Постанова №87-зп про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперівСкачати 261.63 Kb.
Дата конвертації14.12.2016
Розмір261.63 Kb.
ТипПостанова
ПОСТАНОВА № 87-ЗП

про накладання санкції за правопорушення

на ринку цінних паперів
м. Запоріжжя 01 липня 2010 року

Я, уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальник Запорізького територіального управління ДКЦПФР, Здоронок Галина Іванівна, на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо закритого акціонерного товариства “Промислово страховий Альянс” (скорочене найменування: ЗАТ "Промислово страховий Альянс" місцезнаходження: 69001 м. Запоріжжя, вул. С. Тюленіна, 23, р/р № 26501315034221 в ДОФ АКБ "Укрсоцбанк", МФО 334011, код ЄДРПОУ: 20523065, тел. (061) 2240516) в присутності голови правління товариства Сагайдачного Михайла Юрійовича та начальника відділу розслідування та правозастосування Пшеничної Ольги Анатоліївни,


В С Т А Н О В И Л А:
04.06.2010 за результатами проведеної планової перевірки ЗАТ "Промислово страховий Альянс" робочою групою з представників Запорізького територіального управління ДКЦПФР, заступником начальника управління – начальником контрольно-ревізійного відділу Запорізького територіального управління ДКЦПФР Блажко У.В., яка діє на підставі доручення від 11.01.2010 № 1/д, порушено справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні товариства за фактом правопорушення, а саме:
1. Статут ЗАТ “Промислово страховий Альянс” (нова редакція), зареєстрований державним реєстратором виконкому Запорізької міської ради 22.09.2008 за № 11031050010003800 та затверджений загальними зборами акціонерів 19.09.2008 (протокол № 2), містить положення, що не відповідають вимогам чинного законодавства про цінні папери, а саме:

 • Пункт 5.8. Статуту в частині: “Під час випуску додаткової кількості акцій кожний Акціонер має право на придбання кількості додатково випущених акцій пропорційно його частці у статутному фонді (капіталі) Товариства або право на придбання іншої кількості акцій за згодою інших Акціонерів у порядку, встановленому чинним законодавством та рішенням загальних зборів” звужує право акціонера на придбання додатково випущених акцій. Це не відповідає вимогам чинного законодавства про цінні папери, оскільки Положенням про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженим рішенням ДКЦПФР від 22.02.2007 № 387 (п. 3), яким встановлені вимоги до закритого розміщення, не передбачено отримання згоди інших акціонерів на право придбання іншої кількості додатково випущених акцій;

 • Статут товариства не визначає складу наглядової ради, правління, ревізійної комісії товариства, що не відповідає ст. 4 Закону України “Про господарські товариства”, якою визначено, що установчі документи повинні містити, зокрема склад та компетенцію органів товариства;

 • Статут товариства не містить порядку проведення аудиторських перевірок діяльності акціонерного товариства, що порушує вимоги ч.2 ст.162 Цивільного кодексу України;

 • Статут товариства не передбачає способу доведення до відома всіх акціонерів рішення про визнання недійсними акцій, не поданих до анулювання, у разі прийняття рішення про зменшення статутного фонду товариства, що є порушенням вимог ч. 3 ст. 39 Закону України „Про господарські товариства”;

 • Статут товариства не містить порядку одержання учасниками товариства інформації про діяльність товариства, як того вимагає ч. 5 ст. 116 Цивільного кодексу України;

 • Статут товариства не містить порядку затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, що не відповідає вимогам ч.2 ст.9 Закону України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”;

 • Статут товариства не містить відповідальності посадових осіб товариства за розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації, як того вимагає ч. 4 ст. 23 Закону України “Про господарські товариства”;

 • Статут товариства не містить меж та порядку відповідальності посадових осіб за шкоду, спричинену товариству, як того вимагає ч. 4 ст. 89 Господарського кодексу України.

2 На загальних зборах акціонерів ЗАТ “Промислово страховий Альянс” 21.04.2008, 19.09.2008, 26.04.2010 були прийняті рішення з питань, не включених до порядку денного, а саме:

- на загальних зборах акціонерів товариства 21.04.2008: • з питання “Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту Товариства” додатково були прийняті рішення: уповноважити голову правління Сагайдачного Михайла Юрійовича підписати нову редакцію Статуту товариства, затвердженого цими загальними зборами, та доручити голові правління товариства забезпечити виконання заходів, спрямованих на здійснення в установленому порядку державної реєстрації нової редакції статуту товариства, затвердженої цими загальними зборами акціонерів товариства.

 • з питання “Затвердження внутрішніх положень Товариства” було додатково прийнято рішення доручити голові загальних зборів Андрющенко В.А. підписати Положення про Наглядову раду товариства, Положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Ревізійну комісію товариства, які затверджені цими загальними зборами акціонерів Товариства.

 • з питання “Зміна реєстратора та передача ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства новому реєстратору” додатково прийнято рішення голові правління товариства здійснити всі необхідні дії щодо припинення договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором АКБ “Укрсоцбанк”, укладення договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором ТОВ “Перше реєстраційне бюро” та забезпечити передачу йому системи реєстру власників іменних цінних паперів товариства, а також рішення: наглядовій раді товариства затвердити умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів з реєстратором ТОВ “Перше реєстраційне бюро”.

- на загальних зборах акціонерів товариства 19.09.2008:

 • з питання “Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції” додатково були прийняті рішення: уповноважити голову правління Сагайдачного Михайла Юрійовича підписати нову редакцію Статуту товариства, затверджену цими загальними зборами, та доручити голові правління товариства забезпечити виконання заходів, спрямованих на здійснення в установленому порядку державної реєстрації нової редакції статуту товариства, затвердженої цими загальними зборами акціонерів товариства.

 • з питання “Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства та затвердження їх в новій редакції” було додатково прийнято рішення: доручити голові загальних зборів Андрющенко В.А. підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду товариства, затверджену цими загальними зборами акціонерів Товариства.
 • на загальних зборах акціонерів 26.04.2010:
 • з питання “Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції” додатково були прийняті рішення: уповноважити голову правління Сагайдачного Михайла Юрійовича підписати нову редакцію Статуту товариства, затверджену цими загальними зборами, та доручити голові правління товариства забезпечити виконання заходів, спрямованих на здійснення в установленому порядку державної реєстрації нової редакції статуту товариства, затвердженої цими загальними зборами акціонерів товариства.

 • З питання “Про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування (дематеріалізацію), в тому числі: про визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується; про визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій; про визначення дати припинення ведення реєстру власників акцій; про визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про дематеріалізацію випуску акцій” додатково прийнято рішення: голові правління товариства здійснити всі дії, необхідні для переведення випуску простих іменних акцій товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування, в т.ч. для депонування глобального сертифікату та відкриття рахунків у депозитарії та Зберігача, зарахування на ці рахунки акцій, та укласти необхідні договори з депозитарієм про обслуговування емісії та зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру. Також додатково згідно до протоколу рішення загальних зборів акціонерів ЗАТ „Промислово страховий Альянс” про переведення випуску іменних акцій Товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію) від 26.04.2010 було прийнято рішення з питання про порядок вилучення сертифікатів акцій, яке не було включено до порядку денного.

Таким чином, ЗАТ „Промислово страховий Альянс” порушило вимоги ст. 43 Закону України „Про господарські товариства”, оскільки на загальних зборах 21.04.2008, 19.09.2008, 26.04.2010 були прийняті рішення з питань, не включених до порядку денного.


У зв’язку з допущеними описками в постанові про порушення справи, Блажко У.В. винесено 11.06.2010 постанову про виправлення описок. Постанову вручено керівнику товариства Сагайдачному М.Ю. особисто під розпис 14.06.2010.

За вказаними фактами правопорушення у відношенні товариства складено акт № 84-ЗП від 14.06.2010 про правопорушення на ринку цінних паперів начальником відділу корпоративних фінансів та звітності Запорізького територіального управління ДКЦПФР Скрипник Н.М., яка діє на підставі доручення № 19/д від 14.05.2010.Головою правління товариства Сагайдачним М.Ю. під час складання акту про правопорушення на ринку цінних паперів надані за вих. № 261/06 від 14.06.2010 надані наступні пояснення.


 1. Відносно невідповідності п. 5.8. статуту Положенню про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженому рішенням ДКЦПФР від 22.02.2007 № 387.

Абз. 2 ст. 38 Закону України “Про господарські товариства” визначає, що збільшення статутного (складеного) капіталу здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Але відповідно до абз. 4 цієї статті: “Статутами банківських та страхових установ, які є акціонерними товариствами, може бути передбачено інший, ніж вказаний у цій статті, порядок збільшення статутного (складеного) капіталу.”

Крім того, п. 5.8. статуту ніяким чином не звужує право акціонера товариства на придбання додатково випущених акцій. Згідно п. 3 Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженому рішенням ДКЦПФР № 387 від 22.02.2007 при збільшенні статутного капіталу ЗАТ акції розповсюджуються шляхом закритого (приватного) розміщення. Рішення про збільшення статутного капіталу та про розміщення акцій приймається загальними зборами акціонерів. Згідно п. 1.2 глави 1 розділу ІІ Положення про порядок реєстрації випуску акцій, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 942 від 26.04.2004, повинно містити, крім іншого, докладний опис порядку розміщення акцій. Згідно п. 3.9. глави 2 розділу ІІ Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу товариства, закрите (приватне) розміщення акцій здійснюється у два етапи: 1-й – реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення; 2-й – закрите (приватне) розміщення акцій серед інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами, та існуючих акціонерів, у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував переважне право. Згідно п. 6 розділу І Положення, протягом строку відведеного для реалізації переважного права акціонерів (1-го етапу), реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій у кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі на дату початку зазначеного строку. Таким чином, законодавство визначає порядок розміщення та придбання акціонерами акцій на 1 етапі розміщення в результаті реалізації свого переважного права, а стосовно 2 етапу – лише вказує, що на 2-му етапі відбувається розміщення акцій серед інших інвесторів та акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. Таким чином, законодавець залишив за акціонерами визначення порядку розміщення акцій на другому етапі. Порядок розміщення та придбання акціонерами акцій на другому етапі визначають самі акціонери під час прийняття на загальних зборах рішення про збільшення статутного капіталу та розміщення акцій, і цей порядок може містити вимоги, які прямо не заборонені чинним законодавством.

Товариство також повідомляє, що при реєстрації додаткового випуску акцій та звіту про результати розміщення у 2008 році жодних зауважень до статуту товариства та процедури проведення емісії з боку Центрального апарату ДКЦПФР не було.


 1. Відносно відсутності у статуті товариства складу наглядової ради, правління, ревізійної комісії.

Закон України “Про господарські товариства” чітко встановлює вимоги до змісту установчих документів товариства. Ч.2 ст. 4 “Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного (складеного) капіталу, порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства”.

Стаття 37: “Статут акціонерного товариства”, крім відомостей, вказаних у статті 4 цього Закону, повинен містити відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов’язань по викупу акцій, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) один раз на рік за підсумками календарного року”.

Частина 5 статті 4 “До установчих документів можуть бути включені інші умови, що не суперечать законодавству України”.

З вищевикладеного випливає наступне: прямої вимоги щодо визначення у статуті товариства кількісного складу органу управління ця стаття не містить. Пункт 8.1. статуту визначає, що управління товариством здійснюють загальні збори акціонерів – вищий орган товариства, наглядова рада, голова правління та правління товариства, ревізійна комісія (ревізор). Отже вичерпний склад органів ЗАТ “Промислово Страховий Альянс” встановлено у п. 8.1. статуту.

3. Відносно відсутності у статуті товариства порядку проведення аудиторських перевірок діяльності акціонерного товариства.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 Цивільного кодексу України “Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності акціонерного товариства встановлюється статутом товариства і законом”. Але ця норма не конкретизує, які саме аспекти проведення аудиторських перевірок мають бути встановлені у статуті товариства. В п. 8.3.3. статуту ЗАТ “Промислово Страховий Альянс” наглядова рада визначає як орган, який затверджує незалежного аудитора, а також виступає, в разі необхідності, ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства. Процедура прийняття наглядовою радою рішень визначена у п. 8.3.5. статуту. Пункт 8.5.2. статуту підписання договору з незалежним аудитором віднесено до компетенції голови правління. Отже, статутом визначено порядок вибору товариством незалежного аудитора та укладання з ним відповідного договору. Інші питання, що стосуються аудиторських перевірок діяльності товариства, а саме: проведення регулярного аудиту, вимоги до процедури проведення аудиторських перевірок, оформлення результатів перевірок, права та обов’язки незалежних аудиторів, управлінського персоналу товариства тощо врегульовані законодавчо.

Крім того, відповідно до Закону України “Про аудиторську діяльність” під аудитом розуміється перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам.

Таким чином, аудиторська перевірка – це перевірка фінансово-господарської діяльності товариства.

А порядок перевірки фінансово-господарської діяльності статутом врегульовано, зокрема п. 8.6.5. статуту товариства передбачає, що перевірки фінансово-господарської діяльності товариства здійснюються за дорученням наглядової ради товариства, з власної ініціативи чи на вимогу акціонерів, що володіють в сукупності більш ніж 10% голосів.

Відносно відсутності у статуті товариства порядку затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” загальні збори акціонерів або спостережна рада акціонерного товариства затверджують умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів в порядку, визначеному статутом товариства.

Відповідно до п. 8.3.3. статуту затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів відноситься до компетенції наглядової ради. Процедура прийняття наглядовою радою рішень визначена у п. 8.3.5. статуту. Якогось особливого порядку прийняття рішення по даному питанню законодавчо не передбачено. Отже, статутом визначено порядок затвердження умов договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

4. Щодо відсутності у статуті товариства способу доведення до відома всіх акціонерів рішення про визнання недійсним акцій, неподаних до анулювання, у разі прийняття рішення про зменшення статутного фонду товариства.

Оскільки товариство за весь період свого існування не приймало рішень щодо зменшення статутного капіталу та не вчиняло жодних дій з цього приводу, це не мало наслідків у вигляді порушень прав акціонерів. З метою усунення порушення на найближчих загальних зборах акціонерам буде запропоновано внести відповідні зміни до статуту. 1. Щодо відсутності у статуті товариства порядку одержання учасниками товариства інформації про діяльність товариства.

Пункт 4.3. статуту передбачено право акціонера одержувати інформацію про діяльність товариства та передбачено порядок отримання інформації, а саме: - на вимогу акціонера товариство зобов’язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи зборів. За весь період існування товариства жоден з акціонерів не звертався за будь-якою інформацією відносно діяльності товариства і жодних конфліктів з цього приводу, скарг до ДКЦПФР, правоохоронних органів, судових інстанцій тощо не було. До того ж товариство розкривало інформацію про свою діяльність як емітент у відповідності з вимогами чинного законодавства шляхом оприлюднення у стрічці новин та публікації в пресі. Тобто, наслідків у вигляді порушень прав акціонерів не відбулося. З метою усунення порушення на найближчих загальних зборах акціонерам буде запропоновано внести відповідні зміни до статуту.

6. Щодо відповідальності посадових осіб товариства за розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації, а також меж та порядку відповідальності посадових осіб за шкоду, спричинену товариству.

Питання щодо відповідальності посадових осіб врегульовані законодавчо. До того ж, при включені до статуту зазначених положень така відповідальність повинна бути у межах та порядку, визначеному законами. Тому їх відсутність у статуті товариства не призводить до порушень прав акціонерів. З метою усунення порушення на найближчих загальних зборах акціонерам буде запропоновано внести відповідні зміни до статуту.

ІІ. Відносно розгляду на загальних зборах питань, що не були включені до порядку денного.

На загальних зборах акціонерів 21.04.2008, 19.09.2008, 26.04.2010 не приймалось жодного рішення з питань, не включених до порядку денного.

Відносно питання “Про внесення змін до статуту та затвердження нової редакції статуту товариства”. Процедура внесення змін та доповнень до статуту включає не тільки затвердження нової редакції статуту на загальних зборах, а й підписання нової редакції статуту уповноваженою на це зборами особою та її державну реєстрацію уповноваженою на це зборами особою. Тому при розгляді вказаного питання збори прийняли одне рішення, яке складалось з трьох взаємопов’язаних частин, що комплексно врегульовують зазначену процедуру: затвердили нову редакцію статуту, визначились з особою, яка має підписати, та визначились з особою, яка має здійснити її державну реєстрацію. Отже, при розгляді даного питання не приймалось рішень, що не стосуються процедури внесення змін та доповнень до статуту товариства, тобто не приймалось жодних рішень з питань, не включених до порядку денного.

Відносно питань “Затвердження внутрішніх положень та “Про внесення змін до внутрішніх положень товариства та внесення до них змін” включає не тільки затвердження положення (його нової редакції), а й підписання положення уповноваженою зборами на це особою. Тому при розгляді вказаного питання збори прийняли одне рішення, яке складалось з двох взаємопов’язаних частин, що комплексно врегульовують зазначену процедуру: затвердили положення (його нову редакцію) та визначились з особою, яка має його підписати. Отже, при розгляді даних питань не приймались ніяких рішень, що не стосуються процедури затвердження внутрішніх положень (внесення змін до внутрішніх положень), тобто не приймалось жодних рішень з питань, не включених до порядку денного.

Відносно питань “Зміна реєстратора та передача ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства новому реєстратору”. Процедура зміни реєстратора та передачі ведення реєстру включає не тільки прийняття рішення про зміну реєстратора, а й вирішення питань про припинення договору зі старим реєстратором та укладення договору з новим реєстратором.

Тому при розгляді даного питання збори прийняли одне рішення, яке складалось з трьох взаємопов’язаних частин, що комплексно врегульовують зазначену процедуру: прийняли рішення щодо зміни реєстратора, доручили голові правління припинити договір на ведення реєстру зі старим реєстратором, укласти угоду з новим реєстратором та забезпечити процес передачі реєстру, а наглядовій раді доручили затвердити умови договору на ведення реєстру з новим реєстратором. Отже, при розгляді даного питання не приймалось ніяких рішень, що не стосуються процедури зміни реєстратора та передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства новому реєстратору, тобто не приймалось жодних рішень з питань, не включених до порядку денного.

Відносно питання “Про переведення випуску іменних акцій товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (де матеріалізацію)”. Процедура де матеріалізації акцій включає: в тому числі процес укладання договорів з обраним депозитарієм та зберігачем та відкриття відповідних рахунків емітенту та власникам акцій, депонування глобального сертифіката, забезпечення зарахування на рахунки у цінних паперах акцій у без документарній формі існування, вилучення з обігу сертифікатів акцій випуску, що дематеріалізується. Тому при розгляді даного питання збори прийняли одне рішення, яке складалось з шести взаємопов’язаних частин, що комплексно врегульовують зазначену процедуру: прийняли рішення щодо дематеріалізації випуску; визначились щодо депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій товариства, та щодо зберігача, який буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій; встановили дату припинення ведення реєстру та порядок повідомлень власників та номінальних утримувачів про дематеріалізацію, в тому числі укладення договорів з депозитарієм та зберігачем, депонування глобального сертифікату, відкриття рахунків емітента у депозитарії та власникам акцій у зберігача, зарахування на рахунки власників акцій випуску, що дематеріалізувався. Отже, при розгляді даного питання не приймалось ніяких рішень, що не стосуються процедури переведення випуску іменних акцій товариства документарної форми існування у без документарну форму існування (дематеріалізацію), тобто не приймалось жодних рішень з питань, не включених до порядку денного.

Стосовно того, що загальними зборами на думку перевіряючих, було прийнято рішення з питання про порядок вилучення сертифікатів акцій, товариство пояснює, що загальними зборами акціонерів було прийнято рішення з питання про переведення випуску акцій товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізацію). Порядок вилучення сертифікатів визначено п. 1.8. Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у без документарну форму існування, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 98 від 30.06.2000. Саме цей пункт положення був викладений у тексті рішення поряд з такими пунктами рішення як “Реквізити емітента”, “Реквізити випуску іменних акцій…” та ін..

Також товариство повідомило, що:


 • зауважень до протоколів від 21.04.2008. та 19.09.2008, які надавались серед інших документів при реєстрації додаткового випуску акцій та звіту про результати розміщення у 2008 році, з боку Центрального апарату ДКЦПФР не було.;

 • зауважень до протоколу від 26.04.2010, який був наданий серед інших документів для заміни свідоцтва при де матеріалізації випуску акцій у 2010 році, з боку Центрального апарату ДКЦПФР не було;

 • ніяких запитань, зауважень, претензій до формулювання питань порядку денного та прийняття рішень з боку акціонерів на жодних зборах не було. Всі рішення приймались “за” 100% голосів від кількості голосуючих акцій. Жоден з акціонерів не заявив про порушення своїх прав при розгляді зборами зазначених питань.

Окремо товариство зазначає наступне. Згідно до ч. 3 Роз’яснення ДКЦПІР від 10.11.1999 “Формулювання питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, мають давати змогу акціонерам передбачати можливі рішення зборів з кожного питання. Включення до порядку денного зборів питань “Різне”, “Організаційні питання” та їх еквівалентів неможливо у зв’язку з тим, що такі дії порушують права акціонерів на попереднє ознайомлення з порядком денним загальних зборів акціонерів, передбачене частиною 1 статті 43 Закону України “Про господарські товариства”. Будь-які інші нормативні вимоги з боку ДКЦПФР до формулювання питань порядку денного (зокрема, щодо їх докладної деталізації у випадку, коли розгляд питання порядку денного потребує вирішення кількох взаємопов’язаних підпитань) відсутні.

16.06.2010 в.о. начальника Запорізького територіального управління ДКЦПФР Пшеничною О.А., яка діяла на підставі наказу № 4 від 10.06.2010, у відношенні товариства призначено розгляд справи на 01.07.2010, про що винесено постанову. Товариство повідомлено про дату та час розгляду справи своєчасно рекомендованим листом, що підтверджується реєстром відправленої замовленої кореспонденції від 16.06.2010 з відбитком поштового штемпелю та поштовою квитанцією.

На підставі аналізу матеріалів по справі та враховуючи пояснення товариства, під час розгляду справи вирішено виділити справу про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ЗАТ "Промислово страховий Альянс" в окреме провадження за фактами порушень, які зазначені в п. 1 акту № 84-ЗП від 14.06.2010 про правопорушення на ринку цінних паперів, а саме порушення Положення про порядок збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 22.02.2007 № 387 та порушення ч. 2 ст. 9 Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".

З метою забезпечення повного, всебічного і об’єктивного розгляду справи та керуючись пунктом 15 розділу І Правил розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2007р. № 2272, 01.07.2010 винесено постанову про виділення справи в окреме провадження.


У зв'язку з цим розглядається справа за порушеннями, викладеними в п. 1 акту № 84-ЗП від 14.06.2010 за виключенням порушень, які виділені, та в п. 2 вказаного акту.

Під час розгляду справи товариством надані додаткові пояснення за вих. № 289/07 від 01.07.2010, які враховані під час розгляду справи.

Під час розгляду справи встановлено наступне.


    1. Статут ЗАТ “Промислово страховий Альянс” (нова редакція), зареєстрований державним реєстратором виконкому Запорізької міської ради 22.09.2008 за № 11031050010003800 та затверджений загальними зборами акціонерів 19.09.2008 (протокол № 2), містить положення, що не відповідають вимогам чинного законодавства про цінні папери, про що зазначено в акті № 84-ЗП про правопорушення на ринку цінних паперів.

Щодо пояснень товариства з цього приводу необхідно зазначити наступне.

 • Згідно до ст. 4 Закону України “Про господарські товариства” визначено, що установчі документи повинні містити, зокрема склад та компетенцію органів товариства.

Посилання товариства на п. 8.2. статуту в своїх поясненнях, як на такий, що дає вичерпний склад органів товариства є безпідставним, оскільки статут визначає наявність таких органів як наглядова рада, правління, ревізійна комісія (ревізор) товариства. При цьому за кожним цим органом не вказаний його склад. А наявність в статуті посилання на ревізійну комісію (ревізор) підтверджує факт відсутності складу такого органу, оскільки не дає можливості взагалі встановити наявність колегіального чи одноосібного органу в товаристві.

Визначення органів акціонерного товариства не входить до поняття "склад органів акціонерного товариства", тому що визначення органів, що створюються в товаристві містить законодавство: • ст. 97 Цивільного кодексу України – загальні збори акціонерів, виконавчий орна, якщо інше не встановлено законом,

 • ст. 99 Цивільного кодексу України – загальні збори створюють виконавчий орган, при цьому "правління" чи "дирекція" або "генеральний директор" не є складом органів акціонерного товариства, а є назвою виконавчого органу, згідно до ч. 4 ст. 99 Цивільного кодексу України, що згідно до законодавства створюється в акціонерному товаристві в обов'язковому порядку.

 • визначення у ч. 2 ст. 154 Цивільного кодексу України необхідності врегулювання у статуті питань про "склад та компетенцію органів управління товариством та про порядок ухвалення ними рішень" дає підставі стверджувати, що "склад" стосується кожного окремого органу акціонерного товариства, що згідно до закону створюється в акціонерному товаристві, а не склад всіх органів, як вважає товариство, тобто назви органів, що створюються, оскільки такі поняття, як "компетенція органів, "порядок ухвалення ними рішень" не може застосовуватись до сукупності всіх створених органів, як одного цілого, а стосується кожного органу окремо.

Взагалі, загальне поняття "склад" – це сукупність чогось у складі одного цілого.

Якщо розглядати позицію товариства, то сукупність органів (загальні збори акціонерів, виконавчий орган, наглядова рада, ревізійна комісія) не складає одного цілого. Їх сукупність є структурою акціонерного товариства, не його складом.

- Згідно до частини 2 статті 162 Цивільного кодексу України аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства, у тому числі такого, що не зобов'язане публікувати для загального відома документи, має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як десятьма відсотками акцій. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності акціонерного товариства встановлюється статутом товариства і законом.

Порядок – це послідовний хід чого-небудь. Отже, для реалізації права акціонерів на вимогу проведення аудиторської перевірки діяльності товариства, крім закону, статутом товариства повинен бути передбачений порядок проведення такої перевірки – послідовний хід дій акціонера, товариства та аудитора з урахуванням діючого законодавства, що регулює проведення аудиторських перевірок.

Факт закріплення в статуті товариства права акціонерів вимагати проведення аудиторських перевірок, обрання аудитора наглядовою радою, підписання договору з аудитором головою правління, не дає підстав вважати наявним в статуті порядку проведення аудиторської перевірки за ініціативою акціонерів, оскільки такі дії не охоплюють весь послідовний хід проведення перевірки з початку до кінця.
2. Згідно до ст. 43 Закону України "Про господарські товариства" загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

Товариство посилається на роз'яснення ДКЦПФР від 10.11.1999 № 24 “Щодо порядку денного загальних зборів акціонерів”. Згідно роз’яснення формулювання питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, мають давати акціонерам змогу передбачати можливі рішення зборів з кожного питання. Включення до порядку денного зборів питань “Різне”, “Організаційні питання” та їх еквівалентів неможливо у зв’язку з тим, що такі дії порушують права акціонерів на попереднє ознайомлення з порядком денним загальних зборів акціонерів, передбачене частиною 1 статті 43 Закону України “Про господарські товариства”.

Дійсно, при включенні до порядку денного таких питань, акціонери взагалі не мають змоги передбачити які саме питання будуть розглядатися зборами в цих пунктах, що порушує їх право на ознайомлення з порядком денним.

При цьому, у випадку розгляду питань, не включених до порядку денного, що встановлено як факт правопорушення у відношенні товариства, є саме порушення норм ст. 43 Закону України “Про господарські товариства”, яка чітко встановлює, що загальні збори не вправі приймати рішення з питань не включених до порядку денного.

Таке правопорушення на ринку цінних паперів є порушенням з формальним складом, тобто таке правопорушення, для об’єктивної сторони якого вимагається лише діяння (дії або бездіяльність). Наслідки за такими правопорушеннями хоча і можуть наставати, але перебувають за межами складу правопорушення.

Якщо товариство бажає винести на розгляд загальних зборів акціонерів такі питання як “уповноваження голови правління підписати нову редакцію статуту товариства”, “доручити голові правління товариства забезпечити виконання заходів, спрямованих на здійснення в установленому порядку державної реєстрації нової редакції статуту товариства”, “доручення голові загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду товариства, Положення про Загальні збори акціонерів товариства, Положення про Ревізійну комісію товариства”, такі питання повинні бути передбачені порядком денним загальних зборів.

Законодавство не передбачає такого поняття як “взаємопов’язаність частин одного рішення, що комплексно врегульовують зазначені процедури”, на що посилається товариство в своїх поясненнях, та не встановлює виключень в таких випадках.

Крім того, вважаємо, що прийняття зазначених вище рішень з питань “Внесення змін та доповнень до статуту товариства та затвердження нової редакції статуту товариства”, “Затвердження внутрішніх положень Товариства” не є складовими частинами цих питань.

Крім того, відносно здійснення таких дій, можливе прийняття будь-яких рішень, оскільки можливо доручити підписання статуту не тільки голові правління, а й іншій особі.

А порядок денний загальних зборів акціонерів повинен надавати змогу акціонерам підготуватися до них та визначитись з можливим рішенням за питанням порядку денного.

Щодо питання “Зміна реєстратора та передача ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства новому реєстратору”.

Товариство посилається в поясненнях на те, що збори прийняли одне рішення, яке складалось з трьох взаємопов’язаних частин, що комплексно врегульовують зазначену процедуру. Однак за цим питанням можливо прийняти рішення тільки щодо зміни реєстратора та передачі ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства новому реєстратору. Інших рішень таке питання не припускає. Всі інші рішення є самостійними та не є складовою частиною по зазначеному питанню порядку денного.

У разі, якщо товариство вбачало необхідність прийняти такі рішення саме загальними зборами акціонерів, в порядку денному повинні були бути передбачені відповідні питання.

Щодо питання “Про переведення випуску іменних акцій товариства документарної форми існування (дематеріалізацію)…”.

Згідно до п. 1.11 р. 1 Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у без документарну форму існування, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 30.06.2000 № 98 (далі – Положення-98), при переведенні випуску іменних акцій документарної форми існування у без документарну форму існування емітент повинен здійснити такі дії:

А) прийняти рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у без документарну форму існування (далі – рішення про де матеріалізацію),

Б) укласти договір про обслуговування емісії з обраним відповідно до вимог цього положення депозитарієм та договір про відкриття рахунків у цінних паперах із обраним відповідно до вимог цього Положення зберігачем, у якого емітент відкриває рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується і так далі.

Рішення про дематеріалізацію, відповідно до вимог п. 2.1. розділу 2 цього ж Положення, містить в собі, в тому числі, реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.

Отже, укладання договорів з депозитарієм та зі зберігачем це є самостійні дії при переведенні випуску іменних акцій з документарної в бездокументарну форму існування, відповідно до вимог Положення-98, які не входять в рішення про дематеріалізацію, як не входить до цього рішення і порядок вилучення сертифікатів акцій.

Таким чином, не можна говорити про те, що за цим питанням прийнято одне рішення, яке складається з шести взаємопов’язаних частин, що комплексно врегульовують зазначену процедуру.

Дійсно вони є взаємопов’язаними і врегульовують одну процедуру. Однак, “голові правління товариства здійснити всі дії, необхідні для переведення випуску простих іменних акцій товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування, в т.ч. для депонування глобального сертифікату та відкриття рахунків у депозитарії та Зберігача, зарахування на ці рахунки акцій, та укласти необхідні договори з депозитарієм про обслуговування емісії та зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій, які є зареєстрованими особами в реєстрі власників іменних цінних паперів на дату припинення ведення реєстру”, “про порядок вилучення сертифікатів акцій” це є самостійні дії, які потребують затвердження загальними зборами акціонерів, у разі необхідності, шляхом викладення відповідних питань в порядку денному.

Таким чином, ЗАТ „Промислово страховий Альянс” порушило вимоги ст. 43 Закону України „Про господарські товариства”, оскільки на загальних зборах 21.04.2008, 19.09.2008, 26.04.2010 були прийняті рішення з питань, не включених до порядку денного.

Враховуючи вищевикладене та на підставі п. 5 ст. 8 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” № 448/96-ВР від 30.10.96, зі змінами, внесеними Законом України від 25.12.2008 № 801-VI, п. 1.13. р. XVII Правил розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.2007 № 2272,
П О С Т А Н О В И Л А:
За порушення законодавства про цінні папери винести закритому акціонерному товариству “Промислово страховий Альянс” попередження.

Постанова набирає чинності з моменту її винесення.

Надіслати дану постанову особі, щодо якої її винесено.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.
Начальник управління Г.І.Здоронок

Постанову мені оголошено 01.07.2010. З правами особи, до якої застосовано санкцію ознайомлений.Постанову отримав 01.07.2010 _______(Сагайдачний М.Ю.)
Каталог: docs -> postanovi
postanovi -> Постанова №133-зп про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Запоріжжя 15. 06. 2011
postanovi -> Постанова №281-зп про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Запоріжжя 29. 09. 2011
postanovi -> Постанова №1752-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ "10" грудня 2014 року
postanovi -> Постанова №1940-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ "01" грудня 2015 року
postanovi -> Постанова №276 -зп про закриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів м. Запоріжжя 24. 11. 2010
postanovi -> Постанова №274 -зп про закриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів м. Запоріжжя 24. 11. 2010
postanovi -> Постанова №230-зп про закриття справи про правопорушення на ринку цінних паперів м. Запоріжжя >19. 10. 2010
postanovi -> Постанова №1176-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ «01» серпня 2014 року
postanovi -> Постанова №784-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів м. Київ "08" червня 2016 року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка