Положення про відомчу реєстрацію та перереєстрацію музеїв при закладах освіти системи Міністерства освіти України та зразка Свідоцтва про відомчу реєстрацію музею при закладі освіти системи Міністерства освіти УкраїниСкачати 50.94 Kb.
Дата конвертації03.11.2016
Розмір50.94 Kb.
ТипПоложення
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
20.05.1997р. м. Київ №152
Про затвердження Положення про відомчу

реєстрацію та перереєстрацію музеїв при

закладах освіти системи Міністерства освіти

України та зразка Свідоцтва про відомчу

реєстрацію музею при закладі освіти системи

Міністерства освіти України


З метою удосконалення музейної роботи та впорядкування мережі музеїв закладів освіти системи Міністерства освіти. України відповідно до Закону України "Про музеї та музейну справу". Положенням про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв, затвердженого Міністерством культури і мистецтв України ЗО квітня 1996 р. №220 і Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України, затвердженого Міністерством освіти України
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відомчу реєстрацію та перереєстрацію музеїв при вкладах освіти системи Міністерства освіти України (додається)

2. Затвердити зразок Свідоцтва про відомчу реєстрацію музею при закладі освіти системи Міністерства освіти України (додається).

3. Управлінню гуманітарної освіти та виховання Міністерства освіти України (Лукашевич М.П.), Українському державному центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Міністерства освіти України (Штангей Ю.В.), Міністру освіти Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти обласних. Київської та Севастопольської міських держадміністрацій провести з 1 вересня по 15 грудня 1997 року відомчу реєстрацію та облік музеїв при закладах освіти системи Міністерства освіти України відповідно до затвердженого Положення.

4. Дане Положення опублікувати в Інформаційному збірнику Міністерства освіти України.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на першого заступника міністра Андрущенка В.П.

Міністр М.З.Згуровський

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом

Міністерства освіти України

від 20.05.1997р. №152


ПОЛОЖЕННЯ

про відомчу реєстрацію та перереєстрацію музеїв

при закладах освіти системи Міністерства освіти України
І. Загальні положення

Процеси державотворення в Україні, зміни в суспільно-політичному житті нашої держави диктують необхідність удосконалення номенклатури музеїв при закладах освіти системи Міністерства освіти України (надалі - музей), наданням їм функцій важливої ланки позашкільної освіти.

Відомча реєстрація та перереєстрація музеїв при закладах освіти системи Міністерства освіти України (надалі - реєстрація) проводиться з метою впорядкування їх мережі згідно з Законом України “Про музеї та музейну справу”, нормативними документами Міністерства освіти України, Міністерства культури і мистецтв України, Положенням про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України та цим Положенням.

Це положення поширюється на всі музеї, що діють при закладах освіти системи Міністерства освіти України за умови, що вони не є юридичними особами.ІІ. Завдання реєстрації


Завданнями реєстрації є:

- легалізація (офіційне визнання) новостворення музеїв, надання їм статусу музею при закладі освіти системи Міністерства освіти України, вручення реєстраційних свідоцтв, та взяття їх на облік;

- реорганізація та удосконалення профільної структури і змісту роботи музеїв;

- підвищення рівня обліку та зберігання експонатів; проведення інвентаризації фондів;

- виявлення в музеях матеріалів, що являють наукову, історичну, художню цінність, взяття їх на державний облік;

- виявлення кращих музеїв при закладах освіти системи Міністерства освіти України, присвоєння їм звання "Зразковий музей".


III. Керівництво реєстрацією

Загальне керівництво реєстрацією музеїв здійснюють Міністерство освіти України і Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Керівництво і контроль за проведенням реєстрації в Автономній Республіці Крим, в областях та містах Києві і Севастополі здійснюють Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління освіти обласних. Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, при яких створюються Кримська республіканська, обласні. Київська та Севастопольська міські комісії.

Організаційно-методичними центрами з проведення реєстрації та обліку музеїв на місцях є Центри (станції) туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Безпосередню роботу з реєстрації музеїв на місцях проводять комісії, які створюються при відділах освіти районних (міських) держадміністрацій, до складу яких залучаються працівники освіти, культури, фахівці державних та громадських організацій.

IV. Порядок проведення реєстрації


Районна (міська) комісія вивчає роботу музею, складає акт обстеження (додаток 1) та робить висновок про відповідність музею статусу музею при закладі освіти системи Міністерства освіти України.

На підставі позитивного рішення цієї комісії акт обстеження, статут музею та рішення (наказ) засновника про його створення направляються Центрам (станціям) туризму і краєзнавства учнівської молоді на розгляд Кримської республіканської, обласних, Київської та Севастопольської міських комісій.

Відповідна комісія розглядає документи і приймає рішення про реєстрацію музею та взяття його на облік.

Музею, який пройшов реєстрацію та відповідає вимогам Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України. Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних. Київської та Севастопольської міських держадміністрацій за поданням Кримської республіканської, обласних. Київської та Севастопольської міських комісій надається статус музею при закладі освіти системи Міністерства освіти України та вручається реєстраційне свідоцтво встановленого зразку (додаток 2).

Музей заноситься у реєстраційний журнал (додаток 3) та береться на облік Центром (станцією) туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Після отримання реєстраційного свідоцтва на музей заклад освіти заповнює чотири примірники уніфікованого паспорту, зразок якого затверджений наказом Міністерства культури і мистецтв України №220 від 30.04.1996 р. (Додаток 4). Порядок заповнення паспорту визначає Міністерство культури і мистецтв України (додаток 5). Паспорт музею, завірений печаткою і підписом відповідного органу культури, зберігається:

перший примірник у музеї, другий - у відповідному органі культури, третій - у Центрі (станції) туризму і краєзнавства учнівської молоді, четвертий - у Міністерстві культури і мистецтв України.

Реєстрація музею вищого навчального закладу або професійно-технічного училища здійснюється комісією, яка створюється при Міністерстві освіти Автономної Республіки Крим, управліннях освіти обласних. Київської і Севастопольської міських держадміністрацій. Це право комісіям делегує Міністерство освіти України.

Всі новостворені музеї та музеї, які раніше мали статус музею при закладі освіти системи Міністерства освіти України, проводять реєстрацію в установленому порядку, яка здійснюється за поданням закладів освіти.

Кращим музеям присвоюється звання "Зразковий музей" відповідно до Положення про звання "Зразковий музей" при закладі освіти системи Міністерства освіти України, затвердженого Міністерством освіти України.

Раз у три роки проводяться огляди музею на підтвердження статусу музею при закладі освіти системи Міністерства освіти України та звання "Зразковий музей".

Тематичні огляди проводяться як позачергові.

Підведення підсумків реєстрації на місцях оформляються наказами Міністерства освіти Автономної Республіки Крим, управлінь освіти обласних. Київської і Севастопольської міських держадміністрацій.

Підсумкові накази та інформація встановленого зразку (додаток 6) направляються до Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді.

Підведення підсумків реєстрації музеїв при закладах освіти України оформляється наказом Міністерства освіти України.
V. Перереєстрація музеїв

Перереєстрації підлягають музеї при закладі освіти системи Міністерства освіти України:

- при зміні назви, профілю музею;

- при внесені змін в Положенні про музей.

Перереєстрація музеїв здійснюється згідно з порядком, встановленим для їх реєстрації.
VI. Зняття музеїв з обліку

Музей, який в ході чергового огляду не підтвердив статус музею при закладі освіти системи Міністерства освіти України або припинив свою діяльність, знімається з обліку, про що Центром (станцією) туризму і краєзнавства учнівської молоді робиться відмітка у реєстраційному журналі та доводиться до відома місцевих органів культури та Міністерства культури і мистецтв України.

Додаток 1

АКТ

обстеження музею
Складається комісією _____________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

________________________________________________________________________________________________
Висновки комісії:

1 Назва музею ___________________________________________________________________________________2. Профіль музею_________________________________________________________________________________

3. Адреса закладу освіти, телефон, факс ______________________________________________________________

4. Засновник музею_______________________________________________________________________________

5. Дата заснування музею, № наказу _________________________________________________________________

6. Керівник музею ________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада, стаж роботи в музеї)

7. Заклад, що здійснює методичне керівництво________________________________________________________

(назва, адреса, телефон)

8. Характеристика музейного приміщення ____________________________________________________________

(кімната, декілька кімнат, окрема

________________________________________________________________________________________________

будівля; наявність фондосховища; загальна площа в кв.м. та окремо по кожній кімнаті:

________________________________________________________________________________________________

технічний стан приміщення)

9. Фонди музею __________________________________________________________________________________

(загальна кількість експонатів за інвентарною книгою: з них музейних предметів основного фонду та музейних предметів, що входять до Державного реєстру національного культурного надбання)

10. Стан обліку музейних предметів _________________________________________________________________

(наявність інвентарної книги: повнота та якість записів)

11. Умови зберігання оригінальних матеріалів в експозиції (в сховищі)

________________________________________________________________________________________________

(ступінь охорони їх від забруднення, вологості, вицвітання, механічних пошкоджень, крадіжок)

12. Характеристика експозиційних розділів___________________________________________________________

(назва розділу, дата останньої реекспозиції, кількість експонатів основного фонду)
13. Рівень художнього оформлення експозиції_________________________________________________________

(професійне; силами педколективу, учнів; потребує переоформлення)

14. Технічне оснащення музею______________________________________________________________________

15. Характеристика просвітницької роботи ___________________________________________________________

(кількість екскурсій, учбових занять, масових заходів, виставок за 1-3 роки)

16. Наявність документації музею (статуту, інвентарної книги, книг обліку відвідувачів, проведення екскурсій, масових заходів, плану роботи тощо) ________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

17. Організаційна робота музею _____________________________________________________________________

(рада музею, її кількісний і персональний склад, основні сектори:

________________________________________________________________________________________________

опікунська рада, її кількісний і персональний склад)

18. Режим роботи музею ___________________________________________________________________________

19. Пропозиції комісії______________________________________________________________________________

М.П. Голова комісії Підпис

Члени комісії Підписи
Дата складання акту

Примітка: акт затверджується печаткою відділу освіти районної (міської); держадміністрації.
Акт складається в трьох примірниках:

1-й - в Кримський республіканський, обласний. Київський та Севастопольський міський центр туризму і краєзнавства учнівської молоді;2-й - в районний (міський) відділ освіти;

3-й - в заклад освіти.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка