Повідомлення про помилку під час передавання даних комп'ютерною мережею D. квитанція, що видається користувачу в кінці звітного періоду із зазначенням об'ємів переданої й одержаної ним інформації E. адреса, яка містить конкретний маршрут


Обробка та аналіз медико-біологічних даних”Сторінка6/8
Дата конвертації24.01.2021
Розмір27.5 Mb.
ТипПовідомлення
1   2   3   4   5   6   7   8
Обробка та аналіз медико-біологічних даних” 1. Знак оклику в імені об’єкта в MS Access означає, що…

  1. наступним за ним елементом є елемент, який визначається користувачем.

  2. наступним за ним елементом є елемент, який є невизначеним.

  3. наступним за ним елементом є стандартний елемент.

  4. *запит на додавання даних;

  5. наступним за ним елементом є елемент, який є складним.
 1. Визначити, яке поле може бути ключовим у таблиці MS Access.

  Ім’я поля

  Тип

  Опис

  Прізвище

  Текстовий

  Прізвище та ім’я спортсмена

  Країна

  Текстовий

  Назва країни

  Вид спорту

  Текстовий

  Назва виду спорту

  Місце

  Числовий

  Місце, яке займає спортсмен

  1. Прізвище;

  2. Країна;

  3. *Прізвище+Місце;

  4. Прізвище; Час;

  5. Країна+Вид спорту.
 1. У таблиці MS Access «Співробітники» є поля «Прізвище» й «Ім'я». Обчислюване поле, що об'єднує прізвище й ім'я

  1. Співробітник: [Прізвище] & " " & [Ім'я];

  2. Співробітник: [Прізвище] & [Ім'я];

  3. *Співробітник: [Прізвище] And [Ім'я];

  4. Співробітник: [Прізвище] також [П.І.П.];

  5. Співробітник: [Прізвище] Or [Ім'я].
 1. Запит на поновлення в MS Access дозволяє виконувати дії…

  1. *виводити відібрані записи на екрані.

  2. змінювати значення полів у таблиці.

  3. додавати записи у таблицю.

  4. автоматично поновлювати дані в таблиці.

  5. видаляти записи з таблиці.
 1. Необхідно створити запит, що буде містити дані з таблиць «Медичні картки» й «Реєстратура» в MS Access. У схемі даних між цими таблицями встановлений зв'язок «один»-до-«багатьох». Що потрібно зробити при створенні запиту в режимі конструктора відразу після додавання таблиць у запит?

  1. Встановити зв'язок між таблицями в запиті, а потім додати поля в бланк запиту;

  2. Видалити зв'язок між таблицями в запиті, а потім додати поля в бланк запиту;

  3. *Відразу додати поля в бланк запиту, тому що таблиці в запиті будуть зв'язані автоматично;

  4. Перехресний запит;

  5. Відразу додати поля в бланк запиту, а потім видалити зв'язок між таблицями в запиті.
 1. Обчислюване поле у запиті в MS Access записують у форматі…

  1. *ім’я нового поля : вираз;

  2. вираз = ім’я нового поля;

  3. вираз : ім’я нового поля;

  4. вираз;

  5. у форматі 3D.
 1. Для чого призначена панель інструментів Діаграми у програмі MS Excel?

  1. зберегти діаграму;

  2. викликати діалогове вікно Майстер діаграм;

  3. для переміщення діаграми;

  4. для здійснення статистичних обрахунків;

  5. *вносити зміни в будь-який елемент діаграми.
 1. Кнопки, що розміщені на стандартній панелі інструментів вікна програми MS Excel призначені для...

  1. форматування даних;

  2. *сортування даних;

  3. фільтрування даних;

  4. вибірки даних;

  5. архівуванням даних.
 1. Кругова діаграма ілюструє співвідношення...

  1. загального значення з кількох наборів даних;

  2. *частини та цілого;

  3. непарні інтервали даних;

  4. окремих компонентів;

  5. парних інтервалів даних.
 1. Які Ви знаєте шкали вимірювання?

  1. *шкала класифікації (номінальна), шкала порядку, шкала інтервалів, шкала відношень.

  2. адитивна, номінальна, транзитивна;

  3. тотожна, рангового порядку, шкала інтервалів;

  4. шкала порядку, шкала класифікації, адитивна;

  5. окремих компонентів; парних інтервалів даних, шкала інтервалів.
 1. Концептуальне представлення інформаційної моделі ...

   1. Філософський погляд на методи рішення задачі;

   2. *Охоплює всю задачу - це точка зору адміністратора інформаційної системи;

   3. Формування уявлення про дані, їх склад та використання;

   4. Представленням об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними;

   5. Представлення інформації з точки зору користувача інформаційної системи.
 1. Як можна знищити помилкові зв'язки між таблицями БД в Access?

  1. *Встановити курсор миші на лінії зв'язку, викликати контексне меню і вибрати команду "Удалить";

  2. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу Delete;

  3. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу F1;

  4. Вибрати команду "Удалить";

  5. Встановити курсор миші на лінії зв'язку і натиснути клавішу Backspace.
 1. Що таке інформаційна модель?

  1. Схема, що відображає таблиці Access та зв'язки між ними;

  2. Представлення об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними;

  3. Вікно Access для встановлення зв'язків між таблицями;

  4. Філософський погляд на склад та використання інформації;

  5. *Спосіб формування уявлення про дані, їх склад та використання.
 1. Ієрархічна модель БД характеризується...

  1. Представленням об'єктів в вигляді деревовидної структури;

  2. *Наявністю між об'єктами зв'язків типу "один-до-багатьох";

  3. формування уявлення про дані, їх склад та використання;

  4. Представленням об'єктів в вигляді таблиць і зв'язків між ними;

  5. Представленням об'єктів в вигляді мережі.
 1. Зовнішнє представлення інформаційної моделі ...

  1. Філософський погляд на предметну область задачі;

  2. Представленням об'єктів в вигляді деревовидної структури;

  3. *Представлення інформації з точки зору людини-користувача інформаційної системи;

  4. Представленням об'єктів в вигляді локальної структури;

  5. Охоплює всю задачу - це точка зору адміністратора інформаційної системи.
 1. Ключовий атрибут це -...

  1. Атрибут, за визначеннями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів цього ж об'єкту;

  2. *Атрибут, за занченнями якого можна однозначно визначити значення інших атрибутів всіх об'єктів, які з ним пов'язані;

  3. Встановлюється для поля вторинного ключа;

  4. Атрибут, за значеннями якого можна однозначно визначити значення всіх БД, що знаходяться на даному комп'ютері;

  5. Встановлюється для поля МЕМО.
 1. Умови відбору в запиті на мові SQL вказуються...

  1. В секції SELECT;

  2. В секції FROM;

  3. В секції SQL;

  4. Вказуються автоматично;

  5. *В секції WHERE.
 1. Яку максимальну кількість робочих листів може містити робоча книга?

   1. 3;

   2. 10;

   3. *256;

   4. 536;

   5. необмежено.
 1. Що означає, коли в комірці ви бачите таку групу символів #########

  1. В комірку введена не допустима інформація;

  2. *Вибрана ширина комірки, не дозволяє розмістити в ній результати обчислень;

  3. введені в комірку числа сприймаються як текст;

  4. Виникла помилка в обчисленнях по формулі;

  5. Виконані дії призвели до неправильної роботи комп'ютера.
 1. Як зробити так, щоб введені в комірку числа сприймались, як текст?

  1. Числа, введені в комірку, завжди сприймаються Excel тільки як числа;

  2. *Виконати команду ФОРМАТ-комірки... і на вкладці "Формат комірок " вибрати "Текстовий";

  3. Перед початком введення числа натиснути клавішу "Spase"(Пробіл);

  4. Числа, введені в комірку, завжди сприймаються Excel тільки як текст;

  5. Просто вводити числа в комірку. Комп'ютер сам визначить число це або текст.
 1. Регресійний аналіз призначений для:

  1. побудови ліній тренду, що описують даний процесс;

  2. прогназування даних експериментів;

  3. *одержання по експериментальним даним математичних моделей, що описують поводження деякого процессу;

  4. проведення розрахунків обсягів реалізації фармапрепарату по місяцях;

  5. регресійний аналіз призначений для перевірки вибірки на нормальний закон розподілу.
 1. Для вибору методу встановлення зв'язку між зміннми слід в першу чергу:

  1. розрахувати коефіцієнти ассиметрії та ексцесу вибірок;

  2. визначити статистичне формулювання задачі, встановити закон розподілу вибірок;

  3. побудовати діаграму, що ілюструє процес та використання вбудованих статистичних функцій;

  4. побудовати лінії тренду, що описують даний процесс;

  5. *визначити кількість змінних; тип числових шкал, в яких вимірюються змінні; закон розподілу вибірок.
 1. Що таке комп'ютерна мережа?

       1. *Сукупність комунікаційного обладнання та програмного забезпечення для забезпечення передачі інформації між комп'ютерами.

       2. Сукупність мережевих адаптерів та кабельних з'єднань різного типу.

       3. Кілька базових станцій, серверів, однотипних персональних комп'терів.

       4. Група персональних комп'ютерів, що з'єднані лініями зв'язку.

       5. Кілька однотипних персональних комп'терів.
 1. Як поділяються локальні мережі за рівнями?

  1. Робочої групи, відділу, підприємства;

  2. Робочої групи, підприємства, регіону;

  3. *Локальні та регіональні, внутрішні та зовнішні;

  4. Підприємства, регіону, країни, міжконтинентами;

  5. Відділу, підприємства, країни (національна мережа.
 1. Як класифікуються мережі за спопобом з'єднання ПК ( за топологією)?

  1. Спіральні, зіркоподібні, оптоволоконні;

  2. *"Спільна шина", зіркоподібні, "token ring (кільце)";

  3. Зіркоподібні, оптоволоконні, безпровідні;

  4. Кабельні, оптоволоконні;

  5. Кільцеві, зіркоподібні, "сніжинка".
 1. Що таке мережевий протокол?

  1. Порядок передачі та обробки сигналів між ПК з метою забезпечення передачі інформації;

  2. *Стандарт передачі інформації;

  3. Пристрій, що забезпечує підключення окремого ПК до мережі;

  4. Інструкція по використанню ЛОМ;

  5. Стандарт кабельного з'єднання при створенні мережі ПК.
 1. Які найпоширеніші протоколи фізичного рівня ви знаєте?

  1. HTTP, NETBEUI, POP3;

  2. IMAPI, HTTP, TCP/IP, IPX/SPX;

  3. HTTP, ІР;

  4. HTTP, NETBEUI, POP3;

  5. *TCP/IP, IPX/SPX, NETBEUI.
 1. Що називають службою Інтернет?

  1. Програмне забезпечення Інтернет-сервера;

  2. Програмне зебезпечення Інтернет-клієнта;

  3. *Можливість одержання певної інформації (інформаційної послуги);

  4. Протоколи фізичного рівня;

  5. Електронну пошту.
 1. Що таке веб-сторінка?

       1. Текстовий документ, доступ до якого здійснюється через гіперпосилання.

       2. Це текстовий файл, призначений для прикріплення та пересилання електронною поштою.

       3. Технологія доступу – стандарт;

       4. *Це текстовий документ, для розмітки та оформлення якого використано мову HTML.

       5. Це файл з розширенням ".html" і папка з тією ж назвою на одному з дисків ПК користувача.
 1. Що таке веб-сайт?

  1. Програмне забезпечення для пошуку інформації в мережі Інтернет.

  2. Мережеві протоколи різних рівнів;

  3. Числова адреса мережі та числова адреса ПК в мережі.

  4. Це текстовий документ, для розмітки та оформлення якого використано мову HTML.

  5. *Сукупність веб-сторінок, об'єднаних єдиною тематикою, які належать одному власникові.
 1. Що таке телемедицина?

  1. *Галузь медицини, що використовує телекомунікаційні й інформаційні технології для забезпечення медичної допомоги на відстані.

  2. Галузь медицини, що використовує телекомунікаційні й інформаційні технології для забезпечення дистанційного проведення хірургічних операцій.

  3. Застосування новітніх інформаційних та комунікаційних технологій.

  4. Новітні системи діагностики та лікування;

  5. Використання усіх видів комп'ютерних технологій в охороні здоров'я, спеціальному навчанні і управлінні.
 1. Вкажіть основні групи телемедичних систем:

  1. Системи віддаленого консультування, а також системи біорадіотелеметрії.

  2. Біорадіотелеметрія телеасистування;

  3. *Засоби віддаленого консультування, діагностики, лікування та засоби віддаленого моніторингу життєвих функцій.

  4. Засоби віддаленого консультування, навчання а також засоби віддалнеонго лікування, діагностики.

  5. Телекомунікаційні системи, біорадіотехнічні системи, біохімічні, діагностичні, стоматологічні медичні системи.
 1. Двійкову систему числення винайшов у 1674 році:

  1. Непер;

  2. *Максвел;

  3. Едісон;

  4. Лейбніц;

  5. Моучлі та Еккертом.
 1. Першу ЕОМ «ENIAC» на електронних лампах було створено в:

  1. 1946 році у Франції;

  2. 1926 році в Англії;

  3. 1976 році в Україні

  4. *1946 році в США;

  5. 1960 році в Росії.
 1. Перший біполярний транзистор було сконструйовано ученими США у:

   1. 1946 році;

   2. *1948 році;

   3. 1951 році;

   4. 2000 році;

   5. 1955 році.
 1. Функціональний принцип роботи ЕОМ було сформульовано у 1949 році:

 1. Айкеном;

 2. Стібніцем;

 3. Паркінсоном;

 4. Джоном Лененом;

 5. *Джоном фон Нейманом.
 1. Першу радянську ЕОМ (МЕСМ) було виготовлено під керівництвом

С. Лебедєва у:

 1. 1947 році;

 2. *1953 році;

 3. 1951 році;

 4. 1995 році;

 5. 1955 році.
 1. Елементарною базою ЕОМ четвертого покоління є:

 1. зубчасті колеса;

 2. *великі інтегральні схеми;

 3. транзистори;

 4. ПК;

 5. лампи.
 1. Напівпровідники є елементною базою для ЕОМ:

 1. першого покоління;

 2. третього покоління;

 3. останього покоління;

 4. *другого покоління;

 5. четвертого покоління.
 1. Предметом вивчення інформатики є

 1. персональний комп’ютер;

 2. *інформаційні процеси та інформаційні системи;

 3. структура різних видів медичної інформації;

 4. дослідження різних видів повідомлень;

 5. загальні властивості медичної інформації.
 1. Наукові положення та принципи інформатики значно полегшують

 1. життя людини;

 2. *роботу з інформацією, можливість приймати правильні рішення;

 3. розв’язування медичних задач;

 4. розуміння людиною навколишнього світу;

 5. постановку медичних задач.
 1. Яке поняття в інформатиці є основним?

 1. *інформація;

 2. алгоритм;

 3. комп’ютер;

 4. програма;

 5. управління.
 1. До інформаційних процесів належать:

 1. пошук, збір, обробка інформації;

 2. передача, збереження інформації;

 3. *процеси, перераховані у першій та другій відповідях;

 4. запуск програми на виконання;

 5. збереження файлу на диск.
 1. Мова, зрозуміла комп’ютеру, містить:

 1. 33 символи;

 2. 256 символів;

 3. 65536 символів;

 4. 8 символів;

 5. *два символи.
 1. Найменшою одиницею вимірювання інформації в ПК є:

 1. байт;

 2. *біт;

 3. одиниця;

 4. 8 символів;

 5. нуль.
 1. Перетворення інформації з однієї форми в іншу називається:

 1. передачею;

 2. зміною інформації;

 3. модуляцією;

 4. *кодуванням;

 5. маніпуляцією.
 1. Для обробки комп’ютером будь-яка інформація подається у вигляді:

 1. повідомлень;

 2. *двійкових кодів;

 3. команд;

 4. програм;

 5. алгоритмів.
 1. Оптичними носіями інформації в ПК є:

 1. дискети;

 2. *вінчестери;

 3. гнучкі диски;

 4. лазерні компакт-диски;

 5. жорсткі диски.
 1. Телездоров’я - це

 1. *галузь медицини, яка використовує телекомунікаційні та електронні інформаційні технології для забезпечення медичної допомоги на відстані;

 2. один з прикладних напрямків медичної науки, який використовує медичні та діагностичні технології для надання висококваліфікованої медичної допомоги на відстані;

 3. використання інформаційних комунікацій в медичному навчанні, науковій діяльності, профілактиці, адмініструванні;

 4. використання комп’ютерних технологій в охороні здоров'я, навчанні та управлінні;

 5. використання телекомунікаційних технологій для забезпечення інформацією споживачів (лікарів і/чи пацієнтів).
 1. Регістри процесора це:

 1. *внутрішня ділянка пам’яті процесора;

 2. клавіші на клавіатурі;

 3. ділянка ПЗП;

 4. зовнішня ділянка пам’яті;

 5. кеш-пам’ять.
 1. Тактова частота мікропроцесора вимірюється в:

 1. *Гц;

 2. КГц;

 3. МГц;

 4. Кг;

 5. мГц.

 1. Розрядність мікролроцесора - це кількість розрядів у двійкових числах, які обробляються процесором за:

  1. два такти;

  2. *один такт;

  3. пів такту;

  4. один період;

  5. три такти.
 1. Вузли комп'ютера пов'язані з мікропроцесором та між собою через:

 1. шосе;

 2. дорогу;

 3. шлюзи;

 4. *магістраль;

 5. стежину.
 1. Розмір екрана визначається довжиною діагоналі в:

 1. міліметрах;

 2. дециметрах;

 3. мілівольтах;

 4. *дюймах;

 5. сантиметрах.
 1. Чим менший розмір точки зображення, тим…

 1. кольоровіше зображення;

 2. *гірше зображення;

 3. якісніше зображення;

 4. об’ємніше зображення;

 5. повніше зображення.
 1. Основне призначення шини адреси?

 1. служить для вибору потрібної комірки пам'яті, а також портів введення-виведення;

 2. для рівномірного розподілу ресурсів ПК;

 3. для виконання певних арифметичних та логічних операцій;

 4. для запису інформації до комірок пам'яті;

 5. *служить для управління з боку мікропроцесора усіма системами та процесами, що відбуваються в комп'ютері.
 1. Основне призначення шини даних?

 1. *служить для передачі інформації від мікропроцесора до будь-якого пристрою або, навпаки, від пристрою до мікропроцесора;

 2. служить для вибору потрібної пам'яті, а також портів введення-виведення;

 3. служить для управління з боку мікропроцесора усіма системами та процесами, що відбуваються в комп'ютері;

 4. для рівномірного розподілу ресурсів ПК;

 5. служить для вибору потрібної комірки пам'яті, а також портів введення-виведення.
 1. Достовірність інформації залежить:

 1. від величини знаків;

 2. від кольору знаків;

 3. від астрономічного розміщення зірок;

 4. *від взаємного розташування знаків;

 5. від кількості однакових знаків.
 1. Якими властивостями не володіє інформація?

 1. корисність та актуальність;

 2. *нематеріальність;

 3. об'єктивність та повнота;

 4. розпізнаваність; достовірність;

 5. електромагнітними.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка