Положення вчення про пухлини. Епітеліальні пухлини. У хворого хронічним циститом в біоптаті слизової оболонки сечового міхура замість перехідного епітелію виявлені вогнища багатошаровогоСкачати 21.69 Kb.
Дата конвертації14.11.2020
Розмір21.69 Kb.
ТипПоложення

11. Загальні положення вчення про пухлини. Епітеліальні пухлини.

 1. У хворого хронічним циститом в біоптаті слизової оболонки сечового міхура замість перехідного епітелію виявлені вогнища багатошарового плоского нероговіючого епітелію. Який процес лежить в основі описаних змін в епітелії?

  1. *Метаплазія

  2. Дистрофія

  3. Гіперплазія

  4. Дисплазія

  5. Гіперкератоз
 1. При гістологічному дослідженні новоутворення шкіри виявлено, що паренхіма сформована з покривного епітелію із збільшеним числом пластів. Строма разом з розростаннями епітелію формує сосочки. Вкажіть вид атипізму.

  1. *Тканинний

  2. Клітинний

  3. Гістохімічний

  4. Функціональний

  5. Метаболічний
 1. У біоптаті слизистої оболонки бронха у хворого хронічним бронхітом були знайдені ділянки багатошарового плоского нероговіючого епітелію. Назвіть патологічний процес в слизистій оболонці бронха.

  1. *Метаплазія

  2. Атрофія

  3. Гіперплазія

  4. Дисплазія

  5. Гіперплазія
 1. У біоптаті бронха хворого, який зловживав курінням, в потовщеній слизистій оболонці виявлено хронічне запалення і трансформацію одношарового війчастого епітелію в багатошаровий плоский епітелій. Який з процесів найбільш вірогідний?

  1. *Метаплазія

  2. Гіперплазія епітелію

  3. Плоскоклітинний рак

  4. Лейкоплакія

  5. Гіпертрофія епітелію
 1. У хворого при гастроскопічному дослідженні в ділянці малої кривизни виявлено пухлинне утворення діаметром 1,5 см на ніжці. Який характер зростання пухлини?

  1. *Екзофітний

  2. Експансивний

  3. Інфільтруючий

  4. Апозиційний

  5. Ендофітний
 1. У хворого, який впродовж тривалого часу зловживав табакокурінням, з'явився кашель з виділенням в'язкого слизу, слабкість після незначних фізичних навантажень, блідість шкірних покривів, за останні два місяці схудлий на 12 кг. При мікроскопічному дослідженні біоптату був встановлений діагноз «плоскоклітинний рак». Визначите характер патологічного процесу, який передував виникненню пухлини.

  1. *Метаплазія

  1. Гіпоплазія

  2. Гіперплазія

  3. Некроз

  4. Склероз
 1. У біоптаті слизової оболонки бронха хворого 50 років, який 20 років страждав хронічним бронхітом, виявлено стоншування слизової, кістозні змінені залози, ділянки заміни призматичного епітелію на багатошаровий плоский. Який з перерахованих патологічних процесів найбільш вірогідний?

  1. *Метаплазія

  2. Гіперплазія

  3. Гетеротипія

  4. Гетероплазія

  5. Дисплазія
 1. При дослідженні біоптату із слизистої шлунку виявлені ознаки тканинного і клітинного атипізму, що дозволило встановити діагноз: "аденокарцинома". Які з перерахованих ознак з'явилися вирішальними в постановці діагнозу?

  1. *Залози вистилають поліморфними клітками з крупними ядрами і збільшеною кількістю ядерець, патологічні мітози

  2. Залози в шлунку мають різні розміри і форму, різну ширину просвітів.

  3. Багато залоз розташовано тісно, "спинка до спинки"

  4. Залози розташовані безладно

  5. Місцями відмічається розташування багаторядності кліток в залозі
 1. При ректоманоскопії в прямій кишці виявлені дрібні вузли на тонкій ніжці на слизовій. При гістологічному дослідженні біоптату слизистої оболонки визначаються розростання сполучної тканини і залоз. Про який процес йдеться?

  1. *Гіперпластичний поліп

  2. Гіпертрофія

  3. Метаплазія

  4. Атрофія

  5. Склероз
 1. При ендоскопічному дослідженні сечового міхура проведена біопсія пухлини, що складається з тонких, таких, що гілкуються сосочків, покритих перехідним епітелієм. Назвіть пухлину.

  1. *Папілома

  2. Базаліома

  3. Перехідноклітинна карцинома

  4. Плоскоклітинна карцинома
 1. При мікроскопічному дослідженні біоптату з товстої кишки виявлені атипові залозисті структури різної форми і розміру. Клітини поліморфні, ядра гіперхромні, визначаються патологічні мітози. Базальна мембрана залоз зруйнована. Ваш діагноз?

  1. *Аденокарцинома

  2. Базальний-клітинний рак

  3. Солідний рак

  4. Слизовий рак

  5. Недиференційований рак

 2. При мікроскопічному дослідженні біоптату шийки матки виявлена клітинна і ядерна атипія багатошарового плоского епітелію, патологічні мітози, а також рогові "перлини" в глибині епітеліальних пластів. Ваш діагноз?

  1. *Плоскоклітинний рак з ороговінням

  2. Перехідноклітинний рак

  3. Плоскоклітинний рак без ороговіння

  4. Залозистий рак

  5. Анапластичний рак
 1. При гістологічному дослідженні вузла у видаленій молочній залозі серед строми виявлені різних розмірів і форми комплекси атипових поліморфних епітеліальних клітин з наявністю просвітів в центрах комплексів. Клітини - з крупними ядрами, наявністю атипових мітозів. Поставте діагноз.

  1. *Аденокарцинома

  2. Плоскоклітинний нероговіючий рак

  3. Солідний рак

  4. Фіброаденома молочної залози

  5. Недиференційований поліморфноклітинний рак
 1. При гістологічному дослідженні пухлини шлунку виявлено безліч перстневидних клітин. Назвіть гістологічний варіант раку.

  1. *Слизовий

  2. Солідний

  3. Аденокарцинома

  4. Саркома

  5. Карциноїд
 1. У хворого з'явилася охриплість голосу, під час ларингоскопії визначена пухлина гортані, сіро-білого кольору, з сосочковою поверхнею. Мікроскопічно: розростання сполучної тканини, покритої багатошаровим плоским епітелієм з вираженим ороговінням, без клітинного атипізму. Назвіть пухлину:

  1. *Папілома

  2. Фіброма

  3. Поліп

  4. Ангіома

  5. Ангіофіброма
 1. У хворого 67 років з клінічним діагнозом "хронічний бронхіт, пневмосклероз, серцево-легенева недостатність" узятий біоптат з підозрілої ділянки слизистої правого головного бронха. Гістологічно встановлений клітинний і тканиний атипізм, поява структур у вигляді "ракових перлин". Якому патологічному процесу відповідають вказані гістологічні зміни?

  1. *Плоскоклітинний рак бронха з ороговінням

  2. Хронічний поліпозний бронхіт

  3. Бронхоектаз

  4. Гострий бронхіт

  5. Плоскоклітинна метаплазія слизистої бронха
 1. У чоловіка 62 років видалили нирку, в якій при макроскопічному дослідженні виявлена пухлина у вигляді вузла діаметром до 8 см. Тканина пухлини на розрізі строката, з множинними крововиливами, некрозами. Гістологічно пухлина складається з світлих клітин, які утворюють альвеолярні і сосчкові структури, з помірно вираженим

інвазивним зростанням. У багатьох клітинах пухлини визначаються патологічні мітози, гіперхромні ядра. Поставте діагноз.

  1. *Світлоклітинний рак

  2. Світлоклітинна аденома

  3. Аденокарцинома

  4. Нефробластома

  5. Ацидофільна аденома з малігнізацією
 1. При мікроскопічному дослідженні бронхобіоптату визначена пухлина, яка побудована згніздовидних скупчень атипових клітин багатошарового плоского епітелію, місцями з характерними "перлинами". Ваш діагноз?

  1. *Плоскоклітинний рак з ороговінням

  2. Плоскоклітинний рак без ороговіння

  3. Солідний рак

  4. Слизовий рак

  5. Скірр
 1. У хворого видалено новоутворення шкіри, яке має вид вузла з сосочковою поверхнею, нагадує цвітну капусту, щільної консистенції. Мікроскопічно пухлина складається з безлічі сосочків. Паренхіма сформована з покривного епітелію із збільшеним числом шарів. У епітелії збережена полярність кліток, стратифікація, цілісність базальної мембрани. Який найбільш вірогідний діагноз?

  1. *Папілома

  2. Фіброма

  3. Аденома

  4. Фіброаденома

  5. Цистоаденома
 1. При гістологічному дослідженні злоякісної пухлини молочної залози виявлено, що пухлина побудована з низькодифереційованих атипових клітин епітеліального походження, які утворюють трабекули, розділені між собою прошарками сполучної тканини, співвідношення клітин і строми приблизно 1:1. Назвіть гістологічний варіант раку.

  1. *Солідний

  2. Аденокарцинома

  3. Плоскоклітинний

  4. Фіброзний

  5. Мілкоклітинний
 1. У немолодої жінки з метрораргією в менопаузі при патогістологічному дослідженні в стязі з слизової оболонки шийки матки виявлені розростання атипового епітелію з утворенням так званих "ракових перлин". Ваш діагноз?

  1. *Плоскоклітинний рак з ороговінням

  2. Аденокарцинома

  3. Плоскоклітинний рак без ороговіння

  4. Слизовий рак

  5. Недиференційований рак
 1. При мікроскопічному дослідженні біоптату легенів виявлені атипові клітини, які формують множинні ацинарні структури і продукують слиз. Яка гістологічна форма раку легенів має місце у хворого?

  1. *Високодиференціійована аденокарцинома

  2. Помірнодиеренційована аденокарцинома

  3. Недиференційований рак

  4. Помірнодифференційований плоскоклітинний рак

  5. Залозисто-плоскоклітинний рак
 1. При мікроскопічному дослідженні біоптату з ділянки пухлини слизистої оболонки правого бронха встановлений клітинний і тканинний атипізм, поява структур у вигляді "ракових перлин". Визначите характер патологічного процесу.

  1. *Злоякісна пухлина

  2. Доброякісна пухлина

  3. Гіперплазія

  4. Метаплазія

  5. Гіпоплазія
 1. При гістологічному дослідженні біоптату вагінальної частини шийки матки у хворої 47 років з тривало незаживаючою ерозією виявлені ознаки клітинного атипізму, базальна мембрана - без змін. Поставте діагноз.

  1. *Рак на місці

  2. Ерозія

  3. Аденокарцинома

  4. Папілома

  5. Ендометріоз
 1. У хворого 55 років з'явилися рецидивуючі маткові кровотечі. Було проведено діагностичне вискоблювання порожнини матки. У скобі ендометрію серед елементів крові визначаються залозисті елементи різної величини і форми, утворені атиповими клітинами з гіперхромними ядрами і численними мітозами (у тому числі і патологічними). Про який процес можна думати?

  1. *Аденокарцинома

  2. Залозиста гіперплазія ендометрію

  3. Хоріонепітеліома

  4. Аденоматозний поліп

  5. Ознака перерваної вагітності
 1. При бронхоскопії у хворого 62 років в початковому відділі верхньодольового бронху правої легені виявлен поліповидне утворення діаметром до 1,0 см. При гістологічному дослідженні визначається пухлина, яка побудована з дрібних лімфоцитоподібних клітин з гіперхромними ядрами, клітки оточені пластами і тяжами. Вкажіть, який з перерахованих видів пухлин найбільш можливий?

  1. *Недиференційований мілкоклітинний рак

  2. Недиференційований крупноклітинний рак

  3. Плоскоклітинний рак

  4. Аденокарцинома

  5. залозисто-плоскоклітинний рак
 1. У хворого на малій кривизні в препілоричному відділі виявлено утворення кратероподібної форми. З краєвої ділянки узята біопсія. Гістологічно утворення представлене залозистоподібними структурами різної форми і величини, вростаючими в навколишню тканину, з вираженим атипізмом клітин. Назвіть гістологічний варіант даної пухлини.

  1. *Аденокарцинома

  2. Плоскоклітинний рак

  3. Скірр шлунку

  4. Слизовий рак шлунку

  5. Солідний рак шлунку
 1. Чоловік 40 років, що страждав хронічним бронхітом, помер від виснаження. На розтині в легенях в просвіті бронхів виявлене ендофітно розташоване утворення слизовї світло-сірого кольору. При мікроскопічному дослідженні серед розростань атипового плоского епітелію виявлені "ракові перлини". Ваш діагноз?

  1. *Плоскоклітинний рак з ороговінням

  2. Плоскоклітинний рак без ороговіння

  3. Аденокарцинома

  4. Недиференційований рак

  5. Аденома
 1. При розтині трупа чоловіка 63 років, померлого від раку легені, виявлені множинні метастази. Які з них можна розцінити як імплантації (контактні) по механізму розвитку?

  1. *Мілкі множинні пухлинні вузлики на плеврі

  2. Метастази в перибронхіальні, біфуркаціонні, паратрахельні лімфатичні вузли

  3. Метастази в головному мозку

  4. Метастази в наднирниках

  5. Проростання пухлини з бронха в стравохід
 1. У хворого унаслідок обтюрації середньодольового бронху вузлом м'якої консистенції утворився ателектаз середньої частки правої легені. При бронхобіопсії в зоні обтурації виявлено розростання залозистого атипового епітелію з патологічними мітозами, інфільтрацією в ті, що підлягають тканині і хрящеві. Якому захворюванню найдостовірніше відповідають ці дані?

  1. *Бронхогенний рак легенів

  2. Деформуючий бронхіт

  3. Запальний поліп

  4. Дисплазія епітелію бронха

  5. Саркома бронха
 1. У хворому 45 років визначені збільшені надключичні лімфатичні вузли. При дослідженні матеріалу біопсії з лімфатичного вузла виявлений метастаз перстневидно- клітинного раку. Вкажіть найбільш вірогідну локалізацію первинної пухлини.

  1. *Рак шлунку

  2. Рак стравоходу

  3. Рак щитовидної залози

  4. Рак легенів

  5. Рак шийки матки
 1. У жінки 38 років в товщі привушної залози виявлена пухлина, яка складається з окремих вузликів, розділених прошарками сполучної тканини. Патогістологічно виявлені клітини епідермоїдного типу, які утворюють солідні структури. Клітини формують тяжі, які вистилають порожнини, заповнені слизом. Третім елементом пухлини є дрібні клітки з гіперхромними ядрами. Про яку пухлину слід думати?

  1. *Мукоепідермоїдна пухлина

  2. Ациноклітинна пухлина

  3. Папілярная цистаденома

  4. Аденолімфома

  5. Аденокістозна карцинома
 1. У хворої на шкірі особи поступово розвинулася бляшка з некрозом і виразкою в центрі. При патогістологічному дослідженні біоптату виявлені розростання атипових епітеліальних клітин з великою кількістю патологічних мітозів. Який найбільш вірогідний діагноз?

  1. *Рак шкіри

  2. Саркома

  3. Папілома

  4. Трофічна виразка

  5. Фіброма 1. При інтраопераційній біопсії молочної залози виявлені ознаки тканинного атипізму, паренхіми, що виражаються в порушенні співвідношення, і строми, з переважанням останньою, із залозистими структурами різних розмірів і форми, що вистилають одношаровим проліферуючим епітелієм. Ваш гаданий діагноз.

  1. *Фіброаденома

  2. Папілома

  3. Неінфільтруючий рак

  4. Інфільтруючий рак

  5. Мастит

12. Доброякісні та злоякісні мезенхімальні пухлини. Пухлини з меланін утворюючих клітін.

 1. При мікроскопічному дослідженні пухлини верхньої губи, виявлено, що вона побудована з численних щілиноподібних порожнин, стінка яких вистилає сплощеним ендотелієм, заповнених рідкою кров'ю. Поставити діагноз.

  1. *Капілярна гемангіома

  2. Венозна гемангіома

  3. Кавернозна гемангіома

  4. Гемангіоперицитома

  5. Гломус-ангіома
 1. Через декілька років після удару ліктя у хлопчика 12 років з'явилося пухлиноподібне розростання в області епіфізу плечової кістки, що не має чітких меж. При дослідженні біоптату виявлена велика кількість поліморфних клітин остеобластного типу з великою кількістю патологічних мітозів. Визначите діагноз.

  1. *Остеосаркома

  2. Хондросаркома

  3. Остеоїд-остеома

  4. Фібросаркома

  5. Синовіальна саркома
 1. Хворий 46 років доставлений в клініку із спонтанним переломом гілки нижньої щелепи. У місці перелому кістка заміщена щільною білястого кольору тканиною з бурими включеннями. При патогістологічному дослідженні виявлені епітеліальні острівці округлої форми, відмежовані циліндровими і кубічними епітеліоцитами. У центрі - полігональні, зірчасті, овальні клітини, які утворюють сітку. Як називається дана пухлина?

  1. *Амелобластома

  2. Аденоматоїдна пухлина

  3. Одонтогенна карцинома

  4. Комплексна одонтома

  5. Одонтоамелобластома
 1. У шкірі виявлена щільна, рухома, чітко відмежована від навколишніх тканин пухлина. На розрізі вона білого кольору, представлена волокнистою тканиною. Мікроскопічно представлена хаотично переплетеними колагеновими волокнами, клітин мало. Назвіть пухлину?

  1. *Фіброма

  2. Міома

  3. Гістіоцитома

  4. Дерматофіброма

  5. Десмоїд
 1. У хворого 75 років із зачеревної клітковини видалена пухлина розмірами 16х8х6см. Мікроскопічно представлена анаплазованими жировими клітинами з ознаками клітинного атипізму, поліморфізму. Зустрічаються величезні потворні клітини, які мають в цитоплазмі жирові крапельки. Який найбільш вірогідний діагноз?

  1. *Ліпосаркома

  2. Ліпома

  3. Фібросаркома

  4. Міосаркома

  5. Мезотеліома
 1. Для гістологічного дослідження доставлена видалена на операції матка. Під слизистою оболонкою визначені численні округлої форми вузли, які чітко відмежовані від навколишньої тканини. Мікроскопічно пухлина побудована з пучків гладкої мускулатури з явищами тканинного атипізму. Ваш діагноз?

  1. *Лейоміома

  2. Рак матки

  3. Фіброміома

  4. Хоріонепітеліома

  5. Лейоміосаркома
 1. У хворого 17 років інтраопераційно на нижній поверхні печінки виявлена пухлина розмірами 4,5х5,0х3,5см з субсерозною локалізацією, темно-червоного кольору, на розрізі представлена порожнинами із значним змістом крові. Поставити попередній діагноз.

  1. Кавернозна гемангіома

  2. Капілярна гемангіома

  3. Гемангіоперицитома

  4. Гемангіоендотеліома

  5. Лімфангіома
 1. У молодої людини в м'яких тканинах лівого стегна з'явилося безболісне новоутворення без чітких меж. Макроскопічно утворення нагадує риб'яче м'ясо, гістологічно складається з незрілих фіброблачтоподібних клітин з безліччю мітозів, з проростанням в м'язи. Ваш діагноз?

  1. *Фібросаркома

  2. Міосаркома

  3. Фіброма

  4. Рак

  5. Міома
 1. При гістологічному дослідженні пухлини шкіри виявлені різних розмірів часточки з жирової тканини, розділені нерівномірними прошарками сполучної тканини. Поставити діагноз.

  1. *Ліпома

  2. Фіброма

  3. Гігрома

  4. Папілома

  5. Гемангіома
 1. При макроскопічному дослідженні пухлина матки м'якої консистенції, з крововиливами і ділянками некрозу, на розрізі нагадує «риб'яче м'ясо». При гістологічному дослідженні встановлені ознаки вираженого клітинного і тканинного атипізму, зустрічаються клітки з патологічними фігурами мітозів. Поставити діагноз.

  1. *Саркома

  2. Аденокарцинома

  3. Ангіома

  4. Фіброма

  5. Ліпома
 1. У товщі шкіри виявлена щільне, рухоме утврення. Мікроскопічно утворення представлене хаотично розташованими пучками колагенових волокон з невеликою кількістю веретеноподібних клітин. Вкажіть пухлину?

  1. *Щільна фіброма

  2. Лейоміома

  3. Меланома

  4. Ліпома

  5. Гломусангіома
 1. У дитини 6 місяців на шкірі шиї виявлений плоский вузол червоного кольору, при натисканні склом вузол блідне. Який найбільш вірогідний діагноз?

  1. *Гемангіома

  2. Пігментний невус

  3. Меланома

  4. Лейоміома

  5. Лімфангіома
 1. Під шкірою піднижньощелепної ділянки у жінки 55 років виявлена рухоме утворення 1,0x0,7 см з чіткими межами тістоподібної консистенції, з повільним зростанням. При гістологічному дослідженні утворення визначаються ліпоцити, які формують часточки, відмежовані тонкими прошарками сполучної тканини з судинами. Встановити діагноз.

  1. *Ліпома

  2. Фіброма

  3. Ангіома

  4. Ліпосаркома

  5. Фібросаркома
 1. Для гістологічного дослідження доставлене очне яблуко, в судинній оболонці якого виявлено пухлиноподібне утворення 1 х 0,4 см чорного кольору. У клітинах - множинні

патологічні мітози і в цитоплазмі багато з них визначається пігмент жовто-бурого кольору. Ваш діагноз?

  1. *Меланома

  2. Невринома

  3. Ангіосаркома

  4. Нейробластома

  5. Гангліонейробластома
 1. Для патогістологічного дослідження доставлено очне яблуко: у сітківці ока в проекції очного нерва пухлина 1х1см, щільної консистенції, коричневого кольору. Мікроскопічно пухлина складається з поліморфних клітин з прозорою цитоплазмою, згрупованих в альвеолярні структури, з наявністю патологічних мітозів, місцями з накопиченням бурого пігменту. Ваш діагноз:

  1. *Меланома

  2. Шваннома

  3. Гломусна пухлина

  4. Парагангліома

  5. Ангіосаркома
 1. У чоловіка 46 років на шкірі визначалася пляма, яка мала темний колір, клінічно не турбувало. З часом пляма почала збільшуватися, з'явився біль, змінився колір (чорно- коричневий), пальпувався вузлик. При гістологічному дослідженні видаленої тканини визначалися веретеноподібні і поліморфні клітини, цитоплазма яких містила пігмент бурого кольору. Про яку пухлину йдеться?

  1. *Меланома

  2. Базаліома

  3. Гемангіома

  4. Гематома

  5. Карциноїд
 1. При розтині дитини 3 років в мозочку визначається пухлина, що не має чітких меж з навколишньою тканиною, гістологічно побудована з атипових дрібних клітин з гіперхромними ядрами. Ваш діагноз:

  1. *Медуллобластома

  2. Медуллосаркома

  3. Метастаз Раку

  4. Метастаз Саркоми

  5. Гліобластома
 1. З кукси ампутації нижньої кінцівки видалена пухлина в капсулі, діаметром 2 см, мікроскопічно складається з веретеноподібних клітин мономорфного вигляду з паличкоподібними ядрами, які утворюють разом з волокнами "палісадні" структури. Який з перерахованих видів пухлин найбільш вірогідний?

  1. *Доброякісна неврилімома

  2. Нейрофіброма

  3. Злоякісна неврилімома

  4. М'яка фіброма

  5. Фібросаркома
 1. У хворого 21 року видалена пухлина лобової частки правої півкулі головного мозку діаметром 5 см, нечітко обмежена від навколишньої тканини. На розрізі - однорідного

вигляду, гістологічно складається з клітин, численні відростки яких утворюють густі сплетення. Про яку пухлину йдеться?

  1. *Астроцитома

  2. Олігодендрогліома

  3. Гангліоневрома

  4. Епендіома

  5. Хоріоїдпапілома


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка