Порядок виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщеньСкачати 496.06 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації14.12.2016
Розмір496.06 Kb.
  1   2   3   4
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

доходів і зборів УкраїниПорядоквиконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень

I. Загальні положення


1.1. Цей Порядок регламентує дії посадових осіб митниць Міністерства доходів і зборів України, перевізників, декларантів або уповноважених ними осіб під час здійснення контролю за переміщенням товарів та/або транспортних засобів, що перебувають під митним контролем, між двома органами доходів і зборів України або в межах зони діяльності одного органу доходів і зборів юридичними та фізичними особами незалежно від виду транспорту, крім стаціонарних засобів транспортування (трубопроводи та лінії електропередачі), в обсягах, що підлягають декларуванню, у:
1) вантажних відправленнях;
2) супроводжуваному багажі;
3) несупроводжуваному багажі;
4) ручній поклажі;
5) міжнародних поштових відправленнях.
1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:
митниця відправлення ― будь-який орган доходів і зборів України, з якого починається переміщення всієї кількості товарів або їх частини, що перебувають під митним контролем;
митниця призначення ― будь-який орган доходів і зборів України, в якому закінчується переміщення всієї кількості товарів або їх частини, що перебувають під митним контролем;
перевізник ― особа, яка здійснює перевезення товарів через митний кордон України та/або між органами доходів і зборів на території України або є відповідальною за такі перевезення;
попередня електронна інформація про операцію із застосуванням книжки міжнародного дорожнього перевезення (далі ― МДП-ЕПД) ― інформація, яка надається в електронному вигляді Міжнародним союзом автомобільного транспорту (далі ― МСАТ) до Міністерства доходів і зборів України.
Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Митним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами з питань державної митної справи.
1.3. Для забезпечення ідентифікації товарів, транспортних засобів, що поміщуються у митний режим транзиту, можуть застосовуватися засоби, передбачені частинами другою і третьою статті 326 Митного кодексу України.
1.4. Засоби забезпечення ідентифікації накладаються безпосередньо на вантажний відсік транспортного засобу (вантажне місце) або контейнер, цистерну, інше пристосування, в яких безпосередньо перевозяться товари, якщо:
вони накладаються простим та надійним способом;
неможливо вилучити товари чи вкласти товари до опломбованої частини транспортного засобу без залишення очевидних слідів розкриття або ушкодження пломби (засобу забезпечення);
місця, в яких можуть знаходитися товари, легкодоступні для перевірки посадовими особами органів доходів і зборів.
1.5. Виконання митних формальностей при здійсненні контролю за транзитним перевезенням товарів, транспортних засобів здійснюється на підставі документів контролю за переміщенням товарів (далі ― ДКПТ).
При поданні митному органу ДКПТ у формі електронного документа (далі ― ЕДКПТ) виконання митних формальностей здійснюється відповідно до цього Порядку з урахуванням особливостей електронного документообігу.
1.6. Контроль за переміщенням товарів, транспортних засобів, які перевозяться у митному режимі транзиту до митниці призначення, здійснюється митницею відправлення, крім випадків, визначених пунктами 2.3 ― 2.8 та 2.10 цього Порядку, коли при виконанні дій та митних формальностей, передбачених цими пунктами, такий контроль здійснюється органом доходів і зборів, у зоні діяльності якого відбуваються такі дії та формальності, протягом часу їх виконання.
1.7. Для здійснення контролю за переміщенням товарів, транспортних засобів і виявлення фактів їх недоставлення до митниці призначення використовується Єдина автоматизована інформаційна система Міністерства доходів і зборів України (далі ― ЄАІС) та документація транзиту вантажів.
При цьому, залежно від типу ДКПТ застосовуються такі функціональні модулі програмно-інформаційного комплексу "Контроль за доставкою товарів" ЄАІС: "Ввезення товарів" (для ДКПТ, ЕДКПТ типу "ІМ"), "Вивезення товарів" (для ДКПТ, ЕДКПТ типу "ЕК"), "Транзит товарів" (для ДКПТ, ЕДКПТ типу "ТР").
1.8. У разі виявлення (встановлення) порушень законодавства (у т.ч. на підставі орієнтувань органів доходів і зборів) на будь-якому етапі здійснення контролю за переміщенням товарів, транспортних засобів посадова особа органу доходів і зборів зобов'язана вжити необхідних заходів, передбачених законодавством.
У разі складання протоколу про порушення митних правил відповідна інформація (дата, номер, стаття та короткий зміст правопорушення) протягом доби від дати складання вноситься до ЄАІС посадовою особою органу доходів і зборів, яка безпосередньо склала протокол про порушення митних правил.
1.9. Посадова особа підрозділу митного оформлення органу доходів і зборів, де здійснюється пропуск товарів, транспортних засобів через митний кордон України, за результатами роботи кожної зміни:
звіряє відомості про пропущені товари, транспортні засоби, внесені в ЄАІС, з наявними у підрозділі документами, що були підставою для пропуску цих товарів і транспортних засобів через митний кордон України, а також з відомостями, зазначеними у відповідному модулі Автоматизованої системи митного оформлення (далі ― АСМО);
за відсутності розбіжностей, за результатами проведеної звірки, за допомогою АСМО формує реєстр ДКПТ на пропущені за зміну транспортні засоби з товарами;
засвідчує роздрукований реєстр своїм підписом та відбитком особистої номерної печатки (далі ― ОНП);
реєстри з наявними документами залишає для зберігання у справах підрозділу митного оформлення пункту пропуску не менш як протягом 365 днів з дати пропуску товарів, транспортних засобів через митний кордон України. Загальний строк зберігання реєстрів не менш як 1095 днів з дати пропуску товарів, транспортних засобів через митний кордон України;
у разі виявлення розбіжностей невідкладно письмово інформує свого безпосереднього керівника з метою проведення перевірки.
1.10. Товари, щодо яких законодавством України визначено необхідність надання органам доходів і зборів забезпечення сплати митних платежів, допускаються до транзитного перевезення у кількості, що не перевищує кількості товарів, щодо яких надано забезпечення сплати митних платежів.
1.11. Під час виконання митних формальностей відомості про номери транспортних засобів вносяться посадовими особами митниць до ЄАІС заголовними латинськими літерами та арабськими цифрами без пропусків та інших розділових знаків у середині номера. Номери різних транспортних засобів розділяються похилою рискою "/".
1.12. Внесення інформації до ЄАІС здійснюється посадовими особами органів доходів і зборів за реєстраційним номером ДКПТ виключно з персональної електронно-обчислювальної машини, розміщеної в приміщенні структурного підрозділу митниці.
II. Особливості додержання строків транзитних перевезень
2.1. Під час відправлення товарів, транспортних засобів обов'язково встановлюється строк їх переміщення до митниці призначення, який обчислюється з 0 годин дня, наступного за днем надання органом доходів і зборів дозволу на переміщення товарів та транспортних засобів під митним контролем, а у разі перевезення товарів залізничним транспортом – з 0 годин дня, наступного за днем прийняття станцією товару до перевезення згідно з календарним штемпелем залізничної станції відправлення (прикордонної передавальної станції), проставленим у перевізних документах та/або ДКПТ.
Строк транзитного перевезення (кінцева дата доставки) встановлюється залежно від виду транспорту відповідно до статті 95 Митного кодексу України та відображається в автоматичному режимі під час постановки електронної копії ДКПТ або ЕДКПТ на контроль за переміщенням у відповідному програмно-інформаційному комплексі ЄАІС.
Останній день строку транзитного перевезення (кінцева дата доставки) триває до 24 години, але коли в цей строк слід було вчинити митні формальності в органі доходів і зборів, де робочий час закінчується раніше, строк закінчується в момент закінчення цього часу.
2.2. При надходженні товарів, транспортних засобів до митниці призначення посадовою особою цієї митниці перевіряється дотримання перевізниками встановлених відповідно до ч. 1 статті 95 Митного кодексу України строків транзитних перевезень. У разі прибуття до митниці призначення товарів, транспортних засобів з недотриманням встановлених строків, посадовою особою цієї митниці перевіряється наявність підстав для складання протоколу про порушення митних правил або виключення із строку транзитного перевезення часу, зазначеного в ч. 2 статті 95 Митного кодексу України.
2.3. Якщо під час транзитного перевезення товарів транспортний засіб не зміг прибути до митниці призначення в установлений строк внаслідок аварії або дії обставин непереборної сили, до строку транзитного перевезення не включається час дії та/або ліквідації наслідків цих обставин за умови документального підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили та вчасного (до закінчення встановленого строку транзитного перевезення) письмового інформування перевізником особисто або з використанням доступних каналів зв'язку (факс, кур'єрська служба, пошта) найближчого органу доходів і зборів, у зоні діяльності якого перебувають товари, транспортний засіб, про обставини події, визначений або орієнтовний час дії та/або ліквідації наслідків зазначених обставин, місцезнаходження товарів, транспортного засобу та номер ДКПТ.
Орган доходів і зборів, до якого звернувся перевізник, протягом цієї самої доби вносить до ЄАІС відомості (дату та номер реєстрації звернення органом доходів і зборів) про наявність звернення щодо факту аварії або дії обставин непереборної сили та каналами електронного зв'язку інформує митницю відправлення і митницю призначення про обставини події, визначений або орієнтовний час дії та/або ліквідації наслідків зазначених обставин, місцезнаходження товарів, транспортного засобу.
2.4. В окремих випадках, якщо внаслідок аварії чи дії обставин непереборної сили сталася повна чи часткова втрата товарів, перевізник вживає всіх необхідних заходів для забезпечення збереження частки невтрачених товарів та недопущення будь-якого їх використання, документального підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили.
Перевізник, який переміщує товари через митний кордон України, повинен письмово проінформувати найближчий орган доходів і зборів, у зоні діяльності якого сталася втрата товарів, про обставини події, місцезнаходження товарів, транспортного засобу та номер ДКПТ.
Посадова особа органу доходів і зборів у присутності перевізника складає акт про невідповідність цих товарів відомостям, зазначеним у документах, необхідних для здійснення їх митного контролю, про пошкодження товарів, їх упаковки чи маркування або про їх втрату.
Форма акта встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
При транзитних перевезеннях товарів залізничним транспортом органу доходів і зборів замість акта про невідповідність може подаватися комерційний акт, складений відповідно до міжнародних договорів, укладених відповідно до закону.
Комерційний акт подається до найближчого органу доходів і зборів протягом доби після складання.
Посадова особа органу доходів і зборів невідкладно після складання (отримання) акта заносить до ЄАІС відомості про втрату (часткову втрату) товарів та реквізити цього акта.
2.5. Підтвердження факту аварії або дії обставин непереборної сили здійснюється згідно з розділом VIII Порядку виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 № 657, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.10.2012 за № 1669/21981 (далі ― Порядок № 657).
При цьому, якщо аварія або дія обставин непереборної сили трапилася під час транзитного перевезення, під органом доходів і зборів, яким здійснюється контроль за товарами, транспортними засобами розуміється орган доходів і зборів, в зоні діяльності якого перебувають такі товари, транспортні засоби.
2.6. Якщо під час транзитного перевезення сталася повна чи часткова втрата товарів внаслідок протиправних дій третіх осіб, перевізник вживає всіх необхідних заходів для забезпечення збереження частки невтрачених товарів та недопущення будь-якого їх використання, документального підтвердження факту протиправних дій третіх осіб.
Перевізник, який переміщує товари, звертається до найближчого органу доходів і зборів, в зоні діяльності якого перебувають товари, транспортні засоби, з письмовою заявою про повну чи часткову втрату товарів, до якої додає відповідні документи, якими підтверджується факт протиправних дій третіх осіб.
Заява розглядається органом доходів і зборів протягом п'яти робочих днів з дати подання. При цьому виконуються дії, передбачені пунктом 2.4 цього Порядку.
З метою забезпечення виконання перевізником зобов’язань, встановлених частиною 2 статті 193 Митного кодексу України, орган доходів і зборів, до якого звернувся перевізник з письмовою заявою про повну чи часткову втрату товарів, які переміщувалися без забезпечення сплати митних платежів, вживає заходів щодо нарахування митних платежів на втрачені товари та вручає перевізнику письмову відповідь-повідомлення про зобов'язання перевізника сплатити митні платежі, встановлені законом на імпорт цих товарів із зазначенням сум нарахованих митних платежів та відповідних банківських рахунків. Про отримання відповіді-повідомлення особою, яка є відповідальною за перевезення товарів, на примірнику відповіді-повідомлення, який залишається в органі доходів і зборів, робиться відповідний запис, який завіряється підписом такої особи.
У випадку коли особа, яка є відповідальною за перевезення товарів, відмовляється від отримання письмової відповіді-повідомлення про зобов'язання перевізника сплатити митні платежі, про що на примірнику відповіді-повідомлення робиться відповідний запис, така відповідь-повідомлення протягом трьох робочих днів з моменту відмови направляється перевізнику поштою.

2.7. Якщо під час транзитного перевезення товарів перевізник тимчасово припиняє їх перевезення на час зберігання товарів під митним контролем або на час, необхідний для здійснення інших операцій з товарами, у випадках, передбачених розділом V Митного кодексу України (перевантаження товарів, проведення угрупування пакувальних місць, зміні упаковки, маркуванні, сортуванні, а також при ремонті та заміні пошкодженої упаковки, при декларуванні та виконанні митних формальностей пов’язаних з митним контролем або оформленням консолідованих товарів), до строку транзитного перевезення не включається такий час, за умови інформування органу доходів і зборів у зоні діяльності якого перебувають такі товари, транспортні засоби.


Інформація про початок та кінець строку зберігання товарів, транспортних засобів під митним контролем або про початок та кінець строку здійснення інших операцій з товарами невідкладно вноситься посадовою особою органу доходів і зборів на контролі якого перебувають такі товари до ЄАІС та ДКПТ та/або товаротранспортних документів, що використовуються органами доходів і зборів для здійснення митного контролю, але не пізніше як протягом доби після проведених операцій.
Інформація, внесена до паперових примірників ДКПТ або товаротранспортних документів, засвідчуються штампом ПМК.
2.8. У разі проведення з дозволу органу доходів і зборів перевантаження товарів до іншого транспортного засобу комерційного призначення, контейнера, цистерни (іншого пристосування) уповноважена посадова особа цього органу доходів і зборів протягом доби після проведених операцій вносить до представлених декларантом, уповноваженою ним особою або перевізником паперових примірників ДКПТ та до ЄАІС відповідні зміни про інший номер (назву) транспортного засобу, контейнера, цистерни (інше пристосування), а у разі накладання нового митного забезпечення - його ідентифікаційні ознаки. Зміни, внесені до паперових примірників ДКПТ, засвідчуються ОНП.
2.9. Якщо у ході виконання перевезення товарів автомобільним транспортом відбулася заміна водія та/або моторного транспортного засобу, на якому безпосередньо не перевозяться товари під митним контролем, чи перевантаження товарів на інший транспортний засіб та якщо таке перевантаження здійснено без порушення митних пломб та інших засобів забезпечення ідентифікації, перевізник до прибуття товарів у митницю призначення особисто або з використанням доступних каналів зв'язку (факс, кур'єрська служба, пошта) зобов'язаний письмово повідомити про таке митницю призначення.
Повідомлення має містити відомості про:
проведену операцію (заміна водія, моторного транспортного засобу або перевантаження товарів на інший транспортний засіб), її причини та місце, в якому була проведена ця операція;
номер ДКПТ;
реєстраційний номер транспортного засобу, яким здійснюється перевезення товарів під митним контролем у подальшому;
прізвище, ім'я, по батькові, серію та номер паспорта водія, що здійснює перевезення товарів надалі.
2.10. Заміна транспортного засобу або перевантаження товарів на автомобільний транспортний засіб, який не належить попередньому перевізнику, здійснюється під контролем органу доходів і зборів з урахуванням Конвенції про договір міжнародного дорожнього перевезення вантажів (КДПВ).
2.11. Повідомлення перевізників реєструються органом доходів і зборів, до якого вони надійшли, у порядку, встановленому Типовою інструкцією з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1242.
2.12. Повідомлення перевізників та документи, на підставі яких проводилися операції з питань, визначених у цьому розділі, копії актів, складених відповідно до пункту 2.4 цього розділу, та копії паперових примірників ДКПТ зберігаються в справах органів доходів і зборів протягом 1095 днів з дати доставки товарів до митниці призначення (у разі недоставки товарів ― з дати складання протоколу про порушення митних правил).
III. Митні формальності при здійсненні транзитних переміщень товарів, транспортних засобів з використанням попередньої митної декларації
3.1. Для здійснення контролю за переміщенням товарів, транспортних засобів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту) юридичними або фізичними особами незалежно від виду транспорту, як ДКПТ може використовуватися попередня митна декларація (далі – попередня МД), подана до органу доходів і зборів на паперовому носії або у формі електронного документа (далі – електронна попередня МД).
Попередня МД, подана до органу доходів і зборів на паперовому носії, супроводжується електронною копією.
Подання попередньої МД або електронної попередньої МД не є обов'язковим, якщо випуск товарів, що ввозяться на митну територію України, у відповідний митний режим здійснюватиметься безпосередньо у пункті пропуску (пункті контролю) через державний кордон України.
3.2. Після проведення в органі доходів і зборів митного оформлення попередньої МД або електронної попередньої МД, електронна копія цієї попередньої МД або електронна попередня МД в автоматичному режимі ставиться на контроль у відповідному програмно-інформаційному комплексі ЄАІС з моменту надходження в ЄАІС.
3.3. З метою запобігання затримкам транспортних засобів у пунктах пропуску через державний кордон України декларант або уповноважена ним особа, яка подала до оформлення попередню МД або електронну попередню МД, може завчасно проінформувати перевізника цих товарів про номер і дату оформленої попередньої МД або електронної попередньої МД, які проставляються перевізником у правому нижньому куті одного з товаротранспортних документів на переміщувані товари.
3.4. Під час переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України декларант, уповноважена ним особа або перевізник залежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення товарів, подає у пункті ввезення (пропуску) посадовій особі митниці відправлення в паперовій або електронній формі документи та відомості, передбачені статтею 335 Митного кодексу України.
3.5. Переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України здійснюється після перевірки посадовою особою митниці відправлення наявності електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД в ЄАІС. Перевірка здійснюється шляхом запиту до ЄАІС за номером попередньої МД або електронної попередньої МД та встановлення відповідності інформації, що міститься у поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документах, відомостям, заявленим в електронній копії попередньої МД або електронній попередній МД.
Допускається переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України в митницю призначення у разі виявлення розбіжностей між відомостями про кількість або вартість товару, зазначеними у товаросупровідних (товаротранспортних) документах та графах 35 і 42 електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД, крім випадку, зазначеного в пункті 1.10 розділу I цього Порядку.
3.6. У разі ввезення консолідованих вантажів посадова особа митниці відправлення перевіряє наявність електронних копій попередніх МД або електронних попередніх МД в ЄАІС на всі товари, що містяться у цьому транспортному засобі.
Допускається відправлення транспортного засобу комерційного призначення у митницю призначення за умови наявності електронних копій попередніх МД або електронних попередніх МД в ЄАІС на всі товари, що містяться у цьому транспортному засобі, крім випадку, передбаченого частиною третьою статті 124 Митного кодексу України.
3.7. Після перевірки наявної електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД в ЄАІС посадова особа митниці відправлення заносить до ЄАІС відомості про:
транспортний засіб (відповідно до реєстраційних документів на транспортний засіб зазначаються назва та/або реєстраційний номер);
перевізника (найменування, адреса) та відомості про особу, що приймає задекларовані товари до перевезення (прізвище та ініціали, серія та номер паспорта, громадянство). У разі залізничних перевезень зазначається назва залізниці, що приймає товари до перевезення;
переміщувані товари (кількість товару, яка фактично перевозиться у цій партії, в основних одиницях виміру);
реквізити товаротранспортного документа та (за наявності) рахунка-фактури (інвойса) або іншого документа, в якому вказується вартість товару на переміщувані товари;
ідентифікаційні ознаки митного забезпечення, пристроїв або/та інших засобів ідентифікації, які застосовані митницею відправлення;
номер сторінки, серію та номер книжки МДП у разі перевезення товарів на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року (далі ― Конвенція МДП);
у разі перевезення товарів на умовах Конвенції МДП ― ідентифікаційний номер держателя книжки МДП, який відповідно до норм Конвенції МДП присвоюється держателю гарантійним об'єднанням країни реєстрації та вказується у графі 3 титульної сторінки обкладинки книжки МДП та графі 4 відривних аркушів;
номер штампа "Під митним контролем" (далі ― штамп ПМК) посадової особи митниці відправлення, що здійснила митний контроль цього товару, транспортного засобу.
3.8. Невідкладно після виконання процедур митного контролю та перевірки внесених даних, зазначених у пункті 3.7 цього розділу, посадова особа митниці відправлення:
вносить до ЄАІС інформацію про пропуск (дату та час перетину кордону);
на основі занесених відомостей, використовуючи можливості програмно-інформаційних комплексів ЄАІС, роздруковує три примірники витягу з електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД.
У разі залізничних перевезень товарів (крім перевезень товарів у супроводжуваному багажі та ручній поклажі) працівник прикордонної передавальної станції проставляє на перевізних документах та кожному паперовому примірнику витягу з електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД календарний штемпель станції відправлення, який свідчить про взяття залізницею солідарного зобов'язання щодо доставки до митниці призначення товарів (вантажів) та дотримання митних правил.
Наявність в ЄАІС відмітки про пропуск свідчить про постановку на контроль за переміщенням у митниці відправлення товарів, транспортних засобів, зазначених у витягу з електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД.
3.9. Завершення митних формальностей в митниці відправлення здійснюється шляхом проставляння відбитка штампа ПМК на всіх примірниках поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документів та всіх примірниках витягів з електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД.
Один примірник витягу з електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД (примірник митниці відправлення) та за наявності паперовий примірник товаротранспортного документа, рахунка-фактури (інвойса) або іншого документа, що вказує вартість товару, чи їх копії залишаються для зберігання у справах структурного підрозділу митниці відправлення.
Два інші примірники витягу з електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД (примірники перевізника та митниці призначення) та товаросупровідні (товаротранспортні) документи передаються перевізнику для доставки разом з товаром у митницю призначення.
3.10. При ввезенні товарів, які були заявлені за однією попередньої МД або електронною попередньою МД, але перевозяться кількома транспортними засобами, митниця відправлення за допомогою ЄАІС здійснює облік кожної частини окремої партії шляхом внесення відповідної інформації до ЄАІС про кожну частину такої партії та формування окремого витягу з електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД, до ввезення всієї партії в повному обсязі.
3.11. При надходженні у митницю призначення товарів, транспортних засобів, які були ввезені на митну територію України та переміщувалися внутрішнім транзитом, декларант, уповноважена ним особа або перевізник подає до митниці призначення два примірники витягу з електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД (примірники перевізника та митниці призначення) та наявні товаросупровідні (товаротранспортні) документи на товари, транспортні засоби з відмітками митниці відправлення.
У разі переміщення консолідованих товарів, які перебувають під митним контролем і направлені в іншу митницю призначення, перевізник також подає примірники витягу з електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД (примірники перевізника та іншої митниці призначення) на ці консолідовані товари.
3.12. Посадова особа митниці призначення:
перевіряє відповідність товаросупровідних (товаротранспортних) документів реквізитам документів, зазначеним у витягу з електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД (примірник перевізника). У разі виявлення невідповідностей, митним органом призначення невідкладно з'ясовуються причини таких невідповідностей з митним органом відправлення;
проставляє у поданих товаросупровідних (товаротранспортних) документах з відмітками митниці відправлення, на витягах з електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД (примірники перевізника та митниці призначення) та, якщо переміщувалися консолідовані товари, на витягах з електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД на ці консолідовані товари, штамп ПМК;
один примірник витягу з електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД (примірник перевізника), представлені товаросупровідні (товаротранспортні) документи та, якщо переміщувалися консолідовані товари, всі примірники витягу з попередньої МД або електронної попередньої МД на ці консолідовані товари, повертає перевізнику або декларанту чи уповноваженій ним особі.
У разі подальшого переміщення консолідованих товарів, які перебувають під митним контролем, посадовою особою митниці, яка проводила митні формальності з частиною товарів, що переміщувалася у складі цих товарів (митне оформлення, розміщення товарів на складі тимчасового зберігання, на митному складі тощо), на витягах з електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД на консолідовані товари проставляється ще один штамп ПМК, який свідчить про закінчення часу, необхідного для здійснення операцій з частиною консолідованих товарів у цій митниці призначення.
Примірник витягу з електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД митниці призначення зберігається в справах митниці призначення не менш як протягом 1095 днів з дати доставки товарів, транспортних засобів у митницю.
3.13. Після виконання дій, передбачених у пункті 3.12 цього розділу, уповноважена посадова особа митниці призначення невідкладно вносить до ЄАІС відмітку про дату та час прибуття товарів, заявлених у попередній МД або електронній попередній МД.
3.14. Доставка у митницю призначення заявлених у попередній МД або електронній попередній МД товарів може здійснюватися окремими партіями. У цьому разі ведеться облік фактичної доставки товарів, що входять до складу заявленої та/або пропущеної за однією попередньою МД або електронною попередньою МД партії. Для цього використовуються можливості програмних засобів ЄАІС.
3.15. Наявність в ЄАІС відмітки про прибуття є підставою для зняття з контролю за переміщенням у митниці відправлення зазначених у витягу з електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД товарів, транспортних засобів.
3.16. Інформація про операції з товарами (частиною товарів), заявленими за попередньою МД або електронною попередньою МД, що надійшли у митницю призначення, але митне оформлення яких ще не завершено (розміщено на складах тимчасового зберігання, розміщено на складах митних органів, вилучено правоохоронними органами), а також реквізити документів, на підставі яких проводилися ці операції, протягом доби після їх проведення передаються посадовою особою митниці призначення до ЄАІС.
3.17. Інформація про завершення митного оформлення товарів (частини товарів), заявлених за попередньою МД або електронною попередньою МД у відповідний митний режим за додатковою декларацією (митною декларацією, заявою щодо митного оформлення товарів без застосування митної декларації), невідкладно передається посадовою особою митниці призначення, яка проводила це оформлення, до ЄАІС.
Обов'язковою умовою контролю за повнотою декларування товарів є наявність номера цієї попередньої МД або електронної попередньої МД у графі 40 додаткової декларації, в інших випадках номер ДКПТ зазначається в графі 44 відповідної митної декларації.
Попередня МД або електронна попередня МД та додаткова декларація (митна декларація або інший документ, який її замінює) обов'язково повинні бути оформлені одним органом доходів і зборів.
3.18. При надходженні у митницю призначення товарів, які переміщуються прохідним транзитом на підставі попередньої МД або електронної попередньої МД, митні формальності виконуються згідно з пунктами 3.12 - 3.17 цього розділу.
Для вивезення таких товарів за межі митної території України подається додаткова митна декларація, згідно з якою здійснюється подальший контроль за транзитним перевезенням у порядку, встановленому пунктами 4.2 - 4.10 розділу IV цього Порядку.
3.19. Рішення про випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення за попередньою МД або електронною попередньою МД без пред'явлення їх митниці призначення або після прибуття їх у митницю призначення передається в автоматичному режимі з АСМО до ЄАІС.
Наявність в ЄАІС рішення митниці призначення про випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму без пред'явлення їх митниці призначення за попередньою МД або електронною попередньою МД є підставою для зняття зазначених у витягу з електронної копії попередньої МД або електронної попередньої МД товарів, транспортних засобів комерційного призначення з контролю за переміщенням у митниці відправлення.
Каталог: data -> material -> 000 -> 075 -> 118423
000 -> План роботи Державної податкової інспекції у Дніпровському районі Головного управління дфс у
000 -> Рахунки державного та місцевого бюджетів для великих платників податків сдпі з овп у м. Луганську з 09. 02. 2015р
000 -> Рішення №75-4-7 Від 27 січня 2016 року с. Путрівка Про внесення змін до рішення від 23. 01. 2015 року №844
000 -> Рекомендована форма заяви
000 -> Закон україни про громадські об'єднання
000 -> Кодексу України та деяких законів України (щодо податкової реформи) Розділ VІ "Акцизний податок"
118423 -> Пояснювальна записка до проекту наказу Міністерства доходів І зборів України "Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень"
075 -> Порядок функціонування зон митного контролю, режимних правил та допуску в них осіб, окрім посадових осіб Івано-Франківської митниці Міндоходів
075 -> Про затвердження форми акта (довідки) про результати проведення перевірки платника податків з питань повноти нарахування і сплати податків та зборів під час здійснення контрольованої(-их) операції


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка