Порядок складання і виконання розпису районного бюджету Загальні положенняСкачати 147.98 Kb.
Дата конвертації13.12.2016
Розмір147.98 Kb.
ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом фінансового управління

Тиврівської райдержадміністрації

від 04 червня 2013 р. №87
Порядок

складання і виконання розпису

районного бюджету
1. Загальні положення
1.1. Порядок складання і виконання розпису районного бюджету Тиврівського району (далі – Порядок) визначає процедури складання і виконання розпису районного бюджету Тиврівського району.

1.2. Розпис районного бюджету Тиврівського району на відповідний рік (далі – розпис) має бути збалансованим та включати:


розпис доходів районного бюджету (далі - розпис доходів), що поділяється на річний розпис доходів загального і спеціального фондів районного бюджету та помісячний розпис доходів загального фонду районного бюджету;
розпис фінансування районного бюджету (далі - розпис фінансування), що поділяється на річний розпис фінансування загального і спеціального фондів районного бюджету за типом боргового зобов’язання та помісячний розпис фінансування загального фонду районного бюджету за типом боргового зобов’язання;

розпис асигнувань районного бюджету (далі - розпис асигнувань), за винятком надання кредитів з районного бюджету, що поділяється на річний розпис асигнувань загального і спеціального фондів районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету) та помісячний розпис асигнувань загального фонду районного бюджету (за винятком надання кредитів з районного бюджету);


розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету (далі розпис кредитування), що поділяється на річний розпис повернення кредитів до районного бюджету та надання кредитів з районного бюджету, помісячний розпис повернення кредитів до загального фонду районного бюджету та надання кредитів із загального фонду районного бюджету;
річний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень, помісячний розпис спеціального фонду районного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків).

1.3. Річний розпис асигнувань районного бюджету, (за винятком надання кредитів з районного бюджету) - це розпис асигнувань загального і спеціального фондів районного бюджету на рік у розрізі головних розпорядників бюджетних коштів (далі - головних розпорядників) за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів, кредитування та повною економічною класифікацією видатків бюджету без розподілу за періодами року.

1.4. Помісячний розпис асигнувань загального фонду районного бюджету за винятком надання кредитів з районного бюджету - це розпис асигнувань загального фонду районного бюджету на рік за місяцями в розрізі головних розпорядників за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів та кредитування й скороченою економічною класифікацією видатків бюджету.

Скорочена економічна класифікація видатків бюджету включає: оплату праці працівників бюджетних установ (код 2110), нарахування на оплату праці (код 2120), медикаменти та перев’язувальні матеріали (код 2220), продукти харчування (код 2230), оплату комунальних послуг та енергоносіїв (код 2270), дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм (2281), окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (2282), соціальне забеспечення (код 2700). Решта економічних категорій видатків відображаються загальною сумою за кодом 5000 “Інші видатки”.


1.5. Річний розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень - це річний розпис витрат спеціального фонду (за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування, та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування і кодами класифікації кредитування).
Помісячний розпис спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) - це помісячний розпис витрат спеціального фонду (за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування, кодами скороченої економічної класифікації видатків, кодами класифікації кредитування та кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів), фінансування (за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за кодами тимчасової класифікації видатків та кредитування і кодами класифікації кредитування). Розпис складається без помісячного розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.
1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, установлених у рішенні районної ради про районний бюджет, та затверджується начальником фінансового управління районної державної адміністрації в місячний термін з дня прийняття цього рішення.

До затвердження розпису затверджується тимчасовий розпис на відповідний період

Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до вимог глави 2 цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним кодексом України.

1.7. Кошториси за видатками районного бюджету, призначення за якими встановлюються рішенням районної ради про районний бюджет на резервний фонд, обслуговування внутрішнього боргу, повернення бюджетних позичок та міжбюджетних трансфертах, не затверджуються.2. Складання розпису
2.1. Складання розпису починається із складання розпису доходів, розпису фінансування та розпису повернення кредитів до районного бюджету.

2.2. Розпис доходів складається відділом прогнозування та аналізу доходів фінансового управління райдержадміністрації (далі –фінуправління) за участю головних розпорядників.

2.3. Розпис повернення кредитів до районного бюджету складається бюджетним відділом.

2.4. Розпис фінансування складається бюджетним відділом з урахуванням необхідності забезпечення потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду районного бюджету.

Для складання розпису районного бюджету головні розпорядники бюджетних коштів в установленому порядку подають фінансовому управлінню зведені проекти кошторисів та зведені проекти помісячних планів асигнувань.

Головний розпорядник коштів несе відповідальність за зведення показників, своєчасність подання та достовірність інформації.

2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення кредитів до районного бюджету, бюджетний відділ фінуправління розраховує граничні помісячні обсяги асигнувань загального фонду районного бюджету за головними розпорядниками і доводить лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування за формою згідно з додатком 16(далі лімітна довідка) кожному головному розпоряднику та при необхідності надають головним розпорядникам коштів додаткові матеріали разом з роз’ясненнями.

Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для закладів охорони здоров»я, що надають первинну медичну допомогу - планів використання бюджетних коштів та помісячних планів використання бюджетних коштів, та подають бюджетному відділу фінуправління зведені проекти цих документів для перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок та з метою дотримання структури видатків, що забезпечує мінімально необхідний рівень функціонування головного розпорядника коштів, перевіряють показники на відповідність бюджетному запиту. Бюджетний відділ відстежуює підготовку головними розпорядниками матеріалів до розпису, забезпечує своєчасне подання головними розпорядниками цих матеріалів фінуправлінню, аналізує зазначені матеріали, вносить при необхідності до них корективи і подає розпис на затвердження начальнику фінансового управління райдержадміністрації.

2.6. Оригінал затвердженого розпису передається на паперових та електронних носіях управлінню Державної казначейської служби України у Тиврівському районі, примірник затвердженого розпису передається постійній комісії районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

2.7. Управління Держаної казначейської служби України у Тиврівському районі протягом трьох робочих днів після затвердження розпису доводить головним розпорядникам витяг із розпису, що є підставою для затвердження в установленому порядку кошторисів, планів асигнувань ( за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), планів використання бюджетних коштів закладів охорони здоров»я, що надають первинну медичну допомогу .3. Внесення змін до розпису

3.1 Унесення змін до розпису здійснюється у разі:

необхідності перерозподілу бюджетних асигнувань в розрізі економічної та функціональної класифікації видатків бюджету (за тимчасовою класифікацією видатків місцевих бюджетів) у межах загального обсягу бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами бюджету;

прийняття нормативного акта про передачу бюджетних призначень від одного головного розпорядника до іншого головного розпорядника;

прийняття рішення щодо передачі нерозподілених бюджетних призначень на визначену в рішенні районної ради про районний бюджет мету між головними розпорядниками;

прийняття рішення про зменшення бюджетних призначень головним розпорядникам коштів у разі вчинення ними порушень бюджетного законодавства на суму вчиненого порушення;

необхідності збільшення бюджетних асигнувань спеціального фонду районного бюджету відповідно до положень пункту 3.9 цього Порядку;

необхідності внесення змін до розпису доходів, до розпису фінансування або до розпису кредитування;

унесення змін до рішення районної ради про районний бюджет.

3.2. Внесення змін до розпису за загальним та спеціальним фондом районного бюджету передбачає затвердження довідок про внесення змін до кошторисів, планів асигнувань ( за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету , планів надання кредитів із загального фонду бюджету та планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) за формами згідно з додатками 11,12,13,14 до цього Порядку у порядку, встановленому для затвердження цих документів.


3.3 Головні розпорядники коштів за обґрунтованим поданням або на підставі прийнятих нормативних актів не пізніше ніж 20-го числа поточного місяця, з урахуванням положень пункту 3.6 цього Порядку, подають бюджетному відділу фінуправління пропозиції про внесення змін до розпису для перевірки та візування в одному примірнику за формами згідно з додатками 1,2,3,15 до Порядку. При цьому до довідки необхідно подати обґрунтовані пропозиції щодо доцільності внесення запропонованих головним розпорядником змін.

3.4 У винятковому випадку за обґрунтованим поданням головного розпорядника перерозподіл видатків за функціональною ознакою, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків здійснюються на підставі розпоряджень голови районної державної адміністрації, погоджених із постійною комісією районної ради з питань планування, фінансів і бюджету.

У разі виникнення такої необхідності головний розпорядник подає до відповідного структурного підрозділу фінуправління лист з обґрунтованими пропозиціями щодо внесення змін до розпису.

У разі прийняття розпорядження голови районної державної адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань планування, фінансів і бюджету відповідний структурний підрозділ фінуправління готує довідку про внесення змін до розпису в загальному порядку.

3.5. Зміни до помісячного розпису мають відповідати таким вимогам:

бути збалансованими за місяцями, тобто не порушувати загальний обсяг показників загального фонду районного бюджету на місяць, якого стосуються такі зміни;

не змінювати загальний обсяг показників загального або спеціального фонду районного бюджету на рік, за винятком внесення змін до рішення районної ради про районний бюджет ;

враховувати фактично виділені кошти за попередній період (при внесенні змін до розпису асигнувань), фактичні надходження коштів за період з початку року (при внесенні змін до розпису доходів та фінансування за формами згідно з додатками 4, 5, 6 до Порядку);

проводитися переважно при відсутності на момент внесення змін до розпису асигнувань кредиторської заборгованості за тим кодом економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету, за яким передбачається зменшення асигнувань;

відповідати вимогам рішення районної ради про районний бюджет та інших нормативно-правових актів;

вноситися на поточний та наступні періоди.
3.6. Після затвердження довідки про внесення змін до розпису відповідні структурні підрозділи фінуправління реєструє за номером та датою. За п’ять робочих днів до закінчення місяця (звітного періоду) довідки про внесення змін не реєструються. При цьому, як виняток, за необхідності проведення термінового перерозподілу асигнувань загального та спеціально фондів районного бюджету за наявності письмового доручення начальника фінуправління або його заступника довідки реєструються до кінця місяця.
Після реєстрації вони заносяться до реєстру (додаток 8 до Порядку), який складається в двох примірниках. Один примірник реєстру разом з оригіналами довідок передається управлінню Державної казначейської служби України у Тиврівському районі (довідки передаються на паперових і електронних носіях), другий примірник з копіями довідок залишається в структурних підрозділах фінуправління.
У разі перевищення показників розпису спеціального фонду за окремим видом надходжень в межах загального обсягу надходжень, які надійшли на відповідну мету, зміни до розпису не вносяться.
Бюджетний відділ фінуправління надсилає управлінню Державної казначейської служби України у Тиврівському районі зміни до розпису на електронних носіях для звірки за відповідний період (тиждень, місяць) в останній робочий день тижня та до 29-го числа кожного місяця.

3.7. Зміни до розпису оформляються таким чином:

підписуються спеціалістами структурних підрозділів фінуправління .

затверджуються начальником головного фінансового управління, або його заступником;


реєструються за номером та датою;
доводяться до управління Державної казначейської служби України у Тиврівському районі.

Якщо з об’єктивних обставин виникає необхідність анулювання довідки про внесення змін до розпису, то відповідний структурний підрозділ фінуправління у дводенний термін після отримання оригіналу довідки із управління Державної казначейської служби України у Тиврівському районі готує доповідну записку на ім’я начальника фінансового управління, або його заступника , який затверджував довідку, і візує її в відділі. Після погодження начальником фінансового управління, або його заступником доповідна записка передається до бюджетного відділу для анулювання, а її копія - до управління Державного казначейської служби України у Тиврівському районі .


У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та взятих на облік управління Державної казначейської служби України у Тиврівському районі довідок у зв’язку з допущеними технічними помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, де були допущені технічні помилки.
3.8. Управління Державної казначейської служби України у Тиврівському районі здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і надсилає їх копії головному розпоряднику, що є підставою для затвердження довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань ( за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для , закладів охорони здоров»я, – до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів.
Головні розпорядники протягом трьох робочих днів подають управлінню Державної казначейської служби України у Тиврівському районі реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів зведених планів асигнувань загального фонду бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та одержувачів , а головні розпорядники, в мережі яких , заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, – змінені зведені плани використання бюджетних коштів та зведені помісячні плани використання бюджетних коштів. Головні розпорядники коштів доводять відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять зміни до кошторису та плану асигнувань ( за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду бюджету і спеціального фондів, заклади охорони здоров’я ,що надають первинну медичну допомогу- до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану використання бюджетних коштів за формами згідно з додатками 9,10 до цього Порядку.

3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або законом про Державний бюджет України (рішенням про районний бюджет) не встановлено інше.

Протягом бюджетного періоду розпорядники бюджетних коштів вносять зміни до спеціального фонду кошторису за власними надходженнями на підставі довідки про підтвердження надходжень до спеціального фонду районного бюджету (додаток 7), а саме на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті в управлінню Державної казначейської служби України у Тиврівському районі та довідки про внесення змін до кошторису, затвердженої керівником установи, який затвердив кошторис, без внесення відповідних змін до бюджетного розпису за спеціальним фондом бюджету. Розпорядники нижчого рівня протягом року подають розпорядникам вищого рівня завірені управління Державної казначейської служби України у Тиврівському районі копії довідок про підтвердження надходжень на спеціальні реєстраційні рахунки установи, що відкриті у управлінні Державної казначейської служби України у Тиврівському районі за власними надходженнями. Розпорядниками вносяться зміни до спеціального фонду кошторису у частині збільшення надходжень та видатків у разі, коли обсяги власних надходжень спеціального фонду кошторису фактично перевищили обсяги, враховані під час затвердження відповідного бюджету, з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року. Зміни вносяться на підставі розрахунків з відповідним обґрунтуванням. У разі, коли фактичний обсяг власних надходжень бюджетних установ з урахуванням залишків бюджетних коштів на початок року менший від планових показників, врахованих у спеціальному фонді кошторису, розпорядники зобов'язані за три тижні до кінця бюджетного періоду внести зміни до спеціального фонду кошторису в частині зменшення надходжень і видатків з урахуванням очікуваного виконання спеціального фонду кошторису у відповідному бюджетному періоді. Розпорядники упорядковують бюджетні зобов'язання з урахуванням внесених до спеціального фонду кошторису змін. Одночасно заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу вносять зміни до затверджених планів використання бюджетних коштів. Органи управління Державної казначейської служби України у Тиврівському районі ведуть окремий облік таких змін, проводять видатки з урахуванням унесених до них змін без внесення змін до розпису та відображають у звітності про виконання районного бюджету планові показники за спеціальним фондом з урахуванням унесених змін до кошторисів.

Унесення змін до розпису за спеціальним фондом за іншими надходженнями здійснюється у порядку, встановленому для внесення змін до розпису за загальним фондом, за яким після внесення відповідних змін до розпису складаються довідки про внесення змін до кошторису. У разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, з урахуванням залишку коштів на початок року, перевищує передбачену розписом на відповідний період, фінуправління за поданням головних розпорядників збільшує планові показники за спеціальним фондом шляхом внесення змін до розпису (додаток 7 Порядку).


За наявності на рахунку головного розпорядника залишків бюджетних коштів на початок року, які можуть бути використані для здійснення видатків, передбачених розписом на поточний рік, та у разі, коли загальна сума інших надходжень спеціального фонду, які надійшли до цього фонду на відповідну мету, не перевищує передбаченої розписом на відповідний період, зміни до розпису не вносяться.
4.Скорочення видатків і кредитування загального фонду районного бюджету

4.1. Якщо за результатами місячного звіту про виконання загального фонду районного бюджету виявиться, що отриманих надходжень недостатньо для здійснення бюджетних асигнувань відповідно до бюджетних призначень, затверджених рішенням районної ради про районний бюджет, то начальник фінансового управління може вносити зміни до розпису районного бюджету за загальним фондом з метою забезпечення збалансованості надходжень та витрат районного бюджету.

4.2. Відділ прогнозування та аналізу доходів фінуправління розраховує уточнений помісячний прогноз надходжень доходів загального фонду і подає бюджетному відділу не пізніше ніж 15 числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося недоотримання доходів.
4.3. Бюджетний відділ фінуправління на підставі уточненого помісячного прогнозу надходжень доходів загального фонду районного бюджету розробляє пропозиції щодо внесення відповідних змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету та подає на розгляд начальнику фінансового управління райдержадміністрації.

4.4 На підставі наданої інформації начальник фінансового управління райдержадміністрації приймає рішення про внесення змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету.


4.5. Розпорядники бюджетних коштів приводять бюджетні зобов'язання у відповідність із бюджетними асигнуваннями з урахуванням змін до помісячного розпису асигнувань загального фонду районного бюджету.

4.6 У разі неподання при необхідній потребі установою, закладом інформації щодо використання бюджетних коштів, фінансове управління тимчасово призупиняє її фінансування з районного бюджету у відповідності до вимог бюджетного законодавства.5. Виконання та звітність
5.1. Виконання розпису здійснюється наростаючим підсумком з початку року.
5.2. Зведення, складання та надання звітності про виконання районного бюджету здійснюються управлінням Державної казначейської служби України у Тиврівському районі;

щодо доходів – ураховуючи розпис доходів наростаючим підсумком з початку року;

щодо фінансування - враховуючи розпис фінансування наростаючим підсумком з початку року;

щодо видатків - враховуючи розпис асигнувань наростаючим підсумком з початку року ;щодо розпису повернення кредитів та надання кредитів - ураховуючи розпис повернення кредитів до державного бюджету та надання кредитів із районного бюджету наростаючим підсумком з початку року.
5.3. До 10-го числа місяця, наступного за звітним, управління Державної казначейської служби України у Тиврівському районі проводить з бюджетним відділом фінуправління звірку розпису районного бюджету за звітний період, уточненого з урахуванням унесених змін в електронному вигляді.
5.4. Головні розпорядники бюджетних коштів, у мережі яких заклади охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу, щомісяця до 10 числа місяця, що настає за звітним, подають фінансовому управлінню виконання зведених планів використання бюджетних коштів і зведених помісячних планів використання бюджетних коштів з урахуванням внесених протягом місяця змін.
5.5. У звіті про виконання районного бюджету за спеціальним фондом відображаються планові показники, враховані при затвердженні рішення районної ради про районний бюджет, та уточнені планові показники з урахуванням змін, внесених до кошторисів.
Звіт про виконання розпису за спеціальним фондом районного бюджету складається у розрізі джерел надходжень, враховуючи розпис витрат спеціального фонду районного бюджету з розподілом за видами надходжень (підгрупами власних надходжень бюджетних установ та надходжень спеціального фонду).

Заступник начальника -

начальник бюджетного відділу Н.А.Несімко


Каталог: upload -> files
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми гуманітарної
files -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на жовтЕнь 2015 року
files -> Україна чечельницька районна державна адміністрація вінницької області розпорядження
files -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на листопад 2014 року
files -> Звіт про виконання Районної програми розвитку фізичної культури і спорту в районі на 2009 2012 роки, взяти до відома (додається)
files -> Освіта. Виховання. Навчання акопян, Валерій Григорович
files -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на грудень 201 5
files -> Освіта. Виховання. Навчання адаменко, Л. В
files -> Відділ освіти шполянської районної державної адміністрації
files -> План роботи управління освіти І науки виконавчого комітету івано-франківської міської ради на вереСЕнь 2014 року


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка