і запитах *

e. засіб для оптимізації внесення, перегляду та редагування даних в таблиці

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

На основі таблиці бази даних MS Access, що містить персональні дані людей, створіть запит, який міститиме поля Прізвище й Ім'я. Для поля Прізвище встановіть сортування за зростанням, а для поля Ім'я – за спаданням. У результаті записи будуть відсортовані:

Choose one answer. a. за прізвищами в прямому алфавітному порядку;

b. немає правильної відповіді;

c. за прізвищами в прямому алфавітному порядку, а однофамільці — за іменами в зворотному алфавітному порядку;

d. за іменами з зворотному алфавітному порядку, а тезки - за прізвищами в прямому алфавітному порядку; *

e. за іменами в зворотному алфавітному порядку;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Choose one answer. a. 20 символів

b. 1 символ

c. 65536 символів -

d. 256 символів

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 6

Marks: 1

Обчислюване поле в запиті:

Choose one answer. a. Усі відповіді вірні

b. за допомогою кнопки Побудувати

c. створити не можна

d. створити можна*

e. за допомогою кнопки Групові операції

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1Маюнок 3 показує приклади:

Choose one answer. a. Типи дати

b. Типии таблиць

c. Типии посилань

d. Типи даних *

e. Типи тексту

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1Вікно якого майстра зображено на малюнку 1?

Choose one answer. a. Майстер сторінок

b. Майстер форм

c. Майстер звітів*

d. Майстер макросів

e. Майстер таблиць

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

Якими способами можна створити таблицю в базі даних?

Choose one answer. a. Конструктор

b. Майстер, конструктор і ввід даних *

c. Майстер і конструктор

d. Способом вводу даних

e. Майстер

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

Чи може користувач змінювати дані в полі таблиці, яке має типа Лічильник (AutoNumber)?

Choose one answer. a. Ні, цього зробити не можна *

b. Так, якщо дати команду Запису/Введення даних

c. Усі відповіді невірні

d. Так, якщо дати команду Правка/Вставити

e. Так, якщо двічі клацнути вічко і почати редагування

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Яка база даних будується на основі таблиць і лише таблиць?

Choose one answer. a. Реляційна*

b. Мережева

c. Ієрархічна

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

Який з нижче перерахованих елементів не є об'єктом MS Access?

Choose one answer. a. Звіт

b. Макрос

c. Книга *

d. Таблиця

e. Запит

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

Форми в MS Access призначені для:

Choose one answer. a. подання даних на паперовому аркуші;

b. виведення інформації на екран;

c. захисту бази даних;

d. графічного оформлення інформації;

e. організації взаємодії з користувачем. *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Що означає дана іконка, що зображена на малюнку 4?

Choose one answer. a. Поле розміщене в таблиці

b. Запис заблоковано

c. Ключове поле *

d. Не можливо змінити тип даних

e. Дані не можливо змінити

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 15

Marks: 1

База даних служить для:

Choose one answer. a. обробки графічної інформації

b. ведення розрахунково-обчислювальних операцій

c. зберігання і впорядкування інформації *

d. обробки текстової документації

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1

Скільки основних полів у таблицях баз даних?

Choose one answer. a. 1

b. 2


c. 4

d. 3


e. всі -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 17

Marks: 1

Відкрийте таблицю бази даних MS Access, що містить персональні дані людей, активізуйте кнопку Изменить фильтр на панелі інструментів Таблица в режиме таблицы, в поле Прізвище введіть умову відбору С* і активізуйте кнопку Применить фильтр на панелі інструментів Таблица в режиме таблицы. У результаті:

Choose one answer. a. будуть відібрані прізвища, які не містять букву "с";

b. будуть відібрані записи з прізвищами, які починаються на літеру С; *

c. немає правильної відповіді;

d. будуть відібрані записи з прізвищами, які містять букву "с" у будь-якому місці;

e. не буде відібрано жодного запису;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

SQL - це:

Choose one answer. a. Мова програмування низького рівня

b. Усі відповіді невірні

c. Структурована мова запитів*

d. Мова програмування високого рівня

e. Мова розмітки бази даних

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Ключовий атрибут це -...

Choose one answer. a. Атрибут, за значеннями якого можна однозначно визначити значення всіх БД, що знаходяться на даному комп'ютері

b. Атрибут, за визначеннями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів цього ж об'єкту *

c. Встановлюється для полявторинного ключа

d. Встановлюється для поля МЕМО

e. Атрибут, за занченнями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів всіх об'єктів, які з ним пов'язані

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 20

Marks: 1

Що таке запит?

Choose one answer. a. Вікно конструктора

b. Головна таблиця

c. Зв'язана таблиця

d. Засіб відбору даних *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

Зв'язок між окремими таблицями в реляційній базі даних здійснюється:

Choose one answer. a. через систему гіперпосилань;

b. шляхом індексування записів;

c. через спільне поле даних; *

d. шляхом індексування і сортування записів;

e. шляхом сортування даних;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 22

Marks: 1На малюнку 2 зображено:

Choose one answer. a. Звіт

b. Форма *

c. Запит

d. Макрос

e. Таблиця

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1

Чи можуть дублюватися значення в ключовому полі (primary key) таблиці?

Choose one answer. a. Ні,ніколи *

b. Так, якщо як ключове поле використовувати поле з типом даних об'єкту OLE

c. Так, якщо ключове поле полягає більш ніж одного поля таблиці

d. Так, якщо це поле буде використано для встановлення зв'язку з іншими таблицями

e. Усі відповіді невірні

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

У текстовому полі таблиці бази даних у MS Access можна зберігати:

Choose one answer. a. літери, пропуски, спеціальні символи;

b. літери, цифри, пропуски, спеціальні символи;

c. тільки літери і цифри; -

d. тільки літери і спеціальні символи;

e. тільки літери і пропуски;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Marks: 1

На малюнку 2 зображено:

Choose one answer. a. Звіт

b. Форма *

c. Таблиця

d. Запит

e. Макрос

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 2

Marks: 1

Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Номер телефону пацієнта"?

Choose one answer. a. Поле "Мемо"

b. Лічильник

c. Фінансовий

d. Числовий *

e. Текстовий

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

При створенні запиту в режимі Конструктор:

Choose one answer. a. умови відбору *

b. вказують з якої таблиці

c. вибирають джерела інформації

d. склад полів

e. Усі відповіді невірні

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

Зв'язок один-до-одного допускає...

Choose one answer. a. Встановлення даного типу зв'язку

b. В даний момент часу зв'язок між двома об'єктами

c. Зв'язок з одним об'єктом кількох інших об'єктів-

d. Зв'язок кількох об'єктів з кількома іншими

e. Перевірку та встановлення додаткових параметрів даного типу зв'язку

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 5

Marks: 1

функція ключового поля полягає:

Choose one answer. a. Однозначно визначати запис *

b. Однозначно визначати таблицю

c. Визначати заголовок стовпця таблиці

d. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

e. Усі відповіді вірні

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Choose one answer. a. 1 символ

b. 65536 символів

c. 20 символів

d. 256 символів *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

функція ключового поля полягає:

Choose one answer. a. Визначати заголовок стовпця таблиці

b. Усі відповіді вірні

c. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

d. Однозначно визначати таблицю

e. Однозначно визначати запис *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

Кнопка "Конструктор" відкриває:

Choose one answer. a. структуру об'єкту -

b. вміст таблиці

c. панель елементів і виводить на друк таблицю

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 9

Marks: 1

Структура бази даних зміниться, якщо

Choose one answer. a. додати/видалити стовпець*

b. відредагувати рядок

c. додати/видалити звіт

d. додати/видалити запис

e. поміняти місцями записи

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1Що зображено на малюнку 5?

Choose one answer. a. Властивості поля *

b. Властивості виводу даних

c. Властивості таблиці

d. Властивості даних

e. Властивості відносин

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

База даних служить для:

Choose one answer. a. Усі відповіді вірні -

b. зберігання і впорядкування інформації

c. обробки графічної інформації

d. ведення розрахунково-обчислювальних операцій

e. обробки текстової документації

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 12

Marks: 1

При створенні таблиці в Конструкторі необхідно задати:

Choose one answer. a. Назву поля

b. Назву поля, тип даних і ключове поле *

c. Назву поля і тип даних

d. Тип даних

e. Ключове поле і назви полів

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

Назву полів необхідно задавати в:

Choose one answer. a. Майстрі форми

b. Звіті

c. Запиті

d. Формі

e. Таблиці *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

База даних-ЦЕ:

Choose one answer. a. Організована структура для зберігання інформації *

b. Будь-який текстовий файл

c. Будь-яка інформація, представлена в табличній формі

d. Усі відповіді вірні

e. Будь-яка електронна таблиця

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 15

Marks: 1Маюнок 3 показує приклади:

Choose one answer. a. Типи даних*

b. Типии посилань

c. Типи дати

d. Типи тексту

e. Типии таблиць

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1Вікно якого майстра зображено на малюнку 1?

Choose one answer. a. Майстер сторінок

b. Майстер форм

c. Майстер звітів *

d. Майстер макросів

e. Майстер таблиць

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1

Обчислюване поле в запиті:

Choose one answer. a. створити можна*

b. створити не можна

c. за допомогою кнопки Групові операції

d. за допомогою кнопки Побудувати

e. Усі відповіді вірні

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

В результаті запитів створюються:

Choose one answer. a. реляційні таблиці -

b. Усі відповіді невірні

c. результуючі таблиці

d. бланки запитів

e. звіти

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 19

Marks: 1

Зовнішнє представлення інформаційної моделі ...

Choose one answer. a. Представленням об'єктів в вигляді деревовидної структури

b. Філософський погляд на предметну область задачі

c. Охоплює всю задачу - це точка зору адміністратора інформаційної системи -

d. Представленням об'єктів в вигляді локальної структури

e. Представлення інформації з точки зору людини-користувача інформаційної системи

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 20

Marks: 1

Якими способами можна створити звіт?

Choose one answer. a. Майстер і конструктор

b. Способом вводу даних

c. Майстер, конструктор і ввід даних -

d. Майстер

e. Конструктор

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 21

Marks: 1

Записами вважаються:

Choose one answer. a. таблиці

b. заголовки

c. рядки

d. стовпці

e. набір інформації у кожній клітинці *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 22

Marks: 1

поле - це:

Choose one answer. a. Стовпець в таблиці *

b. Вікно конструктора

c. Рядок в таблиці

d. Текст будь-якого розміру

e. Усі відповіді невірні

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1

Довжина поля вимірюється в:

Choose one answer. a. пікселях

b. байтах

c. міліметрах

d. символах *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

У чому полягає функція ключового поля?

Choose one answer. a. Визначати заголовок стовпця таблиці

b. Однозначно визначати запис *

c. Однозначно визначати таблицю

d. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Балів: 1

Обчислюване поле в запиті:

Виберіть одну правильну відповідь a. створити можна*

b. за допомогою кнопки Групові операції

c. створити не можна

d. за допомогою кнопки Побудувати

e. Усі відповіді вірні

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 2

Балів: 1

Записами вважаються:

Виберіть одну правильну відповідь a. таблиці

b. заголовки

c. набір інформації у кожній клітинці *

d. стовпці

e. рядки

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 3

Балів: 1

Типи представлень інформаційних моделей

Виберіть одну правильну відповідь a. Візуально-графічне, зовнішнє, проміжне

b. Концептуальне, внутрішнє

c. Локальна, мережева, зовнішня

d. Реляційна, структурована, таблична. -

e. Концептуальне, зовнішнє, внутрішнє

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 4Балів: 1

На малюнку 2 зображено:

Виберіть одну правильну відповідь a. Звіт

b. Макрос

c. Форма*

d. Запит

e. Таблиця

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 5

Балів: 1

Таблиці служать для:

Виберіть одну правильну відповідь a. Усі відповіді невірні

b. вибірки інформації

c. ведення розрахунків

d. зберігання інформації *

e. вивід на друк таблиць

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 6

Балів: 1

Неможливо створити новий запит у базі даних MS Access таким способом:

Виберіть одну правильну відповідь a. на панелі інструментів База данных активізувати кнопку Новый обьект: Запрос; *

b. виконати команду Вид→Обьекты базы данных→3апросы;

c. у вікні База данных активізувати вкладку Запросы і клікнути ЛКМ по кнопці Создать;

d. немає правильної відповіді;

e. виконати команду Вставка→3апроC.

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 7

Балів: 1

Майстр створення таблиць -- це...

Виберіть одну правильну відповідь a. можливість інтерактивно вказати типи баз даних, встановлювати додаткові властивості

b. підготовлені шаблони таблиць та полів для кожної з них з наперед встановленими властивостями. *

c. підготовлені шаблони запитів для кожного з них з наперед встановленими властивостями.

d. можливість інтерактивно вказати імена необхідних полів, вибрати їх типи, встановлювати додаткові властивості

e. підготовлені шаблони форм для кожної з них з наперед встановленими властивостями.

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 8

Балів: 1

Яке призначення об'єкта бази даних - форма?

Виберіть одну правильну відповідь a. Для створення запитів

b. Для збереження створених таблиць в режимі майстра

c. Для збереження створених таблиць

d. Для вибірки інформації з таблиць по певному критерію

e. Для оптимізації процесу внесення даних у таблицю *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 9

Балів: 1

Чи можуть дублюватися значення в ключовому полі (primary key) таблиці?

Виберіть одну правильну відповідь a. Ні,ніколи*

b. Усі відповіді невірні

c. Так, якщо це поле буде використано для встановлення зв'язку з іншими таблицями

d. Так, якщо як ключове поле використовувати поле з типом даних об'єкту OLE

e. Так, якщо ключове поле полягає більш ніж одного поля таблиці

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 10

Балів: 1

Що таке інформаційна модель?

Виберіть одну правильну відповідь a. Спосіб формування уявлення про дані, їх склад та використання *

b. Схема, що відображає таблиці Access та зв'язки між ними

c. Вікно Access для встановлення зв'язків між таблицями

d. Філософський погляд на склад та використання інформації

e. Представлення об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 11

Балів: 1

Звіти створюють для:

Виберіть одну правильну відповідь a. вибірки інформації

b. виводу на друк потрібної інформації -

c. виводу на екран потрібної інформації

d. Усі відповіді вірні

e. введення даних

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 12

Балів: 1

Що означає дана іконка, що зображена на малюнку 4?

Виберіть одну правильну відповідь a. Не можливо змінити тип даних

b. Ключове поле *

c. Поле розміщене в таблиці

d. Дані не можливо змінити

e. Запис заблоковано

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 13

Балів: 1

Яку команду меню слід вибирати для встановлення зв'язків між таблицями?

Виберіть одну правильну відповідь a. Вид-->аналіз даних

b. Вид--> Настройка-->Параметры

c. Сервіс-->аналіз даних

d. Сервіс-->Cхема даних*

e. Сервіс-->Настройка

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 14

Балів: 1

запит- це:

Виберіть одну правильну відповідь a. Зв'язана таблиця

b. Головна таблиця

c. Усі відповіді невірні

d. Вікно конструктора

e. Засіб відбору даних*

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 15

Балів: 1Вікно якого майстра зображено на малюнку 1?

Виберіть одну правильну відповідь a. Майстер форм

b. Майстер макросів

c. Майстер сторінок

d. Майстер таблиць

e. Майстер звітів *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 16

Балів: 1

Зв'язок один-до-багатьох допускає...

Виберіть одну правильну відповідь a. Зв'язок з одним об'єктом кількох інших об'єктів *

b. Перевірку та встановлення додаткових параметрів даного типу зв'язку

c. В даний момент часу зв'язок між двома об'єктами

d. Зв'язок кількох об'єктів з кількома іншими

e. Зв'язок між двома об'єктами

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 17

Балів: 1

Майстер звітів у MS Access працює:

Виберіть одну правильну відповідь a. в п'ять етапів;

b. в три етапи;

c. В сім етапів;

d. в чотири етапи;

e. в шість етапів; *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 18

Балів: 1

Структура бази даних зміниться, якщо

Виберіть одну правильну відповідь a. додати/видалити звіт

b. додати/видалити стовпець *

c. додати/видалити запис

d. поміняти місцями записи

e. відредагувати рядок

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 19

Балів: 1

База даних-ЦЕ:

Виберіть одну правильну відповідь a. Будь-яка інформація, представлена в табличній формі

b. Усі відповіді вірні

c. Організована структура для зберігання інформації*

d. Будь-який текстовий файл

e. Будь-яка електронна таблиця

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 20

Балів: 1

функція ключового поля полягає:

Виберіть одну правильну відповідь a. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

b. Однозначно визначати таблицю

c. Усі відповіді вірні

d. Визначати заголовок стовпця таблиці

e. Однозначно визначати запис *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 21

Балів: 1Що зображено на малюнку 5?

Виберіть одну правильну відповідь a. Властивості даних

b. Властивості відносин

c. Властивості виводу даних

d. Властивості таблиці

e. Властивості поля *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 22

Балів: 1

Звіти створюються на підставі:

Виберіть одну правильну відповідь a. Усі відповіді вірні

b. базових таблиць

c. інших звітів

d. форм

e. запитів -

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 23

Балів: 1

Довжина поля вимірюється в:

Виберіть одну правильну відповідь a. Пікселях-

b. міліметрах

c. байтах

d. символах

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 24

Балів: 1

Над полем типу Дата/время таблиці бази даних у MS Access можна виконувати:

Виберіть одну правильну відповідь a. тільки перегляд значень;

b. розрахунки (тільки додавання);

c. розрахунки (додавання, віднімання, порівняння); *

d. розрахунки (тільки віднімання);

e. розрахунки (тільки порівняння);

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Marks: 1

Обчислюване поле в запиті:

Choose one answer. a. створити можна *

b. створити не можна

c. Усі відповіді вірні

d. за допомогою кнопки Побудувати

e. за допомогою кнопки Групові операції

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 2

Marks: 1

Ключове поле:

Choose one answer. a. встановлено лише для одного поля

b. має бути унікальним *

c. вказується по кожній таблиці

d. Усі відповіді вірні

e. необхідно для зв'язків з іншою таблицею

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1Що зображено на малюнку 5?

Choose one answer. a. Властивості поля *

b. Властивості виводу даних

c. Властивості даних

d. Властивості відносин

e. Властивості таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

Записами вважаються:

Choose one answer. a. таблиці

b. набір інформації у кожній клітинці *

c. стовпці

d. рядки

e. заголовки

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1

При створенні запиту в режимі Конструктор:

Choose one answer. a. умови відбору*

b. склад полів

c. вказують з якої таблиці

d. Усі відповіді невірні

e. вибирають джерела інформації

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

Умову відбору необхідно задавати в:

Choose one answer. a. Запиті *

b. Формі

c. Таблиці

d. Звіті

e. Майстрі форми

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1Маюнок 3 показує приклади:

Choose one answer. a. Типи дати

b. Типи тексту

c. Типи даних *

d. Типии посилань

e. Типии таблиць

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

Що таке SQL?

Choose one answer. a. Мова розмітки бази даних

b. Структурована мова запитів *

c. Мова програмування низького рівня

d. Мова програмування високого рівня

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

Чи можуть дублюватися значення в ключовому полі (primary key) таблиці?

Choose one answer. a. Ні,ніколи *

b. Так, якщо ключове поле полягає більш ніж одного поля таблиці

c. Так, якщо як ключове поле використовувати поле з типом даних об'єкту OLE

d. Так, якщо це поле буде використано для встановлення зв'язку з іншими таблицями

e. Усі відповіді невірні

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

Що таке SQL?

Choose one answer. a. Мова програмування високого рівня

b. Мова розмітки бази даних

c. Структурована мова запитів *

d. Мова програмування низького рівня

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

В результаті запитів створюються:

Choose one answer. a. бланки запитів

b. результуючі таблиці *

c. реляційні таблиці

d. звіти

e. Усі відповіді невірні

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

Який Тип даних необхідно задати для Ключового поля?

Choose one answer. a. Числовий-

b. Текстовий

c. ДатаЧас

d. Лічильник

e. Фінансовий

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 13

Marks: 1

Який з нижче перерахованих елементів не є об'єктом MS Access?

Choose one answer. a. Запит

b. Книга *

c. Таблиця

d. Звіт

e. Макрос

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

Яким з нижче перерахованих запитів не можна побудувати?

Choose one answer. a. Паралельний -

b. Перехресний

c. Простий

d. Запис без підлеглих

e. На створення таблиці

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 15

Marks: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Choose one answer. a. 20 символів-

b. 65536 символів

c. 256 символів

d. 1 символ

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 16

Marks: 1

Що означає дана іконка, що зображена на малюнку 4?

Choose one answer. a. Ключове поле *

b. Не можливо змінити тип даних

c. Поле розміщене в таблиці

d. Запис заблоковано

e. Дані не можливо змінити

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1

Яким з нижче перерахованих запитів не можна побудувати?

Choose one answer. a. Перехресний

b. Запис без підлеглих

c. На створення таблиці

d. Паралельний -

e. Простий

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 18

Marks: 1

Назву полів необхідно задавати в:

Choose one answer. a. Майстрі форми

b. Формі

c. Таблиці *

d. Запиті

e. Звіті

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Яким з нижче перерахованих запитів не можна побудувати?

Choose one answer. a. Перехресний

b. Паралельний -

c. Простий

d. На створення таблиці

e. Запис без підлеглих

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 20

Marks: 1

Таблиці, запити, звіти, форми – це:

Choose one answer. a. єдиний файл бази даних; *

b. файли різних програм об’єднані оболонкою;

c. немає правильної відповіді;

d. окремі файли, що вміщені в папку;

e. щось інше;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

Яка з перерахованих властивостей не є властивістю реляційної бази?

Choose one answer. a. Порядок дотримання рядків в таблиці довільний

b. Для кожної таблиці можна визначити первинний ключ

c. Кожен стовпець має унікальне ім'я

d. Декілька вузлів рівня пов'язано з вузлом одного рівня -

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 22

Marks: 1

Що таке поле?

Choose one answer. a. Текст будь-якого розміру

b. Стовпець в таблиці *

c. Рядок в таблиці

d. Вікно конструктора

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1

Записами вважаються:

Choose one answer. a. рядки

b. заголовки

c. стовпці

d. таблиці

e. набір інформації у кожній клітинці *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 24Marks: 1

Вікно якого майстра зображено на малюнку 1?

Choose one answer. a. Майстер звітів*

b. Майстер форм

c. Майстер таблиць

d. Майстер макросів

e. Майстер сторінок

Correct

Marks for this submission: 1/1.Балів: 1

На малюнку 2 зображено:

Виберіть одну правильну відповідь a. Звіт

b. Форма *

c. Таблиця

d. Запит

e. Макрос

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 2

Балів: 1

Яку команду меню слід вибирати для встановлення зв'язків між таблицями?

Виберіть одну правильну відповідь a. Вид-->аналіз даних

b. Сервіс-->Настройка

c. Вид--> Настройка-->Параметры

d. Сервіс-->Cхема даних *

e. Сервіс-->аналіз даних

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 3

Балів: 1

Яка база даних будується на основі таблиць і лише таблиць?

Виберіть одну правильну відповідь a. Ієрархічна

b. Реляційна *

c. Мережева

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 4

Балів: 1

функція ключового поля полягає:

Виберіть одну правильну відповідь a. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

b. Однозначно визначати таблицю

c. Однозначно визначати запис *

d. Усі відповіді вірні

e. Визначати заголовок стовпця таблиці

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 5

Балів: 1Маюнок 3 показує приклади:

Виберіть одну правильну відповідь a. Типи даних *

b. Типи дати

c. Типи тексту

d. Типии таблиць

e. Типии посилань

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 6

Балів: 1

У текстовому полі таблиці бази даних у MS Access можна зберігати:

Виберіть одну правильну відповідь a. літери, цифри, пропуски, спеціальні символи; *

b. тільки літери і спеціальні символи;

c. тільки літери і пропуски;

d. літери, пропуски, спеціальні символи;

e. тільки літери і цифри;

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 7

Балів: 1

Записи - це:

Виберіть одну правильну відповідь a. таблиці

b. заголовки

c. стовпці

d. рядки

e. набір інформації у кожній клітинці *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 8

Балів: 1

Звіти створюють для:

Виберіть одну правильну відповідь a. Усі відповіді вірні

b. виводу на друк потрібної інформації

c. виводу на екран потрібної інформації -

d. введення даних

e. вибірки інформації

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 9

Балів: 1

Довжина поля вимірюється в:

Виберіть одну правильну відповідь a. пікселях

b. символах *

c. байтах

d. міліметрах

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 10

Балів: 1

SQL - це:

Виберіть одну правильну відповідь a. Мова програмування низького рівня

b. Мова програмування високого рівня

c. Мова розмітки бази даних

d. Усі відповіді невірні

e. Структурована мова запитів*

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 11

Балів: 1

Форми в MS Access призначені для:

Виберіть одну правильну відповідь a. графічного оформлення інформації; -

b. захисту бази даних;

c. виведення інформації на екран;

d. організації взаємодії з користувачем.

e. подання даних на паперовому аркуші;

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 12

Балів: 1

Що означає дана іконка, що зображена на малюнку 4?

Виберіть одну правильну відповідь a. Не можливо змінити тип даних

b. Поле розміщене в таблиці

c. Запис заблоковано

d. Ключове поле *

e. Дані не можливо змінити

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 13

Балів: 1

Поле вважається унікальним, якщо:

Виберіть одну правильну відповідь a. його значення не повторюються -

b. його ім'я не повторюється в базі даних

c. Усі відповіді вірні

d. його довжина мінімальна

e. його значення повторюються

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 14

Балів: 1

На основі таблиці бази даних MS Access, що містить персональні дані людей, створіть запит, який міститиме поля Прізвище й Ім'я. Для поля Прізвище встановіть сортування за зростанням, а для поля Ім'я – за спаданням. У результаті записи будуть відсортовані:

Виберіть одну правильну відповідь a. за іменами з зворотному алфавітному порядку, а тезки - за прізвищами в прямому алфавітному порядку;

b. за прізвищами в прямому алфавітному порядку;

c. немає правильної відповіді;

d. за прізвищами в прямому алфавітному порядку, а однофамільці — за іменами в зворотному алфавітному порядку; -

e. за іменами в зворотному алфавітному порядку;

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 15

Балів: 1

Що таке SQL?

Виберіть одну правильну відповідь a. Мова розмітки бази даних

b. Мова програмування високого рівня

c. Структурована мова запитів *

d. Мова програмування низького рівня

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 16

Балів: 1

Яким з нижче перерахованих запитів не можна побудувати?

Виберіть одну правильну відповідь a. На створення таблиці -

b. Паралельний

c. Простий

d. Перехресний

e. Запис без підлеглих

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 17

Балів: 1

Як запустити програму Microsoft Access

Виберіть одну правильну відповідь a. Пуск--> Microsoft Access

b. Пуск-->Програми-->Cлужбові-->Microsoft Access

c. Пуск-->Програми-->Cлужбові--> Настройка

d. Пуск-->Програми-->Стандартні-->Microsoft Access -

e. Пуск--> Програми

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 18

Балів: 1

Запити створюють для вибірки даних:

Виберіть одну правильну відповідь a. з декількох таблиць і запитів

b. з інших запитів

c. Усі відповіді невірні

d. з декількох таблиць*

e. лише з однієї таблиці

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 19

Балів: 1Що зображено на малюнку 5?

Виберіть одну правильну відповідь a. Властивості поля*

b. Властивості таблиці

c. Властивості виводу даних

d. Властивості даних

e. Властивості відносин

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 20

Балів: 1

Яке призначення програми Acceses?

Виберіть одну правильну відповідь a. Це система високоефективногоуправління персоналом

b. Служить дляподальшого використання таблиць, які були створенні Excel

c. Служить для статичної обробки великих об'ємів інформації

d. Це система управління реляційними базами даних *

e. Служить для статичної обробки великих масивівінформаціїзадля зберігання та спільного використання персоналом

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 21

Балів: 1

Що таке база даних?

Виберіть одну правильну відповідь a. Організована структура для зберігання інформації *

b. Будь-яка інформація, представлена в табличній формі

c. Будь-який текстовий файл

d. Будь-яка електронна таблиця

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 22

Балів: 1

Ключове поле:

Виберіть одну правильну відповідь a. встановлено лише для одного поля

b. має бути унікальним

c. Усі відповіді вірні -

d. необхідно для зв'язків з іншою таблицею

e. вказується по кожній таблиці

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 23

Балів: 1

Який з нижче перерахованих елементів не є об'єктом MS Access?

Виберіть одну правильну відповідь a. Таблиця

b. Книга *

c. Звіт

d. Макрос

e. Запит

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 24

Балів: 1

Записи - це:

Виберіть одну правильну відповідь a. стовпці

b. заголовки

c. рядки

d. таблиці

e. набір інформації у кожній клітинці *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Яка назва іконки позначеної на рисунку 7 цифрою 2?

Choose one answer. a. Зведена таблиця

b. Режим таблиці

c. Конструктор

d. Немає правильної відповіді

e. Зведена діаграма

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 2

Marks: 1

Ключовий атрибут це -...

Choose one answer. a. Встановлюється для поля МЕМО

b. Атрибут, за визначеннями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів цього ж об'єкту *

c. Атрибут, за значеннями якого можна однозначно визначити значення всіх БД, що знаходяться на даному комп'ютері

d. Атрибут, за занченнями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів всіх об'єктів, які з ним пов'язані

e. Встановлюється для полявторинного ключа

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Таблиці служать для:

Choose one answer. a. ведення розрахунків

b. вивід на друк таблиць

c. зберігання інформації *

d. вибірки інформації

e. Усі відповіді невірні

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

Поле вважається унікальним, якщо:

Choose one answer. a. його значення повторюються

b. його ім'я не повторюється в базі даних*

c. Усі відповіді вірні

d. його довжина мінімальна

e. його значення не повторюються

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1

Що таке SQL?

Choose one answer. a. Структурована мова запитів *

b. Мова програмування високого рівня

c. Мова програмування низького рівня

d. Мова розмітки бази даних

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 7Marks: 1

Яка назва іконки позначеної на рисунку 7 цифрою 3?

Choose one answer. a. Зведена діаграма

b. Немає правильної відповіді -

c. Режим таблиці

d. Зведена таблиця

e. Конструктор

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 8

Marks: 1

При створенні запиту в режимі Конструктор:

Choose one answer. a. умови відбору *

b. склад полів

c. Усі відповіді невірні

d. вибирають джерела інформації

e. вказують з якої таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

SQL - це:

Choose one answer. a. Мова програмування низького рівня

b. Мова структурованих запитів*

c. Мова програмування високого рівня

d. Мова розмітки бази даних

e. Усі відповіді невірні

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

запит- це:

Choose one answer. a. Засіб відбору даних *

b. Головна таблиця

c. Зв'язана таблиця

d. Усі відповіді невірні

e. Вікно конструктора

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

макрос складається:

Choose one answer. a. З набору гiперпосилань

b. З сукупності операторів Visual Basic*

c. З набору макрокоманд

d. Усі відповіді вірні

e. З набору тегiв

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 14

Marks: 1

Робота із звітами виконується в режимах:

Choose one answer. a. Форма

b. Конструктор *

c. Попередній перегляд

d. Зразок

e. Усі відповіді вірні

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 15

Marks: 1

Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Адрес пацієнта"?

Choose one answer. a. Текстовий *

b. Лічильник

c. Фінансовий

d. Числовий

e. Поле "Мемо"

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1Вікно якого майстра зображено на малюнку 1?

Choose one answer. a. Майстер форм

b. Майстер сторінок

c. Майстер звітів*

d. Майстер таблиць

e. Майстер макросів

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1

Складена форма -- це..

Choose one answer. a. Форма, що базується на таблицях і запитах

b. Форма, що базується на двох і більше таблицях *

c. Форма, що базується на одному полі таблиці

d. Форма, що базується на даних запиту

e. Форма, що базується на одній таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

Довжина поля вимірюється в:

Choose one answer. a. пікселях

b. міліметрах

c. символах *

d. байтах

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Нормалізація таблиць призначена для:

Choose one answer. a. Нормалізація зв'язків між таблицями дублювання

b. Зведення таблиць до "нормальних форм"

c. Нормалізація відношень

d. Усунення дублювання інформації, покращення структурування -

e. Узгодження зв'язків між таблицями

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 20

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1Як називається кнопка 3 що зображена на рисунку 8?

Choose one answer. a. Новий запис-

b. Сортувати за зростанням

c. Видалити запис

d. Видалити фільтр

e. Фільтр за виділеним

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 22

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1

Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Кількість еритроцитів"?

Choose one answer. a. Лічильник

b. Фінансовий

c. Поле "Мемо"

d. Текстовий

e. Числовий *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

Ключове поле:

Choose one answer. a. має бути унікальним

b. дозволяє уникнути виникнення помилок при введенні даних -

c. усі відповіді вірні

d. вказується по кожній таблиці

e. необхідно для зв'язків з іншою таблицею

IncorrectMarks for this submission: 0/1.

Яка назва іконки позначеної на рисунку 7 цифрою 2?

Виберіть одну правильну відповідь a. Конструктор

b. Зведена таблиця

c. Немає правильної відповіді

d. Зведена діаграма *

e. Режим таблиці

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 2

Балів: 1

Відкривши таблицю бази даних MS Access у режимі Конструктор, клікніть ЛКМ по маркеру рядка і натисніть на клавішу Insert. У результаті:

Виберіть одну правильну відповідь a. буде вставлений новий порожній рядок;

b. буде підсвічений один символ поточного поля; -

c. в поточне поле буде вставлений вміст буфера обміну;

d. буде створений новий запис таблиці.

e. буде вставлений новий порожній стовпець;

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 3

Балів: 1

Над полем типу Дата/время таблиці бази даних у MS Access можна виконувати:

Виберіть одну правильну відповідь a. розрахунки (тільки порівняння);

b. розрахунки (тільки віднімання);

c. розрахунки (тільки додавання);

d. тільки перегляд значень;-

e. розрахунки (додавання, віднімання, порівняння);

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 4

Балів: 1

Довжина поля вимірюється в:

Виберіть одну правильну відповідь a. пікселях

b. Усі відповіді невірні

c. символах *

d. міліметрах

e. байтах

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 5

Балів: 1

функція ключового поля полягає:

Виберіть одну правильну відповідь a. Визначати заголовок стовпця таблиці

b. Однозначно визначати таблицю

c. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

d. Однозначно визначати запис *

e. Усі відповіді вірні

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 6

Балів: 1

Кнопка "Відкрити":

Виберіть одну правильну відповідь a. Усі відповіді вірні

b. дозволяє внести записи

c. дозволяє відредагувати записи

d. відкриває таблицю або інший об'єкт *

e. дозволяє змінити структуру таблиці

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 7

Балів: 1

З чого складається реляційна база даних?

Виберіть одну правильну відповідь a. З об'єктів, атрибутів, значення атрибутів, їх кількості

b. Це файл, який містить дані у вигляді однієї таблиці, форми, запиту або звіту

c. Це файл, який містить дані у вигляді однієї чи кількох таблиць

d. З таблиць, в яких розміщена однорідна інформація

e. З послідовно розташованих таблиць, пов'язаних між собою для отримання інформації -

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 8

Балів: 1

Записами вважаються:

Виберіть одну правильну відповідь a. таблиці

b. стовпці таблиці

c. заголовки рядків

d. рядок таблиці *

e. комірка таблиці

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 9

Балів: 1

Для встановлення необхідної кількості десяткових знаків числового поля таблиці бази даних у MS Access треба:

Виберіть одну правильну відповідь a. Немає правильної відповіді -

b. У режимі конструктора таблиці змінити значення параметра Число десятичных знаков

c. виконати команду Зменшити розрядність;

d. ввести потрібну кількість знаків під час уведення значення;

e. виконати команду Збільшити розрядність;

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 10

Балів: 1

База даних служить для:

Виберіть одну правильну відповідь a. обробки текстової документації

b. Усі відповіді вірні

c. зберігання і впорядкування інформації*

d. ведення розрахунково-обчислювальних операцій

e. обробки графічної інформації

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 11

Балів: 1

Це питання видалене. Будь ласка, звертайтесь до свого викладача

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 12

Балів: 1

Які є типи моделей даних?

Виберіть одну правильну відповідь a. Концептуальна, реляційна, локальна

b. Ієрархічна, зовнішня, внутрішня

c. Ієрархічна, реляційна, локальна

d. Структурова, реляційна, локальна

e. Ієрархічна, мережева, реляційна *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 13

Балів: 1

Звіт -- це...

Виберіть одну правильну відповідь a. засіб перегляду остаточної інформації, яка міститься в таблицях і запитах *

b. спосіб обробки інформації, яка міститься в формі

c. спосіб пошуку та обробки інформації, яка міститься в таблицях

d. спосіб обробки інформації, яка міститься в звітах

e. засіб для оптимізації внесення, перегляду та редагування даних в таблиці

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 14Балів: 1

На малюнку 2 зображено:

Виберіть одну правильну відповідь a. Звіт

b. Запит

c. Таблиця

d. Макрос

e. Форма *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 15

Балів: 1

Що таке запит?

Виберіть одну правильну відповідь a. Засіб відбору даних *

b. Головна таблиця

c. Зв'язана таблиця

d. Вікно конструктора

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 16

Балів: 1

Майстер форм у MS Access - це:

Виберіть одну правильну відповідь a. спеціальний програмний засіб, що доповнює таблиці бази даних, новими рядками;

b. спеціальний програмний засіб, що змінює структуру таблиці бази даних;

c. спеціальний програмний засіб, що доповнює таблиці бази даних, новими стовпцями;

d. спеціальний програмний засіб, що доповнює таблиці бази даних, новими комірками;

e. спеціальний програмний засіб, який створює структуру форми в режимі діалогу з користувачем; *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 17

Балів: 1

Це питання видалене. Будь ласка, звертайтесь до свого викладача

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 18

Балів: 1

Обчислюване поле в запиті:

Виберіть одну правильну відповідь a. створити не можна

b. за допомогою кнопки Побудувати

c. Усі відповіді вірні

d. за допомогою кнопки Групові операції

e. створити можна *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 19

Балів: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Виберіть одну правильну відповідь a. 256 символів *

b. 65536 символів

c. 1 символ

d. 20 символів

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 20

Балів: 1

Як провести збереження таблиці в Access

Виберіть одну правильну відповідь a. Виконати команду Файл-->Открыть

b. Встановити курсор миші на заголовку таблиці і вибрати команду "Сохранить"

c. Встановити курсор миші на заголовку таблиці і вибрати команду "Переименовать

d. Виконати команду Файл-->Выход

e. Виконати команду меню Файл-->Сохранить або натиснути на піктограму "Сохранить" на панелі інструментів *

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 21

Балів: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Виберіть одну правильну відповідь a. 20 символів

b. 65536 символів

c. 256 символів*

d. 1 символ

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 22

Балів: 1Вкажіть назву вікна зображеного на рисунку 12?

Виберіть одну правильну відповідь a. Майстер форм -

b. Конструктор таблиць

c. Майстер звітів

d. Немає правильної відповіді

e. Майстер запитів

Неправильно

Балів за відповідь: 0/1.

Question 23

Балів: 1Як називається діалогове вікно зображене на рисунку 9?

Виберіть одну правильну відповідь a. Майстер таблиць *

b. Майстер запитів

c. Майстер звітів

d. Майстер форм

e. Немає правильної відповіді

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Question 24

Балів: 1

База даних-ЦЕ:

Виберіть одну правильну відповідь a. Організована структура для зберігання інформації *

b. Будь-яка інформація, представлена в табличній формі

c. Будь-який текстовий файл

d. Усі відповіді вірні

e. Будь-яка електронна таблиця

Правильно

Балів за відповідь: 1/1.

Marks: 1

Обчислюване поле в запиті:

Choose one answer. a. Усі відповіді вірні

b. створити можна *

c. за допомогою кнопки Побудувати

d. створити не можна

e. за допомогою кнопки Групові операції

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 2Marks: 1

Як називається кнопка 7 що зображена на рисунку 8?

Choose one answer. a. Фільтр за виділеним

b. Видалити запис *

c. Видалити фільтр

d. Сортувати за зростанням

e. Новий запис

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Майстер звітів у MS Access працює:

Choose one answer. a. в п'ять етапів;

b. В сім етапів;

c. в шість етапів; *

d. в чотири етапи;

e. в три етапи;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

Ключовий атрибут це -...

Choose one answer. a. Встановлюється для поля МЕМО

b. Атрибут, за значеннями якого можна однозначно визначити значення всіх БД, що знаходяться на даному комп'ютері

c. Атрибут, за занченнями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів всіх об'єктів, які з ним пов'язані -

d. Атрибут, за визначеннями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів цього ж об'єкту

e. Встановлюється для полявторинного ключа

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 5

Marks: 1

Кнопка "Відкрити":

Choose one answer. a. дозволяє внести записи

b. відкриває таблицю або інший об'єкт *

c. дозволяє відредагувати записи

d. дозволяє змінити структуру таблиці

e. Усі відповіді вірні

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1

Таблиці служать для:

Choose one answer. a. вибірки інформації

b. вивід на друк таблиць

c. зберігання інформації *

d. Усі відповіді невірні

e. ведення розрахунків

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

Що таке поле?

Choose one answer. a. Стовпець в таблиці *

b. Текст будь-якого розміру

c. Рядок в таблиці

d. Вікно конструктора

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 9

Marks: 1

При створенні таблиці в Конструкторі необхідно задати:

Choose one answer. a. Тип даних

b. Назву поля

c. Назву поля, тип даних і ключове поле *

d. Ключове поле і назви полів

e. Назву поля і тип даних

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

функція ключового поля полягає:

Choose one answer. a. Однозначно визначати запис *

b. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

c. Однозначно визначати таблицю

d. Визначати заголовок стовпця таблиці

e. Усі відповіді вірні

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

При створенні запиту в режимі Конструктор:

Choose one answer. a. Усі відповіді невірні

b. склад полів

c. умови відбору *

d. вказують з якої таблиці

e. вибирають джерела інформації

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1Як називається кнопка 1 що зображена на рисунку 8?

Choose one answer. a. Видалити запис

b. Видалити фільтр

c. Новий запис

d. Сортувати за зростанням*

e. Фільтр за виділеним

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

функція ключового поля полягає:

Choose one answer. a. Однозначно визначати запис *

b. Однозначно визначати таблицю

c. Визначати заголовок стовпця таблиці

d. Усі відповіді вірні

e. Вводити обмеження для перевірки правильності введення даних

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

При створенні запиту в режимі Конструктор:

Choose one answer. a. умови відбору *

b. вказують з якої таблиці

c. Усі відповіді невірні

d. вибирають джерела інформації

e. склад полів

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 15

Marks: 1

База даних-ЦЕ:

Choose one answer. a. Організована структура для зберігання інформації*

b. Усі відповіді вірні

c. Будь-який текстовий файл

d. Будь-яка інформація, представлена в табличній формі

e. Будь-яка електронна таблиця

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1Як називається кнопка 3 що зображена на рисунку 8?

Choose one answer. a. Фільтр за виділеним *

b. Новий запис

c. Видалити фільтр

d. Видалити запис

e. Сортувати за зростанням

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 17

Marks: 1

Для відбору конкретної інформації з таблиць:

Choose one answer. a. Усі відповіді вірні

b. Немає правильної відповіді

c. Записи --> фільтр*

d. записи ---> Сортування

e. перейти в режим таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1

З чого складається макрос?

Choose one answer. a. З сукупності операторів Visual Basic

b. З набору макрокоманд -

c. З набору тегiв

d. З набору гiперпосилань

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 19Marks: 1

Як називається діалогове вікно зображене на рисунку 12?

Choose one answer. a. Немає правильної відповіді

b. Майстер звітів

c. Майстер таблиць -

d. Майстер запитів

e. Майстер форм

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 20

Marks: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Choose one answer. a. 1 символ

b. 256 символів *

c. 20 символів

d. 65536 символів

e. 50 символів

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Дата народження пацієнта"?

Choose one answer. a. ДатаЧас

b. Числовий -

c. Лічильник

d. Текстовий

e. Фінансовий

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 22

Marks: 1

У текстовому полі таблиці бази даних у MS Access можна зберігати:

Choose one answer. a. літери, цифри, пропуски, спеціальні символи; *

b. тільки літери і цифри;

c. літери, пропуски, спеціальні символи;

d. тільки літери і пропуски;

e. тільки літери і спеціальні символи;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 23

Marks: 1

Реляційну базу даних утворює:

Choose one answer. a. сукупність нормалізованих відношень, логічно взаємопов'язаних і таких, що відображають певну предметну сферу; *

b. сукупність рядків таблиці;

c. зв’язані між собою фільтри;

d. сукупність стовпців таблиці;

e. зв’язані між собою форми;

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

Довжина поля вимірюється в:

Choose one answer. a. Усі відповіді невірні

b. символах *

c. байтах

d. міліметрах

e. пікселях

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Marks: 1

Обчислюване поле в запиті:

Choose one answer. a. за допомогою кнопки Побудувати

b. створити не можна -

c. Усі відповіді вірні

d. створити можна

e. за допомогою кнопки Групові операції

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 2

Marks: 1Як називається кнопка 6 що зображена на рисунку 8?

Choose one answer. a. Видалити фільтр

b. Фільтр за виділеним

c. Новий запис *

d. Видалити запис

e. Сортувати за зростанням

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Довжина поля вимірюється в:

Choose one answer. a. байтах

b. символах *

c. пікселях

d. міліметрах

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

База даних - це... (дайте найбільш повну відповідь)

Choose one answer. a. Microsoft Access

b. Це таблиці, їх зв'язки, запити, фільтри, форми і макроси

c. СУРБД

d. Набір даних з вираженою орієнтованою специфікою -

e. Сукупність даних, що спільно використовуються персоналом (споживачами) в межах регіону, країни, світу.

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 5

Marks: 1

Який з нижче перерахованих елементів не є об'єктом MS Access?

Choose one answer. a. Звіт

b. Таблиця

c. Запит

d. Книга*

e. Макрос

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 6Marks: 1

Вкажіть назву вікна зображеного на рисунку 12?

Choose one answer. a. Майстер форм

b. Майстер запитів

c. Конструктор таблиць *

d. Немає правильної відповіді

e. Майстер звітів

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

Для відбору конкретної інформації з таблиць:

Choose one answer. a. перейти в режим таблиці

b. записи ---> Сортування

c. Усі відповіді вірні

d. Немає правильної відповіді -

e. Записи --> фільтр

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 8

Marks: 1

Для відбору конкретної інформації з таблиць:

Choose one answer. a. Усі відповіді вірні

b. Немає правильної відповіді -

c. перейти в режим таблиці

d. записи ---> Сортування

e. Записи --> фільтр

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 9

Marks: 1

Відкрийте таблицю бази даних MS Access, що містить персональні дані людей, активізуйте кнопку Изменить фильтр на панелі інструментів Таблица в режиме таблицы, в поле Прізвище введіть умову відбору С* і активізуйте кнопку Применить фильтр на панелі інструментів Таблица в режиме таблицы. У результаті:

Choose one answer. a. будуть відібрані прізвища, які не містять букву "с";

b. будуть відібрані записи з прізвищами, які містять букву "с" у будь-якому місці;

c. немає правильної відповіді;

d. не буде відібрано жодного запису;

e. будуть відібрані записи з прізвищами, які починаються на літеру С; *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

Що таке SQL?

Choose one answer. a. Структурована мова запитів *

b. Мова програмування низького рівня

c. Мова програмування високого рівня

d. Мова розмітки бази даних

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Для встановлення зв'язків між таблицями бази даних MS Access в її основному вікні треба:

Choose one answer. a. активізувати вкладку Таблицы і команду Вид→Обьекты базы данных;

b. активізувати вкладку Таблицы і команду Правка→Схема данных...;

c. активізувати вкладку Таблицы і команду Объект→Создать связь...;

d. активізувати вкладку Таблицы і команду Сервис→Связи с Office;

e. активізувати вкладку Таблицы і команду Сервис→Схема данных...; *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

Зв'язок один-до-багатьох допускає...

Choose one answer. a. Зв'язок кількох об'єктів з кількома іншими

b. Зв'язок з одним об'єктом кількох інших об'єктів *

c. В даний момент часу зв'язок між двома об'єктами

d. Зв'язок між двома об'єктами

e. Перевірку та встановлення додаткових параметрів даного типу зв'язку

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

Нормалізація таблиць призначена для:

Choose one answer. a. Узгодження зв'язків між таблицями

b. Нормалізація відношень

c. Нормалізація зв'язків між таблицями дублювання

d. Усунення дублювання інформації, покращення структурування

e. Зведення таблиць до "нормальних форм"

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 14

Marks: 1

Для установки зв'язків між таблицями використовують:

Choose one answer. a. кнопка Властивості

b. Усі відповіді вірні

c. Немає правильної відповіді

d. Сервіс ---> Схема даних *

e. меню зв'язку

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 15

Marks: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Choose one answer. a. 1 символ

b. 65536 символів

c. 256 символів *

d. 20 символів

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 16

Marks: 1

Поле вважається унікальним, якщо:

Choose one answer. a. його значення не повторюються *

b. його значення повторюються

c. його довжина мінімальна

d. Усі відповіді вірні

e. його ім'я не повторюється в базі даних

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 17

Marks: 1

Що таке поле?

Choose one answer. a. Вікно конструктора

b. Рядок в таблиці

c. Текст будь-якого розміру

d. Стовпець в таблиці *

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 18Marks: 1

Вікно якого майстра зображено на малюнку 1?

Choose one answer. a. Майстер макросів

b. Майстер сторінок

c. Майстер таблиць

d. Майстер звітів *

e. Майстер форм

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 19

Marks: 1

Ключове поле має бути:

Choose one answer. a. обов'язково числовим

b. унікальним -

c. неодмінно лічильником

d. Усі відповіді вірні

e. не повинно містити довгих записів

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 20

Marks: 1

Ключове поле необхідно задавати в:

Choose one answer. a. Запиті

b. Звіті

c. Майстрі форми

d. Таблиці *

e. Формі

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 22

Marks: 1

Поле -- це...

Choose one answer. a. Рядок таблиці

b. Об'єкт форми

c. Комірка таблиці

d. Стовпчик таблиці *

e. Об'єкт запиту

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 23Marks: 1

Як називається діалогове вікно зображене на рисунку 10?

Choose one answer. a. Майстер форм *

b. Майстер звітів

c. Майстер таблиць

d. Немає правильної відповіді

e. Майстер запитів

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

Таблиці служать для:

Choose one answer. a. ведення розрахунків

b. вивід на друк таблиць

c. вибірки інформації

d. Усі відповіді невірні

e. зберігання інформації *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Що таке SQL?

Choose one answer. a. Мова розмітки бази даних

b. Структурована мова запитів *

c. Мова програмування низького рівня

d. Мова програмування високого рівня

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 2

Marks: 1

Концептуальне представлення інформаційної моделі ...

Choose one answer. a. Філософський погляд на методи рішення задачі

b. Представленням об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними

c. Охоплює всю задачу - це точка зору адміністратора інформаційної системи*

d. Представлення інформації з точки зору користувача інформаційної системи

e. формування уявлення про дані, їх склад та використання

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 3

Marks: 1

Що таке SQL?

Choose one answer. a. Мова програмування високого рівня

b. Мова розмітки бази даних

c. Структурована мова запитів *

d. Мова програмування низького рівня

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 4

Marks: 1

У текстовому полі таблиці бази даних у MS Access можна зберігати:

Choose one answer. a. тільки літери і спеціальні символи;

b. літери, цифри, пропуски, спеціальні символи;*

c. тільки літери і цифри;

d. літери, пропуски, спеціальні символи;

e. тільки літери і пропуски;

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 5

Marks: 1

Яка з перерахованих властивостей не є властивістю реляційної бази?

Choose one answer. a. Усі відповіді вірні

b. Порядок дотримання рядків в таблиці довільний *

c. Кожен стовпець має унікальне ім'я

d. Декілька вузлів рівня пов'язано з вузлом одного рівня

e. Для кожної таблиці можна визначити первинний ключ

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 6

Marks: 1Яка назва іконки позначеної на рисунку 7 цифрою 2?

Choose one answer. a. Зведена діаграма

b. Режим таблиці *

c. Зведена таблиця

d. Конструктор

e. Немає правильної відповіді

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 7

Marks: 1

Запити в MS Access створюють для:

Choose one answer. a. зручності внесення даних;

b. більш зручного подання даних із таблиць бази даних під час друкування;

c. вибирання з таблиць бази даних тих записів, які задовольняють поставлену умову, а також для відновлення, додання і вилучення записів із таблиць;*

d. збереження даних;

e. виведення даних із таблиць бази даних у вигляді, що відповідає вимогам поставленої задачі;́́

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 8

Marks: 1

Довжина поля вимірюється в:

Choose one answer. a. символах *

b. пікселях

c. міліметрах

d. байтах

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 9

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 10

Marks: 1

Ключове поле:

Choose one answer. a. усі відповіді вірні

b. має бути унікальним *

c. дозволяє уникнути виникнення помилок при введенні даних

d. необхідно для зв'язків з іншою таблицею

e. вказується по кожній таблиці

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 11

Marks: 1

Обчислюване поле в запиті:

Choose one answer. a. створити можна *

b. створити не можна

c. Усі відповіді вірні

d. за допомогою кнопки Побудувати

e. за допомогою кнопки Групові операції

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 12

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 13

Marks: 1

This question has been deleted. Please contact your teacher

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 14

Marks: 1

SQL - це:

Choose one answer. a. Мова розмітки бази даних

b. Усі відповіді невірні

c. Мова програмування високого рівня

d. Мова програмування низького рівня

e. Мова структурованих запитів *

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 15

Marks: 1Яка назва іконки позначеної на рисунку 7 цифрою 3?

Choose one answer. a. Зведена таблиця

b. Немає правильної відповіді

c. Зведена діаграма-

d. Режим таблиці

e. Конструктор

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 16

Marks: 1Як називається діалогове вікно зображене на рисунку 12?

Choose one answer. a. Майстер форм

b. Немає правильної відповіді

c. Майстер запитів

d. Майстер таблиць -

e. Майстер звітів

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 17

Marks: 1

Який Тип даних необхідно задати для поля з назвою "Прізвище пацієнта"?

Choose one answer. a. Лічильник

b. Фінансовий

c. Текстовий*

d. Числовий

e. Поле "Мемо"

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 18

Marks: 1Як називається діалогове вікно зображене на рисунку 10?

Choose one answer. a. Майстер форм

b. Майстер звітів

c. Немає правильної відповіді

d. Майстер запитів -

e. Майстер таблиць

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 19

Marks: 1

Текстове поле дозволяє занести інформацію:

Choose one answer. a. 65536 символів

b. 256 символів *

c. 1 символ

d. 20 символів

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 20

Marks: 1

Для відбору конкретної інформації з таблиць:

Choose one answer. a. Записи --> фільтр *

b. Немає правильної відповіді

c. Усі відповіді вірні

d. записи ---> Сортування

e. перейти в режим таблиці

Correct


Marks for this submission: 1/1.

Question 21

Marks: 1

База даних служить для:

Choose one answer. a. ведення розрахунково-обчислювальних операцій

b. обробки текстової документації

c. зберігання і впорядкування інформації *

d. обробки графічної інформації

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 22

Marks: 1

Ключове поле має бути:

Choose one answer. a. Усі відповіді вірні

b. унікальним -

c. неодмінно лічильником

d. обов'язково числовим

e. не повинно містити довгих записів

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

Question 23

Marks: 1

Чим відрізняється складена форма від простої?

Choose one answer. a. Форма дозволяє редагувати лише однорідну інформацію

b. Ускладненою структурою та методами виконання

c. Форма дозволяє редагувати інформацію в полях лише однієї таблиці

d. Форма дозволяє редагувати інформацію в двох і більше таблицях *

e. Форма дозволяє редагувати інформацію в попередньо створеному запиту

Correct

Marks for this submission: 1/1.

Question 24

Marks: 1

Поле або декілька полів, які однозначно ідентифікують запис у MS Access, називаються:

Choose one answer. a. всі відповіді вірні;

b. відношенням.

c. індексом; -

d. ключем;

e. маркером;

Incorrect

Marks for this submission: 0/1.

// question: 0 name: switch category to $course$/Default for Медична інформатика(Дистанційне навчання)

$CATEGORY: $course$/Default for Медична інформатика(Дистанційне навчання)

// question: 122728 name: Windows - це: A. операційна система; B. графічна программа; C. текстовий редактор; D. електронна книга; E. ...

::Windows - це\: A. операційна система; B. графічна программа; C. текстовий редактор; D. електронна книга; E. ...::Windows - це\: A. операційна система; B. графічна программа; C. текстовий редактор; D. електронна книга; E. інструментальна система. ANSWER\: A

// question: 122706 name: Архіватори – це: A. Програми для захисту файлів. B. Програми для захисту файлів від небажаного доступу до них....

::Архіватори – це\: A. Програми для захисту файлів. B. Програми для захисту файлів від небажаного доступу до них....::Архіватори – це\: A. Програми для захисту файлів. B. Програми для захисту файлів від небажаного доступу до них. C. Програми для копіювання файлів. D. Програми для знищення файлів. E. Програми для стискання (зменшення об’єму) інформації. ANSWER\: E

// question: 122683 name: Біт – це: A. Одиниця інформації, яка одержується при виборі між двома подіями. B. Найменша одиниця ...

::Біт – це\: A. Одиниця інформації, яка одержується при виборі між двома подіями. B. Найменша одиниця ...::Біт – це\: A. Одиниця інформації, яка одержується при виборі між двома подіями. B. Найменша одиниця інформації, яка приймає одне з двох значень. C. Найменша одиниця інформації, яка приймає одне з трьох значень. D. Найбільша одиниця інформації, яка приймає одне з двох значень. E. Одиниця інформації, яка одержується при виборі між трьома подіями. ANSWER\: B

// question: 122481 name: В меню “Файл” папки використовують для: A. Роботи з дисками, папками, файлами B. Визначення розмірів ...

::В меню “Файл” папки використовують для\: A. Роботи з дисками, папками, файлами B. Визначення розмірів ...::В меню “Файл” папки використовують для\: A. Роботи з дисками, папками, файлами B. Визначення розмірів розміщених в ній файлів C. Вибору (виділення), копіювання, витирання, вставки об’єктів D. Зміни параметрів перегляду інформації у вікні E. Опису шляху до папки ANSWER\: A

// question: 122773 name: В меню “Файл” папки використовують для: A. Роботи з дисками, папками, файлами B. Визначення розмірів ...

::В меню “Файл” папки використовують для\: A. Роботи з дисками, папками, файлами B. Визначення розмірів ...::В меню “Файл” папки використовують для\: A. Роботи з дисками, папками, файлами B. Визначення розмірів розміщених в ній файлів C. Вибору (виділення), копіювання, витирання, вставки об’єктів D. Зміни параметрів перегляду інформації у вікні E. Опису шляху до папки ANSWER\: A

// question: 122480 name: В рядку заголовку вікна папки вказується: A. Шлях до папки B. Розмір папки C. Властивості папки D. Ім’я папки E. ...

::В рядку заголовку вікна папки вказується\: A. Шлях до папки B. Розмір папки C. Властивості папки D. Ім’я папки E. ...::В рядку заголовку вікна папки вказується\: A. Шлях до папки B. Розмір папки C. Властивості папки D. Ім’я папки E. Тип файлів розміщених в папці ANSWER\: D

// question: 122772 name: В рядку заголовку вікна папки вказується: A. Шлях до папки B. Розмір папки C. Властивості папки D. Ім’я папки E. ...

::В рядку заголовку вікна папки вказується\: A. Шлях до папки B. Розмір папки C. Властивості папки D. Ім’я папки E. ...::В рядку заголовку вікна папки вказується\: A. Шлях до папки B. Розмір папки C. Властивості папки D. Ім’я папки E. Тип файлів розміщених в папці ANSWER\: D

// question: 122729 name: Вигляд екрану монітора в операційній системі MS Windows називають: A. головне меню; B. робочий стіл OC Windows; C. вікно ...

::Вигляд екрану монітора в операційній системі MS Windows називають\: A. головне меню; B. робочий стіл OC Windows; C. вікно ...::Вигляд екрану монітора в операційній системі MS Windows називають\: A. головне меню; B. робочий стіл OC Windows; C. вікно OC Windows; D. панель OC Windows; E. шпалери OC Windows. ANSWER\: B

// question: 122693 name: Вінчестер – це: A. жорсткий магнітний диск, який складається з головок читання-запису. B. диск, на якому ...

::Вінчестер – це\: A. жорсткий магнітний диск, який складається з головок читання-запису. B. диск, на якому ...::Вінчестер – це\: A. жорсткий магнітний диск, який складається з головок читання-запису. B. диск, на якому розташована операційна система комп’ютера. C. гнучкий магнітний диск, який складається із одного або декількох плоских магнітних дисків і головок читання-запису. D. жорсткий магнітний диск, який складається із одного плоского магнітного диска. E. жорсткий магнітний диск, який складається із одного або декількох плоских магнітних дисків і головок читання-запису. ANSWER\: E

// question: 122708 name: Вірус – це: A. програма, яка, проникає у файли ПК. B. програма, яка знаходить заражені файли ПК видаляє їх. C. ...

::Вірус – це\: A. програма, яка, проникає у файли ПК. B. програма, яка знаходить заражені файли ПК видаляє їх. C. ...::Вірус – це\: A. програма, яка, проникає у файли ПК. B. програма, яка знаходить заражені файли ПК видаляє їх. C. резидентний модуль, який знаходиться постійно в оперативній пам’яті ПК і відслідковує всі операції та файли, які використовуються системою і заражує їх. D. модуль, який знаходиться постійно в оперативній пам’яті ПК. E. програма, яка відслідковує всі операції та файли, які використовуються системою. ANSWER\: C

// question: 122721 name: Внутрішнім носієм інформації в ПК є: A. магнітний диск; B. оптичний диск; C. пам’ять людини; D. вінчестер; E. ...

::Внутрішнім носієм інформації в ПК є\: A. магнітний диск; B. оптичний диск; C. пам’ять людини; D. вінчестер; E. ...::Внутрішнім носієм інформації в ПК є\: A. магнітний диск; B. оптичний диск; C. пам’ять людини; D. вінчестер; E. місце на диску, де зберігається інформація. ANSWER\: D

// question: 122715 name: Декілька вікон можна впорядкувати: A. окна свеху вниз, окна справа налево. B. окна каскадом, окна слева ...

::Декілька вікон можна впорядкувати\: A. окна свеху вниз, окна справа налево. B. окна каскадом, окна слева ...::Декілька вікон можна впорядкувати\: A. окна свеху вниз, окна справа налево. B. окна каскадом, окна слева направо. C. окна свеху вниз, окна слева направо. D. окна свеху вниз, окна слева направо, окна каскадом. E. окна каскадом. ANSWER\: D

// question: 122476 name: Для видалення папки необхідно: A. Виділити папку і натиснути клавішу F7 B. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" C. ...

::Для видалення папки необхідно\: A. Виділити папку і натиснути клавішу F7 B. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" C. ...::Для видалення папки необхідно\: A. Виділити папку і натиснути клавішу F7 B. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" C. Вибрати команду "Правка"- "Переместить" D. Вибрати "Пуск" - “Программы" E. В контекстному меню папки вибрати пункт "Удалить" ANSWER\: E

// question: 122768 name: Для видалення папки необхідно: A. Виділити папку і натиснути клавішу F7 B. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" C. ...

::Для видалення папки необхідно\: A. Виділити папку і натиснути клавішу F7 B. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" C. ...::Для видалення папки необхідно\: A. Виділити папку і натиснути клавішу F7 B. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" C. Вибрати команду "Правка"- "Переместить" D. Вибрати "Пуск" - “Программы" E. В контекстному меню папки вибрати пункт "Удалить" ANSWER\: E

// question: 122460 name: Для виклику Контекстно-залежного меню необхідно: A. Натиснути лівою клавішою мишки на об'єкті B. Клацнути ...

::Для виклику Контекстно-залежного меню необхідно\: A. Натиснути лівою клавішою мишки на об'єкті B. Клацнути ...::Для виклику Контекстно-залежного меню необхідно\: A. Натиснути лівою клавішою мишки на об'єкті B. Клацнути лівою клавішою мишки і натистути F9 C. Клацнути лівою клавішою мишки біля об'єкта D. Натиснути на об'єкті правою клавішею миші E. Вибрати команду "Пуск"-"Выполнить" ANSWER\: D

// question: 122752 name: Для виклику Контекстно-залежного меню необхідно: A. Натиснути лівою клавішою мишки на об'єкті B. Клацнути ...

::Для виклику Контекстно-залежного меню необхідно\: A. Натиснути лівою клавішою мишки на об'єкті B. Клацнути ...::Для виклику Контекстно-залежного меню необхідно\: A. Натиснути лівою клавішою мишки на об'єкті B. Клацнути лівою клавішою мишки і натистути F9 C. Клацнути лівою клавішою мишки біля об'єкта D. Натиснути на об'єкті правою клавішею миші E. Вибрати команду "Пуск"-"Выполнить" ANSWER\: D

// question: 122698 name: Для довготривалого збереження інформації в ПК використовується: A. оперативна пам’ять комп’ютера; B. ...

::Для довготривалого збереження інформації в ПК використовується\: A. оперативна пам’ять комп’ютера; B. ...::Для довготривалого збереження інформації в ПК використовується\: A. оперативна пам’ять комп’ютера; B. кеш-пам’ять; C. операційна система; D. магнітні та оптичні диски, вінчестер; E. програми. ANSWER\: A

// question: 122479 name: Для зміни заставки Робочого стола необхідно: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F3 C. Вибрати ...

::Для зміни заставки Робочого стола необхідно\: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F3 C. Вибрати ...::Для зміни заставки Робочого стола необхідно\: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F3 C. Вибрати команду "Правка"- "Заменить" D. В контекстному меню Робочого столу вибрати пункт "Свойства" - "Заставка" E. Вибрати "Пуск" - “Программы" ANSWER\: D

// question: 122771 name: Для зміни заставки Робочого стола необхідно: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F3 C. Вибрати ...

::Для зміни заставки Робочого стола необхідно\: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F3 C. Вибрати ...::Для зміни заставки Робочого стола необхідно\: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F3 C. Вибрати команду "Правка"- "Заменить" D. В контекстному меню Робочого столу вибрати пункт "Свойства" - "Заставка" E. Вибрати "Пуск" - “Программы" ANSWER\: D

// question: 122478 name: Для зміни фону Робочого стола необхідно: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F3 C. Вибрати ...

::Для зміни фону Робочого стола необхідно\: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F3 C. Вибрати ...::Для зміни фону Робочого стола необхідно\: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F3 C. Вибрати команду "Правка"- "Заменить" D. В контекстному меню Робочого столу вибрати пункт "Свойства" - Робочий стол E. Вибрати "Пуск" - “Программы" ANSWER\: A

// question: 122770 name: Для зміни фону Робочого стола необхідно: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F3 C. Вибрати ...

::Для зміни фону Робочого стола необхідно\: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F3 C. Вибрати ...::Для зміни фону Робочого стола необхідно\: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F3 C. Вибрати команду "Правка"- "Заменить" D. В контекстному меню Робочого столу вибрати пункт "Свойства" - Робочий стол E. Вибрати "Пуск" - “Программы" ANSWER\: A

// question: 122679 name: Для обробки комп’ютером будь-яка інформація подається у вигляді: A. повідомлень; B. двійкових кодів; C. ...

::Для обробки комп’ютером будь-яка інформація подається у вигляді\: A. повідомлень; B. двійкових кодів; C. ...::Для обробки комп’ютером будь-яка інформація подається у вигляді\: A. повідомлень; B. двійкових кодів; C. команд; D. програм; E. алгоритмів. ANSWER\: B

// question: 122713 name: Для переміщення об’єкта (файла, папки) необхідно виконати наступні дії: A. Правка/Вырезать. B. ...

::Для переміщення об’єкта (файла, папки) необхідно виконати наступні дії\: A. Правка/Вырезать. B. ...::Для переміщення об’єкта (файла, папки) необхідно виконати наступні дії\: A. Правка/Вырезать. B. Правка/Копировать. C. Правка/Вставить. D. Виділити файл чи папку. E. Правка/Видалить. ANSWER\: A

// question: 122474 name: Для роботи з дисками, паками і файлами призначено програми: A. "Мой компьютер” та “Проводник" B. "Мой ...

::Для роботи з дисками, паками і файлами призначено програми\: A. "Мой компьютер” та “Проводник" B. "Мой ...::Для роботи з дисками, паками і файлами призначено програми\: A. "Мой компьютер” та “Проводник" B. "Мой компьютер” та “Dr Web" C. “Мои документы" та “Проводник" D. "Internet Explorer” та “Проводник" E. “Проводник" ANSWER\: A

// question: 122766 name: Для роботи з дисками, паками і файлами призначено програми: A. "Мой компьютер” та “Проводник" B. "Мой ...

::Для роботи з дисками, паками і файлами призначено програми\: A. "Мой компьютер” та “Проводник" B. "Мой ...::Для роботи з дисками, паками і файлами призначено програми\: A. "Мой компьютер” та “Проводник" B. "Мой компьютер” та “Dr Web" C. “Мои документы" та “Проводник" D. "Internet Explorer” та “Проводник" E. “Проводник" ANSWER\: A

// question: 122475 name: Для створення папки необхідно: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F7 C. Вибрати команду ...

::Для створення папки необхідно\: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F7 C. Вибрати команду ...::Для створення папки необхідно\: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F7 C. Вибрати команду "Правка"- "Создать" D. Вибрати "Пуск" - “Программы" E. В контекстному меню вибрати пункт Создать ANSWER\: E

// question: 122767 name: Для створення папки необхідно: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F7 C. Вибрати команду ...

::Для створення папки необхідно\: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F7 C. Вибрати команду ...::Для створення папки необхідно\: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F7 C. Вибрати команду "Правка"- "Создать" D. Вибрати "Пуск" - “Программы" E. В контекстному меню вибрати пункт Создать ANSWER\: E

// question: 122456 name: Для чого призначена Панель задач? A. Дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютерів, які підключені до ...

::Для чого призначена Панель задач? A. Дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютерів, які підключені до ...::Для чого призначена Панель задач? A. Дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютерів, які підключені до локальної мережі й виконувати різноманітні операції на них B. Дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютера й виконувати різноманітні операції з файлами й папками C. Використовується для погодження копій документів, які обробляються в різних комп'ютерах D. Використовується для запуску додатків і переходу поміж ними E. Містить перелік усіх видалених файлів і папок ANSWER\: D

// question: 122748 name: Для чого призначена Панель задач? A. Дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютерів, які підключені до ...

::Для чого призначена Панель задач? A. Дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютерів, які підключені до ...::Для чого призначена Панель задач? A. Дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютерів, які підключені до локальної мережі й виконувати різноманітні операції на них B. Дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютера й виконувати різноманітні операції з файлами й папками C. Використовується для погодження копій документів, які обробляються в різних комп'ютерах D. Використовується для запуску додатків і переходу поміж ними E. Містить перелік усіх видалених файлів і папок ANSWER\: D

// question: 122722 name: До зовнішніх носіїв інформації (з точки зору інформатики) належать: A. магнітні та оптичні диски; B. ...

::До зовнішніх носіїв інформації (з точки зору інформатики) належать\: A. магнітні та оптичні диски; B. ...::До зовнішніх носіїв інформації (з точки зору інформатики) належать\: A. магнітні та оптичні диски; B. оперативна пам’ять комп’ютера; C. кеш-пам’ять; D. текст на екрані монітора; E. вінчестер. ANSWER\: A

// question: 122687 name: Дуже великі обсяги інформації вимірюють у: A. мегабайтах; B. бітах і байтах; C. байтах і кілобайтах; D. ...

::Дуже великі обсяги інформації вимірюють у\: A. мегабайтах; B. бітах і байтах; C. байтах і кілобайтах; D. ...::Дуже великі обсяги інформації вимірюють у\: A. мегабайтах; B. бітах і байтах; C. байтах і кілобайтах; D. кілобайтах та гігабайтах; E. гігабайтах та терабайтах. ANSWER\: E

// question: 122688 name: Дуже великі обсяги інформації вимірюють у: A. мегабайтах; B. бітах і байтах; C. байтах і кілобайтах; D. ...

::Дуже великі обсяги інформації вимірюють у\: A. мегабайтах; B. бітах і байтах; C. байтах і кілобайтах; D. ...::Дуже великі обсяги інформації вимірюють у\: A. мегабайтах; B. бітах і байтах; C. байтах і кілобайтах; D. гігабайтах та терабайтах; E. кілобайтах та гігабайтах. ANSWER\: D

// question: 122692 name: За способом отримання зображення на папері принтери є: A. лазерні. B. струменеві. C. матричні, струменеві, ...

::За способом отримання зображення на папері принтери є\: A. лазерні. B. струменеві. C. матричні, струменеві, ...::За способом отримання зображення на папері принтери є\: A. лазерні. B. струменеві. C. матричні, струменеві, лазерні. D. матричні, струменеві, лазерні, виробничі. E. струменеві, лазерні, виробничі ANSWER\: C

// question: 122680 name: Завдяки кодуванню комп’ютер може обробляти: A. всі види інформації; B. числову і текстову інформацію; C. ...

::Завдяки кодуванню комп’ютер може обробляти\: A. всі види інформації; B. числову і текстову інформацію; C. ...::Завдяки кодуванню комп’ютер може обробляти\: A. всі види інформації; B. числову і текстову інформацію; C. графічну і звукову інформацію; D. програми та дані; E. керуючу інформацію і відео. ANSWER\: A

// question: 122671 name: Інформатика – це: A. Розділ науки, що вивчає властивості інформації, а також закономірності її пошуку, ...

::Інформатика – це\: A. Розділ науки, що вивчає властивості інформації, а також закономірності її пошуку, ...::Інформатика – це\: A. Розділ науки, що вивчає властивості інформації, а також закономірності її пошуку, збирання, зберігання, передачі та обробки. B. Наука, яка вивчає особливості роботи за комп’ютером. C. Вивчення теоретичних основ і принципів побудови сучасних та перспективних ЕОМ, набуття навиків і вмінь обробляти різні види інформації. D. Набуття навиків і вмінь обробляти різні види інформації. E. Розділ науки, що вивчає властивості інформації. ANSWER\: A

// question: 122672 name: Інформація – це: A. Це відомості про оточуючий світ процеси, які в ньому відбуваються. B. Це розділ науки, що ...

::Інформація – це\: A. Це відомості про оточуючий світ процеси, які в ньому відбуваються. B. Це розділ науки, що ...::Інформація – це\: A. Це відомості про оточуючий світ процеси, які в ньому відбуваються. B. Це розділ науки, що вивчає властивості інформації, а також закономірності її пошуку, збирання, зберігання, передачі та обробки. C. Це закономірності пошуку, збирання, зберігання, передачі та обробки. D. Це закономірності пошуку інформації. E. Це розділ науки, що вивчає навколишній світ. ANSWER\: A

// question: 122690 name: Клавіатура призначена для: A. виведення певної інформації, а також для управління роботою ПК. B. введення в ...

::Клавіатура призначена для\: A. виведення певної інформації, а також для управління роботою ПК. B. введення в ...::Клавіатура призначена для\: A. виведення певної інформації, а також для управління роботою ПК. B. введення в ПК певної інформації. C. введення в ПК певної інформації, а також для управління роботою ПК. D. виведення певної інформації. E. управління роботою ПК. ANSWER\: C

// question: 122710 name: Кнопки управління вікном це: A. закривання. B. згортання, справка, закривання. C. розгортання, закривання. D. ...

::Кнопки управління вікном це\: A. закривання. B. згортання, справка, закривання. C. розгортання, закривання. D. ...::Кнопки управління вікном це\: A. закривання. B. згортання, справка, закривання. C. розгортання, закривання. D. згортання, розгортання, закривання. E. згортання, розгортання. ANSWER\: D

// question: 122677 name: Кодування інформації – це: A. система умовних знаків; B. абревіатура; C. представлення символів однієї форми ...

::Кодування інформації – це\: A. система умовних знаків; B. абревіатура; C. представлення символів однієї форми ...::Кодування інформації – це\: A. система умовних знаків; B. абревіатура; C. представлення символів однієї форми запису іншою; D. використання числового алфавіту; E. представлення символів комбінаціями нулів та одиниць. ANSWER\: C

// question: 122681 name: Кодування тексту, що вводять в комп’ютер, відбувається за правилом: A. кожному знаку відповідає двійкове ...

::Кодування тексту, що вводять в комп’ютер, відбувається за правилом\: A. кожному знаку відповідає двійкове ...::Кодування тексту, що вводять в комп’ютер, відбувається за правилом\: A. кожному знаку відповідає двійкове число; B. кожному знаку відповідає 1 біт; C. кожному знаку відповідає двохзначне десяткове число; D. кожному знаку відповідає 0 або 1; E. кожному знаку відповідає 1 байт. ANSWER\: E

// question: 122674 name: Комп'ютер може опрацьовувати інформацію подану в: A. Цифровій формі B. Буквенній формі C. Алфавітно – ...

::Комп'ютер може опрацьовувати інформацію подану в\: A. Цифровій формі B. Буквенній формі C. Алфавітно – ...::Комп'ютер може опрацьовувати інформацію подану в\: A. Цифровій формі B. Буквенній формі C. Алфавітно – цифровій D. Графічній формі E. Візуально – графічній ANSWER\: A

// question: 122699 name: Комп’ютер передає інформацію людині за допомогою: A. монітора; B. принтера; C. монітора, принтера і ...

::Комп’ютер передає інформацію людині за допомогою\: A. монітора; B. принтера; C. монітора, принтера і ...::Комп’ютер передає інформацію людині за допомогою\: A. монітора; B. принтера; C. монітора, принтера і гучномовця; D. гучномовця; E. програми. ANSWER\: C

// question: 122700 name: Людина сприймає інформацію за допомогою A. зору; B. радіо; C. телевізора; D. книги; E. Інтернет. ANSWER: A

::Людина сприймає інформацію за допомогою A. зору; B. радіо; C. телевізора; D. книги; E. Інтернет. ANSWER\: A::Людина сприймає інформацію за допомогою A. зору; B. радіо; C. телевізора; D. книги; E. Інтернет. ANSWER\: A

// question: 122701 name: Людина сприймає інформацію за допомогою A. телефону; B. книги; C. комп’ютера; D. слуху; E. Інтернет. ANSWER: D

::Людина сприймає інформацію за допомогою A. телефону; B. книги; C. комп’ютера; D. слуху; E. Інтернет. ANSWER\: D::Людина сприймає інформацію за допомогою A. телефону; B. книги; C. комп’ютера; D. слуху; E. Інтернет. ANSWER\: D

// question: 122696 name: Маніпулятор "Миша" є: A. зовнішнім додатковим пристроєм. B. пристроєм виводу інформації. C. пристроєм введення ...

::Маніпулятор "Миша" є\: A. зовнішнім додатковим пристроєм. B. пристроєм виводу інформації. C. пристроєм введення ...::Маніпулятор "Миша" є\: A. зовнішнім додатковим пристроєм. B. пристроєм виводу інформації. C. пристроєм введення інформації (управління). D. зовнішнім основним пристроєм. E. звнутрішнім основним пристроєм. ANSWER\: C

// question: 122676 name: Мова, зрозуміла комп’ютеру, містить: A. 33 символи; B. 256 символів; C. 65536 символів; D. 8 символів; E. два символи. ANSWER: E

::Мова, зрозуміла комп’ютеру, містить\: A. 33 символи; B. 256 символів; C. 65536 символів; D. 8 символів; E. два символи. ANSWER\: E::Мова, зрозуміла комп’ютеру, містить\: A. 33 символи; B. 256 символів; C. 65536 символів; D. 8 символів; E. два символи. ANSWER\: E

// question: 122723 name: Монітор призначений для: A. Керування комп’ютером. B. Виводу інформації. C. Вводу інформації. D. Виводу і вводу ...

::Монітор призначений для\: A. Керування комп’ютером. B. Виводу інформації. C. Вводу інформації. D. Виводу і вводу ...::Монітор призначений для\: A. Керування комп’ютером. B. Виводу інформації. C. Вводу інформації. D. Виводу і вводу інформації. E. Керування комп’ютером і виводу інформації. ANSWER\: B

// question: 122718 name: На робочому столі відображається: A. рядок меню, панель інструментів B. інформація про характеристики ...

::На робочому столі відображається\: A. рядок меню, панель інструментів B. інформація про характеристики ...::На робочому столі відображається\: A. рядок меню, панель інструментів B. інформація про характеристики комп'ютера C. ресурси комп'ютера з панеллю задач D. текстовий документ E. перелік прикладних прогам, що використовуються та можуть бути використані для роботи. ANSWER\: C

// question: 122714 name: Об’єктами «робочого столу» можуть виступати: A. файли, документи, програми. B. файли, папки. C. файли, папки, ...

::Об’єктами «робочого столу» можуть виступати\: A. файли, документи, програми. B. файли, папки. C. файли, папки, ...::Об’єктами «робочого столу» можуть виступати\: A. файли, документи, програми. B. файли, папки. C. файли, папки, ярлики. D. папки, ярлики. E. документи, програми. ANSWER\: C

// question: 122705 name: Операційна система – це: A. програма, призначена для управління пристроями персонального комп’ютера і ...

::Операційна система – це\: A. програма, призначена для управління пристроями персонального комп’ютера і ...::Операційна система – це\: A. програма, призначена для управління пристроями персонального комп’ютера і процесами обчислення. B. сукупність програм, призначених для управління зовнішніми пристроями персонального комп’ютера. C. сукупність програм, призначених для створення нових програм. D. сукупність програм, призначених для управління процесами обчислення. E. сукупність програм, призначених для управління пристроями персонального комп’ютера і процесами обчислення. ANSWER\: E

// question: 122441 name: Операційна система (ОС) - це: A. Програма, яка використовується для перегляду веб-сторінок B. Програма, що ...

::Операційна система (ОС) - це\: A. Програма, яка використовується для перегляду веб-сторінок B. Програма, що ...::Операційна система (ОС) - це\: A. Програма, яка використовується для перегляду веб-сторінок B. Програма, що забезпечує захист даних від вірусів C. Програма, що здійснює діагностику комп'ютера D. Програма, що здійснює діалог із користувачем, керує комп'ютером, його ресурсами, запускає інші програми E. Програма, яка призначена для створення бази даних ANSWER\: D

// question: 122726 name: Операційна система (ОС) - це: A. Програма, яка використовується для перегляду веб-сторінок B. Програма, що ...

::Операційна система (ОС) - це\: A. Програма, яка використовується для перегляду веб-сторінок B. Програма, що ...::Операційна система (ОС) - це\: A. Програма, яка використовується для перегляду веб-сторінок B. Програма, що забезпечує захист даних від вірусів C. Програма, що здійснює діагностику комп'ютера D. Програма, що здійснює діалог із користувачем, керує комп'ютером, його ресурсами, запускає інші програми E. Програма, яка призначена для створення бази даних ANSWER\: D

// question: 122702 name: Оптичними носіями інформації в ПК є: A. дискети; B. вінчестери; C. гнучкі диски; D. лазерні компакт-диски; E. ...

::Оптичними носіями інформації в ПК є\: A. дискети; B. вінчестери; C. гнучкі диски; D. лазерні компакт-диски; E. ...::Оптичними носіями інформації в ПК є\: A. дискети; B. вінчестери; C. гнучкі диски; D. лазерні компакт-диски; E. жорсткі диски. ANSWER\: D

// question: 122703 name: Основна характеристика мікропроцесора: A. тактова частота, розрядність. B. тактова частота. C. Розрядність. D. ...

::Основна характеристика мікропроцесора\: A. тактова частота, розрядність. B. тактова частота. C. Розрядність. D. ...::Основна характеристика мікропроцесора\: A. тактова частота, розрядність. B. тактова частота. C. Розрядність. D. Швидкодія. E. Розрядність, швидкодія. ANSWER\: A

// question: 122473 name: Основні види операцій над папками і файлами: A. Створення/перейменування, Копіювання/переміщення, ...

::Основні види операцій над папками і файлами\: A. Створення/перейменування, Копіювання/переміщення, ...::Основні види операцій над папками і файлами\: A. Створення/перейменування, Копіювання/переміщення, Знищення, Пересилання B. Створення, Копіювання/переміщення, Пошук, Знищення C. Створення/перейменування, Копіювання/переміщення, Пошук, Знищення D. Створення/перейменування, Копіювання/, Пошук, Знищення E. Створення/перейменування, Копіювання/переміщення, Пошук ANSWER\: C

// question: 122765 name: Основні види операцій над папками і файлами: A. Створення/перейменування, Копіювання/переміщення, Знищення, ...

::Основні види операцій над папками і файлами\: A. Створення/перейменування, Копіювання/переміщення, Знищення, ...::Основні види операцій над папками і файлами\: A. Створення/перейменування, Копіювання/переміщення, Знищення, Пересилання B. Створення, Копіювання/переміщення, Пошук, Знищення C. Створення/перейменування, Копіювання/переміщення, Пошук, Знищення D. Створення/перейменування, Копіювання/, Пошук, Знищення E. Створення/перейменування, Копіювання/переміщення, Пошук ANSWER\: C

// question: 122452 name: Основну частину екрану Windows 98 займає: A. Папка "Мои документы" B. Рабочий стол C. Ярлики D. Панель задач E. "Мой ...

::Основну частину екрану Windows 98 займає\: A. Папка "Мои документы" B. Рабочий стол C. Ярлики D. Панель задач E. "Мой ...::Основну частину екрану Windows 98 займає\: A. Папка "Мои документы" B. Рабочий стол C. Ярлики D. Панель задач E. "Мой компьютер" ANSWER\: B

// question: 122744 name: Основну частину екрану Windows 98 займає: A. Папка "Мои документы" B. Рабочий стол C. Ярлики D. Панель задач E. "Мой ...

::Основну частину екрану Windows 98 займає\: A. Папка "Мои документы" B. Рабочий стол C. Ярлики D. Панель задач E. "Мой ...::Основну частину екрану Windows 98 займає\: A. Папка "Мои документы" B. Рабочий стол C. Ярлики D. Панель задач E. "Мой компьютер" ANSWER\: B

// question: 122454 name: Папка Робочого стола "Корзина" - це: A. Спеціальна папка, що дає доступ до Інтернету B. Спеціальна папка, що ...

::Папка Робочого стола "Корзина" - це\: A. Спеціальна папка, що дає доступ до Інтернету B. Спеціальна папка, що ...::Папка Робочого стола "Корзина" - це\: A. Спеціальна папка, що дає доступ до Інтернету B. Спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютера й виконувати різноманітні операції з файлами й папками C. Системна папка, що використовується для погодження копій документів, які обробляються в різних комп'ютерах D. Спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютерів, які підключені до локальної мережі й виконувати різноманітні операції на них E. Спеціальна папка, що містить перелік усіх видалених файлів і папок ANSWER\: E

// question: 122746 name: Папка Робочого стола "Корзина" - це: A. Спеціальна папка, що дає доступ до Інтернету B. Спеціальна папка, що ...

::Папка Робочого стола "Корзина" - це\: A. Спеціальна папка, що дає доступ до Інтернету B. Спеціальна папка, що ...::Папка Робочого стола "Корзина" - це\: A. Спеціальна папка, що дає доступ до Інтернету B. Спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютера й виконувати різноманітні операції з файлами й папками C. Системна папка, що використовується для погодження копій документів, які обробляються в різних комп'ютерах D. Спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютерів, які підключені до локальної мережі й виконувати різноманітні операції на них E. Спеціальна папка, що містить перелік усіх видалених файлів і папок ANSWER\: E

// question: 122453 name: Папка Робочого стола "Мой компьютер" - це: A. Спеціальна папка, що дає доступ до Інтернету B. Спеціальна папка, ...

::Папка Робочого стола "Мой компьютер" - це\: A. Спеціальна папка, що дає доступ до Інтернету B. Спеціальна папка, ...::Папка Робочого стола "Мой компьютер" - це\: A. Спеціальна папка, що дає доступ до Інтернету B. Спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютера й виконувати різноманітні операції з файлами й папками C. Системна папка, що використовується для погодження копій документів, які обробляються в різних комп'ютерах D. Спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютерів, які підключені до локальної мережі й виконувати різноманітні операції на них E. Спеціальна папка, де тимчасово зберігаються видалені файли ANSWER\: B

// question: 122745 name: Папка Робочого стола "Мой компьютер" - це: A. Спеціальна папка, що дає доступ до Інтернету B. Спеціальна папка, ...

::Папка Робочого стола "Мой компьютер" - це\: A. Спеціальна папка, що дає доступ до Інтернету B. Спеціальна папка, ...::Папка Робочого стола "Мой компьютер" - це\: A. Спеціальна папка, що дає доступ до Інтернету B. Спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютера й виконувати різноманітні операції з файлами й папками C. Системна папка, що використовується для погодження копій документів, які обробляються в різних комп'ютерах D. Спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютерів, які підключені до локальної мережі й виконувати різноманітні операції на них E. Спеціальна папка, де тимчасово зберігаються видалені файли ANSWER\: B

// question: 122455 name: Папка Робочого стола "Сетевое окружение" - це: A. Спеціальна папка, що дає доступ до Інтернету B. Спеціальна ...

::Папка Робочого стола "Сетевое окружение" - це\: A. Спеціальна папка, що дає доступ до Інтернету B. Спеціальна ...::Папка Робочого стола "Сетевое окружение" - це\: A. Спеціальна папка, що дає доступ до Інтернету B. Спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютера й виконувати різноманітні операції з файлами й папками C. Системна папка, що використовується для погодження копій документів, які обробляються в різних комп'ютерах D. Спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютерів, які підключені до локальної мережі й виконувати різноманітні операції на них E. Спеціальна папка, що містить перелік усіх видалених файлів і папок ANSWER\: D

// question: 122747 name: Папка Робочого стола "Сетевое окружение" - це: A. Спеціальна папка, що дає доступ до Інтернету B. Спеціальна ...

::Папка Робочого стола "Сетевое окружение" - це\: A. Спеціальна папка, що дає доступ до Інтернету B. Спеціальна ...::Папка Робочого стола "Сетевое окружение" - це\: A. Спеціальна папка, що дає доступ до Інтернету B. Спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютера й виконувати різноманітні операції з файлами й папками C. Системна папка, що використовується для погодження копій документів, які обробляються в різних комп'ютерах D. Спеціальна папка, що дозволяє проглядати вміст дисків комп'ютерів, які підключені до локальної мережі й виконувати різноманітні операції на них E. Спеціальна папка, що містить перелік усіх видалених файлів і папок ANSWER\: D

// question: 122678 name: Перетворення інформації з однієї форми в іншу називається: A. передачею; B. зміною інформації; C. модуляцією; D....

::Перетворення інформації з однієї форми в іншу називається\: A. передачею; B. зміною інформації; C. модуляцією; D....::Перетворення інформації з однієї форми в іншу називається\: A. передачею; B. зміною інформації; C. модуляцією; D. кодуванням; E. маніпуляцією. ANSWER\: D

// question: 122443 name: Персональний комп'ютер (ПК) складається з таких основних частин: A. Системний блок, клавiатура, камера B. ...

::Персональний комп'ютер (ПК) складається з таких основних частин\: A. Системний блок, клавiатура, камера B. ...::Персональний комп'ютер (ПК) складається з таких основних частин\: A. Системний блок, клавiатура, камера B. Системний блок, монітор, клавiатура, мишка C. Системний блок, клавiатура, мишка D. Системний блок, монітор, клавiатура, материнська плата E. Системний блок, монітор, материнська плата ANSWER\: B

// question: 122689 name: Персональний комп’ютер складається із наступного обов’язкового набору окремих компонентів: A. ...

::Персональний комп’ютер складається із наступного обов’язкового набору окремих компонентів\: A. ...::Персональний комп’ютер складається із наступного обов’язкового набору окремих компонентів\: A. системного блоку, монітору, клавіатури та “мишки”. B. системного блоку, колонок, монітору, клавіатури, “мишки”, принтера. C. системного блоку, клавіатури, “мишки”, колонок, принтера. D. системного блоку, клавіатури, “мишки”, колонок, сканера. E. клавіатури та “мишки”. ANSWER\: A

// question: 122709 name: Після включення комп’ютера, запускається операційна система і на екрані з’являється початкова заставка, ...

::Після включення комп’ютера, запускається операційна система і на екрані з’являється початкова заставка, ...::Після включення комп’ютера, запускається операційна система і на екрані з’являється початкова заставка, яку називають A. Монітор. B. «головним меню». C. «панеллю задач». D. «робочим місцем». E. «робочим столом». ANSWER\: E

// question: 122458 name: При натисканні на кнопці Пуск з'являється: A. Контекстно-залежне меню B. Папка "Мой компьютер" C. Головне меню ...

::При натисканні на кнопці Пуск з'являється\: A. Контекстно-залежне меню B. Папка "Мой компьютер" C. Головне меню ...::При натисканні на кнопці Пуск з'являється\: A. Контекстно-залежне меню B. Папка "Мой компьютер" C. Головне меню D. Спеціальну папка, що дає доступ до Інтернету E. Папка "Мои документы" ANSWER\: C

// question: 122750 name: При натисканні на кнопці Пуск з'являється: A. Контекстно-залежне меню B. Папка "Мой компьютер" C. Головне меню ...

::При натисканні на кнопці Пуск з'являється\: A. Контекстно-залежне меню B. Папка "Мой компьютер" C. Головне меню ...::При натисканні на кнопці Пуск з'являється\: A. Контекстно-залежне меню B. Папка "Мой компьютер" C. Головне меню D. Спеціальну папка, що дає доступ до Інтернету E. Папка "Мои документы" ANSWER\: C

// question: 122694 name: Привід CD-ROM дозволяє: A. зчитувати інформацію з дискети. B. тільки записувати інформацію на компакт-диск. C. ...

::Привід CD-ROM дозволяє\: A. зчитувати інформацію з дискети. B. тільки записувати інформацію на компакт-диск. C. ...::Привід CD-ROM дозволяє\: A. зчитувати інформацію з дискети. B. тільки записувати інформацію на компакт-диск. C. прочитувати і записувати інформацію на компакт- диск. D. тільки зчитувати інформацію з компакт- диска. E. записувати інформацію на дискету. ANSWER\: D

// question: 122725 name: Принтер призначений для: A. Керування комп’ютером. B. Виводу інформації. C. Вводу інформації. D. Виводу і вводу ...

::Принтер призначений для\: A. Керування комп’ютером. B. Виводу інформації. C. Вводу інформації. D. Виводу і вводу ...::Принтер призначений для\: A. Керування комп’ютером. B. Виводу інформації. C. Вводу інформації. D. Виводу і вводу інформації. E. Керування комп’ютером і виводу інформації. ANSWER\: B

// question: 122691 name: Пристрої виведення – це: A. Принтер. B. монітор, принтер, сканер. C. монітор. D. монітор і принтер. E. Сканер. ANSWER: D

::Пристрої виведення – це\: A. Принтер. B. монітор, принтер, сканер. C. монітор. D. монітор і принтер. E. Сканер. ANSWER\: D::Пристрої виведення – це\: A. Принтер. B. монітор, принтер, сканер. C. монітор. D. монітор і принтер. E. Сканер. ANSWER\: D

// question: 122719 name: Програми архіватори призначені для: A. форматування дисків B. виведення інформації на екран C. стиснення ...

::Програми архіватори призначені для\: A. форматування дисків B. виведення інформації на екран C. стиснення ...::Програми архіватори призначені для\: A. форматування дисків B. виведення інформації на екран C. стиснення інформації D. вилучення вірусів з программ E. архівування графічних та об’ємних зображень ANSWER\: C

// question: 122704 name: Програмне забезпечення- це: A. сукупність програм, під управлінням яких працює ПК. B. сукупність ...

::Програмне забезпечення- це\: A. сукупність програм, під управлінням яких працює ПК. B. сукупність ...::Програмне забезпечення- це\: A. сукупність програм, під управлінням яких працює ПК. B. сукупність матеріальних компонентів ПК, в яких реалізуються різні інформаційні процеси. C. програми-утиліти, під управлінням яких працює ПК. D. сукупність духовних компонентів ПК. E. Антивірусні програми, програми-архіватори. ANSWER\: B

// question: 122712 name: Рядок стану знаходиться: A. під панеллю інструментів. B. внизу вікна. C. під рядком заголовку. D. в робочій ...

::Рядок стану знаходиться\: A. під панеллю інструментів. B. внизу вікна. C. під рядком заголовку. D. в робочій ...::Рядок стану знаходиться\: A. під панеллю інструментів. B. внизу вікна. C. під рядком заголовку. D. в робочій області вікна. E. над панеллю інструментів. ANSWER\: B

// question: 122724 name: Сканер призначений для: A. Керування комп’ютером. B. Виводу інформації. C. Вводу інформації. D. Виводу і вводу ...

::Сканер призначений для\: A. Керування комп’ютером. B. Виводу інформації. C. Вводу інформації. D. Виводу і вводу ...::Сканер призначений для\: A. Керування комп’ютером. B. Виводу інформації. C. Вводу інформації. D. Виводу і вводу інформації. E. Керування комп’ютером і виводу інформації. ANSWER\: C

// question: 122686 name: Скільки Байт в 1 кілобайті? A. 1024 Байт. B. 1000 Байт. C. 100 Байт. D. 8 Байт. E. 1020 Байт. ANSWER: A

::Скільки Байт в 1 кілобайті? A. 1024 Байт. B. 1000 Байт. C. 100 Байт. D. 8 Байт. E. 1020 Байт. ANSWER\: A::Скільки Байт в 1 кілобайті? A. 1024 Байт. B. 1000 Байт. C. 100 Байт. D. 8 Байт. E. 1020 Байт. ANSWER\: A

// question: 122684 name: Скільки біт міститься в 1 байті? A. 8 біт. B. 10 біт. C. 2 біти. D. 3 біти. E. 1024 біти. ANSWER: A

::Скільки біт міститься в 1 байті? A. 8 біт. B. 10 біт. C. 2 біти. D. 3 біти. E. 1024 біти. ANSWER\: A::Скільки біт міститься в 1 байті? A. 8 біт. B. 10 біт. C. 2 біти. D. 3 біти. E. 1024 біти. ANSWER\: A

// question: 122720 name: Смуга вертикальної і горизонтальної прокрутки використовується для: A. перегляду вмісту вікна по ...

::Смуга вертикальної і горизонтальної прокрутки використовується для\: A. перегляду вмісту вікна по ...::Смуга вертикальної і горизонтальної прокрутки використовується для\: A. перегляду вмісту вікна по вертикалі та горизонталі B. копіювання документа C. перегляду вмісту вікна по горизонталі D. все перераховане вірне E. перегляду вмісту вікна по вертикалі ANSWER\: A

// question: 122711 name: Стрічка меню вікна знаходиться: A. під рядком заголовку. B. під панеллю інструментів. C. внизу вікна. D. В ...

::Стрічка меню вікна знаходиться\: A. під рядком заголовку. B. під панеллю інструментів. C. внизу вікна. D. В ...::Стрічка меню вікна знаходиться\: A. під рядком заголовку. B. під панеллю інструментів. C. внизу вікна. D. В робочій області вікна. E. Над рядком стану. ANSWER\: A

// question: 122716 name: Текстовий файл, має розширення: A. .ехе. B. .pdf. C. .rar. D. .txt. E. zip. ANSWER: D

::Текстовий файл, має розширення\: A. .ехе. B. .pdf. C. .rar. D. .txt. E. zip. ANSWER\: D::Текстовий файл, має розширення\: A. .ехе. B. .pdf. C. .rar. D. .txt. E. zip. ANSWER\: D

// question: 122675 name: Теорії оцінки кількості інформації бувають: A. Статична, динамічна, сегмантична B. Структурна, статистична, ...

::Теорії оцінки кількості інформації бувають\: A. Статична, динамічна, сегмантична B. Структурна, статистична, ...::Теорії оцінки кількості інформації бувають\: A. Статична, динамічна, сегмантична B. Структурна, статистична, семантична C. Алфавітно – цифрова, філософська. D. Візуально – графічна, звукова . E. Структурна, статистична, лірична. ANSWER\: B

// question: 122717 name: Файл, який заархівований, має розширення: A. .pdf. B. .rtf. C. .rar. D. .txt. E. htm. ANSWER: C

::Файл, який заархівований, має розширення\: A. .pdf. B. .rtf. C. .rar. D. .txt. E. htm. ANSWER\: C::Файл, який заархівований, має розширення\: A. .pdf. B. .rtf. C. .rar. D. .txt. E. htm. ANSWER\: C

// question: 122707 name: Файл, який саморозпковується, має розширення: A. .ехе. B. .rtf. C. .rar. D. .txt. E. zip. ANSWER: A

::Файл, який саморозпковується, має розширення\: A. .ехе. B. .rtf. C. .rar. D. .txt. E. zip. ANSWER\: A::Файл, який саморозпковується, має розширення\: A. .ехе. B. .rtf. C. .rar. D. .txt. E. zip. ANSWER\: A

// question: 122697 name: Центральний процесор складається із: A. Арифметико - логічного пристрою та пристроїв вводу - виводу B. ...

::Центральний процесор складається із\: A. Арифметико - логічного пристрою та пристроїв вводу - виводу B. ...::Центральний процесор складається із\: A. Арифметико - логічного пристрою та пристроїв вводу - виводу B. Арифметико - логічного пристрою та пристрою пам'яті C. Арифметико - логічного пристрою та системних шин D. Арифметико - логічного пристрою та пристрою зберігання інформації E. Арифметико - логічного пристрою та пристрою управління ANSWER\: E

// question: 122459 name: Що містить Контекстно-залежне меню? A. Основні команди по керуванню об'єктом B. Папку "Мой компьютер" C. ...

::Що містить Контекстно-залежне меню? A. Основні команди по керуванню об'єктом B. Папку "Мой компьютер" C. ...::Що містить Контекстно-залежне меню? A. Основні команди по керуванню об'єктом B. Папку "Мой компьютер" C. Ярлики до диску С D. Спеціальну папка, що дає доступ до Інтернету E. Команди для пошуку різних обєктів ANSWER\: A

// question: 122751 name: Що містить Контекстно-залежне меню? A. Основні команди по керуванню об'єктом B. Папку "Мой компьютер" C. ...

::Що містить Контекстно-залежне меню? A. Основні команди по керуванню об'єктом B. Папку "Мой компьютер" C. ...::Що містить Контекстно-залежне меню? A. Основні команди по керуванню об'єктом B. Папку "Мой компьютер" C. Ярлики до диску С D. Спеціальну папка, що дає доступ до Інтернету E. Команди для пошуку різних обєктів ANSWER\: A

// question: 122457 name: Що містить Панель задач? A. Ярлики до диску С B. Папку "Мой компьютер" C. Папку "Мои документы" D. Містить кнопку ...

::Що містить Панель задач? A. Ярлики до диску С B. Папку "Мой компьютер" C. Папку "Мои документы" D. Містить кнопку ...::Що містить Панель задач? A. Ярлики до диску С B. Папку "Мой компьютер" C. Папку "Мои документы" D. Містить кнопку Пуск, кнопки з ярликами активних додатків та індикатори E. Спеціальну папка, що дає доступ до Інтернету ANSWER\: D

// question: 122749 name: Що містить Панель задач? A. Ярлики до диску С B. Папку "Мой компьютер" C. Папку "Мои документы" D. Містить кнопку ...

::Що містить Панель задач? A. Ярлики до диску С B. Папку "Мой компьютер" C. Папку "Мои документы" D. Містить кнопку ...::Що містить Панель задач? A. Ярлики до диску С B. Папку "Мой компьютер" C. Папку "Мои документы" D. Містить кнопку Пуск, кнопки з ярликами активних додатків та індикатори E. Спеціальну папка, що дає доступ до Інтернету ANSWER\: D

// question: 122451 name: Що означає "багатокористувацький інтерфейс" в ОС Windows 98: A. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній ...

::Що означає "багатокористувацький інтерфейс" в ОС Windows 98\: A. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній ...::Що означає "багатокористувацький інтерфейс" в ОС Windows 98\: A. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній мережі B. Використовується частина оперативної пам’яті, в якій тимчасово зберігаються об’єкти чи окремі елементи документів C. Використання при запуску програм і виконанні команд їх графічних символів на екрані D. Можливість встановлювати декілька різних конфігурацій інтерфейсу Windows 98 E. Використання мережі Інтернет ANSWER\: C

// question: 122743 name: Що означає "багатокористувацький інтерфейс" в ОС Windows 98: A. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній ...

::Що означає "багатокористувацький інтерфейс" в ОС Windows 98\: A. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній ...::Що означає "багатокористувацький інтерфейс" в ОС Windows 98\: A. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній мережі B. Використовується частина оперативної пам’яті, в якій тимчасово зберігаються об’єкти чи окремі елементи документів C. Використання при запуску програм і виконанні команд їх графічних символів на екрані D. Можливість встановлювати декілька різних конфігурацій інтерфейсу Windows 98 E. Використання мережі Інтернет ANSWER\: C

// question: 122466 name: Що означає "Выполнить" в Головному (системному) меню: A. Команда для коректного завершення роботи на ПК B. ...

::Що означає "Выполнить" в Головному (системному) меню\: A. Команда для коректного завершення роботи на ПК B. ...::Що означає "Выполнить" в Головному (системному) меню\: A. Команда для коректного завершення роботи на ПК B. Дозволяє користувачу перейти до власної конфігурації Windows 98 без перезавантаження ОС C. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows D. Дозволяє запустити програму на виконання E. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх програм та груп програм, встановлених на ПК ANSWER\: D

// question: 122758 name: Що означає "Выполнить" в Головному (системному) меню: A. Команда для коректного завершення роботи на ПК B. ...

::Що означає "Выполнить" в Головному (системному) меню\: A. Команда для коректного завершення роботи на ПК B. ...::Що означає "Выполнить" в Головному (системному) меню\: A. Команда для коректного завершення роботи на ПК B. Дозволяє користувачу перейти до власної конфігурації Windows 98 без перезавантаження ОС C. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows D. Дозволяє запустити програму на виконання E. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх програм та груп програм, встановлених на ПК ANSWER\: D

// question: 122470 name: Що означає "Документы" в Головному (системному) меню: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх ...

::Що означає "Документы" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх ...::Що означає "Документы" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх програм та груп програм, встановлених на ПК B. Розкриває підменю із списком документів, з якими користувач працював протягом останнього часу C. Розкриває підменю, в якому вказані налаштування принтерів D. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх вибраних інтернет – сторінок E. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows ANSWER\: B

// question: 122762 name: Що означає "Документы" в Головному (системному) меню: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх ...

::Що означає "Документы" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх ...::Що означає "Документы" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх програм та груп програм, встановлених на ПК B. Розкриває підменю із списком документів, з якими користувач працював протягом останнього часу C. Розкриває підменю, в якому вказані налаштування принтерів D. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх вибраних інтернет – сторінок E. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows ANSWER\: B

// question: 122444 name: Що означає "єдиний графічний інтерфейс користувача" в ОС Windows 98: A. Забезпечення захисту даних B. Здатність ...

::Що означає "єдиний графічний інтерфейс користувача" в ОС Windows 98\: A. Забезпечення захисту даних B. Здатність ...::Що означає "єдиний графічний інтерфейс користувача" в ОС Windows 98\: A. Забезпечення захисту даних B. Здатність плавно змінювати розміри символів без втрати якості C. Використання при запуску програм і виконанні команд їх графічних символів на екрані D. Можливість запуску програм, створених для попередніх версій ОС E. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній мережі ANSWER\: C

// question: 122736 name: Що означає "єдиний графічний інтерфейс користувача" в ОС Windows 98: A. Забезпечення захисту даних B. Здатність ...

::Що означає "єдиний графічний інтерфейс користувача" в ОС Windows 98\: A. Забезпечення захисту даних B. Здатність ...::Що означає "єдиний графічний інтерфейс користувача" в ОС Windows 98\: A. Забезпечення захисту даних B. Здатність плавно змінювати розміри символів без втрати якості C. Використання при запуску програм і виконанні команд їх графічних символів на екрані D. Можливість запуску програм, створених для попередніх версій ОС E. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній мережі ANSWER\: C

// question: 122464 name: Що означає "Завершение работы" в Головному (системному) меню: A. Розкриває підменю, в якому наведені ...

::Що означає "Завершение работы" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені ...::Що означає "Завершение работы" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх програм та груп програм, встановлених на ПК B. Дозволяє запустити програму на виконання C. Дозволяє користувачу перейти до власної конфігурації Windows 98 без перезавантаження ОС D. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows E. Команда для коректного завершення роботи на ПК. При цьому будуть закриватися всі відкриті програми і документи ANSWER\: E

// question: 122756 name: Що означає "Завершение работы" в Головному (системному) меню: A. Розкриває підменю, в якому наведені ...

::Що означає "Завершение работы" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені ...::Що означає "Завершение работы" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх програм та груп програм, встановлених на ПК B. Дозволяє запустити програму на виконання C. Дозволяє користувачу перейти до власної конфігурації Windows 98 без перезавантаження ОС D. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows E. Команда для коректного завершення роботи на ПК. При цьому будуть закриватися всі відкриті програми і документи ANSWER\: E

// question: 122465 name: Що означає "Завершение сеанса" в Головному (системному) меню: A. Дозволяє запустити програму на виконання B. ...

::Що означає "Завершение сеанса" в Головному (системному) меню\: A. Дозволяє запустити програму на виконання B. ...::Що означає "Завершение сеанса" в Головному (системному) меню\: A. Дозволяє запустити програму на виконання B. Команда для коректного завершення роботи на ПК C. Дозволяє користувачу перейти до власної конфігурації Windows 98 без перезавантаження ОС D. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх вибраних інтернет – сторінок E. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows ANSWER\: C

// question: 122757 name: Що означає "Завершение сеанса" в Головному (системному) меню: A. Дозволяє запустити програму на виконання B. ...

::Що означає "Завершение сеанса" в Головному (системному) меню\: A. Дозволяє запустити програму на виконання B. ...::Що означає "Завершение сеанса" в Головному (системному) меню\: A. Дозволяє запустити програму на виконання B. Команда для коректного завершення роботи на ПК C. Дозволяє користувачу перейти до власної конфігурації Windows 98 без перезавантаження ОС D. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх вибраних інтернет – сторінок E. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows ANSWER\: C

// question: 122471 name: Що означає "Избранное" в Головному (системному) меню: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх ...

::Що означає "Избранное" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх ...::Що означає "Избранное" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх програм та груп програм, встановлених на ПК B. Розкриває підменю із списком документів, з якими користувач працював протягом останнього часу C. Розкриває підменю, в якому вказані налаштування принтерів D. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх вибраних інтернет – сторінок E. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows ANSWER\: D

// question: 122763 name: Що означає "Избранное" в Головному (системному) меню: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх ...

::Що означає "Избранное" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх ...::Що означає "Избранное" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх програм та груп програм, встановлених на ПК B. Розкриває підменю із списком документів, з якими користувач працював протягом останнього часу C. Розкриває підменю, в якому вказані налаштування принтерів D. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх вибраних інтернет – сторінок E. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows ANSWER\: D

// question: 122468 name: Що означає "Найти" в Головному (системному) меню: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх ...

::Що означає "Найти" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх ...::Що означає "Найти" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх програм та груп програм, встановлених на ПК B. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows C. Розкриває підменю, в якому розміщені піктограми програм, що дозволяють виконувати пошук інформації D. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх вибраних інтернет – сторінок E. Розкриває підменю із списком документів, з якими користувач працював протягом останнього часу ANSWER\: C

// question: 122760 name: Що означає "Найти" в Головному (системному) меню: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх ...

::Що означає "Найти" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх ...::Що означає "Найти" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх програм та груп програм, встановлених на ПК B. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows C. Розкриває підменю, в якому розміщені піктограми програм, що дозволяють виконувати пошук інформації D. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх вибраних інтернет – сторінок E. Розкриває підменю із списком документів, з якими користувач працював протягом останнього часу ANSWER\: C

// question: 122469 name: Що означає "Настройка" в Головному (системному) меню: A. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows ...

::Що означає "Настройка" в Головному (системному) меню\: A. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows ...::Що означає "Настройка" в Головному (системному) меню\: A. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows B. Розкриває підменю, в якому вказуються налаштування інтернету C. Розкриває підменю із списком документів, з якими користувач працював протягом останнього часу D. Розкриває підменю з програмами настроювання конфігурації Windows 98 та елементів її графічного інтерфейсу E. Розкриває підменю, в якому вказані налаштування принтерів ANSWER\: D

// question: 122761 name: Що означає "Настройка" в Головному (системному) меню: A. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows ...

::Що означає "Настройка" в Головному (системному) меню\: A. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows ...::Що означає "Настройка" в Головному (системному) меню\: A. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows B. Розкриває підменю, в якому вказуються налаштування інтернету C. Розкриває підменю із списком документів, з якими користувач працював протягом останнього часу D. Розкриває підменю з програмами настроювання конфігурації Windows 98 та елементів її графічного інтерфейсу E. Розкриває підменю, в якому вказані налаштування принтерів ANSWER\: D

// question: 122448 name: Що означає "наявність засобів обміну даними" в ОС Windows 98: A. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній ...

::Що означає "наявність засобів обміну даними" в ОС Windows 98\: A. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній ...::Що означає "наявність засобів обміну даними" в ОС Windows 98\: A. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній мережі B. Використовується частина оперативної пам’яті, в якій тимчасово зберігаються об’єкти чи окремі елементи документів C. Використання при запуску програм і виконанні команд їх графічних символів на екрані D. Для того, щоб перенести певний об’єкт достатньо перетягнути його в місце призначення E. Використання мережі Інтернет ANSWER\: B

// question: 122740 name: Що означає "наявність засобів обміну даними" в ОС Windows 98: A. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній ...

::Що означає "наявність засобів обміну даними" в ОС Windows 98\: A. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній ...::Що означає "наявність засобів обміну даними" в ОС Windows 98\: A. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній мережі B. Використовується частина оперативної пам’яті, в якій тимчасово зберігаються об’єкти чи окремі елементи документів C. Використання при запуску програм і виконанні команд їх графічних символів на екрані D. Для того, щоб перенести певний об’єкт достатньо перетягнути його в місце призначення E. Використання мережі Інтернет ANSWER\: B

// question: 122450 name: Що означає "підтримання довгих імен файлів " в ОС Windows 98: A. До 24 символів, крім : " * | > < B. До 1000 символів, крім : / * ? | C. Необмежена кількість

::Що означає "підтримання довгих імен файлів " в ОС Windows 98\: A. До 24 символів, крім \: " * | > < B. До 1000 символів, крім \: / * ? | C. Необмежена кількість ::Що означає "підтримання довгих імен файлів " в ОС Windows 98\: A. До 24 символів, крім \: " * | > < B. До 1000 символів, крім \: / * ? | C. Необмежена кількість символів, крім \: " / | > < D. До 255 символів, крім \: " / * ? | > < E. До 8 символів, крім \: " > < ANSWER\: D

// question: 122742 name: Що означає "підтримання довгих імен файлів " в ОС Windows 98: A. До 24 символів, крім : " * | > < B. До 1000 символів, крім : / * ? | C. Необмежена кількість с

::Що означає "підтримання довгих імен файлів " в ОС Windows 98\: A. До 24 символів, крім \: " * | > < B. До 1000 символів, крім \: / * ? | C. Необмежена кількість с::Що означає "підтримання довгих імен файлів " в ОС Windows 98\: A. До 24 символів, крім \: " * | > < B. До 1000 символів, крім \: / * ? | C. Необмежена кількість символів, крім \: " / | > < D. До 255 символів, крім \: " / * ? | > < E. До 8 символів, крім \: " > < ANSWER\: D

// question: 122445 name: Що означає "підтримка технології Drag-and-Drop" в ОС Windows 98: A. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній ...

::Що означає "підтримка технології Drag-and-Drop" в ОС Windows 98\: A. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній ...::Що означає "підтримка технології Drag-and-Drop" в ОС Windows 98\: A. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній мережі B. Здатність плавно змінювати розміри символів без втрати якості C. Використання при запуску програм і виконанні команд їх графічних символів на екрані D. Для того, щоб перенести певний об’єкт достатньо перетягнути його в місце призначення E. Забезпечення захисту даних ANSWER\: D

// question: 122737 name: Що означає "підтримка технології Drag-and-Drop" в ОС Windows 98: A. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній ...

::Що означає "підтримка технології Drag-and-Drop" в ОС Windows 98\: A. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній ...::Що означає "підтримка технології Drag-and-Drop" в ОС Windows 98\: A. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній мережі B. Здатність плавно змінювати розміри символів без втрати якості C. Використання при запуску програм і виконанні команд їх графічних символів на екрані D. Для того, щоб перенести певний об’єкт достатньо перетягнути його в місце призначення E. Забезпечення захисту даних ANSWER\: D

// question: 122447 name: Що означає "підтримка технології Plug-and-Play" в ОС Windows 98: A. ОС бере на себе визначення нових пристроїв, ...

::Що означає "підтримка технології Plug-and-Play" в ОС Windows 98\: A. ОС бере на себе визначення нових пристроїв, ...::Що означає "підтримка технології Plug-and-Play" в ОС Windows 98\: A. ОС бере на себе визначення нових пристроїв, підключення драйверів і їх конфігурування B. Здатність плавно змінювати розміри символів без втрати якості C. Використання при запуску програм і виконанні команд їх графічних символів на екрані D. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній мережі E. Забезпечення захисту даних ANSWER\: A

// question: 122739 name: Що означає "підтримка технології Plug-and-Play" в ОС Windows 98: A. ОС бере на себе визначення нових пристроїв, ...

::Що означає "підтримка технології Plug-and-Play" в ОС Windows 98\: A. ОС бере на себе визначення нових пристроїв, ...::Що означає "підтримка технології Plug-and-Play" в ОС Windows 98\: A. ОС бере на себе визначення нових пристроїв, підключення драйверів і їх конфігурування B. Здатність плавно змінювати розміри символів без втрати якості C. Використання при запуску програм і виконанні команд їх графічних символів на екрані D. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній мережі E. Забезпечення захисту даних ANSWER\: A

// question: 122472 name: Що означає "Программы" в Головному (системному) меню: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх ...

::Що означає "Программы" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх ...::Що означає "Программы" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх програм та груп програм, встановлених на ПК B. Розкриває підменю із списком документів, з якими користувач працював протягом останнього часу C. Розкриває підменю, в якому вказані налаштування принтерів D. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх вибраних інтернет – сторінок E. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows ANSWER\: A

// question: 122764 name: Що означає "Программы" в Головному (системному) меню: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх ...

::Що означає "Программы" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх ...::Що означає "Программы" в Головному (системному) меню\: A. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх програм та груп програм, встановлених на ПК B. Розкриває підменю із списком документів, з якими користувач працював протягом останнього часу C. Розкриває підменю, в якому вказані налаштування принтерів D. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх вибраних інтернет – сторінок E. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows ANSWER\: A

// question: 122446 name: Що означає "системне підтримання зовнішніх пристроїв" в ОС Windows 98: A. Використання при запуску програм і ...

::Що означає "системне підтримання зовнішніх пристроїв" в ОС Windows 98\: A. Використання при запуску програм і ...::Що означає "системне підтримання зовнішніх пристроїв" в ОС Windows 98\: A. Використання при запуску програм і виконанні команд їх графічних символів на екрані B. ОС бере на себе відключення драйверів і їх конфігурування C. Можливість запуску програм, створених для попередніх версій ОС D. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній мережі E. ОС управляє роботою всіх зовнішніх пристроїв ANSWER\: E

// question: 122738 name: Що означає "системне підтримання зовнішніх пристроїв" в ОС Windows 98: A. Використання при запуску програм і ...

::Що означає "системне підтримання зовнішніх пристроїв" в ОС Windows 98\: A. Використання при запуску програм і ...::Що означає "системне підтримання зовнішніх пристроїв" в ОС Windows 98\: A. Використання при запуску програм і виконанні команд їх графічних символів на екрані B. ОС бере на себе відключення драйверів і їх конфігурування C. Можливість запуску програм, створених для попередніх версій ОС D. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній мережі E. ОС управляє роботою всіх зовнішніх пристроїв ANSWER\: E

// question: 122467 name: Що означає "Справка" в Головному (системному) меню: A. Дозволяє запустити програму на виконання B. Команда для ...

::Що означає "Справка" в Головному (системному) меню\: A. Дозволяє запустити програму на виконання B. Команда для ...::Що означає "Справка" в Головному (системному) меню\: A. Дозволяє запустити програму на виконання B. Команда для коректного завершення роботи на ПК C. Дозволяє користувачу перейти до власної конфігурації Windows 98 без перезавантаження ОС D. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх вибраних інтернет – сторінок E. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows ANSWER\: E

// question: 122759 name: Що означає "Справка" в Головному (системному) меню: A. Дозволяє запустити програму на виконання B. Команда для ...

::Що означає "Справка" в Головному (системному) меню\: A. Дозволяє запустити програму на виконання B. Команда для ...::Що означає "Справка" в Головному (системному) меню\: A. Дозволяє запустити програму на виконання B. Команда для коректного завершення роботи на ПК C. Дозволяє користувачу перейти до власної конфігурації Windows 98 без перезавантаження ОС D. Розкриває підменю, в якому наведені піктограми всіх вибраних інтернет – сторінок E. Команда, яка здійснює запуск довідкової системи Windows ANSWER\: E

// question: 122449 name: Що означає "сумісність з DOS-програмами" в ОС Windows 98: A. Можливість запуску програм, створених для попередніх ...

::Що означає "сумісність з DOS-програмами" в ОС Windows 98\: A. Можливість запуску програм, створених для попередніх ...::Що означає "сумісність з DOS-програмами" в ОС Windows 98\: A. Можливість запуску програм, створених для попередніх версій ОС B. ОС бере на себе визначення нових пристроїв, підключення драйверів і їх конфігурування C. Використання при запуску програм і виконанні команд їх графічних символів на екрані D. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній мережі E. Забезпечення захисту даних ANSWER\: A

// question: 122741 name: Що означає "сумісність з DOS-програмами" в ОС Windows 98: A. Можливість запуску програм, створених для попередніх ...

::Що означає "сумісність з DOS-програмами" в ОС Windows 98\: A. Можливість запуску програм, створених для попередніх ...::Що означає "сумісність з DOS-програмами" в ОС Windows 98\: A. Можливість запуску програм, створених для попередніх версій ОС B. ОС бере на себе визначення нових пристроїв, підключення драйверів і їх конфігурування C. Використання при запуску програм і виконанні команд їх графічних символів на екрані D. Забезпечення роботи в локальній обчислювальній мережі E. Забезпечення захисту даних ANSWER\: A

// question: 122477 name: Щоб змінити назву папки необхідно: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F7 C. Вибрати команду ...

::Щоб змінити назву папки необхідно\: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F7 C. Вибрати команду ...::Щоб змінити назву папки необхідно\: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F7 C. Вибрати команду "Правка"- "Заменить" D. В контекстному меню вибрати пункт Перейменовать E. Вибрати "Пуск" - “Программы" ANSWER\: D

// question: 122769 name: Щоб змінити назву папки необхідно: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F7 C. Вибрати команду ...

::Щоб змінити назву папки необхідно\: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F7 C. Вибрати команду ...::Щоб змінити назву папки необхідно\: A. Вибрати "Пуск" - “Выполнить" B. Натиснути клавішу F7 C. Вибрати команду "Правка"- "Заменить" D. В контекстному меню вибрати пункт Перейменовать E. Вибрати "Пуск" - “Программы" ANSWER\: D

// question: 122442 name: Як завантажується Операційна система (ОС)? A. Необхідно вибрати "Пуск"-"Настройка" B. За допомогою клавіші F8 C. ...

::Як завантажується Операційна система (ОС)? A. Необхідно вибрати "Пуск"-"Настройка" B. За допомогою клавіші F8 C. ...::Як завантажується Операційна система (ОС)? A. Необхідно вибрати "Пуск"-"Настройка" B. За допомогою клавіші F8 C. Необхідно вибрати "Пуск"-"Программы" D. Необхідно вибрати "Пуск"-"Выполнить" E. ОС завантажується при вмиканні комп'ютера ANSWER\: E

// question: 122727 name: Як завантажується Операційна система (ОС)? A. Необхідно вибрати "Пуск"-"Настройка" B. За допомогою клавіші F8 C. ...

::Як завантажується Операційна система (ОС)? A. Необхідно вибрати "Пуск"-"Настройка" B. За допомогою клавіші F8 C. ...::Як завантажується Операційна система (ОС)? A. Необхідно вибрати "Пуск"-"Настройка" B. За допомогою клавіші F8 C. Необхідно вибрати "Пуск"-"Программы" D. Необхідно вибрати "Пуск"-"Выполнить" E. ОС завантажується при вмиканні комп'ютера ANSWER\: E

// question: 122734 name: Яка з програм є антивірусною: A. Microsoft Word. B. WinRar. C. Microsoft Excel. D. Kaspersky AVP. E. WordPad. ANSWER: D

::Яка з програм є антивірусною\: A. Microsoft Word. B. WinRar. C. Microsoft Excel. D. Kaspersky AVP. E. WordPad. ANSWER\: D::Яка з програм є антивірусною\: A. Microsoft Word. B. WinRar. C. Microsoft Excel. D. Kaspersky AVP. E. WordPad. ANSWER\: D

// question: 122733 name: Яка з програм призначена для архівування файлів: A. Microsoft Word. B. WinRar. C. Microsoft Excel. D. Блокнот. E. WordPad. ANSWER: B

::Яка з програм призначена для архівування файлів\: A. Microsoft Word. B. WinRar. C. Microsoft Excel. D. Блокнот. E. WordPad. ANSWER\: B::Яка з програм призначена для архівування файлів\: A. Microsoft Word. B. WinRar. C. Microsoft Excel. D. Блокнот. E. WordPad. ANSWER\: B

// question: 122732 name: Яка з програм призначена для архівування файлів: A. Microsoft Word. B. WinZip. C. Microsoft Excel. D. Блокнот. E. WordPad. ANSWER: B

::Яка з програм призначена для архівування файлів\: A. Microsoft Word. B. WinZip. C. Microsoft Excel. D. Блокнот. E. WordPad. ANSWER\: B::Яка з програм призначена для архівування файлів\: A. Microsoft Word. B. WinZip. C. Microsoft Excel. D. Блокнот. E. WordPad. ANSWER\: B

// question: 122735 name: Яка з програм призначена для перегляду відео: A. Microsoft Word. B. WinRar. C. Microsoft Excel. D. Kaspersky AVP. E. Windows Media. ANSWER: E

::Яка з програм призначена для перегляду відео\: A. Microsoft Word. B. WinRar. C. Microsoft Excel. D. Kaspersky AVP. E. Windows Media. ANSWER\: E::Яка з програм призначена для перегляду відео\: A. Microsoft Word. B. WinRar. C. Microsoft Excel. D. Kaspersky AVP. E. Windows Media. ANSWER\: E

// question: 122731 name: Яка з програм призначена для роботи з малюнками: A. Microsoft Word. B. Paint. C. Microsoft Excel. D. Блокнот. E. WordPad. ANSWER: B

::Яка з програм призначена для роботи з малюнками\: A. Microsoft Word. B. Paint. C. Microsoft Excel. D. Блокнот. E. WordPad. ANSWER\: B::Яка з програм призначена для роботи з малюнками\: A. Microsoft Word. B. Paint. C. Microsoft Excel. D. Блокнот. E. WordPad. ANSWER\: B

// question: 122682 name: Яка система числення використовується для кодування інформації в комп’ютері? A. Двійкова система числення....

::Яка система числення використовується для кодування інформації в комп’ютері? A. Двійкова система числення....::Яка система числення використовується для кодування інформації в комп’ютері? A. Двійкова система числення. B. Десяткова система числення. C. Шістнадцяткова система числення. D. Римська система числення. E. Трійкова система числення. ANSWER\: A

// question: 122685 name: Який величиною позначається мінімальна одиниця інформації? A. Кбайт B. Байт C. Біт D. См. E. Кг. ANSWER: C

::Який величиною позначається мінімальна одиниця інформації? A. Кбайт B. Байт C. Біт D. См. E. Кг. ANSWER\: C::Який величиною позначається мінімальна одиниця інформації? A. Кбайт B. Байт C. Біт D. См. E. Кг. ANSWER\: C

// question: 122695 name: Який тип принтерів є найбільш виробничим? A. матричний принтер. B. струменевий принтер. C. лазерий принтер. D. ...

::Який тип принтерів є найбільш виробничим? A. матричний принтер. B. струменевий принтер. C. лазерий принтер. D. ...::Який тип принтерів є найбільш виробничим? A. матричний принтер. B. струменевий принтер. C. лазерий принтер. D. струменевий і лазерий принтери. E. струменевий і матричний принтери. ANSWER\: C

// question: 122673 name: Які види інформації Ви знаєте? A.алфавітно-цифрова, візуально-графічна, звукова, комбінована; B. статистична, ...

::Які види інформації Ви знаєте? A.алфавітно-цифрова, візуально-графічна, звукова, комбінована; B. статистична, ...::Які види інформації Ви знаєте? A.алфавітно-цифрова, візуально-графічна, звукова, комбінована; B. статистична, динамічна, сірошкальна, кольорова; C. звукова, алфавітно-цифрова, статистична візуально-графічна, сіро шкальна візуально-графічна, кольорова, комбінована; D. алфавітно-цифрова, візуально-графічна, звукова, комбінована, статична, динамічна; E. візуальна, звукова, рухома, нерухома, кольорова, чорнобіла, комбінована, числова, буквена. ANSWER\: A

// question: 122463 name: Які команди містяться в Контекстно-залежному меню Панелі задач: A. Панели инструментов, Окна каскадом.... ...

::Які команди містяться в Контекстно-залежному меню Панелі задач\: A. Панели инструментов, Окна каскадом.... ...::Які команди містяться в Контекстно-залежному меню Панелі задач\: A. Панели инструментов, Окна каскадом.... Показать робочий стол, Свойства B. Рабочий стол Active Desktop, Открыть, Панели инструментов, Окна каскадом.... Свойства, Закрыть C. Рабочий стол Active Desktop, Проводник, Свернуть все окна D. Рабочий стол Active Desktop, Упорядочить значки, Выстроить значки, Обновить, Создать, Свойства E. Проводник, Рабочий стол Active Desktop, Вырезать .... ANSWER\: A

// question: 122755 name: Які команди містяться в Контекстно-залежному меню Панелі задач: A. Панели инструментов, Окна каскадом.... ...

::Які команди містяться в Контекстно-залежному меню Панелі задач\: A. Панели инструментов, Окна каскадом.... ...::Які команди містяться в Контекстно-залежному меню Панелі задач\: A. Панели инструментов, Окна каскадом.... Показать робочий стол, Свойства B. Рабочий стол Active Desktop, Открыть, Панели инструментов, Окна каскадом.... Свойства, Закрыть C. Рабочий стол Active Desktop, Проводник, Свернуть все окна D. Рабочий стол Active Desktop, Упорядочить значки, Выстроить значки, Обновить, Создать, Свойства E. Проводник, Рабочий стол Active Desktop, Вырезать .... ANSWER\: A

// question: 122461 name: Які команди містяться в Контекстно-залежному меню папки чи файлу: A. Обновить, Найти, Вырезать, Копировать, ...

::Які команди містяться в Контекстно-залежному меню папки чи файлу\: A. Обновить, Найти, Вырезать, Копировать, ...::Які команди містяться в Контекстно-залежному меню папки чи файлу\: A. Обновить, Найти, Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить B. Открыть, Проводник, Найти, Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить, Свойства C. Проводник, Найти, Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить, Свойства, Создать D. Открыть, Копировать, Вставить, Удалить, Свойства E. Проводник, Найти, Вырезать, Копировать, Вставить, Свернуть все окна ANSWER\: B

// question: 122753 name: Які команди містяться в Контекстно-залежному меню папки чи файлу: A. Обновить, Найти, Вырезать, Копировать, ...

::Які команди містяться в Контекстно-залежному меню папки чи файлу\: A. Обновить, Найти, Вырезать, Копировать, ...::Які команди містяться в Контекстно-залежному меню папки чи файлу\: A. Обновить, Найти, Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить B. Открыть, Проводник, Найти, Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить, Свойства C. Проводник, Найти, Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить, Свойства, Создать D. Открыть, Копировать, Вставить, Удалить, Свойства E. Проводник, Найти, Вырезать, Копировать, Вставить, Свернуть все окна ANSWER\: B

// question: 122462 name: Які команди містяться в Контекстно-залежному меню Робочого столу: A. Рабочий стол Active Desktop Найти, Вырезать, ...

::Які команди містяться в Контекстно-залежному меню Робочого столу\: A. Рабочий стол Active Desktop Найти, Вырезать, ...::Які команди містяться в Контекстно-залежному меню Робочого столу\: A. Рабочий стол Active Desktop Найти, Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить B. Рабочий стол Active Desktop, Проводник, Найти, Вырезать, Копировать C. Проводник, Найти, Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить, Свойства, Создать D. Рабочий стол Active Desktop, Упорядочить значки, Выстроить значки, Обновить, Создать, Свойства E. Свернуть все окна, Проводник, Рабочий стол Active Desktop ANSWER\: D

// question: 122754 name: Які команди містяться в Контекстно-залежному меню Робочого столу: A. Рабочий стол Active Desktop Найти, Вырезать, ...

::Які команди містяться в Контекстно-залежному меню Робочого столу\: A. Рабочий стол Active Desktop Найти, Вырезать, ...::Які команди містяться в Контекстно-залежному меню Робочого столу\: A. Рабочий стол Active Desktop Найти, Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить B. Рабочий стол Active Desktop, Проводник, Найти, Вырезать, Копировать C. Проводник, Найти, Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить, Свойства, Создать D. Рабочий стол Active Desktop, Упорядочить значки, Выстроить значки, Обновить, Создать, Свойства E. Свернуть все окна, Проводник, Рабочий стол Active Desktop ANSWER\: D

// question: 122730 name: Ярлик в операційній системі MS Windows – це: A. місце для зберігання файлу; B. частина файлу; C. назва програми і ...

::Ярлик в операційній системі MS Windows – це\: A. місце для зберігання файлу; B. частина файлу; C. назва програми і ...::Ярлик в операційній системі MS Windows – це\: A. місце для зберігання файлу; B. частина файлу; C. назва програми і документа; D. архів; E. посилання на інший об’єкт. ANSWER\: E

// question: 277921 name: MEDLINE - це:

::MEDLINE - це\:::MEDLINE - це\:{

~Операційна система

~Програма, для пошуку інформації

=Інформаційно-пошукова бібліографічна система

~Експертна система

~Програма, для діагностики захворювань внутрішніх органів

}

// question: 277925 name: Medline часто розбивається на "backfiles"-це поділ::Medline часто розбивається на "backfiles"-це поділ::Medline часто розбивається на "backfiles"-це поділ - {

~по авторам книг

~по темах

~по датах

~по базах даних

~всі відповіді правильні

}

// question: 277926 name: PubMed -::PubMed - ::PubMed - {

~містить у собі назви усіх авторів

~містить у собі назви усіх публікацій

~містить у собі цитати з журналів, що межують з областю медицини

~немає жодної правильної відповіді

~всі відповіді правильні

}

// question: 277864 name: База знань експертної системи — це:::База знань експертної системи — це\:::База знань експертної системи — це\:{

=частина системи, в якій містяться факти;

~множина правил, за якими здійснюють розв'язування задачі;

~частина системи, в якій містяться висновки;

~частина системи, що відповідає за прийняття рішень;

~частина системи, що забезпечує пошук інформації.

}

// question: 277894 name: В 90-х роках експертні системи використовувались в::В 90-х роках експертні системи використовувались в::В 90-х роках експертні системи використовувались в\:{

~економіці;

=медицині й діагностиці;

~агропромисловості;

~інженерії;

~будівництві.

}

// question: 277867 name: В експертних системах правила, за якими розв''язую::В експертних системах правила, за якими розв''язую::В експертних системах правила, за якими розв'язуються проблеми в конкретній предметній області, зберігаються в\:{

=базі знань;

~базі даних;

~базі знань і базі даних;

~підсистемі формування висновків;

~Підсистемі набуття знань.

}

// question: 277944 name: В експертній системі "Consilium" в закладці "Запи::В експертній системі "Consilium" в закладці "Запи::В експертній системі "Consilium" в закладці "Запись в историю болезни" вносяться\:{

~Симптоми пацієнта

~Паспортні дані пацієнта

~Облідування по розділам медицини

=Результати діагностики

~Немає жодної правильної відповіді

}

// question: 277943 name: В експертній системі "Consilium" в закладці "Пасп::В експертній системі "Consilium" в закладці "Пасп::В експертній системі "Consilium" в закладці "Паспорт" вносяться\:{

~Симптоми пацієнта

=Паспортні дані пацієнта

~Облідування по розділам медицини

~Результати діагностики

~Немає жодної правильної відповіді

}

// question: 277877 name: В інтелектуальних системах для подання знань викор::В інтелектуальних системах для подання знань викор::В інтелектуальних системах для подання знань використовують\:{

=алгоритмічну модель;

~продукційні моделі;

~семантичні мережі;

~фрейми;

~всі відповіді правильні.

}

// question: 277922 name: В якому році Національна медична бібліотека США на::В якому році Національна медична бібліотека США на::В якому році Національна медична бібліотека США надала безкоштовний доступ до MEDLINE через Інтернет?{

=1997


~1991

~2004


~1930

~1999


}

// question: 277891 name: Виберіть правильне визначення:

::Виберіть правильне визначення\:::Виберіть правильне визначення\:{

~експертна система \= механізм вводу + база знань;

~експертна система \= механізм вводу + база знань + механізм виводу;

=експертна система \= механізм виводу + правила;

~експертна система \= механізм вводу + правила + механізм виводу;

~експертна система \= механізм вводу + база даних.

}

// question: 277913 name: Вкажіть перші експертні системи:::Вкажіть перші експертні системи\:::Вкажіть перші експертні системи\:{

~Casnet і Dendral

~Pip і Casnet

=Mycin і Dendral

~Intersist і Dendral

~Dendral і Pip

}

// question: 277899 name: Дані – це:::Дані – це\:::Дані – це\:{

=окремі факти, що характеризують об’єкти, процеси і явища в предметній області;

~принципи, зв’язки, закони, що дозволяють вирішувати завдання в області штучного інтелекту;

~виявлені закономірності предметної області;

~принципи, зв’язки, закони, що дозволяють вирішувати завдання в предметній області;

~теоретично обґрунтоване правило, яке, що дозволяє скоротити перебір у дереві рішень.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Default for Медична інформатика(Дистанційне навчання)/Основи обробки табличної інформації в Excel Використання Microsoft Excel для статистичної обробки результатів медичних досліджень. Побудова діаграм за допомогою Excel.$CATEGORY: $course$/Default for Медична інформатика(Дистанційне навчання)/Основи обробки табличної інформації в Excel Використання Microsoft Excel для статистичної обробки результатів медичних досліджень. Побудова діаграм за допомогою Excel.

// question: 193965 name: Для побудови діаграми в МS ЕхсеІ дані групуються:

::Для побудови діаграми в МS ЕхсеІ дані групуються\:::Для побудови діаграми в МS ЕхсеІ дані групуються\:{

=в ряди;


~в стовпці;

~в діапазони комірок;

~в ряди і стовпці;

~немає правильної відповіді;

}

// question: 194018 name: Для присвоєння ім''я комірці електронної таблиці M::Для присвоєння ім''я комірці електронної таблиці M::Для присвоєння ім'я комірці електронної таблиці MS Excel треба\:{

~ввести ім'я в комірку;

=виконати команду Вставка→Имя→Присвоить...;

~виконати інші дії;

~виконати команду Переименовать;

~виконати команду Правка→Специальная вставка;

}

// question: 194015 name: Для редагування значення комірки електронної табли::Для редагування значення комірки електронної табли::Для редагування значення комірки електронної таблиці MS Excel потрібно\:{

~виділити комірку і змінити її значення;

~виділити комірку, натиснути на функціональну клавішу Р4 і змінити значення комірки;

=виділити комірку, встановити текстовий курсор у рядок формул, внести редакцію в записи комірки і натиснути на клавішу Enter;

~виділити комірку, натиснути на функціональну клавішу Р8 і змінити значення комірки;

~виконати інші дії;

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Default for Медична інформатика(Дистанційне навчання)$CATEGORY: $course$/Default for Медична інформатика(Дистанційне навчання)

// question: 277942 name: Для роботи з раніше обслідуваним пацієнтом потрібн

::Для роботи з раніше обслідуваним пацієнтом потрібн::Для роботи з раніше обслідуваним пацієнтом потрібно використати закладку\:{

~Библиотека

~Паспорт

~Повторный прием

~Запись в историю болезни

~Немає жодної правильної відповіді

}

// question: 277908 name: Для чого призначена база даних в експертній систем::Для чого призначена база даних в експертній систем::Для чого призначена база даних в експертній системі?{

~для збереження довгострокових даних, що описують розглянуту область.

~формує таку послідовність правил, що, будучи застосованими до вихідних даних, приводять до рішення задачі.

~автоматизує процес наповнення ЕС знаннями, здійснюваний користувачем-експертом

~пояснює, як система одержала рішення задачі.

=для збереження вихідних і проміжних даних розв'язуваної в сучасний момент задачі.

}

// question: 277909 name: Для чого призначена база знань в експертній систем::Для чого призначена база знань в експертній систем::Для чого призначена база знань в експертній системі?{

~пояснює, як система одержала рішення задачі.

~формує таку послідовність правил, що, будучи застосованими до вихідних даних, приводять до рішення задачі.

~автоматизує процес наповнення ЕС знаннями, здійснюваний користувачем-експертом

=призначена для збереження довгострокових даних, що описують розглянуту область (а не поточних даних), і правил, що описують доцільні перетворення даних цієї області.

~для збереження вихідних і проміжних даних розв'язуваної в сучасний момент задачі.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Default for Медична інформатика(Дистанційне навчання)/Основи обробки табличної інформації в Excel Використання Microsoft Excel для статистичної обробки результатів медичних досліджень. Побудова діаграм за допомогою Excel.$CATEGORY: $course$/Default for Медична інформатика(Дистанційне навчання)/Основи обробки табличної інформації в Excel Використання Microsoft Excel для статистичної обробки результатів медичних досліджень. Побудова діаграм за допомогою Excel.

// question: 193983 name: Для чого призначена вкладка Выравнивание вікна Фор

::Для чого призначена вкладка Выравнивание вікна Фор::Для чого призначена вкладка Выравнивание вікна Формат названия диаграммы в МS ЕхсеІ\:{

~для вирівнювання підпису осей діаграми;

~для вирівнювання діаграми на листі;

~для зміни орієнтації тексту назви діаграми;

=для вирівнювання тексту назви по центру області побудови діаграми;

~для вирівнювання тексту назви діаграми по горизонталі і по вертикалі, а також зміни її орієнтації;

}

// question: 193981 name: Для чого призначена вкладка Шкала вікна Формат оси::Для чого призначена вкладка Шкала вікна Формат оси::Для чого призначена вкладка Шкала вікна Формат оси в МS ЕхсеІ\:{

~для визначення лінійних розмірів діаграми вздовж відповідних осей;

=для встановлення типу, масштабу, діапазону зміни значень даних і ціни поділки шкали на відповідних осях;

~для зміни масштабу зображення діаграми;

~для встановлення типу;

~для встановлення масштабу, діапазону зміни значень даних;

}

// question: 194011 name: Для чого призначена кнопка Автосумма на панелі інс::Для чого призначена кнопка Автосумма на панелі інс::Для чого призначена кнопка Автосумма на панелі інструментів Стандартная в MS Excel\:{

~знаходження суми числових значень комірок за заданим критерієм;

~знаходження суми числових значень комірок стовпця;

=знаходження суми числових значень комірок виділеного діапазону;

~знаходження суми числових значень комірок рядка;

~знаходження різниці числових значень комірок виділеного діапазону;

}

// question: 193946 name: Для чого призначена кнопка Автосумма на панелі інс::Для чого призначена кнопка Автосумма на панелі інс::Для чого призначена кнопка Автосумма на панелі інструментів Стандартная МS ЕхсеІ\:{

=для обчислення суми числових даних, які містяться в діапазоні комірок стовпця або рядка;

~для обчислення суми числових даних, які містяться в діапазоні несуміжних комірок стовпця;

~для обчислення суми числових даних, які містяться в прямокутному діапазоні;

~для обчислення суми числових даних, які містяться в квадратному діапазоні;

~для обчислення суми числових даних, які містяться на двох суміжних листах;

}

// question: 193986 name: Для чого призначена програма Мастер диаграмм в МS::Для чого призначена програма Мастер диаграмм в МS ::Для чого призначена програма Мастер диаграмм в МS ЕхсеІ\:{

~для збереження діаграм на диску;

=для побудови діаграм;

~для виділення елемента діаграми;

~для видалення діаграми;

~всі відповіді вірні;

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Default for Медична інформатика(Дистанційне навчання)$CATEGORY: $course$/Default for Медична інформатика(Дистанційне навчання)

// question: 277910 name: Для чого призначений вирішувач (інтерпретатор) в е

::Для чого призначений вирішувач (інтерпретатор) в е::Для чого призначений вирішувач (інтерпретатор) в експертній системі?{

~пояснює, як система одержала рішення задачі.

~формує таку послідовність правил, що, будучи застосованими до вихідних даних, приводять до рішення задачі.

~автоматизує процес наповнення ЕС знаннями, здійснюваний користувачем-експертом

~призначена для збереження довгострокових даних, що описують розглянуту область (а не поточних даних), і правил, що описують доцільні перетворення даних цієї області.

~використовуючи вихідні дані з робочої пам'яті і знання з БЗ, формує таку послідовність правил, що, будучи застосованими до вихідних даних, приводять до рішення задачі.

}

// question: 277911 name: Для чого призначений Компонент придбання знань в е::Для чого призначений Компонент придбання знань в е::Для чого призначений Компонент придбання знань в експертній системі?{

~пояснює, як система одержала рішення задачі.

~формує таку послідовність правил, що, будучи застосованими до вихідних даних, приводять до рішення задачі.

~автоматизує процес наповнення ЕС знаннями, здійснюваний користувачем-експертом.

~призначена для збереження довгострокових даних, що описують розглянуту область (а не поточних даних), і правил, що описують доцільні перетворення даних цієї області.

~використовуючи вихідні дані з робочої пам'яті і знання з БЗ, формує таку послідовність правил, що, будучи застосованими до вихідних даних, приводять до рішення задачі.

}

// question: 277912 name: Для чого призначений Пояснювальний компонент в екс::Для чого призначений Пояснювальний компонент в екс::Для чого призначений Пояснювальний компонент в експертній системі?{

=пояснює, як система одержала рішення задачі (чи чому вона не одержала рішення) і які знання вона при цьому використовувала.

~формує таку послідовність правил, що, будучи застосованими до вихідних даних, приводять до рішення задачі.

~автоматизує процес наповнення ЕС знаннями, здійснюваний користувачем-експертом.

~призначена для збереження довгострокових даних, що описують розглянуту область (а не поточних даних), і правил, що описують доцільні перетворення даних цієї області.

~використовуючи вихідні дані з робочої пам'яті і знання з БЗ, формує таку послідовність правил, що, будучи застосованими до вихідних даних, приводять до рішення задачі.

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Default for Медична інформатика(Дистанційне навчання)/Основи обробки табличної інформації в Excel Використання Microsoft Excel для статистичної обробки результатів медичних досліджень. Побудова діаграм за допомогою Excel.$CATEGORY: $course$/Default for Медична інформатика(Дистанційне навчання)/Основи обробки табличної інформації в Excel Використання Microsoft Excel для статистичної обробки результатів медичних досліджень. Побудова діаграм за допомогою Excel.

// question: 194027 name: Для чого призначені формули в електронних таблицях

::Для чого призначені формули в електронних таблицях::Для чого призначені формули в електронних таблицях MS Excel\:{

~для описування даних;

~для скороченного запису дій;

=для виконання дій над вмістом комірок;

~для введення даних;

~для побудови діаграм;

}

// question: 0 name: switch category to $course$/Default for Медична інформатика(Дистанційне навчання)$CATEGORY: $course$/Default for Медична інформатика(Дистанційне навчання)

// question: 277884 name: До переваг використання експертних систем відносят

::До переваг використання експертних систем відносят::До переваг використання експертних систем відносять\:{

~сталість;