Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість Номер реєстрації в органі дпс дата взяття на облік в органі дпс / / реєстраційна заява платника податку на додану вартістьДата конвертації08.05.2016
Розмір0.88 Mb.
ТипПоложення

Додаток 1

до Положення про реєстрацію платників податку

на додану вартість


Номер реєстрації

в органі ДПС


Дата взяття на

облік в органі ДПС/ /

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку

на додану вартість


Форма № 1-ПДВ


Юридична особа 
РЕЄСТРАЦІЯ
Фізична особа


Представництво нерезидента
ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ у зв'язку із _______________________________
Інвестор угоди про розподіл продукції
(указати)
Учасник договору про спільну діяльність
ЗМІНА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
Управитель майнаНеобхідне позначити знаком “” або “”
1

Найменування податкового органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація

платника
2

Індивідуальний податковий номер / податковий номер /номер та серія паспорта* (необхідне підкреслити)

3

 

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника
4

Місцезнаходження (місце проживання) платника

Поштовий індекс Країна

Область

Район


Місто

Вулиця


Будинок / Корпус Офіс / квартира
Контактний телефон Факс
5

Причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам розділу V Кодексу**

Пункти, статті Кодексу

Норма Кодексу


6 Бажана дата реєстрації (перереєстрації) платником податку на додану вартість

“___”_______________ 20___ року.

(вказати дату або зазначити “протягом 10 робочих днів”)

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.

** Заповнюється згідно з додатком 1 до реєстраційної заяви.

Аркуш 1, сторінка 1

Продовження додатка 1

7
Загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів (послуг), що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно становить __________________ гривень.

Дата досягнення загальної суми оподатковуваних операцій, визначеної пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, “___”_______________ 20___ року.

Дата початку здійснення операцій, визначених у підпунктах 3–7 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу, “___”_______________ 20___ року.

Який відсоток постачання товарів (послуг) за останні 12 календарних місяців здійснюється платникам ПДВ (зазначається у разі добровільної реєстрації, визначеної абзацом першим пункту 182.1 статті 182 розділу V Кодексу).

Обсяги постачання товарів (послуг) іншим платникам ПДВ __________________ гривень, що становить ______ відсотків.8

Розмір статутного капіталу становить __________________ гривень, у тому числі розмір сформованого статутного капіталу становить __________________ гривень (зазначається у разі добровільної реєстрації, визначеної абзацом другим пункту 182.1 статті 182 розділу V Кодексу).

9

Балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) становить __________________ гривень (зазначається у разі добровільної реєстрації, визначеної абзацом другим пункту 182.1 статті 182 розділу V Кодексу).

9.1. Відомості про балансову вартість основних засобів (згідно з пунктом 145.1 статті 145 розділу III Кодексу):

група 1 _____________ тис. грн.; група 2 _____________ тис. грн.; група 3 _____________ тис. грн.;

група 4 _____________ тис. грн.; група 5 _____________ тис. грн.; група 6 _____________ тис. грн.;

група 7 _____________ тис. грн.; група 8 _____________ тис. грн.; група 9 _____________ тис. грн.;

група 10_____________ тис. грн.; група 11_____________ тис. грн.; група 12_____________ тис. грн.;

група 13_____________ тис. грн.; група 14_____________ тис. грн.; група 15_____________ тис. грн.;

група 16_____________ тис. грн.

9.2. Відомості про балансову вартість нематеріальних активів (згідно з підпунктом 145.1.1 пункту 145.1 статті 145 розділу III Кодексу):

група 1 _____________ тис. грн.; група 2 _____________ тис. грн.; група 3 _____________ тис. грн.;

група 4 _____________ тис. грн.; група 5 _____________ тис. грн.; група 6 _____________ тис. грн.

9.3. Балансова вартість запасів становить _____________ тис. грн.Кількість працюючих (осіб)
115

Дата закінчення строку, на який створено особу, укладено договір про спільну діяльність, договір управління майном чи угоду про розподіл продукції, “___”___________ 20___ року.
12

Спосіб отримання свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартістьбезпосередньо у податковому органі

поштою

(необхідне позначити знаком “” або “”)

Аркуш 1, сторінка 2

Продовження додатка 1

13

Відомості про відповідальних осіб платника (фізичні особи не заповнюють)
КЕРІВНИК: прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки

платника податків / номер та серія паспорта*

Телефони:

службові факс додаткові факс

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР АБО ОСОБА, НА ЯКУ ПОКЛАДЕНО ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:
прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки

платника податків / номер та серія паспорта*

Телефони:

службові факс додаткові факс

ОСОБА, ЯКА ПОДАЄ ЗАЯВУ (ПРЕДСТАВНИК ПЛАТНИКА):

прізвище, ім'я, по батькові та податковий номер / номер та серія паспорта*

Телефони:


14 До заяви додаються:

1.

Відомості про засновників на ________арк.

2.Інформація, наведена в реєстраційній заяві та додатках до неї, є достовірною.
________________________________ ______________________ “___”_______________ 20___ року

(прізвище, ім'я, по батькові) (підпис) (дата)М.П.

15 ДАНІ ПРО РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ТА РЕЄСТРАЦІЮ ПЛАТНИКА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

(заповнюються службовими особами податкового органу)
Результати обробки реєстраційної заяви
Прийнято рішення про реєстрацію
Відмовлено в реєстрації
Запропоновано подати нову заявуПричини неприйняття рішення про реєстрацію


Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи податкового органу, відповідальної за прийняття рішення про реєстрацію (відмову в реєстрації) платника податку на додану вартість
Підпис Дата

Дані про реєстрацію

Номер Свідоцтва Індивідуальний податковий номер


Дата початку дії Свідоцтва Дата реєстрації платником ПДВ

“___”_______________ 20___ року “___”_______________ _____ року


Прізвище, ім'я та по батькові посадової особи податкового органу, відповідальної за внесення даних до електронної бази


Підпис Дата

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.

Аркуш 2


Продовження додатка 1

Додаток 1 до реєстраційної заяви платника податку на додану вартістьПричини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії,

за якими платник відповідає вимогам розділу V Кодексу

Пункти, статті Кодексу

Норма Кодексу

Пункт 181.1 статті 181 розділу V Кодексу

Загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V Кодексу, у тому числі з використанням локальної або глобальної комп’ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 300 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), крім особи, яка є платником єдиного податку

Підпункт 6 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу

Особа проводить операції з постачання конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 172 Митного кодексу України), незалежно від того, чи досягає вона загальної суми операцій із постачання товарів/послуг, визначеної пунктом 181.1 статті 181 розділу V Кодексу, а також незалежно від того, який режим оподаткування використовує така особа згідно із законодавством

Абзац перший пункту 182.1 статті 182 розділу V Кодексу

Особа проводить оподатковувані операції і відповідно до пункту 181.1 статті 181 розділу V Кодексу не є платником податку у зв’язку з тим, що обсяги оподатковуваних операцій є меншими від встановленої зазначеною статтею суми та обсяги постачання товарів/послуг іншим платникам податку за останні 12 календарних місяців сукупно становлять не менше 50 відсотків загального обсягу постачання

Абзац другий пункту 182.1 статті 182 розділу V Кодексу

Особа, статутний капітал або балансова вартість активів (основних засобів, нематеріальних активів, запасів) якої перевищує 300 000 гривень та яка не є платником податку відповідно до пункту 181.1 статті 181 Кодексу

Пункт 209.11 статті 209 розділу V Кодексу

Сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб'єкт спеціального режиму оподаткування та реєструється як платник податку на загальних підставах у випадку, коли питома вага поставок несільськогосподарських товарів (послуг) перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг)

Підпункт “а” пункту 209.12 статті 209 розділу V Кодексу, крім випадку, визначеного пунктом 209.11 статті 209 розділу V Кодексу

Сільськогосподарське підприємство знімається з реєстрації як суб'єкт спеціального режиму оподаткування та реєструється як платник податку на загальних підставах у випадку, коли питома вага поставок несільськогосподарських товарів (послуг) не перевищує 25 відсотків вартості всіх поставлених товарів (послуг)Аркуш 1, сторінка 1
Продовження додатка 1

Продовження додатка 1 до

реєстраційної заяви платника податку

на додану вартість
Пункти, статті Кодексу

Норма Кодексу

Абзац перший пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу

Особа переходить на сплату інших податків і зборів, встановлених Кодексом, із спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати податку*

Підпункт 1 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку першої групи, який у календарному кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 відсотки та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт 2 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку другої групи, який у податковому (звітному) кварталі перевищив обсяг доходу, визначений у пункті 291.4 статті 291 розділу XIV Кодексу, переходить на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 відсотки та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт “в” підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу

Особа, яка не є платником єдиного податку, переходить на спрощену систему оподаткування із застосуванням ставки єдиного податку у розмірі 3 відсотки та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої або четвертої групи*

Підпункту “г” підпункту 4 пункту 293.8 статті 293 розділу XIV Кодексу та абзац другий пункту 183.4 статті 183 розділу V Кодексу

Платник єдиного податку змінює ставку єдиного податку у розмірі 5 відсотків на ставку у розмірі 3 відсотки у зв'язку з постачанням ним послуг (робіт) платникам ПДВ і якщо обсяг такого постачання за останніх 12 календарних місяців сукупно перевищує 300 000 гривень

Підпункт 296.5.1 пункту 296.5 статті 296 розділу XIV Кодексу

Платник єдиного податку першої групи самостійно прийняв рішення про перехід на застосування ставки єдиного податку у розмірі 3 відсотки та відповідає вимогам платника єдиного податку третьої групи*

Підпункт 2 пункту 180.1 статті 180 розділу V Кодексу

Особа підлягає реєстрації в інших випадках, передбачених законодавством (указати)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* У разі обрання цієї позиції одночасно має бути обрана одна із попередніх позицій, що відповідає статті 181 або 182 розділу V Кодексу та стосується відповідно умов обов’язкової або добровільної реєстрації.

Аркуш 1, сторінка 2

Продовження додатка 1

Додаток 2 до реєстраційної заяви платника податку на додану вартістьВідомості про засновників (фізичні особи - підприємці не заповнюють)*

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові

Податковий номер або

серія та номер паспорта**


Розмір внеску до статутного капіталу
грн.
Поштовий індексКраїна
Область
Район
Місто
Вулиця
Будинок
/
Корпус
Офіс / квартираНайменування або прізвище, ім'я та по батькові

Податковий номер або

серія та номер паспорта**


Розмір внеску до статутного капіталу
грн.
Поштовий індексКраїна
Область
Район
Місто
Вулиця
Будинок
/
Корпус
Офіс / квартираНайменування або прізвище, ім'я та по батькові

Податковий номер або

серія та номер паспорта**


Розмір внеску до статутного капіталу
грн.
Поштовий індексКраїна
Область
Район
Місто
Вулиця
Будинок
/
Корпус
Офіс / квартираНайменування або прізвище, ім'я та по батькові

Податковий номер або

серія та номер паспорта**


Розмір внеску до статутного капіталу
грн.
Поштовий індексКраїна
Область
Район
Місто
Вулиця
Будинок
/
Корпус
Офіс / квартира

* Цей аркуш додатка до реєстраційної заяви подається у кількості, яка є достатньою для надання відомостей про всіх засновників юридичної особи.

** Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©res.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка