Повідомлення про помилку під час передавання даних комп'ютерною мережею D. квитанція, що видається користувачу в кінці звітного періоду із зазначенням об'ємів переданої й одержаної ним інформації E. адреса, яка містить конкретний маршрут


Назва наукового напрямку (модуля)Сторінка4/8
Дата конвертації24.01.2021
Розмір27.5 Mb.
ТипПовідомлення
1   2   3   4   5   6   7   8
Назва наукового напрямку (модуля):

Медичні знання та прийняття рішень в медицині (2к-мед. Семестровий контроль)

Опис:

2к-мед. Семестровий контроль

Перелік питань:

1. Артефакти, які передусім, за рахунок рухів, взаємного впливу різних органів (наприклад, електроокулограма та електроенцефалограма мають ненульову кореляцію) та біологічних ритмів це

A.(0) технічні артефакти

B.(0) енергетичні артефакти

C.(0) магнітні артефакти

D.(1) біологічні артефакти

E.(0) біоенергетичні артефакти

2. Які поля можуть відображати визначені аномалії у роботі органів (або їх патологічний стан)

A.(0) парапсихологічні поля

B.(0) біополя

C.(0) енергетичні поля

D.(0) електричні поля

E.(1) магнітні поля (у більшій мірі, ніж електричні)

3. Рівень якого вже не впливає на реакцію, але внаслідок його дії (крім болю) може бути часткове або повне руйнування відповідних рецепторів

A.(0) повільний

B.(1) супермаксимальний

C.(0) максимальний

D.(0) пороговий

E.(0) підпороговий

4. При якому стимулі виникає активність в усіх волокнах нерва

A.(0) повільний

B.(0) супермаксимальний

C.(1) максимальний

D.(0) пороговий

E.(0) підпороговий

5. Який із стимулів призводить до мінімальних ефективних результатів

A.(0) повільний

B.(0) супермаксимальний

C.(0) максимальний

D.(0) пороговий

E.(1) підпороговий

6. Які із перелічених стимулів не розрізняють за рівнем збудження

A.(1) повільний

B.(0) супермаксимальний

C.(0) максимальний

D.(0) пороговий

E.(0) підпороговий

7. Екстрацептивні стимули поділяються на

A.(0) інтерацептивні, дискантні

B.(0) контактні, інтерацептивні

C.(0) інтерацептивні, фізіологічні

D.(1) дискантні, контактні

E.(0) екстрацептивні, інтерацептивні

8. Фізіологічні стимули, які складаються з комбінації декількох поодиноких збуджень (послідовний або одночасний комплекс) називаються

A.(0) контактні

B.(0) інтерацептивні

C.(0) дискантні

D.(0) екстрацептивні

E.(1) комплексні

9. Фізіологічні стимули, які виникають внаслідок зміни хімічного складу середовища, а також механічних та теплових змін у внутрішніх органах називаються

A.(0) контактні

B.(1) інтерацептивні

C.(0) дискантні

D.(0) екстрацептивні

E.(0) комплексні

10. Що є основною діяльністю нейронів

A.(0) хімічні зміни

B.(0) вивільнення енергії

C.(1) збудження

D.(0) протидія

E.(0) провідність

11. Що є проявленням електричної активності нейронів м'язів, міокарда, гладких м'язів тракту травлення

A.(0) магнітний потенціал

B.(0) електричний потенціал

C.(0) потенціал протидії

D.(0) мембранний потен­ціал

E.(1) потенціал дії (реакція)

12. Що виникає при збудженні нерва електричним шляхом

A.(1) нервове збудження

B.(0) магнітна активність

C.(0) біополе

D.(0) електромагнітна активність нейронів

E.(0) електрична активність нейронів

13. За допомогою якої мережі нейрони обмінюються інформацією

A.(0) медіаторів

B.(0) мережі інгібіторів

C.(0) мережі ексітаторів

D.(0) мережі медіаторів

E.(1) мережі синапсів

14. Звичайно з тіла нервової клітини виходить лише одне невітвисте нервове волокно, яку довжину воно може досягати

A.(1) до 1 м.

B.(0) до 15 м.

C.(0) до 10 м.

D.(0) до 5 м.

E.(0) до 3,5 м.

15. Еферентні волокна (відцентрові) або нейріти - передають збудження від тіла нервової клітини

A.(0) нейрити

B.(0) біохімічні медіатори

C.(1) еферентні волокна

D.(0) нервові волокна

E.(0) аферентні волокна

16. Волокна, які передають нервові імпульси у тіло нервової клітини називаються

A.(0) нейрити

B.(0) біохімічні медіатори

C.(0) еферентні волокна

D.(0) нервові волокна

E.(1) аферентні волокна (доцентрові) або дендрити

17. Нейронна клітина або нейрон є

A.(0) аферентними волокнами

B.(0) єдиною функцією

C.(0) найтонші нервові волокна

D.(0) не функціональним елементом нервової системи

E.(1) функціональним елементом нервової системи

18. Біосигнал принципово повинен бути

A.(0) функціональним

B.(0) не акустичним

C.(1) стохастичним

D.(0) діагностично значимим

E.(0) детермінованим

19. Сигнал, визваний існуванням живого організму це

A.(0) інформаційний сигнал

B.(0) радіосигнал

C.(0) евокований сигнал

D.(1) біосигнал

E.(0) електросигнал

20. Організація процесу стимуляції і вимірювань біологічних сигналів підпорядковується

A.(1) етичному критерію

B.(0) матеріальному критерію

C.(0) моральному критерію

D.(0) духовному критерію

E.(0) естетичному критерію

21. Для біологічних сигналів велике значення (внаслідок складності моделювання процесів в організмі) має

A.(0) результати аналізів

B.(0) символи

C.(0) статистичні оцінки

D.(0) окремі критерії

E.(1) надійність вихідної інформації та результатів аналізу і класифікації

22. Які дані необхідні при іншому шляху - підтвердження (або заперечення) клінічної підозри на хворобу

A.(0) статистичні оцінки

B.(0) результати аналізів

C.(0) класифікації

D.(0) діагностичні гіпотези

E.(1) тести з високою специфічністю

23. Для встановлення діагнозу на базі клінічної інформації одержують множину з таких даних

A.(0) формального опису

B.(0) класифікації

C.(1) діагностичних гіпотез

D.(0) клінічної підозри на хворобу

E.(0) тестів

24. Застосування ЕОМ в медицині дозволяє класифікувати стан здоров'я на базі багатьох критеріїв. Внаслідок яких показників погіршується ситуація

A.(0) відсутності у пацієнта будь-якого захворювання

B.(0) одного діагнозу в одного пацієнта

C.(0) одного захворювання в одного пацієнта

D.(0) кількох вилікувань одного пацієнта

E.(1) кількох захворювань в одного пацієнта

25. Інформація про методи досліджень та лікування, що вже були використані це

A.(1) процедури

B.(0) функція

C.(0) етіологія

D.(0) морфологія

E.(0) топографія

26. Інформація про нормальні та змінені функції організму це

A.(1) функція

B.(0) етіологія

C.(0) морфологія

D.(0) топографія

E.(0) процедури

27. Інформація про причини виникнення окремих образів захворювань на структурах організму міститься у

A.(1) етіології

B.(0) морфології

C.(0) топографії

D.(0) процедурах

E.(0) функції

28. Інформація про макро - та мікроскопічні образи окремих структур міститься у

A.(1) морфології

B.(0) топографії

C.(0) процедурах

D.(0) функції

E.(0) етіології

29. Інформація про структуру та розміщення окремих


систем в організмі міститься у

A.(1) топографії

B.(0) процедурах

C.(0) функції

D.(0) етіології

E.(0) морфології

30. Для оцінки якої інформації необхідно брати до уваги інформацію з таких підмножин, як топографія, морфологія, етіологія, функція, процедури

A.(0) множини окремих структур

B.(0) множини образів

C.(0) множини симптомів

D.(0) множини ознак

E.(1) множини синдромів

31. Шерег ознак, які характеризують визначену хворобу або патологічний стан називають

A.(0) ознакою

B.(1) симптомом

C.(0) діагнозом

D.(0) хворобою

E.(0) синдром

32. Набори симптомів та даних утворюють сукупність, яку називають

A.(0) діагнозом

B.(0) хворобою

C.(0) ознакою

D.(0) симптомом

E.(1) синдром

33. Який сигнал утворюють з точки зору інформації у сигналі, важливої для прийняття рішення в останній класифікаційній фазі обробки

A.(0) акустичні сигнали

B.(0) хімічна люмінесценція

C.(0) радіотермічне електромагнітне випромінювання

D.(1) формальний (абстрактний) опис

E.(0) інфрачервоне випромінювання

34. Який етап у системі генезису та обробки сигналу ставить перед собою мету ліквідацію паразитних складових сигналу

A.(0) обробка

B.(0) діагноз

C.(0) кодування

D.(0) прийняття рішення

E.(1) передобробка

35. Усі ці різні за своєю фізичною природою сигнали реєструються за допомогою

A.(0) сигналів-артефактів

B.(0) переробки

C.(1) давачів-перетворювачів

D.(0) діагностичних систем

E.(0) сигналів електрики

36. Що характеризує динаміку теплових полів усередині живого організму (інтенсивність менша за 1(Н2 Вт/Гц • см2):

A.(0) акустичні сигнали

B.(0) хімічна люмінесценція

C.(1) радіотермічне електромагнітне випромінювання

D.(0) ультразвукові біосигнали

E.(0) ультразвукові сигнали

37. Яку інформацію несе хімічна люмінісценція у близькій інфрачервоній та оптичній областях

A.(0) діапазон дециметрових хвиль

B.(0) биття серця

C.(0) кровопостачання підшкірних капілярів

D.(1) про насиченість крові киснем

E.(0) про насиченість крові лейкоцитами


38. Що характеризує температуру шкіри (за рахунок кровопостачання підшкірних капілярів), де довжина хвиль становить від 3 до 14 мкм, інтенсивність ЮмВт/см2

A.(0) радіотермічне електромагнітне випромінювання

B.(0) біохімічні сигнали

C.(0) ультразвукові сигнали

D.(0) акустичні сигнали

E.(1) інфрачервоне випромінювання

39. Сигнали від внутрішніх органів та м'язів у діапазоні близько 100 кГц (інтенсивність приблизно 10~16 Вт/см2) називаються


A.(1) ультразвукові

B.(0) фізико-хімічні

C.(0) хімічна люмінесценція

D.(0) інфрачервоне випромінювання

E.(0) акустичні

40. Крім того, в людському організмі є ряд джерел акустичного сигна­лу (биття серця, коливання легенів, рух крові, перісталтика шлунка та кишечника тощо), тому які сигнали використовують лікарі, як один з видів найважливішої інформації

A.(0) аналітико-хімічних.


B.(0) інфрачервоне випромінювання

C.(0) біохімічні

D.(0) ультразвукові

E.(1) акустичні

41. Дані, за методами яких досліджень дозволяють кількісно оцінювати роботу відповідного органу

A.(0) фізико-хімічних

B.(0) аналітико-хімічних

C.(0) фізичних

D.(0) біохімічних, фізико-хімічних

E.(1) фізичних, фізико-хімічних, аналітико-хімічних

42. Як класифікують інформацію про норму або патологію, яку несуть біологічні сигнали від організму людини

A.(0) Дані одержані за методами досліджень

B.(0) Вербальні дані та дані, що одержані за допомогою математичного моделювання

C.(0) Візуальні дані, та дані одержані за методами досліджень

D.(0) Інформативні, не інформативні

E.(1) Вербальні дані (симптоми) та дані, що одержані за методами досліджень

43. Яку інформацію несуть біологічні сигнали від організму людини?


A.(0) про норму в діяльності організму

B.(1) про фізичні та хімічні процеси

C.(0) про норму або патологію в діяльності організму

D.(0) про сімейний стан

E.(0) про біохімічний баланс речовин

44. Вкажіть основні характеристики методів досліджень системи обробки та класифікації біосигналів?

A.(1) Пасивні дослідження характеризуються відсутністю зовнішньої дії на біологічний об'єкт і його сигнал мають природний характер. В активних системах сигнал Q(t) є наведеним (евокованим) зовнішньою дією (стимулом)

B.(0) Достовірність, інформативність, адекватність, точність,актуальність

C.(0) Пасивні дослідження характеризуються наявність зовнішніх впливів на біооб’єкт. Активні методи досліджують об'єкт і його сигнали, який має природний характер

D.(0) Точність, гнучкість, автоматизованість

E.(0) Достовірність, інформативність, адекватність, актуальність

45. За методами досліджень системи обробки та класифікації біосигналів поділяють

A.(0) логічні та активні

B.(0) біологічні та електричні

C.(0) фізичні та хімічні

D.(0) зовнішні та внутрішні

E.(1) на активні та пасивні

46. Ймовірність вірного діагнозу залежить від

A.(0) від наявності відповідного устаткування

B.(0) від спеціаліста

C.(0) наявності випадкових процесів між вимірюваними відхиленнями і захворюваннями

D.(0) астрологічно вірного розміщення сузір’я

E.(1) точності вимірювань та кількості параметрів, що їх оцінюють

47. Що дає можливість лікарю встановити обгрунтований діагноз (класифікувати сигнал)?

A.(0) встановити обгрунтований діагноз, лікарю, не є можливо

B.(0) Статистичні гіпотези

C.(0) Наявність стохастичного звязку

D.(0) Наявність випадкових величин між виміряними відхиленнями і захворюваннями

E.(1) Наявність кореляції між виміряними відхиленнями і захворюваннями

48. Параметри полів (у нормі та у випадку патології) можуть бути виміряні за допомогою

A.(0) пєзоелементів, напівпровідникових пристроїв

B.(0) давачів, тиристорних перетворювачів

C.(0) магнітних перетворювачів

D.(0) біохімічних реакцій

E.(1) електричних пристроїв та систем

49. Чи викликає відхилення метаболізму від норми (патологія) зміну значення параметрів полів

A.(0) Зміна значення відбувається автоматично, незважаючи на процеси обміну (метаболізму).

B.(0) У деяких випадках

C.(1) Так

D.(0) Ні

E.(0) Можливо

50. Яка фізична природа полів, які виникають в організмі людини в процесі обміну

A.(0) хімічна, теплова, фізична, акустична

B.(0) електрична, логічна, біологічна, біохімічна

C.(0) нетривіальна, аналітична

D.(1) електрична, магнітна, електромагнітна, теплова, акустична

E.(0) електромагнітна, економічна

51. Процес обміну призводить

A.(0) до обміну речовин, енергії та інформації

B.(0) до рівноцінного обміну

C.(0) до летального завершення

D.(0) до виникнення сигналів електричної природи

E.(1) до виникнення фізичних полів в організмі людини та у ближчому навколишньому середовищі

52.

Який процес призводить до виникнення фізичних полів в організмі людини та у ближчому навколишньому середовищі

A.(0) Біохімічні процеси

B.(0) Процес розпаду

C.(1) Обміну речовин, енергії та інформації як у самому організмі, так і між організмом та навколишнім середовищем

D.(0) Життєдіяльність організму людини

E.(0) Процес регенерації тканин

53. Виконання дій, заданих алгоритмом, складається з кінцевої кількості кроків-це

A.(1) Кінцевість

B.(0) Визначеність

C.(0) Масовість

D.(0) Результативність

E.(0) Дискретність

54. Кожний алгоритм, розроблений для вирішення деякого завдання, повинен бути застосований для вирішення завдань цього типу при всіх припустимих значеннях вихідних даних

A.(0) Визначеність

B.(0) Кінцевість

C.(1) Масовість

D.(0) Результативність

E.(0) Дискретність

55. Алгоритм повинен призводити до результату через кінцеву, можливо, дуже велику кількість кроків-це

A.(0) Визначеність

B.(0) Кінцевість

C.(0) Масовість

D.(1) Результативність

E.(0) Дискретність

56. Кожна команда алгоритму повинна однозначно розумітися користувачем і виключати непевність виконання-це

A.(0) Дискретність

B.(0) Масовість

C.(0) Результативність

D.(0) Кінцевість

E.(1) Визначеність

57. Процес вирішення завдання розбивається на окремі завдання, алгоритм подає послідовність вказівок, команд, які визначають виконання кроків процесу-це

A.(1) Дискретність

B.(0) Визначеність

C.(0) Результативність

D.(0) Масовість

E.(0) Кінцевість

58. Алгоритм-це

A.(0) Спосіб виконання завдання автоматизованими методами

B.(0) Метод вирішення завдання записаний за правилами , які

забезпечують його виконання

C.(0) Механічне виконання завдання

D.(0) Метод вирішення завдання

E.(1) Метод вирішення завдання записаний за визначеними правилами, які забезпечують однозначність його розуміння і механічне виконання за всіх значень вихідних даних

59. Що не являється правилом для опису методу при більш складнішому другому етапі

A.(0) Зазначити ознаку закінчення процесу вирішення завдання

B.(0) Зазначити порядок виконання етапів

C.(0) Розробити процес вирішення завдання на такі етапи, які відомі виконавцю і які він може виконати однозначно без пояснень

D.(0) Виділити величини, які є вихідними для завдання

E.(1) Зазначити результат поставленої задачі

60. Найбільшу складність для першого етапу (вибір способу) становить

A.(0) Зазначення результату вирішення задачі

B.(0) Опис методу

C.(0) Зазначення порядку виконання етапів

D.(0) Відповідність кількості витраченого часу

E.(1) Із декількох методів вибрати той, який найбільшою мірою відповідав би деяким вимогам

61. Етапи вирішення завдань (теорія алгоритмів). Дайте найбільш повну відповідь

A.(1) Повідомляють виконавцю обраний метод в абсолютно зрозумілому для нього вигляді; вибирають спосіб вирішення завдання, вивчають його у всіх подробицях, виконавець вирішує завдання суворо відповідно до методу

B.(0) Вибирають спосіб вирішення завдання, вивчають його у всіх подробицях, Повідомляють виконавцю обраний метод в абсолютно зрозумілому для нього вигляді

C.(0) Виконавець вирішує завдання суворо відповідно до методу

D.(0) Повідомляють виконавцю обраний метод в абсолютно зрозумілому для нього вигляді

E.(0) Вибирають спосіб вирішення завдання, вивчають його у всіх подробицях

62. Що починає відбуватися з популяцією мікроорганізмів в поживному середовищі після первинного інфікування

A.(1) швидко розмножується

B.(0) постійно зберігається

C.(0) поділяється за ознаками

D.(0) швидко скорочується

E.(0) вона повільно змінюється

63. Який чинник необхідно включити до математичної моделі, яка описує розвиток запальних процесів

A.(0) розвиток мікроорганізмів

B.(1) розвиток популяції патогенних мікроорганізмів

C.(0) розмноженням патогенних мікроорганізмів

D.(0) деградація популяції патогенних організмів

E.(0) популяції патогенних організмів

64. Заміна кількості живих організмів у зв'язку з народжуваністю і смертністю-це

A.(0) загальні процеси

B.(0) дані кількості популяції

C.(0) статистика чисельності популяції

D.(1) динаміка чисельності популяції

E.(0) чисельність популяції

65. Кінцевою метою 3-го етапу дослідження математичної моделі є

A.(0) групуванні фізичних даних

B.(0) узагальнені математичних моделей

C.(0) створенні бази даних

D.(1) одержанні нової інформації

E.(0) створенні системи рівнянь

66. В чому полягає 2-ий етап математичного моделювання

A.(0) у складанні рівняння

B.(0) в обробці фізичних даних

C.(0) у визначені результатів

D.(0) у визначені моделі

E.(1) у перевірці і корегуванні моделі

67. В чому полягає 1-ий етап математичного моделювання

A.(0) у створенні задач

B.(1) у створенні основи математичної моделі

C.(0) у створенні інформаційних процесів

D.(0) у створенні системи рівнянь

E.(0) у створенні математичної бази

68. При яких умовах можливе математичне моделювання

A.(0) при вивчені його фізичних процесів

B.(0) при вивчені похідних

C.(0) при математичному обрахуванні біологічних даних

D.(0) при дослідженні його фізичних закономірностей

E.(1) при вивчені його фізичних та біологічних закономірностей

69. За допомогою кібернетичної моделі моделюються

A.(0) інформація з баз даних

B.(0) інформаційні процеси в навколишньому середовищі

C.(0) біоенергетичні обміни

D.(0) біохімічні процеси в живому організмі

E.(1) інформаційні процеси в живому організмі

70. В якому вигляді може бути реалізована фізична (аналогова) модель

A.(1) у вигляді деякого механічного устрою або у вигляді електричного ланцюга

B.(0) у вигляді складних систем

C.(0) у вигляді реальних фізичних явищ

D.(0) у вигляді математичного моделювання

E.(0) у вигляді експертних систем

71. Біологічні предметні моделі, як перший вид моделі, служать для вивчення

A.(0) математичного моделювання

B.(0) інформаційних процесів

C.(1) загальних біологічних закономірностей, дії різноманітних препаратів, методів лікування

D.(0) методів діагностики

E.(0) дії певних препаратів

72. Чим визначається вибір моделі

A.(0) метою дослідження

B.(1) цілями дослідження

C.(0) попередніми даними

D.(0) методом дослідження

E.(0) засобом дослідження

73. Обєктами дослідження в біології і медицині є

A.(0) інформації про обєкт

B.(0) досліджувані обєкти

C.(0) реальні обєкти

D.(0) нескладні системи

E.(1) живий організм в цілому або його частини

74. Що відображає модель

A.(0) конкретні дані про обєкт

B.(0) інформаційні дані про обєкт

C.(0) характерні дані обєкту

D.(0) усі риси реального обєкту

E.(1) деякі риси реального обєкту

75. Штучно створений людиною обєкт будь-якої природи, який заміщає або відтворює досліджуваний обєкт так, що вивчення моделі здатне давати

A.(0) інформацію про модель

B.(0) старі дані про обєкт

C.(1) нову інформацію про обєкт

D.(0) встановлену інформацію про обєкт

E.(0) базу даних

76. Для яких цілей призначені коди у номенклатурі (специфікації)

A.(0) для хімічних реакцій

B.(0) для діагностики

C.(0) для біологічних досліджень

D.(0) для економічних обрахунків

E.(1) для медичних понять

77. Тезаурус стимулює використання

A.(1) стандартизованої термінології

B.(0) неважливих термінів

C.(0) кожного терміну

D.(0) конкретної термінології

E.(0) загальних термінів

78. Список умов для лабораторних досліджень або діагностичних умов - це

A.(0) дослідження

B.(0) реєстраційні дані

C.(1) приклади

D.(0) тезаурус

E.(0) дані

79. Тезаурус - це список умов, використовуваних для таких галузей

A.(0) визначеної області і сфери

B.(0) діагностичних умов і сфер

C.(0) невизначеної прикладної області чи лабораторних досліджень

D.(0) невизначеної прикладної області

E.(1) визначеної прикладної області чи сфери

80. Впорядкування різних аспектів шляхом класифікації за певною ознакою називають

A.(0) косою

B.(0) кривою

C.(0) діаграмою

D.(0) прямою

E.(1) віссю

81. Які з перелічених варіантів не відповідають вимогам для класифікації

A.(1) невизначені критерії

B.(0) однорідний порядок

C.(0) відповідність поставленій меті

D.(0) непересічність класів

E.(0) сформованість області

82. Родові звязками - це

A.(0) звязки типу "В з роду В"

B.(0) звязки типу "В з роду В"

C.(1) звязки типу "А з роду В"

D.(0) звязки типу "С з роду А"

E.(0) звязки типу "В з роду С"

83. Як впорядковують поняття при класифікації

A.(0) за діагнозом

B.(0) за історією хвороби пацієнта

C.(0) за статистичними даними

D.(0) за відхиленнями

E.(1) за родовими звязками

84. Впорядкована у межах певної області система понять з явними або неявними принципами впорядкування це

A.(1) класифікація

B.(0) розмежовування

C.(0) впорядкування

D.(0) систематизація

E.(0) кодування

85. Яка організація відповідальна за Класифікацію і кодування

A.(0) Тимчасова комісія

B.(0) Міжнародна оздоровча конференція

C.(0) Міжнародний статистичний інститут

D.(1) Світова організація сімейних лікарів (

E.(0) Міжнародна Класифікація в системі Охорони здоровя

86. при класифікації медичних втручань не використовується таке визначення

A.(0) втручання, ефективність або шкода яких малоймовірні

B.(1) втручання, ефективність або шкода яких не впливають на здоров’я пацієнта

C.(0) втручання, ефективність або шкода яких не встановлені

D.(0) втручання, ефективність або шкода яких очікуються

E.(0) втручання, ефективність або шкода яких доведені

87. Довідник “Доказова медицина” - це

A.(0) регулярно оновлювана база даних про досягнення сімейної медицини

B.(0) база даних про пацієнтів, які часто хворіють

C.(1) регулярно оновлювана база даних про методи лікування, які широко застосовуються при поширених захворюваннях

D.(0) регулярно оновлювана база даних про нетрадиційні методи лікування

E.(0) регулярно оновлювана база даних про експериментальні методи лікування

88. Кокранівський підхід є основою розвитку ідей

A.(0) телемедицини

B.(0) медицини невідкладний станів

C.(0) сімейної медицини

D.(1) доказової медицини

E.(0) експериментальної медицини

89. Яка з наведених нижче функцій не входить до основнихзадач планурозвитку Кокранівського Співробітництва

A.(0) розробкаефективноїта чіткоїструктуриКокранівського Співробітництва тасистемийогоуправління

B.(0) досягнення стабільного фінансування

C.(1) врахування пріоритетів та ресурсів всієї системи охорони здоров’я

D.(0) забезпечення максимально широкого доступу до систематичних оглядів, що стосуються широкого спектру медичних питань

E.(0) створення високоякісних систематичних оглядів, що стосуються широкого спектру медичних питань

90. Що дає змогу більш точно встановити причину захворювання, зрозуміти переживання, права та врахувати побажання кожного хворого

A.(1) співробітництво лікаря та пацієнта, досвід кожного з них

B.(0) співставлення результатів систематичних оглядів з досвідом пацієнта

C.(0) врахування пріоритетів та ресурсів всієї системи охорони здоров’я

D.(0) співставлення результатів систематичних оглядів з навичками та досвідом роботи лікаря

E.(0) врахування потреб лікаря та можливостей пацієнта

91. Що дає змогу більш точно встановити причину захворювання

A.(1) співробітництво лікаря та пацієнта, досвід кожного з них

B.(0) співставлення результатів систематичних оглядів з досвідом пацієнта

C.(0) врахування пріоритетів та ресурсів всієї системи охорони здоров’я

D.(0) співставлення результатів систематичних оглядів з навичками та досвідом роботи лікаря

E.(0) врахування потреб лікаря та можливостей пацієнта

92. Лікар, приймаючи рішення, повинен

A.(0) враховувати пріоритети системи охорони здоров’ящодо якості надання медичної допомоги у кожному конкретному випадку

B.(0) враховувати свої потреби

C.(0) враховувати пріоритети та ресурси всієї системи охорони здоров’я

D.(1) в кожному конкретному випадку співвідносити результати систематичних оглядів зі своїми навичками та досвідом роботи

E.(0) враховувати можливості пацієнта

93. Для забезпечення гідного рівня медичної допомоги

A.(0) слід враховувати пріоритети системи охорони здоров’ящодо надання медичної допомоги у кожному конкретному випадку

B.(0) необхідно враховувати як потреби хворих, так і можливості лікарів

C.(0) слід враховувати пріоритети та ресурси всієї системи охорони здоров’я

D.(0) необхідно враховувати лише пріоритети хворих

E.(1) слід враховувати як потреби хворих, так і пріоритети та ресурси всієї системи охорони здоров’я

94. У яких випадках не слід використовувати методи лікування, ефективність яких точно не встановлено

A.(0) у всіх, окрім випадку отримання згоди пацієнта

B.(0) у всіх, окрім випадку, коли лікарю необхідно встановити їх ефективність

C.(1) у всіх, окрім випадку застосування в дослідницьких цілях

D.(0) у всіх, окрім випадку необхідності здешевлення надання медичної допомоги

E.(0) можна застосовувати у всіх випадках, якщо не доведена їх шкідливість чи неефективність

95. У яких випадках слід використовувати методи лікування, ефективність яких точно не встановлено

A.(0) за згодою пацієнта

B.(0) у випадках, коли лікарю необхідно встановити їх ефективність

C.(1) тільки в дослідницьких цілях, поки до кінця не з’ясується їхня цінність

D.(0) для здешевлення надання медичної допомоги

E.(0) у всіх випадках, якщо не доведена їх шкідливість чи неефективність

96. Оптимальні рішення в охороні здоров’я повинні призводитидо:

A.(1) підвищення якості надання медичної допомоги

B.(0) монополізації надання медичної допомоги

C.(0) зменшення часу лікування пацієнтів

D.(0) здешевлення надання медичної допомоги

E.(0) комп’ютеризації надання медичної допомоги

97. Прийняття оптимальних рішень в охороні здоров’я

A.(0) базується виключно на побудові математичних моделей перебігу захворювання

B.(1) не може базуватися виключно на результатах ретельно складених оглядів Кокранівського Співробітництва

C.(0) базується виключно на практичному досвіді

D.(0) базується виключно на систематичному вивченні всіх журналів та інших періодичних видань у всьому світі

E.(0) базується виключно на результатах ретельно складених оглядів Кокранівська Співробітництво

98. Процес створення бази даних публікацій контрольованих випробувань, виявлених учасниками Кокранівської Асоціації та іншими організаціями, відображає

A.(0) Процес побудови нового програмного забезпечення

B.(0) зусилля, які здійснюються у міжнародному масштабі з систематичного вивчення всіх журналів та інших періодичних видань у всьому світі для створення універсального і неупередженого джерела даних для систематичних оглядів

C.(0) зусилля, які здійснюються у межах одної медичної установи з систематичного вивчення всіх журналів й інших медичних видань у всьому світі для створення універсального і неупередженого джерела даних для систематичних оглядів

D.(1) зусилля, які здійснюються у міжнародному масштабі з систематичного вивчення всіх журналів й інших медичних видань у всьому світі для створення універсального і неупередженого джерела даних для систематичних оглядів

E.(0) зусилля, які здійснюються у масштабі одної держави з систематичного вивчення всіх журналів й інших медичних видань у всьому світі для створення універсального і неупередженого джерела даних для систематичних оглядів

99.


Яким способом розповсюджується формація з Кокранівськоїбібліотеки?

A.(0) за допомогою телефонних ліній

B.(1) на дискетах, компакт-дисках та через Інтернет

C.(0) друкуються у медичних періодичних виданнях

D.(0) через пошту

E.(0) через засоби телебачення

100. Яким способом розповсюджується формація з Кокранівськоїбібліотеки?

A.(0) за допомогою телефонних ліній

B.(1) на дискетах, компакт-дисках та через Інтернет

C.(0) через Інтернет та журнали

D.(0) на аудіо- та відеодисках

E.(0) через телеканали

101. Яким способом не можливе розповсюдженняінформації з Кокранівськоїбібліотеки?

A.(1) на відеокасетах

B.(0) на дискетах, компакт-дисках та через Інтернет

C.(0) через Інтернет

D.(0) на компакт-дисках

E.(0) на дискетах

102. Які переваги електронногоформатуКокранівської бібліотеки

A.(0) можливість спілкування в режимі

B.(0) можливість перегляду в режимі

C.(0) можливість особисто познайомитись з автором публікації

D.(0) можливість отримання розсилки через електронну пошту

E.(1) простота та швидкість пошуку та розповсюдження інформації, її поповнення, оновлення ті виправлення помилок

103. Яка частина не входить у складоглядурозміщеногов Кокранівськійбазі даних

A.(0) зведенітаблиціз характеристикою кожного включеного дослідження та оцінкою якості їх методології

B.(0) зведені таблиці з результатами огляду, включаючи результати мета-аналізу (коли це можливо і доречно)

C.(1) повний перелік публікацій автора

D.(0) повний бібліографічний список включених в огляд досліджень і тих робіт, які були виключені (з вказаною причиною)

E.(0) висновки про значення для практичної медицини та подальших досліджень

104. Яка частина не входить у складоглядурозміщеногов Кокранівськійбазі даних

A.(0) зведенітаблиціз характеристикою кожного включеного дослідження та оцінкою якості їх методології

B.(1) характеристика автора

C.(0) структурований текст огляду

D.(0) повний бібліографічний список включених в огляд досліджень і тих робіт, які були виключені (з вказаною причиною)

E.(0) висновки про значення для практичної медицини та подальших досліджень

105. Яка частина не входить у складоглядурозміщеногов Кокранівськійбазі даних

A.(1) анотація

B.(0) обговорення результатів аналізу

C.(0) титульний лист

D.(0) структурований текст огляду

E.(0) реферат

106. Кокранівська база даних з методології оглядів

A.(0) методологічних та специфічних термінів, прийнятих в організації, адреси проблемних груп й інших підрозділів Кокранівського Співробітництва

B.(0) містить кінцеві огляди та протоколи оглядів, що готуються

C.(1) є бібліографією статей, присвячених методам синтезу та аналізу результатів клінічних досліджень

D.(0) містить структуровані реферати тих систематичних оглядів, які пройшли критичну оцінку співробітниками Йоркського Центру з складання та розповсюдження оглядів

E.(0) є бібліографічною базою даних всіх виявлених публікацій контрольованих випробувань;


107. Реферативна база даних оглядів з ефективності медичних втручань

A.(0) містить навчальні посібники з методології складання систематичних оглядів, словник методологічних та специфічних термінів, прийнятих в організації, адреси проблемних груп й інших підрозділів Кокранівського Співробітництва

B.(0) містить кінцеві огляди та протоколи оглядів, що готуються

C.(0) є бібліографією статей, присвячених методам синтезу та аналізу результатів клінічних досліджень

D.(1) містить структуровані реферати тих систематичних оглядів, які пройшли критичну оцінку співробітниками Йоркського Центру з складання та розповсюдження оглядів

E.(0) є бібліографічною базою даних всіх виявлених публікацій контрольованих випробувань;

108. Кокранівський реєстр контрольованих випробувань

A.(0) містить навчальні посібники з методології складання систематичних оглядів, словник методологічних та специфічних термінів, прийнятих в організації, адреси проблемних груп й інших підрозділів Кокранівського Співробітництва

B.(0) є бібліографією статей, присвячених методам синтезу та аналізу результатів клінічних досліджень

C.(0) містить структуровані реферати тих систематичних оглядів, які пройшли критичну оцінку співробітниками Йоркського Центру з складання та розповсюдження оглядів

D.(0) містить кінцеві огляди та протоколи оглядів, що готуються

E.(1) є бібліографічною базою даних всіх виявлених публікацій контрольованих випробувань

109. Кокранівська база даних систематичних оглядів

A.(0) містить навчальні посібники з методології складання систематичних оглядів, словник методологічних та специфічних термінів, прийнятих в організації, адреси проблемних груп й інших підрозділів Кокранівського Співробітництва

B.(0) є бібліографією статей, присвячених методам синтезу та аналізу результатів клінічних досліджень

C.(0) є бібліографічною базою даних всіх виявлених публікацій контрольованих випробувань

D.(0) містить структуровані реферати тих систематичних оглядів, які пройшли критичну оцінку співробітниками Йоркського Центру з складання та розповсюдження оглядів

E.(1) містить кінцеві огляди та протоколи оглядів, що готуються

110. З яких частин складається Кокранівська електронна бібліотека

A.(1) з чотирьох окремих баз даних

B.(0) з чотирьох взаємопов’язаних баз даних

C.(0) з двох нейронних мереж

D.(0) з двох окремих банків даних

E.(0) з трьох окремих баз знань

111. Яка основна властивість, притаманна головній базі даних Кокранівського Співробітництва

A.(0) основана на конкретному досвіді

B.(1) неперервне оновлення

C.(0) можливість доступу до неї лише для членів Кокранівського Співробітництва

D.(0) можливість доступу до неї в будь-який час, з будь-якого місця

E.(0) доступ через мережу Інтернет

112. Кокранівські огляди та інформація про діяльність Кокранівської Асоціації для публікації в Кокранівській електронній бібліотеці відбираються з

A.(0) з банку даних Кокранівського Співробітництва групи

B.(0) із спеціального програмного забезпечення Кокранівської мережі

C.(0) головної бази знань Кокранівського Співробітництва

D.(1) з головної бази даних Кокранівського Співробітництва

E.(0) мережі Інтернет

113. Спеціальне програмне забезпеченняКокранівської мережі не використовується

A.(0) дозволяє редакційні команді проблемної групи готувати інформаційні блоки, куди входять закінченні огляди та протоколи оглядів, складені учасниками цієї групи

B.(0) забезпечує дотримання єдиної методологічної основи та єдиного електронного формату Кокранівських оглядів

C.(1) при укладанні та оновленні договорів

D.(0) при оновленні оглядів

E.(0) при укладанні оглядів

114. Яким чином забезпечується дотримання єдиної методологічної основи та єдиного електронного формату Кокранівських оглядів?

A.(0) за допомогою реєстрації всіх звертань до системи

B.(0) переведенням всіх електронних документів в один формат

C.(0) за допомогою технології обміну даними

D.(1) за допомогою спеціального програмного забезпечення

E.(0) за допомогою антивірусних програм та архіваторів

115. Для чого розроблено спеціальне програмне забезпечення у Кокранівській мережі споживачів?

A.(0) для реєстрації всіх звертань до системи

B.(0) для того, щоб всі електронні документи переводити в один формат

C.(0) для підтримки технології обміну даними

D.(0) для створення нового програмного забезпечення

E.(1) для забезпечення єдиної методологічної основи та єдиного електронного формату Кокранівських оглядів

116. Членство у Кокранівській мережі споживачів

A.(1) добровільне та безкоштовне

B.(0) обов’язкове для всіх медичних працівників

C.(0) довічне

D.(0) виборне, зі сплатою членських внесків

E.(0) можливе лише за умови позитивних результатів таємного голосування всіх членів Кокранівського Співробітництва

117. Що не є завданням Кокранівської мережі споживачів є?

A.(0) залучення споживачів медичних послуг до всіх видів діяльності організації

B.(1) координувати роботу всіх медичних клінік

C.(0) нагляд за діяльністю Співробітництва

D.(0) використання результатів роботи Кокранівського Співробітництва

E.(0) залучення нових споживачів до участі в Кокранівському Співробітництві та використовувати результати його роботи

118. Що не є завданням Кокранівської мережі споживачів є

A.(1) допомага малозабезпеченим верствам населення

B.(0) укріплення зв’язків між групами споживачів у різних країнах

C.(0) залучення споживачів медичних послуг до всіх видів діяльності організації

D.(0) забезпечення обміну інформацією між споживачами медичних послуг, які беруть участь у роботі Кокранівського Співробітництва

E.(0) нагляд за діяльністю Співробітництва

119. де представлені інтереси споживачів КокранівськогоСпівробітництва?

A.(0) у вимогах до правил користування локальними та глобальними мережами

B.(0) у мережі Інтернет

C.(0) у Конституції Кокранівського Співробітництва

D.(1) в Кокранівській мережі споживачів

E.(0) у Конституції України

120. Які задачі входять до компетенції проблемних групКокранівського Співробітництва

A.(0) складанням та оновленням систематичних оглядів, формування та підтримка реєстрів вже підготовлених та запланованих систематичних оглядів

B.(0) допомага малозабезпеченим верствам населення

C.(0) допомага в організації та проведенні семінарів та інших заходів, які сприяють ефективному співробітництву

D.(0) допомага проблемним групам зі складання оглядів у пошуку публікацій на національній мові центру*

E.(0) організація конференцій, семінарів та колоквіумів з метою підтримки й розвитку Кокранівського Співробітництва

121. Які задачі не входять до компетенції проблемних групКокранівського Співробітництва?

A.(0) підтримка реєстрів запланованих систематичних оглядів

B.(0) підтримка реєстрів вже підготовлених систематичних оглядів

C.(1) організацією конференцій, семінарів та колоквіумів з метою підтримки й розвитку Кокранівського Співробітництва

D.(0) складання систематичних оглядів

E.(0) оновлення систематичних оглядів

122. Кокранівські центри безпосередньо не займаються

A.(0) наданням допомоги у формуванні проблемних груп зі складання систематичних оглядів

B.(0) наданням опомоги проблемним групам зі складання оглядів у пошуку публікацій на національній мові центру

C.(0) організацією конференцій, семінарів та колоквіумів з метою підтримки й розвитку Кокранівського Співробітництва

D.(0) розповсюдженням інформації серед населення, в медичних організаціях і серед споживачів їхніх послуг, політиків, представників преси проте, як можна використовувати Кокранівські огляди

E.(1) складанням та оновленням систематичних оглядів

123. Що не входить у функції центрівКокранівського співробітництва?

A.(1) координувати роботу всіх медичних клінік

B.(0) допомагати проблемним групам зі складання оглядів у пошуку публікацій на національній мові центру

C.(0) організовувати конференції, семінари та колоквіуми з метою підтримки й розвитку Кокранівського Співробітництва

D.(0) розповсюджувати інформацію серед населення, в медичних організаціях і серед споживачів їхніх послуг, політиків, представників преси про те, як можна використовувати Кокранівські огляди

E.(0) допомагати систематизувати матеріали, полегшуючи підготовку та оновлення систематичних оглядів, розповсюджуючи Кокранівські рекомендації та програмне забезпечення

124. Що не входить у функції центрівКокранівського співробітництва?

A.(0) координувати роботу Співпраці зі складання та поповненню міжнародного реєстру закінчених РКВ та тих, що тривають, тим самим полегшуючи авторам збір первинної інформації

B.(0) допомагати проблемним групам зі складання оглядів у пошуку публікацій на національній мові центру

C.(1) допомагати малозабезпеченим верствам населення

D.(0) координувати у своєму регіоні діяльність учасників, які здійснюють ручний пошук публікацій у загально-медичних та спеціальних виданнях

E.(0) допомагати організовувати та проводити семінари та інші заходи, які сприяють ефективному співробітництву

125. Що не входить у функції центрівКокранівського співробітництва?

A.(0) брати участь в обговоренні та організаційних нарадах

B.(1) проводити медичне обслуговування населення

C.(0) налагоджувати міжнародні контакти за спеціалізаціями

D.(0) надавати допомогу у формуванні проблемних груп зі складання систематичних оглядів

E.(0) вести облік учасників організації, що містить інформацію про розподіл обов’язків та професійних інтересів

126. Що не є відмінною рисою математичного моделювання?

A.(1) необхідністьмасштабних централізованих капіталовкладень

B.(0) можливість досліджувати поведінкубіологічної системи в таких умовах, що важко створити в експерименті або клініці, причому без істотних матеріальних витрат

C.(0) зменшеннячасудослідження, на ЕОМ можна за короткий час “розіграти”величезне число варіантів досвіду)

D.(0) можливість дуже швидко, у лічені секунди, відповісти на питання, що виникають при лікуванні

E.(0) полегшення рішення задач по лікуванню захворювань

127. За допомогою якої прикладної програми проводять статистичний аналіз результатів медичних досліджень

A.(0) Microsoft Office Access

B.(0) Microsoft Office PowerPoint

C.(1) Microsoft Office Excel

D.(0) Microsoft Office Word

E.(0) експертної системи

128. “Золотий стандарт” при проведенні медичних досліджень - це:

A.(0) необхідністьмасштабних централізованих капіталовкладень

B.(0) вдалий виклад в оригінальних повідомленнях

C.(0) отриманнябеззаперечнихфактів

D.(0) наявності декількох схожих досліджень

E.(1) добре проведене клінічне дослідження, що має адекватний дизайн та розмір обробки

129. Які проблеми не виникають при проведенні мета-аналізу в медичних дослідженнях?

A.(1) необхідністьмасштабних централізованих капіталовкладень

B.(0) невдалий виклад в оригінальних повідомленнях

C.(0) невдалі критерії відбору джерел

D.(0) незакінченість інформаційного пошуку

E.(0) зсув оцінки

130. Мета-аналіз індивідуальних

A.(0) вивчення основних захворювань, лікування яких вимагає масштабних централізованих капіталовкладень

B.(0) базується на вивченні результатів лікування окремих хворих

C.(0) спроба розробки мета-аналізу досліджень, що плануються

D.(0) дозволяє побудувати кумулятивну криву накопичення оцінок при отриманні нових даних

E.(0) веденняіндивідуальних баз даних

131. Проспективний мета-аналіз

A.(0) вивчення основних захворювань, лікування яких вимагає масштабних централізованих капіталовкладень

B.(0) базується на вивченні результатів лікування окремих хворих

C.(1) спроба розробки мета-аналізу досліджень, що плануються

D.(0) дозволяє побудувати кумулятивну криву накопичення оцінок при отриманні нових даних

E.(0) веденняіндивідуальних баз даних

132. Кумулятивний мета-аналіз

A.(0) вивчення основних захворювань, лікування яких вимагає масштабних централізованих капіталовкладень

B.(0) базується на вивченні результатів лікування окремих хворих

C.(0) спроба розробки мета-аналізу досліджень, що плануються

D.(1) дозволяє побудувати кумулятивну криву накопичення оцінок при отриманні нових даних

E.(0) веденняіндивідуальних баз даних

133. Які є види мета-аналізу?

A.(0) словесний, табличний, аналітичний

B.(0) ретроспективний, акумулятивний

C.(0) кон’юнктивний, диз’юнктивний, імплікативний

D.(0) перспективний та неперспективний

E.(1) кумулятивнийпроспективниймета-аналіз індивідуальних даних

134. Ціль проведення мета-аналізу

A.(1) узагальнити існуючу інформацію і розповсюдити її в зрозумілому для читачів вигляді

B.(0) провести традиційний описовий аналіз

C.(0) отримати сумарно достовірний результат, виявлення проблем індивідуальної чутливості та утворення коллаборативних інформаційних мереж і розширення професійного спілкування

D.(0) здійснити огляд ,що включаєвідповідне статистичне узагальнення фактів

E.(0) здійснити традиційні описові огляди

135. Мета-аналіз включає

A.(1) визначення основної цілі аналізу, вибір способів оцінки результатів, систематизований пошук інформації, узагальнення кількісної інформації, аналіз її за допомогою статистичних методів, інтерпретація результатів

B.(0) традиційний описовий аналіз

C.(0) сумарно достовірний результат, виявлення проблем індивідуальної чутливості та утворення коллаборативних інформаційних мереж і розширення професійного спілкування

D.(0) оглядищо включають відповідне статистичне узагальнення фактів

E.(0) традиційні описові огляди

136. Мета-аналіз - це

A.(1) систематизований аналіз із статистичним узагальненням даних

B.(0) традиційний описовий аналіз

C.(0) сумарно достовірний результат, виявлення проблем індивідуальної чутливості та утворення коллаборативних інформаційних мереж і розширення професійного спілкування

D.(0) оглядищо включають відповідне статистичне узагальнення фактів

E.(0) традиційні описові огляди, які часто містять зсунені оцінки кінцевих результатів через неможливість прийняття наукового підходу

137. Журнал - це

A.(1) основне джерело первинної наукової інформації, відображає сучасні тенденції в науці та практиці, але має часто вузькоспеціалізовану тематику

B.(0) одне з основних джерел інформації, але швидко застаріває і не надає інформації про повноцінні обґрунтовані дії

C.(0) сумарно достовірний результат, виявлення проблем індивідуальної чутливості та утворення коллаборативних інформаційних мереж і розширення професійного спілкування

D.(0) оглядищо включають відповідне статистичне узагальнення фактів

E.(0) традиційні описові огляди, які часто містять зсунені оцінки кінцевих результатів через неможливість прийняття наукового підходу

138. Монографія - це

A.(0) основне джерело первинної наукової інформації, відображає сучасні тенденції в науці та практиці, але має часто вузькоспеціалізовану тематику

B.(1) одне з основних джерел інформації, але швидко застаріває і не надає інформації про повноцінні обґрунтовані дії

C.(0) сумарно достовірний результат, виявлення проблем індивідуальної чутливості та утворення коллаборативних інформаційних мереж і розширення професійного спілкування

D.(0) оглядищо включають відповідне статистичне узагальнення фактів

E.(0) традиційні описові огляди, які часто містять зсунені оцінки кінцевих результатів через неможливість прийняття наукового підходу

139. Який з аспектів не притаманнийдоказовій медицині

A.(0) освітній

B.(0) економічний

C.(1) військовий

D.(0) медичний та етичний

E.(0) юридичний

140. З яких основних етапів складається робота в доказовій медицині

A.(1) формулювання чіткої клінічної проблеми, виходячи зі специфіки пацієнта; пошук літератури з поставленої проблеми; оцінка (критичний підхід) досліджень на предмет валідності та корисності; застосування корисних знахідок у клінічній практиці

B.(0) проведення медичних досліджень, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги; лікування хворих відповідно з єдиними найбільш ефективними підходами

C.(0) всебічне використання стандартів доказової медицини; ефективне та професійне навчання медичних кадрів; вчасне підвищення їх кваліфікації

D.(0) використаннястандартів надання максимально адекватних медичних послугпроведення лікування, на основі засад експериментальної медицини

E.(0) призначення лише діагностичні процедур, що не наносять шкоди здоров’ю пацієнта; підбір найбільш ефективного лікування; призначення лише перевірених ефективних методів лікування; інформування пацієнта про стан його здоров’я та методи лікування

141. В чому полягає освітнійаспектдоказової медицини?

A.(0) оплата медичних послуг може здійснюватися з різних джерел

B.(0) проведення медичних досліджень, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги

C.(1) всебічне використання стандартів доказової медицини дозволило б ефективно і професійно навчати медичні кадри і вчасно підвищувати їхню кваліфікацію

D.(0) використаннястандартів надання максимально адекватних медичних послуг

E.(0) призначення лише тих діагностичні процедур, що не наносять шкоди здоров’ю пацієнта і дозволяють підібрати найбільш ефективне лікування; призначення лише перевірених ефективних методів лікування, інформування пацієнта про стан його здоров’я та методи лікування

142. В чому полягає юридичнийаспектдоказової медицини?

A.(0) оплата медичних послуг може здійснюватися з різних джерел

B.(0) проведення медичних досліджень, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги

C.(0) всебічне використання стандартів доказової медицини дозволило б ефективно і професійно навчати медичні кадри і вчасно підвищувати їхню кваліфікацію

D.(1) використаннястандартів надання максимально адекватних медичних послуг

E.(0) призначення лише тих діагностичні процедур, що не наносять шкоди здоров’ю пацієнта і дозволяють підібрати найбільш ефективне лікування; призначення лише перевірених ефективних методів лікування, інформування пацієнта про стан його здоров’я та методи лікування

143. В чому полягає економічнийаспектдоказової медицини?

A.(1) оплата медичних послуг може здійснюватися з різних джерел

B.(0) проведення медичних досліджень, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги

C.(0) всебічне використання стандартів доказової медицини дозволило б ефективно і професійно навчати медичні кадри і вчасно підвищувати їхню кваліфікацію

D.(0) використаннястандартів надання максимально адекватних медичних послуг

E.(0) призначення лише тих діагностичні процедур, що не наносять шкоди здоров’ю пацієнта і дозволяють підібрати найбільш ефективне лікування; призначення лише перевірених ефективних методів лікування, інформування пацієнта про стан його здоров’я та методи лікування

144. В чому полягає медичний та етичний аспектдоказової медицини?

A.(0) проведення лікування, на основі засад експериментальної медицини

B.(0) проведення медичних досліджень, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги

C.(0) всебічне використання стандартів доказової медицини дозволило б ефективно і професійно навчати медичні кадри і вчасно підвищувати їхню кваліфікацію

D.(0) використаннястандартів надання максимально адекватних медичних послуг

E.(1) призначення лише тих діагностичні процедур, що не наносять шкоди здоров’ю пацієнта і дозволяють підібрати найбільш ефективне лікування; призначення лише перевірених ефективних методів лікування, інформування пацієнта про стан його здоров’я та методи лікування

145. Відкрите дослідження передбачає

A.(0) проведення лікування, на основі засад експериментальної медицини

B.(0) проведення медичних досліджень, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги

C.(1) і лікареві, і хворому відомо, яким препаратом здійснюється лікування

D.(0) лише хворий не інформований про препарат, а лікар знає, які ліки приймає його пацієнт

E.(0) дослідження, коли ні лікар, ні хворий не знають, який препарат приймає пацієнт згідно рандомізації

146. Простий (одиничний) метод проведення дослідження передбачає

A.(0) проведення лікування, на основі засад експериментальної медицини

B.(0) проведення медичних досліджень, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги

C.(0) і лікареві, і хворому відомо, яким препаратом здійснюється лікування

D.(1) лише хворий не інформований про препарат, а лікар знає, які ліки приймає його пацієнт

E.(0) дослідження, коли ні лікар, ні хворий не знають, який препарат приймає пацієнт згідно рандомізації

147. Подвійний сліпий метод проведення дослідження передбачає

A.(0) проведення лікування, на основі засад експериментальної медицини

B.(0) проведення медичних досліджень, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги

C.(0) і лікареві, і хворому відомо, яким препаратом здійснюється лікування

D.(0) лише хворий не інформований про препарат, а лікар знає, які ліки приймає його пацієнт

E.(1) дослідження, коли ні лікар, ні хворий не знають, який препарат приймає пацієнт згідно рандомізації

148. Ціль рандомізації (англ. випадково, навмання):

A.(0) отримати науково обґрунтовані результати досліджень, що використовують засади експериментальної медицини

B.(0) провести медичні дослідження, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги

C.(1) уникнути селекції хворих і створити умови для порівняння ефекту лікарського препарату з плацебо або іншим лікарським препаратом

D.(0) провести випадковий, тобто незалежний від бажання лікаря-дослідника і хворого поділ пацієнтів на експериментальну і контрольну групи

E.(0) провести строгий добір хворих за критеріями “включення / не включення” відповідно до протоколу дослідження

149. Рандомізація (англ. випадково, навмання) - це

A.(0) науково обґрунтовані дослідження, що використовують засади експериментальної медицини

B.(0) медичні дослідження, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги

C.(0) випадковіклінічні випробовування

D.(1) випадковий, тобто незалежний від бажання лікаря-дослідника і хворого поділ пацієнтів на експериментальну і контрольну групи

E.(0) строгий добір хворих за критеріями “включення / не включення” відповідно до протоколу дослідження

150. Контрольоване дослідження передбачає

A.(0) науково обґрунтовані дослідження, що використовують засади експериментальної медицини

B.(0) медичні дослідження, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги

C.(0) рандомізовані контрольовані клінічні випробовування

D.(0) науково обґрунтовані, добре організовані клінічні дослідження з визначенням кінцевих “точок” - смерті, розвитку ускладнень

E.(1) строгий добір хворих за критеріями “включення / не включення” відповідно до протоколу дослідження

151. Стандартом якості наукових досліджень по ефективності лікуванняє

A.(0) науково обґрунтовані дослідження, що використовують засади експериментальної медицини

B.(0) медичні дослідження, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги

C.(1) рандомізовані контрольовані клінічні випробовування

D.(0) науково обґрунтовані, добре організовані клінічні дослідження з визначенням кінцевих “точок” - смерті, розвитку ускладнень

E.(0) клінічний практичний досвід

152. Системні дослідженняв доказовій медицині - це

A.(0) науково обґрунтовані дослідження, що використовують засади експериментальної медицини

B.(0) медичні дослідження, які базуються на здатності лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги

C.(0) науково обґрунтовані дослідження, що використовують принципи телемедицини

D.(1) науково обґрунтовані, добре організовані клінічні дослідження з визначенням кінцевих “точок” - смерті, розвитку ускладнень

E.(0) клінічний практичний досвід

153. Що є методологічною основою доказової медицини?

A.(0) засади експериментальної медицини

B.(0) інтуїція та індивідуальна здатність лікаря передбачати наслідки надання медичної допомоги

C.(0) уміння лікаря довести свою правоту

D.(1) системні дослідження

E.(0) клінічний практичний досвід

154. В доказовій медицині лікарі використовують

A.(0) засади експериментальної медицини

B.(0) інтуїцію та індивідуальну здатність лікаря до передбачень наслідків надання медичної допомоги

C.(1) як індивідуальний клінічний практичний досвід, так і найкращі доступні клінічні докази

D.(0) лише найкращі доступні клінічні докази

E.(0) лише індивідуальний клінічний практичний досвід

155. Найкращі незалежні клінічні докази - це

A.(0) оцінка адекватності прогностичних маркерів, а також ефективності та безпечності терапевтичних, реабілітаційних та профілактичних заходів

B.(1) використання даних клінічно релевантних досліджень, часто в фундаментальних галузях медицини, які виконано із збереженням валідності та надійності діагностичних тестів (включаючи клінічні обстеження пацієнтів)

C.(0) професіоналізм і судження, котрі були отримані окремим клініцистом засобами його клінічної практики

D.(0) б’єднання індивідуального клінічного практичного досвіду з найкращими доступними незалежними клінічними доказами, отриманими при систематизованих дослідженнях

E.(0) надання медичної допомоги, що базується на доказах, що передбачають пошук, порівняння, узагальнення та розповсюдження отриманих доказів для використання в інтересах хворих

156. Індивідуальнийклінічнийпрактичнийдосвідце

A.(0) оцінка адекватності прогностичних маркерів, а також ефективності та безпечності терапевтичних, реабілітаційних та профілактичних заходів

B.(0) використання даних клінічно релевантних досліджень, часто в фундаментальних галузях медицини, які виконано із збереженням валідності та надійності діагностичних тестів (включаючи клінічні обстеження пацієнтів)

C.(1) професіоналізм і судження, котрі були отримані окремим клініцистом засобами його клінічної практики

D.(0) об’єднання індивідуального клінічного практичного досвіду з найкращими доступними незалежними клінічними доказами, отриманими при систематизованих дослідженнях

E.(0) надання медичної допомоги, що базується на доказах, що передбачають пошук, порівняння, узагальнення та розповсюдження отриманих доказів для використання в інтересах хворих

157. Практика доказової медицини передбачає

A.(0) оцінку адекватності прогностичних маркерів, а також ефективності та безпечності терапевтичних, реабілітаційних та профілактичних заходів

B.(0) використання даних клінічно релевантних досліджень, часто в фундаментальних галузях медицини, які виконано із збереженням валідності та надійності діагностичних тестів (включаючи клінічні обстеження пацієнтів)

C.(0) професіоналізм і судження, котрі були отримані окремим клініцистом засобами його клінічної практики

D.(1) об’єднання індивідуального клінічного практичного досвіду з найкращими доступними незалежними клінічними доказами, отриманими при систематизованих дослідженнях

E.(0) надання медичної допомоги, що базується на доказах, що передбачають пошук, порівняння, узагальнення та розповсюдження отриманих доказів для використання в інтересах хворих

158. Доказова медицина - це

A.(0) представлення доказів про необхідність медичної допомоги

B.(0) надання медичної допомоги на відстані

C.(0) наука, яка вивчає принципи доказовості у медицині

D.(0) розділ медичної інформатики, що передбачає пошук, порівняння, узагальнення зберігання та передачу отриманих доказів для використання в інтересах хворих

E.(1) розділ медицини, який базується на доказах, що передбачають пошук, порівняння, узагальнення та розповсюдження отриманих доказів для використання в інтересах хворих

159. Доказова медицина базується

A.(1) на доказах

B.(0) на діагнозах

C.(0) на суперечках

D.(0) на виявлених симптомах

E.(0) на припущеннях

160. Най менша одиниця інформації в комп’ютері бітможе набуватитакізначення

A.(0) послідовність з восьми двійок

B.(0) послідовність з восьми байт

C.(1) 0 або 1

D.(0) будь-яка комбінація з восьми 0 та 1

E.(0) 210 або 102

161. Логічні оператори виконують дії над

A.(0) десятковими числами

B.(1) логічними змінними

C.(0) бітами та байтами

D.(0) двійковими значеннями

E.(0) числовими змінними

162. При аналітичному способі подання логічна функція зпредставляється

A.(0) словами

B.(0) текстовим документом

C.(0) малюнком

D.(1) у вигляді рівняння

E.(0) таблицею істинності

163. При табличному способі подання логічна функція задається

A.(0) словами

B.(0) текстовим документом

C.(0) малюнком

D.(0) у вигляді рівняння

E.(1) таблицею істинності

164. При словесному способі подання логічна функція позначається

A.(1) словами

B.(0) текстовим документом

C.(0) малюнком

D.(0) у вигляді рівняння

E.(0) таблицею істинності

165. Якими способами можна задати логічну функцію?

A.(0) правильним і неправильним

B.(1) словесним, табличним та аналітичним

C.(0) логічним і нелогічним

D.(0) реальним та віртуальним

E.(0) усним і письмовим

166. До групи бінарних логічних операцій не входить

A.(0) слідування

B.(0) імплікація

C.(1) логічне заперечення

D.(0) логічне множення

E.(0) логічне додавання

167. Групу унарних логічних операцій утворює

A.(0) слідування

B.(0) імплікація

C.(1) логічне заперечення

D.(0) логічне множення

E.(0) логічне додавання

168. Операція “логічна імплікація” виконується:


A.(0) лише над нелогічними змінними

B.(0) над нескінченною множиною логічних змінних

C.(0) над трьома і більше логічними змінними

D.(1) над двома логічними змінними

E.(0) над одноюлогічноюзмінною

169. Операція “логічне множення” виконується

A.(0) лише над нелогічними змінними

B.(0) над нескінченною множиною логічних змінних

C.(0) над трьома і більше логічними змінними

D.(1) над двома логічними змінними

E.(0) над одноюлогічноюзмінною

170. Операція “логічне додавання” виконується

A.(0) лише над нелогічними змінними

B.(0) над нескінченною множиною логічних змінних

C.(0) над трьома і більше логічними змінними

D.(1) над двома логічними змінними

E.(0) над одноюлогічноюзмінною

171. Операція “логічне заперечення” виконується

A.(0) лише над нелогічними змінними

B.(0) над нескінченною множиною логічних змінних

C.(0) над трьома і більше логічними змінними

D.(0) над двомалогічнимизмінними

E.(1) над одною логічною змінною

172. Унарні логічні оператори використовують

A.(0) лише нелогічні змінні

B.(0) безліч логічних змінних

C.(0) три і більше логічних змінних

D.(0) дві логічні змінні

E.(1) одну логічну змінну

173. Бінарні логічні оператори використовують

A.(0) лише нелогічні змінні

B.(0) безліч логічних змінних

C.(0) три і більше логічних змінних

D.(1) дві логічні змінні

E.(0) одну логічну змінну

174. На якігрупи поділяють множину логічних операторів

A.(0) оператор касових апаратів та оператор ПК

B.(0) фізичні та такі, що моделюються

C.(0) множинні та одиничні

D.(0) логічні та нелогічні

E.(1) бінарні та унарні

175. Математичніпредметні моделі

A.(0) служать для вивчення загальних біологічних закономірностей, дії різних препаратів, методів лікування

B.(0) це фізичні системи або пристрої, з поведінкою, аналогічною до поведінки об’єкта, що моделюється

C.(0) це різні пристрої, найчастіше електронніза допомогою яких моделюються інформаційні процеси в живому організмі

D.(1) це система формул, функцій, рівнянь, що описують ті чи інші властивості досліджуваного об’єкта, явища або процесу

E.(0) служать для опису властивостей об’єкта з точки зору біології, фізикиі, кібернетики та математики

176. Кібернетичніпредметні моделі

A.(0) служать для вивчення загальних біологічних закономірностей, дії різних препаратів, методів лікування

B.(0) це фізичні системи або пристрої, з поведінкою, аналогічною до поведінки об’єкта, що моделюється

C.(1) це різні пристрої, найчастіше електронніза допомогою яких моделюються інформаційні процеси в живому організмі

D.(0) це система формул, функцій, рівнянь, що описують ті чи інші властивості досліджуваного об’єкта, явища або процесу

E.(0) служать для опису властивостей об’єкта з точки зору біології, фізикиі, кібернетики та математики

177. Фізичніаналогові)предметні моделі

A.(0) служать для вивчення загальних біологічних закономірностей, дії різних препаратів, методів лікування

B.(1) це фізичні системи або пристрої, з поведінкою, аналогічною до поведінки об’єкта, що моделюється

C.(0) це різні пристрої, найчастіше електронніза допомогою яких моделюються інформаційні процеси в живому організмі

D.(0) це система формул, функцій, рівнянь, що описують ті чи інші властивості досліджуваного об’єкта, явища або процесу

E.(0) служать для опису властивостей об’єкта з точки зору біології, фізикиі, кібернетики та математики

178. Біологічні предметні моделі

A.(1) служать для вивчення загальних біологічних закономірностей, дії різних препаратів, методів лікування

B.(0) це фізичні системи або пристрої, з поведінкою, аналогічною до поведінки об’єкта, що моделюється

C.(0) це різні пристрої, найчастіше електронніза допомогою яких моделюються інформаційні процеси в живому організмі

D.(0) це система формул, функцій, рівнянь, що описують ті чи інші властивості досліджуваного об’єкта, явища або процесу

E.(0) служать для опису властивостей об’єкта з точки зору біології, фізикиі, кібернетики та математики

179. Моделіщо використовуютьсяу медицині і біологіїподіляють на такі види

A.(0) медичні, біологічні, хімічні, доказові, експериментальні

B.(0) стаціонарні, прості, комбіновані, нетрадиційні

C.(1) біологічні, фізичні, кібернетичні, математичні

D.(0) терапевтичні, хірургічні, діагностичні, прикладні

E.(0) статичні, динамічні, статистичні, хімічні

180. Модель - це

A.(0) сукупність даних, які дають можливість представити об’єкт

B.(0) математичний запис об’єкта будь-якої природи

C.(0) усереднена властивість, що характеризує групу об’єктів

D.(0) приклад для наслідування

E.(1) штучно створений людиною об’єкт будь-якої природи, що заміщає або відтворює досліджуваний об’єкт так, що вивчення моделі здатне подавати нову інформацію про об’єкт

181. Затипомвтручання експертні системи поділяються на

A.(1) пасивні, напівактивні та активні

B.(0) експериментальні системи та системи, що базуються на досвіді

C.(0) динамічні системи та статичні системи

D.(0) системи, що дозволяють підвищити якість лікування та системи, що дозволяють зменшити термін лікування

E.(0) системи, що поліпшують діагностикута системи, що пропонують кращу стратегію

182. Затипомпідтримки рішення експертні системи розділяютьна такікласи

A.(0) інтелектуальні системи та інструментальні системи

B.(0) експериментальні системи та системи, що базуються на досвіді

C.(0) динамічні системи та статичні системи

D.(0) системи, що дозволяють підвищити якість лікування та системи, що дозволяють зменшити термін лікування

E.(1) системи, що поліпшують діагностикута системи, що пропонують кращу стратегію

183. У експертних системах

A.(0) пошук результату задачі проводиться на основі статичних та динамічних методів відображення

B.(0) розв’язання задачі відбувається на основі визначення певного набору вхідних даних

C.(0) вирішення задачі здійснюється шляхом аналізу великої кількості цифрової інформації та вибору найбільш оптимального рішення

D.(1) реалізується логіка ухвалення діагностичного рішення досвідченим лікарем

E.(0) вирішення задачі здійснюється шляхом реалізації одного з методів розпізнавання образів або статистичних методів прийняття рішень

184. У ймовірнісних системах діагностики

A.(0) пошук результату задачі проводиться на основі статичних та динамічних методів відображення

B.(0) розв’язання задачі відбувається на основі визначення певного набору вхідних даних

C.(0) вирішення задачі здійснюється шляхом аналізу великої кількості логічної інформації та вибору найбільш оптимального рішення

D.(0) реалізується логіка ухвалення діагностичного рішення досвідченим лікарем

E.(1) вирішення задачі здійснюється шляхом реалізації одного з методів розпізнавання образів або статистичних методів прийняття рішень

185. За способом вирішення задачідіагностики поділяютьна

A.(0) візуальні та віртуальні системи

B.(0) системи для розв’язання задач з визначеним набором вхідних даних, та системи, здатні розв’язати задачу з нечітко заданими вхідними умовами

C.(0) логічні та статистичні системи

D.(0) доказові та експериментальні системи

E.(1) ймовірнісні та експертні системи

186. Експертні системи виникли

A.(0) як результат новітніх технологій в галузі практичної біофізики

B.(0) як результат сучасних розробок в області теоретичної біофізики

C.(0) як значний статистичний результат у застосуванні і розвитку методів штучного інтелекту

D.(1) як значний практичний результат у застосуванні і розвитку методів штучного інтелекту

E.(0) як значний теоретичний результат у вивченні і розвитку методів штучного інтелекту

187. Які функції виконує експертна система?

A.(0) ведення електронної історії хвороби та амбулаторної картки пацієнта, уточнення графіка роботи працівників лікувального закладу

B.(0) експертиза на наявність алкоголю в організмі пацієнта, оцінка вірогідності симптомів, постановка пацієнтів на облік, оцінка якості наданих послуг, визначення терміну непрацездатності пацієнта

C.(0) медична експертиза, оцінка вартості лікування, постановка питання про необхідність хірургічного втручання, призначення медикаментозного лікування

D.(0) оцінка майна, постановка задачі, оцінка ефективності роботи лікувального закладу, призначення консультуючого лікаря

E.(1) експертиза проектів, оцінка кваліфікації фахівців, постановка діагнозу, оцінка ефективності лікування, призначення схеми лікування

188. Циклце

A.(0) перевірка певного твердження

B.(1) форма організації дійпри якій та сама послідовність дій виконується кілька разів доти, поки виконається деяка умова

C.(0) одноразове повторення деякої послідовності дій

D.(0) будь-яке твердження або запитання, що допускає лише дві можливі відповіді “так” (істинне твердження) або “ні” (твердження хибне)

E.(0) форма організації дій, при якій в залежності від виконання або невиконання деякої умови здійснюється або та, або інша послідовність дій

189. Умоваце

A.(0) перевірка певного твердження

B.(0) форма організації дійпри якій та сама послідовність дій виконується кілька разів доти, поки виконається деяка умова

C.(0) багаторазове повторення деякої послідовності дій

D.(1) будь-яке твердження або запитання, що допускає лише дві можливі відповіді “так” (істинне твердження) або “ні” (твердження хибне)

E.(0) форма організації дій, при якій в залежності від виконання або невиконання деякої умови здійснюється або та, або інша послідовність дій

190. Розгалуження - це

A.(0) перевірка певного твердження

B.(0) форма організації дійпри якій та сама послідовність дій виконується кілька разів доти, поки виконається деяка умова

C.(0) багаторазове повторення деякої послідовності дій

D.(0) будь-яке твердження або запитання, що допускає лише дві можливі відповіді “так” (істинне твердження) або “ні” (твердження хибне)

E.(1) форма організації дій, при якій в залежності від виконання або невиконання деякої умови здійснюється або та, або інша послідовність дій

191. Циклічним називається алгоритм

A.(0) який реалізовано за допомогою певної системи розробки

B.(0) який реалізовано за допомогою певної мови програмування

C.(1) в якомупередбаченебагаторазове повторення деякої послідовності дій

D.(0) в якому передбачається перевірка певного твердження

E.(0) який містить лише вказівки про безумовне виконання деякої послідовності дій, без повторень або розгалужень

192. Розгалуженим називається алгоритм

A.(0) в якому дії виконуються у певній розгалеженій послідовності

B.(0) який реалізовано за допомогою певної мови програмування

C.(0) в якомупередбаченебагаторазове повторення деякої послідовності дій

D.(1) в якому передбачається перевірка певного твердження

E.(0) який містить лише вказівки про безумовне виконання деякої послідовності дій, без повторень або розгалужень

193. Лінійним називається алгоритм

A.(0) в якому дії виконуються у певній лінійній послідовності

B.(0) який реалізовано за допомогою певної мови програмування

C.(0) в якомупередбаченебагаторазове повторення деякої послідовності дій

D.(0) в якому передбачається перевірка певного твердження

E.(1) який містить лише вказівки про безумовне виконання деякої послідовності дій, без повторень або розгалужень

194. Які типи алгоритмів Ви знаєте?

A.(0) прості, складні, розгалужені

B.(0) одиничні, множинні, комбіновані

C.(0) локальні, мережеві, глобальні

D.(1) лінійні, розгалужені, циклічні

E.(0) прямі, непрямі, комбіновані

195. Будь-який алгоритм повинен мати

A.(0) задачі, які може розв’язати та програми, за допомогою яких може бути реалізований

B.(0) обґрунтування та приклади

C.(0) вступ і висновки

D.(0) внутрішню і зовнішню частини

E.(1) початок і кінець

196. При поданні задачі графічним способом застосовують такі основні види блоків

A.(0) прямокутний, зрізаний, непрямий

B.(0) трапецевидний, пірамідальний, овальний

C.(0) трикутний, 5-кутник, у вигляді зірочки

D.(0) пряма лінія, крива лінія, тонка та груба лінії

E.(1) прямокутний, овальний, у вигляді ромба, сполучне коло

197. При якому способі подання запис алгоритму є громіздким і можуть виникати суперечливі тлумачення алгоритму?

A.(0) символічному

B.(0) графічному

C.(1) словесному

D.(0) програмному

E.(0) табличному

198. Який спосіб подання алгоритмів робить запис алгоритму дуже стислим, і не наочним

A.(1) символічний

B.(0) графічний

C.(0) словесний

D.(0) програмний

E.(0) табличний

199. Який спосіб подання алгоритмів є найбільш зручним і наочним?

A.(0) символічний

B.(1) графічний

C.(0) словесний

D.(0) програмний

E.(0) табличний

200. Графічний спосіб подання алгоритмів полягає

A.(0) переводі тексту програми у двійкові коди

B.(0) записі послідовності дій за допомогою команд певної мови програмування

C.(1) зображення алгоритму у вигляді структурної схеми, котра складається з окремих блоків

D.(0) в записі алгоритму за допомогою умовних символів

E.(0) в описіалгоритму в термінах української мови

201. Символічний спосіб подання алгоритмів полягає

A.(0) переводі тексту програми у двійкові коди

B.(0) записі послідовності дій за допомогою команд певної мови програмування

C.(0) зображення алгоритму у вигляді структурної схеми, котра складається з окремих блоків

D.(1) в записі алгоритму за допомогою умовних символів

E.(0) в описіалгоритму в термінах української мови

202. Словесний спосіб подання алгоритмів полягає

A.(0) переводі тексту програми у двійкові коди

B.(0) записі послідовності дій за допомогою команд певної мови програмування

C.(0) зображення алгоритму у вигляді структурної схеми, котра складається з окремих блоків

D.(0) в записі алгоритму за допомогою умовних символів

E.(1) в описіалгоритму в термінах української мови

203. Які є способи подання алгоритмів?

A.(1) словесний, символічний, графічний

B.(0) електронний, програмний, командний

C.(0) простий, складний, комбінований

D.(0) текстовий, табличний, графічний

E.(0) усний, письмовий

204. Результативність алгоритму означає

A.(0) можливість визначити, для розв’язання яких задач призначений алгоритм

B.(1) при точному виконанні всіх вказівок алгоритму процес прийняття рішення (отримання результату) повинен закінчитися через скінчену кількість кроків і при цьому має бути отримана відповідь на поставлені в задачі питання

C.(0) процес, який описується алгоритмом, має бути поділений на послідовність окремих дій

D.(0) алгоритм складається не для розв’язання однієї конкретної задачі, а для цілого класу задач одного типу

E.(0) при виконанні алгоритму ніколи не повинна з’являтися потреба у прийнятті будь-яких рішень, котрі непередбачені укладачем алгоритму

205. Дискретність алгоритму означає

A.(0) можливість визначити, для розв’язання яких задач призначений алгоритм

B.(0) при точному виконанні всіх вказівок алгоритму процес прийняття рішення (отримання результату) повинен закінчитися через скінчену кількість кроків і при цьому має бути отримана відповідь на поставлені в задачі питання

C.(1) процес, який описується алгоритмом, має бути поділений на послідовність окремих дій

D.(0) алгоритм складається не для розв’язання однієї конкретної задачі, а для цілого класу задач одного типу

E.(0) при виконанні алгоритму ніколи не повинна з’являтися потреба у прийнятті будь-яких рішень, котрі непередбачені укладачем алгоритму

206. Масовість алгоритму означає

A.(0) можливість визначити, для розв’язання яких задач призначений алгоритм

B.(0) при точному виконанні всіх вказівок алгоритму процес прийняття рішення (отримання результату) повинен закінчитися через скінчену кількість кроків і при цьому має бути отримана відповідь на поставлені в задачі питання

C.(0) процес, який описується алгоритмом, має бути поділений на послідовність окремих дій

D.(1) алгоритм складається не для розв’язання однієї конкретної задачі, а для цілого класу задач одного типу

E.(0) при виконанні алгоритму ніколи не повинна з’являтися потреба у прийнятті будь-яких рішень, котрі непередбачені укладачем алгоритму

207. Визначеність алгоритму означає

A.(0) можливість визначити, для розв’язання яких задач призначений алгоритм

B.(0) при точному виконанні всіх вказівок алгоритму процес прийняття рішення (отримання результату) повинен закінчитися через скінчену кількість кроків і при цьому має бути отримана відповідь на поставлені в задачі питання

C.(0) процес, який описується алгоритмом, має бути поділений на послідовність окремих дій

D.(0) алгоритм складається не для розв’язання однієї конкретної задачі, а для цілого класу задач одного типу

E.(1) при виконанні алгоритму ніколи не повинна з’являтися потреба у прийнятті будь-яких рішень, котрі непередбачені укладачем алгоритму

208. Будь-який алгоритм повинен мати такі основні властивості

A.(0) багатокроковість, багатозадачність, масовість

B.(0) сумісність, практичність, здатність знаходити розв’язок будь-якої задачі

C.(0) доступність, практичність, адекватність

D.(1) визначеність,масовість, дискретність, результативність

E.(0) програмованість, адаптованість, паралелізм

209. Наука надає можливість отримувати алгоритми

A.(0) шляхом вибору випадкового набору правил

B.(0) шляхом описання дій з розв’язування різних задач

C.(1) шляхом теоретичних положень і встановлених фактів

D.(0) шляхом комбінації тамодифікації вже наявних алгоритмів

E.(0) шляхом створення нових мов програмування та систем розробки

210. Практика надає можливість отримувати алгоритми

A.(0) шляхом вибору випадкового набору правил

B.(1) шляхом описання дій з розв’язування різних задач

C.(0) зїї теоретичних положень і встановлених фактів

D.(0) шляхом комбінації тамодифікації вже наявних алгоритмів

E.(0) шляхом створення нових мов програмування та систем розробки

211. Джерелами виникнення алгоритмів є

A.(1) практика, наука, різні комбінації та модифікації вже наявних алгоритмів

B.(0) вибір випадкового набору правил

C.(0) узагальнення практичного досвіду

D.(0) поява новихправил для розв’язання задач за скінчену кількість кроків

E.(0) створення нових мов програмування та систем розробки

212. Алгоритм - це

A.(0) вибір випадкового набору правил

B.(1) впорядкований скінчений набір чітко визначених правил для розв’язання задач за скінчену кількість кроків

C.(0) сукупність правил різноговиду

D.(0) невпорядкований нескінчений набір нечітко визначених правил для розв’язання задач за нескінчену кількість кроків

E.(0) впорядкований скінчений набір чітко визначених правил для розв’язання задач за нескінчену кількість кроків

213. Алгоритмом називають

A.(0) сукупність правил написання програм

B.(0) програму, написану на мові програмування Алгол

C.(1) сукупність правил певного виду

D.(0) сукупність правил виконання логічних операцій

E.(0) сукупність правил виконання арифметичних дій

214. Розробка алгоритму розв’язання задачі - це

A.(0) представлення алгоритму розв’язання

B.(0) формальний запис математичної моделі

C.(0) розробка алгоритму розв’язання

D.(1) вибір методу розв’язання та опис послідовності дій

E.(0) визначення її змісту та вихідних даних

215. Постановка задачі - це

A.(0) представлення алгоритму розв’язання

B.(0) формальний запис математичної моделі

C.(0) розробка алгоритму розв’язання

D.(0) вибір методу розв’язання та опис послідовності дій

E.(1) визначення її змісту та вихідних даних

216. Процес підготовки задачі передбачає

A.(0) представлення алгоритму розв’язання

B.(0) формальний запис математичної моделі

C.(0) розробку алгоритму розв’язання

D.(0) постановку задачі

E.(1) постановку задачі, розробку алгоритму розв’язання, представлення алгоритму розв’язання

217. Кроком алгоритму називають

A.(0) один з етапів побудови математичної моделі задачі

B.(0) формальний запис математичної моделі задачі

C.(0) відхилення від початкових умов задачі при побудові математичної моделі

D.(1) одну дію алгоритмічного процесу

E.(0) тестування на знання алгоритмів

218. Алгоритмічний процес - це

A.(0) формальний запис математичної моделі задачі

B.(0) побудова математичної моделі задачі

C.(1) послідовність дій в результаті виконання яких знаходимо розв’язок задачі

D.(0) спрощення запису умови задачі

E.(0) побудова програми для отримання розв’язку задачі

219. Алгоритм - це

A.(0) формальний запис математичної задачі

B.(0) математична модель задачі

C.(1) правило, що вказує дії, в результаті виконання яких отримуємо результат задачі

D.(0) спрощений запис умови задачі

E.(0) програма для отримання розв’язку задачі

220. Під алгоритмізацією розуміють

A.(0) пошукрозв’язку задачі

B.(0) проведення аналогій з іншими задачами

C.(0) спрощення запису умови задачі

D.(1) метод опису систем або процесів шляхом створення алгоритмів їх функціонування

E.(0) створення програм для отримання розв’язку задачі

221. Формалізована медико-біологічна задача повинна бути

A.(0) простою

B.(0) розв’язаною

C.(0) адаптованою

D.(0) проаналізованою

E.(1) алгоритмізованою

222. Використання засобів і властивостей формальної моделі допомагає:

A.(0) спростити запис умови задачі

B.(0) спростити формальне представленняданих

C.(0) в проведенні аналогій з іншими задачами

D.(1) в побудові розв’язку задачі

E.(0) у визначенніструктурищо використовується для аналізу даних

223. Формальна модель - це:

A.(0) визначенаструктуращо використовується для обробкиданих

B.(0) визначенаструктуращо використовується для отриманняданих

C.(1) визначена структура що використовується для подання даних

D.(0) визначенаструктуращо використовується для інтерпритаціїданих

E.(0) визначенаструктуращо використовується для аналізу даних

224. В результаті аналізу задачі

A.(0) отримують її формальний розв’язок

B.(1) визначається специфіка даних, вводиться система умовних позначень, встановлюється приналежність її до одного з класів задач

C.(0) визначають, чи можна її розв’язати

D.(0) вирішують, чи є потреба її розв’язувати

E.(0) визначають, чи існують методи й алгоритми розв’язання поставленої задачі

225. Формалізація

A.(1) процес подання інформації про об’єкт у вигляді алгоритму

B.(0) форми представлення інформації про об’єкт

C.(0) абстрактне представлення предметів та явищ

D.(0) представлення об’єктів у вигляді конкретних форм

E.(0) формальне представлення предметів та явищ

226. Які результати прогнозу дає “регресія до середнього”

A.(0) вказує на напрям стохастичного зв’язкуB.(1) стандартне відхилення дорівнює коефіцієнту кореляції

C.(0) тенденцію зміни випадкових величинD.(0) пояснює відсутність кореляційного зв’язку

E.(0) тандартне відхилення дорівнює коефіцієнту кореляції

227. Який вигляд має рівняння регресії, якщо кореляційний зв’язок є лінійнимA.(0)

B.(0) ;

C.(0)

D.(0)

E.(1)

228. Що означає термін регресія

A.(0) напрям стохастичного зв’язку

B.(0) довірчуймовірність

C.(0) нормалізація параметрів розподілу

D.(1) повернення до середнього значення

E.(0) тенденцію зміни випадкових величин

229. Діаграми розсіювання випадкових величин характеризують

A.(0) щільність розподілу

B.(0) дискретною випадковою величиною

C.(1) зміст концепції кореляції

D.(0) емпіричну функцію розподілу

E.(0) параметри розподілу випадкових величин

230. “Регресія до середнього”A.(0) вказує на напрям стохастичного зв’язку

B.(1) стандартне відхилення дорівнює коефіцієнту кореляції

C.(0) розсіювання та напрямD.(0) пояснює відсутність кореляційного зв’язку

E.(0) стандартне відхилення дорівнює коефіцієнту кореляції

231. Знак коефіцієнта кореляції вказує

A.(0) на ступінь розсіювання між випадковими величинами

B.(0) на силу стохастичного зв’язку

C.(1) на напрям стохастичного зв’язку

D.(0) на відстанькореляції

E.(0) на щільність кореляції

232. Що характеризує абсолютне значення коефіцієнта кореляції стохастичного взаємозв’язку між випадковими величинами?

A.(1) силу та щільність

B.(0) розсіювання та напрям

C.(0) похибкуІІ-го роду

D.(0) напрям та щільність

E.(0) силу та напрям

233. Значення коефіцієнта кореляції може змінюватися від

A.(0) (0;1)

B.(1) [-1;1]

C.(0) [

D.(0) (-1;1)

E.(0) [

234. Як задається кореляційна залежність між випадковими величинами

A.(0) моментів І-го і ІІ-го порядку розподілу

B.(0) матриць

C.(0) у вигляді діаграм

D.(0) у вигляді таблиць

E.(1) у вигляді таблиць

235. Нульова гіпозеза, що перевіряється за критерієм Ст’юдента, відхиляється, колиA.(0) = t

B.(0) :

C.(0) > t

D.(1) t

E.(0) < t

236. Нульова гіпозеза, що перевіряється за критерієм Пірсона, приймається, колиA.(0) =

B.(0) :

C.(0) ≥

D.(1) <

E.(0) >

237. При проведенні досліджень необхідно забезпечити наступні вимоги до вибірки

A.(0) репрезентативність, співпадання умов спостережень

B.(0) зменшити похибку досліджень

C.(0) однорідність, співпадання умов спостережень

D.(1) однорідність, репрезентативність, співпадання умов спостережень

E.(0) структурну відповідність, однорідність

238. Ймовірність з якою може бути відхилена нульова гіпотеза, коли вона є вірною, називається

A.(0) похибкою експерименту

B.(0) граничним рівнем

C.(0) довірчою ймовірністю

D.(0) похибкою ІІ-го роду

E.(1) рівень значущості

239. Припущення, котрі відносяться до виду розподілу випадкової величини або окремих його параметрів є

A.(0) параметри розподілу

B.(1) статистичні гіпотези

C.(0) гістограмою розподілу

D.(0) щільності розподілу

E.(0) функції розподілу

240. Набір значень (х1,х2,...,хп) випадкової величини Х, котрі отримані в результаті п дослідів, називається

A.(0) розподілом випадкової величини

B.(0) дискретною випадковою величиною

C.(0) математичним сподіванням

D.(0) генеральною сукупністю

E.(1) вибіркою об’єму п

241. Які параметри має нормований нормальний закон розподілу

A.(0) Математичне сподівання - 1, дисперсія - 2

B.(0) Математичне сподівання - 0,дисперсія -

C.(0) Математичне сподівання - 0, дисперсія - 0

D.(0) Математичне сподівання - 1, дисперсія - 1

E.(1) Математичне сподівання - 0, дисперсія - 1

242. Якому закону розподілу підпорядковуються випадкові події такі, як число викликів швидкої допомоги за певний проміжок часу, черги до лікаря в поліклініці, епідемії

A.(0) Гаусса

B.(0) Пуассона

C.(1) Біноміальному

D.(0) Лейбніца

E.(0) Госсета

243. Щільність розподілу для неперервної випадкової величини - це

A.(0) квадрат функції розподілу

B.(1) похідна від функції розподілу

C.(0) степіньвід функції розподілу

D.(0) інтеграл від функції розподілу

E.(0) первісна від функції розподілу

244. Функціональна залежність між значеннями випадкових величин та ймовірностями з якими вони приймають ці значення називають

A.(1) законом розподілу

B.(0) медіаною розподілу

C.(0) діафрагмою розподілу

D.(0) гістограмою розподілу

E.(0) щільністю розподілу

245. Величина, котра може приймати будь-які числові значення в даному інтервалі значень називається

A.(0) параметром розподілу випадкової величини

B.(0) цифро-аналоговим переиворенням

C.(0) випадковою величиною

D.(1) неперервною випадковою величиною

E.(0) дискретною випадковою величиною

246. Дискретною випадковою називається величина, яка приймає значення

A.(1) кінцеву кількість значень х1, х2,..., хп

B.(0) з напівзамкненого інтервалу справа

C.(0) з напівзамкненого інтервалу зліва

D.(0) з відкритого інтервалу (0;п)

E.(0) з замкненого інтервалу [0;п]

247. В результаті експерименту, що може бути повторений велику кількість разів, отримані значення х1, х2,..., хп, які називають

A.(0) законом розподілу

B.(0) щільністю розподілу випадкової величини

C.(1) випадковою величиною

D.(0) масивом

E.(0) вибіркою

248. Кількість інформації і ємність запам’ятовуючих пристроїв вимірюється у

A.(0) мілівольтах і амперах

B.(0) гігабайтах і терабайтах

C.(0) кілограмах; мегабайтах і кілобайтах

D.(0) мегатоннах і кіловатах; мегабайтах і кілобайтах

E.(1) бітах і байтах; мегабайтах і кілобайтах; гігабайтах і терабайтах

249. Якими властивостями не володіє інформація?

A.(1) електромагнітними

B.(0) розпізнаваність; достовірність

C.(0) об'єктивність та повнота

D.(0) нематеріальність

E.(0) корисність та актуальність

250. Достовірність інформації залежить

A.(0) від кількості однакових знаків

B.(1) від взаємного розташування знаків

C.(0) від астрономічного розміщення зірок

D.(0) від кольору знаків

E.(0) від величини знаків

251. Якщо одержаних даних недостатньо для розуміння ситуації та прийняття рішення то інформація вважається

A.(0) не актуальною

B.(0) небезпечною

C.(0) не об’єктивною

D.(1) не повною

E.(0) не достовірною

252. Якщо інформація, яку ви одержали не важлива для вас в даний момент часу, то вона є

A.(0) не об’єктивна

B.(0) небезпечна

C.(0) не повна

D.(1) не актуальна

E.(0) не достовірна

253. Перетворення дискретного сигналу на аналоговий виконується в спеціальних пристроях, підключених до комп'ютера

A.(0) материнські платі

B.(0) адаптерах

C.(1) звукових платах

D.(0) мікрофонах

E.(0) колонках

254. Піксел - це

A.(0) мінімальний набір знаків, якими позначається число

B.(0) відображення дискретного повідомлення у вигляді аналогових сигналів

C.(0) найяскравіший елемент зображення, що формується на екрані монітора

D.(1) мінімальний елемент зображення, що формується на екрані монітора

E.(0) максимальний елемент зображення, що формується на екрані монітора

255. За основу кодування символів у персональних комп'ютерах узята кодова таблиця

A.(1) ASCII

B.(0) ASKII

C.(0) Excel

D.(0) ASIIA

E.(0) ASIIC

256. Кодова таблиця - це таблиця, що

A.(1) встановлює відповідність між символами алфавіту і двійковими числами

B.(0) містить мінімальний елемент зображення

C.(0) встановлює відповідність між аналоговими та дискретними сигналами

D.(0) відображає дискретне повідомлення у вигляді певних сполучень символів

E.(0) містить мінімальний набір знаків, якими позначається число

257. Кодування - це

A.(0) 0 і 1

B.(0) мови й алфавіт

C.(0) відображення дискретного повідомлення у вигляді аналогових сигналів

D.(0) система умовних знаків

E.(1) відображення дискретного повідомлення у вигляді певних сполучень символів

258. Група з чотирьох двійкових чисел називається

A.(0) троянда

B.(1) тетрада

C.(0) терція

D.(0) терада

E.(0) тріада

259. Яка система числення стала основою побудови обчислювальних машин?

A.(0) дискретна

B.(0) шістнадцяткова

C.(0) вісімкова

D.(1) двійкова

E.(0) десяткова

260. Якому двійковому числу відповідає десяткове число 5?A.(0)

B.(0)

C.(1)

D.(0)

E.(0)

261. Основою двійкової системи числення є

A.(0) 10

B.(1) 2


C.(0) 16

D.(0) 1


E.(0) 0

262. Система числення - це

A.(1) позначення чисел і прийоми роботи з ними

B.(0) мінімальний набір знаків, якими позначається число

C.(0) таблиця, що встановлює відповідність між символами алфавіту і двійковими числами

D.(0) наявність радіоелектронних елементів

E.(0) відображення дискретного повідомлення у вигляді певних сполучень символів

263. Вісім біт - це

A.(0) 4 байти

B.(0) 8 байт

C.(0) 2 байти

D.(1) 1 байт

E.(0) 10 байт

264. Двійкові числа складаються з

A.(0) нулів і п’ятірок

B.(0) нулів і двійок

C.(1) нулів і одиниць

D.(0) десяткових чисел

E.(0) одиниць і двійок

265. Вибір двійкової системи кодування зумовлений

A.(0) наявністю елементів

B.(1) наявністю двох станів елементів ЕОМ

C.(0) необхідністю

D.(0) випадковістю

E.(0) історією

266. Один мегабайт - це

A.(0) 1024 кілобайт

B.(0) 1024 біти

C.(0) 1024 гігабайт

D.(0) 1000 кілобайт

E.(1) 1024 байт

267. Якою найменшою одиницею представлена інформація в комп’ютері?

A.(0) код

B.(1) біт

C.(0) ампер

D.(0) піксель

E.(0) байт

268. Чи можна помістити в пам’ять комп’ютера ємність 512 Мегабайт 1024 книжки, кожна з яких має 64 сторінки по 2048 символів на кожній сторінці?

A.(0) Можливо

B.(1) Так

C.(0) Не повністю

D.(0) Ні


E.(0) Сподіваюсь

269. Інформаційний обсяг тексту 4 кілобайти. Текст містить 2048 символів. Скільки біт інформації припадає на 1 символ?

A.(0) 36

B.(0) 32


C.(1) 16

D.(0) 4


E.(0) 8

270. Книжка складається із 125 сторінок, на кожній сторінці 1024 символів. Який інформаційний обсяг книжки в кілобайтах?

A.(0) 1024 Кбайт

B.(0) 124000 Кбайт

C.(0) 125 Мбайт

D.(0) 125000 Кбайт

E.(1) 125 Кбайт

271. По каналу зв’язку можна передавати інформацію зі швидкістю 8000 біт за одну секунду. За скільки секунд можна передати по цьому каналу 80000 байт інформації?

A.(0) 120 с

B.(0) 8 с

C.(1) 80 с

D.(0) 50 с

E.(0) 100 с

272. Пристрій виконує вимірювання 20 раз за секунду. Запис кожного виміру займає 1 байт. Який обсяг пам’яті необхідний комп’ютеру для запису всіх вимірювань за 10 хвилин?

A.(0) 16 біт

B.(0) 120 Мбайт

C.(0) 20 байт

D.(0) 12000 біт

E.(1) 12000 байт

273. Інформацію можна впорядкувати за

A.(0) достовірністю

B.(0) надійністю

C.(0) актуальністю

D.(1) мовами подання

E.(0) алфавітом

274. Інформацію можна впорядкувати за

A.(0) зрозумілістю

B.(0) надійністю

C.(1) типами повідомлень

D.(0) актуальністю

E.(0) Вірогідністю

275. Як впорядковуються довідники, словники, енциклопедії?

A.(0) за актуальністю інформації

B.(0) за номером

C.(1) за алфавітом ключових слів

D.(0) за змістом

E.(0) за назвами

276. В загальній схемі передачі інформації між джерелом і адресатом є

A.(1) канал передачі

B.(0) електромагнітне поле

C.(0) пристрій пересилання сигналів

D.(0) електричне поле

E.(0) Повітря

277. Якої ланки не вистачає у поданій схемі передавання інформації джерело-канал зв’язку-приймач-адресат?

A.(0) споживач

B.(0) пристрій приймання сигналів

C.(0) пристрій пересилання сигналів

D.(0) пристрій декодування

E.(1) передавач

278. Якої ланки не вистачає у поданій схемі передавання інформації джерело-канал зв’язку-адресат?

A.(0) пристрій приймання інформації

B.(0) пристрій передавання інформації

C.(1) передавач і приймач

D.(0) пристрій декодування

E.(0) пристрій кодування

279. Інформація стає доступною для людини лише за умови

A.(0) запису її з допомогою нот

B.(0) автоматичної передачі

C.(0) запису її у вигляді малюнків

D.(0) запису її тільки на природній мові подання її розмовною мовою

E.(1) можливості розпізнавання знаків і сигналів, за допомогою яких вона передається

280. При передачі інформації потрібні

A.(0) Оплата за послуги

B.(1) Джерело і адресат

C.(0) Пристрій передачі

D.(0) Телеграф

E.(0) Пошта

281. Що таке біт?

A.(0) міра для оцінювання ємності запам’ятовуючих пристроїв

B.(0) одиниця вимірювання інформації в комп’ютерах

C.(0) найбільша одиниця інформації

D.(0) найменша одиниця інформації

E.(1) кількість інформації, що необхідна для однозначного визначення однієї з двох однаково можливих подій

282. Сигнал, який може мати тільки два різні стани, передає наступну кількість інформації

A.(0) 2 байти

B.(1) 1 біт

C.(0) 1 кбайт

D.(0) 8 біт

E.(0) 1 байт

283. З якою інформацією працює комп’ютер?

A.(0) Аналоговою

B.(0) Змістовною

C.(1) Дискретною

D.(0) Кольоровою

E.(0) Корисною

284. Якими сигналами передається повідомлення?

A.(0) розмовними і музичними

B.(1) дискретними і безперервними

C.(0) гучними і тихими

D.(0) електронними та механічними

E.(0) видимими і невидимими

285. Перетворення інформації з однієї форми в іншу називається

A.(0) модуляцією

B.(1) кодуванням

C.(0) відображенням

D.(0) зміною інформації

E.(0) передачею

286. Сукупність правил, за якими виконується, перетворення інформації з однієї форми в іншу називається

A.(0) символами алфавіту

B.(0) Алгоритмом

C.(0) Відображенням

D.(1) Кодом

E.(0) Перетворенням

287. Завдяки кодуванню комп’ютер може обробляти

A.(1) всі види інформації, які вказані вище

B.(0) відео інформацію

C.(0) керуючу інформацію

D.(0) графічну і звукову інформацію

E.(0) числову і текстову інформацію

288. Кодування тексту, що вводять в комп’ютер відбувається за правилом

A.(0) кожному знаку відповідає двохзначне десяткове число

B.(0) символами алфавіту і десятковими числами

C.(0) кожному знаку відповідає 1 біт

D.(1) кожному знаку відповідає 1 байт

E.(0) кожному знаку відповідає двійкове число

289. Кодова таблиця - це таблиця, що встановлює відповідність між

A.(0) символами алфавіту і 16-ковими числами

B.(0) буквами та цифрами

C.(0) символами алфавіту і спеціальними знаками

D.(1) символами алфавіту і байтами

E.(0) символами алфавіту і десятковими числами

290. Дуже великі обсяги інформації вимірюють у

A.(1) гігабайтах та терабайтах

B.(0) гігабайтах мегебайтах

C.(0) кілобайтах та гігабайтах

D.(0) байтах і кілобайтах

E.(0) бітах і байтах

291. Який з вказаних процесів не належить до інформаційного процесу?

A.(0) написання реферату

B.(0) обчислення за допомогою калькулятора

C.(1) приведення до порядку одягу

D.(0) пошук телепрограм

E.(0) розв’язування математичної задачі

292. За допомогою якої міжнародної системи зв’язку можна одержати текстове і графічне повідомлення з будь-якої точки нашої планети?

A.(0) за допомогою супутникового зв’язку

B.(1) за допомогою Інтернету

C.(0) за допомогою відеозв’язку

D.(0) за допомогою телебачення

E.(0) за допомогою радіо

293. Повідомлення може бути подане

A.(0) демонстрацією одягу

B.(0) демонстрацією скульптур

C.(0) використанням телеінформаційних і телекомунікаційних технологій

D.(0) демонстрацією картин

E.(1) засобами відповідного алфавіту

294. Повідомлення (текстове) містить стільки байтів, скільки є

A.(0) слів і пропусків між ними

B.(0) десяткових розрядів

C.(1) символів, включаючи знаки пропуску

D.(0) символів без знаків пропуску

E.(0) слів у повідомленні

295. Інформація нагромаджується в процесі

A.(0) створення та передачі повідомлень електронною поштою

B.(0) використання новітніх технологій та Інтернет

C.(0) виконання музичних творів

D.(0) передачі повідомлень по радіо

E.(1) вивчення нових предметів та явищ

296. Носій інформації - це

A.(0) тільки комп’ютер

B.(0) навколишнє середовище

C.(0) тільки книги

D.(0) тільки картини

E.(1) середовище, в якому інформація зафіксована

297. Виконуючи арифметичні дії з числами, ми

A.(0) передаємо інформацію

B.(0) запам’ятовуємо інформацію

C.(0) кодуємо інформацію

D.(0) виконуємо обчислення

E.(1) перетворюємо інформацію

298. Розв’язуючи математичну задачу, ми

A.(0) синтезуємо інформацію

B.(0) пересилаємо інформацію

C.(1) перетворюємо інформацію

D.(0) форматуємо інформацію

E.(0) аналізуємо інформацію

299. Фундаментальні дослідження проводяться для

A.(0) деполяризаціїклітин

B.(0) аналізу нейрона

C.(1) більш глибокого дослідження

D.(0) контролюза протезуванням ще непошкоджених нервів або кінцівок мускула

E.(0) аналізу EMG або ЕЕГ, ЕКГ, фонокардіограмиспірограми

300. Функціональний аналіз проводиться

A.(0) для проведення більш глибокого аналізу ушкодження

B.(1) у діагностичних комплексах

C.(0) уситуаціяхв яких за пацієнтом спостерігають у палатах інтенсивного догляд

D.(0) при необхідності проконтролюватиза протезування ще непошкоджених нервів або кінцівок мускула

E.(0) уситуаціяхв яких пацієнтзнаходиться на амбулаторному лікуванні

301. Функціональний аналіз використовується для

A.(0) деполяризаціїклітин

B.(0) аналізу нейрона

C.(0) більш глибокого дослідження

D.(0) контролюза протезуванням ще непошкоджених нервів або кінцівок мускула

E.(1) аналізу EMG або ЕЕГ, ЕКГ, фонокардіограмиспірограми

302. Стохастичні сигнали називають ще

A.(0) динамічними

B.(0) швидкоплинними

C.(0) періодичними

D.(1) статистичними

E.(0) статичними

303. Детерміновані сигнали можуть бути

A.(0) очікуваними або неочікуваними

B.(0) стохастичними або стаціонарними

C.(1) періодичними, квазіперіодичними, неперіодичними, або просто швидкоплинними

D.(0) статичними або динамічними

E.(0) повторюванимиь або неповторюваними

304. Детермінованими називаютьсясигнали

A.(0) які передаються певними приладами

B.(0) які передаються у певному вигляді

C.(0) які передаються на визначені відстані

D.(0) які не повторюються

E.(1) які повторюються

305. З яких стадій складається обробка біосигналів?

A.(0) отримання, збереження та передача сигналів на великі відстані

B.(0) фільтраціясигналів тазменшеннянадмірногопотікуданихдокількох, але доречних параметрів

C.(0) отримання, накопичення, зберігання та передача сигналів

D.(1) вимірювання або спостереження (виявлення) сигналів, перетворення і зменшення сигналів, обчислення сигнальних діагностично істотніх параметрів, інтерпретація або класифікація сигналів

E.(0) реєстрація та візуалізація зображень

306. Головна мета обробки біосигналів

A.(0) отримати найбільшу кількість сигналів

B.(1) відфільтрувати сигнали що нас цікавлять від фону і зменшити надмірний потік даних до кількох, але доречних параметрів

C.(0) отримати однакову кількість сигналів та “шумів”

D.(0) об’єднати сигнали з "шумом"

E.(0) відфільтрувати “шум” відсигналів

307. Схема роботи установок для ультразвукової діагностики

A.(0) пацієнт  джерело випромінювання  детектор випромінювання  блок перетворення  синтезатор зображення  комп’ютер

B.(1) досліджуваний орган  імпульси на екрані осцилографа  обробна система (комп’ютер)  екран УЗД-апарата з об’ємним (реальним) зображенням органа

C.(0) зображення  пацієнт  синтезатор зображення  блок перетворення  детектор випромінювання  джерело випромінювання

D.(0) джерело випромінювання  тканини  блок перетворення  синтезатор зображення  перетворювач  зображення

E.(0) м’яка тканина  медичний апарат  детектор випромінювання  блок живлення  синтезатор зображення  зображення

308. Головними проблемами, які розв’язує аналіз медичних зображень, є

A.(1) реєстрація та візуалізація зображень

B.(0) передача медичної інформації на великі відстані

C.(0) збереження великої кількості медичної інформації

D.(0) інтерпретація медичних зображень

E.(0) отримання, накопичення, зберігання та передача медичної інформації

309. Перерахуйте основні етапи обробки та аналізу медичних зображень

A.(0) отримання, накопичення, зберігання та передача

B.(0) отримання, попередня обробка, зміна контрасності зображення, сегментація, розрахунок параметрів, передача, збереження, інтерпретація зображення

C.(0) прийом візуальної інформації, її обробкапередача та накопиченнярезультатів обробки

D.(1) попередня обробка, зміна контрасності зображення, сегментація, розрахунок параметрів, інтерпретація зображення

E.(0) прийом візуальної інформації, її обробка, інтерпретація результатів та ухвалення діагностичного рішення

310. Обробка й аналіз медичних зображень - це

A.(0) покрокова процедура, що залежить від симптомів захворювання

B.(1) покрокова процедура, що залежить від результатів попереднього етапу, а також знань і досвіду оператора

C.(0) консультація хворих за допомогою телекомунікаційних засобів

D.(0) покрокова процедура, що залежить від стану пацієнта

E.(0) прийом візуальної інформації, її обробкапередача та накопиченнярезультатів обробки

311. В чому полягає діяльність лікаря-діагноста?

A.(0) пошук медичної інформації за допомогою інформаційно-довідкових систем

B.(0) запис пацієнтів на прийом

C.(0) консультація хворих за допомогою телекомунікаційних засобів

D.(0) виконання хірургічних втручань

E.(1) прийом візуальної інформації, її обробка, інтерпретація результатів та ухвалення діагностичного рішення

312. Хто планує і виконує променеві дослідження?

A.(1) лікар-діагност

B.(0) лікар-хірург

C.(0) допоміжний медичний персонал

D.(0) сімейний лікар

E.(0) лікуючий лікар

313. Для створення зображення досліджуваного об’єкта  органа, частини тіла, всієї людинивикористовується

A.(0) зображення

B.(0) блок перетвореннята передачі сигналу

C.(1) синтезатор зображення

D.(0) детектор випромінювання

E.(0) джерело випромінювання

314. Для отримання електромагнітного випромінювання або пружних коливань і перетворення їх у діагностичну інформацію використовується

A.(0) зображення

B.(0) блок перетвореннята передачі сигналу

C.(0) синтезатор зображення

D.(1) детектор випромінювання

E.(0) джерело випромінювання

315. Для підвищення інформаційної ємності сигналу, усунення перешкоди («шуму»), перетворення його в зручний для подальшої передачі вид використовується

A.(0) зображення

B.(0) синтезатор зображення

C.(1) блок перетворення та передачі сигналу

D.(0) детектор випромінювання

E.(0) джерело випромінювання

316. Призначення синтезатора зображення

A.(0) передати інформаційні сигнали з блоку перетворення у синтезатор зображення

B.(0) передати інформаційні сигнали з детектора у блок перетворення

C.(0) вловити електромагнітне випромінювання або пружні коливання і перетворити їх у діагностичну інформацію

D.(1) створити зображення досліджуваного об’єкта  органа, частини тіла, всієї людини

E.(0) підвищити інформаційну ємність сигналу, усунути перешкоди («шум»), перетворити його в зручний для подальшої передачі вид

317. Призначення блоку перетворення і передачі сигналу

A.(0) передати інформаційні сигнали з блоку перетворення у синтезатор зображення

B.(0) передати інформаційні сигнали з детектора у блок перетворення

C.(0) вловити електромагнітне випромінювання або пружні коливання і перетворити їх у діагностичну інформацію

D.(0) створити зображення досліджуваного об’єкта  органа, частини тіла, всієї людини

E.(1) підвищити інформаційну ємність сигналу, усунути перешкоди («шум»), перетворити його в зручний для подальшої передачі вид

318. Призначення детектора випромінювання

A.(0) передати інформаційні сигнали з блоку перетворення у синтезатор зображення

B.(0) передати інформаційні сигнали з детектора у блок перетворення

C.(1) вловити електромагнітне випромінювання або пружні коливання і перетворити їх у діагностичну інформацію

D.(0) створити зображення досліджуваного об’єкта  органа, частини тіла, всієї людини

E.(0) підвищити інформаційну ємність сигналу, усунути перешкоди («шум»), перетворити його в зручний для подальшої передачі вид

319. Термографія  це

A.(0) метод оцінки всіх життжвих показників організму

B.(0) метод оцінки тканин кістки

C.(0) метод оцінки м’яких тканин організму

D.(1) метод оцінки теплового поля людини

E.(0) метод оцінкифункції органа

320. При сцинтиграфії

A.(1) в організм вводиться радіоактивна мітка, що має тропізм до певного виду тканини

B.(0) використовуються рентгенівські промені, але замість одного плоского зображення КТ-зображення отримується у результаті комп’ютерної обробки декількох зображень, відзнятих у різних напрямках

C.(0) використовується іонізуюче випромінювання від джерела рентгенівських променів

D.(0) з використанняміонізуючоїрадіаціїотримуютьсязображення, вид яких залежить від обміну речовин і характеристик тканин

E.(0) безвикористанняіонізуючої радіаціїотримуютьсязображення, вид яких залежить від обміну речовин і характеристик тканин

321. Схема системи отримання медичного зображення для радіологічних методик)

A.(0) зображення  пацієнт  синтезатор зображення  блок перетворення  детектор випромінювання  джерело випромінювання

B.(0) пацієнт  джерело випромінювання  детектор випромінювання  блок перетворення  синтезатор зображення  комп’ютер

C.(1) джерело випромінювання  пацієнт  детектор випромінювання  блок перетворення  синтезатор зображення  зображення

D.(0) джерело випромінювання  тканини  блок перетворення  синтезатор зображення  перетворювач  зображення

E.(0) джерело випромінювання  медичний апарат  детектор випромінювання  блок живлення  синтезатор зображення  зображення

322. Ядерно-магнітний резонанс

A.(0) використовує непружніколивання низької частоти

B.(0) використовує рентгенівські промені, але замість одного плоского зображення КТ-зображення отримується у результаті комп’ютерної обробки декількох зображень, відзнятих у різних напрямках

C.(0) використовує іонізуюче випромінювання від джерела рентгенівських променів

D.(0) використовуючи іонізуючу радіацію, надає зображення, вид яких залежить від обміну речовин і характеристик тканин

E.(1) не використовуючи іонізуючу радіацію, надає зображення, вид яких залежить від обміну речовин і характеристик тканин

323. Комп’ютерна томографія

A.(0) звукові (пружні) коливання високої частоти

B.(1) рентгенівські промені, але замість одного плоского зображення КТ-зображення отримується у результаті комп’ютерної обробки декількох зображень, відзнятих у різних напрямках

C.(0) іонізуюче випромінювання від джерела рентгенівських променів

D.(0) комп’ютер, що відновлює зображення від отриманих радіосигналів, інтенсивність і тривалість яких залежить від біологічних характеристик тканини

E.(0) не використовуючи іонізуючу радіацію, надає зображення, вид яких залежить від обміну речовин і характеристик тканин

324. Методами й джерелами отримання тривимірних зображень є

A.(0) необ’ємне томографічне зображення частини нерухомого об’єкта

B.(0) візуальне обстеження

C.(0) цифрова радіологія, комп’ютерна томографія, ядерний магнітний резонанс, ультразвук

D.(0) комп’ютерна обробка медичних зображень

E.(1) послідовність радіологічних зображень або томографічне зображення динамічного об’єкта об’ємне томографічне зображення частини нерухомого об’єкта

325. Методами й джерелами отримання тривимірних зображень є

A.(0) необ’ємне томографічне зображення частини нерухомого об’єкта

B.(0) візуальне обстеження

C.(0) цифрова радіологія, комп’ютерна томографія, ядерний магнітний резонанс, ультразвук

D.(0) комп’ютерна обробка медичних зображень

E.(1) послідовність радіологічних зображень або томографічне зображення динамічного об’єктаоб’ємне томографічне зображення частини нерухомого об’єкта

326. Рентгенологія використовує

A.(0) звукові (пружні) коливання високої частоти

B.(0) рентгенівські промені, але замість одного плоского зображення КТ-зображення отримується у результаті комп'ютерної обробки декількох зображень, відзнятих у різних напрямках

C.(1) іонізуюче випромінювання від джерела рентгенівських променів

D.(0) комп’ютер, що відновлює зображення від отриманих радіосигналів, інтенсивність і тривалість яких залежить від біологічних характеристик тканини

E.(0) не використовуючи іонізуючу радіацію, надає зображення, вид яких залежить від обміну речовин і характеристик тканин

327. Методами отримання одно або двовимірних медичних зображень є

A.(0) електромагнітне випромінюванняультразвук

B.(0) візуальне обстеження

C.(1) цифрова радіологія, комп’ютерна томографія, ядерний магнітний резонанс, ультразвук

D.(0) комп’ютерна обробка медичних зображень

E.(0) відеозйомка

328. Для отримання одно або двовимірних медичних зображень можна використовувати

A.(1) електромагнітне випромінювання ультразвук

B.(0) візуальне обстеження

C.(0) цифрову обробку

D.(0) комп’ютер, відеокамеру

E.(0) фотоапарат

329. До медичнихзображень в променевій діагностиці що зберігаються у нефіксованому вигляді, належать

A.(0) зображення, отримані за допомогою мережевих технологій

B.(0) зображення, заархівовані на жорсткому диску

C.(0) медичні записи на твердому папері

D.(1) медичні зображення на екрані дисплея або рентгенодіагностичного апарата

E.(0) рентгенограмивідбиткина папері, фотопапері; на магнітних носіях  стрічках, дисках

330. До медичних зображень в променевій діагностиціщо мають вигляд твердих копій, належать

A.(0) зображення, отримані за допомогою мережевих технологій

B.(0) зображення, заархівовані на жорсткому диску

C.(0) медичні зображення на екрані дисплея або рентгенодіагностичного апарата

D.(0) медичні зображення на екрані дисплея або рентгенодіагностичного апарата

E.(1) рентгенограми відбитки на папері, фотопапері; на магнітних носіях  стрічках, дисках

331. Усі медичні зображення в променевій діагностиці можуть існувати у вигляді

A.(0) збереженому або незбереженому

B.(0) видимому або невидимому

C.(0) твердих або м’яких копій

D.(1) твердих копій або у нефіксованому вигляді

E.(0) кольоровому чи чорнобілому

332. Матричне медичне зображення формується

A.(0) шляхом сканування лазернимпроменем

B.(1) шляхом сканування електронним променем по рядках

C.(0) шляхом записуелектронним променем

D.(0) шляхом сканування електронним променем по стовбцях

E.(0) шляхом зчитування з дискети

333. Аналогові сигнали  це безперервні сигнали, у них присутнє багато зайвої інформації

A.(1) неперервні сигнали, у яких міститься багато зайвої інформації

B.(0) поодиникі дискретні чи неперервні сигнали

C.(0) дискретні сигнали, у яких міститься багато зайвої інформації

D.(0) неперервні сигнали, у яких немаєзайвої інформації

E.(0) дискретні сигнали, у яких немаєзайвої інформації

334. Аналоговими медичними зображеннями є

A.(0) образи, отримані приЕОМ-сцинтиграфії з комп’ютерною обробкою інформації

B.(0) образи, отримані приМР-томографіїультразвуковому скануванні

C.(1) рентгенограми сцінтиграми термограми

D.(0) образи, отримані при комп’ютерній томографії

E.(0) образи, отримані при цифровійрентгенографії

335. Матричними медичними зображеннями є

A.(0) медичні слайди

B.(0) відеозаписи хірургічних операцій

C.(0) рентгенограмисцінтиграмитермограми

D.(1) образи, отримані при комп’ютерній томографії, цифровій рентгенографії, МР-томографії, ЕОМ-сцинтиграфії з комп’ютерною обробкою інформації, ультразвуковому скануванні

E.(0) фотографії

336. До матричних медичних зображень відносяться

A.(0) ті, що відображають інформацію будь-якого характеру

B.(1) такі, що отримуються за допомогою комп’ютера

C.(0) ті, що не сприймаються безпосередньо зором

D.(0) ті, що сприймаються безпосередньо зором

E.(0) ті, що відображаютьінформацію неперервного характеру

337. До аналогових медичних зображень відносяться

A.(0) ті, що відображаютьінформацію дискретного характеру

B.(0) такі, щоотримуються за допомогою комп’ютера

C.(0) ті, що не сприймаються безпосередньо зором

D.(0) ті, що сприймаються безпосередньо зором

E.(1) ті, що відображають інформацію неперервного характеру

338. На які дві основні групи поділяють медичні зображення?

A.(0) кольорові та сірошкальні

B.(1) аналогові та матричні

C.(0) графічні та описові

D.(0) ті, що сприймаються безпосередньо зором і ті, що не сприймаються безпосередньо зором

E.(0) статичні та динамічні

339. Нерадіологічні методи отримання медичного зображення отримуються за допомогою

A.(0) випромінювання

B.(0) безпосереднього огляду пацієнта

C.(0) графічних редакторів

D.(1) відеокамери чи фотоапарату

E.(0) збільшувальної лінзи чи мікроскопу

340. Радіологічні методи отримання медичного зображення отримуються за допомогою

A.(1) випромінювання

B.(0) ендоскопії

C.(0) відеокамери

D.(0) фотоапарату

E.(0) збільшувальної лінзи

341. Радіологічні методи отримання медичного зображення призначені

A.(0) зробити доступноюдля візуального сприйняття інформацію про структуру людського організму

B.(0) проведення малоінвазивних операцій

C.(1) отримати всю інформацію про пацієнта

D.(0) отримати всю інформацію про пацієнта

E.(0) побачити всі органи людини

342. Медичне зображення може бути отримане такими

A.(0) лінійними або нелінійними

B.(0) доцільними або недоцільними

C.(0) традиційними або нетрадиційними

D.(0) об’єктивними або необ’єктивними

E.(1) радіологічними або нерадіологічними

343. Медичне зображення- це

A.(0) засіб отриманнябудь-якоїінформації про людину

B.(0) фотографії медиків

C.(0) зображення на фотоплівках

D.(1) засіб отримання візуальної інформації про внутрішні структури й функції людського тіла

E.(0) візуальне представлення людини

344. Які із вказаних підходів визначають природу інформації?

A.(0) детермінований, частотний

B.(0) гармонійний, періодичний

C.(0) дисфункціональний

D.(0) зовнішній, внутрішній

E.(1) атрибутивний, функціональний

345. Довгоіснуючі носії називають

A.(0) додатком

B.(0) запискою

C.(0) листом

D.(0) повідомленням

E.(1) письмом

346. Носії повідомлень поділяються на

A.(0) короткі та неіснуючі

B.(0) тривалі та нетривалі

C.(0) тривалі та нетривалі

D.(1) довгоіснуючі та недовгоіснуючі

E.(0) короткі і швидкоплинні

347. Наявність відправника, одержувача і каналу передачі передбачають такі види комунікацій

A.(0) комунікації між одержувачами

B.(0) комунікації між відправниками

C.(0) комунікації між деякими одержувачами

D.(0) комунікації між деякими відправниками

E.(1) всі ситуації комунікації

348. Що являється каналом зв’язку для телефонного виду зв’язку?

A.(0) оптичне волокно

B.(1) телефонний кабель

C.(0) повітряне середовище

D.(0) телефонні лінії

E.(0) мережевий кабель

349. Що не являється прикладом застосування аналізу біосигналів?

A.(1) дискретний аналіз

B.(0) фундаментальні дослідження

C.(0) on-line аналіз

D.(0) скринінгові дослідження

E.(0) Функціональний аналіз

350. Які процеси відбуваються з методами для обробки і інтеграції біосигналів?

A.(0) вони залишаються незмінними

B.(0) вони зберігаються

C.(1) вони еволюціонують

D.(0) вони втрачаються

E.(0) вони деградують

351. При обробці чого повинна бути отримана ступінь дискретизації?

A.(1) при обробці сигналу

B.(0) при обробці параметрів

C.(0) при обробці періодичності ритмів

D.(0) при обробці частоти

E.(0) при обробці ритму

352. Як по іншому називають стохастичну групу сигналів?

A.(0) графічною

B.(0) текстовою

C.(0) детермінованою

D.(0) періодичною

E.(1) статистичною

353. Стохастична група сигналів генерує

A.(1) групи клітин

B.(0) групи вірусів

C.(0) групи елементів

D.(0) групи біосигналів

E.(0) групи мікроорганізмів

354. Точкові процеси, як окрема група детермінованих сигналів, можуть описуватись як

A.(0) серія параметрів

B.(0) перетворюючі сигнали

C.(0) генеруючі сигнали

D.(1) серія імпульсів

E.(0) серія біосигналів

355. Які з перелічених класифікацій не характеризують детерміновані сигнали?

A.(0) квазіперіодичність

B.(1) повторюваність

C.(0) неперіодичність

D.(0) швидкоплинність

E.(0) періодичність

356. Який характер біологічних процесів?

A.(0) періодичність

B.(0) незмінність

C.(1) безперервна змінність

D.(0) безперервність

E.(0) постійність

357. Синусоїдальний сигнал можна записати як

A.(0) Sφ)

B.(0) Sφ)

C.(0) Sφ)

D.(0) Sφ)

E.(1) Sφ)$

358. З якою метою у другій стадії обробки біосигналу, ми перетворюємо сигнал

A.(1) щоб отримати семантичні параметри

B.(0) щоб встановити діагноз

C.(0) щоб визначити нестаціонарні сигнали

D.(0) щоб отримати сигнал з низькою патологією

E.(0) щоб виявити сигнали

359. При реєстрації сигналів, ми використовуємо перетворювачі, для того, щоб отримати

A.(0) біоенергетичні сигнали

B.(0) хімічні сигнали

C.(0) механічні сигнали

D.(0) біосигнали

E.(1) електричні сигнали

360. Які з цих стадій обробки біосигналу мають відношення з синтаксисом сигналу

A.(0) вибір параметрів, розгляд сигналу

B.(0) прийняття сигналу, розгляд параметрів

C.(0) розгляд параметрів, трансформація сигналу

D.(1) прийняття сигналу, трансформація сигналу

E.(0) вибір параметрів, трансформація сигналу

361. В якому порядку проходять стадії обробки біосигналу

A.(0) прийняття сигналу, розгляд параметрів, трансформація сигналу

B.(0) прийняття сигналу, розгляд параметрів, вибір параметрів

C.(1) прийняття сигналу, трансформація сигналу, вибір параметрів, трансформація сигналу

D.(0) рийняття сигналу, вибір параметрів, трансформація сигналу

E.(0) прийняття сигналу, трансформація сигналу, вибір сигналу, перетворення сигналу

362. Програма UpToDate - це

A.(0) програма, що входить у склад пакету

B.(1) інформаційно-пошукова медична система

C.(0) операційна система

D.(0) експертна медична система

E.(0) нструментальна медична система

363. Логічне множення називають

A.(0) диз’юнкцією

B.(1) кон’юнкцією

C.(0) інверсією

D.(0) еквівалентністю

E.(0) імплікацією

364. Логічне множення називають

A.(0) диз’юнкцією

B.(1) кон’юнкцією

C.(0) інверсією

D.(0) еквівалентністю

E.(0) імплікацією

365. Логічне додавання називають

A.(0) еквівалентністю

B.(1) диз’юнкцією

C.(0) кон’юнкцією

D.(0) інверсією

E.(0) імплікацією

366. Логічне слідування називають

A.(0) диз’юнкцією

B.(0) кон’юнкцією

C.(0) інверсією

D.(0) еквівалентністю

E.(1) імплікацією

367. Логічну рівність називають

A.(0) диз’юнкцією

B.(0) кон’юнкцією

C.(0) інверсією

D.(1) еквівалентністю

E.(0) дисперсією

368. Логічна рівність утворюється

A.(0) з простого висловлення за допомогою додавання частки НЕ до присудка або використанням звороту мови "НЕВІРНО, ЩО ..."

B.(0) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою звороту "... ТОДІ І ТІЛЬКИ ТОДІ, КОЛИ ..."

C.(0) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою звороту "ЯКЩО ..., ТО... "

D.(1) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою сполучникаАБО

E.(0) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою сполучникаІ"

369. Логічне слідування утворюється

A.(0) з простого висловлення за допомогою додавання частки НЕ до присудка або використанням звороту мови "НЕВІРНО, ЩО ..."

B.(0) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою звороту "... ТОДІ І ТІЛЬКИ ТОДІ, КОЛИ ..."

C.(1) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою звороту "ЯКЩО ..., ТО... "

D.(0) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою сполучникаАБО

E.(0) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою сполучникаІ"

370. Логічне додавання утворюється

A.(0) з простого висловлення за допомогою додавання частки НЕ до присудка або використанням звороту мови "НЕВІРНО, ЩО ..."

B.(0) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою звороту "... ТОДІ І ТІЛЬКИ ТОДІ, КОЛИ ..."

C.(0) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою звороту "ЯКЩО ..., ТО... "

D.(1) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою сполучникаАБО

E.(0) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою сполучникаІ"

371. Логічне множення утворюється

A.(0) з простого висловлення за допомогою додавання частки НЕ до присудка або використанням звороту мови "НЕВІРНО, ЩО ..."

B.(0) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою звороту "... ТОДІ І ТІЛЬКИ ТОДІ, КОЛИ ..."

C.(0) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою звороту "ЯКЩО ..., ТО... "

D.(0) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою сполучникаАБО

E.(1) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою сполучникаІ"

372. Логічне заперечення утворюється

A.(1) з простого висловлення за допомогою додавання частки НЕ до присудка або використанням звороту мови "НЕВІРНО, ЩО ..."

B.(0) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою звороту "... ТОДІ І ТІЛЬКИ ТОДІ, КОЛИ ..."

C.(0) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою звороту "ЯКЩО ..., ТО... "

D.(0) по’єднанням двох висловлень в одне за допомогою сполучникаАБО

E.(0) По’єднанням двох висловлень в одне за допомогою сполучникаІ"

373. Логічне заперечення називають

A.(0) диз’юнкцією

B.(0) кон’юнкцією

C.(1) інверсією

D.(0) еквівалентністю

E.(0) дисперсією

374. Елементи множини - це

A.(0) елементи, що можна помножити

B.(0) набір елементів

C.(0) об’єкти, що володіють спільними або різними властивостями

D.(1) об’єкти, що володіють спільною властивістю

E.(0) об’єкти, що володіють різнимивластивостями

375. Усяке висловлення за змістом може бути

A.(0) усним або письмовим

B.(0) запитальним або стверджувальним

C.(0) логічним або нелогічним

D.(0) стверджувальним або заперечним

E.(1) вірним або помилковим

376. Який з умовиводів є невірним?

A.(0) якщо квіти поливають,то вони не засохнуть

B.(1) якщо тварина смугаста, то це - зебра

C.(0) медичну інформатику лікарю знати необхідно

D.(0) я маю право на освіту

E.(0) усі громадяни України мають право на відпочинок

377. Є такі форми умовиводів

A.(0) істинна та хибна

B.(1) логічно правильна або логічно неправильна

C.(0) заперечувальна та стверджувальна

D.(0) правильна чи неправильна

E.(0) логічна або нелогічна

378. Умовивід­- це

A.(0) форма мислення, у якій відображаються істотні характерні ознаки предметів

B.(0) форма мислення, у якій що-небудь стверджується або заперечується про предмети, їхні властивості, або відносини

C.(0) незаперечна істина

D.(0) логічне твердження

E.(1) форма мислення, за допомогою якої з одного або декількох висловлень, названих посиланнями, за визначеними правилами висновку одержуємо висновок

379. Висловлення (судження, твердження) ­- це

A.(0) форма мислення, у якій відображаються істотні характерні ознаки предметів

B.(1) форма мислення, у якій що-небудь стверджується або заперечується про предмети, їхні властивості, або відносини

C.(0) незаперечна істина

D.(0) сукупність істотних ознак, що характеризують поняття

E.(0) множина предметів, кожному з яких належать ознаки, що відносяться до змісту поняття

380. Обсяг поняття ­- це

A.(0) сукупність істотних ознак, відбображених у цьому понятті

B.(0) ознаки предмета кожна з яких, взята окремо, необхідна, а всі разом узяті достатні, щоб з їхньою допомогою відрізнити (виділити) даний предмет (явище) від всіх інших і узагальнити однорідні предмети в множині

C.(0) сукупність характеристик об’єкта

D.(0) сукупність істотних ознак, що характеризують цепоняття

E.(1) множина предметів, кожному з яких належать ознаки, що відносяться до змісту поняття

381. Змістом поняття називається

A.(1) сукупність істотних ознак, відбображених у цьому понятті

B.(0) характеристики поняття,узяті разом і достатні, щоб з їхньою допомогою узагальнити однорідні предмети в множині

C.(0) сукупність характеристик об’єкта

D.(0) сукупність істотних ознак, що характеризують цепоняття

E.(0) кожна характериститка поняття,взята окремоінеобхідна щоб відрізнити (виділити) даний предмет (явище) від всіх інших

382. Істотніми називають такі ознаки

A.(0) та, що є характерною для істоти

B.(1) кожна з яких, взята окремо, необхідна, а всі разом узяті достатні, щоб з їхньою допомогою відрізнити (виділити) даний предмет (явище) від всіх інших і узагальнити однорідні предмети в множині

C.(0) сукупність характеристик об’єкта

D.(0) та, що характеризує істоту

E.(0) кожна з яких, взята окремо, необхідна, і достатня, щоб з її допомогою відрізнити (виділити) даний предмет (явище) від всіх інших і узагальнити однорідні предмети у вибірці

383. Поняття - це

A.(0) сукупність істотніх ознак

B.(0) характерні властивості прадмета

C.(0) сукупність характеристик об’єкта

D.(0) форма мислення, у якій відображаються неістотнічи нехарактерніознаки предметів

E.(1) форма мислення, у якій відображаються істотні характерні ознаки предметів

384. Символічною або математичною логікою називають

A.(0) жіночу логіку

B.(0) логіку математики

C.(0) медичну логіку

D.(1) сучасну логіку

E.(0) стародавню логіку

385. Який принцип сприяє більш відповідальному відношенню пацієнтів до порад лікарів?

A.(1) Принцип колективної відповідальності за високу ефективність діагностичних і лікувальних технологій

B.(0) Принцип мінімізації економічних затрат

C.(0) Принцип стандартизації медичних втручань

D.(0) Принцип постійного підвищення безпеки медичних втручань

E.(0) Принцип науково обґрунтованого прогнозу захворювання

386. Який принцип говорить про те, що недоцільно використовувати дуже коштовні лікарські засоби за винятком того, що вони значно ефективніші від інших?

A.(0) Принцип колективної відповідальності за високу ефективність діагностичних і лікувальних технологій

B.(1) Принцип мінімізації економічних затрат

C.(0) Принцип стандартизації медичних втручань

D.(0) Принцип постійного підвищення безпеки медичних втручань

E.(0) Принцип науково обґрунтованого прогнозу захворювання

387. Який принцип ґрунтується на результатах клінічних досліджень, які проводяться з метою встановлення ефективності лікарських засобів, тих чи інших методів медичних втручань, а також на результатах досліджень щодо ефективності організаційних технологій?

A.(0) Принцип колективної відповідальності за високу ефективність діагностичних і лікувальних технологій

B.(0) Принцип мінімізації економічних затрат

C.(1) Принцип стандартизації медичних втручань

D.(0) Принцип постійного підвищення безпеки медичних втручань

E.(0) Принцип науково обґрунтованого прогнозу захворювання

388. Який принцип має на увазі, що достатній терапевтичний ефект слід забезпечувати тією мінімальною кількістю препаратів і такою тривалістю їх використання, які для цього необхідні?

A.(0) Принцип колективної відповідальності за високу ефективність діагностичних і лікувальних технологій

B.(0) Принцип мінімізації економічних затрат

C.(0) Принцип стандартизації медичних втручань

D.(1) Принцип постійного підвищення безпеки медичних втручань

E.(0) Принцип науково обґрунтованого прогнозу захворювання

389. Який принцип має на увазі, що для лікарів знання прогнозу необхідне для прийняття правильних (оптимальних) рішень щодо тактики обстеження і лікування хворих?

A.(0) Принцип колективної відповідальності за високу ефективність діагностичних і лікувальних технологій

B.(0) Принцип мінімізації економічних затрат

C.(0) Принцип стандартизації медичних втручань

D.(0) Принцип постійного підвищення безпеки медичних втручань

E.(1) Принцип науково обґрунтованого прогнозу захворювання

390. За яким принципом лікар зобов’язаний у будь-яких випадках надати хворому і його близьким достовірну інформацію щодо неминучих несприятливих результатів захворювання?

A.(0) Принцип колективної відповідальності за високу ефективність діагностичних і лікувальних технологій

B.(0) Принцип мінімізації економічних затрат

C.(0) Принцип стандартизації медичних втручань

D.(0) Принцип постійного підвищення безпеки медичних втручань

E.(1) Принцип науково обґрунтованого прогнозу захворювання

391. Який принцип є основою для індивідуальних програм високоефективного, безпечного і економічно виправданого лікування будь-якого захворювання?

A.(1) Принцип раціональної фармакотерапії

B.(0) Принцип оптимальної діагностичної доцільності

C.(0) Принцип постійного знайомства всіх учасників медичної галузі з досягненнями науки і практики

D.(0) Принцип постійного оновлення інформації щодо досягнень медичної науки і клінічної практики

E.(0) Принцип використання науково-медичної інформації лише найвищого рівня доказовості

392. Який принцип передбачає максимальне використання всіх прийнятих методів обстеження хворих

A.(0) Принцип раціональної фармакотерапії

B.(1) Принцип оптимальної діагностичної доцільності

C.(0) Принцип постійного знайомства всіх учасників медичної галузі з досягненнями науки і практики

D.(0) Принцип постійного оновлення інформації щодо досягнень медичної науки і клінічної практики

E.(0) Принцип використання науково-медичної інформації лише найвищого рівня доказовості

393. Який принцип вимагає від лікаря умінь і навичок досконалого володіння ПК?

A.(0) Принцип раціональної фармакотерапії

B.(0) Принцип оптимальної діагностичної доцільності

C.(1) Принцип постійного знайомства всіх учасників медичної галузі з досягненнями науки і практики

D.(0) Принцип постійного оновлення інформації щодо досягнень медичної науки і клінічної практики

E.(0) Принцип використання науково-медичної інформації лише найвищого рівня доказовості

394. Який принцип сприяє покращанню результатів наукових і клінічних досліджень, підвищенню професіоналізму науковців, практичних лікарів, працівників державних органів охорони здоров’я всіх рівнів?

A.(0) Принцип раціональної фармакотерапії

B.(0) Принцип оптимальної діагностичної доцільності

C.(1) Принцип постійного знайомства всіх учасників медичної галузі з досягненнями науки і практики

D.(0) Принцип постійного оновлення інформації щодо досягнень медичної науки і клінічної практики

E.(0) Принцип використання науково-медичної інформації лише найвищого рівня доказовості

395. Який принцип сприяє постійному оновленню інформації в фахових виданнях, електронних базах даних?

A.(0) Принцип раціональної фармакотерапії

B.(0) Принцип оптимальної діагностичної доцільності

C.(0) Принцип постійного знайомства всіх учасників медичної галузі з досягненнями науки і практики

D.(1) Принцип постійного оновлення інформації щодо досягнень медичної науки і клінічної практики

E.(0) Принцип використання науково-медичної інформації лише найвищого рівня доказовості

396. Який принцип сприяє прискоренню використання нової інформації для оптимізації діагностичного процесу, підвищення ефективності і безпечності будь-яких медичних втручань?

A.(0) Принцип раціональної фармакотерапії

B.(0) Принцип оптимальної діагностичної доцільності

C.(0) Принцип постійного знайомства всіх учасників медичної галузі з досягненнями науки і практики

D.(1) Принцип постійного оновлення інформації щодо досягнень медичної науки і клінічної практики

E.(0) Принцип використання науково-медичної інформації лише найвищого рівня доказовості

397. Який принцип доказової медицини змінив світогляд і кодекс лікарів?

A.(0) Принцип раціональної фармакотерапії

B.(0) Принцип оптимальної діагностичної доцільності

C.(0) Принцип постійного знайомства всіх учасників медичної галузі з досягненнями науки і практики

D.(0) Принцип постійного оновлення інформації щодо досягнень медичної науки і клінічної практики

E.(1) Принцип використання науково-медичної інформації лише найвищого рівня доказовості

398. Використання якого принципу значно прискорило розвиток всіх аспектів медичної науки і практики

A.(0) Принцип раціональної фармакотерапії

B.(0) Принцип оптимальної діагностичної доцільності

C.(0) Принцип постійного знайомства всіх учасників медичної галузі з досягненнями науки і практики

D.(0) Принцип постійного оновлення інформації щодо досягнень медичної науки і клінічної практики

E.(1) Принцип використання науково-медичної інформації лише найвищого рівня доказовості

399. Який принцип говорить про те, що усі отримані результати клінічних досліджень проводяться виключно на людях?

A.(0) Принцип раціональної фармакотерапії

B.(0) Принцип оптимальної діагностичної доцільності

C.(0) Принцип постійного знайомства всіх учасників медичної галузі з досягненнями науки і практики

D.(0) Принцип постійного оновлення інформації щодо досягнень медичної науки і клінічної практики

E.(1) Принцип використання науково-медичної інформації лише найвищого рівня доказовості

400. Який принцип є провідним в доказовій медицині

A.(0) Принцип раціональної фармакотерапії

B.(0) Принцип оптимальної діагностичної доцільності

C.(0) Принцип постійного знайомства всіх учасників медичної галузі з досягненнями науки і практики

D.(0) Принцип постійного оновлення інформації щодо досягнень медичної науки і клінічної практики

E.(1) Принцип використання науково-медичної інформації лише найвищого рівня доказовості

401. Метою системного аналізу є

A.(0) Вивчення взаємозвязку між елементами системи

B.(0) Побудова математичних моделей

C.(0) Статистична обробка результатів дослідження

D.(1) Прогнозування поведінки системи при різних заданих початкових умовах

E.(0) Графічна обробка результатів дослідження

402. Системний аналіз це-

A.(0) Сукупність графіків, що описують взаємозвязки між елементами системи

B.(1) Сукупність методів, спрямованих на вивчення взаємозвязків між системами, їх елементами, з врахуванням впливу навколишнього середовища

C.(0) Сукупність диференціальних рівнянь, що описують взаємозвязки між елементами системи

D.(0) Сукупність методів, спрямованих на статистичну обробку отриманих даних

E.(0) Сукупність методів, спрямованих на математичну обробку даних

403. Причинний звязок це-

A.(0) Звязок, що визначається якісним впливом зміни однієї величини на іншу

B.(0) Звязок між послідовними подіями

C.(0) Звязок, що визначається кількісним впливом зміни однієї характеристики на іншу

D.(0) Звязок між випадковими подіями

E.(1) Звязок між подіями

404. Стохастичний звязок це -

A.(0) Звязок між подіями

B.(0) Звязок між послідовними подіями

C.(1) Звязок між випадковими подіями

D.(0) Звязок, що визначається кількісним впливом зміни однієї характеристики на іншу

E.(0) Звязок, що визначається якісним впливом зміни однієї величини на іншу

405. Функціональний звязок це-

A.(1) Звязок, що визначається кількісним впливом зміни однієї характеристики на іншу

B.(0) Звязок, що визначається якісним впливом зміни однієї величини на іншу

C.(0) Звязок між подіями

D.(0) Звязок між випадковими подіями

E.(0) Звязок між послідовними подіями

406. Види звязку між елементами системи

A.(0) Причинний, ймовірносний, лінійний

B.(1) Стохастичний, функціональний, причинний

C.(0) Функціональний, лінійний, експоненціальний

D.(0) Детермінований, ймовірносний, залежний

E.(0) Диференціальний, інтегральний, лінійний

407. Що таке елемент системи?

A.(1) Частина системи, яка розглядається в кожному конкретному дослідженні як найпростіша

B.(0) Невідома величина у диференціальному рівнянні

C.(0) Характеристика, яка визначає хід процесу

D.(0) Морфологічно і функціонально однорідна частина

E.(0) Абсциса досліджуваної функції

408. . Що таке підсистема?

A.(0) Сукупність диференціальних рівнянь

B.(0) Морфологічно і функціонально однорідна частина

C.(0) Частина системи, яка визначається як найпростіша

D.(1) Частина системи, для якої може бути сформульована її визначена роль у функціонуванні системи

E.(0) Впорядкована сукупність значень характеристик, які визначають хід процесів

409. Побудова моделі імунного захисту організму передбачає систему із

A.(0) Двох рівнянь

B.(0) Шести рівнянь

C.(0) Трьох рівнянь

D.(0) Двох рівнянь

E.(1)

410. Що таке система?A.(0) Сукупність органів людського тіла

B.(1) Сукупність взаємозвязаних елементів, що функціонують з однією метою

C.(0) Морфологічно і функціонально однорідна частина

D.(0) Впорядкована сукупність значень характеристик, які визначають хід процесів

E.(0) Сукупність диференціальних рівнянь

411. Граничними випадками розв'язку системи імунного захисту організму є

A.(0) Хронічна та субклінічна форми захворювання

B.(0) Гостра форма захворювання і летальне закінчення

C.(0) Гостра форма захворювання і субклінічна форма

D.(0) Хронічна форма захворювання та летальне закінчення

E.(1) Летальне закінченння і субклінічна форма захворювання

412. У моделі поширення епідемії досліджуються

A.(0) Кількість сприятливих до захворювання, кількість інфікованих, кількість набувших імунітет

B.(1) Кількість сприятливих до захворювання, кількість хворих, кількість набувших імунітет

C.(0) Кількість хворих, кількість здорових, кількість набувших імунітет

D.(0) Кількість сприятливих до захворювання, кількість інфікованих

E.(0) Кількість хворих, кількість здорових, кількість інфікованих

413. У моделі імунного захисту організму досліджуються

A.(0) Ступінь ушкодженості органа, плазматичні клітини, антитіла

B.(0) Антигени, антитіла

C.(0) Ступінь ушкодженості органа, плазматичні клітини, антитіла

D.(1) Антигени, плазматичні клітини, антитіла, ступінь ушкодженості органа

E.(0) Антигени, плазматичні клітини, антитіла

414. Найчастіше для опису реальних явищ чи процесів використовують

A.(0) Квадратні рівняння

B.(1) Диференціальні рівняння

C.(0) Лінійну функцію

D.(0) Експоненціальну функцію

E.(0) Квадратичну функцію

415. Математична модель може бути

A.(0) Диференціальна або дискретна

B.(0) Диференціальна або інтегральна

C.(0) Статистична або дискретна

D.(1) Статична або динамічна

E.(0) Статична або дискретна

416. Математичні моделі бувають

A.(0) Інтегровні і диференціальні

B.(1) Стохастичні і детерміновані

C.(0) Інтегровані і стохастичні

D.(0) Статистичні і детерміновані

E.(0) Інтегровані і детерміновані

417. Математичні моделі використовують для

A.(0) Створення формул

B.(1) Аналізу та прогнозування поведінки процесу чи явища

C.(0) Спрощення дослідницьких робіт

D.(0) Статистичного звіту

E.(0) Побудови графіків

418. Що таке математичне моделювання ?

A.(1) Опис реальних об'єктів і явищ мовою математики

B.(0) Набір програм для дослідження біологічних процесів

C.(0) Прикладна програма для розв'язання математичних задач

D.(0) Графічний редактор

E.(0) Математичний процесор Mathlab

419. У персональних комп'ютерах для збереження інформації використовуються

A.(0) касета

B.(0) перфоплівка

C.(0) папір

D.(1) жорсткий диск

E.(0) перфокарта

420. Шум - це

A.(1) завада

B.(0) відношення корисного сигналу до фону

C.(0) маскування інформації

D.(0) фон для інформації

E.(0) перешкода

421. У формі азбуки Морзе інформація передається за допомогою

A.(0) жестів

B.(0) звуків

C.(1) сигналів

D.(0) рухів

E.(0) символів

422. Інформацію не оцінюють

A.(0) за формою і структурою

B.(0) за повнотою та актуальнісю

C.(0) за зашумленістю

D.(1) за потужністю

E.(0) кількісно і якісно

423. До засобів передачі інформації не належить

A.(1) космос

B.(0) фотографія

C.(0) сигнал

D.(0) книга

E.(0) телефон

424. В якій формі не може бути надана інформація?

A.(0) комбінованій

B.(0) аналоговій

C.(0) графічній

D.(1) секретній

E.(0) звуковій

425. Що в накопичувачі на жорсткому магнітному диску є носієм інформації?

A.(0) герметично закритий корпус

B.(0) накопичувач

C.(1) магнітний диск

D.(0) магнітні головки

E.(0) позиціонер

426. До недовготривалих носіїв інформації не належить

A.(0) телефон, радіо

B.(0) накопичувачна гнучких магнітних дисках

C.(0) мова

D.(0) звукові та електромагнітні хвилі

E.(1) папір

427. Дискета - це носій інформації, що застосовується у

A.(0) флопі-дисках

B.(0) накопичувачі на перфоплівках

C.(1) накопичувачах на гнучких магнітних дисках

D.(0) CD-ROM

E.(0) накопичувачі на жорсткому магнітному диску

428. Флопі-диски діаметром 3,5 дюйма мають ємність

A.(0) 3,5 Мбайта

B.(0) 720 Кбайта

C.(0) 1,44 Кбайта

D.(0) 1,2 Мбайта

E.(1) 1,44 Мбайта

429. До масового виду інформації не належить

A.(0) естетична

B.(0) масову і спеціальну

C.(0) суспільно-політична

D.(1) наукова

E.(0) повсякденна

430. За суспільним значенням інформацію поділяють на

A.(0) тактильну і смакову

B.(0) дискретну аналогову

C.(1) масову і спеціальну

D.(0) текстову і звукову

E.(0) графічну і числову

431. До класифікації інформації за способом сприйняття не належить

A.(1) масова

B.(0) зорова

C.(0) смакова

D.(0) тактильна

E.(0) аудіальна

432. До сучасних засобів зберігання інформації не належать

A.(0) вінчестери

B.(0) магнітні диски

C.(0) лазерні диски

D.(1) перфокарти

E.(0) дискети

433. Інформаційна ємність - це

A.(0) достатня кількість інформації, що може бути записана в пристрій збереження інформації

B.(0) необмежена кількість інформації, що може бути записана в пристрій збереження інформації

C.(1) максимальна кількість інформації, що може бути записана в пристрій збереження інформації

D.(0) середня кількість інформації, що може бути записана в пристрій збереження інформації

E.(0) мінімальна кількість інформації, що може бути записана в пристрій збереження інформації

434. Аналоговий спосіб подання інформації здійснюється за допомогою

A.(1) неперервних сигналів

B.(0) стохастичних сигналів

C.(0) відео сигналів

D.(0) звукових сигналів

E.(0) дискретних сигналів

435. Який із способів не використовують для подання інформації в техніці?

A.(0) детермінований

B.(0) біоелектричний

C.(1) текстовий

D.(0) аналоговий


E.(0) цифровий

436. Одну і ту ж інформацію можна подати в

A.(1) багатьох формах

B.(0) чотирьох формах

C.(0) трьох формах

D.(0) двох формах

E.(0) одній формі

437. Який з носіїв інформації не належить до довготривалих?

A.(0) касета

B.(0) папка

C.(1) мова

D.(0) диск

E.(0) папір

438. Фізичне середовище, в якому зафіксована інформація, називається

A.(0) папером

B.(0) ємністю інформації

C.(0) формою інформації

D.(1) носієм інформації

E.(0) видом інформації

439. Які переваги мають оптичні диски порівняно з магнітними?

A.(0) неможливість перезапису.


B.(0) мала швидкість зчитування;

C.(0) автоматизованість виробництва;

D.(0) складність будови;

E.(1) велика ємність; надійність збереження інформації;

61
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка